Opatření ze dne 21.11.2007 obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby

30.11.2007 | Sbírka:  86/2007 (TV) | Částka:  18/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 107/2005 (TV)
Pasivní derogace: 16/2013 (TV)
86/2007
opatření obecné povahy
č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby
Změna: 16/2013
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 119, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Praha, 21. listopadu 2007
Čj. 63 237/2007-610
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 47 odst. 3 zákona vydává
opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby
Článek 1
Základní ustanovení
Poskytovatel univerzální služby uveřejňuje informace o výsledcích poskytování dílčích služeb v rámci univerzální služby v hodnoceném kalendářním roce v tomto rozsahu a formě:
I-----------------------I--------------------I-------------------------I-----------I-----------I
I   Dílčí služba   I Název dílčí služby I Parametry a výsledné  I Stanovená I Výsledná I
I   podle zákona   I          I ukazatele poskytování I  mezní  I hodnota  I
I            I          I  univerzální služby  I hodnota I      I
I-----------------------I--------------------I-------------------------I-----------I-----------I
I § 38 odst. 2 písm. a) I Připojení v pevném I Doba, za kterou je   I      I      I
I            I místě k veřejné  I zřízeno připojení v   I      I      I
I            I komunikační síti  I pevném místě k veřejné I      I      I
I            I 1)         I komunikační síti 2)   I      I      I
I            I          I  Počet dnů, během   I      I      I
I            I          I  nichž bylo      I      I      I
I            I          I  zprovozněno připojení I      I      I
I            I          I             I      I      I
I            I          I   - v 95% případů  I <= 10   I      I
I            I          I             I kalendář. I      I
I            I          I             I dnů    I ......... I
I            I          I-------------------------I-----------I-----------I
I            I          I   - v 99% případů  I <= 15   I      I
I            I          I             I kalendář. I      I
I            I          I             I dnů    I ......... I
I            I          I             I-----------I-----------I
I            I          I  Procento případů   I      I      I
I            I          I  zprovozněných     I      I      I
I            I          I  připojení v době   I      I      I
I            I          I  dohodnuté s      I      I      I
I            I          I  uživatelem      I 100%   I ......... I
I            I          I-------------------------I-----------I-----------I
I            I          I Počet připojení v    I      I      I
I            I          I pevném místě k veřejné I      I      I
I            I          I komunikační síti    I      I      I
I            I          I zřízených v hodnoceném I      I      I
I            I          I období         I  ---   I ......... I
I            I          I-------------------------I-----------I-----------I
I            I          I Celkový počet      I      I      I
I            I          I provozovaných      I      I      I
I            I          I přípojných okruhů 3)  I  ---   I ......... I
I            I          I-------------------------I-----------I-----------I
I            I          I Četnost poruch     I      I      I
I            I          I přípojných okruhů 4)  I      I      I
I            I          I  Četnost poruch    I      I      I
I            I          I  vztažená k 100    I      I      I
I            I          I  přípojných okruhů   I <= 10/rok I ......... I
I            I          I-------------------------I-----------I-----------I
I            I          I Doba odstranění     I      I      I
I            I          I poruchy na přípojném  I      I      I
I            I          I okruhu 5)        I      I      I
I            I          I  Doba odstranění    I      I      I
I            I          I  poruch na přípojném  I      I      I
I            I          I  okruhu        I      I      I
I            I          I  - 80% poruch     I <= 6   I      I
I            I          I             I hodin   I ......... I
I            I          I             I-----------I-----------I
I            I          I  - 95% poruch     I <= 12   I      I
I            I          I             I hodin   I ......... I
I            I          I             I-----------I-----------I
I            I          I  Procento případů   I      I      I
I            I          I  odstranění poruchy  I      I      I
I            I          I  na přípojném okruhu  I      I      I
I            I          I  v době dohodnuté s  I      I      I
I            I          I  účastníkem      I 100%   I ......... I
I            I          I-------------------------I-----------I-----------I
I            I          I Četnost všech      I      I      I
I            I          I ostatních poruch    I      I      I
I            I          I připojení, s výjimkou  I      I      I
I            I          I poruch na přípojném   I      I      I
I            I          I okruhu         I      I      I
I            I          I  Četnost poruch    I      I      I
I            I          I  vztažená k 100    I      I      I
I            I          I  připojení 6)     I  ---   I ......... I
I            I          I-------------------------I-----------I-----------I
I            I          I Doba odstranění všech  I      I      I
I            I          I ostatních poruch    I      I      I
I            I          I připojení, s výjimkou  I      I      I
I            I          I poruch na přípojném   I      I      I
I            I          I okruhu         I      I      I
I            I          I  - 80% poruch 6)   I  ---   I ......... I
I            I          I             I-----------I-----------I 
I            I          I  - 95% poruch 6)   I  ---   I ......... I
I            I          I             I-----------I-----------I
I            I          I  Procento případů   I      I      I
I            I          I  odstranění poruchy,  I      I      I
I            I          I  s výjimkou poruchy  I      I      I
I            I          I  na přípojném okruhu, I      I      I
I            I          I  v době dohodnuté s  I      I      I
I            I          I  účastníkem 6)     I  ---   I ......... I
I-----------------------I--------------------I-------------------------I-----------I-----------I
    I § 38 odst. 2 písm. b) I Přístup v pevném  I Počet spojení      I      I      I
I            I místě k veřejně  I sestavených v rámci   I      I      I
I            I dostupné telefonní I přístupu v pevném    I      I      I
I            I službě 7)     I místě k veřejně     I      I      I
I            I          I dostupné telefonní   I      I      I
I            I          I službě celkem (v tis.) I  ---   I ......... I
I            I          I-------------------------I-----------I-----------I
I            I          I Doba, za kterou je   I      I      I
I            I          I sestaveno spojení 8)  I      I      I
I            I          I  Průměrná doba, za   I      I      I
I            I          I  kterou bylo sestaveno I      I      I
I            I          I  spojení        I      I      I
I            I          I   - u národních    I      I      I
I            I          I    volání      I <= 6 s  I ......... I
I            I          I             I-----------I-----------I
I            I          I   - u mezinárodních  I      I      I
I            I          I    volání 9)     I <= 10 s  I ......... I
I            I          I             I-----------I-----------I
I            I          I  Doba, za kterou bylo I      I      I
I            I          I  sestaveno 95%     I      I      I
I            I          I  spojení        I      I      I
I            I          I   - u národních    I      I      I
I            I          I    volání      I <= 12 s  I ......... I
I            I          I-------------------------I-----------I-----------I
I            I          I   - u mezinárodních  I      I      I
I            I          I    volání 9)     I <= 18 s  I ......... I
I            I          I-------------------------I-----------I-----------I
I            I          I Míra neúspěšnosti    I      I      I
I            I          I sestavení spojení 10)  I      I      I
I            I          I  Poměr vyjádřený v   I      I      I
I            I          I  procentech      I      I      I
I            I          I   - u národních    I      I      I
I            I          I    volání      I <= 2,5%  I ......... I
I            I          I             I-----------I-----------I
I            I          I   - u mezinárodních  I      I      I
I            I          I    volání 9)     I <= 4%   I ......... I
I            I          I-------------------------I-----------I-----------I
I            I          I Četnost reklamací na  I      I      I
I            I          I vyúčtování       I      I      I
I            I          I ceny 11)        I      I      I
I            I          I  Poměr vyjádřený v   I      I      I
I            I          I  procentech      I <= 0,5%  I ......... I
I-----------------------I--------------------I-------------------------I-----------I-----------I
I § 38 odst. 2 písm. c) I Pravidelné     I Počet účastníků     I      I      I
I            I vydávání      I vedených v účastnickém I      I      I
I            I účastnických    I seznamu         I      I      I
I            I seznamů a přístup I  - tištěném      I  ---   I ......... I
I            I koncových     I             I-----------I-----------I
I            I uživatelů k těmto I  - v seznamu      I      I      I
I            I seznamům 12)   I   umožňujícím dálkový I      I      I
I            I          I   přístup       I  ---   I ......... I
I            I          I-------------------------I-----------I-----------I
I            I          I Distribuce tištěného  I      I      I
I            I          I účastnického seznamu  I      I      I
I            I          I  Počet distribuovaných I      I      I
I            I          I  seznamů        I  ---   I ......... I
I-----------------------I--------------------I-------------------------I-----------I-----------I
I § 38 odst. 2 písm. d) I Informační služba I Doba přihlášení     I      I      I
I            I o telefonních   I obsluhy pracoviště   I      I      I
I            I číslech účastníků I informačních služeb o  I      I      I
I            I veřejně dostupné  I telefonních číslech   I      I      I
I            I telefonní služby, I 13)           I      I      I
I            I dostupná pro    I  Průměrná doba     I      I      I
I            I koncové uživatele I  přihlášení obsluhy  I      I      I
I            I          I  pracoviště      I <= 8 s  I ......... I
I            I          I-------------------------I-----------I-----------I
I            I          I  Poměr počtu      I      I      I
I            I          I  přihlášení obsluhy  I      I      I
I            I          I  pracoviště v době do I      I      I
I            I          I  20 s k celkovému   I      I      I
I            I          I  počtu volání     I      I      I
I            I          I  vyjádřený v      I      I      I
I            I          I  procentech      I <= 98%  I ......... I
I            I          I-------------------------I-----------I-----------I
I            I          I Počet uskutečněných   I      I      I
I            I          I volání na informační  I      I      I
I            I          I službu o telefonních  I      I      I
I            I          I číslech (v tis.)    I  ---   I ......... I
I-----------------------I--------------------I-------------------------I-----------I-----------I
I § 38 odst. 2 písm. e) I Služby veřejných  I Míra pohotovosti    I      I      I
I            I telefonních    I veřejných telefonních  I      I      I
I            I automatů nebo   I automatů 14)      I <= 91,5% I ......... I
I            I jiných obdobných  I-------------------------I-----------I-----------I
I            I technických    I Počet veřejných     I      I      I
I            I prostředků     I telefonních automatů  I      I      I
I            I umožňujících    I nebo jiných obdobných  I      I      I
I            I přístup k veřejně I technických prostředků I      I      I
I            I dostupné telefonní I umožňujících přístup k I      I      I
I            I službě       I veřejně dostupné    I      I      I
I            I          I telefonní službě    I      I      I
I            I          I poskytovaných v rámci  I      I      I
I            I          I univerzální       I      I      I
I            I          I služby         I      I      I
I            I          I - v obcích do 1 999   I      I      I
I            I          I obyvatel        I  ---   I ......... I
I            I          I             I-----------I-----------I 
I            I          I - v obcích od 2 000 do I      I      I
I            I          I 4 999 obyvatel     I  ---   I ......... I
I            I          I-------------------------I-----------I-----------I
I            I          I Počet veřejných     I      I      I
I            I          I telefonních stanic       I      I      I
I            I          I poskytovaných v rámci  I      I      I
I            I          I univerzální služby   I  ---   I ......... I
I-----------------------I--------------------I-------------------------I-----------I-----------I
I § 38 odst. 2 písm. f) I Přístup zdravotně I Počet pronajatých    I      I      I
I            I postižených osob k I speciálně vybavených  I      I      I
I            I veřejně dostupné  I zařízení zdravotně   I      I      I
I            I telefonní službě, I postiženým osobám    I      I      I
I            I k informační    I celkem         I  ---   I ......... I
I            I službě o      I-------------------------I-----------I-----------I
I            I telefonních    I             I      I      I
I            I číslech      I             I      I      I
I            I a k účastnickým  I             I      I      I
I            I seznamům      I             I      I      I
I            I rovnocenný s    I             I      I      I
I            I přístupem, který  I Počet prodaných     I      I      I
I            I využívají ostatní I speciálně vybavených  I      I      I
I            I koncoví uživatelé, I zařízení zdravotně   I  ---   I ......... I
I            I zejména      I postiženým osobám    I      I      I
I            I prostřednictvím  I             I      I      I
I            I speciálně     I             I      I      I
I            I vybavených     I             I      I      I
I            I telekomunikačních I             I      I      I
I            I koncových zařízení I             I      I      I
I-----------------------I--------------------I-------------------------I-----------I-----------I
I § 38 odst. 2 písm. g) I Doplňkové služby  I             I      I      I
I            I ke službám     I             I      I      I
I            I uvedeným v § 38  I             I      I      I
I            I odst. 2 písm. a) a I             I      I      I
I            I b) zákona, kterými I             I      I      I
I            I jsou:       I             I      I      I
I            I--------------------I             I      I      I
I            I 1) postupné    I Počet případů      I      I      I
I            I splácení ceny za  I poskytnutí doplňkových I      I      I
I            I zřízení připojení I služeb podle bodu 1)  I  ---   I ......... I
I            I k veřejné     I             I      I      I
I            I komunikační síti  I             I      I      I
I            I pro spotřebitele  I             I      I      I
I            I--------------------I-------------------------I-----------I-----------I
I            I 2) bezplatné    I Počet případů      I      I      I
I            I selektivní     I poskytnutí doplňkových I      I      I
I            I zamezení odchozích I služeb podle bodu 2)  I      I      I
I            I volání, odesílání I - počet případů     I      I      I
I            I prémiových     I  bezplatného      I      I      I
I            I textových nebo   I  selektivního zamezení I      I      I
I            I multimediálních  I  odchozích volání   I  ---   I ......... I
I            I zpráv nebo, je-li I-------------------------I-----------I-----------I
I            I to technicky    I - počet případů     I      I      I
I            I proveditelné,   I  bezplatného zamezení I      I      I
I            I přístupu k     I  odesílání prémiových I      I      I
I            I podobným službám  I  textových nebo    I      I      I
I            I se zvýšenou cenou I  multimediálních zpráv I  ---   I ......... I
I            I anebo volání na  I-------------------------I-----------I-----------I
I            I určené druhy čísel I - počet případů     I      I      I
I            I pro účastníka   I  bezplatného zamezení I      I      I
I            I          I  přístupu k podobným  I      I      I
I            I          I  službám se zvýšenou  I      I      I
I            I          I  cenou anebo volání na I      I      I
I            I          I  určené druhy čísel  I  ---   I ......... I
I            I--------------------I-------------------------I-----------I-----------I
I            I 3) bezplatné    I Počet objednávek    I      I      I
I            I položkové     I doplňkových služeb   I      I      I
I            I vyúčtování ceny  I podle bodu 3)      I  ---   I ......... I
I            I pro účastníka   I             I      I      I
I            I--------------------I-------------------------I-----------I-----------I
I            I 4) poskytování   I Počet případů      I      I      I
I            I informací na    I poskytnutí informací  I      I      I
I            I žádost účastníka o I podle bodu 4)      I  ---   I ......... I
I            I nižších cenách   I             I      I      I
I            I nebo výhodnějších I             I      I      I
I            I cenových plánech a I             I      I      I
I            I podmínkách, za   I             I      I      I
I            I nichž jsou     I             I      I      I
I            I uplatňovány,    I             I      I      I
I            I jsou-li tyto    I             I      I      I
I            I informace dostupné I             I      I      I
I            I--------------------I-------------------------I-----------I-----------I
I            I 5) kontrola výdajů I Počet případů kontroly I      I      I
I            I účastníka     I výdajů podle bodu 5)  I      I      I
I            I spojených s    I - počet účastníků    I      I      I
I            I využíváním veřejně I  majících možnost   I      I      I
I            I dostupné telefonní I  využívat kontrolu   I      I      I
I            I služby, včetně   I  výdajů s bezplatným  I      I      I
I            I bezplatného    I  upozorněním      I      I      I
I            I upozornění     I  spotřebitele     I  ---   I ......... I
I            I spotřebitele v   I             I-----------I-----------I
I            I případě      I - počet účastníků    I      I      I
I            I neobvyklého nebo  I  využívajících     I      I      I
I            I nadměrně      I  kontrolu výdajů s   I      I      I
I            I zvýšeného     I  bezplatným      I      I      I
I            I využívání této   I  upozorněním      I      I      I
I            I služby       I  spotřebitele     I  ---   I ......... I
I            I          I             I-----------I-----------I
I            I          I - počet účastníků,   I      I      I
I            I          I  jimž bylo bezplatně  I      I      I
I            I          I  zasláno upozornění  I  ---   I ......... I
I-----------------------I--------------------I-------------------------I-----------I-----------I
I § 38 odst. 3     I Umožnit osobám se I Počet případů      I      I      I
I            I zvláštními     I poskytnutí těchto    I      I      I
I            I sociálními     I služeb         I  ---   I ......... I
I            I potřebami v    I-------------------------I-----------I-----------I
I            I souladu s § 44 a  I Výše skutečné slevy s  I      I      I
I            I 45 zákona výběr  I DPH           I  ---   I ......... I
I            I cen nebo cenových I-------------------------I-----------I-----------I
    I            I plánů, které se  I Počet nabízených    I      I      I
I            I liší od cenových  I cenových plánů     I  ---   I ......... I
I            I plánů       I             I      I      I
I            I poskytovaných za  I             I      I      I
I            I normálních     I             I      I      I
I            I obchodních     I             I      I      I
I            I podmínek tak, aby I             I      I      I
I            I tyto osoby měly  I             I      I      I
I            I přístup a mohly  I             I      I      I
I            I využívat dílčí   I             I      I      I
I            I služby a veřejně  I             I      I      I
I            I dostupnou     I             I      I      I
I            I telefonní službu  I             I      I      I
I-----------------------I--------------------I-------------------------I-----------I-----------I
Článek 2
Způsob uveřejnění informací
(1) Informace podle čl. 1 uveřejňuje poskytovatel univerzální služby způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Poskytovatel univerzální služby uveřejňuje pouze informace podle čl. 1, které se týkají jím poskytovaných dílčích služeb.
Článek 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se opatření č. OOP/5/07.2005-8 ze dne 30. června 2005, zveřejněné v částce 9/2005 Telekomunikačního věstníku.
Článek 4
Přechodné ustanovení
Informace požadované v tabulce čl. 1 ke službě podle § 38 odst. 3 zákona vykáže i poskytovatel této dílčí služby, kterému byla povinnost jejího poskytování uložena před účinností zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
Článek 5
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 47 odst. 3 zákona opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14 (dále jen "opatření"), kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby. Toto opatření nahrazuje opatření č. OOP/5/07-2005-8 ze dne 30. června 2005.
Důvodem vydání uvedeného opatření obecné povahy je potřeba zajistit, aby byly upraveny obsah, forma a způsob zveřejňování informací o výsledcích poskytování všech dílčích služeb v rámci univerzální služby. Tím bude zajištěno, aby koncoví uživatelé měli přístup k úplným, srovnatelným a přehledným údajům o všech službách poskytovaných v rámci univerzální služby podle § 47 zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Toto opatření vychází z principů zakotvených v článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů, týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě).
Parametry kvality jsou stanoveny vyhláškou č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot, a jsou převzaty v nezbytném rozsahu do tohoto opatření v případě, kdy je to možné s ohledem na druh dílčí univerzální služby.
Informace jsou uveřejňovány ve formě tabulky, která obsahuje parametry kvality a jejich mezní hodnoty odkazem na uvedenou vyhlášku.
Poskytovatel univerzální služby uveřejňuje tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a v termínech podle § 47 odst. 2 zákona a umožňuje tak zejména koncovým uživatelům přístup k úplným, srovnatelným a přehledným údajům.
***
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě, Úřad zveřejnil návrh opatření č. OOP/5/XX.2007-Y, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 1. října 2007. Připomínky k návrhu opatření obecné povahy bylo možné uplatnit do 1. listopadu 2007.
V této lhůtě uplatnily připomínky 2 dotčené subjekty.
Soubor připomínek uplatněný jedním ze subjektů směřoval k rozsahu a formě uváděných údajů tak, aby koncový uživatel měl zajištěn přístup k úplným informacím o výsledku univerzální služby. Zejména bylo požadováno zveřejňování údajů v takovém rozsahu, aby byla umožněna veřejná kontrola univerzální služby koncovými uživateli a ne pouze ukazatele kvality dle vyhlášky č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot. Dále bylo požadováno, aby byl uváděn zejména počet účastníků, připojení, počet veřejných telefonních automatů apod., a dále (čisté) náklady spojené s poskytováním univerzální služby.
Správní orgán tyto připomínky částečně akceptoval a upravil text návrhu opatření obecné povahy tak, že obsahuje povinnost zveřejňovat údaje týkající se počtu připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti, počtu spojení sestavených v rámci přístupu v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě (tis.), počtu distribuovaných seznamů, počtu uskutečněných volání na informační službu o telefonních číslech (v tis.), počtu veřejných telefonních automatů poskytovaných v rámci univerzální služby, a to odděleně pro obce s počtem obyvatel do 999, obce s počtem obyvatel od 1 000 do 4 999 a obce s počtem obyvatel od 5 000 do 49 999, dále připomínku týkající se počtu veřejných telefonních stanic poskytovaných v rámci univerzální služby.
K části připomínky týkající se zveřejňování čistých nákladů spojených s poskytováním univerzální služby Úřad uvádí, že podle § 48 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, je poskytovatel univerzální služby povinen do 31. července kalendářního roku následujícího po zúčtovacím období, předložit úplné podklady umožňující správný výpočet čistých nákladů na unvierzální službu. K témuž datu je poskytovatel povinen předložit Úřadu žádost o úhradu čistých nákladů a Úřad pak určí v rámci správního řízení a ve lhůtách podle správního řádu, zda výše čistých nákladů představuje pro poskytovatele neúnosnou zátěž. Údaje o výši čistých nákladů tak nemohou být k dispozici k uveřejnění k datu 31. března předmětného roku. Celkové čisté náklady na poskytování univerzální služby však jsou součástí výroční zprávy uveřejňované úřadem za dané zúčtovací období.
V další připomínce navrhoval dotčený subjekt sladit text článku 1 se zněním zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
Správní orgán tuto připomínku akceptoval a upravil text opatření obecné povahy tak, aby byl v souladu se zákonem ve znění pozdějších předpisů.
Dále doplnil text opatření obecné povahy o přechodné ustanovení upravující údaje o službě podle § 38 odst. 3 zákona, kdy podle zákona č. 261/2007 Sb., zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, účinného od 1. ledna 2008, rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny vydaná Úřadem podle zákona zůstávají v platnosti do právní moci rozhodnutí Úřadu o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny podle tohoto zákona. Úřad vydá tato rozhodnutí nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Poslední připomínka směřovala k úpravě textu odůvodnění tak, aby poskytovatel univerzální služby uveřejňoval informace vyplývající z tohoto opatření obecné povahy pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Správní orgán tuto připomínku akceptoval.
V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění všech připomínek a jejich vypořádání.
za Radu Českého telekomunikačního úřadu:
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
1) Podle § 40 odst. 2 zákona se připojením v pevném místě k veřejné komunikační síti rozumí zřízení a zprovoznění koncového bodu sítě v pevném místě.
2) Podle § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky.
3) V souladu s § 2 vyhlášky se přípojným okruhem rozumí účastnický přípojný okruh, jímž je komunikační cesta spojující koncový bod sítě s přípojným bodem telefonní ústředny, popřípadě dálkového koncentrátoru, sestávající z účastnického přípojného vedení včetně k němu příslušejícího technického zařízení nezbytného pro uskutečňování volání; přípojným bodem se rozumí hlavní rozvaděč.
4) Podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky.
5) Podle § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky.
6) Uvedené mezní hodnoty jsou pouze doporučené.
7) Podle § 40 odst. 4 zákona se přístupem v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě rozumí provozování koncového bodu sítě. (Prostřednictvím koncového bodu sítě se účastníkovi poskytuje přístup k veřejně dostupné telefonní službě.)
8) Podle § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky.
9) Uvedené mezní hodnoty u mezinárodních volání jsou dle vyhlášky doporučené.
10) Podle § 3 odst. 1 písm. e) vyhlášky.
11) Podle § 3 odst. 1 písm. f) vyhlášky.
12) Podle § 41 odst. 1 zákona se účastnický seznam vydává v tištěné formě nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
13) Podle § 3 odst. 1 písm. g) vyhlášky.
14) Podle § 3 odst. 1 písm. h) vyhlášky.