Vládní nařízení ze dne 24.1.1936, jímž se stanoví výše úroků z prodlení z přímých daní a vybíraných k nim přirážek a úroků z prodlení a náhradních z poplatků přímo placených, dále pak zjednodušuje způsob výpočtu úroků z prodlení z přímých daní

31.1.1936 | Sbírka:  17/1936 Sb. | Částka:  5/1936ASPI

Vztahy

Nadřazené: 76/1927 Sb., 116/1921 Sb.
Aktivní derogace: 89/1927 Sb., 116/1921 Sb.
Pasivní derogace: 157/1950 Sb.
17/1936 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 24. ledna 1936,
jímž se stanoví výše úroků z prodlení z přímých daní a vybíraných k nim přirážek a úroků z prodlení a náhradních z poplatků přímo placených, dále pak zjednodušuje způsob výpočtu úroků z prodlení z přímých daní
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 271, odst. 2zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, a podle § 16zákona ze dne 16. března 1921, č. 116 Sb. z. a n., o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených:
§ 1
(1) Výše úroků z prodlení z přímých daní a vybíraných k nim přirážek stanoví se na 6%.
(2) Výše úroků z prodlení a úroků náhradních, stanovených v §§ 12 až 14 zák. č. 116/1921 Sb.z. a n. stanoví se na 6%.
§ 2
Ministr financí se zmocňuje, aby vydal pokyny, kterými se číselné stanovení úroků z prodlení z přímých daní a vybíraných k nim přirážek zjednoduší, zejména zaokrouhlováním základu na 100 Kč dolů a doby pro výpočet rozhodné na celé měsíce dolů.
§ 3
(1) Účinnost § 1, odst. 1 a § 2 počíná rokem 1935, účinnost § 1, odst. 2 počíná 1. únorem 1936.
(2) Nařízení toto provede ministr financí v dohodě s ministrem vnitra.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Černý v. r.
Dr. Zadina v. r.
Dr. Trapl v. r.
Machník v. r.
Dr. Franke v. r.
Nečas v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Czech v. r.
Najman v. r.
Tučný v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Spina v. r.