Opatření ze dne 7.5.2008 obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2008-5 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz

19.5.2008 | Sbírka:  28/2008 (TV) | Částka:  10/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.
Aktivní derogace: 175/2006 (TV)
Pasivní derogace: 80/2009 (TV)