Sdělení ze dne 26.7.2007 o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)

1.8.2007 | Sbírka:  201/2007 Sb. | Částka:  64/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 490/2003 Sb.
201/2007 Sb.
Sdělení
Českého statistického úřadu
ze dne 26. července 2007
o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, sděluje s účinností od 1. ledna 2008 zavedení aktualizované Klasifikace územních statistických jednotek (dále jen "klasifikace CZ-NUTS").
Aktualizovaná klasifikace CZ-NUTS je vydávána pro statistické účely. Její struktura, kódy a názvy územních jednotek jsou shodné se zněním uvedeným v příloze nařízení Komise (ES) č. 105/2007 ze dne 1. února 2007, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS).
Aktualizovaná klasifikace CZ-NUTS zahrnuje alfanumerické kódy a názvy statistických územních jedno-tek vytvořených na území České republiky pro potřeby statistických zjišťování. V aktualizované klasifikaci CZ-NUTS dochází od 1. ledna 2008 k následujícím změnám:
- ruší se úroveň NUTS 4 (okresy);
- mění se kód NUTS 3 u dvou krajů:
- Vysočina - nově CZ063 (místo stávajícího kódu CZ061),
- Jihomoravský kraj - nově CZ064 (místo stávajícího kódu CZ062).
Úplná aktualizovaná klasifikace CZ-NUTS je uvedena v příloze tohoto sdělení. Klasifikace CZ-NUTS bude k dispozici v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, Praha 10 a rovněž bude zveřejněna (včetně všech souvisejících informací) na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech včetně aktualizací jeho příloh nařízeními Komise. Z toho důvodu nebudou další aktualizace klasifikace CZ-NUTS uveřejňovány ve Sbírce zákonů.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Příloha
------------------------------------------------------------------------------- ----------------
Kód    NUTS 0        NUTS 1        NUTS 2        NUTS 3
      stát         území         oblast         kraj
------------------------------------------------------------------------------- ----------------
CZ    Česká republika
CZ0              Česká republika
CZ01                         Praha
CZ010                                   Hlavní město Praha
CZ02                         Střední Čechy
CZ020                                   Středočeský kraj
CZ03                         Jihozápad
CZ031                                   Jihočeský kraj
CZ032                                   Plzeňský kraj
CZ04                         Severozápad
CZ041                                   Karlovarský kraj
CZ042                                   Ústecký kraj
CZ05                         Severovýchod
CZ051                                   Liberecký kraj
CZ052                                   Královéhradecký kraj
CZ053                                   Pardubický kraj
CZ06                         Jihovýchod
CZ063                                   Vysočina
CZ064                                   Jihomoravský kraj
CZ07                         Střední Morava
CZ071                                   Olomoucký kraj
CZ072                                   Zlínský kraj
CZ08                         Moravskoslezsko
CZ080                                   Moravskoslezský kraj
CZZ              Extra-Regio
CZZZ                         Extra-Regio
CZZZZ                                   Extra-Regio
------------------------------------------------------------------------------- ----------------