Vyhláška ze dne 30.5.2008, kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008

12.6.2008 | Sbírka:  200/2008 Sb. | Částka:  64/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 279/2007 Sb.
200/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. května 2008,
kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
Čl. I
V příloze č. 2 částech I a II písm. d) Ministerstvo průmyslu a obchodu se položky číslo
10. Ic (MPO) 1-01 Roční výkaz dodavatelů investičních celků,
12. Ba (MPO) 1-01 Roční výkaz bavlnářského průmyslu,
13. Lv (MPO) 1-01 Roční výkaz průmyslu lýkových vláken a textilní technické produkce,
14. Vl (MPO) 1-01 Roční výkaz vlnařského průmyslu,
15. Pl (MPO) 1-01 Roční výkaz pletařského průmyslu,
16. Op (MPO) 1-01 Roční výkaz oděvního průmyslu,
17. Kž (MPO) 1-01 Roční výkaz kožedělného průmyslu,
19. SK (MPO) 1-01 Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu,
20. Dp (MPO) 1-01 Roční výkaz dřevařského průmyslu,
21. Dp (MPO) 2-01 Roční výkaz nábytkářského průmyslu a vybraných produkcí ostatního zpracovatelského průmyslu,
23. Sl (MPO) 1-01 Roční výkaz slévárenství,
24. Nk (MPO) 1-01 Roční výkaz hutního zpracování neželezných kovů,
27. PC (MPO) 1-01 Roční výkaz průmyslu papíru a celulózy,
28. Ko (MPO) 1-01 Roční výkaz kovárenství,
29. Pol (MPO) 1-01 Roční výkaz polygrafického průmyslu zrušují.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.