Sdělení ze dne 15.8.2007 o vydání rozhodnutí čj. REM/16/08.2007-11 ve věci změny povinností uložených subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

21.9.2007 | Sbírka:  69/2007 (TV) | Částka:  16/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.