Všeobecné oprávnění ze dne 2.4.2008 č. VO-R/23/04.2008-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74-76 GHz a 84-86 GHz

21.4.2008 | Sbírka:  27/2008 (TV) | Částka:  9/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 71/2009 (TV)