Změna ze dne 28.5.2008 č. 2/2008 síťového plánu signalizace veřejných komunikačních sítí č. SP/3/09.2005

28.5.2008 | Sbírka:  31/2008 (TV) | Částka:  11/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 68/2011 (TV)