Sdělení ze dne 31.7.2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)

13.8.2008 | Sbírka:  275/2008 Sb. | Částka:  92/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 589/2002 Sb.
Pasivní derogace: 323/2014 Sb.
275/2008 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 31. července 2008
o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí Klasifikaci produkce (dále jen „CZ-CPA“).
Sdělení navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93. Tento přímo použitelný předpis Evropských společenství zrušil zpětně s účinností od 1. ledna 2008 nařízení Rady (EHS) č. 3696/93, na základě kterého byla zavedena dosavadní Standardní klasifikace produkce (SKP), a stanovil použitelnost nové statistické klasifikace od 1. ledna 2008.
Klasifikace produkce (CZ-CPA), která zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny v hospodářství, nahrazuje Standardní klasifikaci produkce (SKP), vydanou sdělením Českého statistického úřadu č. 589/2002 Sb. ze dne 5. prosince 2002.
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je uvedena v příloze tohoto sdělení. Klasifikace včetně vysvětlivek a převodníku bude v tištěné podobě k dispozici v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, v elektronické podobě bude k dispozici rovněž na internetových stránkách úřadu na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Příloha
A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
 
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
01      Produkty zemědělství a myslivosti a související služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
01.1     Plodiny jiné než trvalé
01.11    Obiloviny (kromě rýže), luštěniny a olejnatá semena
01.11.1   Pšenice
01.11.11   Pšenice tvrdá
01.11.12   Pšenice, kromě pšenice tvrdé
01.11.2   Kukuřice
01.11.20   Kukuřice
01.11.3   Ječmen, žito a oves
01.11.31   Ječmen
01.11.32   Žito
01.11.33   Oves
01.11.4   Čirok, proso a ostatní obiloviny
01.11.41   Čirok
01.11.42   Proso
01.11.49   Ostatní obiloviny
01.11.5   Sláma a plevy
01.11.50   Sláma a plevy
01.11.6   Zelené luštěniny
01.11.61   Fazole, zelené
01.11.62   Hrách, zelený
01.11.69   Ostatní zelené luštěniny
01.11.7   Sušené luštěniny
01.11.71   Fazole, sušené
01.11.72   Boby obecné, sušené
01.11.73   Cizrna, sušená
01.11.74   Čočka, sušená
01.11.75   Hrách, sušený
01.11.79   Sušené luštěniny j. n.
01.11.8   Sójové boby, podzemnice olejná a bavlníková semena
01.11.81   Sójové boby
01.11.82   Podzemnice olejná, neloupaná
01.11.83   Podzemnice olejná, loupaná
01.11.84   Bavlníková semena
01.11.9   Ostatní olejnatá semena
01.11.91   Lněná semena
01.11.92   Hořčičná semena
01.11.93   Semena řepky nebo řepice
01.11.94   Sezamová semena
01.11.95   Slunečnicová semena
01.11.99   Ostatní olejnatá semena j. n.
01.12    Rýže, neloupaná
01.12.1   Rýže, neloupaná
01.12.10   Rýže, neloupaná
01.13    Zelenina (vč. melounů), kořeny a hlízy, semena, houby a lanýže
01.13.1   Listová nebo řapíkatá a stonková zelenina
01.13.11   Chřest
01.13.12   Zelí
01.13.13   Květák a brokolice
01.13.14   Salát hlávkový
01.13.15   Čekanka
01.13.16   Špenát
01.13.17   Artyčoky
01.13.19   Ostatní listová nebo řapíkatá a stonková zelenina
01.13.2   Melouny
01.13.21   Vodní melouny
01.13.29   Ostatní melouny
01.13.3   Ostatní plodová zelenina
01.13.31   Čili papričky a paprika zeleninová (pouze paprika rodu Capsicum)
01.13.32   Okurky salátové a okurky nakládačky
01.13.33   Lilek
01.13.34   Rajčata
01.13.39   Ostatní plodová zelenina j. n.
01.13.4   Zelenina kořenová, cibulová a hlízová
01.13.41   Mrkev, vodnice a tuřín
01.13.42   Česnek
01.13.43   Cibule
01.13.44   Pór a jiná cibulová zelenina
01.13.49   Ostatní kořenová a hlízová zelenina (bez vysokého obsahu škrobu nebo inulinu)
01.13.5   Kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu
01.13.51   Brambory
01.13.52   Batáty (sladké brambory)
01.13.53   Kasava
01.13.59   Ostatní kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu
01.13.6   Semena zeleniny, kromě semen řepy
01.13.60   Semena zeleniny, kromě semen řepy
01.13.7   Cukrová řepa a semena cukrové řepy
01.13.71   Cukrová řepa
01.13.72   Semena cukrové řepy
01.13.8   Houby a lanýže
01.13.80   Houby a lanýže
01.13.9   Zelenina, čerstvá, j. n.
01.13.90   Zelenina, čerstvá, j. n.
01.14    Cukrová třtina
01.14.1   Cukrová třtina
01.14.10   Cukrová třtina
01.15    Tabák, nezpracovaný
01.15.1   Tabák, nezpracovaný
01.15.10   Tabák, nezpracovaný
01.16    Přadné plodiny
01.16.1   Přadné plodiny
01.16.11   Bavlna, též vyzrněná
01.16.12   Juta, kenaf a podobná textilní lýková vlákna, surová nebo máčená, kromě lnu, pravého konopí a
       ramie
01.16.19   Len, pravé konopí a surové přadné rostliny j. n.
01.19    Ostatní plodiny jiné než trvalé
01.19.1   Pícniny
01.19.10   Pícniny
01.19.2   Řezané květiny a poupata květin; semena květin
01.19.21   Řezané květiny a poupata květin
01.19.22   Semena květin
01.19.3   Semena řepy a pícnin; ostatní rostlinné suroviny
01.19.31   Semena řepy (kromě semen cukrové řepy) a pícnin
01.19.39   Rostlinné suroviny j. n.
01.2     Trvalé plodiny
01.21    Vinné hrozny
01.21.1   Vinné hrozny
01.21.11   Stolní hrozny, čerstvé
01.21.12   Ostatní vinné hrozny, čerstvé
01.22    Tropické a subtropické ovoce
01.22.1   Tropické a subtropické ovoce
01.22.11   Avokádo
01.22.12   Banány, plantejny a podobné ovoce
01.22.13   Datle
01.22.14   Fíky
01.22.19   Ostatní tropické a subtropické ovoce
01.23    Citrusové plody
01.23.1   Citrusové plody
01.23.11   Šedok (pomela) a grapefruity
01.23.12   Citrony a limety
01.23.13   Pomeranče
01.23.14   Tangerinky, mandarinky, klementinky
01.23.19   Ostatní citrusové plody
01.24    Jádrové a peckové ovoce
01.24.1   Jablka
01.24.10   Jablka
01.24.2   Ostatní jádrové a peckové ovoce
01.24.21   Hrušky
01.24.22   Kdoule
01.24.23   Meruňky
01.24.24   Třešně
01.24.25   Broskve
01.24.26   Nektarinky
01.24.27   Švestky
01.24.28   Trnky
01.24.29   Ostatní jádrové a peckové ovoce j. n.
01.25    Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy
01.25.1   Bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium
01.25.11   Kiwi
01.25.12   Maliny
01.25.13   Jahody
01.25.19   Ostatní bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium j. n.
01.25.2   Semena ovoce
01.25.20   Semena ovoce
01.25.3   Ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné a kokosových ořechů)
01.25.31   Mandle
01.25.32   Kaštany
01.25.33   Lískové oříšky
01.25.34   Pistácie
01.25.35   Vlašské ořechy
01.25.39   Ostatní ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné a kokosových ořechů)
01.25.9   Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n.
01.25.90   Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n.
01.26    Olejnaté plody
01.26.1   Olivy
01.26.11   Stolní olivy
01.26.12   Olivy pro výrobu olivového oleje
01.26.2   Kokosové ořechy
01.26.20   Kokosové ořechy
01.26.9   Ostatní olejnaté plody
01.26.90   Ostatní olejnaté plody
01.27    Rostliny pěstované pro výrobu nápojů
01.27.1   Rostliny pěstované pro výrobu nápojů
01.27.11   Kávová zrna, nepražená
01.27.12   Listy čaje
01.27.13   Listy maté
01.27.14   Kakaové boby
01.28    Koření a aromatické, léčivé a farmaceutické rostliny
01.28.1   Koření, nezpracované
01.28.11   Pepř (rodu Piper), surový
01.28.12   Čili papričky a paprika zeleninová, suché (pouze paprika rodu Capsicum), surové
01.28.13   Muškátové oříšky, muškátový květ, amomy a kardamomy, surové
01.28.14   Anýz, badyán, koriandr, kmín, kořenný kmín, fenykl a jalovcové bobule, surové
01.28.15   Skořice (canella), surová
01.28.16   Hřebíček (celé stopky), surový
01.28.17   Zázvor, sušený, surový
01.28.18   Vanilka, surová
01.28.19   Ostatní koření, nezpracované
01.28.2   Chmelové šištice
01.28.20   Chmelové šištice
01.28.3   Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako insekticidy, fungicidy apod.
01.28.30   Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako insekticidy, fungicidy apod.
01.29    Ostatní trvalé plodiny
01.29.1   Přírodní kaučuk
01.29.10   Přírodní kaučuk
01.29.2   Vánoční stromky, řezané
01.29.20   Vánoční stromky, řezané
01.29.3   Rostlinné materiály používané zejména ke splétání, utěsňování, vycpávání, barvení nebo činění
01.29.30   Rostlinné materiály používané zejména ke splétání, utěsňování, vycpávání, barvení nebo činění
01.3     Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí
01.30    Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí
01.30.1   Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové     hlízy, řízky a rouby; podhoubí
01.30.10   Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí
01.4     Živá zvířata a živočišné produkty
01.41    Živý mléčný skot a syrové mléko mléčného skotu
01.41.1   Živý mléčný skot
01.41.10   Živý mléčný skot
01.41.2   Syrové mléko mléčného skotu
01.41.20   Syrové mléko mléčného skotu
01.42    Jiný skot a buvoli, živí, a jejich sperma
01.42.1   Jiný skot a buvoli, živí
01.42.11   Jiný skot a buvoli, živí, kromě telat
01.42.12   Telata skotu a buvolů, živá
01.42.2   Sperma skotu a buvolů
01.42.20   Sperma skotu a buvolů
01.43    Koně a jiní koňovití, živí
01.43.1   Koně a jiní koňovití, živí
01.43.10   Koně a jiní koňovití, živí
01.44    Velbloudi a velbloudovití, živí
01.44.1   Velbloudi a velbloudovití, živí
01.44.10   Velbloudi a velbloudovití, živí
01.45    Ovce a kozy, živé; syrové mléko a střižní vlna ovcí a koz
01.45.1   Ovce a kozy, živé
01.45.11   Ovce, živé
01.45.12   Kozy, živé
01.45.2   Syrové mléko ovčí a kozí
01.45.21   Syrové mléko ovčí
01.45.22   Syrové mléko kozí
01.45.3   Střižní vlna potní ovcí a koz, vč. poloprané
01.45.30   Střižní vlna potní ovcí a koz, vč. poloprané
01.46    Prasata, živá
01.46.1   Prasata, živá
01.46.10   Prasata, živá
01.47    Drůbež, živá, a vejce
01.47.1   Drůbež, živá
01.47.11   Kuřata, živá
01.47.12   Krůty, živé
01.47.13   Husy, živé
01.47.14   Kachny a perličky, živé
01.47.2   Vejce ve skořápkách, čerstvá
01.47.21   Slepičí vejce ve skořápkách, čerstvá
01.47.22   Vejce jiné drůbeže ve skořápkách, čerstvá
01.47.23   Násadová vejce
01.49    Ostatní hospodářská zvířata, živočišné produkty, surové kožešiny apod.
01.49.1   Ostatní hospodářská zvířata, živá
01.49.11   Domácí králíci, živí
01.49.12   Hospodářské ptactvo, živé, j. n.
01.49.13   Hospodářští plazi (vč. hadů a želv), živí
01.49.19   Ostatní hospodářská zvířata, živá, j. n.
01.49.2   Ostatní živočišné produkty z hospodářských zvířat
01.49.21   Přírodní med
01.49.22   Syrové mléko j. n.
01.49.23   Plži živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, kromě mořských
01.49.24   Jedlé produkty z hospodářských zvířat j. n.
01.49.25   Zámotky bource morušového
01.49.26   Hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené
01.49.27   Zvířecí embrya k reprodukci
01.49.28   Nejedlé produkty z hospodářských zvířat j. n.
01.49.3   Surové kožešiny a různé surové kůže
01.49.31   Surové kožešiny, kromě jehněčích
01.49.32   Surové kožešiny jehněčí
01.49.39   Surové kůže zvířat (čerstvé nebo konzervované, avšak jinak neupravené) j. n.
01.6     Zemědělské a chovatelské služby (kromě veterinárních)
01.61    Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu
01.61.1   Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu
01.61.10   Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu
01.62    Podpůrné služby pro živočišnou výrobu
01.62.1   Podpůrné služby pro živočišnou výrobu
01.62.10   Podpůrné služby pro živočišnou výrobu
01.63    Posklizňové služby
01.63.1   Posklizňové služby
01.63.10   Posklizňové služby
01.64    Zpracování osiva pro účely množení
01.64.1   Zpracování osiva pro účely množení
01.64.10   Zpracování osiva pro účely množení
01.7     Lov a odchyt divokých zvířat a související služby
01.70    Lov a odchyt divokých zvířat a související služby
01.70.1   Lov a odchyt divokých zvířat a související služby
01.70.10   Lov a odchyt divokých zvířat a související služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
02      Produkty lesnictví, těžby dřeva a související služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
02.1     Sazenice a semena lesních stromů; služby lesních školek; lesní stromy (surové dřevo na
       stojato)
02.10    Sazenice a semena lesních stromů; služby lesních školek; lesní stromy (surové dřevo na
       stojato)
02.10.1   Sazenice a semena lesních stromů
02.10.11   Sazenice lesních stromů
02.10.12   Semena lesních stromů
02.10.2   Služby lesních školek
02.10.20   Služby lesních školek
02.10.3   Lesní stromy (surové dřevo na stojato)
02.10.30   Lesní stromy (surové dřevo na stojato)
02.2     Dřevo surové
02.20    Dřevo surové
02.20.1   Dřevo surové
02.20.11   Dřevo surové jehličnaté - výřezy
02.20.12   Dřevo surové listnaté, kromě tropického dřeva - výřezy
02.20.13   Dřevo surové tropické - výřezy
02.20.14   Dřevo palivové
02.3     Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva
02.30    Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva
02.30.1   Přírodní gumy
02.30.11   Balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy
02.30.12   Šelak, balzámy a jiné přírodní gumy a pryskyřice
02.30.2   Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený
02.30.20   Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený
02.30.3   Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro dekorativní účely
02.30.30   Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro dekorativní účely
02.30.4   Volně rostoucí jedlé produkty
02.30.40   Volně rostoucí jedlé produkty
02.4     Podpůrné služby pro lesnictví
02.40    Podpůrné služby pro lesnictví
02.40.1   Podpůrné služby pro lesnictví
02.40.10   Podpůrné služby pro lesnictví
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
03      Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro rybolov a akvakulturu
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
03.0     Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro rybolov a akvakulturu
03.00    Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro rybolov a akvakulturu
03.00.1   Ryby, živé
03.00.11   Okrasné ryby, živé
03.00.12   Ryby živé, mořské, jiné než farmové
03.00.13   Ryby živé, sladkovodní, jiné než farmové
03.00.14   Ryby živé, mořské, farmové
03.00.15   Ryby živé, sladkovodní, farmové
03.00.2   Ryby, čerstvé nebo chlazené
03.00.21   Ryby čerstvé nebo chlazené, mořské, jiné než farmové
03.00.22   Ryby čerstvé nebo chlazené, sladkovodní, jiné než farmové
03.00.23   Ryby čerstvé nebo chlazené, mořské, farmové
03.00.24   Ryby čerstvé nebo chlazené, sladkovodní, farmové
03.00.3   Korýši, nezmrazení
03.00.31   Korýši, nezmrazení, jiní než farmoví
03.00.32   Korýši, nezmrazení, farmoví
03.00.4   Měkkýši a ostatní vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení
03.00.41   Ústřice, živé, čerstvé nebo chlazené, jiné než farmové
03.00.42   Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví
03.00.43   Ústřice, živé, čerstvé nebo chlazené, farmové
03.00.44   Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, farmoví
03.00.5   Perly, neopracované
03.00.51   Přírodní perly, neopracované
03.00.52   Kultivované perly, neopracované
03.00.6   Ostatní vodní rostliny, živočichové a produkty z nich
03.00.61   Korály a podobné produkty, ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové
       kosti
03.00.62   Přírodní houby živočišného původu
03.00.63   Chaluhy a jiné řasy, jiné než farmové
03.00.64   Chaluhy a jiné řasy, farmové
03.00.69   Ostatní vodní rostliny, živočichové a produkty z nich, j. n.
03.00.7   Podpůrné služby pro rybolov a akvakulturu
03.00.71   Podpůrné služby pro rybolov
03.00.72   Podpůrné služby pro akvakulturu
B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
 
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
05      Černé a hnědé uhlí a lignit
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
05.1     Černé uhlí
05.10    Černé uhlí
05.10.1   Černé uhlí
05.10.10   Černé uhlí
05.2     Hnědé uhlí a lignit
05.20    Hnědé uhlí a lignit
05.20.1   Hnědé uhlí a lignit
05.20.10   Hnědé uhlí a lignit
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
06      Ropa a zemní plyn
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
06.1     Ropa
06.10    Ropa
06.10.1   Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, surové
06.10.10   Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, surové
06.10.2   Živičné nebo ropné břidlice a roponosné písky
06.10.20   Živičné nebo ropné břidlice a roponosné písky
06.2     Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu
06.20    Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu
06.20.1   Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu
06.20.10   Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
07      Rudy
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
07.1     Železné rudy
07.10    Železné rudy
07.10.1   Železné rudy
07.10.10   Železné rudy
07.2     Neželezné rudy
07.21    Uranové a thoriové rudy
07.21.1   Uranové a thoriové rudy
07.21.10   Uranové a thoriové rudy
07.29    Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty
07.29.1   Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty
07.29.11   Měděné rudy a jejich koncentráty
07.29.12   Niklové rudy a jejich koncentráty
07.29.13   Hliníkové rudy a jejich koncentráty
07.29.14   Rudy drahých kovů a jejich koncentráty
07.29.15   Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentráty
07.29.19   Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
08      Ostatní těžba a     dobývání nerostných surovin
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
08.1     Kámen, písek a jíl
08.11    Kámen pro výtvarné nebo stavební účely, vápenec, sádrovec, křída a břidlice
08.11.1   Kámen pro výtvarné nebo stavební účely
08.11.11   Mramor a jiné vápencové kameny pro výtvarné nebo stavební účely
08.11.12   Žula, pískovec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely
08.11.2   Vápenec a sádrovec
08.11.20   Vápenec a sádrovec
08.11.3   Křída a nekalcinovaný dolomit
08.11.30   Křída a nekalcinovaný dolomit
08.11.4   Břidlice
08.11.40   Břidlice
08.12    Štěrk, písek, jíly a kaolin
08.12.1   Štěrk a písek
08.12.11   Přírodní písky
08.12.12   Zrnka, odštěpky a prach; oblázky, štěrk
08.12.13   Směsi strusky a podobný průmyslový odpad, též obsahující kamínky, oblázky, štěrk a křemen, pro
       stavební účely
08.12.2   Jíly a kaolin
08.12.21   Kaolin a jiné kaolinitické jíly
08.12.22   Jiné jíly, andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit; šamotové nebo dinasové zeminy
08.9     Produkty těžby a dobývání j. n.
08.91    Chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv
08.91.1   Chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv
08.91.11   Přírodní fosfáty vápenaté nebo přírodní fosfáty hlinitovápenaté
08.91.12   Pyrit (kyz železný), nepražený; surová nebo nerafinovaná síra
08.91.19   Ostatní chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv
08.92    Rašelina
08.92.1   Rašelina
08.92.10   Rašelina
08.93    Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda
08.93.1   Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda
08.93.10   Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda
08.99    Ostatní produkty těžby a dobývání j. n.
08.99.1   Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a asfaltové horniny
08.99.10   Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a asfaltové horniny
08.99.2   Drahokamy a polodrahokamy; průmyslové diamanty; neopracované nebo jednoduše řezané, štípané
       nebo nahrubo broušené; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní
       brusiva; ostatní nerostné suroviny
08.99.21   Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových diamantů), neopracované nebo jednoduše řezané,
       nebo hrubě tvarované
08.99.22   Průmyslové diamanty; neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené; pemza;
       smirek; přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusiva
08.99.29   Ostatní nerostné suroviny
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
09      Podpůrné služby při těžbě
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
09.1     Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu
09.10    Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu
09.10.1   Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu
09.10.11   Vrtné služby při těžbě ropy a zemního plynu
09.10.12   Montáž (instalace), opravy a demontáž vrtných zařízení a související podpůrné služby při těžbě
       ropy a zemního plynu
09.10.13   Zkapalnění a zpětné zplyňování zemního plynu za účelem dopravy prováděné v místě těžby
09.9     Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání
09.90    Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání
09.90.1   Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání
09.90.11   Podpůrné služby související s těžbou černého uhlí
09.90.19   Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání j. n.
C VÝROBKY A SLUŽBY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU
 
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
10      Potravinářské výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
10.1     Zpracované a konzervované maso a výrobky z masa, vč. souvisejících služeb a prací
10.11    Zpracované a konzervované maso (kromě drůbežího), vč. subdodavatelských prací
10.11.1   Hovězí, vepřové, skopové, kozí a koňské maso (vč. masa jiných koňovitých), čerstvé nebo
       chlazené
10.11.11   Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené
10.11.12   Vepřové maso, čerstvé nebo chlazené
10.11.13   Skopové maso, čerstvé nebo chlazené
10.11.14   Kozí maso, čerstvé nebo chlazené
10.11.15   Koňské maso a maso jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené
10.11.2   Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných koňovitých, čerstvé nebo
       chlazené
10.11.20   Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných koňovitých, čerstvé nebo
       chlazené
10.11.3   Maso a jedlé droby (kromě drůbežího), zmrazené; ostatní maso a jedlé droby (kromě drůbežího)
10.11.31   Hovězí maso, zmrazené
10.11.32   Vepřové maso, zmrazené
10.11.33   Skopové maso, zmrazené
10.11.34   Kozí maso, zmrazené
10.11.35   Koňské maso a maso jiných koňovitých, zmrazené
10.11.39   Maso a jedlé droby (kromě drůbežího), čerstvé, chlazené nebo zmrazené j. n.
10.11.4   Střižní vlna a surové kůže skotu, koní a jiných koňovitých, ovcí a koz
10.11.41   Střižní vlna potní, vč. prané na hřbetě
10.11.42   Celé surové kůže skotu nebo koňovitých
10.11.43   Ostatní surové kůže skotu nebo koňovitých
10.11.44   Surové kůže ovcí nebo jehňat
10.11.45   Surové kůže koz nebo kůzlat
10.11.5   Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový
10.11.50   Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový
10.11.6   Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě
10.11.60   Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě
10.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného masa (kromě drůbežího)
10.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného masa (kromě drůbežího)
10.12    Zpracované a konzervované drůbeží maso, vč. subdodavatelských prací
10.12.1   Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené
10.12.10   Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené
10.12.2   Drůbeží maso, zmrazené
10.12.20   Drůbeží maso, zmrazené
10.12.3   Drůbeží tuk
10.12.30   Drůbeží tuk
10.12.4   Jedlé drůbeží droby
10.12.40   Jedlé drůbeží droby
10.12.5   Peří a kůže ptáků s peřím
10.12.50   Peří a kůže ptáků s peřím
10.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného drůbežího masa
10.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného drůbežího masa
10.13    Výrobky z masa, vč. souvisejících služeb a prací
10.13.1   Konzervy a přípravky z masa, drobů a krve
10.13.11   Vepřové maso, kusy, solené, sušené nebo uzené (slanina a kýta)
10.13.12   Hovězí maso, solené, sušené nebo uzené
10.13.13   Ostatní maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (kromě vepřového a
       hovězího masa); jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů
10.13.14   Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve
10.13.15   Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev, kromě pokrmů z upraveného masa a drobů
10.13.16   Moučky, šroty, pelety z masa, nevhodné k lidské spotřebě; škvarky
10.13.9   Tepelné zpracování a jiné přípravné služby pro výrobu výrobků z masa; subdodavatelské práce
       při výrobě výrobků z masa
10.13.91   Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava výrobků z masa
10.13.99   Subdodavatelské práce při výrobě výrobků z masa
10.2     Zpracované a konzervované ryby, korýši a měkkýši, vč. souvisejících služeb a prací
10.20    Zpracované a konzervované ryby, korýši a měkkýši, vč. souvisejících služeb a prací
10.20.1   Ryby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
10.20.11   Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé nebo chlazené
10.20.12   Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené
10.20.13   Ryby, zmrazené
10.20.14   Rybí filé, zmrazené
10.20.15   Rybí maso (též mleté), zmrazené
10.20.16   Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené
10.20.2   Ryby, jinak upravené nebo konzervované; kaviár a kaviárové náhražky
10.20.21   Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené
10.20.22   Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu; rybí moučky, prášky a
       pelety, vhodné k lidské spotřebě
10.20.23   Ryby sušené, též solené nebo ve slaném nálevu
10.20.24   Ryby, vč. filé, uzené
10.20.25   Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě hotových pokrmů z ryb
10.20.26   Kaviár a kaviárové náhražky
10.20.3   Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, zmrazení, upravení nebo v konzervách
10.20.31   Korýši, zmrazení
10.20.32   Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
10.20.33   Ostatní vodní bezobratlí, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
10.20.34   Korýši, jinak upravení nebo konzervovaní; měkkýši a jiní vodní bezobratlí, jinak upravení nebo
       v konzervách
10.20.4   Moučky, šroty a pelety a jiné produkty j. n. z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních
       bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě
10.20.41   Moučky, šroty a pelety z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k
       lidské spotřebě
10.20.42   Ostatní výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské
       spotřebě
10.20.9   Uzení a jiné služby při konzervování a úpravě pro výrobu rybích výrobků; subdodavatelské práce
       při výrobě zpracovaných a konzervovaných ryb, korýšů a měkkýšů
10.20.91   Uzení a jiné služby při konzervování a úpravě pro výrobu rybích výrobků
10.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a konzervovaných ryb, korýšů a měkkýšů
10.3     Zpracované a konzervované ovoce a zelenina, vč. souvisejících služeb a prací
10.31    Zpracované a konzervované brambory, vč. souvisejících služeb a prací
10.31.1   Zpracované a konzervované brambory
10.31.11   Brambory zmrazené
10.31.12   Sušené brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené
    10.31.13   Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet
10.31.14   Brambory upravené nebo konzervované
10.31.9   Tepelné zpracování a ostatní služby při úpravě brambor a výrobků z nich; subdodavatelské práce
       při výrobě zpracovaných a konzervovaných brambor
10.31.91   Tepelné zpracování a ostatní služby při úpravě brambor a výrobků z nich
10.31.99   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a konzervovaných brambor
10.32    Ovocné a zeleninové šťávy, vč. subdodavatelských prací
10.32.1   Ovocné a zeleninové šťávy
10.32.11   Šťáva z rajských jablek
10.32.12   Pomerančová šťáva
10.32.13   Grapefruitová šťáva
10.32.14   Ananasová šťáva
10.32.15   Hroznová šťáva
10.32.16   Jablečná šťáva
10.32.17   Směsi ovocných a zeleninových šťáv
10.32.19   Ostatní ovocné a zeleninové šťávy
10.32.9   Subdodavatelské práce při výrobě ovocných a zeleninových šťáv
10.32.99   Subdodavatelské práce při výrobě ovocných a zeleninových šťáv
10.39    Ostatní zpracované a konzervované ovoce a zelenina, vč. souvisejících služeb a prací
10.39.1   Zpracovaná a konzervovaná zelenina, kromě brambor
10.39.11   Zelenina, zmrazená
10.39.12   Zelenina prozatímně konzervovaná
10.39.13   Sušená zelenina
10.39.14   Krájená a balená zelenina a ovoce
10.39.15   Fazole, konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových
       pokrmů
10.39.16   Hrách, konzervovaný jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových
       pokrmů
10.39.17   Ostatní zelenina (kromě brambor), konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě
       upravených zeleninových pokrmů
10.39.18   Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované
       v octě nebo kyselině octové
10.39.2   Zpracované a konzervované ovoce a ořechy
10.39.21   Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené
10.39.22   Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty
10.39.23   Ořechy, podzemnice olejná a jiná semena, pražené, solené nebo jinak upravené
10.39.24   Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, nevhodné k okamžité spotřebě
10.39.25   Ostatní zpracované nebo konzervované ovoce
10.39.3   Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty
10.39.30   Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty
10.39.9   Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a zeleniny; subdodavatelské práce
       při výrobě zpracovaného a konzervovaného ovoce a zeleniny
10.39.91   Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a zeleniny
10.39.99   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného ovoce a zeleniny
10.4     Rostlinné a živočišné oleje a tuky, vč. subdodavatelských prací
10.41    Oleje a tuky, vč. subdodavatelských prací
10.41.1   Živočišné oleje a tuky, jejich frakce, surové
10.41.11   Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarin a olein z loje,
       neemulgované, nesmíchané ani jinak upravené
10.41.12   Tuky a oleje a jejich frakce z ryb a mořských savců
10.41.19   Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
10.41.2   Rostlinné oleje, surové
10.41.21   Sójový olej, surový
10.41.22   Podzemnicový olej, surový
10.41.23   Olivový olej, surový
10.41.24   Slunečnicový olej, surový
10.41.25   Bavlníkový olej, surový
10.41.26   Řepkový, řepicový a hořčičný olej, surové
10.41.27   Palmový olej, surový
10.41.28   Kokosový olej, surový
10.41.29   Ostatní rostlinné oleje, surové
10.41.3   Bavlněný lintr
10.41.30   Bavlněný lintr
10.41.4   Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů; mouka a šrot z olejnatých semen a
       olejnatých plodů (kromě hořčičné mouky a šrotu)
10.41.41   Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů
10.41.42   Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a šrotu
10.41.5   Rafinované oleje, kromě zbytků
10.41.51   Sójový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
10.41.52   Podzemnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
10.41.53   Olivový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
10.41.54   Slunečnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
10.41.55   Bavlníkový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
10.41.56   Řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
10.41.57   Palmový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
10.41.58   Kokosový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
10.41.59   Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené; pevné rostlinné tuky a
       jiné rostlinné oleje (kromě kukuřičného oleje) a jejich frakce, rafinované, ale chemicky
       neupravené, j. n.
10.41.6   Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, hydrogenované, esterifikované, avšak
       jinak neupravené
10.41.60   Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, hydrogenované, esterifikované, avšak
       jinak neupravené
10.41.7   Rostlinné vosky (kromě triglyceridů); degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo
       živočišných nebo rostlinných vosků
10.41.71   Rostlinné vosky (kromě triglyceridů)
10.41.72   Degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků
10.41.9   Subdodavatelské práce při výrobě olejů a tuků
10.41.99   Subdodavatelské práce při výrobě olejů a tuků
10.42    Margarín a podobné jedlé tuky, vč. subdodavatelských prací
10.42.1   Margarín a podobné jedlé tuky
10.42.10   Margarín a podobné jedlé tuky
10.42.9   Subdodavatelské práce při výrobě margarínu a podobných jedlých tuků
10.42.99   Subdodavatelské práce při výrobě margarínu a podobných jedlých tuků
10.5     Mléčné výrobky a zmrzlina, vč. subdodavatelských prací
10.51    Mléčné výrobky, vč. subdodavatelských prací
10.51.1   Upravené tekuté mléko a smetana
10.51.11   Upravené tekuté mléko
10.51.12   Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, nezahuštěné ani slazené
10.51.2   Mléko v pevné formě
10.51.21   Sušené odstředěné mléko
10.51.22   Sušené plnotučné mléko
10.51.3   Máslo a mléčné pomazánky
10.51.30   Máslo a mléčné pomazánky
10.51.4   Sýry a tvaroh
10.51.40   Sýry a tvaroh
10.51.5   Ostatní mléčné výrobky
10.51.51   Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr a jiná sladidla, jiné než sušené
10.51.52   Jogurt a jiné fermentované nebo acidofilní mléko nebo smetana
10.51.53   Kasein
10.51.54   Laktosa a laktosový sirup
10.51.55   Syrovátka
10.51.56   Mléčné výrobky j. n.
10.51.9   Subdodavatelské práce při výrobě mléčných výrobků
10.51.99   Subdodavatelské práce při výrobě mléčných výrobků
10.52    Zmrzlina, vč. subdodavatelských prací
10.52.1   Zmrzlina a podobné výrobky
10.52.10   Zmrzlina a podobné výrobky
10.52.9   Subdodavatelské práce při výrobě zmrzliny
10.52.99   Subdodavatelské práce při výrobě zmrzliny
10.6     Mlýnské a škrobárenské výrobky, vč. subdodavatelských prací
10.61    Mlýnské výrobky, vč. subdodavatelských prací
10.61.1   Rýže loupaná, poloomletá, celoomletá nebo zlomková
10.61.11   Rýže loupaná
10.61.12   Rýže poloomletá, celoomletá nebo zlomková
10.61.2   Obilné a zeleninové mouky; jejich směsi
10.61.21   Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže
10.61.22   Ostatní obilné mouky
10.61.23   Zeleninové mouky a krupice
10.61.24   Směsi pro přípravu pekařských výrobků
10.61.3   Krupice, krupička a pelety a ostatní výrobky z obilných zrn
10.61.31   Krupice a krupička z pšenice
10.61.32   Krupice, krupička a pelety z obilovin j. n.
10.61.33   Snídaňové cereálie a ostatní výrobky z obilných zrn
10.61.4   Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé zpracováním obilovin
10.61.40   Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé zpracováním obilovin
10.61.9   Subdodavatelské práce při výrobě mlýnských výrobků
10.61.99   Subdodavatelské práce při výrobě mlýnských výrobků
10.62    Škrobárenské výrobky, vč. subdodavatelských prací
10.62.1   Škrobárenské výrobky; cukry a cukerné sirupy j. n.
10.62.11   Škroby; inulin; pšeničný lepek; dextriny a jiné modifikované škroby
10.62.12   Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn a v podobných formách
10.62.13   Glukosa a glukosový sirup; fruktosa a fruktosový sirup; invertní cukr; cukry a cukerné sirupy
       j. n.
10.62.14   Kukuřičný olej
10.62.2   Škrobárenské a podobné zbytky
10.62.20   Škrobárenské a podobné zbytky
10.62.9   Subdodavatelské práce při výrobě škrobárenských výrobků
10.62.99   Subdodavatelské práce při výrobě škrobárenských výrobků
10.7     Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky, vč. subdodavatelských prací
10.71    Pekařské a cukrářské výrobky, kromě trvanlivých, vč. subdodavatelských prací
10.71.1   Pekařské a cukrářské výrobky, kromě trvanlivých
10.71.11   Chléb, čerstvý
10.71.12   Ostatní pekařské a cukrářské výrobky, čerstvé
10.71.9   Subdodavatelské práce při výrobě čerstvého nebo zmrazeného chleba a ostatních pekařských a
       cukrářských výrobků
10.71.99   Subdodavatelské práce při výrobě čerstvého nebo zmrazeného chleba a ostatních pekařských a
       cukrářských výrobků
10.72    Suchary a sušenky; trvanlivé pekařské a cukrářské výrobky; vč. subdodavatelských prací
10.72.1   Suchary a sušenky; trvanlivé pekařské a cukrářské výrobky
10.72.11   Suchary, opékaný chléb
10.72.12   Perník a podobné výrobky; sladké sušenky; vafle a oplatky
10.72.19   Ostatní suché nebo trvanlivé pekařské výrobky
10.72.9   Subdodavatelské práce při výrobě sucharů a sušenek, trvanlivých pekařských a cukrářských
       výrobků
10.72.99   Subdodavatelské práce při výrobě sucharů a sušenek, trvanlivých pekařských a cukrářských
       výrobků
10.73    Makarony, nudle, kuskus a podobné moučné výrobky, vč. subdodavatelských prací
10.73.1   Makarony, nudle,     kuskus a podobné moučné výrobky
10.73.11   Makarony, nudle a podobné moučné výrobky
10.73.12   Kuskus
10.73.9   Subdodavatelské práce při výrobě makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
10.73.99   Subdodavatelské práce při výrobě makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
10.8     Ostatní potravinářské výrobky, vč. subdodavatelských prací
10.81    Cukr, vč. subdodavatelských prací
10.81.1   Surový nebo rafinovaný třtinový nebo řepný cukr; melasy
10.81.11   Surový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu
10.81.12   Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu, bez přídavku
       aromatických přípravků nebo barviv
10.81.13   Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv; javorový
       cukr a javorový sirup
10.81.14   Melasy
10.81.2   Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady
10.81.20   Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady
10.81.9   Subdodavatelské práce při výrobě cukru
10.81.99   Subdodavatelské práce při výrobě cukru
10.82    Kakao, čokoláda a cukrovinky, vč. subdodavatelských prací
10.82.1   Kakaová hmota, též odtučněná, kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový prášek
10.82.11   Kakaová hmota, též odtučněná
10.82.12   Kakaové máslo, kakaový tuk a olej
10.82.13   Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla
10.82.14   Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
10.82.2   Čokoláda a cukrovinky
10.82.21   Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového
       prášku), ve velkém balení
10.82.22   Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového
       prášku), jiné než ve velkém balení
10.82.23   Cukrovinky (vč. bílé čokolády) neobsahující kakao
10.82.24   Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin konzervované cukrem
10.82.3   Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpad
10.82.30   Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpad
10.82.9   Subdodavatelské práce při výrobě kakaa, čokolády a cukrovinek
10.82.99   Subdodavatelské práce při výrobě kakaa, čokolády a cukrovinek
10.83    Káva a čaj, zpracované, vč. subdodavatelských prací
10.83.1   Káva a čaj, zpracované
10.83.11   Káva bez kofeinu nebo pražená
10.83.12   Kávové náhražky; výtažky, tresti a koncentráty vyrobené z kávy nebo kávové náhražky; kávové
       slupky
10.83.13   Zelený čaj (nefermentovaný), černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný v
       bezprostředním obalu o hmotnosti <= 3 kg
10.83.14   Výtažky, tresti, koncentráty a přípravky z čaje nebo maté
10.83.15   Bylinné čaje
10.83.9   Subdodavatelské práce při výrobě kávy a čaje
10.83.99   Subdodavatelské práce při výrobě kávy a čaje
10.84    Koření a aromatické výtažky, vč. subdodavatelských prací
10.84.1   Ocet; hotové omáčky; směsi s obsahem koření; hořčičná mouka a moučka; připravená hořčice
10.84.11   Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové
10.84.12   Hotové omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a moučka a připravená
       hořčice
10.84.2   Koření, zpracované
10.84.21   Pepř (rodu Piper), zpracovaný
10.84.22   Čili papričky a paprika zeleninová (rodu Capsicum), suché, zpracované
10.84.23   Skořice (canella), zpracovaná; ostatní zpracované koření
10.84.3   Potravinářská sůl
10.84.30   Potravinářská sůl
10.84.9   Subdodavatelské práce při výrobě koření a aromatických výtažků
10.84.99   Subdodavatelské práce při výrobě koření a aromatických výtažků
10.85    Hotové pokrmy, vč. subdodavatelských prací
10.85.1   Hotové pokrmy
10.85.11   Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve
10.85.12   Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů
10.85.13   Hotové pokrmy ze zeleniny
10.85.14   Hotové pokrmy z těstovin
10.85.19   Ostatní hotové pokrmy (vč. zmrazené pizzy)
10.85.9   Subdodavatelské práce při výrobě hotových pokrmů
10.85.99   Subdodavatelské práce při výrobě hotových pokrmů
10.86    Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny, vč. subdodavatelských prací
10.86.1   Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny
10.86.10   Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny
10.86.9   Subdodavatelské práce při výrobě homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních
       potravin
10.86.99   Subdodavatelské práce při výrobě homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních
       potravin
10.89    Ostatní potravinářské výrobky j. n., vč. subdodavatelských prací
10.89.1   Polévky, vaječné hmoty, droždí a ostatní potravinářské výrobky; výtažky a šťávy z masa, ryb a
       vodních bezobratlých
10.89.11   Polévky, bujony a přípravky z bujonů
10.89.12   Vejce bez skořápek a vaječné žloutky čerstvé nebo konzervované; vejce ve skořápkách vařená
       nebo konzervovaná; vaječný albumin
10.89.13   Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy; hotové prášky do
       pečiva
10.89.14   Výtažky a šťávy z masa, ryb a vodních bezobratlých
10.89.15   Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky; slizy a zahušťovadla
10.89.19   Různé potravinářské výrobky j. n.
10.89.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potravinářských výrobků j. n.
10.89.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potravinářských výrobků j. n.
10.9     Průmyslová krmiva, vč. subdodavatelských prací
10.91    Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, vč. subdodavatelských prací
10.91.1   Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
10.91.10   Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
10.91.2   Moučka a pelety z vojtěšky
10.91.20   Moučka a pelety z vojtěšky
10.91.9   Subdodavatelské práce při výrobě krmiv pro hospodářská zvířata
10.91.99   Subdodavatelské práce při výrobě krmiv pro hospodářská zvířata
10.92    Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, vč. subdodavatelských prací
10.92.1   Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
10.92.10   Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
10.92.9   Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
10.92.99   Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11      Nápoje, vč. subdodavatelských prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
11.0     Nápoje, vč. subdodavatelských prací
11.01    Destilované alkoholické nápoje, vč. subdodavatelských prací
11.01.1   Destilované alkoholické nápoje
11.01.10   Destilované alkoholické nápoje
11.01.9   Subdodavatelské práce při výrobě destilovaných alkoholických nápojů
11.01.99   Subdodavatelské práce při výrobě destilovaných alkoholických nápojů
11.02    Víno z vinných hroznů, vč. subdodavatelských prací
11.02.1   Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt
11.02.11   Šumivé víno z čerstvých hroznů
11.02.12   Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt
11.02.2   Vinný kal; surový vinný kámen
11.02.20   Vinný kal; surový vinný kámen
11.02.9   Subdodavatelské práce při výrobě vína z vinných hroznů
11.02.99   Subdodavatelské práce při výrobě vína z vinných hroznů
11.03    Jablečné víno a jiná ovocná vína, vč. subdodavatelských prací
11.03.1   Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); míchané nápoje s obsahem alkoholu
11.03.10   Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); míchané nápoje s obsahem alkoholu
11.03.9   Subdodavatelské práce při výrobě jablečného vína a ostatních ovocných vín
11.03.99   Subdodavatelské práce při výrobě jablečného vína a ostatních ovocných vín
11.04    Ostatní nedestilované kvašené nápoje, vč. subdodavatelských prací
11.04.1   Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů
11.04.10   Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů
11.04.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
11.04.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
11.05    Pivo, vč. subdodavatelských prací
11.05.1   Pivo, kromě pivovarského mláta
11.05.10   Pivo, kromě pivovarského mláta
11.05.2   Pivovarské mláto a lihovarské výpalky
11.05.20   Pivovarské mláto a lihovarské výpalky
11.05.9   Subdodavatelské práce při výrobě piva
11.05.99   Subdodavatelské práce při výrobě piva
11.06    Slad, vč. subdodavatelských prací
11.06.1   Slad
11.06.10   Slad
11.06.9   Subdodavatelské práce při výrobě sladu
11.06.99   Subdodavatelské práce při výrobě sladu
11.07    Minerální vody a nealkoholické nápoje, vč. subdodavatelských prací
11.07.1   Minerální vody a nealkoholické nápoje
11.07.11   Minerální vody a sodovky, neslazené a nearomatizované
11.07.19   Ostatní nealkoholické nápoje
11.07.9   Subdodavatelské práce při výrobě minerálních vod a nealkoholických nápojů
11.07.99   Subdodavatelské práce při výrobě minerálních vod a nealkoholických nápojů
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
12      Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
12.0     Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací
12.00    Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací
12.00.1   Tabákové výrobky, kromě tabákového odpadu
12.00.11   Doutníky, doutníčky, viržinka a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
12.00.19   Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák;
       tabákové výtažky a esence
12.00.2   Tabákový odpad
12.00.20   Tabákový odpad
12.00.9   Subdodavatelské práce při výrobě tabákových výrobků
12.00.99   Subdodavatelské práce při výrobě tabákových výrobků
--------------------------------------------------------------------     -----------------------------------------
13      Textilie, vč. souvisejících služeb a prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
13.1     Textilní vlákna a příze, vč. souvisejících služeb a prací
13.10    Textilní vlákna a příze, vč. souvisejících služeb a prací
13.10.1   Tuk z ovčí vlny (vč. lanolinu)
13.10.10   Tuk z ovčí vlny (vč. lanolinu)
13.10.2   Přírodní textilní vlákna připravená pro spřádání
13.10.21   Surové hedvábí (neskané)
13.10.22   Ovčí vlna odmaštěná nebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná
13.10.23   Výčesky z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů
13.10.24   Vlna a jemné či hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané
13.10.25   Bavlna, mykaná nebo česaná
13.10.26   Juta a jiná textilní vlákna (kromě lnu, pravého konopí a ramie), zpracovaná, avšak nespředená
13.10.29   Jiná rostlinná textilní vlákna, zpracovaná, avšak nespředená
13.10.3   Chemická střižová vlákna zpracovaná pro spřádání
13.10.31   Syntetická střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
13.10.32   Umělá střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
13.10.4   Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu
13.10.40   Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu
13.10.5   Vlněná příze upravená či neupravená pro maloobchodní prodej; příze z jemných či hrubých
       zvířecích chlupů nebo žíní
13.10.50   Vlněná příze upravená či neupravená pro maloobchodní prodej; příze z jemných či hrubých
       zvířecích chlupů nebo žíní
13.10.6   Bavlněná příze; bavlněné šicí nitě
13.10.61   Bavlněná příze (jiná než šicí nitě)
13.10.62   Bavlněné šicí nitě
13.10.7   Nitě z rostlinných textilních vláken, jiných než bavlněných (vč. lnu, juty, kokosu a pravého
       konopí); papírové nitě
13.10.71   Lněné nitě
13.10.72   Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken; nitě z jiných rostlinných textilních
       vláken; papírové nitě
13.10.8   Textilní příze a nitě z chemických nekonečných nebo střižových vláken
13.10.81   Nitě z chemických nekonečných vláken, skané nebo kablové (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní
       nitě z polyamidů, polyesterů nebo viskózového vlákna), neupravené pro maloobchodní prodej;
       nitě z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), upravené pro maloobchodní prodej
13.10.82   Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, obsahující >= 85 % hmotnosti
       takovýchto vláken
13.10.83   Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, obsahující < 85 % hmotnosti
       takovýchto vláken
13.10.84   Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken, neupravené pro drobný prodej
13.10.85   Šicí nitě a příze z chemických nekonečných nebo střižových vláken
13.10.9   Rozvlákněný materiál; služby při úpravě přírodních textilních vláken; subdodavatelské práce
       při výrobě textilní příze a nití
13.10.91   Rozvlákněný materiál z vlny nebo jemných či hrubých zvířecích chlupů
13.10.92   Rozvlákněný materiál a ostatní bavlněný odpad
13.10.93   Služby při úpravě přírodních textilních vláken
13.10.99   Subdodavatelské práce při výrobě textilní příze a nití
13.2     Tkaniny, vč. subdodavatelských prací
13.20    Tkaniny, vč. subdodavatelských prací
13.20.1   Tkaniny (kromě speciálních tkanin) z přízí z přírodních vláken, jiných než bavlněných
13.20.11   Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu
13.20.12   Tkaniny z mykané nebo česané vlny nebo z jemných či hrubých zvířecích chlupů či žíní
13.20.13   Lněné tkaniny
13.20.14   Tkaniny z juty a jiných textilních lýkových vláken (kromě lnu, pravého konopí a ramie)
13.20.19   Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití
13.20.2   Bavlněné tkaniny
13.20.20   Bavlněné tkaniny
13.20.3   Tkaniny (kromě speciálních tkanin) z nití z chemických nekonečných nebo střižových vláken
13.20.31   Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken
13.20.32   Tkaniny ze syntetických střižových vláken
13.20.33   Tkaniny z umělých střižových vláken
13.20.4   Vlasové textilie, froté a jiné speciální tkaniny
13.20.41   Tkané vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté a úzké tkaniny)
13.20.42   Froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny) z bavlny
13.20.43   Ostatní froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny)
13.20.44   Gáza (jiné než úzké tkaniny)
13.20.45   Všívané tkaniny, jiné než koberce
13.20.46   Tkaniny (vč. úzkých tkanin) ze skleněných vláken
13.20.5   Imitace kožešiny tkaním
13.20.50   Imitace kožešiny tkaním
13.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě tkanin
13.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě tkanin
13.3     Konečná úprava textilií
13.30    Konečná úprava textilií
13.30.1   Konečná úprava textilií
13.30.11   Bělení a barvení textilních vláken a přízí
13.30.12   Bělení vláken a textilních výrobků (vč. oděvů)
13.30.13   Barvení vláken a textilních výrobků (vč. oděvů)
13.30.14   Potiskování vláken a textilních výrobků (vč. oděvů)
13.30.19   Jiná konečná úprava vláken a textilních výrobků (vč. oděvů)
13.9     Ostatní textilie, vč. subdodavatelských prací
13.91    Pletené nebo háčkované materiály, vč. subdodavatelských prací
13.91.1   Pletené nebo háčkované materiály
13.91.11   Vlasové textilie, froté, pletené nebo háčkované
13.91.19   Ostatní pletené nebo háčkované materiály, vč. pletených napodobenin kožešiny
13.91.9   Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných materiálů
13.91.99   Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných materiálů
13.92    Konfekční textilní výrobky, kromě oděvů, vč. subdodavatelských prací
13.92.1   Konfekční bytové textilní výrobky
13.92.11   Přikrývky a plédy, jiné než elektricky vyhřívané
13.92.12   Prádlo ložní
13.92.13   Prádlo stolní
13.92.14   Prádlo toaletní a kuchyňské
13.92.15   Záclony (vč. závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové draperie
13.92.16   Bytové textilie j. n.; soupravy sestávající z tkanin a nití pro výrobu koberečků, tapiserií
       apod.
13.92.2   Ostatní konfekční textilní výrobky
13.92.21   Pytle a pytlíky používané k balení výrobků
13.92.22   Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; lodní plachty, plachty k surfům a pozemním
       dopravním prostředkům; stany a kempinkové výrobky (vč. nafukovacích matrací)
13.92.23   Padáky (vč. řiditelných padáků) a rotorové padáky; jejich díly
13.92.24   Prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy, podušky, spací pytle apod., pérované, vycpávané
       nebo uvnitř vyložené jakýmkoliv materiálem nebo z lehčené pryže nebo lehčených plastů
13.92.29   Ostatní konfekční textilní výrobky (vč. hadrů na podlahu, na nádobí, prachovek a podobných
       čisticích hadrů, záchranných vest a záchranných pásů)
13.92.9   Subdodavatelské práce při výrobě konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
13.92.99   Subdodavatelské práce při výrobě konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
13.93    Koberce a kobercové předložky, vč. subdodavatelských prací
13.93.1   Koberce a kobercové předložky
13.93.11   Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané
13.93.12   Koberce a jiné textilní podlahové textilní krytiny, tkané, jiné než všívané nebo povločkované
13.93.13   Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané
13.93.19   Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny (vč. plstěných)
13.93.9   Subdodavatelské práce při výrobě koberců a kobercových předložek
13.93.99   Subdodavatelské práce při výrobě koberců a kobercových předložek
13.94    Lana, provazy a síťované výrobky, vč. subdodavatelských prací
13.94.1   Lana, provazy a síťované výrobky, kromě odpadu
13.94.11   Motouzy, šňůry, provazy a lana z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken
13.94.12   Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů, sítě z textilních materiálů; výrobky z nití,
       pásků j. n.
13.94.2   Hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana a opotřebené výrobky z textilních materiálů
13.94.20   Hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana a opotřebené výrobky z textilních materiálů
13.94.9   Subdodavatelské práce při výrobě lan, provazů a síťovaných výrobků
13.94.99   Subdodavatelské práce při výrobě lan, provazů a síťovaných výrobků
13.95    Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů, vč. subdodavatelských prací
13.95.1   Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů
13.95.10   Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů
13.95.9   Subdodavatelské práce při výrobě netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů
13.95.99   Subdodavatelské práce při výrobě netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů
13.96    Ostatní technické a průmyslové textilie, vč. subdodavatelských prací
13.96.1   Metalizované nitě, vlákna nebo příze (též ztužené drátkem); tkaniny z kovových nití a tkaniny
       z metalizovaných vláken, nití; vlákna a kabely potažené pryží opředené a textilní výrobky pro
       technické účely
13.96.11   Metalizované vlákno nebo příze, nitě, opředené
13.96.12   Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných vláken, přízí j. n.
13.96.13   Pryžové nitě a provazy (lana) potažené textilem; textilní příze a pásy impregnované nebo
       potažené pryží nebo plasty
13.96.14   Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené j. n.
13.96.15   Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů,
       polyesterů nebo viskózových vláken
13.96.16   Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy,
       hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prosévání a filtračních
       plachetek)
13.96.17   Úzké tkaniny; stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken, spojených pojivy (bolduky);
       prýmky a podobné výrobky
13.96.9   Subdodavatelské práce při výrobě technických a průmyslových textilií
13.96.99   Subdodavatelské práce při výrobě     technických a průmyslových textilií
13.99    Ostatní textilie j. n., vč. subdodavatelských prací
13.99.1   Tyly, krajky a výšivky; opředené nitě a pásky; žinylkové nitě; nitě nazývané řetízkové
13.99.11   Tyly a jiné síťové textilie, kromě tkanin, pletených nebo háčkovaných textilií; krajky v
       metráži, pásech nebo jako motivy
13.99.12   Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivy
13.99.13   Plsť povrstvená, potažená nebo laminovaná
13.99.14   Textilní vlákna o délce <= 5 mm (vločky), textilní prach a nopky
13.99.15   Opředené nitě a pásky; žinylkové nitě; nitě nazývané řetízkové
13.99.16   Prošívané textilní výrobky v metráži
13.99.19   Ostatní textilie a textilní výrobky j. n.
13.99.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních textilií j. n.
13.99.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních textilií j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
14      Oděvy, vč. subdodavatelských prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
14.1     Oděvy, kromě kožešinových výrobků, vč. subdodavatelských prací
14.11    Kožené oděvy, vč. subdodavatelských prací
14.11.1   Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže
14.11.10   Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže
14.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě kožených oděvů
14.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě kožených oděvů
14.12    Pracovní oděvy, vč. subdodavatelských prací
14.12.1   Pánské pracovní oděvy
14.12.11   Pánské komplety, saka a blejzry, pracovní
14.12.12   Pánské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pracovní
14.12.2   Dámské pracovní oděvy
14.12.21   Dámské komplety, saka a blejzry, pracovní
14.12.22   Dámské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pracovní
14.12.3   Ostatní pracovní oděvy
14.12.30   Ostatní pracovní oděvy
14.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě pracovních oděvů
14.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě pracovních oděvů
14.13    Ostatní svrchní oděvy, vč. subdodavatelských prací
14.13.1   Svrchní oděvy, pletené nebo háčkované
14.13.11   Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky,
       pletené nebo háčkované
14.13.12   Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty, pletené nebo háčkované
14.13.13   Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky,
       pletené nebo háčkované
14.13.14   Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka a blejzry, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty,
       náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pletené nebo háčkované
14.13.2   Ostatní svrchní oděvy, pánské nebo chlapecké
14.13.21   Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné textilní
       výrobky, jiné než pletené nebo háčkované
14.13.22   Pánské nebo chlapecké textilní obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované
14.13.23   Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, jiné než pletené nebo háčkované
14.13.24   Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky z
       textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované
14.13.3   Ostatní svrchní oděvy, dámské nebo dívčí
14.13.31   Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné textilní
       výrobky, jiné než pletené nebo háčkované
14.13.32   Dámské nebo dívčí textilní obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované
14.13.33   Dámská nebo dívčí textilní saka a blejzry, jiné než pletené nebo háčkované
14.13.34   Dámské nebo dívčí textilní šaty, sukně a kalhotové sukně, jiné než pletené nebo háčkované
14.13.35   Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky z textilních
       materiálů, jiné než pletené nebo háčkované
14.13.4   Obnošené oděvy a jiné použité textilní výrobky
14.13.40   Obnošené oděvy a jiné použité textilní výrobky
14.13.9   Subdodavatelské práce při výrobě svrchních oděvů
14.13.99   Subdodavatelské práce při výrobě svrchních oděvů
14.14    Osobní prádlo, vč. subdodavatelských prací
14.14.1   Osobní prádlo, pletené nebo háčkované
14.14.11   Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované
14.14.12   Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné
       výrobky, pletené nebo háčkované
14.14.13   Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované
14.14.14   Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky
       (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované
14.14.2   Osobní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované
14.14.21   Pánské nebo chlapecké košile z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované
14.14.22   Pánské nebo chlapecké nátělníky, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany, koupací
       pláště a podobné výrobky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované
14.14.23   Dámské nebo dívčí halenky a košile z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované
14.14.24   Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, též
       dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky z
       textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované
14.14.25   Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné
       výrobky a jejich části, vč. pletených nebo háčkovaných
14.14.3   Trička a tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované
14.14.30   Trička a tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované
14.14.9   Subdodavatelské práce při výrobě osobního prádla
14.14.99   Subdodavatelské práce při výrobě osobního prádla
14.19    Ostatní oděvy a oděvní doplňky, vč. subdodavatelských prací
14.19.1   Kojenecké oděvy, tepláky a ostatní oděvy, oděvní doplňky a jejich části, pletené nebo
       háčkované
14.19.11   Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované
14.19.12   Tepláky, lyžařské oděvy, plavky a jiné druhy oděvů, pletené nebo háčkované
14.19.13   Prstové rukavice, rukavice bez prstů a palčáky, pletené nebo háčkované
14.19.19   Ostatní oděvní doplňky a části oděvů nebo oděvních doplňků, pletené nebo háčkované
14.19.2   Kojenecké a ostatní oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo
       háčkované
14.19.21   Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované
14.19.22   Teplákové soupravy, lyžařské oděvy a plavky; jiné oděvy z textilních materiálů, jiné než
       pletené nebo háčkované
14.19.23   Kapesníky, šátky, šály, přehozy, vázanky, kravaty, rukavice a ostatní oděvní doplňky; části
       oděvů a oděvních doplňků z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované, j. n.
14.19.3   Oděvní doplňky z usně; oděvy z plsti nebo netkaných textilií; oděvy z potahovaných textilních
       materiálů
14.19.31   Oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně, kromě sportovních rukavic
14.19.32   Oděvy z plsti nebo netkaných materiálů, impregnované nebo potahované textilní výrobky
14.19.4   Klobouky a pokrývky hlavy
14.19.41   Kloboukové formy a kloboukové šišáky z plsti; šišákové ploché kotouče a tzv. manchons z plsti;
       kloboukové šišáky, splétané nebo vyrobené spojením pásků z jakéhokoliv materiálu
14.19.42   Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, splétané nebo vyrobené spojením pásků z jakéhokoliv
       materiálu, též pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek nebo jiných textilních látek v
       metráži; síťky na vlasy
14.19.43   Ostatní pokrývky hlavy, kromě pokrývek z pryže nebo plastů, ochranných a azbestových pokrývek
       hlavy; pásky pro vnitřní vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky (stínítka) a
       podbradní pásky, pro pokrývky hlavy
14.19.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních oděvů a oděvních doplňků
14.19.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních oděvů a oděvních doplňků
14.2     Kožešinové výrobky, vč. subdodavatelských prací
14.20    Kožešinové výrobky, vč. subdodavatelských prací
14.20.1   Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin, kromě pokrývek hlavy
14.20.10   Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin, kromě pokrývek hlavy
14.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě kožešinových výrobků
14.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě kožešinových výrobků
14.3     Pletené a háčkované oděvy, vč. subdodavatelských prací
14.31    Pletené a háčkované punčochové výrobky, vč. subdodavatelských prací
14.31.1   Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové výrobky, pletené nebo
       háčkované
14.31.10   Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové výrobky, pletené nebo
       háčkované
14.31.9   Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných punčochových výrobků
14.31.99   Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných punčochových výrobků
14.39    Ostatní pletené a háčkované oděvy, vč. subdodavatelských prací
14.39.1   Trička, pulovry, svetry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované
14.39.10   Trička, pulovry, svetry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované
14.39.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pletených nebo háčkovaných oděvů
14.39.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pletených nebo háčkovaných oděvů
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
15      Usně a související výrobky, vč. subdodavatelských prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
15.1     Činěné a upravené usně (vyčiněné kůže); brašnářské a sedlářské výrobky; zpracované     a obarvené
       kožešiny, vč. subdodavatelských prací
15.11    Činěné a upravené usně (vyčiněné kůže); zpracované a obarvené kožešiny, vč. subdodavatelských
       prací
15.11.1   Činěné a zpracované kožešiny
15.11.10   Činěné a zpracované kožešiny
15.11.2   Zámišové usně; lakové usně a lakové laminované usně; metalizované usně
15.11.21   Zámišové usně
15.11.22   Lakové usně a lakové laminované usně; metalizované usně
15.11.3   Usně z hovězího dobytka nebo koní a jiných koňovitých, odchlupené
15.11.31   Usně z hovězího dobytka, odchlupené, celé
15.11.32   Usně z hovězího dobytka, odchlupené, jiné než celé
15.11.33   Usně z koní a jiných koňovitých, odchlupené
15.11.4   Usně ovčí, kozí nebo vepřové, odchlupené
15.11.41   Usně ovčí nebo jehněčí, odchlupené
15.11.42   Usně kozí nebo kozlečí, odchlupené
15.11.43   Usně vepřové, odchlupené
15.11.5   Usně ostatních zvířat; kompozitní usně se základy z kůže
15.11.51   Usně ostatních zvířat, odchlupené
15.11.52   Kompozitní usně se základy z kůže nebo kožených vláken
15.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě činěných a upravených usní, zpracovaných a obarvených kožešin
15.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě činěných a upravených usní, zpracovaných a obarvených kožešin
15.12    Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky, vč. subdodavatelských prací
15.12.1   Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné výrobky z usní
15.12.11   Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata z jakéhokoliv materiálu
15.12.12   Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky z usní, kompozitních usní, plastových fólií,
       textilních materiálů, vulkanizovaného vlákna nebo lepenky; cestovní soupravy pro osobní
       toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů
15.12.13   Hodinkové řemínky (kromě kovových), pásky a náramky k hodinářským výrobkům a jejich díly
15.12.19   Ostatní výrobky z přírodních nebo kompozitních usní (vč. výrobků pro strojní nebo strojírenské
       použití nebo pro ostatní technické použití) j. n.
15.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
15.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
15.2     Obuv, vč. subdodavatelských prací
15.20    Obuv, vč. subdodavatelských prací
15.20.1   Obuv, kromě sportovní a ochranné obuvi a ortopedické obuvi
15.20.11   Nepromokavá obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě obuvi s kovovou ochrannou
       špičkou
15.20.12   Obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě nepromokavé nebo sportovní obuvi
15.20.13   Obuv se svrškem z usně, kromě sportovní obuvi, obuvi s kovovou ochrannou špičkou a různé
       speciální obuvi
15.20.14   Obuv se svrškem z textilních materiálů, kromě sportovní obuvi
15.20.2   Sportovní obuv
15.20.21   Obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení apod.
15.20.29   Ostatní sportovní obuv, kromě lyžařské a bruslařské obuvi
15.20.3   Ochranná a ostatní obuv j. n.
15.20.31   Obuv s kovovou ochrannou špičkou
15.20.32   Obuv s dřevěným základním dílem, různá speciální a jiná obuv j. n.
15.20.4   Díly obuvi z usně; vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše,
       kožené kamaše a podobné výrobky a jejich díly
15.20.40   Díly obuvi z usně; vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše,
       kožené kamaše a podobné výrobky a jejich díly
15.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě obuvi
15.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě obuvi
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
16      Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky, vč.
       souvisejících služeb a prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
16.1     Dřevo, rozřezané a hoblované, vč. souvisejících služeb a prací
16.10    Dřevo, rozřezané a hoblované, vč. souvisejících služeb a prací
16.10.1   Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm; dřevěné
       železniční a tramvajové pražce, neimpregnované
16.10.10   Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm; dřevěné
       železniční a tramvajové pražce, neimpregnované
16.10.2   Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách; dřevěná vlna; dřevitá moučka;
       dřevěné štěpky nebo třísky
16.10.21   Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách (vč. nespojených pruhů a vlysů
       pro parketové podlahy, lišt a tvarovaných lišt)
16.10.22   Dřevěná vlna; dřevitá moučka
16.10.23   Dřevěné štěpky nebo třísky
16.10.3   Dřevo surové; dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), impregnované nebo
       jinak ošetřené
16.10.31   Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky
16.10.32   Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), impregnované
16.10.39   Dřevo surové ostatní, vč. štípaných tyčí a kolíků
16.10.9   Sušení, impregnace a chemické ošetření dřeva; subdodavatelské práce při výrobě rozřezaného a
       hoblovaného dřeva
16.10.91   Sušení, impregnace a chemické ošetření dřeva
16.10.99   Subdodavatelské práce při výrobě rozřezaného a hoblovaného dřeva
16.2     Dřevěné, korkové, proutěné a slaměné výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
16.21    Dýhy a desky na bázi dřeva, vč. souvisejících služeb a prací
16.21.1   Překližky, dýhované desky a podobné laminované dřevo; dřevotřískové a podobné desky ze dřeva
       nebo jiných dřevitých materiálů
16.21.11   Překližky, dýhované desky a podobné laminované dřevo, z bambusu
16.21.12   Ostatní překližky, dýhované desky a podobné laminované dřevo
16.21.13   Dřevotřískové a podobné desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů
16.21.14   Dřevovláknité desky nebo desky z jiných dřevitých materiálů
16.21.2   Dýhy; listy pro překližované desky; zhutněné dřevo
16.21.21   Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o
       tloušťce <= 6 mm
16.21.22   Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, prken, destiček nebo profilů
16.21.9   Dokončovací práce při výrobě dřevěných desek a dílců; subdodavatelské práce při výrobě dýh a
       desek na bázi dřeva
16.21.91   Dokončovací práce při výrobě dřevěných desek a dílců
16.21.99   Subdodavatelské práce při výrobě dýh a desek na bázi dřeva
16.22    Sestavené parketové podlahy, vč. subdodavatelských prací
16.22.1   Sestavené parketové desky
16.22.10   Sestavené parketové desky
16.22.9   Subdodavatelské práce při výrobě sestavených parketových podlah
16.22.99   Subdodavatelské práce při výrobě sestavených parketových podlah
16.23    Ostatní výrobky stavebního truhlářství a tesařství, vč. subdodavatelských prací
16.23.1   Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství (kromě montovaných staveb)
16.23.11   Okna, balkonové dveře a jejich rámy a zárubně, dveře a jejich rámy, zárubně a prahy, dřevěné
16.23.12   Bednění pro betonování, parketové desky a šindele, dřevěné
16.23.19   Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství j. n.
16.23.2   Montované stavby ze dřeva
16.23.20   Montované stavby ze dřeva
16.23.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
16.23.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
16.24    Dřevěné obaly, vč. subdodavatelských prací
16.24.1   Dřevěné obaly
16.24.11   Palety, skříňové palety a jiné přepravní desky ze dřeva
16.24.12   Džbery a bednářské výrobky ze dřeva
16.24.13   Ostatní dřevěné obaly a jejich díly
16.24.9   Subdodavatelské práce při výrobě dřevěných obalů
16.24.99   Subdodavatelské práce při výrobě dřevěných obalů
16.29    Ostatní dřevěné výrobky, kromě nábytku; ostatní korkové, proutěné a slaměné výrobky, vč.
       souvisejících služeb a prací
16.29.1   Ostatní dřevěné výrobky, kromě nábytku
16.29.11   Dřevěné nástroje, dříky, rukojeti nástrojů, tělesa a násady pro košťata, kartáče nebo štětce,
       dřevěné formy pro výrobu dýmek, kopyta a napínáky obuvi
16.29.12   Kuchyňské a stolní nádobí ze dřeva
16.29.13   Intarzované a inkrustované dřevo, dřevěné skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné
       výrobky ze dřeva, sošky a jiné ozdobné dřevěné předměty
16.29.14   Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty a jiné dřevěné výrobky
16.29.2   Korkové, proutěné a jiné slaměné výrobky; košíkářské a proutěné výrobky
16.29.21   Přírodní korek, zbavený kůry nebo nahrubo hraněný nebo v blocích, deskách, listech nebo
       pásech; rozdrcený, granulovaný nebo na prach umletý korek; korkový odpad
16.29.22   Výrobky z přírodního korku
16.29.23   Kostky, desky, listy a pásy, dlaždice všech tvarů, plné válce z aglomerovaného korku
16.29.24   Aglomerovaný korek; výrobky z aglomerovaného korku j. n.
16.29.25   Výrobky ze slámy, proutí nebo podobných splétacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky
16.29.9   Služby při výrobě dřevěných a korkových výrobků (kromě nábytku) a proutěných a slaměných
       výrobků; subdodavatelské práce při výrobě ostatních dřevěných výrobků (kromě nábytku) a
       ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků
16.29.91   Služby při výrobě dřevěných a korkových výrobků (kromě nábytku) a proutěných a slaměných
       výrobků
16.29.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních dřevěných výrobků (kromě nábytku) a korkových,
       proutěných a slaměných výrobků
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
17      Papír a výrobky z papíru, vč. subdodavatelských prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
17.1     Buničina, papír a lepenka, vč. subdodavatelských prací
17.11        Buničina, vč. subdodavatelských prací
17.11.1   Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknin
17.11.11   Dřevná buničina pro chemické zpracování
17.11.12   Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické zpracování
17.11.13   Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro chemické zpracování
17.11.14   Mechanická buničina; polochemická buničina; buničina z celulózových vláknovin, kromě dřeva
17.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě buničiny
17.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě buničiny
17.12    Papír a lepenka, vč. subdodavatelských prací
17.12.1   Novinový, ruční nebo jiný nenatíraný papír nebo lepenka pro grafické účely
17.12.11   Novinový papír, v kotoučích nebo listech
17.12.12   Ruční papír a lepenka
17.12.13   Papír a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý
       papír; karbonový podkladový papír; surový tapetový papír
17.12.14   Jiný papír a lepenka pro grafické účely
17.12.2   Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír, buničitá vata a pásy z
       buničinových vláken
17.12.20   Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír, buničitá vata a pásy z
       buničinových vláken
17.12.3   Lepenka na přepravní materiály
17.12.31   Kraftový papír, nebělený, nenatíraný
17.12.32   Bílý kraftový papír; natíraný kraftový papír
17.12.33   Polochemický papír na zvlněnou vrstvu
17.12.34   Recyklovaný a jiný papír na zvlněnou vrstvu
17.12.35   Testliner (recyklovaný krycí karton)
17.12.4   Nenatíraný papír
17.12.41   Nenatíraný kraftový papír; pytlový kraftový papír, krepovaný nebo plisovaný
17.12.42   Sulfitový balicí papír a jiný nenatíraný papír (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným
       grafickým účelům)
17.12.43   Filtrační papír a lepenka; plstěný papír
17.12.44   Cigaretový papír, jiný než řezaný na stanovenou velikost nebo ve tvaru sešitků nebo dutinek
17.12.5   Nenatíraná lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům)
17.12.51   Uvnitř šedá lepenka, nenatíraná
17.12.59   Jiná nenatíraná lepenka
17.12.6   Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamen a jiné hlazené
       průhledné nebo průsvitné papíry
17.12.60   Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamen a jiné hlazené
       průhledné nebo průsvitné papíry
17.12.7   Zpracovaný papír a lepenka
17.12.71   Vrstvený papír a lepenka, bez ochranného nátěru nebo impregnace
17.12.72   Papír a lepenka, krepované, zřasené, ražené nebo perforované
17.12.73   Papír a lepenka pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely, natírané kaolinem či jinými
       anorganickými látkami
17.12.74   Kraftový papír (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraný
       kaolinem či jinými anorganickými látkami
17.12.75   Kraftová lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraná
       kaolinem či jinými anorganickými látkami
17.12.76   Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry, v kotoučích
       nebo v listech
17.12.77   Papír, lepenka, buničitá vata a pásy z buničinových vláken, natírané, impregnované, potažené,
       na povrchu barvené nebo potištěné, v kotoučích nebo listech
17.12.78   Uvnitř šedá lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraná
       kaolinem či jinými anorganickými látkami
17.12.79   Ostatní lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraná
       kaolinem či jinými anorganickými látkami
17.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě papíru a lepenky
17.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě papíru a lepenky
17.2     Výrobky z papíru a lepenky, vč. subdodavatelských prací
17.21    Vlnitý papír a lepenka a papírové a lepenkové obaly, vč. subdodavatelských prací
17.21.1   Vlnitý papír a lepenka a papírové a lepenkové obaly
17.21.11   Vlnitá lepenka, v kotoučích nebo listech
17.21.12   Papírové pytle a sáčky
17.21.13   Krabice, bedny a přepravky z vlnitého papíru nebo lepenky
17.21.14   Skládací krabice, bedny a přepravky z nezvlněného papíru nebo lepenky
17.21.15   Krabicové pořadače, dopisové přihrádky, skladovací krabice a podobné výrobky používané v
       kancelářích, obchodech apod., z papíru
17.21.9   Subdodavatelské práce při výrobě vlnitého papíru a lepenky a papírových a lepenkových obalů
17.21.99   Subdodavatelské práce při výrobě vlnitého papíru a lepenky a papírových a lepenkových obalů
17.22    Domácí potřeby, hygienické a toaletní výrobky z papíru, vč. subdodavatelských prací
17.22.1   Domácí potřeby, toaletní výrobky z papíru
17.22.11   Toaletní papír, kapesníky, čisticí a odličovací hedvábný papír, ručníky, ubrusy a ubrousky z
       buničiny, papíru, buničité vaty nebo pásů z buničinových vláken
17.22.12   Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a přebaly a podobné hygienické výrobky a oděvy a
       doplňky oděvů, z buničiny, papíru, buničité vaty nebo pásů z buničinových vláken
17.22.13   Podnosy, tácky, talíře a šálky a podobné výrobky z papíru nebo lepenky
17.22.9   Subdodavatelské práce při výrobě domácích potřeb a hygienických a toaletních výrobků z papíru
17.22.99   Subdodavatelské práce při výrobě domácích potřeb a hygienických a toaletních výrobků z papíru
17.23    Kancelářské potřeby z papíru, vč. subdodavatelských prací
17.23.1   Kancelářské potřeby z papíru
17.23.11   Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry; rozmnožovací
       blány a ofsetové matrice z papíru; lepící nebo adhezivní papír
17.23.12   Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky z papíru, kartonu nebo
       lepenky; krabice, pytlíky, tašky a brašny a psací soupravy obsahující kancelářské potřeby pro
       korespondenci, z papíru nebo lepenky
17.23.13   Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, tiskopisy a jiné kancelářské potřeby, z papíru nebo
       lepenky
17.23.14   Ostatní výrobky používané pro psaní, tisk nebo jiné grafické účely, potištěné, tvarované nebo
       perforované, z papíru a lepenky
17.23.9   Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských potřeb z papíru
17.23.99   Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských potřeb z papíru
17.24    Tapety, vč. subdodavatelských prací
17.24.1   Tapety
17.24.11   Papírové tapety a podobné krycí materiály na stěny; okenní transparentní papír
17.24.12   Textilní tapety
17.24.9   Subdodavatelské práce při výrobě tapet
17.24.99   Subdodavatelské práce při výrobě tapet
17.29    Ostatní výrobky z papíru a lepenky, vč. subdodavatelských prací
17.29.1   Ostatní výrobky z papíru a lepenky
17.29.11   Etikety všech druhů z papíru nebo lepenky
17.29.12   Filtrační bloky, stropní desky a desky z buničiny
17.29.19   Cigaretový papír; dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže; filtrační papír a lepenka; ostatní
       výrobky z papíru a lepenky j. n.
17.29.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků z papíru a lepenky
17.29.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků z papíru a lepenky
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
18      Tiskařské a nahrávací služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
18.1     Tisk a služby související s tiskem
18.11    Tisk novin
18.11.1   Tisk novin
18.11.10   Tisk novin
18.12    Ostatní tiskařské služby
18.12.1   Ostatní tiskařské služby
18.12.11   Tiskařské služby pro tisk známek, daňových kolků, dokumentů s názvy, čipových karet, šeků,
       bezpečnostních dokladů a podobných výrobků
18.12.12   Tiskařské služby pro reklamní katalogy, prospekty, plakáty a jiné tištěné reklamní materiály
18.12.13   Tiskařské služby pro tisk časopisů a periodických publikací, vycházejících méně než čtyřikrát
       týdně
18.12.14   Tiskařské služby pro tisk knih, map, hydrografických nebo podobných map všech druhů, obrázků,
       rytin a fotografií, pohlednic
18.12.15   Tiskařské služby pro tisk etiket a štítků
18.12.16   Tiskařské služby pro tisk přímo na plast, sklo, kov, dřevo a keramiku
18.12.19   Ostatní tiskařské služby j. n.
18.13    Příprava tisku a digitálních dat
18.13.1   Služby související s přípravou tisku
18.13.10   Služby související s přípravou tisku
18.13.2   Tiskařské desky nebo válce a ostatní pomůcky potřebné pro tisk
18.13.20   Tiskařské desky nebo válce a ostatní pomůcky potřebné pro tisk
18.13.3   Pomocné (doplňkové) služby související s tiskem
18.13.30   Pomocné (doplňkové) služby související s tiskem
18.14    Vázání knih a související služby
18.14.1   Vázání knih a související služby
18.14.10   Vázání knih a související služby
18.2     Rozmnožování nahraných nosičů
18.20    Rozmnožování nahraných nosičů
18.20.1   Rozmnožování zvukových nahrávek
18.20.10   Rozmnožování zvukových nahrávek
18.20.2   Rozmnožování videozáznamů
18.20.20   Rozmnožování videozáznamů
18.20.3   Rozmnožování softwaru
18.20.30   Rozmnožování softwaru
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
19      Koks a rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
19.1     Koksárenské produkty, vč. subdodavatelských prací
19.10    Koksárenské produkty, vč. subdodavatelských prací
19.10.1   Koks a polokoks z uhlí nebo rašeliny; retortové uhlí
19.10.10   Koks a polokoks z uhlí nebo rašeliny; retortové uhlí
19.10.2   Uhelný nebo rašelinový dehet; ostatní minerální dehty
19.10.20   Uhelný nebo rašelinový dehet; ostatní minerální dehty
19.10.3   Smola a smolný koks
19.10.30   Smola a smolný koks
19.10.9   Subdodavatelské práce při výrobě     koksárenských produktů
19.10.99   Subdodavatelské práce při výrobě koksárenských produktů
19.2     Rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských prací
19.20    Rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských prací
19.20.1   Brikety, bulety a podobná tuhá paliva
19.20.11   Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí
19.20.12   Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z hnědého uhlí
19.20.13   Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z rašeliny
19.20.2   Topné a plynové oleje, motorové benziny, mazací oleje
19.20.21   Motorové benziny, vč. leteckého benzinu
19.20.22   Palivo pro proudové motory benzinového typu
19.20.23   Lehké minerální oleje a přípravky j. n.
19.20.24   Letecký petrolej (kerosin)
19.20.25   Palivo pro proudové motory petrolejového typu
19.20.26   Plynové oleje
19.20.27   Střední destiláty a přípravky j. n.
19.20.28   Topné oleje j. n.
19.20.29   Mazací minerální oleje a přípravky j. n.
19.20.3   Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky, kromě zemního plynu
19.20.31   Propan a butan, zkapalněné
19.20.32   Etylen, propylen, butylen, butadien a jiné ropné plyny a plynné uhlovodíky, kromě zemního
       plynu
19.20.4   Ostatní ropné produkty
19.20.41   Vazelína; parafinový vosk; ropné a ostatní vosky
19.20.42   Ropný koks; ropný asfalt a ostatní zbytky ropných frakcí
19.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě rafinovaných ropných produktů
19.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě rafinovaných ropných produktů
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
20      Chemické látky a chemické přípravky, vč. subdodavatelských prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
20.1     Základní chemické látky, hnojiva a dusíkaté sloučeniny, plasty a syntetický kaučuk v
       primárních formách, vč. subdodavatelských prací
20.11    Technické plyny, vč. subdodavatelských prací
20.11.1   Technické plyny
20.11.11   Vodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslík
20.11.12   Oxid uhličitý a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů
20.11.13   Kapalný vzduch a stlačený vzduch
20.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě technických plynů
20.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě technických plynů
20.12    Barviva a pigmenty, vč. subdodavatelských prací
20.12.1   Oxidy, peroxidy a hydroxidy
20.12.11   Oxid zinečnatý a peroxid zinku; oxidy titanu
20.12.12   Oxidy a hydroxidy chromu, manganu, olova a mědi
20.12.19   Oxidy, peroxidy s hydroxidy ostatních kovů
20.12.2   Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva j. n.
20.12.21   Syntetická organická barviva a přípravky na jejich bázi; syntetické organické výrobky užívané
       jako fluorescenční zjasňovací prostředky nebo luminofory; barevné laky a přípravky založené na
       jejich bázi
20.12.22   Tříselné výtažky rostlinného původu; taniny a jejich soli, étery, estery a ostatní deriváty;
       barviva rostlinného nebo živočišného původu
20.12.23   Syntetická organická třísliva; anorganická třísliva; tříslicí přípravky; enzymatické přípravky
       pro předčinění
20.12.24   Barviva j. n.; anorganické výrobky používané jako luminofory
20.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě barviv a pigmentů
20.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě barviv a pigmentů
20.13    Jiné základní anorganické chemické látky, vč. subdodavatelských prací
20.13.1   Obohacený uran a plutonium; ochuzený uran a thorium; ostatní radioaktivní chemické prvky
20.13.11   Obohacený uran a plutonium a jejich sloučeniny
20.13.12   Ochuzený uran a thorium a jejich sloučeniny
20.13.13   Jiné radioaktivní chemické prvky, izotopy a sloučeniny; slitiny, disperze, keramické výrobky a
       směsi obsahující tyto prvky, izotopy nebo sloučeniny
20.13.14   Neozářené palivové články (kazety) pro jaderné reaktory
20.13.2   Chemické prvky j. n.; anorganické kyseliny a sloučeniny
20.13.21   Metaloidy
20.13.22   Halogenové nebo sirné sloučeniny nekovů
20.13.23   Alkalické kovy a kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin, skandium a yttrium; rtuť
20.13.24   Chlorovodík; oleum; oxid fosforečný; ostatní anorganické kyseliny; oxid křemičitý a siřičitý
20.13.25   Oxidy, hydroxidy a peroxidy; hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli
20.13.3   Halogenové sloučeniny kovů; chlornany, chlorečnany a chloristany
20.13.31   Halogenové sloučeniny kovů
20.13.32   Chlornany, chlorečnany a chloristany
20.13.4   Sulfidy, sulfáty; dusičnany, fosforečnany a uhličitany
20.13.41   Sulfidy, sulfity a sulfáty
20.13.42   Fosfornany, fosforitany, fosfáty, polyfosfáty a dusičnany (kromě dusičnanu draslíku)
20.13.43   Uhličitany
20.13.5   Soli ostatních kovů
20.13.51   Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin; drahé kovy v koloidním stavu
20.13.52   Anorganické sloučeniny j. n., vč. destilované vody; amalgámy jiné než amalgámy drahých kovů
20.13.6   Ostatní základní anorganické chemické látky
20.13.61   Izotopy j. n. a jejich sloučeniny (vč. těžké vody)
20.13.62   Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy; fulmináty, kyanatany a thiokyanatany; křemičitany;
       boritany; perboritany; ostatní soli anorganických kyselin nebo peroxokyselin
20.13.63   Peroxid vodíku
20.13.64   Fosfidy, karbidy, hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy
20.13.65   Sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia
20.13.66   Síra, kromě sublimované síry, srážené a koloidní síry
20.13.67   Kyzové výpražky
20.13.68   Piezoelektrický křemen; ostatní syntetické nebo rekonstituované drahokamy nebo polodrahokamy,
       neopracované
20.13.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních základních anorganických chemických látek
20.13.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních základních anorganických chemických látek
20.14    Jiné základní organické chemické látky, vč. subdodavatelských prací
20.14.1   Uhlovodíky a jejich deriváty
20.14.11   Acyklické uhlovodíky
20.14.12   Cyklické uhlovodíky
20.14.13   Chlorderiváty acyklických uhlovodíků
20.14.14   Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované
20.14.19   Ostatní halogenderiváty uhlovodíků
20.14.2   Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty;
       technické mastné alkoholy
20.14.21   Technické mastné alkoholy
20.14.22   Jednosytné alkoholy
20.14.23   Dioly, vícesytné alkoholy, cyklické alkoholy a deriváty alkoholů
20.14.24   Fenoly; fenolalkoholy a deriváty fenolů
20.14.3   Technické monokarboxylové mastné kyseliny; karboxylové kyseliny a jejich deriváty
20.14.31   Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace
20.14.32   Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich deriváty
20.14.33   Nenasycené monokarboxylové, cykloalkanické, cykloalkenické nebo cykloterpenické acyklické
       polykarboxylové kyseliny a jejich deriváty
20.14.34   Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny s přidanou kyslíkatou funkcí; jejich
       deriváty, kromě kyseliny salicylové a jejích solí
20.14.4   Organické sloučeniny s dusíkatou funkcí
20.14.41   Sloučeniny s aminovou funkcí
20.14.42   Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí, kromě lyzinu a glutamové kyseliny
20.14.43   Ureiny; sloučeniny s karboxyamidovou funkcí a sloučeniny s nitrilovou funkcí; jejich deriváty
20.14.44   Sloučeniny s jinými dusíkatými funkcemi
20.14.5   Organické sloučeniny síry a ostatní organicko-anorganické sloučeniny; heterocyklické
       sloučeniny j. n.
20.14.51   Organické sloučeniny síry a ostatní organicko-anorganické sloučeniny
20.14.52   Heterocyklické sloučeniny j. n.; nukleové kyseliny a jejich soli
20.14.53   Fosforečné estery a jejich soli nebo estery ostatních anorganických kyselin (kromě esterů
       halogenovodíků) a jejich solí; jejich cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo
       nitrosoderiváty
20.14.6   Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetaly, poloacetaly; ostatní organické sloučeniny
20.14.61   Sloučeniny s aldehydovou funkcí
20.14.62   Sloučeniny s ketonovou a chinonovou funkcí
20.14.63   Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetaly, poloacetaly a jejich deriváty
20.14.64   Enzymy a ostatní organické sloučeniny j. n.
20.14.7   Různé základní organické chemické látky
20.14.71   Deriváty rostlinných nebo pryskyřičných produktů
20.14.72   Dřevěné uhlí
20.14.73   Oleje a ostatní produkty destilace vysokoteplotních černouhelných dehtů a podobné produkty
20.14.74   Etylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu >= 80 % objemových
20.14.75   Etylalkohol a jiné destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
20.14.8   Odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva, kromě tallového oleje
20.14.80   Odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva, kromě tallového oleje
20.14.9   Subdodavatelské práce při výrobě jiných základních organických chemických látek
20.14.99   Subdodavatelské práce při výrobě jiných základních organických chemických látek
20.15    Hnojiva a dusíkaté sloučeniny, vč. subdodavatelských prací
20.15.1   Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné; amoniak
20.15.10   Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné; amoniak
20.15.2   Chlorid amonný; dusitany
20.15.20   Chlorid amonný; dusitany
20.15.3   Dusíkatá minerální nebo chemická hnojiva
20.15.31   Močovina
20.15.32   Síran amonný
20.15.33   Dusičnan amonný
20.15.34   Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného
20.15.35   Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinou anorganickou nehnojivou látkou
20.15.39   Ostatní dusíkatá hnojiva a směsi
20.15.4   Fosforečná minerální nebo chemická hnojiva
20.15.41   Superfosfáty
20.15.49   Ostatní fosforečná hnojiva
20.15.5   Draselná minerální nebo chemická hnojiva
20.15.51   Chlorid draselný (muriat z potaše)
20.15.52   Síran draselný (síran z potaše)
20.15.59   Ostatní draselná hnojiva
20.15.6   Dusičnan     sodný
20.15.60   Dusičnan sodný
20.15.7   Hnojiva j. n.
20.15.71   Hnojiva obsahující tři živiny: dusík, fosfor a draslík
20.15.72   Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diammonium fosfát)
20.15.73   Monoammonium fosfát
20.15.74   Hnojiva obsahující dvě živiny: dusík a fosfor
20.15.75   Hnojiva obsahující dvě živiny: fosfor a draslík
20.15.76   Dusičnan draslíku
20.15.79   Minerální nebo chemická hnojiva obsahující nejméně dvě živiny (dusík, fosfor, draslík) j. n.
20.15.8   Živočišná nebo rostlinná hnojiva j. n.
20.15.80   Živočišná nebo rostlinná hnojiva j. n.
20.15.9   Subdodavatelské práce při výrobě hnojiv a dusíkatých sloučenin
20.15.99   Subdodavatelské práce při výrobě hnojiv a dusíkatých sloučenin
20.16    Plasty v primárních formách, vč. subdodavatelských prací
20.16.1   Polymery etylenu, v primárních formách
20.16.10   Polymery etylenu, v primárních formách
20.16.2   Polymery styrenu, v primárních formách
20.16.20   Polymery styrenu, v primárních formách
20.16.3   Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních formách
20.16.30   Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních formách
20.16.4   Polyacetaly, ostatní polyétery a epoxidové pryskyřice, v primárních formách; polykarbonáty,
       alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách
20.16.40   Polyacetaly, ostatní polyétery a epoxidové pryskyřice v primárních formách; polykarbonáty,
       alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách
20.16.5   Ostatní plasty v primárních formách; iontoměniče
20.16.51   Polymery propylenu nebo ostatních olefínů, v primárních formách
20.16.52   Polymery vinylacetátu nebo jiných vinylesterů a vinylových polymerů, v primárních formách
20.16.53   Akrylové polymery, v primárních formách
20.16.54   Polyamidy, v primárních formách
20.16.55   Močovinové, thiomočovinové a melaminové pryskyřice, v primárních formách
20.16.56   Ostatní aminové a fenolové pryskyřice a polyuretany, v primárních formách
20.16.57   Silikony, v primárních formách
20.16.59   Ostatní plasty, v primárních formách j. n.
20.16.9   Subdodavatelské práce při výrobě plastů v primárních formách
20.16.99   Subdodavatelské práce při výrobě plastů v primárních formách
20.17    Syntetický kaučuk v primárních formách, vč. subdodavatelských prací
20.17.1   Syntetický kaučuk v primárních formách
20.17.10   Syntetický kaučuk v primárních formách
20.17.9   Subdodavatelské práce při výrobě syntetického kaučuku v primárních formách
20.17.99   Subdodavatelské práce při výrobě syntetického kaučuku v primárních formách
20.2     Pesticidy a jiné agrochemické přípravky, vč. subdodavatelských prací
20.20    Pesticidy a jiné agrochemické přípravky, vč. subdodavatelských prací
20.20.1   Pesticidy a jiné agrochemické přípravky
20.20.11   Insekticidy
20.20.12   Herbicidy
20.20.13   Přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin
20.20.14   Dezinfekční prostředky
20.20.15   Fungicidy
20.20.19   Ostatní pesticidy a jiné agrochemické přípravky
20.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě pesticidů a jiných agrochemických přípravků
20.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě pesticidů a jiných agrochemických přípravků
20.3     Nátěrové barvy, laky a jiné nátěrové materiály, tiskařské barvy a tmely, vč. subdodavatelských
       prací
20.30    Nátěrové barvy, laky a jiné nátěrové materiály, tiskařské barvy a tmely, vč. subdodavatelských
       prací
20.30.1   Nátěrové barvy a laky na bázi polymerů
20.30.11   Nátěrové barvy a laky na bázi akrylových nebo vinylových polymerů, ve vodném prostředí
20.30.12   Nátěrové barvy a laky na bázi polyesterů, akrylových nebo vinylových polymerů, v nevodném
       prostředí; roztoky
20.30.2   Ostatní nátěrové barvy a laky a podobné výrobky; barvy pro uměleckou malbu a tiskařské barvy
20.30.21   Připravené pigmenty, připravená kalidla a barvy, sklotvorné smalty a glazury, engoby, tekuté
       listry a podobné výrobky; skleněné frity
20.30.22   Ostatní barvy a laky; připravené sikativy
20.30.23   Barvy pro uměleckou malbu, školní, plakátovací, tónovací, pro zábavní účely apod.
20.30.24   Tiskařské barvy
20.30.9   Subdodavatelské práce při výrobě nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů,
       tiskařských barev a tmelů
20.30.99   Subdodavatelské práce při výrobě nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů,
       tiskařských barev a tmelů
20.4     Mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky, vč.
       subdodavatelských prací
20.41    Mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, vč. subdodavatelských prací
20.41.1   Glycerol
20.41.10   Glycerol
20.41.2   Organické povrchově aktivní prostředky, kromě mýdla
20.41.20   Organické povrchově aktivní prostředky, kromě mýdla
20.41.3   Mýdlo, prací a čisticí prostředky
20.41.31   Mýdlo a organické povrchově aktivní prostředky a přípravky na bázi mýdla; papír, vata, plsť a
       netkané textilie, impregnované, natírané nebo potažené mýdlem nebo detergenty
20.41.32   Detergenty a prací prostředky
20.41.4   Vonné přípravky a vosky
20.41.41   Přípravky pro parfémování nebo deodoraci místností
20.41.42   Umělé a připravené vosky
20.41.43   Leštidla a krémy na obuv, nábytek, podlahy, karoserie, sklo nebo kov
20.41.44   Čisticí pasty, prášky a jiné čisticí prostředky
20.41.9   Subdodavatelské práce při výrobě mýdla a detergentů, čisticích a lešticích prostředků
20.41.99   Subdodavatelské práce při výrobě mýdla a detergentů, čisticích a lešticích prostředků
20.42    Parfémy a toaletní přípravky, vč. subdodavatelských prací
20.42.1   Parfémy a toaletní přípravky
20.42.11   Parfémy a toaletní vody
20.42.12   Přípravky na líčení rtů a očí
20.42.13   Přípravky pro manikúru a pedikúru
20.42.14   Pudry pro kosmetické a toaletní účely
20.42.15   Kosmetické přípravky, líčidla a přípravky pro péči o pokožku (vč. opalovacích a ochranných
       přípravků) j. n.
20.42.16   Šampony, laky na vlasy, přípravky pro trvalou ondulaci nebo na narovnávání vlasů
20.42.17   Přípravky na vlasy j. n.
20.42.18   Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu (vč. adhezivních past a prášků), umělý chrup
20.42.19   Holicí přípravky; tělové deodoranty a přípravky proti pocení; koupelové přípravky; ostatní
       voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky j. n.
20.42.9   Subdodavatelské práce při výrobě parfémů a toaletních přípravků
20.42.99   Subdodavatelské práce při výrobě parfémů a toaletních přípravků
20.5     Ostatní chemické výrobky, vč. subdodavatelských prací
20.51    Výbušniny, vč. subdodavatelských prací
20.51.1   Připravené výbušniny; zápalnice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky;
       ohňostroje
20.51.11   Prachové výmetné slože a připravené výbušniny
20.51.12   Zápalnice; bleskovice; rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky
20.51.13   Ohňostroje
20.51.14   Signalizační rakety, dešťové rakety, mlhové signály a ostatní pyrotechnické výrobky, kromě
       ohňostrojů
20.51.2   Zápalky
20.51.20   Zápalky
20.51.9   Subdodavatelské práce při výrobě výbušnin
20.51.99   Subdodavatelské práce při výrobě výbušnin
20.52    Klihy, vč. subdodavatelských prací
20.52.1   Klihy
20.52.10   Klihy
20.52.9   Subdodavatelské práce při výrobě klihů
20.52.99   Subdodavatelské práce při výrobě klihů
20.53    Vonné silice, vč. subdodavatelských prací
20.53.1   Vonné silice
20.53.10   Vonné silice
20.53.9   Subdodavatelské práce při výrobě vonných silic
20.53.99   Subdodavatelské práce při výrobě vonných silic
20.59    Ostatní chemické výrobky j. n., vč. subdodavatelských prací
20.59.1   Fotografické desky a filmy, filmy pro okamžitou fotografii; chemické přípravky a nesmíšené
       výrobky pro fotografické účely
20.59.11   Fotografické desky a filmy, filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované;
       fotografický papír
20.59.12   Citlivé emulze pro fotografické účely; chemické přípravky pro fotografické účely j. n.
20.59.2   Chemicky upravené živočišné a rostlinné tuky a oleje; směsi nepoživatelných živočišných nebo
       rostlinných tuků nebo olejů
20.59.20   Chemicky upravené živočišné a rostlinné tuky a oleje; směsi nepoživatelných živočišných nebo
       rostlinných tuků nebo olejů
20.59.3   Inkousty a tuše všech druhů pro psaní nebo kreslení
20.59.30   Inkousty a tuše všech druhů pro psaní nebo kreslení
20.59.4   Mazací přípravky; přísady; přípravky proti zamrzání
20.59.41   Mazací přípravky
20.59.42   Antidetonační přípravky; přísady do minerálních olejů a podobné produkty
20.59.43   Kapaliny pro hydraulické brzdy; přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování
20.59.5   Různé chemické výrobky
20.59.51   Peptony, jiné proteinové látky a jejich deriváty, j. n.; kožní prášek
20.59.52   Modelovací pasty; zubní vosk a jiné zubařské přípravky na bázi sádry; přípravky a náplně pro
       hasicí přístroje; připravené živné půdy pro vývoj mikroorganismů; kompozitní diagnostické nebo
       laboratorní reagencie j. n.
20.59.53   Chemické prvky ve tvaru disků a sloučeniny dopované pro použití v elektronice
20.59.54   Aktivní uhlí
20.59.55   Přípravky k úpravě povrchu, přípravky k urychlení barvení nebo fixování barviv a podobné
       přípravky
20.59.56   Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla; připravené urychlovače vulkanizace; směsi
       změkčovadel a stabilizátorů gumy nebo plastů; katalyzátory j. n.; směsi alkylbenzenů a směsi
       alkylnaftalenů j. n.
20.59.57   Pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky
20.59.59   Ostatní chemické výrobky j. n.
20.59.6   Želatina a její deriváty, vč. mléčných albuminů
20.59.60   Želatina a její deriváty, vč. mléčných albuminů
20.59.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních chemických výrobků j. n.
20.59.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních chemických     výrobků j. n.
20.6     Chemická vlákna, vč. subdodavatelských prací
20.60    Chemická vlákna, vč. subdodavatelských prací
20.60.1   Syntetická vlákna
20.60.11   Syntetická vlákna a koudel, nemykaná, nečesaná
20.60.12   Vysokopevnostní nekonečná vlákna z polyamidů a polyesterů
20.60.13   Ostatní syntetická nekonečná vlákna, jednoduchá
20.60.14   Syntetický monofilament; pásky a podobné tvary, ze syntetických textilních materiálů
20.60.2   Umělá vlákna
20.60.21   Umělá vlákna a koudel, nemykaná, nečesaná
20.60.22   Viskózové vysokopevnostní nekonečné vlákno
20.60.23   Ostatní umělá nekonečná vlákna, jednoduchá
20.60.24   Umělý monofilament; pásky a podobné tvary, z umělých textilních materiálů
20.60.9   Subdodavatelské práce při výrobě chemických vláken
20.60.99   Subdodavatelské práce při výrobě chemických vláken
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
21      Základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky, vč. subdodavatelských prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
21.1     Základní farmaceutické výrobky, vč. subdodavatelských prací
21.10    Základní farmaceutické výrobky, vč. subdodavatelských prací
21.10.1   Kyselina salicylová, O-acetylsalicylová kyselina, jejich soli a estery
21.10.10   Kyselina salicylová, O-acetylsalicylová kyselina, jejich soli a estery
21.10.2   Lyzin, glutamová kyselina a jejich soli; kvarterní amonné soli a hydroxidy; fosfoaminolipidy;
       amidy a jejich deriváty a soli
21.10.20   Lyzin, glutamová kyselina a jejich soli; kvarterní amonné soli a hydroxidy; fosfoaminolipidy;
       amidy a jejich deriváty a soli
21.10.3   Laktony j. n., heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým (dusíkatými) heteroatomem
       (heteroatomy), obsahující ve struktuře nekondenzovaný pyrazolový kruh, pyrimidinový kruh,
       piperazinový kruh, nekondenzovaný triazinový kruh nebo fenothiazinový kruhový systém, jinak
       nekondenzovaný; hydantoin a jeho deriváty; sulfonamidy
21.10.31   Laktony j. n., heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým (dusíkatými) heteroatomem
       (heteroatomy), obsahující ve struktuře nekondenzovaný pyrazolový kruh, pyrimidinový kruh,
       piperazinový kruh, nekondenzovaný triazinový kruh nebo fenothiazinový kruhový systém, jinak
       nekondenzovaný; hydantoin a jeho deriváty
21.10.32   Sulfonamidy
21.10.4   Cukry chemicky čisté j. n.; étery a estery cukrů a jejich soli j. n.
21.10.40   Cukry chemicky čisté j. n.; étery a estery cukrů a jejich soli j. n.
21.10.5   Provitaminy, vitaminy a hormony; glykosidy a rostlinné alkaloidy a jejich deriváty;
       antibiotika
21.10.51   Provitaminy, vitaminy a jejich deriváty
21.10.52   Hormony, jejich deriváty; ostatní steroidy užívané hlavně jako hormony
21.10.53   Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli, étery, estery a ostatní deriváty
21.10.54   Antibiotika
21.10.6   Žlázy a ostatní orgány; výtažky z nich a jiný lidský nebo živočišný materiál j. n.
21.10.60   Žlázy a ostatní orgány; výtažky z nich a jiný lidský nebo živočišný materiál j. n.
21.10.9   Subdodavatelské práce při výrobě základních farmaceutických výrobků
21.10.99   Subdodavatelské práce při výrobě základních farmaceutických výrobků
21.2     Farmaceutické přípravky, vč. subdodavatelských prací
21.20    Farmaceutické přípravky, vč. subdodavatelských prací
21.20.1   Léky
21.20.11   Léky obsahující peniciliny nebo jiná antibiotika
21.20.12   Léky obsahující hormony, ale ne antibiotika
21.20.13   Léky obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty, ale ne hormony nebo antibiotika
21.20.2   Ostatní farmaceutické přípravky
21.20.21   Antiséra a očkovací látky
21.20.22   Chemické antikoncepční přípravky na bázi hormonů nebo spermicidů
21.20.23   Diagnostická činidla a jiné farmaceutické přípravky
21.20.24   Adhezivní obvazy, katgut a podobné materiály; lékárničky první pomoci
21.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě farmaceutických přípravků
21.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě farmaceutických přípravků
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
22      Pryžové a plastové výrobky, vč. souvisejích služeb a prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
22.1     Pryžové výrobky, vč. subdodavatelských prací
22.11    Pryžové pláště a duše; protektorované pneumatiky; vč. subdodavatelských prací
22.11.1   Pryžové pláště a duše, nové
22.11.11   Pryžové pneumatiky pro motorová vozidla, nové
22.11.12   Pryžové pneumatiky pro motocykly a jízdní kola, nové
22.11.13   Pryžové pneumatiky pro autobusy, nákladní automobily a letadla, nové
22.11.14   Pryžové pneumatiky pro zemědělské stroje, nové; ostatní nové pneumatiky z pryže
22.11.15   Duše, komorové (plné) obruče, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku
       pneumatiky, z pryže
22.11.16   Profily k protektorování pryžových plášťů
22.11.2   Pryžové pneumatiky protektorované
22.11.20   Pryžové pneumatiky protektorované
22.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě pryžových plášťů a duší a při protektorování pryžových
       pneumatik
22.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě pryžových plášťů a duší a při protektorování pryžových
       pneumatik
22.19    Ostatní pryžové výrobky, vč. subdodavatelských prací
22.19.1   Regenerovaná pryž v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech
22.19.10   Regenerovaná pryž v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech
22.19.2   Nevulkanizovaná pryž a výrobky z ní; vulkanizovaná pryž, jiná než tvrdá, v nitích, šňůrách,
       deskách, listech, pásech, tyčích a profilech
22.19.20   Nevulkanizovaná pryž a výrobky z ní; vulkanizovaná pryž, jiná než tvrdá, v nitích, šňůrách,
       deskách, listech, pásech, tyčích a profilech
22.19.3   Trouby, trubky a hadice z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé
22.19.30   Trouby, trubky a hadice z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé
22.19.4   Dopravníkové nebo hnací pásy a řemeny, z vulkanizované pryže
22.19.40   Dopravníkové nebo hnací pásy a řemeny, z vulkanizované pryže
22.19.5   Textilie povrstvené pryží, kromě kordových textilií pro pneumatiky
22.19.50   Textilie povrstvené pryží, kromě kordových textilií pro pneumatiky
22.19.6   Oděvní výrobky a oděvní doplňky z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé
22.19.60   Oděvní výrobky a oděvní doplňky z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé
22.19.7   Výrobky z vulkanizované pryže j. n.; tvrdá pryž; výrobky z tvrdé pryže
22.19.71   Hygienické nebo farmaceutické výrobky (vč. dudlíků) z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé
22.19.72   Podlahové krytiny a předložky, z nelehčené vulkanizované pryže
22.19.73   Ostatní výrobky z vulkanizované pryže j. n.; tvrdá pryž ve všech formách a výrobky z ní;
       podlahové krytiny a předložky z vulkanizované lehčené pryže
22.19.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pryžových výrobků
22.19.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pryžových výrobků
22.2     Plastové výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
22.21    Plastové desky, fólie, hadice, trubky a profily, vč. subdodavatelských prací
22.21.1   Plastové monofily o průřezu > 1 mm, pruty, tyčinky a profily,
22.21.10   Plastové monofily o průřezu > 1 mm, pruty, tyčinky a profily,
22.21.2   Plastové trouby, trubky, hadice, koncovky a spojky
22.21.21   Umělá střeva ze ztužených bílkovin a z celulózových materiálů; plastové neohebné trouby,
       trubky a hadice
22.21.29   Ostatní plastové trouby, trubky, hadice, koncovky a spojky
22.21.3   Plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, nevyztužené ani jinak kombinované s jinými
       materiály
22.21.30   Plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, nevyztužené ani jinak kombinované s jinými
       materiály
22.21.4   Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky
22.21.41   Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, lehčené
22.21.42   Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, nelehčené
22.21.9   Subdodavatelské práce při výrobě plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
22.21.99   Subdodavatelské práce při výrobě plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
22.22    Plastové obaly, vč. subdodavatelských prací
22.22.1   Plastové obaly
22.22.11   Pytle a sáčky (vč. kornoutů), z polyetylenu
22.22.12   Pytle a sáčky (vč. kornoutů), jiné než z polyetylenu
22.22.13   Plastové krabice, bedny, přihrádky a podobné výrobky
22.22.14   Plastové demižony, lahve, flakony a podobné výrobky
22.22.19   Ostatní plastové obaly
22.22.9   Subdodavatelské práce při výrobě plastových obalů
22.22.99   Subdodavatelské práce při výrobě plastových obalů
22.23    Plastové výrobky pro stavebnictví, vč. subdodavatelských prací
22.23.1   Plastové výrobky pro stavebnictví; linoleum a tvrdé podlahové krytiny, jiné než plastové
22.23.11   Plastové podlahové krytiny, obklady na stěny a stropy, v rolích nebo ve formě obkládaček a
       dlaždic
22.23.12   Plastové koupací vany, umyvadla, záchodové mísy, sedátka a kryty, splachovací nádrže a podobné
       sanitární a hygienické výrobky
22.23.13   Plastové zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby o objemu > 300 litrů
22.23.14   Plastové dveře, okna a jejich rámy a dveřní prahy, okenice, rolety a podobné výrobky a jejich
       díly
22.23.15   Linoleum a tvrdé podlahové krytiny, jiné než plastové (pružné podlahové krytiny)
22.23.19   Plastové výrobky pro stavebnictví j. n.
22.23.2   Montované stavby z plastů
22.23.20   Montované stavby z plastů
22.23.9   Subdodavatelské práce při výrobě plastových výrobků pro stavebnictví
22.23.99   Subdodavatelské práce při výrobě plastových výrobků pro stavebnictví
22.29    Ostatní plastové výrobky, vč. souvisejících služeb     a prací
22.29.1   Plastové oděvy a oděvní doplňky (vč. rukavic)
22.29.10   Plastové oděvy a oděvní doplňky (vč. rukavic)
22.29.2   Ostatní plastové výrobky j. n.
22.29.21   Plastové samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky a jiné ploché tvar, v rolích o
       šířce <= 20 cm
22.29.22   Ostatní plastové samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky a jiné ploché tvary
22.29.23   Plastové kuchyňské a stolní nádobí a ostatní předměty převážně pro domácnost, plastové
       toaletní předměty
22.29.24   Plastové díly pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné znaky, světelné ukazatele a
       podobné výrobky, j. n.
22.29.25   Plastové kancelářské nebo školní potřeby
22.29.26   Plastové příslušenství pro nábytek, karoserie nebo podobné výrobky; plastové sošky a jiné
       ozdobné výrobky
22.29.29   Ostatní výrobky z plastů
22.29.9   Služby při výrobě ostatních plastových výrobků; subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       plastových výrobků
22.29.91   Služby při výrobě ostatních plastových výrobků
22.29.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních plastových výrobků
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
23      Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
23.1     Sklo a skleněné výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
23.11    Ploché sklo nezpracované, vč. subdodavatelských prací
23.11.1   Ploché sklo nezpracované
23.11.11   Lité, válcované, tažené a foukané sklo v tabulích, jinak nezpracované
23.11.12   Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, jinak nezpracované
23.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě plochého skla
23.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě plochého skla
23.12    Ploché sklo tvarované a jinak zpracované, vč. subdodavatelských prací
23.12.1   Ploché sklo tvarované a jinak zpracované
23.12.11   Sklo v tabulích, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak
       zpracované, nezarámované, neupevněné
23.12.12   Bezpečnostní sklo
23.12.13   Skleněná zrcadla; izolační skla (z několika tabulí skla)
23.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě tvarovaného a jinak zpracovaného plochého skla
23.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě tvarovaného a jinak zpracovaného plochého skla
23.13    Duté sklo, vč. souvisejících služeb a prací
23.13.1   Duté sklo
23.13.11   Skleněné láhve, demižony, lékovky a jiné nádoby, kromě ampulí; zátky, víčka a jiné uzávěry ze
       skla
23.13.12   Nápojové sklo, jiné než sklokeramické
23.13.13   Užitkové sklo používané ke stolování nebo ke kuchyňským účelům, jako toaletní nebo kancelářské
       předměty, jako pokojová dekorace apod.
23.13.14   Skleněné vložky do vakuových lahví a jiných izolačních nádob
23.13.9   Práce související s konečnou úpravou dutého skla; subdodavatelské práce při výrobě dutého skla
23.13.91   Práce související s konečnou úpravou nápojového skla a jiných skleněných výrobků používaných
       ke stolování nebo ke kuchyňským účelům
23.13.92   Práce související s konečnou úpravou jiných skleněných nádob
23.13.99   Subdodavatelské práce při výrobě dutého skla
23.14    Skleněná vlákna, vč. subdodavatelských prací
23.14.1   Skleněná vlákna
23.14.11   Lunta, pramence, příze a stříž ze skleněných vláken
23.14.12   Závoje, rouno, rohože, matrace, desky a podobné výrobky ze skla, kromě tkanin
23.14.9   Subdodavatelské práce při výrobě skleněných vláken
23.14.99   Subdodavatelské práce při výrobě skleněných vláken
23.19    Ostatní zpracované sklo, vč. technických skleněných výrobků a souvisejících služeb a prací
23.19.1   Ostatní sklo, skleněný polotovar
23.19.11   Masivní sklo v kusech, sklo ve tvaru kuliček (kromě mikrokuliček), tyčí nebo trubic,
       nezpracované
23.19.12   Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice a ostatní výrobky z lisovaného nebo litého skla;
       skleněné vitráže a podobné výrobky; pěnové sklo v blocích, tabulích nebo podobných tvarech
23.19.2   Technické a jiné sklo
23.19.21   Skleněné pláště, otevřené, a jejich skleněné díly, pro žárovky, katodové trubice apod.
23.19.22   Skla do hodin, hodinek nebo brýlí, opticky neopracovaná; duté skleněné koule a jejich díly k
       výrobě těchto skel
23.19.23   Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely; skleněné ampule
23.19.24   Skleněné díly pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné znaky, světelné ukazatele a
       podobné výrobky
23.19.25   Skleněné elektrické izolátory
23.19.26   Skleněné výrobky j. n.
23.19.9   Práce související s konečnou úpravou ostatního skla, vč. technických skleněných výrobků;
       subdodavatelské práce při výrobě ostatního zpracovaného skla, vč. technických skleněných
       výrobků
23.19.91   Práce související s konečnou úpravou ostatního skla, vč. technických skleněných výrobků
23.19.99   Subdodavatelské práce při výrobě jiného zpracovaného skla, vč. technických skleněných výrobků
23.2     Žáruvzdorné výrobky, vč. subdodavatelských prací
23.20    Žáruvzdorné výrobky, vč. subdodavatelských prací
23.20.1   Žáruvzdorné výrobky
23.20.11   Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné keramické výrobky z křemičitých fosilních
       mouček nebo zemin
23.20.12   Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné keramické stavební výrobky, jiné
       než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo zemin
23.20.13   Žáruvzdorné cementy, malty, betony a podobné směsi j. n.
23.20.14   Nevypalované žáruvzdorné výrobky a ostatní žáruvzdorné keramické výrobky
23.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě žáruvzdorných výrobků
23.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě žáruvzdorných výrobků
23.3     Stavební výrobky z jílovitých materiálů, vč. subdodavatelských prací
23.31    Keramické obkládačky a dlaždice, vč. subdodavatelských prací
23.31.1   Keramické obkládačky a dlaždice
23.31.10   Keramické obkládačky a dlaždice
23.31.9   Subdodavatelské práce při výrobě keramických obkládaček a dlaždic
23.31.99   Subdodavatelské práce při výrobě keramických obkládaček a dlaždic
23.32    Pálené zdicí materiály, tašky, dlaždice a podobné výrobky, vč. subdodavatelských prací
23.32.1   Pálené zdicí materiály, tašky, dlaždice a podobné výrobky
23.32.11   Nežáruvzdorné keramické cihly, podlahové kameny, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné
       výrobky
23.32.12   Krytinové tašky, trubkové komínové nástavce, komínové vložky, komínové vyzdívky, stavební
       ozdoby a ostatní stavební keramika
23.32.13   Keramické trouby, žlábky, tvarovky a spoje trub
23.32.9   Subdodavatelské práce při výrobě pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných
       výrobků
23.32.99   Subdodavatelské práce při výrobě pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných
       výrobků
23.4     Ostatní porcelánové a keramické výrobky, vč. subdodavatelských prací
23.41    Keramické a porcelánové výrobky převážně pro domácnost a ozdobné předměty, vč.
       subdodavatelských prací
23.41.1   Keramické a porcelánové výrobky převážně pro domácnost a ozdobné předměty
23.41.11   Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro domácnost a toaletní předměty z
       porcelánu
23.41.12   Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro domácnost a toaletní předměty z
       jiných materiálů než porcelánu
23.41.13   Sošky a jiné ozdobné předměty z keramiky
23.41.9   Subdodavatelské práce při výrobě keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a
       ozdobných předmětů
23.41.99   Subdodavatelské práce při výrobě keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a
       ozdobných předmětů
23.42    Keramické sanitární výrobky, vč. subdodavatelských prací
23.42.1   Keramické sanitární výrobky
23.42.10   Keramické sanitární výrobky
23.42.9   Subdodavatelské práce při výrobě keramických sanitárních výrobků
23.42.99   Subdodavatelské práce při výrobě keramických sanitárních výrobků
23.43    Keramické izolátory a izolační příslušenství, vč. subdodavatelských prací
23.43.1   Keramické elektrické izolátory; keramické izolační příslušenství pro elektrické stroje,
       nástroje nebo zařízení
23.43.10   Keramické elektrické izolátory; keramické izolační příslušenství pro elektrické stroje,
       nástroje nebo zařízení
23.43.9   Subdodavatelské práce při výrobě keramických izolátorů a izolačního příslušenství
23.43.99   Subdodavatelské práce při výrobě keramických izolátorů a izolačního příslušenství
23.44    Ostatní technické keramické výrobky, vč. subdodavatelských prací
23.44.1   Ostatní technické keramické výrobky
23.44.11   Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, z porcelánu
23.44.12   Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, jiné než z porcelánu
23.44.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních technických keramických výrobků
23.44.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních technických keramických výrobků
23.49    Ostatní keramické výrobky, vč. subdodavatelských prací
23.49.1   Ostatní keramické výrobky
23.49.11   Keramické výrobky používané pro zemědělské účely, dopravu nebo k balení výrobků
23.49.12   Ostatní nestrukturované keramické výrobky j. n.
23.49.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních keramických výrobků
23.49.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních keramických výrobků
23.5     Cement, vápno a sádra, vč. subdodavatelských prací
23.51    Cement, vč. subdodavatelských prací
23.51.1   Cement
23.51.11   Cementové slínky
23.51.12   Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement a ostatní hydraulické cementy
23.51.9   Subdodavatelské práce při výrobě cementu
23.51.99   Subdodavatelské práce při výrobě cementu
23.52    Vápno     a sádra, vč. subdodavatelských prací
23.52.1   Nehašené, hašené a hydraulické vápno
23.52.10   Nehašené, hašené a hydraulické vápno
23.52.2   Sádra
23.52.20   Sádra
23.52.3   Kalcinovaný nebo aglomerovaný dolomit
23.52.30   Kalcinovaný nebo aglomerovaný dolomit
23.52.9   Subdodavatelské práce při výrobě vápna a sádry
23.52.99   Subdodavatelské práce při výrobě vápna a sádry
23.6     Betonové, cementové a sádrové výrobky, vč. subdodavatelských prací
23.61    Betonové výrobky pro stavební účely, vč. montovaných staveb a subdodavatelských prací
23.61.1   Betonové výrobky pro stavební účely
23.61.11   Dlaždice, dlaždičky, cihly a podobné výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene
23.61.12   Prefabrikované stavební dílce pro stavebnictví nebo stavební inženýrství z cementu, betonu
       nebo umělého kamene
23.61.2   Montované stavby z betonu
23.61.20   Montované stavby z betonu
23.61.9   Subdodavatelské práce při výrobě betonových výrobků pro stavební účely (vč. monotovaných
       staveb)
23.61.99   Subdodavatelské práce při výrobě betonových výrobků pro stavební účely (vč. montovaných
       staveb)
23.62    Sádrové výrobky pro stavební účely, vč. subdodavatelských prací
23.62.1   Sádrové výrobky pro stavební účely
23.62.10   Sádrové výrobky pro stavební účely
23.62.9   Subdodavatelské práce při výrobě sádrových výrobků pro stavební účely
23.62.99   Subdodavatelské práce při výrobě sádrových výrobků pro stavební účely
23.63    Beton připravený k lití, vč. subdodavatelských prací
23.63.1   Beton připravený k lití
23.63.10   Beton připravený k lití
23.63.9   Subdodavatelské práce při výrobě betonu připraveného k lití
23.63.99   Subdodavatelské práce při výrobě betonu připraveného k lití
23.64    Malty, vč. subdodavatelských prací
23.64.1   Malty
23.64.10   Malty
23.64.9   Subdodavatelské práce při výrobě malty
23.64.99   Subdodavatelské práce při výrobě malty
23.65    Vláknocementové výrobky, vč. subdodavatelských prací
23.65.1   Vláknocementové výrobky
23.65.11   Panely, tabule, bloky a podobné výrobky z rostlinných vláken, slámy a dřevěných odpadů
       aglomerovaných minerálními pojivy
23.65.12   Výrobky azbestocementové, vláknocementové a podobné
23.65.9   Subdodavatelské práce při výrobě vláknocementových výrobků
23.65.99   Subdodavatelské práce při výrobě vláknocementových výrobků
23.69    Ostatní betonové, cementové a sádrové výrobky, vč. subodavatelských prací
23.69.1   Ostatní betonové, cementové a sádrové výrobky
23.69.11   Ostatní výrobky ze sádry nebo směsí na bázi sádry j. n.
23.69.19   Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene j. n.
23.69.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
23.69.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
23.7     Řezaný, tvarovaný a upravený kámen, vč. subdodavatelských prací
23.70    Řezaný, tvarovaný a upravený kámen, vč. subdodavatelských prací
23.70.1   Řezaný, tvarovaný a upravený kámen
23.70.11   Mramor, travertin a alabastr, opracované, a výrobky z nich (kromě dlažebních kostek,
       obrubníků, dlažebních desek, dlaždic, kostek a podobných výrobků); uměle barvená zrna,
       odštěpky a prach z mramoru, travertinu a alabastru
23.70.12   Ostatní opracované kameny pro výtvarné a stavební účely a výrobky z nich; ostatní uměle
       barvená zrna a prach z přírodního kamene; výrobky z aglomerované břidlice
23.70.9   Subdodavatelské práce při výrobě řezaného, tvarovaného a upraveného kamene
23.70.99   Subdodavatelské práce při výrobě řezaného, tvarovaného a upraveného kamene
23.9     Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. subdodavatelských prací
23.91    Brusiva, vč. subdodavatelských prací
23.91.1   Brusiva
23.91.11   Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky a jejich díly, bez rámů, z
       přírodního kamene, aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky
23.91.12   Brusiva ve formě prášku nebo zrn, na podložce z textilního materiálu, papíru nebo lepenky
23.91.9   Subdodavatelské práce při výrobě brusiv
23.91.99   Subdodavatelské práce při výrobě brusiv
23.99    Ostatní nekovové minerální výrobky j. n., vč. subdodavatelských prací
23.99.1   Ostatní nekovové minerální výrobky j. n.
23.99.11   Zpracovaná azbestová vlákna; směsi na bázi azbestu a uhličitanu hořečnatého; výrobky z těchto
       směsí nebo azbestu; třecí materiál pro brzdy, spojky nebo podobné výrobky, nenamontované
23.99.12   Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů
23.99.13   Živičné směsi na bázi přírodního a umělého kamene a asfaltu, přírodního asfaltu nebo podobných
       látek používaných jako pojivo
23.99.14   Umělý grafit; koloidní nebo polokoloidní grafit; přípravky na bázi grafitu nebo jiného uhlíku
       ve formě polotovarů
23.99.15   Umělý korund
23.99.19   Nekovové minerální výrobky j. n.
23.99.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
23.99.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
24      Základní kovy, vč. subdodavatelských prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
24.1     Surové železo, ocel a feroslitiny, vč. subdodavatelských prací
24.10    Surové železo, ocel a feroslitiny, vč. subdodavatelských prací
24.10.1   Základní hutní výrobky
24.10.11   Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách
24.10.12   Feroslitiny
24.10.13   Výrobky ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech,
       peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v
       kusech, peletách nebo podobných formách
24.10.14   Granule a prášek ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny nebo oceli
24.10.2   Surová ocel
24.10.21   Nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách a polotovary z nelegované oceli
24.10.22   Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách a polotovary z nerezavějící
       oceli
24.10.23   Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách a polotovary z ostatní
       legované oceli
24.10.3   Ploché válcované výrobky z oceli, po válcování za tepla již dále neopracované
24.10.31   Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o
       šířce >= 600 mm
24.10.32   Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o
       šířce < 600 mm
24.10.33   Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o
       šířce >= 600 mm
24.10.34   Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o
       šířce < 600 mm
24.10.35   Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, po válcování za tepla již dále
       neopracované, o šířce >= 600 mm
24.10.36   Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, po válcování za tepla již dále
       neopracované, o šířce < 600 mm (kromě výrobků z křemíkové elektrotechnické oceli)
24.10.4   Ploché válcované výrobky z oceli, po válcování za studena již dále neopracované, o šířce >=
       600 mm
24.10.41   Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za studena již dále neopracované, o
       šířce >= 600 mm
24.10.42   Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, po válcování za studena již dále neopracované,
       o šířce >= 600 mm
24.10.43   Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, po válcování za studena již dále
       neopracované, o šířce >= 600 mm
24.10.5   Ploché válcované výrobky z oceli, plátované, pokovené nebo potažené a ploché válcované výrobky
       z rychlořezné oceli a z křemíkové elektrotechnické oceli
24.10.51   Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, o šířce >= 600 mm, plátované, pokovené nebo
       potažené
24.10.52   Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, o šířce >= 600 mm, plátované, pokovené nebo
       potažené
24.10.53   Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce >= 600 mm
24.10.54   Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce < 600 mm
24.10.55   Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce < 600 mm
24.10.6   Tyče a pruty z oceli, zpracované za tepla
24.10.61   Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z nelegované oceli
24.10.62   Ostatní tyče a pruty z oceli, po kování, válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování
       za tepla, již dále neopracované, avšak vč. těch, které byly po válcování krouceny
24.10.63   Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z nerezavějící oceli
24.10.64   Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po kování, válcování za tepla, tažení za tepla nebo
       protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak vč. těch, které byly po válcování krouceny
24.10.65   Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ostatní legované oceli
24.10.66   Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli, po kování, válcování za tepla, tažení za tepla
       nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak vč. těch, které byly po válcování
       krouceny
24.10.67   Duté vrtné tyče a pruty
24.10.7   Otevřené profily z oceli, štětovnice z oceli, konstrukční materiál pro stavbu železničních
       nebo tramvajových tratí, z oceli
24.10.71   Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále
       neopracované, z nelegované oceli
24.10.72   Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení     za tepla nebo protlačování za tepla již dále
       neopracované, z nerezavějící oceli
24.10.73   Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále
       neopracované, z ostatní legované oceli
24.10.74   Štětovnice z oceli a svařované otevřené profily z oceli
24.10.75   Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí z oceli
24.10.9   Subdodavatelské práce při výrobě surového železa, oceli a feroslitin
24.10.99   Subdodavatelské práce při výrobě surového železa, oceli a feroslitin
24.2     Ocelové trouby, trubky, duté profily a související potrubní tvarovky, vč. subdodavatelských
       prací
24.20    Ocelové trouby, trubky, duté profily a související potrubní tvarovky, vč. subdodavatelských
       prací
24.20.1   Ocelové trouby, trubky, duté profily, bezešvé
24.20.11   Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé
24.20.12   Ocelové pažnice, čerpací a vrtné trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, bezešvé
24.20.13   Ostatní ocelové trouby a trubky s kruhovým příčným průřezem
24.20.14   Ocelové trouby a trubky s jiným než kruhovým příčným průřezem a duté profily
24.20.2   Ocelové trouby a trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, s vnějším průměrem > 406,4 mm
24.20.21   Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, s vnějším průměrem >
       406,4 mm
24.20.22   Ocelové pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, s vnějším
       průměrem > 406,4 mm
24.20.23   Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem, svařované, s vnějším průměrem >
       406,4 mm
24.20.24   Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem, s netěsným rámem, nýtované nebo
       podobně uzavírané, s vnějším průměrem > 406,4 mm
24.20.3   Ocelové trouby a trubky, svařované, s vnějším průměrem <= 406,4 mm
24.20.31   Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, s vnějším průměrem
       <= 406,4 mm
24.20.32   Ocelové pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, s vnějším
       průměrem <= 406,4 mm, z oceli
24.20.33   Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem, svařované, s vnějším průměrem <=
       406,4 mm
24.20.34   Ocelové trouby a trubky s jiným než kruhovým příčným průřezem, svařované, s vnějším průměrem
       <= 406,4 mm
24.20.35   Ostatní ocelové trouby a trubky, s netěsným rámem, nýtované nebo podobně uzavírané, s vnějším
       průměrem <= 406,4 mm
24.20.4   Tvarovky pro ocelové trouby a trubky, nelité
24.20.40   Tvarovky pro ocelové trouby a trubky, nelité
24.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících
       potrubních tvarovek
24.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících
       potrubních tvarovek
24.3     Ostatní výrobky získané jednostupňovým zpracováním oceli, vč. subdodavatelských prací
24.31    Tyčová ocel tažená za studena, vč. subdodavatelských prací
24.31.1   Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nelegované oceli
24.31.10   Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nelegované oceli
24.31.2   Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z legované, jiné než nerezavějící oceli
24.31.20   Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z legované, jiné než nerezavějící oceli
24.31.3   Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nerezavějící oceli
24.31.30   Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nerezavějící oceli
24.31.9   Subdodavatelské práce při výrobě tyčové oceli tažené za studena
24.31.99   Subdodavatelské práce při výrobě tyčové oceli tažené za studena
24.32    Ocelové úzké pásy válcované za studena, vč. subdodavatelských prací
24.32.1   Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, nepovlakované, o šířce < 600 mm
24.32.10   Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, nepovlakované, o šířce < 600 mm
24.32.2   Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, plátované, pokovené nebo potažené, o šířce < 600
       mm
24.32.20   Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, plátované, pokovené nebo potažené, o šířce < 600
       mm
24.32.9   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových úzkých pásů válcovaných za studena
24.32.99   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových úzkých pásů válcovaných za studena
24.33    Ocelové profily tvářené za studena, vč. subdodavatelských prací
24.33.1   Otevřené profily tvářené za studena
24.33.11   Otevřené profily tvářené za studena z nelegované oceli
24.33.12   Otevřené profily tvářené za studena z nerezavějící oceli
24.33.2   Žebrované plechy z nelegované oceli
24.33.20   Žebrované plechy z nelegované oceli
24.33.3   Sendvičové panely z potažených ocelových plechů
24.33.30   Sendvičové panely z potažených ocelových plechů
24.33.9   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových profilů tvářených za studena
24.33.99   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových profilů tvářených za studena
24.34    Ocelový drát tažený za studena, vč. subdodavatelských prací
24.34.1   Ocelový drát tažený za studena
24.34.11   Drát tažený za studena z nelegované oceli
24.34.12   Drát tažený za studena z nerezavějící oceli
24.34.13   Drát tažený za studena z ostatní legované oceli
24.34.9   Subdodavatelské práce při výrobě ocelového drátu taženého za studena
24.34.99   Subdodavatelské práce při výrobě ocelového drátu taženého za studena
24.4     Drahé a jiné neželezné kovy, vč. subdodavatelských prací
24.41    Drahé kovy, vč. subdodavatelských prací
24.41.1   Stříbro, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu
24.41.10   Stříbro, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu
24.41.2   Zlato, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu
24.41.20   Zlato, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu
24.41.3   Platina, surová nebo ve formě polotovarů nebo prachu
24.41.30   Platina, surová nebo ve formě polotovarů nebo prachu
24.41.4   Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo ve formě polotovarů
24.41.40   Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo ve formě polotovarů
24.41.5   Obecné kovy plátované stříbrem a obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové
       nebo ve formě polotovarů
24.41.50   Obecné kovy plátované stříbrem a obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové
       nebo ve formě polotovarů
24.41.9   Subdodavatelské práce při výrobě drahých kovů
24.41.99   Subdodavatelské práce při výrobě drahých kovů
24.42    Hliník, vč. subdodavatelských prací
24.42.1   Hliník netvářený; oxid hlinitý, jiný než umělý korund
24.42.11   Hliník netvářený
24.42.12   Oxid hlinitý, jiný než umělý korund
24.42.2   Předvýrobky z hliníku a z jeho slitin
24.42.21   Prášek a vločky z hliníku
24.42.22   Tyče a profily z hliníku
24.42.23   Dráty z hliníku
24.42.24   Desky, plechy a pásy z hliníku o tloušťce > 0,2 mm
24.42.25   Fólie z hliníku, o tloušťce <= 0,2 mm
24.42.26   Trubky a potrubní tvarovky z hliníku
24.42.9   Subdodavatelské práce při výrobě hliníku
24.42.99   Subdodavatelské práce při výrobě hliníku
24.43    Olovo, zinek a cín, vč. subdodavatelských prací
24.43.1   Olovo, zinek a cín, netvářené
24.43.11   Olovo netvářené
24.43.12   Zinek netvářený
24.43.13   Cín netvářený
24.43.2   Předvýrobky z olova, zinku a cínu a jejich slitin
24.43.21   Desky, plechy, pásy a fólie z olova; prášek a vločky z olova
24.43.22   Prach, prášek a vločky ze zinku
24.43.23   Tyče, profily a dráty, desky, plechy, pásy a fólie, ze zinku
24.43.24   Tyče, profily a dráty z cínu
24.43.9   Subdodavatelské práce při výrobě olova, zinku, cínu
24.43.99   Subdodavatelské práce při výrobě olova, zinku, cínu
24.44    Měď, vč. subdodavatelských prací
24.44.1   Měď netvářená; měděný kamínek (lech); cementová měď
24.44.11   Měděný kamínek (lech); cementová měď
24.44.12   Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci
24.44.13   Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené; předslitiny mědi
24.44.2   Předvýrobky z mědi a jejích slitin
24.44.21   Prášek a vločky z mědi
24.44.22   Tyče a profily z mědi
24.44.23   Dráty z mědi
24.44.24   Desky, plechy a pásy z mědi o tloušťce > 0,15 mm
24.44.25   Fólie z mědi o tloušťce <= 0,15 mm
24.44.26   Trubky a potrubní tvarovky z mědi
24.44.9   Subdodavatelské práce při výrobě mědi
24.44.99   Subdodavatelské práce při výrobě mědi
24.45    Ostatní neželezné kovy, vč. subdodavatelských prací
24.45.1   Nikl netvářený; meziprodukty metalurgie niklu
24.45.11   Nikl netvářený
24.45.12   Niklový kamínek (lech), slinuté výrobky oxidu nikelnatého a jiné meziprodukty metalurgie niklu
24.45.2   Předvýrobky z niklu a z jeho slitin
24.45.21   Prášek a vločky z niklu
24.45.22   Tyče, profily a dráty z niklu
24.45.23   Desky, plechy, pásy a fólie z niklu
24.45.24   Trubky a potrubní tvarovky z niklu
24.45.3   Ostatní neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popílky a zbytky obsahující kovy nebo kovové
       sloučeniny
24.45.30   Ostatní neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popílky a zbytky obsahující kovy nebo kovové
       sloučeniny
24.45.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních neželezných kovů
24.45.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních neželezných kovů
24.46    Zpracované jaderné palivo, vč. subdodavatelských prací
24.46.1   Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (vč. cermetů); keramické výrobky a směsi
       obsahující přírodní uran nebo přírodní sloučeniny uranu
24.46.10   Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (vč. cermetů); keramické výrobky a směsi
       obsahující přírodní uran nebo přírodní sloučeniny uranu
24.46.9   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného jaderného paliva
24.46.99   Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného jaderného     paliva
24.5     Odlévání kovů a práce s tím související
24.51    Odlévání železa a práce s tím související
24.51.1   Odlévání litiny a práce s tím související
24.51.11   Odlévání tvárné litiny a práce s tím související
24.51.12   Odlévání surového železa s kuličkovým grafitem
24.51.13   Odlévání šedé (netvárné) litiny
24.51.2   Trubky a duté profily z litiny
24.51.20   Trubky a duté profily z litiny
24.51.3   Potrubní tvarovky z litiny
24.51.30   Potrubní tvarovky z litiny
24.51.9   Subdodavatelské práce při odlévání železa
24.51.99   Subdodavatelské práce při odlévání železa
24.52    Odlévání oceli, trouby, trubky a potrubní tvarovky z lité oceli a práce s tím související
24.52.1   Odlévání oceli a práce s tím související
24.52.10   Odlévání oceli a práce s tím související
24.52.2   Trouby a trubky z odstředivě lité oceli
24.52.20   Trouby a trubky z odstředivě lité oceli
24.52.3   Potrubní tvarovky z lité oceli
24.52.30   Potrubní tvarovky z lité oceli
24.53    Odlévání lehkých kovů a práce s tím související
24.53.1   Odlévání lehkých kovů a práce s tím související
24.53.10   Odlévání lehkých kovů a práce s tím související
24.54    Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související
24.54.1   Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související
24.54.10   Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
25      Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
25.1     Konstrukční kovové výrobky, vč. subdodavatelských prací
25.11    Kovové konstrukce a jejich díly, vč. subdodavatelských prací
25.11.1   Kovové montované stavby
25.11.10   Kovové montované stavby
25.11.2   Konstrukční kovové výrobky a jejich díly
25.11.21   Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli
25.11.22   Věže a příhradové stožáry ze železa nebo oceli
25.11.23   Ostatní konstrukce a jejich díly, desky, tyče, úhelníky, tvarovky apod., ze železa, oceli nebo
       hliníku
25.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě kovových konstrukcí a jejich dílů
25.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě kovových konstrukcí a jejich dílů
25.12    Kovové dveře a okna, vč. subdodavatelských prací
25.12.1   Kovové dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy
25.12.10   Kovové dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy
25.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě kovových dveří a oken
25.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě kovových dveří a oken
25.2     Kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby, vč. subdodavatelských prací
25.21    Radiátory a kotle pro ústřední topení, vč. subdodavatelských prací
25.21.1   Radiátory a kotle pro ústřední topení
25.21.11   Radiátory k ústřednímu topení nevytápěné elektricky a jejich díly, ze železa nebo oceli
25.21.12   Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i nízkotlakou páru
25.21.13   Díly kotlů pro ústřední topení
25.21.9   Subdodavatelské práce při výrobě radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
25.21.99   Subdodavatelské práce při výrobě radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
25.29    Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby, vč. subdodavatelských prací
25.29.1   Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby
25.29.11   Zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby (jiné než pro stlačený nebo zkapalněný plyn) ze
       železa, oceli nebo hliníku, o objemu > 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
25.29.12   Kovové nádoby pro stlačený nebo zkapalněný plyn
25.29.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob
25.29.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob
25.3     Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení, vč. subdodavatelských prací
25.30    Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení, vč. subdodavatelských prací
25.30.1   Parní kotle a jejich díly
25.30.11   Parní kotle; kotle zvané „na přehřátou vodu“
25.30.12   Pomocné přístroje a zařízení pro kotle; kondenzátory pro parní stroje
25.30.13   Díly parních kotlů
25.30.2   Jaderné reaktory a jejich díly
25.30.21   Jaderné reaktory, kromě izotopových separátorů
25.30.22   Díly jaderných reaktorů, kromě izotopových separátorů
25.30.9   Subdodavatelské práce při výrobě parních kotlů, kromě kotlů k ústřednímu topení
25.30.99   Subdodavatelské práce při výrobě parních kotlů, kromě kotlů k ústřednímu topení
25.4     Zbraně a střelivo a jejich díly, vč. subdodavatelských prací
25.40    Zbraně a střelivo a jejch díly, vč. subdodavatelských prací
25.40.1   Zbraně a střelivo a jejich díly
25.40.11   Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole apod.
25.40.12   Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení
25.40.13   Bomby, rakety a podobné válečné střelivo; náboje, ostatní střelivo a střely a jejich díly
25.40.14   Díly a příslušenství vojenských a ostatních zbraní
25.40.9   Subdodavatelské práce při výrobě zbraní a střeliva
25.40.99   Subdodavatelské práce při výrobě zbraní a střeliva
25.5     Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
25.50    Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
25.50.1   Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů
25.50.11   Kování
25.50.12   Lisování a ražení kovů
25.50.13   Jiné tváření kovů
25.50.2   Prášková metalurgie
25.50.20   Prášková metalurgie
25.6     Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
25.61    Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25.61.1   Povrchová úprava kovů
25.61.11   Pokovování kovů
25.61.12   Nanášení nekovových povlaků na kovy
25.61.2   Ostatní povrchové úpravy a zušlechťování kovů
25.61.21   Tepelné úpravy kovů (kromě pokovování)
25.61.22   Ostatní povrchové úpravy kovů
25.62    Obrábění
25.62.1   Soustružení kovových dílů
25.62.10   Soustružení kovových dílů
25.62.2   Jiné obrábění
25.62.20   Jiné obrábění
25.7     Nožířské výrobky, nástroje a železářské výrobky, vč. subdodavatelských prací
25.71    Nožířské výrobky, vč. subdodavatelských prací
25.71.1   Nožířské výrobky
25.71.11   Nože (jiné než pro stroje) a nůžky a jejich čelisti
25.71.12   Břitvy a čepelky (vč. polotovarů čepelek v pásech)
25.71.13   Jiné nožířské výrobky; soupravy a nástroje na manikúru nebo pedikúru
25.71.14   Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla,
       kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní nástroje
25.71.15   Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich díly
25.71.9   Subdodavatelské práce při výrobě nožířských výrobků
25.71.99   Subdodavatelské práce při výrobě nožířských výrobků
25.72    Zámky a kování, vč. subdodavatelských prací
25.72.1   Zámky a kování
25.72.11   Visací zámky, zámky pro motorová vozidla a nábytkové zámky z obecných kovů
25.72.12   Ostatní zámky z obecných kovů
25.72.13   Závěry a závěrové rámy, s vestavěnými zámky; jejich díly
25.72.14   Úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů k vozidlům, dveřím, oknům, nábytku apod.
25.72.9   Subdodavatelské práce při výrobě zámků a kování
25.72.99   Subdodavatelské práce při výrobě zámků a kování
25.73    Nástroje a nářadí, vč. subdodavatelských prací
25.73.1   Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví
25.73.10   Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví
25.73.2   Ruční pily; pilové listy všech druhů
25.73.20   Ruční pily; pilové listy všech druhů
25.73.3   Ostatní ruční nástroje a nářadí
25.73.30   Ostatní ruční nástroje a nářadí
25.73.4   Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro
       obráběcí stroje
25.73.40   Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro
       obráběcí stroje
25.73.5   Formy; formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy
25.73.50   Formy; formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy
25.73.6   Ostatní nástroje a nářadí
25.73.60   Ostatní nástroje a nářadí
25.73.9   Subdodavatelské práce při výrobě nástrojů a nářadí
25.73.99   Subdodavatelské práce při výrobě nástrojů a nářadí
25.9     Ostatní kovodělné výrobky, vč. subdodavatelských prací
25.91    Ocelové sudy a podobné nádoby, vč. subdodavatelských prací
25.91.1   Ocelové sudy a podobné nádoby
25.91.11   Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby ze železa nebo oceli pro jakékoliv
       materiály (kromě plynu) o objemu >= 50 l, ale <= 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným
       zařízením
25.91.12   Sudy, barely, plechovky (kromě plechovek uzavíraných pájením nebo mechanickým přitlačením
       víčka), krabice nebo podobné nádoby ze železa nebo oceli pro jakékoliv materiály (kromě plynu)
       o objemu < 50 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
25.91.9   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových sudů a podobných nádob
25.91.99   Subdodavatelské práce při výrobě ocelových sudů a podobných nádob
25.92    Drobné kovové obaly, vč. subdodavatelských prací
25.92.1   Drobné kovové obaly
25.92.11   Plechovky ze železa nebo oceli, uzavírané pájením nebo mechanickým přitlačením víčka o objemu
       < 50 l
25.92.12   Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby z hliníku pro jakékoliv materiály (kromě
       plynu) o objemu <= 300 l
25.92.13   Zátky, závěry lahví a víčka z obecných kovů
25.92.9   Subdodavatelské práce při výrobě drobných kovových obalů
25.92.99   Subdodavatelské práce při výrobě drobných kovových obalů
25.93    Drátěné výrobky, řetězy a pružiny, vč. subdodavatelských prací
25.93.1   Drátěné výrobky, řetězy a pružiny
25.93.11   Splétaná     lanka, lana a kabely, splétané pásy, smyčky a podobné výrobky ze železa nebo oceli,
       bez elektrické izolace
25.93.12   Ostnaté dráty ze železa nebo oceli; splétaná lana, lanka, kabely, splétané pásy a podobné
       výrobky z mědi nebo hliníku, bez elektrické izolace
25.93.13   Látky, mřížovina, síťovina a pletivo ze železného,ocelového nebo měděného drátu; plechová
       mřížovina ze železa, oceli nebo mědi
25.93.14   Hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, sponky a podobné výrobky
25.93.15   Dráty, tyčinky, trubky, desky, elektrody, obalené nebo plněné tavidly
25.93.16   Pružiny a listy pro pružiny ze železa nebo oceli; měděné pružiny
25.93.17   Řetězy (kromě kloubových řetězů) a jejich díly
25.93.18   Šicí jehly, pletací jehlice, šněrovací jehly, háčky pro háčkování, bodce pro vyšívání a
       podobné výrobky pro ruční práce, ze železa nebo oceli; zavírací a ostatní špendlíky, ze železa
       nebo oceli j. n.
25.93.9   Subdodavatelské práce při výrobě drátěných výrobků, řetězů a pružin
25.93.99   Subdodavatelské práce při výrobě drátěných výrobků, řetězů a pružin
25.94    Spojovací materiály a spojovací výrobky, i se závity, vč. subdodavatelských prací
25.94.1   Spojovací materiály a spojovací výrobky, i se závity
25.94.11   Spojovací výrobky se závity ze železa nebo oceli j. n.
25.94.12   Spojovací výrobky bez závitů ze železa nebo oceli j. n.
25.94.13   Měděné spojovací výrobky se závity i bez závitů
25.94.9   Subdodavatelské práce při výrobě spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity i bez
       závitů
25.94.99   Subdodavatelské práce při výrobě spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity i bez
       závitů
25.99    Ostatní kovodělné výrobky j. n., vč. subdodavatelských prací
25.99.1   Kovové výrobky sanitární a převážně pro domácnost
25.99.11   Výlevky, umyvadla, vany a ostatní sanitární výrobky a jejich díly ze železa, oceli, mědi nebo
       hliníku
25.99.12   Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky převážně pro domácnost a jejich díly, ze železa, oceli,
       mědi nebo hliníku
25.99.2   Ostatní výrobky z obecných kovů
25.99.21   Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky pro komorové
       trezory, příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné výrobky, z obecných
       kovů
25.99.22   Zásobníky papírů, tácky na odkládání psacích potřeb, stojánky na razítka a podobné vybavení
       kanceláří nebo psacích stolů, z obecných kovů, jiné než kancelářský nábytek
25.99.23   Potřeby pro rychlovazače nebo šanony, dopisní spony a podobné kancelářské výrobky, z obecných
       kovů
25.99.24   Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky k fotografiím nebo obrazům, zrcadla, z obecných
       kovů
25.99.25   Závěry, rámy nebo obruby se závěrami, přezky, spony, svorky, háčky, očka a podobné výrobky, z
       obecných kovů, pro oděvy, obuv, plachty, brašny, cestovní výrobky nebo pro jiné výrobky; duté
       nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem, z obecných kovů; perly a flitry (cetky), z obecných kovů
25.99.26   Lodní vrtule a jejich lopatky
25.99.29   Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.
25.99.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovodělných výrobků j. n.
25.99.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovodělných výrobků j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
26      Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
26.1     Elektronické součástky a desky, vč. souvisejících služeb a prací
26.11    Elektronické součástky, vč. souvisejících služeb a prací
26.11.1   Elektronky a výbojky se žhavenou nebo studenou katodou nebo fotokatodou, vč. katodových trubic
       (CRT)
26.11.11   Katodové trubice (CRT) různých druhů
26.11.12   Magnetrony, klystrony, mikrovlnné a jiné elektronky a výbojky
26.11.2   Diody a tranzistory
26.11.21   Diody; tranzistory; tyristory, diaky a triaky
26.11.22   Polovodičová zařízení; diody vyzařující světlo; zamontované piezoelektrické krystaly; jejich
       díly
26.11.3   Elektronické integrované obvody
26.11.30   Elektronické integrované obvody
26.11.4   Díly elektronek, trubic a ostatních elektronických součástek j. n.
26.11.40   Díly elektronek, trubic a ostatních elektronických součástek j. n.
26.11.9   Služby při výrobě elektronických integrovaných obvodů; subdodavatelské práce při výrobě
       elektronických součástek
26.11.91   Služby při výrobě elektronických integrovaných obvodů
26.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě elektronických součástek
26.12    Osazené elektronické desky, vč. souvisejících služeb a prací
26.12.1   Osazené plošné spoje
26.12.10   Osazené plošné spoje
26.12.2   Videokarty, zvukové, síťové a podobné karty do zařízení pro automatizované zpracování dat
26.12.20   Videokarty, zvukové, síťové a podobné karty do zařízení pro automatizované zpracování dat
26.12.3   Čipové karty
26.12.30   Čipové karty
26.12.9   Služby při výrobě plošných spojů; subdodavatelské práce při výrobě osazených elektronických
       desek
26.12.91   Služby při výrobě plošných spojů
26.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě osazených elektronických desek
26.2     Počítače a periferní zařízení, vč. souvisejících služeb a prací
26.20    Počítače a periferní zařízení, vč. souvisejících služeb a prací
26.20.1   Počítače a počítačová zařízení
26.20.11   Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat o hmotnosti <= 10 kg, např. přenosné
       počítače (notebooky); osobní digitální asistenti a podobné počítače
26.20.12   Pokladní terminály, peněžní automaty, bankomaty a podobné stroje s možností připojení k
       zařízení nebo síti pro zpracování dat
26.20.13   Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat obsahující pod společným krytem nejméně
       základní jednotku, vstupní a výstupní jednotku, též kombinované
26.20.14   Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat předkládané ve formě systémů
26.20.15   Ostatní digitální zařízení pro automatizované zpracování dat, mohou též obsahovat pod
       společným krytem jednu nebo dvě z následujících jednotek: paměťové, vstupní, výstupní jednotky
26.20.16   Vstupní nebo výstupní jednotky pro počítače, mohou též obsahovat pod společným krytem paměťové
       jednotky
26.20.17   Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat
26.20.18   Jednotky vykonávající dvě nebo více z těchto funkcí: tisk, skenování, kopírování, faxování
26.20.2   Paměťové jednotky a jiná paměťová zařízení
26.20.21   Paměťové jednotky
26.20.22   Stálá paměťová zařízení (flash)
26.20.3   Ostatní jednotky zařízení pro automatizované zpracování dat
26.20.30   Ostatní jednotky zařízení pro automatizované zpracování dat
26.20.4   Díly a příslušenství počítačů
26.20.40   Díly a příslušenství počítačů
26.20.9   Služby při výrobě počítačů a periferních zařízení; subdodavatelské práce při výrobě počítačů a
       periferních zařízení
26.20.91   Služby při výrobě počítačů a periferních zařízení
26.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě počítačů a periferních zařízení
26.3     Komunikační zařízení, vč. subdodavatelských prací
26.30    Komunikační zařízení, vč. subdodavatelských prací
26.30.1   Vysílací přístroje rozhlasové nebo televizní; televizní kamery
26.30.11   Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení
26.30.12   Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení
26.30.13   Televizní kamery
26.30.2   Elektrické přístroje pro telefonii a telegrafii; videotelefony
26.30.21   Telefonní přístroje pro pevnou telekomunikační síť s bezdrátovými sluchátky
26.30.22   Telefony pro celulární síť (mobilní telefony) nebo jiné bezdrátové sítě
26.30.23   Ostatní telefonní přístroje a zařízení pro přenos nebo příjem zvuku, obrazu nebo jiných dat,
       vč. přístrojů pro komunikaci v pevné nebo bezdrátové síti (např. sítě LAN a WAN)
26.30.3   Díly elektrických přístrojů pro telefonii a telegrafii
26.30.30   Díly elektrických přístrojů pro telefonii a telegrafii
26.30.4   Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových
       nebo televizních a televizních kamer
26.30.40   Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových
       nebo televizních a televizních kamer
26.30.5   Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje
26.30.50   Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje
26.30.6   Díly poplachových zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobných přístrojů
26.30.60   Díly poplachových zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobných přístrojů
26.30.9   Subdodavatelské práce při výrobě komunikačních zařízení
26.30.99   Subdodavatelské práce při výrobě komunikačních zařízení
26.4     Spotřební elektronika, vč. subdodavatelských prací
26.40    Spotřební elektronika, vč. subdodavatelských prací
26.40.1   Rozhlasové přijímače
26.40.11   Rozhlasové přijímače (jiné než používané v automobilech), provozuschopné bez vnějšího zdroje
       napájení
26.40.12   Rozhlasové přijímače provozuschopné jen s vnějším zdrojem napájení
26.40.2   Televizní přijímače, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo
       reprodukci zvuku nebo obrazu
26.40.20   Televizní přijímače, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo
       reprodukci zvuku nebo obrazu
26.40.3   Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku a obrazu
26.40.31   Gramofony, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje
26.40.32   Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku
26.40.33   Videokamery     a ostatní videorekordéry nebo reprodukční přístroje
26.40.34   Monitory a projektory, které neobsahují televizní přijímací zařízení a nejsou určeny především
       pro zařízení pro automatizované zpracování dat
26.40.4   Mikrofony, reproduktory, přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii
26.40.41   Mikrofony a jejich stojany
26.40.42   Reproduktory; sluchátka všech druhů a kombinované řečnické soupravy
26.40.43   Elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku
26.40.44   Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.
26.40.5   Díly a příslušenství k audio- a videozařízením, díly přijímačů a vysílačů
26.40.51   Díly a příslušenství k audio- a videozařízením
26.40.52   Díly přijímačů a vysílačů
26.40.6   Videohry (použitelné s televizním přijímačem nebo s vlastní obrazovkou) a ostatní hry náhody
       nebo dovednosti s elektronickým displejem
26.40.60   Videohry (použitelné s televizním přijímačem nebo s vlastní obrazovkou) a ostatní hry náhody
       nebo dovednosti s elektronickým displejem
26.40.9   Subdodavatelské práce při výrobě spotřební elektroniky
26.40.99   Subdodavatelské práce při výrobě spotřební elektroniky
26.5     Měřicí, zkušební a navigační přístroje; časoměrné přístroje; vč. subdodavatelských prací
26.51    Měřicí, zkušební a navigační přístroje, vč. subdodavatelských prací
26.51.1   Navigační, meteorologické, geofyzikální a podobné nástroje a přístroje
26.51.11   Buzoly (kompasy); jiné navigační nástroje a přístroje
26.51.12   Dálkoměry, teodolity a tachymetry (tacheometry); ostatní zeměměřické, hydrografické,
       oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje
26.51.2   Radiolokační a radionavigační přístroje
26.51.20   Radiolokační a radionavigační přístroje
26.51.3   Přesné váhy; kreslicí, rýsovací, počítací nástroje, nástroje pro měření délky a podobné
       nástroje a přístroje
26.51.31   Váhy o citlivosti nejméně 5 cg nebo citlivější
26.51.32   Kreslicí (rýsovací) stoly a stroje, ostatní kreslicí, rýsovací, označovací nebo počítací
       přístroje
26.51.33   Ruční nástroje pro měření délky (např. mikrometry a posuvná měřítka) j. n.
26.51.4   Nástroje a přístroje pro měření velikosti elektrických veličin a ionizujícího záření
26.51.41   Nástroje a přístroje pro měření nebo detekci ionizujícího záření
26.51.42   Katodové osciloskopy a oscilografy
26.51.43   Nástroje a přístroje pro měření velikosti elektrických veličin, bez registračního zařízení
26.51.44   Nástroje a přístroje určené pro telekomunikace
26.51.45   Nástroje a přístroje pro měření nebo kontrolování velikosti elektrických veličin j. n.
26.51.5   Nástroje a přístroje pro kontrolu ostatních fyzikálních vlastností
26.51.51   Hustoměry, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry
26.51.52   Nástroje pro měření a kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik
       kapalin nebo plynů
26.51.53   Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory j. n.
26.51.6   Ostatní měřicí, kontrolní a zkušební nástroje a přístroje
26.51.61   Mikroskopy (jiné než optické) a difraktografy
26.51.62   Stroje a přístroje na zkoušení mechanických vlastností materiálů
26.51.63   Plynoměry, průtokoměry kapalin, elektroměry
26.51.64   Otáčkoměry a počítadla pro různá výrobní odvětví, taxametry; indikátory rychlosti a
       tachometry; stroboskopy
26.51.65   Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástroje, hydraulické nebo pneumatické
26.51.66   Měřicí nebo kontrolní přístroje a nástroje j. n.
26.51.7   Termostaty, manostaty (presostaty) a jiné automatické regulační nebo kontrolní přístroje a
       zařízení
26.51.70   Termostaty, manostaty (presostaty) a jiné automatické regulační nebo kontrolní přístroje a
       zařízení
26.51.8   Díly a příslušenství měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
26.51.81   Díly a příslušenství radiolokačních a radionavigačních přístrojů
26.51.82   Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 a
       26.51.5; mikrotomy; díly j. n.
26.51.83   Díly a příslušenství mikroskopů (jiných než optických) a difraktografů
26.51.84   Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.63 a 26.51.64
26.51.85   Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.65, 26.51.66 a 26.51.70
26.51.86   Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů z položek 26.51.11 a 26.51.62
26.51.9   Subdodavatelské práce při výrobě měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
26.51.99   Subdodavatelské práce při výrobě měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
26.52    Časoměrné přístroje, vč. subdodavatelských prací
26.52.1   Hodiny a hodinky, kromě strojků a dílů
26.52.11   Náramkové, kapesní a jiné hodinky s pouzdrem z drahých kovů nebo kovu plátovaných drahými kovy
26.52.12   Ostatní náramkové, kapesní a podobné hodinky, vč. stopek
26.52.13   Hodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozidla
26.52.14   Hodiny s hodinkovým strojkem; budíky a nástěnné hodiny; ostatní hodiny
26.52.2   Hodinové a hodinkové strojky a jejich díly
26.52.21   Hodinkové strojky, úplné a smontované
26.52.22   Hodinové strojky, úplné a smontované
26.52.23   Hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně smontované; neúplné strojky smontované
26.52.24   Hodinkové strojky neúplné, nesmontované
26.52.25   Hodinové strojky úplné a neúplné, nesmontované
26.52.26   Pouzdra, kryty a skříňky k hodinářským výrobkům a jejich díly
26.52.27   Ostatní hodinářské díly
26.52.28   Kontrolní píchací hodiny; hodiny zaznamenávající datum a čas, parkovací hodiny; časové
       spínače, s hodinovým nebo hodinkovým strojkem
26.52.9   Subdodavatelské práce při výrobě časoměrných přístrojů
26.52.99   Subdodavatelské práce při výrobě časoměrných přístrojů
26.6     Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje, vč. souvisejících služeb a prací
26.60    Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje, vč. souvisejících služeb a prací
26.60.1   Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje
26.60.11   Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo gama
26.60.12   Lékařské elektrodiagnostické přístroje
26.60.13   Přístroje s ultrafialovým nebo infračerveným zářením používané v lékařských, chirurgických,
       dentálních nebo veterinárních vědách
26.60.14   Srdeční stimulátory; sluchové pomůcky
26.60.9   Služby při výrobě lékařských přístrojů; subdodavatelské práce při výrobě ozařovacích,
       elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
26.60.91   Služby při výrobě lékařských přístrojů
26.60.99   Subdodavatelské práce při výrobě ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických
       přístrojů
26.7     Optické a fotografické přístroje a zařízení, vč. subdodavatelských prací
26.70    Optické a fotografické přístroje a zařízení, vč. subdodavatelských prací
26.70.1   Fotografické přístroje a jejich díly
26.70.11   Objektivy pro fotografické přístroje, kamery, promítací přístroje, zvětšovací nebo zmenšovací
       fotografické přístroje
26.70.12   Fotografické přístroje používané k přípravě tiskových štočků nebo válců; fotografické
       přístroje k záznamu dokumentů na mikrofilmy, mikrofiše apod.
26.70.13   Digitální kamery
26.70.14   Fotografické přístroje pro okamžité vyvolání a kopírování a ostatní fotoaparáty
26.70.15   Kinematografické kamery
26.70.16   Kinematografické promítací přístroje; promítací přístroje pro diapozitivy; ostatní promítací
       přístroje pro statické snímky
26.70.17   Přístroje s výbojkou pro bleskové světlo; fotografické přístroje zvětšovací nebo zmenšovací;
       přístroje a vybavení pro fotografické nebo kinematografické laboratoře; negatoskopy; promítací
       plátna
26.70.18   Čtecí přístroje pro mikrofilmy, mikrofiše nebo jiné mikroformáty
26.70.19   Díly a příslušenství fotografických přístrojů
26.70.2   Ostatní optické přístroje a jejich díly
26.70.21   Polarizační materiál v listech nebo deskách; čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články
       (jiné než z opticky neopracovaného skla), též nezasazené, jiné než určené pro fotografické
       přístroje, promítací přístroje, zvětšovací nebo zmenšovací fotografické přístroje
26.70.22   Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy; ostatní astronomické
       přístroje; optické mikroskopy
26.70.23   Zařízení s tekutými krystaly; lasery, kromě laserových diod; ostatní optické přístroje a
       zařízení j. n.
26.70.24   Díly a příslušenství binokulárních a monokulárních dalekohledů a jiných optických teleskopů,
       ostatních astronomických přístrojů a optických mikroskopů
26.70.25   Díly a příslušenství zařízení s tekutými krystaly, laserů (kromě laserových diod) a ostatních
       optických přístrojů a zařízení j. n.
26.70.9   Subdodavatelské práce při výrobě optických a fotografických přístrojů a zařízení
26.70.99   Subdodavatelské práce při výrobě optických a fotografických přístrojů a zařízení
26.8     Magnetická a optická média, vč. subdodavatelských prací
26.80    Magnetická a optická média, vč. subdodavatelských prací
26.80.1   Magnetická a optická média
26.80.11   Magnetická média, nenahraná, jiná než karty s magnetickým proužkem
26.80.12   Optická média, nenahraná
26.80.13   Ostatní záznamová média, vč. matric a galvanických otisků pro výrobu disků
26.80.14   Karty s magnetickým proužkem
26.80.9   Subdodavatelské práce při výrobě magnetických a optických médií
26.80.99   Subdodavatelské práce při výrobě magnetických a optických médií
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
27      Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
27.1         Elektrické motory, generátory, transformátory a elektrická rozvodná a kontrolní zařízení, vč.
       subdodavatelských prací
27.11    Elektrické motory, generátory a transformátory, vč. subdodavatelských prací
27.11.1   Motory s výkonem <= 37,5 W; ostatní stejnosměrné motory; stejnosměrné generátory
27.11.10   Motory s výkonem <= 37,5 W; ostatní stejnosměrné motory; stejnosměrné generátory
27.11.2   Univerzální střídavé a stejnosměrné motory s výkonem > 37,5 W; ostatní střídavé motory;
       střídavé generátory (alternátory)
27.11.21   Univerzální střídavé a stejnosměrné motory s výkonem > 37,5 W
27.11.22   Střídavé jednofázové motory
27.11.23   Střídavé vícefázové motory s výkonem <= 750 W
27.11.24   Střídavé vícefázové motory s výkonem > 750 W, avšak <= 75 kW
27.11.25   Střídavé vícefázové motory s výkonem > 75 kW
27.11.26   Střídavé generátory (alternátory)
27.11.3   Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
27.11.31   Generátorová soustrojí s pístovými vznětovými motory s vnitřním spalováním
27.11.32   Generátorová soustrojí se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním; ostatní
       generátorová soustrojí; elektrické rotační měniče
27.11.4   Elektrické transformátory
27.11.41   Transformátory s kapalinovým dielektrikem
27.11.42   Ostatní transformátory s výkonem <= 16 kVA
27.11.43   Ostatní transformátory s výkonem > 16 kVA
27.11.5   Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice; statické měniče; ostatní induktory
27.11.50   Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice; statické měniče; ostatní induktory
27.11.6   Díly elektrických motorů, generátorů a transformátorů
27.11.61   Díly elektrických motorů a generátorů
27.11.62   Díly transformátorů, induktorů a statických měničů
27.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických motorů, generátorů a transformátorů
27.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických motorů, generátorů a transformátorů
27.12    Elektrická rozvodná a kontrolní zařízení, vč. subdodavatelských prací
27.12.1   Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů pro napětí > 1 000
       V
27.12.10   Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů pro napětí > 1 000
       V
27.12.2   Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů pro napětí <= 1 000
       V
27.12.21   Jisticí přístroje pro napětí <= 1 000 V
27.12.22   Automatické vypínače elektrických obvodů pro napětí <= 1 000 V
27.12.23   Ostatní zařízení k ochraně elektrických obvodů pro napětí <= 1 000 V
27.12.24   Relé pro napětí <= 1 000 V
27.12.3   Rozvaděče, rozvodné panely
27.12.31   Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízením k vypínání, spínání
       nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí <= 1 000 V
27.12.32   Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízení k vypínání, spínání
       nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí > 1 000 V
27.12.4   Díly elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
27.12.40   Díly elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
27.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
27.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
27.2     Baterie a akumulátory, vč. subdodavatelských prací
27.20    Baterie a akumulátory, vč. subdodavatelských prací
27.20.1   Galvanické články, baterie a jejich díly
27.20.11   Galvanické články a baterie
27.20.12   Díly galvanických článků a baterií
27.20.2   Elektrické akumulátory a jejich díly
27.20.21   Olověné akumulátory, používané pro startování pístových motorů
27.20.22   Olověné akumulátory, jiné než používané pro startování pístových motorů
27.20.23   Niklkadmiové, niklmetalhydridové, lithiumiontové, lithiumpolymerové, niklželezné a ostatní
       elektrické akumulátory
27.20.24   Díly elektrických akumulátorů, vč. separátorů
27.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě baterií a akumulátorů
27.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě baterií a akumulátorů
27.3     Elektrické vedení a elektroinstalační zařízení, vč. subdodavatelských prací
27.31    Kabely z optických vláken, vč. subdodavatelských prací
27.31.1   Kabely z optických vláken
27.31.11   Optické kabely vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken
27.31.12   Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné než vyrobené z jednotlivých
       opláštěných vláken)
27.31.9   Subdodavatelské práce při výrobě kabelů z optických vláken
27.31.99   Subdodavatelské práce při výrobě kabelů z optických vláken
27.32    Ostatní elektronické a elektrické vodiče a kabely, vč. subdodavatelských prací
27.32.1   Ostatní elektronické a elektrické vodiče a kabely
27.32.11   Izolované dráty pro vinutí
27.32.12   Koaxiální kabely a ostatní koaxiální elektrické vodiče
27.32.13   Ostatní elektrické vodiče pro napětí <= 1 000 V
27.32.14   Ostatní elektrické vodiče pro napětí > 1 000 V
27.32.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních elektronických a elektrických vodičů a kabelů
27.32.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních elektronických a elektrických vodičů a kabelů
27.33    Elektroinstalační zařízení, vč. subdodavatelských prací
27.33.1   Elektroinstalační zařízení
27.33.11   Vypínače a spínače pro napětí <= 1 000 V
27.33.12   Objímky žárovek pro napětí <=1 000 V
27.33.13   Vidlice, zásuvky a ostatní zařízení k vypínání, spínání nebo ochraně elektrických obvodů j. n.
27.33.14   Plastové izolační příslušenství pro elektrické stroje
27.33.9   Subdodavatelské práce při výrobě elektroinstalačních zařízení
27.33.99   Subdodavatelské práce při výrobě elektroinstalačních zařízení
27.4     Elektrická osvětlovací zařízení, vč. subdodavatelských prací
27.40    Elektrická osvětlovací zařízení, vč. subdodavatelských prací
27.40.1   Elektrické žárovky nebo výbojky; obloukovky
27.40.11   Žárovky pro světlomety, tzv. „zapečetěné světlomety“
27.40.12   Halogenové žárovky s wolframovým vláknem, kromě ultrafialových nebo infračervených
27.40.13   Elektrické žárovky s výkonem <= 200 W a pro napětí > 100 V j. n.
27.40.14   Elektrické žárovky j. n.
27.40.15   Výbojky; ultrafialové nebo infračervené žárovky a výbojky; obloukovky
27.40.2   Svítidla a jejich příslušenství
27.40.21   Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické energie (např. na suché články,
       akumulátory, magnety)
27.40.22   Elektrické noční lampy, kancelářské a stojací lampy
27.40.23   Neelektrická svítidla a jejich příslušenství
27.40.24   Světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky
27.40.25   Lustry a ostatní stropní nebo nástěnná svítidla a jejich příslušenství
27.40.3   Ostatní svítidla a jejich příslušenství
27.40.31   Bleskové žárovky, bleskové kostky a podobné výrobky
27.40.32   Elektrická svítidla pro vánoční stromky
27.40.33   Reflektory a světlomety
27.40.39   Ostatní svítidla a jejich příslušenství j. n.
27.40.4   Díly svítidel a osvětlovacích zařízení
27.40.41   Díly žárovek nebo výbojek
27.40.42   Díly svítidel a jejich příslušenství
27.40.9   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických osvětlovacích zařízení
27.40.99   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických osvětlovacích zařízení
27.5     Spotřebiče převážně pro domácnost, vč. subdodavatelských prací
27.51    Elektrické spotřebiče převážně pro domácnost, vč. subdodavatelských prací
27.51.1   Chladicí a mrazicí zařízení; elektricky vyhřívané přikrývky a dečky; ventilátory
27.51.11   Chladicí a mrazicí zařízení převážně pro domácnost
27.51.12   Myčky nádobí převážně pro domácnost
27.51.13   Pračky a sušičky převážně pro domácnost
27.51.14   Elektricky vyhřívané přikrývky a dečky
27.51.15   Ventilátory a ventilační nebo recirkulační odsávače převážně pro domácnost
27.51.2   Ostatní elektrické spotřebiče převážně pro domácnost j. n.
27.51.21   Elektromechanické spotřebiče převážně pro domácnost s vestavěným elektrickým motorem
27.51.22   Holicí strojky a strojky na stříhání vlasů s vestavěným elektrickým motorem
27.51.23   Elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy a vysoušeče rukou; elektrické žehličky
27.51.24   Ostatní elektrotepelné spotřebiče
27.51.25   Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače
27.51.26   Elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy (zeminy)
27.51.27   Mikrovlnné trouby a pece
27.51.28   Ostatní trouby a pece; vařiče, varné desky, varná tělíska; grily a opékače
27.51.29   Elektrické topné rezistory
27.51.3   Díly elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
27.51.30   Díly elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
27.51.9   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
27.51.99   Subdodavatelské práce při výrobě elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
27.52    Neelektrické spotřebiče převážně pro domácnost, vč. subdodavatelských prací
27.52.1   Neelektrické spotřebiče pro vaření nebo ohřívání převážně pro domácnost
27.52.11   Neelektrické spotřebiče pro vaření a ohřívače talířů převážně pro domácnost ze železa, oceli
       nebo mědi
27.52.12   Ostatní spotřebiče převážně pro domácnost na plyn, plyn a jiná paliva, na kapalná nebo pevná
       paliva
27.52.13   Neelektrické ohřívače vzduchu a rozvodná zařízení horkého vzduchu, ze železa nebo oceli, j. n.
27.52.14   Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody
27.52.2   Díly kamen, vařičů, ohřívačů talířů a podobných neelektrických spotřebičů převážně pro
       domácnost
27.52.20   Díly kamen, vařičů, ohřívačů talířů a podobných neelektrických spotřebičů převážně pro
       domácnost
27.52.9   Subdodavatelské práce při výrobě neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
27.52.99   Subdodavatelské práce při výrobě neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
27.9     Ostatní elektrická     zařízení, vč. subdodavatelských prací
27.90    Ostatní elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací
27.90.1   Ostatní elektrická zařízení a jejich díly
27.90.11   Elektrické stroje a přístroje s individuální funkcí
27.90.12   Elektrické izolátory; izolační díly pro elektrické stroje a zařízení; elektrické instalační
       trubky a jejich spojky
27.90.13   Uhlíkové elektrody a ostatní výrobky zhotovené z grafitu nebo jiného uhlíku pro elektrické
       účely
27.90.2   Návěstní panely se zařízeními s tekutými krystaly nebo diodami vyzařujícími světlo; elektrické
       akustické nebo vizuální signalizační přístroje
27.90.20   Návěstní panely se zařízeními s tekutými krystaly nebo diodami vyzařujícími světlo; elektrické
       akustické nebo vizuální signalizační přístroje
27.90.3   Stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování, povrchové temperování
       a stříkání za tepla
27.90.31   Elektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; elektrické
       stroje a přístroje pro stříkání kovů nebo slinutých kovových karbidů za tepla
27.90.32   Díly elektrických strojů a přístrojů pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; díly
       elektrických strojů a přístrojů pro stříkání kovů nebo slinutých kovových karbidů za tepla
27.90.33   Díly ostatního elektrického zařízení; díly strojů nebo přístrojů j. n.
27.90.4   Ostatní elektrická zařízení j. n. (vč. elektromagnetů, elektromagnetických spojek a brzd,
       elektromagnetických zdvihacích hlav, elektrických urychlovačů částic, generátorů signálů
       (měřicích vysílačů) a strojů a přístrojů pro galvanické pokovování, elektrolýzu nebo
       elektroforézu)
27.90.40   Ostatní elektrická zařízení j. n. (vč. elektromagnetů; elektromagnetických spojek a brzd;
       elektromagnetických zdvihacích hlav; elektrických urychlovačů částic; generátorů signálů
       (měřicí vysílače) a strojů a přístrojů pro galvanické pokovování, elektrolýzu nebo
       elektroforézu)
27.90.5   Elektrické kondenzátory
27.90.51   Pevné kondenzátory projektované pro použití v 50/60 Hz obvodech, s jalovým výkonem >= 0,5 kVA
       (silové kondenzátory)
27.90.52   Ostatní pevné kondenzátory
27.90.53   Otočné nebo dolaďovací kondenzátory
27.90.6   Elektrické rezistory, kromě topných
27.90.60   Elektrické rezistory, kromě topných
27.90.7   Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční,
       tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení
       přístavů nebo letišť
27.90.70   Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční,
       tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, pro parkovací zařízení a pro vybavení
       přístavů nebo letišť
27.90.8   Díly elektrických kondenzátorů, elektrických rezistorů, reostatů a potenciometrů
27.90.81   Díly elektrických kondenzátorů
27.90.82   Díly elektrických rezistorů, reostatů a potenciometrů
27.90.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatního elektrického zařízení
27.90.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatního elektrického zařízení
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
28      Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
28.1     Stroje a zařízení všestranně použitelné, vč. subdodavatelských prací
28.11    Motory a turbíny, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly, vč. subdodavatelských
       prací
28.11.1   Motory, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
28.11.11   Závěsné motory pro pohon lodí
28.11.12   Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory
28.11.13   Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním
28.11.2   Turbíny
28.11.21   Parní turbíny
28.11.22   Vodní turbíny a vodní kola
28.11.23   Plynové turbíny, jiné než proudové a turbovrtulové
28.11.24   Větrné turbíny
28.11.3   Díly turbín
28.11.31   Díly parních turbín
28.11.32   Díly vodních turbín, vodních kol, vč. regulátorů
28.11.33   Díly plynových turbín (kromě proudových a turbovrtulových)
28.11.4   Díly určené pro motory
28.11.41   Díly zážehových spalovacích motorů s vnitřním spalováním (kromě dílů leteckých motorů)
28.11.42   Díly určené pro ostatní motory j. n.
28.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a
       motocykly
28.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a
       motocykly
28.12    Hydraulická a pneumatická zařízení, vč. subdodavatelských prací
28.12.1   Hydraulická a pneumatická zařízení, kromě dílů
28.12.11   Hydraulické a pneumatické pohony s lineárním pohybem (válců)
28.12.12   Rotační hydraulické a pneumatické pohony
28.12.13   Hydraulická čerpadla
28.12.14   Hydraulické a pneumatické ventily
28.12.15   Hydraulické sestavy
28.12.16   Hydraulické systémy
28.12.2   Díly hydraulických a pneumatických zařízení
28.12.20   Díly hydraulických a pneumatických zařízení
28.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě hydraulických a pneumatických zařízení
28.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě hydraulických a pneumatických zařízení
28.13    Ostatní čerpadla a kompresory, vč. subdodavatelských prací
28.13.1   Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny
28.13.11   Čerpadla na pohonné hmoty, mazadla, chladicí kapaliny a beton
28.13.12   Ostatní objemová čerpadla s kmitavým pohybem na kapaliny
28.13.13   Ostatní objemová rotační čerpadla na kapaliny
28.13.14   Ostatní odstředivá čerpadla na kapaliny; ostatní čerpadla
28.13.2   Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory na vzduch nebo jiný plyn
28.13.21   Vývěvy
28.13.22   Vzduchová čerpadla na ruční nebo nožní ovládání
28.13.23   Kompresory typů používaných v chladicích zařízeních
28.13.24   Vzduchové kompresory na podvozku, pro tažení
28.13.25   Turbokompresory
28.13.26   Vratné objemové kompresory
28.13.27   Rotační objemové kompresory s jednou nebo více hřídelemi
28.13.28   Ostatní kompresory
28.13.3   Díly ostatníchčerpadel a kompresorů
28.13.31   Díly čerpadel; díly zdviží na kapaliny
28.13.32   Díly vzduchových čerpadel nebo vývěv, vzduchových a plynových kompresorů, ventilátorů a
       odsávačů
28.13.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních čerpadel a kompresorů
28.13.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních čerpadel a kompresorů
28.14    Ostatní potrubní armatury, vč. subdodavatelských prací
28.14.1   Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné kádě
28.14.11   Redukční, regulační, zpětné, pojistné nebo odvzdušňovací ventily
28.14.12   Vodovodní kohouty a ventily pro dřezy, umyvadla, bidety, vodní nádrže, vany a podobné
       armatury; ventily radiátorů ústředního topení
28.14.13   Regulační, uzavírací (šoupátka), kulové (přímé) a jiné ventily
28.14.2   Díly ventilů a podobných výrobků
28.14.20   Díly ventilů a podobných výrobků
28.14.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potrubních armatur
28.14.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potrubních armatur
28.15    Ložiska, ozubená kola, převody a hnací prvky, vč. subdodavatelských prací
28.15.1   Valivá ložiska
28.15.10   Valivá ložiska
28.15.2   Ostatní ložiska, ozubená kola, převody a hnací prvky
28.15.21   Kloubové a jiné článkové řetězy, ze železa nebo oceli
28.15.22   Převodové hřídele (vč. vačkových a klikových hřídelí) a kliky
28.15.23   Ložisková pouzdra a ložiskové pánve
28.15.24   Ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí;
       převodovky, převodové skříně a ostatní měniče rychlosti
28.15.25   Setrvačníky a řemenice (vč. kladnic pro kladkostroje)
28.15.26   Spojky a hřídelové spojky (vč. univerzálních kloubů)
28.15.3   Díly ložisek, převodů a hnacích prvků
28.15.31   Kuličky, jehly a válečky; díly valivých ložisek
28.15.32   Díly kloubových řetězů ze železa nebo oceli
28.15.39   Díly ložisek a hnacích prvků j. n.
28.15.9   Subdodavatelské práce při výrobě ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
28.15.99   Subdodavatelské práce při výrobě ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
28.2     Ostatní všestranně použitelné stroje a zařízení, vč. subdodavatelských prací
28.21    Pece a hořáky pro topeniště, vč. subdodavatelských prací
28.21.1   Pece a hořáky pro topeniště a jejich díly
28.21.11   Hořáky pro topeniště; mechanická přikládací zařízení a mechanické rošty; mechanická zařízení
       pro odstraňování popela a podobná zařízení
28.21.12   Neelektrické průmyslové nebo laboratorní pece, vč. spaloven, avšak kromě pekárenských pecí
28.21.13   Elektrické průmyslové nebo laboratorní pece a kamna; zařízení s dielektrickým nebo indukčním
       ohřevem
28.21.14   Díly pecí a hořáků pro topeniště
28.21.9   Subdodavatelské práce při výrobě kamen, pecí a hořáků pro topeniště
28.21.99   Subdodavatelské práce při výrobě pecí, kamen a hořáků pro topeniště
28.22    Zdvihací a manipulační zařízení, vč. subdodavatelských prací
28.22.1   Zdvihací a manipulační zařízení a jejich díly
28.22.11   Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.
28.22.12   Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních šachtách; navijáky speciálně
       upravené pro práci pod zemí; ostatní navijáky; vrátky
28.22.13   Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel
28.22.14   Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky,
       portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky
28.22.15   Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na nádražních stanicích
28.22.16   Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
28.22.17   Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky     pro plynulé přemísťování výrobků a materiálu
28.22.18   Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
28.22.19   Díly zdvihacích a manipulačních zařízení
28.22.2   Korečky, lopaty, drapáky, upínadla strojů, rypadla apod.
28.22.20   Korečky, lopaty, drapáky, upínadla strojů, rypadla apod.
28.22.9   Subdodavatelské práce při výrobě zdvihacích a manipulačních zařízení
28.22.99   Subdodavatelské práce při výrobě zdvihacích a manipulačních zařízení
28.23    Kancelářské stroje a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení, vč. souvisejících služeb
       a prací
28.23.1   Psací stroje, stroje na zpracování textu a počítací stroje
28.23.11   Psací stroje a stroje na zpracování textu
28.23.12   Elektronické kalkulačky a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s
       výpočetními funkcemi
28.23.13   Účtovací stroje, registrační pokladny, frankovací stroje, stroje na vydávání lístků a podobné
       stroje, vybavené počítacím zařízením
28.23.2   Kancelářské stroje a jejich díly
28.23.21   Fotokopírovací stroje s optickým nebo kontaktním systémem nebo termokopírovací stroje
28.23.22   Ofsetové tiskařské stroje pro archový tisk (plochý tisk) kancelářského typu
28.23.23   Ostatní kancelářské stroje
28.23.24   Díly a příslušenství psacích a počítacích strojů
28.23.25   Díly a příslušenství kancelářských strojů, jiných než psacích, počítacích a fotokopírovacích
28.23.26   Díly a příslušenství fotokopírovacích strojů
28.23.9   Služby při výrobě kancelářských strojů a zařízení; subdodavatelské práce při výrobě
       kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
28.23.91   Služby při výrobě kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
28.23.99   Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních
       zařízení
28.24    Ruční mechanizované nástroje, vč. subdodavatelských prací
28.24.1   Ruční elektromechanické nástroje; ostatní ruční mechanizované nářadí
28.24.11   Ruční elektromechanické nástroje s vestavěným elektrickým motorem
28.24.12   Ostatní ruční mechanizované nástroje
28.24.2   Díly ručních mechanizovaných nástrojů
28.24.21   Díly ručních elektromechanických nástrojů s vestavěným elektrickým motorem
28.24.22   Díly ostatních ručních mechanizovaných nástrojů
28.24.9   Subdodavatelské práce při výrobě ručních mechanizovaných nástrojů
28.24.99   Subdodavatelské práce při výrobě ručních mechanizovaných nástrojů
28.25    Průmyslová chladicí a klimatizační zařízení, vč. subdodavatelských prací
28.25.1   Výměníky tepla; průmyslová klimatizační, chladicí a mrazicí zařízení
28.25.11   Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů
28.25.12   Klimatizační zařízení
28.25.13   Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost)
28.25.14   Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynů j. n.
28.25.2   Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)
28.25.20   Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)
28.25.3   Díly chladicích a mrazicích zařízení a tepelných čerpadel
28.25.30   Díly chladicích a mrazicích zařízení a tepelných čerpadel
28.25.9   Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
28.25.99   Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
28.29    Ostatní všestranně použitelné stroje a zařízení j. n., vč. subdodavatelských prací
28.29.1   Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje
28.29.11   Plynové generátory na výrobu generátorového nebo vodního plynu; vyvíječe acetylenu a podobná
       zařízení; destilační nebo rektifikační přístroje
28.29.12   Přístroje na filtrování nebo čištění kapalin
28.29.13   Olejové nebo benzinové filtry, sací vzduchové filtry pro spalovací motory
28.29.2   Stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví nebo jiných obalů; hasicí
       přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry; těsnění
28.29.21   Stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví nebo jiných obalů
28.29.22   Hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné
       tryskací přístroje, kromě používaných v zemědělství
28.29.23   Kovoplastická těsnění; mechanické ucpávky
28.29.3   Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti a měření
28.29.31   Váhy pro průmyslové účely; váhy pro průběžné vážení výrobků na dopravnících; váhy pro
       konstantní odvažování a váhy pro dávkování předem stanoveného množství materiálů
28.29.32   Osobní a domácí váhy a zařízení k určování hmotnosti
28.29.39   Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti
28.29.4   Odstředivky, kalandry a prodejní automaty
28.29.41   Odstředivky j. n.
28.29.42   Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování kovů nebo skla)
28.29.43   Prodejní automaty
28.29.5   Myčky nádobí průmyslového charakteru
28.29.50   Myčky nádobí průmyslového charakteru
28.29.6   Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty
       j. n.
28.29.60   Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty
       j. n.
28.29.7   Neelektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování a jejich
       díly; plynové stroje a přístroje pro povrchové kalení
28.29.70   Neelektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování a jejich
       díly; plynové stroje a přístroje pro povrchové kalení
28.29.8   Díly ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n.
28.29.81   Díly plynových generátorů
28.29.82   Díly odstředivek; díly přístrojů na filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů
28.29.83   Díly kalandrů a jiných válcovacích strojů; díly stříkacích přístrojů, závaží pro váhy
28.29.84   Díly strojů a přístrojů neobsahující elektrické konektory j. n.
28.29.85   Díly myček nádobí a strojů na čištění, plnění nebo balení
28.29.86   Díly neelektrických strojů a přístrojů pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování;
       díly plynových strojů a přístrojů pro povrchové kalení
28.29.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n.
28.29.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n.
28.3     Zemědělské a lesnické stroje, vč. subdodavatelských prací
28.30    Zemědělské a lesnické stroje, vč. subdodavatelských prací
28.30.1   Jednonápravové malotraktory
28.30.10   Jednonápravové malotraktory
28.30.2   Ostatní zemědělské traktory
28.30.21   Traktory s výkonem motoru <= 37 kW
28.30.22   Traktory s výkonem motoru > 37 kW, avšak <= 59 kW
28.30.23   Traktory s výkonem motoru > 59 kW
28.30.3   Stroje k přípravě nebo obdělávání půdy
28.30.31   Pluhy
28.30.32   Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prutové brány a plečky
28.30.33   Secí, sázecí a jednoticí stroje
28.30.34   Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv
28.30.39   Ostatní stroje k přípravě nebo obdělávání půdy
28.30.4   Sekačky na trávu pro úpravu trávníků, parků nebo sportovních ploch
28.30.40   Sekačky na trávu pro úpravu trávníků, parků nebo sportovních ploch
28.30.5   Stroje a přístroje pro sklizňové práce
28.30.51   Žací stroje (vč. žacích lišt k připevnění na traktory) j. n.
28.30.52   Stroje a přístroje na zpracování sena a píce
28.30.53   Stroje na lisování nebo balení slámy a píce, vč. sběracích lisů
28.30.54   Stroje na sklízení kořenů nebo hlíz
28.30.59   Stroje a přístroje pro sklizeň a výmlat j. n.
28.30.6   Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků pro
       zemědělství nebo zahradnictví
28.30.60   Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků pro
       zemědělství nebo zahradnictví
28.30.7   Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
28.30.70   Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
28.30.8   Ostatní zemědělské stroje
28.30.81   Stroje pro čištění a třídění vajec, ovoce nebo jiných zemědělských produktů, kromě semen, zrn
       a sušených luštěnin
28.30.82   Dojicí stroje
28.30.83   Stroje a přístroje pro přípravu krmiv pro zvířata
28.30.84   Inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství
28.30.85   Stroje a přístroje pro drůbežářství
28.30.86   Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství j.
       n.
28.30.9   Díly zemědělských strojů a zařízení; subdodavatelské práce při výrobě zemědělských a
       lesnických strojů
28.30.91   Díly strojů a přístrojů pro sklizeň a výmlat j. n.
28.30.92   Díly strojů k přípravě nebo obdělávání půdy
28.30.93   Díly ostatních zemědělských strojů
28.30.94   Díly dojicích strojů a mlékárenských strojů j. n.
28.30.99   Subdodavatelské práce při výrobě zemědělských a lesnických strojů
28.4     Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje, vč. subdodavatelských prací
28.41    Kovoobráběcí stroje, vč. subdodavatelských prací
28.41.1   Obráběcí stroje na zpracování kovů pracující pomocí laserů apod.; obráběcí centra na obrábění
       kovů
28.41.11   Obráběcí stroje na zpracování kovů úběrem materiálu pomocí laserů, ultrazvuku apod.
28.41.12   Obráběcí centra, jednopolohové a vícepolohové stavebnicové obráběcí stroje na obrábění kovů
28.41.2   Soustruhy, vyvrtávací stroje a frézky na obrábění kovů
28.41.21   Soustruhy na obrábění kovů
28.41.22   Obráběcí stroje na vrtání, vyvrtávání nebo frézování kovů; obráběcí stroje na řezání vnitřních
       nebo vnějších závitů pro kovové materiály j. n.
28.41.23   Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin (otřepů), k ostření, broušení nebo k jiné konečné
       úpravě     kovových materiálů
28.41.24   Obráběcí stroje k hoblování, strojní pily, odřezávací stroje a jiné stroje na řezání kovů
28.41.3   Ostatní kovoobráběcí stroje
28.41.31   Stroje k ohýbání, drážkování a rovnání kovů
28.41.32   Stroje ke stříhání, děrování a nastřihování nebo vrubování kovů
28.41.33   Stroje na kování, ražení nebo lisování v zápustce a buchary; hydraulické a jiné lisy pro
       tváření kovových materiálů j. n.
28.41.34   Ostatní tvářecí stroje na opracování kovů, slinutých kovových karbidů nebo cermetů, jinak než
       úběrem materiálu
28.41.4   Díly a příslušenství pro kovoobráběcí stroje
28.41.40   Díly a příslušenství pro kovoobráběcí stroje
28.41.9   Subdodavatelské práce při výrobě kovoobráběcích strojů
28.41.99   Subdodavatelské práce při výrobě kovoobráběcích strojů
28.49    Ostatní obráběcí stroje, vč. subdodavatelských prací
28.49.1   Obráběcí stroje pro opracování kamene, dřeva a podobných tvrdých materiálů
28.49.11   Obráběcí stroje pro opracování kamene, keramiky, betonu a podobných nerostných materiálů nebo
       pro opracovávání skla za studena
28.49.12   Obráběcí stroje pro opracovávání dřeva, korku, kostí, tvrdé pryže, tvrdých plastů nebo
       podobných materiálů; stroje a přístroje pro galvanické pokovování
28.49.2   Nástrojové držáky
28.49.21   Nástrojové držáky a samočinné závitořezné hlavy, pro obráběcí stroje
28.49.22   Upínací zařízení pro obráběcí stroje
28.49.23   Dělicí hlavy nebo jiná speciální přídavná zařízení k obráběcím strojům
28.49.24   Díly a příslušenství obráběcích strojů pro opracovávání dřeva, korku, kamene, tvrdé pryže a
       podobných tvrdých materiálů
28.49.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních obráběcích strojů
28.49.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních obráběcích strojů
28.9     Ostatní stroje pro speciální účely, vč. subdodavatelských prací
28.91    Stroje pro metalurgii, vč. subdodavatelských prací
28.91.1   Stroje pro metalurgii a jejich díly
28.91.11   Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje; válcovací stolice
28.91.12   Díly strojů pro metalurgii; díly válcovacích stolic
28.91.9   Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro metalurgii
28.91.99   Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro metalurgii
28.92    Stroje pro těžbu, dobývání a stavebnictví, vč. subdodavatelských prací
28.92.1   Stroje pro těžbu a dobývání
28.92.11   Výtahy a dopravníky pro plynulý provoz, konstruované pro používání pod zemí
28.92.12   Brázdicí nebo zásekové stroje pro těžbu uhlí nebo hornin a stroje pro ražení tunelů, chodeb a
       štol; ostatní vrtací nebo hloubicí stroje
28.92.2   Ostatní stroje a přístroje s vlastním pohonem: srovnávací, vyrovnávací, škrabací, hloubicí,
       pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů
       (vč. buldozerů, mechanických lopat a silničních válců)
28.92.21   Buldozery nebo angldozery s vlastním pohonem
28.92.22   Stroje na vyrovnávání a srovnávání terénu (grejdry a nivelátory) s vlastním pohonem
28.92.23   Škrabače (skrejpry) s vlastním pohonem
28.92.24   Dusadla a silniční válce s vlastním pohonem
28.92.25   Čelní lopatové nakladače s vlastním pohonem
28.92.26   Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače s vlastním pohonem a nástavbou otočnou o 360°,
       kromě čelních lopatových nakladačů
28.92.27   Ostatní mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače s vlastním pohonem; ostatní stroje pro
       těžbu a dobývání s vlastním pohonem
28.92.28   Radlice buldozerů nebo angldozerů
28.92.29   Terénní vyklápěcí vozy (dampry)
28.92.3   Ostatní stroje pro zemní a stavební práce
28.92.30   Ostatní stroje pro zemní a stavební práce
28.92.4   Stroje a přístroje pro třídění, mletí, míchání nebo jiné zpracování zeminy, kamenů, rud a
       ostatních nerostných hmot
28.92.40   Stroje a přístroje pro třídění, mletí, míchání nebo jiné zpracování zeminy, kamenů, rud a
       ostatních nerostných hmot
28.92.5   Pásové traktory
28.92.50   Pásové traktory
28.92.6   Díly strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
28.92.61   Díly strojů pro vrtání, hloubení nebo těžbu (dobývání); díly jeřábů
28.92.62   Díly strojů a přístrojů na třídění, mletí nebo jiné zpracování zeminy, kamenů, rud apod.
28.92.9   Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
28.92.99   Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
28.93    Stroje na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku, vč. subdodavatelských prací
28.93.1   Stroje na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku, kromě jejich dílů
28.93.11   Odstředivky mléka
28.93.12   Mlékárenské stroje a zařízení
28.93.13   Stroje a přístroje používané v mlynářství a při zpracování obilí nebo sušené zeleniny j. n.
28.93.14   Stroje a přístroje na výrobu vína, jablečných moštů a ovocných šťáv a podobných nápojů
28.93.15   Pece pekárenské neelektrické; průmyslové stroje a přístroje na vaření nebo ohřívání jídel
28.93.16   Sušicí stroje na sušení zemědělských produktů
28.93.17   Stroje a přístroje na výrobu potravin a nápojů, vč. tuků a olejů, j. n.
28.93.19   Stroje a přístroje na přípravu nebo zpracování tabáku j. n.
28.93.2   Stroje na čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin
28.93.20   Stroje na čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin
28.93.3   Díly strojů na výrobu nápojů, potravin a zpracování tabáku, čištění zrn
28.93.31   Díly strojů na výrobu nápojů
28.93.32   Díly strojů na výrobu potravin
28.93.33   Díly strojů na zpracování tabáku
28.93.34   Díly strojů na čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin
28.93.9   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
28.93.99   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
28.94    Stroje na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní, vč. subdodavatelských prací
28.94.1   Stroje na přípravu, spřádání, tkaní a pletení textilu
28.94.11   Stroje na vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických textilních materiálů;
       stroje na přípravu textilních vláken
28.94.12   Textilní spřádací a dopřádací stroje; stroje na zdvojování nebo kroucení vláken, stroje na
       navíjení nebo soukání
28.94.13   Tkalcovské stavy
28.94.14   Pletací stroje; stroje na zpevnění prošitím apod.; všívací stroje
28.94.15   Přídavná (pomocná) strojní zařízení k textilním strojům; stroje na potisk textilních materiálů
28.94.2   Ostatní stroje na výrobu textilu a oděvních výrobků, vč. šicích strojů
28.94.21   Stroje a přístroje na praní textilních přízí nebo tkanin, jejich čištění, ždímání, žehlení,
       barvení, navíjení apod.; stroje a přístroje na konečnou úpravu plsti
28.94.22   Pračky pro prádelny; stroje pro chemické čištění; sušičky s obsahem suchého prádla > 10 kg
28.94.23   Odstředivé ždímačky prádla
28.94.24   Šicí stroje, kromě strojů na sešívání knih a šicích strojů převážně pro domácnost
28.94.3   Stroje a přístroje na přípravu, vyčiňování a zpracování kůží nebo usní a na výrobu nebo opravy
       obuvi apod.
28.94.30   Stroje a přístroje na přípravu, vyčiňování a zpracování kůží nebo usní a na výrobu nebo opravy
       obuvi apod.
28.94.4   Šicí stroje převážně pro domácnost
28.94.40   Šicí stroje převážně pro domácnost
28.94.5   Díly a příslušenství spřádacích a dopřádacích strojů, tkalcovských stavů a strojů na výrobu
       textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
28.94.51   Díly a příslušenství spřádacích a dopřádacích strojů a tkalcovských stavů
28.94.52   Díly strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
28.94.9   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
28.94.99   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
28.95    Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky, vč. subdodavatelských prací
28.95.1   Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky a jejich díly
28.95.11   Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky, kromě jejich dílů
28.95.12   Díly strojů na výrobu papíru a lepenky
28.95.9   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu papíru a lepenky
28.95.99   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu papíru a lepenky
28.96    Stroje na zpracování pryže a plastů, vč. subdodavatelských prací
28.96.1   Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.
28.96.10   Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.
28.96.2   Díly strojů na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.
28.96.20   Díly strojů na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.
28.96.9   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na zpracování pryže a plastů
28.96.99   Subdodavatelské práce při výrobě strojů na zpracování pryže a plastů
28.99    Ostatní stroje pro speciální účely j. n., vč. subdodavatelských prací
28.99.1   Stroje a přístroje na tisk, brožování a vázání knih
28.99.11   Stroje a přístroje na brožování a vázání knih, vč. strojů na sešívání knih
28.99.12   Stroje, přístroje a zařízení na sázení písma, na přípravu nebo zhotovování tiskařských štočků,
       desek apod.
28.99.13   Ofsetové tiskařské stroje, kromě kancelářských
28.99.14   Ostatní tiskařské stroje, kromě kancelářských
28.99.2   Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo
       destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých
       panelových displejů
28.99.20   Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo
       destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých
       panelových displejů
28.99.3   Stroje pro     speciální účely j. n.
28.99.31   Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru a lepenky; průmyslové sušicí stroje j. n.
28.99.32   Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce
28.99.39   Letecké katapulty; přístroje a zařízení pro přistání na letadlové lodi; zařízení na vyvažování
       pneumatik; ostatní stroje pro speciální účely j. n.
28.99.4   Díly strojů a přístrojů na tisk a vázání knih
28.99.40   Díly strojů a přístrojů na tisk a vázání knih
28.99.5   Díly strojů a přístrojů používaných převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček,
       polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových
       displejů; díly ostatních strojů pro speciální účely
28.99.51   Díly strojů a přístrojů používaných převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček,
       polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů
28.99.52   Díly ostatních strojů pro speciální účely
28.99.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních strojů pro speciální účely j. n.
28.99.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních strojů pro speciální účely j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
29      Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
29.1     Motorová vozidla (kromě motocyklů) vč. subdodavatelských prací
29.10    Motorová vozidla (kromě motocyklů) vč. subdodavatelských prací
29.10.1   Motory s vnitřním spalováním, používané pro motorová vozidla (kromě motocyklů)
29.10.11   Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním a s obsahem válců <= 1 000 cmł
29.10.12   Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním a s obsahem válců > 1 000 cmł
29.10.13   Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním, používané k pohonu vozidel
29.10.2   Osobní automobily
29.10.21   Automobily se zážehovým spalovacím motorem s obsahem válců <= 1 500 cmł, nové
29.10.22   Automobily se zážehovým spalovacím motorem s obsahem válců > 1 500 cmł, nové
29.10.23   Automobily s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieselovým motorem nebo
       motorem s žárovou hlavou), nové
29.10.24   Ostatní automobily pro přepravu osob
29.10.3   Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob
29.10.30   Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob
29.10.4   Motorová vozidla nákladní
29.10.41   Motorová vozidla pro nákladní dopravu s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s
       dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou), nová
29.10.42   Motorová vozidla pro nákladní dopravu se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním
       spalováním; ostatní nákladní motorová vozidla, nová
29.10.43   Silniční návěsové tahače
29.10.44   Podvozky motorových vozidel s motory (šasi)
29.10.5   Motorová vozidla pro zvláštní účely
29.10.51   Jeřábové automobily
29.10.52   Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu, na golfových hřištích apod., s motorem
29.10.59   Motorová vozidla pro zvláštní účely j. n.
29.10.9   Subdodavatelské práce při výrobě motorových vozidel (kromě motocyklů)
29.10.99   Subdodavatelské práce při výrobě motorových vozidel (kromě motocyklů)
29.2     Karoserie motorových vozidel; přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských prací
29.20    Karoserie motorových vozidel; přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských prací
29.20.1   Karoserie motorových vozidel
29.20.10   Karoserie motorových vozidel
29.20.2   Přívěsy a návěsy; kontejnery
29.20.21   Kontejnery speciálně konstruované a vybavené pro jeden nebo více druhů dopravy
29.20.22   Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu karavan
29.20.23   Ostatní přívěsy a návěsy
29.20.3   Díly přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez mechanického pohonu
29.20.30   Díly přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez mechanického pohonu
29.20.4   Rekonstrukce a kompletace interiéru motorových vozidel a karosářské služby
29.20.40   Rekonstrukce a kompletace interiéru motorových vozidel a karosářské služby
29.20.5   Vybavování interiérů karavanů a obytných mobilních přívěsů
29.20.50   Vybavování interiérů karavanů a obytných mobilních přívěsů
29.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě karoserií motorových vozidel, přívěsů a návěsů
29.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě karoserií motorových vozidel, přívěsů a návěsů
29.3     Díly a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů), vč. subdodavatelských prací
29.31    Elektrické a elektronické zařízení pro motorová vozidla (kromě motocyklů), vč.
       subdodavatelských prací
29.31.1   Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní elektroinstalace používaná v automobilech, letadlech
       nebo lodích
29.31.10   Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní elektroinstalace používaná v automobilech, letadlech
       nebo lodích
29.31.2   Ostatní elektrická zařízení pro motorová vozidla (kromě motocyklů)
29.31.21   Zapalovací svíčky; magnetické zapalovače (magneta); dynama s magnetem (magdyna); setrvačníky s
       magnetem; rozdělovače; zapalovací cívky
29.31.22   Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení
29.31.23   Elektrické přístroje signalizační, elektrické stěrače, rozmrazovače a odmlžovače pro motorová
       vozidla
29.31.3   Díly ostatních elektrických zařízení pro motorová vozidla a motocykly
29.31.30   Díly ostatních elektrických zařízení pro motorová vozidla a motocykly
29.31.9   Subdodavatelské práce při výrobě elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla
       (kromě motocyklů)
29.31.99   Subdodavatelské práce při výrobě elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla
       (kromě motocyklů)
29.32    Ostatní díly a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů), vč. subdodavatelských
       prací
29.32.1   Sedadla používaná v motorových vozidlech (kromě motocyklů)
29.32.10   Sedadla používaná v motorových vozidlech (kromě motocyklů)
29.32.2   Bezpečnostní pásy, airbagy a příslušenství karoserií
29.32.20   Bezpečnostní pásy, airbagy a příslušenství karoserií
29.32.3   Díly a příslušenství motorových vozidel (kromě motocyklů) j. n.
29.32.30   Díly a příslušenství motorových vozidel (kromě motocyklů) j. n.
29.32.9   Montáže dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) j. n.; montáže kompletních
       konstrukčních sad pro motorová vozidla (kromě motocyklů) v rámci výrobního procesu;
       subdodavatelské práce při výrobě ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě
       motocyklů)
29.32.91   Subdodavatelské montážní práce na kompletních sadách pro motorová vozidla (kromě motocyklů)
29.32.92   Montáže dílů a příslušenství motorových vozidel (kromě motocyklů) j. n.
29.32.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě
       motocyklů)
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
30      Ostatní dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
30.1     Lodě a čluny, vč. souvisejících služeb a prací
30.11    Lodě a plavidla, vč. souvisejících služeb a prací
30.11.1   Vojenské lodě
30.11.10   Vojenské lodě
30.11.2   Lodě, čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů
30.11.21   Rekreační lodě, výletní čluny a podobná plavidla převážně pro přepravu osob; trajektové lodě
       všech druhů
30.11.22   Tankery pro přepravu ropy, ropných produktů, chemických látek, zkapalněného plynu
30.11.23   Chladírenská plavidla, kromě tankerů
30.11.24   Lodě pro přepravu suchého nákladu
30.11.3   Rybářská a jiná speciální plavidla
30.11.31   Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů
       rybolovu
30.11.32   Vlečná a tlačná plavidla
30.11.33   Plovoucí bagry; majákové lodě, plovoucí jeřáby; ostatní plavidla
30.11.4   Pobřežní plavidla a infrastruktura
30.11.40   Pobřežní plavidla a infrastruktura
30.11.5   Ostatní plavidla (vč. prámů, nádrží, kesonů, přístavních můstků, bójí a pobřežních výstražných
       plováků)
30.11.50   Ostatní plavidla (vč. prámů, nádrží, kesonů, přístavních můstků, bójí a pobřežních výstražných
       plováků)
30.11.9   Přestavby, modernizace, vystrojení a vybavení lodí, plovoucích plošin a konstrukcí;
       subdodavatelské práce při výrobě lodí a plovoucích konstrukcí
30.11.91   Přestavby a modernizace lodí, plovoucích plošin a konstrukcí
30.11.92   Vystrojení a vybavení lodí, plovoucích plošin a konstrukcí
30.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě lodí a plovoucích konstrukcí
30.12    Rekreační a sportovní čluny, vč. subdodavatelských prací
30.12.1   Rekreační a sportovní čluny
30.12.11   Rekreační a sportovní plachetnice (kromě nafukovacích), též s pomocným motorem
30.12.12   Nafukovací rekreační a sportovní čluny
30.12.19   Ostatní rekreační a sportovní plavidla; veslařské čluny a kánoe
30.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě rekreačních a sportovních člunů
30.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě rekreačních a sportovních člunů
30.2     Železniční lokomotivy a vozový park, vč. souvisejících služeb a prací
30.20    Železniční lokomotivy a vozový park, vč. souvisejících služeb a prací
30.20.1   Lokomotivy a zásobníky (tendry)
30.20.11   Železniční lokomotivy závislé na vnějším zdroji proudu
30.20.12   Dieselelektrické lokomotivy
30.20.13   Ostatní železniční lokomotivy; zásobníky (tendry)
30.20.2   Železniční a tramvajové vozy s vlastním pohonem pro přepravu osob; nákladní vozy a podvozky s
       vlastním pohonem, kromě údržbových, vyprošťovacích a odtahových vozidel
30.20.20       Železniční a tramvajové vozy s vlastním pohonem pro přepravu osob; nákladní vozy a podvozky s
       vlastním pohonem, kromě údržbových, vyprošťovacích a odtahových vozidel
30.20.3   Ostatní vozový park
30.20.31   Železniční a tramvajová údržbová, vyprošťovací a odtahová vozidla
30.20.32   Železniční a tramvajové vozy, bez vlastního pohonu, pro přepravu osob; zavazadlové vozy a jiné
       vozy pro zvláštní účely
30.20.33   Železniční a tramvajové vozy a vagony, bez vlastního pohonu, pro přepravu nákladu
30.20.4   Díly lokomotiv a kolejového vozového parku; příslušenství a části k nim; mechanická provozní
       řídicí zařízení
30.20.40   Díly lokomotiv a kolejového vozového parku; příslušenství a části k nim; mechanická provozní
       řídicí zařízení
30.20.9   Rekonstrukce, vybavení a vystrojení lokomotiv a kolejového vozového parku; subdodavatelské
       práce při výrobě lokomotiv a kolejového vozového parku
30.20.91   Rekonstrukce, vybavení a vystrojení lokomotiv a kolejového vozového parku
30.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě lokomotiv a kolejového vozového parku
30.3     Letadla a kosmické lodě a související zařízení, vč. souvisejících služeb a prací
30.30    Letadla a kosmické lodě a související zařízení, vč. souvisejících služeb a prací
30.30.1   Motory a pohony pro letadla a kosmické lodě; pozemní přístroje a zařízení pro letecký výcvik;
       jejich díly
30.30.11   Letecké zážehové spalovací motory
30.30.12   Proudové motory a turbovrtulové pohony
30.30.13   Reaktivní motory (kromě proudových)
30.30.14   Pozemní přístroje pro letecký výcvik, jejich díly
30.30.15   Díly leteckých zážehových spalovacích motorů
30.30.16   Díly proudových motorů nebo turbovrtulových pohonů
30.30.2   Balony a vzducholodě; větroně, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání
30.30.20   Balony a vzducholodě; větroně, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání
30.30.3   Vrtulníky a letouny
30.30.31   Vrtulníky
30.30.32   Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti <= 2 000 kg
30.30.33   Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti > 2 000 kg, avšak <= 15 000 kg
30.30.34   Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti > 15 000 kg
30.30.4   Kosmické lodě (vč. družic) a jejich nosné rakety
30.30.40   Kosmické lodě (vč. družic) a jejich nosné rakety
30.30.5   Ostatní díly letadel a kosmických lodí
30.30.50   Ostatní díly letadel a kosmických lodí
30.30.6   Opravy a přestavby letadel a leteckých motorů
30.30.60   Opravy a přestavby letadel a leteckých motorů
30.30.9   Subdodavatelské práce při výrobě letadel, kosmických lodí a souvisejících strojů a přístrojů
30.30.99   Subdodavatelské práce při výrobě letadel a kosmických lodí a souvisejících strojů a přístrojů
30.4     Vojenská bojová vozidla, vč. subdodavatelských prací
30.40    Vojenská bojová vozidla, vč. subdodavatelských prací
30.40.1   Tanky a jiná bojová obrněná vozidla a jejich díly
30.40.10   Tanky a jiná bojová obrněná vozidla a jejich díly
30.40.9   Subdodavatelské práce při výrobě vojenských bojových vozidel
30.40.99   Subdodavatelské práce při výrobě vojenských bojových vozidel
30.9     Dopravní prostředky a zařízení j. n., vč. subdodavatelských prací
30.91    Motocykly, vč. subdodavatelských prací
30.91.1   Motocykly a postranní vozíky
30.91.11   Motocykly a jízdní kola s pomocným vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a
       s obsahem válců <= 50 cmł
30.91.12   Motocykly s vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a s obsahem válců > 50
       cmł
30.91.13   Motocykly j. n.; postranní vozíky
30.91.2   Díly a příslušenství motocyklů a postranních vozíků
30.91.20   Díly a příslušenství motocyklů a postranních vozíků
30.91.3   Motory s vnitřním spalováním používané pro motocykly
30.91.31   Vratné zážehové spalovací pístové motory pro motocykly s vnitřním spalováním a s obsahem válců
       <= 1 000 cmł
30.91.32   Vratné zážehové spalovací pístové motory pro motocykly s vnitřním spalováním a s obsahem válců
       > 1 000 cmł
30.91.9   Subdodavatelské práce při výrobě motocyklů
30.91.99   Subdodavatelské práce při výrobě motocyklů
30.92    Jízdní kola, vozíky pro invalidy a dětské kočárky, vč. subdodavatelských prací
30.92.1   Jízdní kola a jiná kola bez motoru
30.92.10   Jízdní kola a jiná kola bez motoru
30.92.2   Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství
30.92.20   Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství
30.92.3   Díly a příslušenství jízdních kol, jiných kol bez motoru a vozíků pro invalidy
30.92.30   Díly a příslušenství jízdních kol, jiných kol bez motoru a vozíků pro invalidy
30.92.4   Dětské kočárky a jejich díly
30.92.40   Dětské kočárky a jejich díly
30.92.9   Subdodavatelské práce při výrobě jízdních kol a vozíků pro invalidy j. n.
30.92.99   Subdodavatelské práce při výrobě jízdních kol a vozíků pro invalidy j. n.
30.99    Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n., vč. subdodavatelských prací
30.99.1   Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.
30.99.10   Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.
30.99.9   Subdodavatelské práce při výrobě jiných dopravních prostředků a zařízení j. n.
30.99.99   Subdodavatelské práce při výrobě jiných dopravních prostředků a zařízení j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
31      Nábytek, vč. souvisejících služeb a prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
31.0     Nábytek, vč. souvisejících služeb a prací
31.00    Sedadla a jejich díly; díly nábytku; vč. souvisejících služeb a prací
31.00.1   Sedadla a jejich díly
31.00.11   Sedadla s kovovou kostrou
31.00.12   Sedadla s dřevěnou kostrou
31.00.13   Ostatní sedadla
31.00.14   Díly sedadel
31.00.2   Díly nábytku (kromě sedadel)
31.00.20   Díly nábytku (kromě sedadel)
31.00.9   Čalounění židlí, křesel a jiných sedadel; subdodavatelské práce při výrobě sedadel, jejich
       dílů a dílů nábytku
31.00.91   Čalounění židlí, křesel a jiných sedadel
31.00.99   Subdodavatelské práce při výrobě sedadel, jejich dílů a dílů nábytku
31.01    Kancelářský nábytek a nábytek do obchodů, vč. subdodavatelských prací
31.01.1   Kancelářský nábytek a nábytek do obchodů
31.01.11   Kovový nábytek
31.01.12   Kancelářský nábytek dřevěný
31.01.13   Nábytek do obchodů dřevěný
31.01.9   Subdodavatelské práce při výrobě kancelářského nábytku a nábytku do obchodů
31.01.99   Subdodavatelské práce při výrobě kancelářského nábytku a nábytku do obchodů
31.02    Kuchyňský nábytek, vč. subdodavatelských prací
31.02.1   Kuchyňský nábytek
31.02.10   Kuchyňský nábytek
31.02.9   Subdodavatelské práce při výrobě kuchyňského nábytku
31.02.99   Subdodavatelské práce při výrobě kuchyňského nábytku
31.03    Matrace, vč. subdodavatelských prací
31.03.1   Matrace
31.03.11   Pružné vložky do postelí
31.03.12   Matrace, kromě pružných vložek do postelí
31.03.9   Subdodavatelské práce při výrobě matrací
31.03.99   Subdodavatelské práce při výrobě matrací
31.09    Ostatní nábytek, vč. souvisejících služeb a prací
31.09.1   Ostatní nábytek
31.09.11   Kovový nábytek j. n.
31.09.12   Dřevěný nábytek do ložnic, jídelen a obývacích pokojů
31.09.13   Dřevěný nábytek j. n.
31.09.14   Nábytek z plastů nebo z jiných materiálů (např. z indického rákosu, vrbového proutí nebo
       bambusu)
31.09.9   Konečná úprava nového nábytku; subdodavatelské práce při výrobě ostatního nábytku
31.09.91   Konečná úprava nového nábytku (kromě čalounění sedadel)
31.09.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatního nábytku
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
32      Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu, vč. subdodavatelských prací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
32.1     Klenoty, bižuterie a příbuzné výrobky, vč. subdodavatelských prací
32.11    Mince, vč. subdodavatelských prací
32.11.1   Mince
32.11.10   Mince
32.11.9   Subdodavatelské práce při výrobě mincí
32.11.99   Subdodavatelské práce při výrobě mincí
32.12    Klenoty a příbuzné výrobky, vč. subdodavatelských prací
32.12.1   Klenoty a příbuzné výrobky
32.12.11   Kultivované perly, drahokamy a polodrahokamy, syntetické nebo rekonstituované, opracované,
       avšak nezasazené
32.12.12   Průmyslové diamanty opracované; drť a prach z přírodních nebo syntetických drahokamů a
       polodrahokamů
32.12.13   Klenoty a jejich díly; zlatnické nebo stříbrnické výrobky a jejich díly
32.12.14   Ostatní výrobky z drahých kovů; výrobky z přírodních nebo kultivovaných perel, drahokamů nebo
       polodrahokamů
32.12.9   Subdodavatelské práce při výrobě klenotů a příbuzných výrobků
32.12.99   Subdodavatelské práce při výrobě klenotů a příbuzných výrobků
32.13    Bižuterie a příbuzné výrobky, vč. subdodavatelských prací
32.13.1   Bižuterie a příbuzné výrobky
32.13.10   Bižuterie a příbuzné výrobky
32.13.9   Subdodavatelské práce při výrobě bižuterie a příbuzných výrobků
32.13.99   Subdodavatelské práce při výrobě bižuterie a příbuzných výrobků
32.2     Hudební nástroje, vč. subdodavatelských prací
32.20     Hudební nástroje, vč. subdodavatelských prací
32.20.1   Klavíry, varhany a ostatní strunné, dechové a klávesové hudební nástroje; metronomy, ladičky;
       mechanismy hracích skříněk
32.20.11   Klavíry a ostatní strunné hudební nástroje s klaviaturou
32.20.12   Ostatní strunné hudební nástroje
32.20.13   Píšťalové varhany s klaviaturou; harmonia a podobné nástroje; tahací harmoniky a podobné
       nástroje; foukací harmoniky; dechové hudební nástroje
32.20.14   Hudební nebo klávesové nástroje, jejichž zvuk je tvořen nebo musí být zesilován elektricky
32.20.15   Ostatní     hudební nástroje
32.20.16   Metronomy a ladičky; mechanismy hracích skříněk; struny pro hudební nástroje
32.20.2   Díly a příslušenství hudebních nástrojů
32.20.20   Díly a příslušenství hudebních nástrojů
32.20.9   Subdodavatelské práce při výrobě hudebních nástrojů
32.20.99   Subdodavatelské práce při výrobě hudebních nástrojů
32.3     Sportovní potřeby, vč. subdodavatelských prací
32.30    Sportovní potřeby, vč. subdodavatelských prací
32.30.1   Sportovní potřeby
32.30.11   Lyže (sněhové) a jiné lyžařské potřeby, kromě obuvi; brusle a kolečkové brusle; jejich díly
32.30.12   Lyžařská obuv
32.30.13   Vodní lyže, surfy, prkna na windsurfing a jiné potřeby pro vodní sporty
32.30.14   Vybavení pro tělocvičny, fitcentra nebo atletiku
32.30.15   Ostatní výrobky a potřeby pro sport nebo hry pod širým nebem; bazény a brouzdaliště
32.30.16   Rybářské pruty, ostatní výrobky pro lov na udici; lovecké a rybářské potřeby j. n.
32.30.9   Subdodavatelské práce při výrobě sportovních potřeb
32.30.99   Subdodavatelské práce při výrobě sportovních potřeb
32.4     Hry a hračky, vč. subdodavatelských prací
32.40    Hry a hračky, vč. subdodavatelských prací
32.40.1   Panenky a loutky představující lidské bytosti; hračky představující zvířata nebo jiné než
       lidské bytosti; jejich díly
32.40.11   Panenky a loutky představující lidské bytosti
32.40.12   Hračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti
32.40.13   Díly a příslušenství panenek a loutek představujících lidské bytosti
32.40.2   Vláčky (hračky) a jejich příslušenství; jiné zmenšené modely nebo stavebnice a stavebnicové
       hračky
32.40.20   Vláčky (hračky) a jejich příslušenství; jiné zmenšené modely nebo stavebnice a stavebnicové
       hračky
32.40.3   Ostatní hračky, vč. hraček představujících hudební nástroje
32.40.31   Dětská vozidla a vozítka; kočárky pro panenky
32.40.32   Skládanky
32.40.39   Hry a hračky j. n.
32.40.4   Ostatní hry
32.40.41   Hrací karty
32.40.42   Kulečníky a jejich příslušenství; potřeby pro lunaparkové, stolní a společenské hry; ostatní
       hry fungující po vhození mince nebo hrací známky
32.40.9   Subdodavatelské práce při výrobě her a hraček
32.40.99   Subdodavatelské práce při výrobě her a hraček
32.5     Lékařské a dentální nástroje a potřeby, vč. subdodavatelských prací
32.50    Lékařské a dentální nástroje a potřeby, vč. subdodavatelských prací
32.50.1   Lékařské, chirurgické a dentální nástroje a přístroje
32.50.11   Dentální nástroje a přístroje
32.50.12   Sterilizační přístroje pro lékařské nebo laboratorní účely
32.50.13   Injekční stříkačky, jehly, katétry (cévky), kanyly a podobné výrobky; oftalmologické a ostatní
       nástroje a přístroje j. n.
32.50.2   Léčebné nástroje a přístroje; příslušenství, protézy, ortopedické pomůcky
32.50.21   Léčebné nástroje a přístroje; dýchací přístroje
32.50.22   Umělé klouby; ortopedické pomůcky; umělý chrup; dentální náhrady; umělé části těla j. n.
32.50.23   Díly a příslušenství protéz a ortopedických pomůcek
32.50.3   Lékařský, chirurgický, stomatologický nebo veterinární nábytek; křesla pro holičství a
       kadeřnictví a podobná křesla a jejich díly
32.50.30   Lékařský, chirurgický, stomatologický nebo veterinární nábytek; křesla pro holičství a
       kadeřnictví a podobná křesla a jejich díly
32.50.4   Brýle, čočky a jejich díly
32.50.41   Kontaktní čočky; brýlové čočky z jakéhokoliv materiálu
32.50.42   Brýle ochranné, korekční nebo jiné
32.50.43   Obruby a obroučky na brýle, ochranné brýle nebo podobné výrobky
32.50.44   Díly obrub a obrouček na brýle, ochranné brýle nebo podobné výrobky
32.50.5   Ostatní výrobky pro lékařské nebo chirurgické účely
32.50.50   Ostatní výrobky pro lékařské nebo chirurgické účely
32.50.9   Subdodavatelské práce při výrobě lékařských a chirurgických přístrojů a zařízení a
       ortopedických pomůcek
32.50.99   Subdodavatelské práce při výrobě lékařských a chirurgických přístrojů a zařízení a
       ortopedických pomůcek
32.9     Výrobky zpracovatelského průmyslu j. n., vč. subdodavatelských prací
32.91    Košťata a kartáčnické výrobky, vč. subdodavatelských prací
32.91.1   Košťata a kartáčnické výrobky
32.91.11   Košťata a úklidové kartáčnické výrobky
32.91.12   Kartáčky na zuby, kartáče na vlasy a ostatní toaletní kartáčnické výrobky pro osobní použití;
       umělecké štětce, štětce na psaní a štětce na líčení
32.91.19   Ostatní kartáčnické výrobky j. n.
32.91.9    Subdodavatelské práce při výrobě košťat a kartáčnických výrobků
32.91.99   Subdodavatelské práce při výrobě košťat a kartáčnických výrobků
32.99    Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu j. n., vč. subdodavatelských prací
32.99.1   Ochranné pokrývky hlavy; pera a tužky, tabule, datovací razítka, pečetítka, číslovačky; pásky
       do psacích strojů, razítkové polštářky
32.99.11   Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky
32.99.12   Kuličková pera; popisovače, značkovače a ostatní pera a značkovače s plstěným hrotem nebo
       jiným pórovitým hrotem; krajony nebo patentní tužky
32.99.13   Plnicí pera k rýsování tuší; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera
32.99.14   Psací soupravy, násadky na pera, držátka na tužky a podobné výrobky; jejich díly
32.99.15   Tužky, tuhy, pastelky, kreslicí uhle, psací nebo kreslicí křídy a krejčovské křídy
32.99.16   Břidlicové tabulky a tabule; datovací razítka, pečetítka, číslovačky, razítka a podobné
       výrobky; pásky do psacích strojů a podobné pásky; razítkové polštářky
32.99.2   Deštníky; vycházkové hole; knoflíky; formy na knoflíky; zdrhovadla; jejich díly
32.99.21   Deštníky a slunečníky; vycházkové hole, sedací hole, biče a podobné výrobky
32.99.22   Díly, ozdoby a příslušenství deštníků, vycházkových holí, sedacích holí, bičů a podobných
       výrobků
32.99.23   Stiskací knoflíky, patentky a jejich díly; knoflíky; zdrhovadla
32.99.24   Formy na knoflíky a ostatní díly knoflíků; knoflíkové polotovary; díly zdrhovadel
32.99.3   Výrobky z vlasů nebo zvířecích chlupů; podobné výrobky z textilních materiálů
32.99.30   Výrobky z vlasů nebo zvířecích chlupů; podobné výrobky z textilních materiálů
32.99.4   Zapalovače, dýmky a jejich díly; výrobky z hořlavých materiálů; tekutá paliva nebo paliva ze
       zkapalněného plynu
32.99.41   Zapalovače cigaret a jiné zapalovače; dýmky, doutníkové a cigaretové špičky a jejich díly
32.99.42   Díly zapalovačů; pyroforické slitiny; výrobky z hořlavých materiálů
32.99.43   Tekutá paliva nebo paliva ze zkapalněného plynu v nádobách používaných pro plnění zapalovačů o
       obsahu <= 300 cmł
32.99.5   Ostatní výrobky j. n.
32.99.51   Výrobky pro slavnosti, karnevaly nebo jiné zábavy, vč. kouzelnických rekvizit a žertovných
       výrobků
32.99.52   Hřebeny a podobné výrobky; vlásničky; natáčky na vlasy; rozprašovače voňavek a jejich
       rozprašovací zařízení a hlavy
32.99.53   Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům
32.99.54   Svíčky, svíce, voskové sloupky a podobné výrobky
32.99.55   Umělé květiny, listoví a ovoce a jejich díly
32.99.59   Ostatní podobné výrobky j. n.
32.99.6   Preparování a vycpávání zvířat
32.99.60   Preparování a vycpávání zvířat
32.99.9   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu j. n.
32.99.99   Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
33      Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
33.1     Opravy a údržba kovodělných výrobků, strojů a zařízení
33.11    Opravy a údržba kovodělných výrobků
33.11.1   Opravy a údržba kovodělných výrobků
33.11.11   Opravy a údržba kovových konstrukcí
33.11.12   Opravy a údržba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob z kovu
33.11.13   Opravy a údržba parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení)
33.11.14   Opravy a údržba zbraní a střeliva
33.11.19   Opravy a údržba ostatních kovodělných výrobků
33.12    Opravy a údržba strojů
33.12.1   Opravy a údržba všestranně použitelných strojů a zařízení
33.12.11   Opravy a údržba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
33.12.12   Opravy a údržba hydraulických zařízení, ostatních čerpadel, kompresorů, potrubních armatur
33.12.13   Opravy a údržba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
33.12.14   Opravy a údržba pecí a hořáků pro topeniště
33.12.15   Opravy a údržba zdvihacích a manipulačních zařízení
33.12.16   Opravy a údržba kancelářských strojů a zařízení (kromě počítačů a periferních zařízení)
33.12.17   Opravy a údržba ručních mechanizovaných nástrojů a nářadí
33.12.18   Opravy a údržba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
33.12.19   Opravy a údržba ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n.
33.12.2   Opravy a údržba ostatních strojů pro speciální účely
33.12.21   Opravy a údržba zemědělských a lesnických strojů a přístrojů
33.12.22   Opravy a údržba kovoobráběcích a jiných obráběcích strojů
33.12.23   Opravy a údržba strojů pro metalurgii
33.12.24   Opravy a údržba důlních, těžebních a stavebních strojů
33.12.25   Opravy a údržba strojů na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku
33.12.26   Opravy a údržba strojů pro výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní
33.12.27   Opravy a údržba strojů pro výrobu papíru a lepenky
33.12.28   Opravy a údržba strojů a přístrojů na zpracování pryže a plastů
33.12.29   Opravy a údržba ostatních strojů pro speciální účely
33.13    Opravy a údržba elektronických a optických zařízení
33.13.1   Opravy a údržba elektronických a optických zařízení
33.13.11   Opravy a údržba měřicích, zkušebních a navigačních nástrojů a přístrojů
33.13.12   Opravy a údržba ozařovacích, elektroléčebných     a elektroterapeutických přístrojů
33.13.13   Opravy a údržba profesionálních optických a fotografických přístrojů a zařízení
33.13.19   Opravy a údržba ostatních profesionálních elektronických zařízení
33.14    Opravy a údržba elektrických zařízení
33.14.1   Opravy a údržba elektrických zařízení
33.14.11   Opravy a údržba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a
       kontrolních zařízení
33.14.19   Opravy a údržba ostatních profesionálních elektrických zařízení
33.15    Opravy a údržba lodí a člunů
33.15.1   Opravy a údržba lodí a člunů
33.15.10   Opravy a údržba lodí a člunů
33.16    Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
33.16.1   Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
33.16.10   Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
33.17    Opravy a údržba jiných dopravních prostředků a zařízení
33.17.1   Opravy a údržba jiných dopravních prostředků a zařízení
33.17.11   Opravy a údržba železničních lokomotiv a vozového parku
33.17.19   Opravy a údržba jiných dopravních prostředků a zařízení
33.19    Opravy a údržba ostatních zařízení
33.19.1   Opravy a údržba ostatních zařízení
33.19.10   Opravy a údržba ostatních zařízení
33.2     Instalace průmyslových strojů a zařízení
33.20    Instalace průmyslových strojů a zařízení
33.20.1   Instalace kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
33.20.11   Instalace parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení), instalace potrubních systémů v
       průmyslových závodech
33.20.12   Instalace ostatních kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
33.20.2   Instalace všestranně použitelných strojů a zařízení
33.20.21   Instalace kancelářských a účetnických strojů
33.20.29   Instalace ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n.
33.20.3   Instalace strojů pro speciální účely
33.20.31   Instalace průmyslových strojů a zařízení pro zemědělské účely
33.20.32   Instalace kovoobráběcích strojů
33.20.33   Instalace průmyslových strojů a zařízení pro metalurgii
33.20.34   Instalace průmyslových strojů a zařízení pro těžbu
33.20.35   Instalace průmyslových strojů na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku
33.20.36   Instalace průmyslových strojů pro výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní
33.20.37   Instalace průmyslových strojů pro výrobu papíru a lepenky
33.20.38   Instalace průmyslových strojů na zpracování pryže a plastů
33.20.39   Instalace ostatních strojů pro speciální účely
33.20.4   Instalace elektronických a optických zařízení
33.20.41   Instalace lékařských strojů a přístrojů, přesných a optických přístrojů
33.20.42   Instalace profesionálních elektronických zařízení
33.20.5   Instalace elektrických zařízení
33.20.50   Instalace elektrických zařízení
33.20.6   Instalace zařízení pro řízení průmyslových procesů
33.20.60   Instalace zařízení pro řízení průmyslových procesů
33.20.7   Instalace ostatních výrobků j. n.
33.20.70   Instalace ostatních výrobků j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA A KLIMATIZOVANÝ VZDUCH
 
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
35      Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch
35.1     Elektřina, přenos a rozvod, obchod s elektřinou
35.11    Elektřina
35.11.1   Elektřina
35.11.10   Elektřina
35.12    Přenos elektřiny
35.12.1   Přenos elektřiny
35.12.10   Přenos elektřiny
35.13    Rozvod elektřiny
35.13.1   Rozvod elektřiny
35.13.10   Rozvod elektřiny
35.14    Obchod s elektřinou
35.14.1   Obchod s elektřinou
35.14.10   Obchod s elektřinou
35.2     Vyrobený plyn; rozvod plynných paliv, obchod s plynem, prostřednictvím sítí
35.21    Vyrobený plyn
35.21.1   Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny, kromě ropných plynů
35.21.10   Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny, kromě ropných plynů
35.22    Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
35.22.1   Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
35.22.10   Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
35.23    Obchod s plynem prostřednictvím sítí
35.23.1   Obchod s plynem prostřednictvím sítí
35.23.10   Obchod s plynem prostřednictvím sítí
35.3     Pára a horká voda; dodávání páry a klimatizovaného vzduchu; led
35.30    Pára a horká voda; dodávání páry a klimatizovaného vzduchu; led
35.30.1   Pára a horká voda; dodávání páry a horké vody prostřednictvím sítí
35.30.11   Pára a horká voda
35.30.12   Dodávání páry a horké vody prostřednictvím sítí
35.30.2   Led; dodávání chladného vzduchu a studené vody
35.30.21   Led, vč. ledu pro chladicí (tj. nepotravinářské) účely
35.30.22   Dodávání chladného vzduchu a studené vody
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
E ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
 
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
36      Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou, prostřednictvím sítí
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
36.0     Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou, prostřednictvím sítí
36.00    Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou, prostřednictvím sítí
36.00.1   Přírodní voda
36.00.11   Pitná voda
36.00.12   Užitková voda (nepitná)
36.00.2   Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí
36.00.20   Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí
36.00.3   Obchod s vodou prostřednictvím sítí
36.00.30   Obchod s vodou prostřednictvím sítí
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
37      Služby související s odpadními vodami
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
37.0     Služby související s odpadními vodami
37.00    Služby související s odpadními vodami
37.00.1   Kanalizační služby
37.00.11   Odvádění a čištění odpadních vod
37.00.12   Čištění žump a septiků
37.00.2   Splaškový kal
37.00.20   Splaškový kal
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
38      Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
38.1     Odpad; sběr a přeprava odpadu
38.11    Odpad; sběr a přeprava odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.1   Sběr recyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.11   Sběr recyklovatelného komunálního odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.19   Sběr ostatního recyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.2   Sběr nerecyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.21   Sběr nerecyklovatelného komunálního odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.29   Sběr ostatního nerecyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.3   Shromážděný nerecyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný
38.11.31   Nerecyklovatelný komunální odpad, jiný než nebezpečný
38.11.39   Ostatní nerecyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný
38.11.4   Vraky určené do šrotu nebo k demontáži
38.11.41   Plavidla a jiné plovoucí konstrukce určené do šrotu
38.11.49   Ostatní vraky určené do šrotu nebo k demontáži
38.11.5   Ostatní shromážděný recyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný
38.11.51   Skleněný odpad
38.11.52   Odpad papíru a lepenky
38.11.53   Použité pryžové pneumatiky
38.11.54   Ostatní pryžový odpad
38.11.55   Plastový odpad
38.11.56   Textilní odpad
38.11.57   Odřezky a jiné odpady kůží (usní)
38.11.58   Kovový odpad, jiný než nebezpečný
38.11.59   Ostatní recyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný, j. n.
38.11.6   Přeprava odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.61   Přeprava recyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.69   Přeprava ostatního odpadu, jiného než nebezpečného
38.12    Nebezpečný odpad; sběr a přeprava nebezpečného odpadu
38.12.1   Sběr nebezpečného odpadu
38.12.11   Sběr nebezpečného zdravotnického a jiného biologicky nebezpečného odpadu
38.12.12   Sběr nebezpečného průmyslového odpadu
38.12.13   Sběr nebezpečného komunálního odpadu
38.12.2   Shromážděný nebezpečný odpad
38.12.21   Vyhořelé palivové články (kazety) jaderných reaktorů
38.12.22   Farmaceutický odpad
38.12.23   Jiný nebezpečný zdravotnický odpad
38.12.24   Nebezpečný chemický odpad
38.12.25   Odpadní oleje
38.12.26   Nebezpečný kovový odpad
38.12.27   Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů
38.12.29   Ostatní nebezpečný odpad
38.12.3   Přeprava nebezpečného odpadu
38.12.30   Přeprava nebezpečného odpadu
38.2     Příprava k likvidaci a likvidace odpadu
38.21    Příprava k likvidaci a likvidace odpadu, jiného než nebezpečného
38.21.1   Zpracování odpadu, jiného než nebezpečného, pro konečné odstranění
38.21.10   Zpracování odpadu, jiného než nebezpečného, pro konečné odstranění
38.21.2   Likvidace odpadu, jiného než nebezpečného
38.21.21   Provoz kontrolované skládky
38.21.22   Provoz jiných skládek
38.21.23   Spalování odpadu, jiného než nebezpečného
38.21.29   Ostatní likvidace odpadu, jiného než nebezpečného
38.21.3   Odpadní organická rozpouštědla
38.21.30   Odpadní organická rozpouštědla
38.21.4   Popílky a zbytky ze spalování odpadu
38.21.40   Popílky a zbytky ze spalování odpadu
38.22    Příprava k likvidaci a likvidace nebezpečného odpadu
38.22.1   Příprava k likvidaci     jaderného a ostatního nebezpečného odpadu
38.22.11   Příprava k likvidaci jaderného odpadu
38.22.19   Příprava k likvidaci ostatního nebezpečného odpadu
38.22.2   Likvidace jaderného a ostatního nebezpečného odpadu
38.22.21   Likvidace jaderného odpadu
38.22.29   Likvidace ostatního nebezpečného odpadu
38.3     Zpracování odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny
38.31    Demontáž vraků
38.31.1   Demontáž vraků
38.31.11   Demontáž plavidel a plovoucích konstrukcí
38.31.12   Demontáž vraků, jiných než plavidel a plovoucích konstrukcí
38.32    Zpracování vytříděných surovin k dalšímu využití; druhotné suroviny
38.32.1   Zpracování vytříděných surovin
38.32.11   Zpracování vytříděných kovových surovin
38.32.12   Zpracování vytříděných nekovových surovin
38.32.2   Kovové druhotné suroviny
38.32.21   Druhotné suroviny z drahých kovů
38.32.22   Druhotné suroviny ze železných kovů
38.32.23   Druhotné suroviny z mědi
38.32.24   Druhotné suroviny z niklu
38.32.25   Druhotné suroviny z hliníku
38.32.29   Druhotné suroviny z ostatních kovů
38.32.3   Druhotné suroviny z nekovových materiálů
38.32.31   Druhotné suroviny ze skla
38.32.32   Druhotné suroviny z papíru a lepenky
38.32.33   Druhotné suroviny z plastu
38.32.34   Druhotné suroviny z pryže
38.32.35   Druhotné suroviny z textilu
38.32.39   Druhotné suroviny z ostatních nekovových materiálů
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
39      Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
39.0     Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady
39.00    Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady
39.00.1   Sanace a čištění zeminy, vody, vzduchu a budov
39.00.11   Sanace a čištění zeminy a spodní vody
39.00.12   Sanace a čištění povrchové vody
39.00.13   Sanace, čištění a ozdravění vzduchu
39.00.14   Sanace budov
39.00.2   Ostatní sanace a specializované kontrolní služby na omezování znečištění
39.00.21   Kontrola sanace území, dohled a monitorovací služby a jiné sanační služby na místě
39.00.22   Ostatní sanace
39.00.23   Ostatní specializované kontrolní služby na omezování znečištění
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
 
F STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE
 
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
41      Budovy a jejich výstavba
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
41.0     Budovy a jejich výstavba
41.00    Budovy a jejich výstavba
41.00.1   Bytové budovy
41.00.10   Bytové budovy
41.00.2   Nebytové budovy
41.00.20   Nebytové budovy
41.00.3   Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
41.00.30   Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
41.00.4   Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
41.00.40   Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
42      Inženýrské stavby a jejich výstavba
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
42.1     Silnice a železnice a jejich výstavba
42.11    Silnice a dálnice a jejich výstavba
42.11.1   Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy
42.11.10   Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy
42.11.2   Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah
42.11.20   Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah
42.12    Železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba
42.12.1   Železnice a podzemní dráhy
42.12.10   Železnice a podzemní dráhy
42.12.2   Výstavba železnic a podzemních drah
42.12.20   Výstavba železnic a podzemních drah
42.13    Mosty a tunely a jejich výstavba
42.13.1   Mosty a tunely
42.13.10   Mosty a tunely
42.13.2   Výstavba mostů a tunelů
42.13.20   Výstavba mostů a tunelů
42.2     Inženýrské sítě a jejich výstavba
42.21    Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba
42.21.1   Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny
42.21.11   Dálková potrubí pro kapaliny a plyny
42.21.12   Místní potrubí pro kapaliny a plyny
42.21.13   Zavlažovací systémy (kanály); vodovodní řady a potrubí; úpravny vod, čistírny odpadních vod a
       přečerpávací stanice
42.21.2   Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
42.21.21   Výstavba dálkových potrubí pro kapaliny a plyny
42.21.22   Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a plyny
42.21.23   Výstavba zavlažovacích systémů (kanálů), vodovodních řadů a potrubí, úpraven vod, čistíren
       odpadních vod a přečerpávacích stanic
42.21.24   Vrtání studní a výstavba septiků
42.22    Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich výstavba
42.22.1   Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace
42.22.11   Dálkové elektrické a komunikační sítě
42.22.12   Místní elektrické a komunikační sítě
42.22.13   Elektrárny
42.22.2   Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
42.22.21   Výstavba dálkových elektrických a komunikačních sítí
42.22.22   Výstavba místních elektrických a komunikačních sítí
42.22.23   Výstavba elektráren
42.9     Ostatní inženýrské stavby a jejich výstavba
42.91    Vodní díla a jejich výstavba
42.91.1   Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby
42.91.10   Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby
42.91.2   Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb
42.91.20   Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb
42.99    Ostatní inženýrské stavby j. n. a jejich výstavba
42.99.1   Ostatní inženýrské stavby j. n.
42.99.11   Důlní a výrobní stavby
42.99.12   Stavby pro sport a rekreaci
42.99.19   Další inženýrské stavby j. n.
42.99.2   Výstavba ostatních inženýrských staveb j. n.
42.99.21   Výstavba důlních a výrobních staveb
42.99.22   Výstavba staveb pro sport a rekreaci
42.99.29   Výstavba dalších inženýrských staveb j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
43      Specializované stavební práce
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
43.1     Demoliční práce, příprava staveniště a průzkumné vrtné práce
43.11    Demoliční práce
43.11.1   Demoliční práce
43.11.10   Demoliční práce
43.12    Příprava staveniště
43.12.1   Příprava staveniště
43.12.11   Příprava půdy a pozemku; asanační práce
43.12.12   Výkopové zemní práce a přesun zeminy
43.13    Průzkumné vrtné práce
43.13.1   Průzkumné vrtné práce
43.13.10   Průzkumné vrtné práce
43.2     Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
43.21    Elektroinstalační práce
43.21.1   Elektroinstalační práce
43.21.10   Elektroinstalační práce
43.22    Instalatérské, topenářské a plynařské práce
43.22.1   Instalace rozvodů vody a kanalizace, topení, ventilace a klimatizace
43.22.11   Instalace rozvodů vody a kanalizace
43.22.12   Instalace topení, ventilace a klimatizace
43.22.2   Instalace rozvodů plynu
43.22.20   Instalace rozvodů plynu
43.29    Ostatní stavebně instalační práce
43.29.1   Ostatní stavebně instalační práce
43.29.11   Izolační práce
43.29.12   Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží
43.29.19   Ostatní instalační práce j. n.
43.3     Kompletační a dokončovací práce
43.31    Omítkářské práce
43.31.1   Omítkářské práce
43.31.10   Omítkářské práce
43.32    Truhlářské práce
43.32.1   Truhlářské práce
43.32.10   Truhlářské práce
43.33    Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
43.33.1   Obkladačské práce
43.33.10   Obkladačské práce
43.33.2   Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
43.33.21   Práce s teracem, mramorem, žulou a břidlicí
43.33.29   Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin j. n.
43.34    Malířské, natěračské a sklenářské práce
43.34.1   Malířské a natěračské práce
43.34.10   Malířské a natěračské práce
43.34.2   Sklenářské práce
43.34.20   Sklenářské práce
43.39    Ostatní kompletační a dokončovací práce
43.39.1   Ostatní kompletační a dokončovací práce
43.39.11   Ozdobné práce
43.39.19   Ostatní kompletační a dokončovací práce j. n.
43.9     Ostatní specializované stavební práce
43.91    Pokrývačské práce
43.91.1   Pokrývačské práce
43.91.11   Práce na střešních konstrukcích
43.91.19   Ostatní pokrývačské práce
43.99    Ostatní specializované stavební práce j. n.
43.99.1   Izolační práce proti vodě
43.99.10   Izolační práce proti vodě
43.99.2   Lešenářské práce
43.99.20   Lešenářské práce
43.99.3   Beranění pilot; základové práce
43.99.30   Beranění pilot; základové práce
43.99.4   Betonářské práce
43.99.40   Betonářské práce
43.99.5   Montáž ocelových konstrukčních prvků
43.99.50   Montáž ocelových konstrukčních prvků
43.99.6   Zednické práce
43.99.60   Zednické práce
43.99.7   Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí
43.99.70   Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí
43.99.9   Ostatní specializované stavební práce j. n.
43.99.90   Ostatní specializované stavební práce j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
     
G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ
 
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
45      Velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a motocykly, jejich opravy
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
45.1     Obchod s motorovými vozidly
45.11    Obchod s automobily a lehkými motorovými vozidly
45.11.1   Velkoobchod s automobily a lehkými motorovými vozidly
45.11.11   Velkoobchod s osobními motorovými vozidly
45.11.12   Velkoobchod se speciálními osobními motorovými vozidly, jako jsou sanitky a minibusy apod., a
       s terénními motorovými vozidly (hmotnost <= 3,5 tuny)
45.11.2   Specializovaný maloobchod s automobily a lehkými motorovými vozidly
45.11.21   Specializovaný maloobchod s novými osobními motorovými vozidly
45.11.22   Specializovaný maloobchod s použitými osobními motorovými vozidly
45.11.23   Specializovaný maloobchod s novými speciálními osobními motorovými vozidly, jako jsou sanitky
       a minibusy apod., a s terénními motorovými vozidly (hmotnost <= 3,5 tuny)
45.11.24   Specializovaný maloobchod s použitými speciálními osobními motorovými vozidly, jako jsou
       sanitky a minibusy apod., a s terénními motorovými vozidly (hmotnost <= 3,5 tuny)
45.11.3   Ostatní maloobchod s automobily a lehkými motorovými vozidly
45.11.31   Maloobchod s automobily a lehkými motorovými vozidly prostřednictvím internetu
45.11.39   Ostatní maloobchodu s automobily a lehkými motorovými vozidly j. n.
45.11.4   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s automobily a lehkými motorovými
       vozidly
45.11.41   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s automobily a lehkými motorovými
       vozidly prostřednictvím internetu
45.11.49   Zprostředkování ostatního velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s automobily a lehkými
       motorovými vozidly
45.19    Obchod s ostatními motorovými vozidly
45.19.1   Velkoobchod s ostatními motorovými vozidly
45.19.11   Velkoobchod s nákladními automobily, přívěsy, návěsy a autobusy
45.19.12   Velkoobchod s kempinkovými vozidly, jako jsou karavany a obytná vozidla
45.19.2   Specializovaný maloobchod s ostatními motorovými vozidly
45.19.21   Specializovaný maloobchod s nákladními automobily, přívěsy, návěsy a autobusy
45.19.22   Specializovaný maloobchod s kempinkovými vozidly, jako jsou karavany a obytná vozidla
45.19.3   Ostatní maloobchod s ostatními motorovými vozidly
45.19.31   Internetový maloobchod s ostatními motorovými vozidly
45.19.39   Ostatní maloobchod s motorovými vozidly j. n.
45.19.4   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními motorovými vozidly
45.19.41   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními motorovými vozidly přes
       internet
45.19.49   Ostatní zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními motorovými vozidly
45.2     Opravy a údržba motorových vozidel
45.20    Opravy a údržba motorových vozidel
45.20.1   Opravy a údržba automobilů a lehkých nákladních motorových vozidel
45.20.11   Běžné opravy a údržba automobilů a lehkých nákladních motorových vozidel (kromě oprav
       elektrického systému, pneumatik a karoserií)
45.20.12   Opravy elektrického systému automobilů a lehkých nákladních motorových vozidel
45.20.13   Opravy pneumatik automobilů a lehkých nákladních motorových vozidel (vč. seřízení a vyvážení
       kol)
45.20.14   Opravy karoserií automobilů a lehkých nákladních motorových vozidel a podobné služby (dveře,
       zámky, okna, přelakování, opravy po haváriích)
45.20.2   Opravy a údržba ostatních motorových vozidel
45.20.21   Běžné opravy a údržba ostatních motorových vozidel (kromě oprav elektrického systému a
       karoserií)
45.20.22   Opravy elektrického systému ostatních motorových vozidel
45.20.23   Opravy karoserií ostatních motorových vozidel a podobné služby (dveře, zámky, okna,
       přelakování, opravy po haváriích)
45.20.3   Mytí a leštění motorových vozidel a podobné služby
45.20.30   Mytí a leštění motorových vozidel a podobné služby
45.3     Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
45.31    Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
45.31.1   Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
45.31.11   Velkoobchod s pryžovými pneumatikami a dušemi
45.31.12   Velkoobchod s ostatními díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
45.31.2   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s díly a příslušenstvím pro motorová
       vozidla
45.31.20   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s díly a příslušenstvím pro motorová
       vozidla
45.32    Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
45.32.1   Specializovaný maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
45.32.11   Specializovaný maloobchod s pneumatikami
45.32.12   Specializovaný maloobchod s ostatními díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
45.32.2   Ostatní maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
45.32.21   Internetový maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
45.32.22   Zásilkový maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
45.32.29   Ostatní maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla j. n.
45.4     Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, jejich opravy a údržba
45.40    Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, jejich opravy a údržba
45.40.1   Velkoobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím
45.40.10   Velkoobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím
45.40.2   Specializovaný maloobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím
45.40.20   Specializovaný maloobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím
45.40.3   Ostatní maloobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím
45.40.30   Ostatní maloobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím
45.40.4   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s motocykly, jejich díly a
       příslušenstvím
45.40.40   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s motocykly, jejich díly a
       příslušenstvím
45.40.5   Opravy a údržba motocyklů
45.40.50   Opravy a údržba motocyklů
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
46      Velkoobchod, kromě velkoobchodu s motorovými vozidly a motocykly
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
46.1     Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46.11    Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty,
       živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
46.11.1   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty,
       živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
46.11.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s živými zvířaty
46.11.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s květinami a jinými rostlinami
46.11.19   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními základními zemědělskými
       produkty, textilními surovinami a polotovary
46.12    Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými
       chemikáliemi
46.12.1   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými
       chemikáliemi
46.12.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s pevnými, kapalnými a plynnými palivy
       a podobnými výrobky
46.12.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s rudami kovů a kovy v primárních
       formách
46.12.13   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s průmyslovými chemikáliemi, hnojivy a
       agrochemickými přípravky
46.13    Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály
46.13.1   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály
46.13.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a výrobky ze dřeva
46.13.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stavebními materiály
46.14    Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením,
       loděmi a letadly
46.14.1   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením,
       loděmi a letadly
46.14.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s počítači, softwarem, elektronickým a
       telekomunikačním zařízením a jiným kancelářským zařízením
46.14.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s loděmi, letadly a jinými dopravními
       prostředky j. n.
46.14.19   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními stroji a průmyslovým
       zařízením j. n.
46.15    Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a
       potřebami převážně pro domácnost
46.15.1   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a
       potřebami převážně pro domácnost
46.15.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem
46.15.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s rozhlasovým, televizním a
       videozařízením
46.15.13   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s železářským zbožím a ručním nářadím
46.15.19   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení     s nožířskými výrobky a potřebami
       převážně pro domácnost j. n.
46.16    Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinovými
       výrobky, obuví a koženými výrobky
46.16.1   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinovými
       výrobky, obuví a koženými výrobky
46.16.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem
46.16.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s oděvy, kožešinovými výrobky a obuví
46.16.13   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s koženými výrobky a cestovními
       potřebami
46.17    Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a
       tabákovými výrobky
46.17.1   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a
       tabákovými výrobky
46.17.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami
46.17.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nápoji
46.17.13   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s tabákem a tabákovými výrobky
46.18    Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s
       ostatními výrobky
46.18.1   Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s
       ostatními výrobky
46.18.11   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s farmaceutickými a zdravotnickými
       výrobky, parfumerií a toaletním zbožím a čisticími prostředky
46.18.12   Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s hrami a hračkami, sportovními
       potřebami, jízdními koly, knihami, novinami, časopisy a papírnickým zbožím, hudebními
       nástroji, hodinkami, hodinami a klenoty, fotografickým a optickým zařízením
46.18.19   Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s
       ostatními výrobky j. n.
46.19    Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46.19.1   Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46.19.10   Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46.2     Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
46.21    Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy
46.21.1   Velkoobchod s obilím, osivy a krmivy
46.21.11   Velkoobchod s obilím
46.21.12   Velkoobchod s osivy (kromě olejnatých semen a plodů)
46.21.13   Velkoobchod s olejnatými semeny a plody (vč. osiv)
46.21.14   Velkoobchod s krmivy
46.21.19   Velkoobchod s ostatními základními zemědělskými produkty j. n.
46.21.2   Velkoobchod se surovým tabákem
46.21.20   Velkoobchod se surovým tabákem
46.22    Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami
46.22.1   Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami
46.22.10   Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami
46.23    Velkoobchod s živými zvířaty
46.23.1   Velkoobchod s živými zvířaty
46.23.10   Velkoobchod s živými zvířaty
46.24    Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi
46.24.1   Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi
46.24.10   Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi
46.3     Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
46.31    Velkoobchod s ovocem a zeleninou
46.31.1   Velkoobchod s ovocem a zeleninou
46.31.11   Velkoobchod s čerstvým ovocem a zeleninou
46.31.12   Velkoobchod se zpracovaným ovocem a zeleninou
46.32    Velkoobchod s masem a masnými výrobky
46.32.1   Velkoobchod s masem a masnými výrobky
46.32.11   Velkoobchod s masem (vč. drůbeže)
46.32.12   Velkoobchod s masnými výrobky (vč. drůbežích produktů)
46.33    Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky
46.33.1   Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky
46.33.11   Velkoobchod s mléčnými výrobky
46.33.12   Velkoobchod s vejci
46.33.13   Velkoobchod s jedlými oleji a tuky
46.34    Velkoobchod s nápoji
46.34.1   Velkoobchod s nápoji
46.34.11   Velkoobchod se šťávami, minerálními vodami a jinými nealkoholickými nápoji
46.34.12   Velkoobchod s alkoholickými nápoji
46.35    Velkoobchod s tabákovými výrobky
46.35.1   Velkoobchod s tabákovými výrobky
46.35.10   Velkoobchod s tabákovými výrobky
46.36    Velkoobchod s cukrem, pekařskými výrobky, čokoládou a cukrovinkami
46.36.1   Velkoobchod s cukrem, pekařskými výrobky, čokoládou a cukrovinkami
46.36.11   Velkoobchod s cukrem
46.36.12   Velkoobchod s pekařskými výrobky
46.36.13   Velkoobchod s čokoládou a cukrovinkami
46.37    Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
46.37.1   Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
46.37.10   Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
46.38    Velkoobchod s ostatními potravinami, vč. ryb, korýšů a měkkýšů
46.38.1   Velkoobchod s rybami, korýši a měkkýši
46.38.10   Velkoobchod s rybami, korýši a měkkýši
46.38.2   Velkoobchod s ostatními potravinami
46.38.21   Velkoobchod s homogenizovanými potravinovými přípravky a dietními potravinami
46.38.29   Velkoobchod s ostatními potravinami j. n.
46.39    Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
46.39.1   Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
46.39.11   Nespecializovaný velkoobchod se zmrazenými potravinami
46.39.12   Nespecializovaný velkoobchod s nezmrazenými potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
46.4     Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
46.41    Velkoobchod s textilem
46.41.1   Velkoobchod s textilem
46.41.11   Velkoobchod s přízemi
46.41.12   Velkoobchod s textiliemi
46.41.13   Velkoobchod s bytovým textilem, záclonami a různými textilními výrobky převážně pro domácnost
46.41.14   Velkoobchod s textilní galanterií
46.42    Velkoobchod s oděvy a obuví
46.42.1   Velkoobchod s oděvy a obuví
46.42.11   Velkoobchod s oděvy
46.42.12   Velkoobchod s obuví
46.43    Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost
46.43.1   Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost
46.43.11   Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost kromě rozhlasových a
       televizních zařízení a fotografického zboží
46.43.12   Velkoobchod s rozhlasovým, televizním, video a DVD zařízením
46.43.13   Velkoobchod s nahrávkami, audio- a videokazetami, CD a DVD (kromě nenahraných nosičů)
46.43.14   Velkoobchod s fotografickým a optickým zbožím
46.44    Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky
46.44.1   Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky
46.44.11   Velkoobchod se skleněnými, porcelánovými a keramickými výrobky
46.44.12   Velkoobchod s čisticími prostředky
46.45    Velkoobchod s parfémy a kosmetickými výrobky
46.45.1   Velkoobchod s parfémy a kosmetickými výrobky
46.45.10   Velkoobchod s parfémy a kosmetickými výrobky
46.46    Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
46.46.1   Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
46.46.11   Velkoobchod se základními farmaceutickými výrobky a farmaceutickými přípravky
46.46.12   Velkoobchod s chirurgickými, zdravotnickými a ortopedickými přístroji a nástroji
46.47    Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly
46.47.1   Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly
46.47.11   Velkoobchod s nábytkem pro domácnost
46.47.12   Velkoobchod se svítidly
46.47.13   Velkoobchod s koberci a koberečky
46.48    Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
46.48.1   Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
46.48.10   Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
46.49    Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
46.49.1   Velkoobchod s nožířskými a jinými kovovými výrobky převážně pro domácnost, košíkářskými a
       korkovými výrobky a ostatními výrobky převážně pro domácnost j. n.
46.49.11   Velkoobchod s nožířskými a jinými kovovými výrobky převážně pro domácnost
46.49.12   Velkoobchod s košíkářskými, korkovými a bednářskými výrobky a jinými výrobky ze dřeva
46.49.19   Velkoobchod s výrobky a zařízením převážně pro domácnost j. n.
46.49.2   Velkoobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým zbožím
46.49.21   Velkoobchod s knihami
46.49.22   Velkoobchod s časopisy a novinami
46.49.23   Velkoobchod s papírnickým zbožím
46.49.3   Velkoobchod s ostatním spotřebním zbožím
46.49.31   Velkoobchod s hudebními nástroji
46.49.32   Velkoobchod s hrami a hračkami
46.49.33   Velkoobchod se sportovními potřebami (vč. jízdních kol)
46.49.34   Velkoobchod s koženým zbožím a cestovními potřebami
46.49.35   Velkoobchod se známkami a mincemi
46.49.36   Velkoobchod se suvenýry a uměleckými předměty
46.49.39   Velkoobchod s různým spotřebním zbožím j. n.
46.5     Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
46.51    Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
46.51.1   Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
46.51.10   Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
46.52    Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
46.52.1   Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
46.52.11   Velkoobchod s telekomunikačním zařízením a jeho díly
46.52.12   Velkoobchod s elektronickým zařízením a jeho díly
46.52.13   Velkoobchod s nenahranými audio- a videokazetami a disketami, magnetickými a optickými disky,
       CD a DVD
46.6     Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
46.61    Velkoobchod se zemědělskými, lesnickými a zahradními stroji, strojním zařízením a
       příslušenstvím
46.61.1   Velkoobchod se zemědělskými, lesnickými a zahradními stroji, strojním zařízením a
       příslušenstvím
46.61.11   Velkoobchod se zemědělskými     a lesnickými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím, vč.
       traktorů
46.61.12   Velkoobchod se zahradními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
46.62    Velkoobchod s obráběcími stroji
46.62.1   Velkoobchod s obráběcími stroji
46.62.11   Velkoobchod s obráběcími stroji pro opracování dřeva
46.62.12   Velkoobchod s obráběcími stroji pro opracování kovů
46.62.19   Velkoobchod s obráběcími stroji pro opracování ostatních materiálů
46.63    Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
46.63.1   Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
46.63.10   Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
46.64    Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
46.64.1   Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
46.64.10   Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
46.65    Velkoobchod s kancelářským nábytkem
46.65.1   Velkoobchod s kancelářským nábytkem
46.65.10   Velkoobchod s kancelářským nábytkem
46.66    Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
46.66.1   Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
46.66.10   Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
46.69    Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením
46.69.1   Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením
46.69.11   Velkoobchod s dopravními prostředky, jinými než motorovými vozidly, motocykly a jízdními koly
46.69.12   Velkoobchod s příslušenstvím pro stroje a zařízení
46.69.13   Velkoobchod s manipulačním a zdvihacím zařízením
46.69.14   Velkoobchod se stroji pro potravinářský a tabákový průmysl
46.69.15   Velkoobchod s profesionálními elektrickými stroji, přístroji a elektrotechnickým materiálem
46.69.16   Velkoobchod se zbraněmi a střelivem
46.69.19   Velkoobchod s ostatními stroji, přístroji a zařízením pro všestranné nebo speciální použití
46.7     Ostatní specializovaný velkoobchod
46.71    Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
46.71.1   Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
46.71.11   Velkoobchod s pevnými palivy
46.71.12   Velkoobchod s motorovým benzinem, vč. leteckého benzinu
46.71.13   Velkoobchod s ostatními kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
46.72    Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
46.72.1   Velkoobchod s kovy a rudami kovů
46.72.11   Velkoobchod se železnými rudami
46.72.12   Velkoobchod s neželeznými rudami
46.72.13   Velkoobchod se železem a ocelí v primárních formách
46.72.14   Velkoobchod s neželeznými kovy v primárních formách
46.73    Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
46.73.1   Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
46.73.11   Velkoobchod se surovým dřevem
46.73.12   Velkoobchod s výrobky ze dřeva po prvotním opracování
46.73.13   Velkoobchod se sanitárním vybavením
46.73.14   Velkoobchod s barvami, laky a nátěrovými hmotami
46.73.15   Velkoobchod s plochým sklem
46.73.16   Velkoobchod s ostatními stavebními materiály
46.73.17   Velkoobchod s tapetami
46.73.18   Velkoobchod s podlahovými krytinami (kromě koberců)
46.74    Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
46.74.1   Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
46.74.11   Velkoobchod s železářským zbožím
46.74.12   Velkoobchod s instalatérskými a topenářskými potřebami
46.74.13   Velkoobchod s ručním nářadím
46.75    Velkoobchod s chemickými výrobky
46.75.1   Velkoobchod s chemickými výrobky
46.75.11   Velkoobchod s hnojivy a agrochemickými přípravky
46.75.12   Velkoobchod s průmyslovými chemikáliemi
46.76    Velkoobchod s ostatními meziprodukty
46.76.1   Velkoobchod s ostatními meziprodukty
46.76.11   Velkoobchod s papírem a lepenkou
46.76.12   Velkoobchod s textilními vlákny
46.76.13   Velkoobchod s plasty a kaučukem v primárních formách
46.76.19   Velkoobchod s meziprodukty, jinými než zemědělskými, j. n.
46.77    Velkoobchod s odpadem a šrotem
46.77.1   Velkoobchod s odpadem a šrotem
46.77.10   Velkoobchod s odpadem a šrotem
46.9     Nespecializovaný velkoobchod
46.90    Nespecializovaný velkoobchod
46.90.1   Nespecializovaný velkoobchod
46.90.10   Nespecializovaný velkoobchod
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
47      Maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými vozidly a motocykly
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
47.0     Maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými vozidly a motocykly
47.00    Maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými vozidly a motocykly
47.00.1   Maloobchod s ovocem, zeleninou, masem, rybami, pekařskými a mléčnými výrobky a vejci
47.00.11   Maloobchod s čerstvým ovocem a zeleninou
47.00.12   Maloobchod se zpracovaným ovocem a zeleninou
47.00.13   Maloobchod s masem
47.00.14   Maloobchod s masnými výrobky
47.00.15   Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši
47.00.16   Maloobchod s pekařskými výrobky
47.00.17   Maloobchod s cukrovinkami
47.00.18   Maloobchod s mléčnými výrobky
47.00.19   Maloobchod s vejci
47.00.2   Maloobchod s ostatními potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
47.00.21   Maloobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
47.00.22   Maloobchod s jedlými oleji a tuky
47.00.23   Maloobchod s homogenizovanými potravinovými přípravky a dietními potravinami
47.00.24   Maloobchod s ostatními potravinami j. n.
47.00.25   Maloobchod s alkoholickými nápoji
47.00.26   Maloobchod s ostatními nápoji
47.00.27   Maloobchod s tabákovými výrobky
47.00.3   Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
47.00.31   Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
47.00.32   Maloobchod s telekomunikačním zařízením
47.00.33   Maloobchod s audio- a videozařízením
47.00.4   Maloobchod se stavebním materiálem a železářským zbožím
47.00.41   Maloobchod s železářským zbožím
47.00.42   Maloobchod s barvami, laky a nátěrovými hmotami
47.00.43   Maloobchod s plochým sklem
47.00.44   Maloobchod se zahradnickým zařízením
47.00.45   Maloobchod s instalatérskými a topenářskými potřebami
47.00.46   Maloobchod se sanitárním vybavením
47.00.47   Maloobchod s ručním nářadím
47.00.49   Maloobchod se stavebním materiálem j. n.
47.00.5   Maloobchod s potřebami převážně pro domácnost
47.00.51   Maloobchod s textilem
47.00.52   Maloobchod se závěsy a záclonami
47.00.53   Maloobchod s tapetami a podlahovými krytinami, koberci a koberečky
47.00.54   Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost
47.00.55   Maloobchod s nábytkem
47.00.56   Maloobchod se svítidly
47.00.57   Maloobchod s výrobky ze dřeva, korkovými a košíkářskými výrobky
47.00.58   Maloobchod s hudebními nástroji a notovými záznamy
47.00.59   Maloobchod s nádobím, skleněnými, porcelánovými a keramickými výrobky, nožířskými výrobky,
       domácími neelektrickými spotřebiči a potřebami a zařízením převážně pro domácnost j. n.
47.00.6   Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci
47.00.61   Maloobchod s knihami
47.00.62   Maloobchod s novinami a časopisy
47.00.63   Maloobchod s papírnickým zbožím
47.00.64   Maloobchod s hudebními nahrávkami a videozáznamy
47.00.65   Maloobchod se sportovním vybavením
47.00.66   Maloobchod s kempinkovými potřebami
47.00.67   Maloobchod s hrami a hračkami
47.00.68   Maloobchod se známkami a mincemi
47.00.69   Maloobchod se suvenýry a uměleckými předměty
47.00.7   Maloobchod s oděvy, farmaceutickými a zdravotnickými výrobky, toaletním zbožím, květinami,
       jinými rostlinami, zvířaty v zájmovém chovu a krmivy pro zvířata v zájmovém chovu
47.00.71   Maloobchod s oděvy
47.00.72   Maloobchod s obuví
47.00.73   Maloobchod s koženým zbožím a cestovními potřebami
47.00.74   Maloobchod s farmaceutickými výrobky
47.00.75   Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
47.00.76   Maloobchod s kosmetickým a toaletním zbožím
47.00.77   Maloobchod s květinami, jinými rostlinami a osivy
47.00.78   Maloobchod s hnojivy a agrochemickými přípravky
47.00.79   Maloobchod se zvířaty v zájmovém chovu a krmivy pro zvířata v zájmovém chovu
47.00.8   Maloobchod s pohonnými hmotami a ostatním novým zbožím j. n.
47.00.81   Maloobchod s pohonnými hmotami
47.00.82   Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
47.00.83   Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a přístroji jemné mechaniky; služby optiků
47.00.84   Maloobchod s čisticími prostředky
47.00.85   Maloobchod s topným olejem, plynem v lahvích, uhlím a dřevem pro využití v domácnosti
47.00.86   Maloobchod s ostatním nepotravinářským spotřebním zbožím j. n.
47.00.87   Maloobchod se základními zemědělskými produkty j. n.
47.00.88   Maloobchod se stroji a strojním zařízením j. n.
47.00.89   Maloobchod s nepotravinářským zbožím jiným než spotřebním j. n.
47.00.9   Maloobchod s použitým zbožím
47.00.91   Maloobchod se starožitnostmi
47.00.92   Maloobchod s použitými knihami
47.00.99   Maloobchod s ostatním použitým zbožím
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
 
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
49      Pozemní a potrubní doprava
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
49.1     Železniční osobní doprava meziměstská
49.10    Železniční osobní doprava meziměstská
49.10.1   Železniční osobní doprava meziměstská
49.10.11   Vyhlídkové jízdy po železnici
49.10.19   Ostatní železniční osobní doprava meziměstská
49.2         Železniční nákladní doprava
49.20    Železniční nákladní doprava
49.20.1   Železniční nákladní doprava
49.20.11   Železniční nákladní doprava chladicími vozy
49.20.12   Železniční nákladní doprava ropných produktů cisternami
49.20.13   Železniční nákladní doprava kapalných nebo plynných látek cisternami
49.20.14   Železniční doprava intermodálních kontejnerů
49.20.15   Železniční doprava dopisů a balíků
49.20.16   Železniční doprava volně loženého suchého zboží
49.20.19   Ostatní železniční nákladní doprava
49.3     Ostatní pozemní osobní doprava
49.31    Městská a příměstská pozemní osobní doprava
49.31.1   Městská a příměstská železniční osobní doprava
49.31.10   Městská a příměstská železniční osobní doprava
49.31.2   Ostatní městská a příměstská pravidelná pozemní osobní doprava
49.31.21   Městská a příměstská pravidelná silniční osobní doprava
49.31.22   Kombinovaná městská a příměstská pravidelná osobní doprava
49.32    Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
49.32.1   Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
49.32.11   Taxislužba
49.32.12   Pronájem osobních vozů s řidičem
49.39    Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
49.39.1   Meziměstská a speciální pravidelná pozemní osobní doprava
49.39.11   Meziměstská pravidelná silniční osobní doprava
49.39.12   Meziměstská speciální pravidelná silniční osobní doprava
49.39.13   Ostatní speciální pravidelná silniční osobní doprava
49.39.2   Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky
49.39.20   Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky
49.39.3   Nepravidelná pozemní osobní doprava
49.39.31   Pronájem autobusů a autokarů s obsluhou
49.39.32   Vyhlídkové jízdy autobusy
49.39.33   Nepravidelná doprava místními autobusy a autokary
49.39.34   Nepravidelná doprava dálkovými autobusy a autokary
49.39.35   Silniční osobní doprava prostředky na lidský nebo zvířecí pohon
49.39.39   Pozemní osobní doprava j. n.
49.4     Silniční nákladní doprava a stěhovací služby
49.41    Silniční nákladní doprava a pronájem nákladních vozidel s obsluhou
49.41.1   Silniční nákladní doprava
49.41.11   Silniční nákladní doprava chladicími vozy
49.41.12   Silniční nákladní doprava ropných produktů cisternami nebo pomocí návěsů
49.41.13   Silniční nákladní doprava ostatních kapalných nebo plynných látek cisternami nebo pomocí
       návěsů
49.41.14   Silniční doprava intermodálních kontejnerů
49.41.15   Silniční doprava volně loženého suchého zboží
49.41.16   Silniční doprava živých zvířat
49.41.17   Silniční nákladní doprava prostředky na lidský nebo zvířecí pohon
49.41.18   Silniční doprava dopisů a balíků
49.41.19   Ostatní silniční nákladní doprava
49.41.2   Pronájem nákladních vozidel s obsluhou
49.41.20   Pronájem nákladních vozidel s obsluhou
49.42    Stěhovací služby
49.42.1   Stěhovací služby
49.42.11   Stěhovací služby pro domácnosti
49.42.19   Ostatní stěhovací služby
49.5     Potrubní doprava
49.50    Potrubní doprava
49.50.1   Potrubní doprava
49.50.11   Potrubní doprava surové nebo rafinované ropy a ropných produktů
49.50.12   Potrubní doprava zemního plynu
49.50.19   Potrubní doprava ostatních produktů
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
50      Vodní doprava
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
50.1     Námořní a pobřežní osobní doprava a pronájem osobních plavidel s obsluhou
50.10    Námořní a pobřežní osobní doprava a pronájem osobních plavidel s obsluhou
50.10.1   Námořní a pobřežní osobní doprava
50.10.11   Námořní a pobřežní osobní doprava převozními loděmi
50.10.12   Námořní a pobřežní osobní doprava výletními loděmi
50.10.19   Ostatní námořní a pobřežní osobní doprava
50.10.2   Pronájem námořních a pobřežních osobních plavidel s obsluhou
50.10.20   Pronájem námořních a pobřežních osobních plavidel s obsluhou
50.2     Námořní a pobřežní nákladní doprava, pronájem nákladních plavidel s obsluhou, vlečení a
       tlačení lodí
50.20    Námořní a pobřežní nákladní doprava, pronájem nákladních plavidel s obsluhou, vlečení a
       tlačení lodí
50.20.1   Námořní a pobřežní nákladní doprava
50.20.11   Námořní a pobřežní doprava mraženého a chlazeného zboží chladírenskými plavidly
50.20.12   Námořní a pobřežní doprava ropy tankery
50.20.13   Námořní a pobřežní doprava ostatních kapalných nebo plynných látek tankery
50.20.14   Námořní a pobřežní doprava intermodálních kontejnerů kontejnerovými loděmi
50.20.15   Námořní a pobřežní doprava volně loženého suchého zboží
50.20.19   Ostatní námořní a pobřežní nákladní doprava
50.20.2   Pronájem námořních a pobřežních nákladních plavidel s obsluhou, vlečení a tlačení lodí
50.20.21   Pronájem námořních a pobřežních nákladních plavidel s obsluhou
50.20.22   Vlečení a tlačení lodí v mořských a pobřežních vodách
50.3     Vnitrozemská vodní osobní doprava a pronájem osobních plavidel s obsluhou
50.30    Vnitrozemská vodní osobní doprava a pronájem osobních plavidel s obsluhou
50.30.1   Vnitrozemská vodní osobní doprava
50.30.11   Vnitrozemská vodní osobní doprava převozními loděmi
50.30.12   Vnitrozemská vodní osobní doprava výletními loděmi
50.30.13   Vyhlídkové a výletní plavby
50.30.19   Ostatní vnitrozemská vodní osobní doprava
50.30.2   Pronájem vnitrozemských osobních plavidel s obsluhou
50.30.20   Pronájem vnitrozemských osobních plavidel s obsluhou
50.4     Vnitrozemská vodní nákladní doprava, pronájem nákladních plavidel s obsluhou, vlečení a
       tlačení lodí
50.40    Vnitrozemská vodní nákladní doprava, pronájem nákladních plavidel s obsluhou, vlečení a
       tlačení lodí
50.40.1   Vnitrozemská vodní nákladní doprava
50.40.11   Vnitrozemská vodní doprava mraženého a chlazeného zboží chladírenskými plavidly
50.40.12   Vnitrozemská vodní doprava ropy tankery
50.40.13   Vnitrozemská vodní doprava ostatních kapalných nebo plynných látek tankery
50.40.14   Vnitrozemská vodní doprava intermodálních kontejnerů kontejnerovými loděmi
50.40.19   Ostatní vnitrozemská vodní nákladní doprava
50.40.2   Pronájem vnitrozemských nákladních plavidel s obsluhou, vlečení a tlačení lodí
50.40.21   Pronájem vnitrozemských nákladních plavidel s obsluhou
50.40.22   Vlečení a tlačení lodí ve vnitrozemských vodách
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
51      Letecká doprava
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
51.1     Letecká osobní doprava a pronájem leteckých osobních dopravních prostředků s obsluhou
51.10    Letecká osobní doprava a pronájem leteckých osobních dopravních prostředků s obsluhou
51.10.1   Letecká osobní doprava
51.10.11   Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava
51.10.12   Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava, kromě vyhlídkových letů
51.10.13   Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava
51.10.14   Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava
51.10.15   Vyhlídkové lety
51.10.2   Pronájem leteckých osobních dopravních prostředků s obsluhou
51.10.20   Pronájem leteckých osobních dopravních prostředků s obsluhou
51.2     Letecká nákladní doprava a kosmická doprava
51.21    Letecká nákladní doprava a pronájem leteckých nákladních dopravních prostředků s obsluhou
51.21.1   Letecká nákladní doprava
51.21.11   Pravidelná letecká nákladní doprava intermodálních kontejnerů
51.21.12   Letecká doprava dopisů a balíků
51.21.13   Pravidelná letecká doprava ostatních nákladů
51.21.14   Nepravidelná letecká doprava ostatních nákladů
51.21.2   Pronájem leteckých nákladních dopravních prostředků s obsluhou
51.21.20   Pronájem leteckých nákladních dopravních prostředků s obsluhou
51.22    Kosmická doprava
51.22.1   Kosmická doprava
51.22.11   Kosmická doprava osob
51.22.12   Kosmická doprava nákladů
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
52      Skladování a podpůrné služby v dopravě
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
52.1     Skladování
52.10    Skladování
52.10.1   Skladování
52.10.11   Skladování v chladírenských prostorách
52.10.12   Skladování kapalných nebo plynných látek
52.10.13   Skladování obilí a ostatních zrnin
52.10.19   Ostatní skladovací služby
52.2     Podpůrné služby v dopravě
52.21    Služby související s pozemní a potrubní dopravou
52.21.1   Služby související s železniční dopravou
52.21.11   Služby tlačení a vlečení v železniční dopravě
52.21.19   Ostatní služby související s železniční dopravou
52.21.2   Služby související se silniční dopravou
52.21.21   Služby související s provozováním autobusových nádraží, stanovišť a zastávek
52.21.22   Služby související s provozováním dálnic
52.21.23   Služby související s provozováním mostů a tunelů
52.21.24   Služby související s provozováním parkovišť
52.21.25   Odtahová služba osobních a užitkových vozidel
52.21.29   Ostatní služby související se silniční dopravou
52.21.3   Služby související s potrubní dopravou
52.21.30   Služby související s potrubní dopravou
52.22    Služby související s vodní dopravou
52.22.1   Služby související s vodní dopravou
52.22.11   Služby provozovatelů přístavů a vodních cest v mořských a pobřežních vodách (kromě manipulace
       s nákladem)
52.22.12   Služby provozovatelů vnitrozemských vodních cest (kromě manipulace s nákladem)
52.22.13   Vedení a kotvení lodí v mořských a pobřežních vodách
52.22.14   Vedení a kotvení lodí ve vnitrozemských vodách
52.22.15   Záchranářské a vyprošťovací služby v mořských a pobřežních vodách
52.22.16   Záchranářské a vyprošťovací služby ve vnitrozemských vodách
52.22.19   Ostatní služby související s vodní dopravou
52.23        Služby související s leteckou (a kosmickou) dopravou
52.23.1   Služby provozovatelů letišť (kromě manipulace s nákladem), řízení letového provozu a ostatní
       služby související s leteckou dopravou
52.23.11   Služby provozovatelů letišť, kromě manipulace s nákladem
52.23.12   Řízení letového provozu
52.23.19   Ostatní služby související s leteckou dopravou
52.23.2   Služby související s kosmickou dopravou
52.23.20   Služby související s kosmickou dopravou
52.24    Manipulace s nákladem
52.24.1   Manipulace s nákladem
52.24.11   Manipulace s kontejnery v přístavech
52.24.12   Manipulace s kontejnery mimo přístavy
52.24.13   Manipulace s nákladem (kromě kontejnerů) v přístavech
52.24.19   Ostatní manipulace s nákladem
52.29    Ostatní podpůrné služby v dopravě
52.29.1   Služby agentur, zabývajících se přepravou nákladu
52.29.11   Zprostředkovatelské služby v námořní dopravě
52.29.12   Zprostředkovatelské služby v ostatní nákladní dopravě
52.29.19   Ostatní služby agentur, zabývajících se přepravou nákladu
52.29.2   Ostatní podpůrné služby v dopravě j. n.
52.29.20   Ostatní podpůrné služby v dopravě j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
53      Poštovní a kurýrní služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
53.1     Poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence
53.10    Poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence
53.10.1   Poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence
53.10.11   Poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence, související s novinami a
       periodickými publikacemi
53.10.12   Poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence, související s dopisy
53.10.13   Poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence, související s balíky
53.10.14   Služby poštovních přepážek, poskytované na základě poštovní licence
53.10.19   Ostatní poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence
53.2     Kurýrní a ostatní poštovní služby
53.20    Kurýrní a ostatní poštovní služby
53.20.1   Kurýrní a ostatní poštovní služby
53.20.11   Kurýrní služby různými dopravními prostředky
53.20.12   Donáška nebo rozvoz potravin do domácností
53.20.19   Ostatní kurýrní a ostatní poštovní služby j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
I UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY
 
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
55      Ubytovací služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
55.1     Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních, vč. každodenního úklidu (kromě nemovitostí
       užívaných na časový úsek)
55.10    Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních, vč. každodenního úklidu (kromě nemovitostí
       užívaných na časový úsek)
55.10.1   Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních, vč. každodenního úklidu (kromě nemovitostí
       užívaných na časový úsek)
55.10.10   Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních, vč. každodenního úklidu (kromě nemovitostí
       užívaných na časový úsek)
55.2     Rekreační a ostatní krátkodobé ubytovací služby
55.20    Rekreační a ostatní krátkodobé ubytovací služby
55.20.1   Rekreační a ostatní krátkodobé ubytovací služby
55.20.11   Ubytovací služby v chatách nebo v ubytovnách pro mládež
55.20.12   Ubytovací služby v nemovitostech užívaných na časový úsek
55.20.19   Ostatní krátkodobé ubytovací služby bez každodenního úklidu
55.3     Služby tábořišť a kempů
55.30    Služby tábořišť a kempů
55.30.1   Služby tábořišť a kempů
55.30.11   Služby tábořišť
55.30.12   Služby kempů
55.9     Ostatní ubytovací služby
55.90    Ostatní ubytovací služby
55.90.1   Ostatní ubytovací služby
55.90.11   Ubytovací služby poskytované studentům na kolejích nebo internátech
55.90.12   Ubytovací služby poskytované pracovníkům v ubytovnách
55.90.13   Ubytovací a podobné služby v lůžkových a lehátkových vozech a v jiných dopravních prostředcích
55.90.19   Ostatní ubytovací služby j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
56      Stravovací služby, podávání nápojů
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
56.1     Restaurační a mobilní stravovací služby
56.10    Restaurační a mobilní stravovací služby
56.10.1   Restaurační a mobilní stravovací služby
56.10.11   Stravovací služby v zařízeních restauračního typu
56.10.12   Stravovací služby v železničních jídelních vozech nebo na lodích
56.10.13   Stravovací služby v samoobslužných zařízeních
56.10.19   Jiné stravovací služby bez obsluhy a možnosti sezení
56.2     Cateringové a ostatní stravovací služby
56.21    Cateringové služby
56.21.1   Cateringové služby
56.21.11   Dodávky hotových jídel do domácností
56.21.19   Ostatní cateringové služby
56.29    Ostatní stravovací služby
56.29.1   Stravovací služby poskytované na základě smlouvy
56.29.11   Stravovací služby poskytované na základě smlouvy dopravcům
56.29.19   Ostatní stravovací služby poskytované na základě smlouvy
56.29.2   Služby závodních, školních a podobných jídelen
56.29.20   Služby závodních, školních a podobných jídelen
56.3     Služby podávání nápojů
56.30    Služby podávání nápojů
56.30.1   Služby podávání nápojů
56.30.10   Služby podávání nápojů
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
 
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
58      Vydavatelské služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
58.1     Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské služby
58.11    Vydávání knih
58.11.1   Knihy v tištěné podobě
58.11.11   Učebnice v tištěné podobě
58.11.12   Odborné, technické a vědecké knihy v tištěné podobě
58.11.13   Knihy pro děti v tištěné podobě
58.11.14   Slovníky a encyklopedie v tištěné podobě
58.11.15   Atlasy a jiné knihy obsahující mapy v tištěné podobě
58.11.16   Zeměpisné, hydrografické a podobné mapy v tištěné podobě, v jiné formě než knižní
58.11.19   Ostatní knihy, brožury apod. v tištěné podobě
58.11.2   Knihy na discích, kazetách nebo jiných fyzických nosičích
58.11.20   Knihy na discích, kazetách nebo jiných fyzických nosičích
58.11.3   Knihy on-line
58.11.30   Knihy on-line
58.11.4   Prostor pro reklamu v knihách
58.11.41   Prostor pro reklamu v knihách v tištěné podobě
58.11.42   Prostor pro reklamu v knihách v elektronické podobě
58.11.5   Vydávání knih na základě honoráře nebo smlouvy
58.11.50   Vydávání knih na základě honoráře nebo smlouvy
58.11.6   Licenční služby ke knihám
58.11.60   Licenční služby ke knihám
58.12    Vydávání adresářů a jiných seznamů
58.12.1   Adresáře a jiné seznamy v tištěné podobě nebo na fyzických nosičích
58.12.10   Adresáře a jiné seznamy v tištěné podobě nebo na fyzických nosičích
58.12.2   Adresáře a jiné seznamy on-line
58.12.20   Adresáře a jiné seznamy on-line
58.12.3   Licenční služby k právu užívat adresáře a jiné seznamy
58.12.30   Licenční služby k právu užívat adresáře a jiné seznamy
58.13    Vydávání novin
58.13.1   Noviny v tištěné podobě
58.13.10   Noviny v tištěné podobě
58.13.2   Noviny on-line
58.13.20   Noviny on-line
58.13.3   Prostor pro reklamu v novinách
58.13.31   Prostor pro reklamu v novinách v tištěné podobě
58.13.32   Prostor pro reklamu v novinách v elektronické podobě
58.14    Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
58.14.1   Časopisy a ostatní periodické publikace v tištěné podobě
58.14.11   Časopisy a ostatní periodické publikace pro širokou veřejnost v tištěné podobě
58.14.12   Obchodní, odborné a akademické časopisy a ostatní periodické publikace v tištěné podobě
58.14.19   Časopisy a ostatní periodické publikace v tištěné podobě
58.14.2   Časopisy a ostatní periodické publikace, on-line
58.14.20   Časopisy a ostatní periodické publikace, on-line
58.14.3   Prostor pro reklamu v časopisech a ostatních periodických publikacích
58.14.31   Prostor pro reklamu v časopisech a ostatních periodických publikacích v tištěné podobě
58.14.32   Prostor pro reklamu v časopisech a ostatních periodických publikacích v elektronické podobě
58.14.4   Licenční služby k časopisům a ostatním periodickým publikacím
58.14.40   Licenční služby k časopisům a ostatním periodickým publikacím
58.19    Ostatní vydavatelské služby
58.19.1   Ostatní služby v oblasti vydávání tiskovin
58.19.11   Dopisnice nebo pohlednice, karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními v tištěné
       podobě
58.19.12   Obrazy, kresby a fotografie
58.19.13   Obtisky a kalendáře v tištěné podobě
58.19.14   Nepoužité poštovní, kolkové nebo podobné známky; papír s natištěnými známkami; šekové
       tiskopisy; bankovky, akcie, dluhopisy a podobné cenné papíry
58.19.15   Reklamní a propagační tiskoviny, obchodní katalogy a podobné výrobky v tištěné podobě
58.19.19   Ostatní tiskoviny
58.19.2   Ostatní on-line obsah
58.19.21   On-line obsah pro dospělé
58.19.29   Ostatní on-line obsah j. n.
58.19.3   Licenční služby k ostatním tiskovinám
58.19.30   Licenční služby k ostatním tiskovinám
58.2         Vydávání softwaru
58.21    Vydávání počítačových her
58.21.1   Počítačové hry, na fyzickém nosiči
58.21.10   Počítačové hry, na fyzickém nosiči
58.21.2   Počítačové hry, stažitelné z internetu
58.21.20   Počítačové hry, stažitelné z internetu
58.21.3   On-line hry
58.21.30   On-line hry
58.21.4   Licenční služby k právu užívat počítačové hry
58.21.40   Licenční služby k právu užívat počítačové hry
58.29    Vydávání ostatního softwaru
58.29.1   Systémový software, na fyzickém nosiči
58.29.11   Operační systémy, na fyzickém nosiči
58.29.12   Síťový software, na fyzickém nosiči
58.29.13   Software pro správu databází, na fyzickém nosiči
58.29.14   Vývojářské nástroje a programovací jazyky, na fyzickém nosiči
58.29.2   Aplikační software, na fyzickém nosiči
58.29.21   Aplikace pro obecné obchodní a domácí použití, na fyzickém nosiči
58.29.29   Ostatní aplikační software, na fyzickém nosiči
58.29.3   Software, stažitelný z internetu
58.29.31   Systémový software, stažitelný z internetu
58.29.32   Aplikační software, stažitelný z internetu
58.29.4   On-line software
58.29.40   On-line software
58.29.5   Licenční služby k právu užívat počítačový software
58.29.50   Licenční služby k právu užívat počítačový software
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
59      Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů, zvukových nahrávek a hudební vydavatelská
       činnost
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
59.1     Služby v oblasti kinematografie, videa a televizních programů
59.11    Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů a související služby; originály filmů,
       videozáznamů apod.
59.11.1   Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
59.11.11   Produkce filmů
59.11.12   Produkce propagačních nebo reklamních filmů a videozáznamů
59.11.13   Produkce ostatních televizních programů
59.11.2   Filmy, videozáznamy a televizní programy
59.11.21   Originály filmů, videozáznamů a televizních programů
59.11.22   Kinematografické filmy
59.11.23   Filmy a jiné videozáznamy na discích, kazetách nebo jiných fyzických nosičích
59.11.24   Filmy a jiné videozáznamy, stažitelné z internetu
59.11.3   Prodej reklamního prostoru nebo času ve filmech, videozáznamech a televizních pořadech
59.11.30   Prodej reklamního prostoru nebo času ve filmech, videozáznamech a televizních pořadech
59.12    Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
59.12.1   Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
59.12.11   Audiovizuální editační služby
59.12.12   Převody a rozmnožování původních verzí
59.12.13   Barevná korekce a digitální restaurování
59.12.14   Vizuální efekty
59.12.15   Animace
59.12.16   Titulkování
59.12.17   Editace zvuku a zvukový design
59.12.19   Ostatní služby v oblasti postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
59.13    Licenční a distribuční služby k filmům, videozáznamům a televizním programům
59.13.1   Licenční a distribuční služby k filmům, videozáznamům a televizním programům
59.13.11   Licenční služby k filmovým právům a příjmům z těchto práv
59.13.12   Ostatní služby v oblasti distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů
59.14    Promítání filmů
59.14.1   Promítání filmů
59.14.10   Promítání filmů
59.2     Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské služby
59.20    Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské služby
59.20.1   Pořizování zvukových nahrávek a záznamů naživo; originály zvukových nahrávek
59.20.11   Pořizování zvukových nahrávek
59.20.12   Pořizování záznamů naživo
59.20.13   Originály zvukových nahrávek
59.20.2   Tvorba rozhlasových programů; originály rozhlasových programů
59.20.21   Tvorba rozhlasových programů
59.20.22   Originály rozhlasových programů
59.20.3   Hudební vydavatelské služby
59.20.31   Hudebniny v tištěné podobě
59.20.32   Notové záznamy v elektronické podobě
59.20.33   Hudební audiodisky, kazety nebo jiné fyzické nosiče
59.20.34   Ostatní audiodisky a kazety
59.20.35   Hudba, stažitelná z internetu
59.20.4   Licenční služby k právu užívat originální zvukové nahrávky
59.20.40   Licenční služby k právu užívat originální zvukové nahrávky
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
60      Tvorba programů a vysílání
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
60.1     Rozhlasové vysílání
60.10    Rozhlasové vysílání
60.10.1   Rozhlasové vysílání; originály rozhlasového vysílání
60.10.11   Tvorba rozhlasových programů a rozhlasového vysílání
60.10.12   Originály rozhlasového vysílání
60.10.2   Programy rozhlasových stanic
60.10.20   Programy rozhlasových stanic
60.10.3   Reklamní čas v rozhlase
60.10.30   Reklamní čas v rozhlase
60.2     Tvorba televizních programů a televizní vysílání; originály televizního vysílání; programy
       televizních kanálů a reklamní čas v televizi
60.20    Tvorba televizních programů a televizní vysílání; originály televizní ho vysílání; programy
       televizních kanálů a reklamní čas v televizi
60.20.1   Tvorba televizních programů a televizní vysílání
60.20.11   Tvorba on-line televizních programů a on-line televizní vysílání, kromě předplacených kanálů
60.20.12   Tvorba ostatních televizních programů a ostatní televizní vysílání, kromě předplacených kanálů
60.20.13   Tvorba on-line předplacených televizních programů a on-line předplacené televizní vysílání
60.20.14   Tvorba ostatních předplacených televizních programů a ostatní předplacené televizní vysílání
60.20.2   Originály televizního vysílání
60.20.20   Originály televizního vysílání
60.20.3   Programy televizních kanálů
60.20.31   Programy televizních kanálů, kromě předplacených kanálů
60.20.32   Programy předplacených televizních kanálů
60.20.4   Reklamní čas v televizi
60.20.40   Reklamní čas v televizi
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
61      Telekomunikační služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
61.1     Služby související s pevnými telekomunikačními sítěmi
61.10    Služby související s pevnými telekomunikačními sítěmi
61.10.1   Přenos dat a zpráv
61.10.11   Služby pevných telekomunikačních sítí - přístup a používání
61.10.12   Doplňkové služby pevných telekomunikačních sítí
61.10.13   Služby pronájmu soukromých telekomunikačních sítí v rámci pevných telekomunikačních systémů
61.10.2   Přenosové služby v rámci pevných telekomunikačních sítí
61.10.20   Přenosové služby v rámci pevných telekomunikačních sítí
61.10.3   Přenos dat prostřednictvím pevných telekomunikačních sítí
61.10.30   Přenos dat prostřednictvím pevných telekomunikačních sítí
61.10.4   Služby internetu v rámci pevných telekomunikačních sítí
61.10.41   Služby internetové páteřní sítě
61.10.42   Přístup k úzkopásmovému internetu prostřednictvím pevných sítí
61.10.43   Přístup k širokopásmovému internetu prostřednictvím pevných sítí
61.10.49   Ostatní služby internetu v rámci pevných telekomunikačních sítí
61.10.5   Distribuce programů do domácností prostřednictvím pevných sítí
61.10.51   Distribuce programů do domácností prostřednictvím pevných sítí, základní programový balíček
61.10.52   Distribuce programů do domácností prostřednictvím pevných sítí, volitelný programový balíček
61.10.53   Distribuce programů do domácností prostřednictvím pevných sítí, přímá platba za shlédnuté
       programy
61.2     Služby související s bezdrátovými telekomunikačními sítěmi
61.20    Služby související s bezdrátovými telekomunikačními sítěmi
61.20.1   Mobilní telekomunikační služby a služby soukromých sítí pro bezdrátové telekomunikační systémy
61.20.11   Služby mobilních telekomunikačních sítí - přístup a využívání
61.20.12   Doplňkové služby mobilních telekomunikačních sítí
61.20.13   Služby pronájmu soukromých telekomunikačních sítí v rámci bezdrátových telekomunikačních
       systémů
61.20.2   Přenosové služby v rámci bezdrátových telekomunikačních sítí
61.20.20   Přenosové služby v rámci bezdrátových telekomunikačních sítí
61.20.3   Přenos dat prostřednictvím bezdrátových telekomunikačních sítí
61.20.30   Přenos dat prostřednictvím bezdrátových telekomunikačních sítí
61.20.4   Služby internetu v rámci bezdrátových telekomunikačních sítí
61.20.41   Přístup k úzkopásmovému internetu prostřednictvím bezdrátových sítí
61.20.42   Přístup k širokopásmovému internetu prostřednictvím bezdrátových sítí
61.20.49   Ostatní služby internetu v rámci bezdrátových telekomunikačních sítí
61.20.5   Distribuce programů do domácností prostřednictvím bezdrátových sítí
61.20.50   Distribuce programů do domácností prostřednictvím bezdrátových sítí
61.3     Služby související se satelitními telekomunikačními sítěmi
61.30    Služby související se satelitními telekomunikačními sítěmi
61.30.1   Služby související se satelitními telekomunikačními sítěmi, kromě distribuce satelitních
       programů do domácností
61.30.10   Služby související se satelitními telekomunikačními sítěmi, kromě distribuce satelitních
       programů do domácností
61.30.2   Distribuce satelitních programů do domácností
61.30.20   Distribuce satelitních programů do domácností
61.9     Ostatní telekomunikační služby
61.90    Ostatní telekomunikační služby
61.90.1   Ostatní telekomunikační služby
61.90.10   Ostatní telekomunikační služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
62      Služby v oblasti programování a poradenství a související služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
    62.0     Služby v oblasti programování a poradenství a související služby
62.01    Programování
62.01.1   Návrhy IT a vývojářské služby
62.01.11   Návrhy IT a vývojářské služby v oblasti aplikací
62.01.12   Návrhy IT a vývojářské služby v oblasti sítí a systémů
62.01.2   Originály softwaru
62.01.21   Originály počítačových her
62.01.29   Ostatní originály softwaru
62.02    Poradenství v oblasti počítačů
62.02.1   Poradenství v oblasti hardwaru
62.02.10   Poradenství v oblasti hardwaru
62.02.2   Poradenství v oblasti systémů a softwaru
62.02.20   Poradenství v oblasti systémů a softwaru
62.02.3   Podpůrné technické služby v oblasti informačních technologií
62.02.30   Podpůrné technické služby v oblasti informačních technologií
62.03    Správa počítačového vybavení
62.03.1   Správa počítačového vybavení
62.03.11   Správa sítí
62.03.12   Správa počítačových systémů
62.09    Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů
62.09.1   Instalace počítačů a periferních zařízení
62.09.10   Instalace počítačů a periferních zařízení
62.09.2   Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů j. n.
62.09.20   Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
63      Informační služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
63.1     Zpracování dat, hosting a související služby; obsah webových portálů
63.11    Zpracování dat, hosting a související služby
63.11.1   Zpracování dat, hosting, služby v oblasti aplikací a ostatní služby v oblasti poskytování
       informační infrastruktury
63.11.11   Zpracování dat
63.11.12   Webhostingové služby
63.11.13   Poskytování služeb v oblasti aplikací
63.11.19   Ostatní hostingové služby a poskytování informační infrastruktury
63.11.2   Streamingový video- a audioobsah
63.11.21   Streamingový videoobsah
63.11.22   Streamingový audioobsah
63.11.3   Reklamní prostor nebo čas na internetu
63.11.30   Reklamní prostor nebo čas na internetu
63.12    Obsah webových portálů
63.12.1   Obsah webových portálů
63.12.10   Obsah webových portálů
63.9     Ostatní informační služby
63.91    Služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
63.91.1   Služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
63.91.11   Služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur novinám a periodickým publikacím
63.91.12   Služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur ostatním médiím
63.99    Ostatní informační služby j. n.
63.99.1   Informační služby j. n.
63.99.10   Informační služby j. n.
63.99.2   Originální kompilace faktů, informací
63.99.20   Originální kompilace faktů, informací
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
K FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY
 
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
64      Finanční služby, kromě pojištění a penzijního financování
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
64.1     Peněžní zprostředkovatelské služby
64.11    Služby centrálních bank
64.11.1   Služby centrálních bank
64.11.10   Služby centrálních bank
64.19    Ostatní peněžní zprostředkovatelské služby
64.19.1   Vkladové služby
64.19.11   Vkladové služby pro korporátní a institucionální vkladatele
64.19.12   Vkladové služby pro ostatní vkladatele
64.19.2   Služby peněžních institucí související s poskytováním úvěrů
64.19.21   Služby peněžních institucí související s poskytováním úvěrů finančním zprostředkovatelům
64.19.22   Služby peněžních institucí související s poskytováním spotřebitelských úvěrů
64.19.23   Služby peněžních institucí související s poskytováním hypotečních úvěrů na bydlení
64.19.24   Služby peněžních institucí související s poskytováním hypotečních úvěrů jiných než na bydlení
64.19.25   Služby peněžních institucí související s poskytováním komerčních nehypotečních úvěrů
64.19.26   Služby peněžních institucí související s kreditními kartami
64.19.29   Služby peněžních institucí související s poskytováním ostatních úvěrů
64.19.3   Ostatní peněžní zprostředkovatelské služby j. n.
64.19.30   Ostatní peněžní zprostředkovatelské služby j. n.
64.2     Služby holdingových společností
64.20    Služby holdingových společností
64.20.1   Služby holdingových společností
64.20.10   Služby holdingových společností
64.3     Služby trustů, fondů a podobných finančních subjektů
64.30    Služby trustů, fondů a podobných finančních subjektů
64.30.1   Služby trustů, fondů a podobných finančních subjektů
64.30.10   Služby trustů, fondů a podobných finančních subjektů
64.9     Ostatní finanční služby kromě pojištění a penzijního financování
64.91    Služby finančního leasingu
64.91.1   Služby finančního leasingu
64.91.10   Služby finančního leasingu
64.92    Služby související s poskytováním ostatních úvěrů jinými institucemi než peněžními
64.92.1   Služby související s poskytováním ostatních úvěrů jinými institucemi než peněžními
64.92.11   Služby související s poskytováním úvěrů finančním zprostředkovatelům jinými institucemi než
       peněžními
64.92.12   Služby související s poskytováním spotřebitelských úvěrů jinými institucemi než peněžními
64.92.13   Služby související s poskytováním hypotečních úvěrů na bydlení jinými institucemi než
       peněžními
64.92.14   Služby související s poskytováním hypotečních úvěrů jiných než na bydlení jinými institucemi
       než peněžními
64.92.15   Služby související s poskytováním komerčních nehypotečních úvěrů jinými institucemi než
       peněžními
64.92.16   Služby související s kreditními kartami poskytované jinými institucemi než peněžními
64.92.19   Služby související s poskytováním ostatních úvěrů jinými institucemi než peněžními j. n.
64.99    Ostatní finanční služby kromě pojištění a penzijního financování j. n.
64.99.1   Ostatní finanční služby kromě pojištění a penzijního financování j. n.
64.99.11   Služby investičního bankovnictví
64.99.19   Finanční služby, kromě pojištění a penzijního financování, j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
65      Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
65.1     Pojištění
65.11    Životní pojištění
65.11.1   Životní pojištění
65.11.10   Životní pojištění
65.12    Neživotní pojištění
65.12.1   Úrazové a zdravotní pojištění
65.12.11   Úrazové pojištění
65.12.12   Zdravotní pojištění
65.12.2   Pojištění motorových vozidel
65.12.21   Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
65.12.29   Ostatní pojištění motorových vozidel
65.12.3   Pojištění námořní, letecké a jiné dopravy
65.12.31   Pojištění železničního vozového parku
65.12.32   Pojištění odpovědnosti leteckého dopravce
65.12.33   Ostatní pojištění leteckých dopravních prostředků
65.12.34   Pojištění odpovědnosti lodního dopravce
65.12.35   Ostatní pojištění lodí
65.12.36   Pojištění nákladu
65.12.4   Pojištění majetku proti požáru a jiným škodám
65.12.41   Pojištění majetku proti požáru
65.12.49   Pojištění majetku proti ostatním škodám
65.12.5   Pojištění obecné odpovědnosti
65.12.50   Pojištění obecné odpovědnosti
65.12.6   Pojištění úvěrů a záruk
65.12.61   Pojištění úvěrů
65.12.62   Pojištění záruk
65.12.7   Cestovní pojištění, pojištění asistenčních služeb, právní ochrany a různých finančních ztrát
65.12.71   Cestovní pojištění a pojištění asistenčních služeb
65.12.72   Pojištění právní ochrany
65.12.73   Pojištění různých finančních ztrát
65.12.9   Ostatní neživotní pojištění
65.12.90   Ostatní neživotní pojištění
65.2     Zajištění
65.20    Zajištění
65.20.1   Zajištění životního, úrazového a zdravotního pojištění
65.20.11   Zajištění životního pojištění
65.20.12   Zajištění úrazového pojištění
65.20.13   Zajištění zdravotního pojištění
65.20.2   Zajištění pojištění dopravy a majetku
65.20.21   Zajištění pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
65.20.22   Zajištění ostatních pojištění motorových vozidel
65.20.23   Zajištění pojištění námořní, letecké a jiné dopravy
65.20.24   Zajištění pojištění nákladu
65.20.25   Zajištění pojištění majetku proti požáru a ostatním škodám
65.20.3   Zajištění pojištění obecné odpovědnosti, úvěrů a záruk
65.20.31   Zajištění pojištění obecné odpovědnosti
65.20.32   Zajištění pojištění úvěrů a záruk
65.20.4   Zajištění pojištění právní ochrany a různých finančních ztrát
65.20.41   Zajištění pojištění právní ochrany
65.20.42   Zajištění pojištění různých finančních ztrát
65.20.5   Zajištění penzijního financování
65.20.50   Zajištění penzijního financování
65.20.6   Zajištění jiného neživotního pojištění
65.20.60   Zajištění jiného neživotního pojištění
65.3     Penzijní financování
65.30    Penzijní financování
65.30.1   Penzijní financování
65.30.11   Individuální penzijní financování
65.30.12   Skupinové penzijní financování
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
66      Pomocné služby související s finančními a pojišťovacími službami
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
66.1     Pomocné služby související s finančními službami, kromě pojištění a penzijního financování
66.11    Služby související s řízením a správou finančních trhů
66.11.1   Služby     související s řízením a správou finančních trhů
66.11.11   Služby související se správou finančních trhů
66.11.12   Služby související s regulací finančních trhů
66.11.19   Ostatní služby související s řízením a správou finančních trhů
66.12    Služby obchodování s cennými papíry a komoditami, směnárenské služby
66.12.1   Služby obchodování s cennými papíry a komoditami, směnárenské služby
66.12.11   Služby obchodování s cennými papíry
66.12.12   Služby obchodování s komoditami
66.12.13   Směnárenské služby
66.19    Ostatní pomocné služby související s finančními službami, kromě pojištění a penzijního
       financování
66.19.1   Zpracování a zúčtování transakcí s cennými papíry
66.19.10   Zpracování a zúčtování transakcí s cennými papíry
66.19.2   Pomocné služby související s investičním bankovnictvím
66.19.21   Služby v oblasti fúzí a akvizic
66.19.22   Služby v oblasti financování společností a rizikového kapitálu
66.19.29   Ostatní pomocné služby související s investičním bankovnictvím
66.19.3   Svěřenecké služby a ukládání do úschovy
66.19.31   Svěřenecké služby
66.19.32   Ukládání do úschovy
66.19.9   Ostatní pomocné služby související s finančními službami j. n., kromě pojištění a penzijního
       financování
66.19.91   Finanční poradenství
66.19.92   Zpracování finančních transakcí a zúčtovací služby
66.19.99   Ostatní pomocné služby související s finančními službami j. n., kromě pojištění a penzijního
       financování, kromě finančního poradenství a zpracování finančních transakcí a zúčtovacích
       služeb
66.2     Pomocné služby související s pojištěním a penzijním financováním
66.21    Vyhodnocování rizik a škod
66.21.1   Vyhodnocování rizik a škod
66.21.10   Vyhodnocování rizik a škod
66.22    Služby zástupců pojišťovny a makléřů
66.22.1   Služby zástupců pojišťovny a makléřů
66.22.10   Služby zástupců pojišťovny a makléřů
66.29    Ostatní pomocné služby související s pojištěním a penzijním financováním
66.29.1   Ostatní pomocné služby související s pojištěním a penzijním financováním
66.29.11   Pojistně-matematické služby
66.29.19   Ostatní pomocné služby související s pojištěn,36ím a penzijním financováním j. n.
66.3     Správa fondů
66.30    Správa fondů
66.30.1   Správa fondů
66.30.11   Správa portfolií, kromě penzijních fondů
66.30.12   Správa penzijních fondů
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
L SLUŽBY V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
 
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
68      Služby v oblasti nemovitostí
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
68.1     Nákup nemovitostí a jejich následný prodej
68.10    Nákup nemovitostí a jejich následný prodej
68.10.1   Nákup nemovitostí a jejich následný prodej
68.10.11   Nákup a následný prodej bytových budov, vč. pozemků
68.10.12   Nákup a následný prodej nemovitostí užívaných na časových úsek
68.10.13   Nákup a následný prodej stavebních pozemků pro bytovou výstavbu
68.10.14   Nákup a následný prodej nebytových budov, vč. pozemků
68.10.15   Nákup a následný prodej stavebních pozemků pro nebytovou výstavbu
68.2     Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68.20    Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68.20.1   Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68.20.11   Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých bytových nemovitostí
68.20.12   Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nebytových nemovitostí
68.3     Služby v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
68.31    Služby realitních agentur na základě smlouvy nebo dohody
68.31.1   Služby realitních agentur na základě smlouvy nebo dohody
68.31.11   Služby související s prodejem bytových budov, vč. pozemků, kromě nemovitostí užívaných na
       časový úsek, na základě smlouvy nebo dohody
68.31.12   Služby související s prodejem nemovitostí užívaných na časový úsek na základě smlouvy nebo
       dohody
68.31.13   Služby související s prodejem stavebních pozemků pro bytovou výstavbu na základě smlouvy nebo
       dohody
68.31.14   Služby související s prodejem nebytových budov, vč. pozemků, na základě smlouvy nebo dohody
68.31.15   Služby související s prodejem stavebních pozemků pro nebytovou výstavbu na základě smlouvy
       nebo dohody
68.31.16   Úřední odhad nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
68.32    Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
68.32.1   Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
68.32.11   Správa bytových nemovitostí, kromě nemovitostí užívaných na časový úsek, na základě smlouvy
       nebo dohody
68.32.12   Správa nemovitostí užívaných na časový úsek na základě smlouvy nebo dohody
68.32.13   Správa nebytových nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
M ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY
 
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
69      Právní a účetnické služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
69.1     Právní služby
69.10    Právní služby
69.10.1   Právní služby
69.10.11   Právní poradenství a zastupování ve věcech týkajících se trestního práva
69.10.12   Právní poradenství a zastupování při soudních řízeních týkajících se podnikového a obchodního
       práva
69.10.13   Právní poradenství a zastupování při soudních řízeních týkajících se pracovního práva
69.10.14   Právní poradenství a zastupování při soudních řízeních týkajících se občanského práva
69.10.15   Právní služby v oblasti patentů, autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví
69.10.16   Notářské služby
69.10.17   Arbitrážní a smírčí služby
69.10.18   Právní služby v oblasti aukcí (dražeb)
69.10.19   Ostatní právní služby
69.2     Účetnické a auditorské služby; služby daňového poradenství
69.20    Účetnické a auditorské služby; služby daňového poradenství
69.20.1   Finanční auditorské služby
69.20.10   Finanční auditorské služby
69.20.2   Účetnické služby
69.20.21   Služby kontroly účetnictví
69.20.22   Sestavování účetnických uzávěrek
69.20.23   Služby vedení účetnictví
69.20.24   Služby mzdového účetnictví
69.20.29   Ostatní účetnické služby
69.20.3   Služby daňového poradenství
69.20.31   Daňové poradenství a příprava daňových přiznání pro právnické osoby
69.20.32   Daňové poradenství a příprava daňových přiznání pro jednotlivce
69.20.4   Služby v případě platební neschopnosti a nucené správy
69.20.40   Služby v případě platební neschopnosti a nucené správy
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
70      Vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
70.1     Vedení podniků
70.10    Vedení podniků
70.10.1   Vedení podniků
70.10.10   Vedení podniků
70.2     Poradenství v oblasti řízení
70.21    Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
70.21.1   Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
70.21.10   Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
70.22    Poradenství v oblasti podnikání a ostatního řízení
70.22.1   Poradenství v oblasti vedení podniku
70.22.11   Poradenství v oblasti strategie řízení
70.22.12   Poradenství v oblasti finančního řízení (kromě daní)
70.22.13   Poradenství v oblasti marketingového řízení
70.22.14   Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
70.22.15   Poradenství v oblasti řízení výroby
70.22.16   Poradenství v oblasti dodavatelského řetězce a jiného řízení
70.22.17   Služby v oblasti managementu obchodních procesů
70.22.2   Ostatní služby v oblasti managementu projektů, kromě ve stavebnictví
70.22.20   Ostatní služby v oblasti managementu projektů, kromě ve stavebnictví
70.22.3   Ostatní poradenství v oblasti podnikání
70.22.30   Ostatní poradenství v oblasti podnikání
70.22.4   Ochranné známky a franšízy
70.22.40   Ochranné známky a franšízy
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
71      Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
71.1     Architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství
71.11    Architektonické služby
71.11.1   Plány a výkresy pro architektonické účely
71.11.10   Plány a výkresy pro architektonické účely
71.11.2   Architektonické služby týkající se budov
71.11.21   Architektonické služby týkající se projektů obytných budov
71.11.22   Architektonické služby týkající se projektů nebytových budov
71.11.23   Architektonické služby týkající se renovace historických budov
71.11.24   Architektonické poradenské služby
71.11.3   Urbanistické a územní plánování
71.11.31   Urbanistické plánování
71.11.32   Územní plánování venkova
71.11.33   Projektové plánování výstavby
71.11.4   Služby v oblasti krajinářské architektury a architektonické poradenství
71.11.41   Služby v oblasti krajinářské architektury
71.11.42   Poradenské služby v oblasti krajinářské architektury
71.12    Inženýrské služby a související technické poradenství
71.12.1   Inženýrské služby
71.12.11   Inženýrské poradenské     služby
71.12.12   Inženýrské služby týkající se stavebních projektů
71.12.13   Inženýrské služby týkající se energetických projektů
71.12.14   Inženýrské služby týkající se dopravních projektů
71.12.15   Inženýrské služby týkající se projektů souvisejících s nakládáním s odpady (vč. nebezpečných)
71.12.16   Inženýrské služby týkající se projektů v oblasti vody, kanalizace a odvodňování
71.12.17   Inženýrské služby týkající se průmyslových a výrobních projektů
71.12.18   Inženýrské služby týkající se projektů v oblasti telekomunikací a rozhlasového a televizního
       vysílání
71.12.19   Inženýrské služby týkající se ostatních projektů
71.12.2   Služby managementů projektů týkající se stavebních projektů
71.12.20   Služby managementů projektů týkající se stavebních projektů
71.12.3   Geologické, geofyzikální a související průzkumné a poradenské služby
71.12.31   Geologické a geofyzikální poradenské služby
71.12.32   Geofyzikální služby
71.12.33   Průzkum a vyhodnocování nerostných ložisek
71.12.34   Zeměměřické služby
71.12.35   Kartografické služby
71.2     Technické zkoušky a analýzy
71.20    Technické zkoušky a analýzy
71.20.1   Technické zkoušky a analýzy
71.20.11   Zkoušky a analýzy složení a čistoty
71.20.12   Zkoušky a analýzy fyzikálních vlastností
71.20.13   Zkoušky a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémů
71.20.14   Technické kontroly silničních dopravních prostředků
71.20.19   Ostatní technické zkoušky a analýzy
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
72      Výzkum a vývoj
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
72.1     Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72.11    Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
72.11.1   Výzkum a vývoj v oblasti lékařské, environmentální, zemědělské a jiné biotechnologie
72.11.11   Výzkum a vývoj v oblasti lékařské biotechnologie
72.11.12   Výzkum a vývoj v oblasti environmentální a průmyslové biotechnologie
72.11.13   Výzkum a vývoj v oblasti zemědělské biotechnologie
72.11.2   Autorská práva k výsledkům výzkumu a vývoje v oblasti biotechnologie
72.11.20   Autorská práva k výsledkům výzkumu a vývoje v oblasti biotechnologie
72.19    Výzkum a vývoj v oblasti ostatních přírodních a technických věd
72.19.1   Výzkum a vývoj v oblasti ostatních přírodních a technických věd
72.19.11   Výzkum a vývoj v oblasti matematiky
72.19.12   Výzkum a vývoj v oblasti počítačových a informačních věd
72.19.13   Výzkum a vývoj v oblasti fyzikálních věd
72.19.14   Výzkum a vývoj v oblasti chemie
72.19.15   Výzkum a vývoj v oblasti věd o zemi a souvisejících environmentálních vědách
72.19.16   Výzkum a vývoj v oblasti biologických věd
72.19.19   Výzkum a vývoj v oblasti ostatních přírodních věd
72.19.2   Výzkum a vývoj v oblasti strojírenství a technologií, kromě biotechnologií
72.19.21   Výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologie
72.19.29   Ostatní výzkum a vývoj v oblasti strojírenství a technologií, kromě biotechnologií
72.19.3   Výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd
72.19.30   Výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd
72.19.4   Výzkum a vývoj v oblasti zemědělských věd
72.19.40   Výzkum a vývoj v oblasti zemědělských věd
72.19.5   Autorská práva k výsledkům výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd a technických věd, kromě
       biotechnologií
72.19.50   Autorská práva k výsledkům výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd a technických věd, kromě
       biotechnologií
72.2     Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
72.20    Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
72.20.1   Výzkum a vývoj v oblasti společenských věd
72.20.11   Výzkum a vývoj v oblasti ekonomie a podnikání
72.20.12   Výzkum a vývoj v oblasti psychologie
72.20.13   Výzkum a vývoj v oblasti práva
72.20.19   Výzkum a vývoj v oblasti ostatních společenských věd
72.20.2   Výzkum a vývoj v oblasti humanitních věd
72.20.21   Výzkum a vývoj v oblasti jazyků a literatury
72.20.29   Ostatní výzkum a vývoj v oblasti humanitních věd
72.20.3   Autorská práva k výsledkům výzkumu a vývoje v oblasti společenských a humanitních věd
72.20.30   Autorská práva k výsledkům výzkumu a vývoje v oblasti společenských a humanitních věd
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
73      Reklamní služby a průzkum trhu
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
73.1     Reklamní služby
73.11    Služby reklamních agentur
73.11.1   Služby reklamních agentur
73.11.11   Komplexní reklamní služby
73.11.12   Přímý marketing a služby reklamní pošty
73.11.13   Návrhy a vývoj reklamy
73.11.19   Ostatní reklamní služby
73.12    Zastupování médií při prodeji reklamního prostoru nebo času
73.12.1   Zprostředkování prodeje reklamního prostoru nebo času
73.12.11   Zprostředkování prodeje reklamního prostoru v tištěných médiích
73.12.12   Zprostředkování prodeje reklamního prostoru nebo času v televizi nebo v rozhlase
73.12.13   Zprostředkování prodeje reklamního prostoru nebo času na internetu
73.12.14   Prodej reklamy spojené s určitou událostí
73.12.19   Ostatní zprostředkování prodeje reklamního prostoru nebo času
73.12.2   Zprostředkování opětovného prodeje reklamního prostoru nebo času
73.12.20   Zprostředkování opětovného prodeje reklamního prostoru nebo času
73.2     Průzkum trhu a veřejného mínění
73.20    Průzkum trhu a veřejného mínění
73.20.1   Průzkum trhu a podobné služby
73.20.11   Průzkum trhu: kvalitativní zjišťování
73.20.12   Průzkum trhu: kvantitativní ad-hoc zjišťování
73.20.13   Průzkum trhu: kvantitativní nepřetržité a pravidelné zjišťování
73.20.14   Průzkum trhu, jiný než zjišťování
73.20.19   Ostatní průzkum trhu
73.20.2   Průzkum veřejného mínění
73.20.20   Průzkum veřejného mínění
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
74      Ostatní odborné, vědecké a technické služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
74.1     Specializované návrhářské služby
74.10    Specializované návrhářské služby
74.10.1   Návrhy interiérů, průmyslové a ostatní specializované návrhářské služby
74.10.11   Návrhy interiérů
74.10.12   Průmyslové návrhy
74.10.19   Ostatní specializované návrhářské služby
74.10.2   Autorská práva ke speciálním návrhům
74.10.20   Autorská práva ke speciálním návrhům
74.2     Fotografické služby
74.20    Fotografické služby
74.20.1   Fotografické desky a filmy, jiné než kinematografické, exponované
74.20.11   Fotografické desky a filmy exponované, avšak nevyvolané
74.20.12   Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané, pro ofsetovou reprodukci
74.20.19   Ostatní fotografické desky a filmy exponované a vyvolané
74.20.2   Speciální fotografické služby
74.20.21   Portrétní fotografické služby
74.20.22   Reklamní a související fotografické služby
74.20.23   Fotoreportáže a záznamy akcí na video
74.20.24   Letecké snímkování
74.20.29   Ostatní speciální fotografické služby
74.20.3   Ostatní fotografické služby
74.20.31   Zpracování fotografií
74.20.32   Restaurování a retušování fotografií
74.20.39   Ostatní fotografické služby j. n.
74.3     Překladatelské a tlumočnické služby
74.30    Překladatelské a tlumočnické služby
74.30.1   Překladatelské a tlumočnické služby
74.30.11   Překladatelské služby
74.30.12   Tlumočnické služby
74.9     Ostatní odborné, vědecké a technické služby j. n.
74.90    Ostatní odborné, vědecké a technické služby j. n.
74.90.1   Odborné a technické podpůrné a poradenské služby j. n.
74.90.11   Ověřování faktur a poskytování informací o sazbách za přepravu zboží
74.90.12   Služby obchodních makléřů a odhadců, jiné než pro nemovitosti a pojištění
74.90.13   Poradenské služby v oblasti životního prostředí
74.90.14   Předpovídání počasí a meteorologické služby
74.90.15   Poradenské služby v oblasti bezpečnosti
74.90.19   Ostatní vědecké a technické poradenské služby j. n.
74.90.2   Jiné odborné a technické služby j. n.
74.90.20   Jiné odborné a technické služby j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
75      Veterinární služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
75.0     Veterinární služby
75.00    Veterinární služby
75.00.1   Veterinární služby
75.00.11   Veterinární služby pro zvířata v zájmovém chovu
75.00.12   Veterinární služby pro hospodářská zvířata
75.00.19   Ostatní veterinární služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
N ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ SLUŽBY
 
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
77      Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
77.1     Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů
77.11    Pronájem a leasing automobilů a lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
77.11.1   Pronájem a leasing automobilů a lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
77.11.10   Pronájem a leasing automobilů a lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
77.12    Pronájem a leasing nákladních automobilů a jiných těžkých vozidel
77.12.1   Pronájem a leasing nákladních automobilů a jiných těžkých vozidel
77.12.11   Pronájem a leasing nákladních dopravních prostředků
77.12.19   Pronájem a     leasing ostatních pozemních dopravních prostředků
77.2     Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77.21    Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb
77.21.1   Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb
77.21.10   Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb
77.22    Pronájem videokazet a disků
77.22.1   Pronájem videokazet a disků
77.22.10   Pronájem videokazet a disků
77.29    Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77.29.1   Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77.29.11   Pronájem a leasing televizních a rozhlasových přijímačů, videorekordérů a podobných přístrojů
       a zařízení
77.29.12   Pronájem a leasing nábytku a ostatního zařízení převážně pro domácnost
77.29.13   Pronájem a leasing hudebních nástrojů
77.29.14   Pronájem a leasing bytového textilu
77.29.15   Pronájem a leasing textilních výrobků, oděvů a obuvi
77.29.16   Pronájem a leasing strojů a zařízení pro kutily
77.29.19   Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j. n.
77.3     Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
77.31    Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení
77.31.1   Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení
77.31.10   Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení
77.32    Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení
77.32.1   Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení
77.32.10   Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení
77.33    Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, vč. počítačů
77.33.1   Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, vč. počítačů
77.33.11   Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů
77.33.12   Pronájem a leasing počítačů
77.34    Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků
77.34.1   Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků
77.34.10   Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků
77.35    Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků
77.35.1   Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků
77.35.10   Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků
77.39    Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
77.39.1   Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
77.39.11   Pronájem a leasing železničních vozidel
77.39.12   Pronájem a leasing kontejnerů
77.39.13   Pronájem a leasing motocyklů, karavanů a kempinkových vozidel
77.39.14   Pronájem a leasing telekomunikačních zařízení
77.39.19   Pronájem a leasing jiných strojů, zařízení a výrobků j. n.
77.4     Licenční služby k právu užívat produkty duševního vlastnictví a podobné produkty, kromě děl
       chráněných autorským právem
77.40    Licenční služby k právu užívat produkty duševního vlastnictví a podobné produkty, kromě děl
       chráněných autorským právem
77.40.1   Licenční služby k právu užívat produkty duševního vlastnictví a podobné produkty, kromě děl
       chráněných autorským právem
77.40.11   Licenční služby k právu užívat produkty výzkumu a vývoje
77.40.12   Licenční služby k právu užívat ochranné známky a franšízy
77.40.13   Licenční služby k právu užívat výsledky průzkumu a vyhodnocení nerostných ložisek
77.40.19   Licenční služby k právu užívat ostatní produkty duševního vlastnictví a podobné produkty,
       kromě děl chráněných autorským právem
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
78      Služby v oblasti zaměstnání
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
78.1     Služby agentur zprostředkujících zaměstnání
78.10    Služby agentur zprostředkujících zaměstnání
78.10.1   Služby agentur zprostředkujících zaměstnání
78.10.11   Vyhledávání pracovníků na pozice vyššího managementu
78.10.12   Vyhledávání zaměstnanců na dobu neurčitou jiných než na pozice vyššího managementu
78.2     Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu
78.20    Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu
78.20.1   Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu
78.20.11   Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu v oblasti počítačů a
       telekomunikací
78.20.12   Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu pro kancelářské práce
78.20.13   Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu v oblasti obchodu
78.20.14   Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu v oblasti dopravy, skladování,
       logistiky nebo pro dělnické práce
78.20.15   Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu pro hotely a restaurace
78.20.16   Služby agentur zprostředkujících pracovníky na přechodnou dobu v oblasti zdravotnictví
78.20.19   Služby agentur zprostředkujících ostatní pracovníky na přechodnou dobu
78.3     Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů
78.30    Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů
78.30.1   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů
78.30.11   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů v oblasti počítačů a telekomunikací
78.30.12   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů pro kancelářské práce
78.30.13   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů v oblasti obchodu
78.30.14   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů v oblasti dopravy, skladování, logistiky nebo pro
       dělnické práce
78.30.15   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů pro hotely a restaurace
78.30.16   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů v oblasti zdravotnictví
78.30.19   Ostatní služby zajišťování lidských zdrojů j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
79      Služby cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a související služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
79.1     Služby cestovních agentur a kanceláří
79.11    Služby cestovních agentur
79.11.1   Služby cestovních agentur související s rezervacemi v přepravě
79.11.11   Rezervační služby v oblasti letecké dopravy
79.11.12   Rezervační služby v oblasti železniční dopravy
79.11.13   Rezervační služby v oblasti autobusové dopravy
79.11.14   Rezervační služby v oblasti pronájmu vozidel
79.11.19   Ostatní služby cestovních agentur související s rezervacemi v přepravě
79.11.2   Služby cestovních agentur související s rezervacemi ubytování, výletních plaveb a turistických
       zájezdů
79.11.21   Rezervace ubytování
79.11.22   Rezervace výletních plaveb
79.11.23   Rezervace turistických zájezdů
79.12    Služby cestovních kanceláří
79.12.1   Služby cestovních kanceláří
79.12.11   Služby cestovních kanceláří související s organizováním a přípravou zájezdů
79.12.12   Služby delegátů
79.9     Jiné rezervační a související služby
79.90    Jiné rezervační a související služby
79.90.1   Propagace cestovního ruchu a informační služby návštěvníkům
79.90.11   Propagace cestovního ruchu
79.90.12   Informační služby návštěvníkům
79.90.2   Průvodcovské služby
79.90.20   Průvodcovské služby
79.90.3   Jiné rezervační služby j. n.
79.90.31   Služby související s výměnami time-share pobytů
79.90.32   Rezervace konferenčních sálů, kongresových center a výstavních hal
79.90.39   Rezervace vstupenek na společenské a zábavní akce a další rezervační služby j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
80      Bezpečnostní a pátrací služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
80.1     Soukromé bezpečnostní služby
80.10    Soukromé bezpečnostní služby
80.10.1   Soukromé bezpečnostní služby
80.10.11   Služby související s přepravou pancéřovanými vozidly
80.10.12   Strážní služby
80.10.19   Ostatní bezpečnostní služby
80.2     Služby související s provozem bezpečnostních systémů
80.20    Služby související s provozem bezpečnostních systémů
80.20.1   Služby související s provozem bezpečnostních systémů
80.20.10   Služby související s provozem bezpečnostních systémů
80.3     Pátrací služby
80.30    Pátrací služby
80.30.1   Pátrací služby
80.30.10   Pátrací služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
81      Služby související se stavbami a úpravou krajiny
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
81.1     Kombinované pomocné služby
81.10    Kombinované pomocné služby
81.10.1   Kombinované pomocné služby
81.10.10   Kombinované pomocné služby
81.2     Úklidové služby
81.21    Všeobecný úklid budov
81.21.1   Všeobecný úklid budov
81.21.10   Všeobecný úklid budov
81.22    Jiné služby v oblasti úklidu budov a průmyslové úklidové služby
81.22.1   Jiné služby v oblasti úklidu budov a průmyslové úklidové služby
81.22.11   Služby mytí oken
81.22.12   Služby specializovaného čištění
81.22.13   Služby čištění pecí a komínů
81.29    Ostatní úklidové služby
81.29.1   Ostatní úklidové služby
81.29.11   Dezinfekční a deratizační služby
81.29.12   Zametání a odklízení sněhu
81.29.13   Jiné služby související s čištěním prostředí
81.29.19   Ostatní úklidové služby j. n.
81.3     Služby související s úpravou krajiny
81.30    Služby související s úpravou krajiny
81.30.1   Služby související s úpravou krajiny
81.30.10   Služby související s úpravou krajiny
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
82      Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
    82.1     Administrativní a kancelářské služby
82.11    Kombinované administrativní služby
82.11.1   Kombinované administrativní služby
82.11.10   Kombinované administrativní služby
82.19    Kopírování, příprava dokumentů a jiné specializované kancelářské podpůrné služby
82.19.1   Kopírování, příprava dokumentů a jiné specializované kancelářské podpůrné služby
82.19.11   Kopírovací a rozmnožovací služby
82.19.12   Sestavování adresářů a rozesílání zásilek
82.19.13   Příprava dokumentů a jiné specializované kancelářské podpůrné služby
82.2     Služby telefonických středisek (call center)
82.20    Služby telefonických středisek (call center)
82.20.1   Služby telefonických středisek (call center)
82.20.10   Služby telefonických středisek (call center)
82.3     Pořádání konferencí a hospodářských výstav
82.30    Pořádání konferencí a hospodářských výstav
82.30.1   Pořádání konferencí a hospodářských výstav
82.30.11   Pořádání konferencí
82.30.12   Pořádání hospodářských výstav
82.9     Podpůrné služby pro podnikání j. n.
82.91    Služby inkasních agentur a poskytování informací o solventnosti zákazníků
82.91.1   Služby inkasních agentur a poskytování informací o solventnosti zákazníků
82.91.11   Služby související s poskytováním informací o solventnosti zákazníků
82.91.12   Služby inkasních agentur
82.92    Balicí služby
82.92.1   Balicí služby
82.92.10   Balicí služby
82.99    Ostatní podpůrné služby pro podnikání j. n.
82.99.1   Ostatní podpůrné služby pro podnikání j. n.
82.99.11   Vyhotovování záznamů a stenografické služby
82.99.12   Podpůrné telefonické služby
82.99.19   Jiné podpůrné služby pro podnikání j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
O VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
 
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
84      Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
84.1     Správní služby a hospodářská a sociální politika státu
84.11    Všeobecné služby související s veřejnou správou
84.11.1   Všeobecné služby veřejné správy
84.11.11   Zákonodárné a výkonné služby
84.11.12   Finanční a rozpočtové služby
84.11.13   Celkové hospodářské a sociální plánování a statistická služba
84.11.14   Účast státu na základním výzkumu
84.11.19   Ostatní všeobecné služby veřejné správy
84.11.2   Podpůrné služby pro instituce veřejné správy
84.11.21   Všeobecné personální služby pro instituce veřejné správy
84.11.29   Ostatní podpůrné služby pro instituce veřejné správy
84.12    Správní služby související se zdravotní péčí, vzděláváním, kulturou a jinými sociálními
       službami, kromě sociálního zabezpečení
84.12.1   Správní služby související se zdravotní péčí, vzděláváním, kulturou a jinými sociálními
       službami, kromě sociálního zabezpečení
84.12.11   Správní služby v oblasti vzdělávání
84.12.12   Správní služby v oblasti zdravotní péče
84.12.13   Správní služby v oblasti zajišťování bydlení
84.12.14   Správní služby v oblasti rekreace, kultury a náboženství
84.13    Správní služby přispívající k efektivnějšímu chodu podnikání
84.13.1   Správní služby přispívající k efektivnějšímu chodu podnikání
84.13.11   Správní služby související se zemědělstvím, lesnictvím, rybolovem a myslivostí
84.13.12   Správní služby související s palivy a energetikou
84.13.13   Správní služby související se zásobami nerostných surovin, těžbou, výrobou a výstavbou
84.13.14   Správní služby související s dopravou a spoji
84.13.15   Správní služby související s obchodem, ubytováním a stravováním
84.13.16   Správní služby související s cestovním ruchem
84.13.17   Správní služby v oblasti víceúčelových rozvojových projektů
84.13.18   Všeobecné správní služby související s ekonomikou, obchodem a pracovními záležitostmi
84.2     Služby pro společnost jako celek
84.21    Služby v oblasti zahraničních věcí
84.21.1   Služby v oblasti zahraničních věcí
84.21.11   Správní služby související s vnějšími vztahy, diplomatické a konzulární služby v zahraničí
84.21.12   Služby související se zahraniční hospodářskou pomocí
84.21.13   Služby související se zahraniční vojenskou pomocí
84.22    Služby v oblasti obrany
84.22.1   Služby v oblasti obrany
84.22.11   Služby vojenské obrany
84.22.12   Služby civilní obrany
84.23    Služby v oblasti spravedlnosti a soudnictví
84.23.1   Služby v oblasti spravedlnosti a soudnictví
84.23.11   Správní služby související se soudnictvím
84.23.12   Správní služby související s detenčními zařízeními nebo s nápravou delikventů
84.24    Služby v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
84.24.1   Služby v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
84.24.11   Policejní služby
84.24.19   Ostatní služby související s veřejným pořádkem a bezpečností
84.25    Hasičské záchranné služby
84.25.1   Hasičské záchranné služby
84.25.11   Služby požární ochrany a prevence
84.25.19   Ostatní hasičské záchranné služby
84.3     Služby v oblasti povinného sociálního zabezpečení
84.30    Služby v oblasti povinného sociálního zabezpečení
84.30.1   Služby v oblasti povinného sociálního zabezpečení
84.30.11   Služby v oblasti povinného sociálního zabezpečení týkající se nemocenského pojištění, peněžité
       pomoci v mateřství nebo dočasných invalidních dávek
84.30.12   Služby v oblasti povinného sociálního zabezpečení týkající se penzijních programů; starobní,
       invalidní a pozůstalostní dávky
84.30.13   Služby v oblasti povinného sociálního zabezpečení týkající se dávek v nezaměstnanosti
84.30.14   Služby v oblasti povinného sociálního zabezpečení týkající se rodinných a dětských přídavků
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
P SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
 
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
85      Služby v oblasti vzdělávání
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
85.1     Služby v oblasti předškolního vzdělávání
85.10    Služby v oblasti předškolního vzdělávání
85.10.1   Služby v oblasti předškolního vzdělávání
85.10.10   Služby v oblasti předškolního vzdělávání
85.2     Služby v oblasti primárního vzdělávání
85.20    Služby v oblasti primárního vzdělávání
85.20.1   Služby v oblasti primárního vzdělávání
85.20.11   Služby v oblasti primárního vzdělávání poskytované on-line
85.20.12   Ostatní služby v oblasti primárního vzdělávání
85.3     Služby v oblasti sekundárního vzdělávání
85.31    Služby v oblasti sekundárního všeobecného vzdělávání
85.31.1   Služby v oblasti sekundárního všeobecného vzdělávání
85.31.11   Služby v oblasti nižšího sekundárního všeobecného vzdělávání poskytované on-line
85.31.12   Ostatní služby v oblasti nižšího sekundárního všeobecného vzdělávání
85.31.13   Služby v oblasti vyššího sekundárního všeobecného vzdělávání poskytované on-line
85.31.14   Ostatní služby v oblasti vyššího sekundárního všeobecného vzdělávání
85.32    Služby v oblasti sekundárního odborného vzdělávání
85.32.1   Služby v oblasti sekundárního odborného vzdělávání
85.32.11   Služby v oblasti nižšího sekundárního odborného vzdělávání poskytované on-line
85.32.12   Ostatní služby v oblasti nižšího sekundárního odborného vzdělávání
85.32.13   Služby v oblasti vyššího sekundárního odborného vzdělávání poskytované on-line
85.32.14   Ostatní služby v oblasti vyššího sekundárního odborného vzdělávání
85.4     Služby v oblasti postsekundárního vzdělávání
85.41    Služby v oblasti postsekundárního jiného než terciárního vzdělávání
85.41.1   Služby v oblasti postsekundárního jiného než terciárního vzdělávání
85.41.11   Služby v oblasti postsekundárního jiného než terciárního všeobecného vzdělávání poskytované on-
       line
85.41.12   Ostatní služby v oblasti postsekundárního jiného než terciárního všeobecného vzdělávání
85.41.13   Služby v oblasti postsekundárního jiného než terciárního odborného vzdělávání poskytované on-
       line
85.41.14   Ostatní služby v oblasti postsekundárního jiného než terciárního odborného vzdělávání
85.42    Služby v oblasti terciárního vzdělávání
85.42.1   Služby v oblasti terciárního vzdělávání
85.42.11   Služby v oblasti prvního stupně terciárního vzdělávání poskytované on-line
85.42.12   Ostatní služby v oblasti prvního stupně terciárního vzdělávání
85.42.13   Služby v oblasti druhého stupně terciárního vzdělávání poskytované on-line
85.42.14   Ostatní služby v oblasti druhého stupně terciárního vzdělávání
85.42.15   Služby v oblasti třetího stupně terciárního vzdělávání poskytované on-line
85.42.16   Ostatní služby v oblasti třetího stupně terciárního vzdělávání
85.5     Služby v oblasti ostatního vzdělávání
85.51    Služby v oblasti sportovního a rekreačního vzdělávání
85.51.1   Služby v oblasti sportovního a rekreačního vzdělávání
85.51.10   Služby v oblasti sportovního a rekreačního vzdělávání
85.52    Služby v oblasti uměleckého vzdělávání
85.52.1   Služby v oblasti uměleckého vzdělávání
85.52.11   Služby tanečních škol a učitelů tance
85.52.12   Služby hudebních škol a učitelů hudby
85.52.13   Služby výtvarných škol a kurzů výtvarného umění
85.52.19   Ostatní služby v oblasti uměleckého vzdělávání
85.53    Služby autoškol a jiných škol řízení
85.53.1   Služby autoškol a jiných škol řízení
85.53.11   Služby autoškol
    85.53.12   Služby leteckých škol a škol jachtingu
85.59    Služby v oblasti ostatního vzdělávání j. n.
85.59.1   Služby v oblasti ostatního vzdělávání j. n.
85.59.11   Služby jazykových škol
85.59.12   Služby škol výpočetní techniky
85.59.13   Služby v oblasti odborného vzdělávání j. n.
85.59.19   Služby v oblasti vzdělávání j. n.
85.6     Podpůrné služby v oblasti vzdělávání
85.60    Podpůrné služby v oblasti vzdělávání
85.60.1   Podpůrné služby v oblasti vzdělávání
85.60.10   Podpůrné služby v oblasti vzdělávání
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
 
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
86      Zdravotní péče
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
86.1     Ústavní zdravotní péče
86.10    Ústavní zdravotní péče
86.10.1   Ústavní zdravotní péče
86.10.11   Chirurgická ústavní péče
86.10.12   Gynekologicko-porodnická ústavní péče
86.10.13   Rehabilitační ústavní péče
86.10.14   Psychiatrická ústavní péče
86.10.15   Jiná ústavní péče poskytovaná lékaři
86.10.19   Ostatní ústavní zdravotní péče
86.2     Ambulantní a zubní zdravotní péče
86.21    Všeobecná ambulantní zdravotní péče
86.21.1   Všeobecná ambulantní zdravotní péče
86.21.10   Všeobecná ambulantní zdravotní péče
86.22    Specializovaná ambulantní zdravotní péče
86.22.1   Specializovaná ambulantní zdravotní péče
86.22.11   Analyzování a interpretace lékařských snímků
86.22.19   Ostatní specializovaná ambulantní zdravotní péče
86.23    Zubní péče
86.23.1   Zubní péče
86.23.11   Ortodontická péče
86.23.19   Ostatní zubní péče
86.9     Ostatní služby související se zdravotní péčí
86.90    Ostatní služby související se zdravotní péčí
86.90.1   Ostatní služby související se zdravotní péčí
86.90.11   Služby související s těhotenstvím
86.90.12   Ošetřovatelská péče
86.90.13   Fyzioterapeutická péče
86.90.14   Sanitní služby
86.90.15   Zdravotnické laboratorní služby
86.90.16   Služby krevních a spermatických bank a bank orgánů
86.90.17   Služby související s diagnostickým zobrazováním bez interpretace
86.90.18   Služby v oblasti duševního zdraví
86.90.19   Ostatní služby související se zdravotní péčí j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
87      Pobytové služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
87.1     Služby v ošetřovatelských pobytových zařízeních
87.10    Služby v ošetřovatelských pobytových zařízeních
87.10.1   Služby v ošetřovatelských pobytových zařízeních
87.10.10   Služby v ošetřovatelských pobytových zařízeních
87.2     Pobytové služby pro osoby mentálně postižené a pro osoby závislé na návykových látkách
87.20    Pobytové služby pro osoby mentálně postižené a pro osoby závislé na návykových látkách
87.20.1   Pobytové služby pro osoby mentálně postižené a pro osoby závislé na návykových látkách
87.20.11   Pobytové služby pro děti mentálně postižené a pro děti závislé na návykových látkách
87.20.12   Pobytové služby pro dospělé osoby mentálně postižené a pro dospělé osoby závislé na návykových
       látkách
87.3     Pobytové služby pro seniory a zdravotně postižené osoby
87.30    Pobytové služby pro seniory a zdravotně postižené osoby
87.30.1   Pobytové služby pro seniory a zdravotně postižené osoby
87.30.11   Sociální služby v pobytových zařízeních pro seniory
87.30.12   Sociální služby v pobytových zařízeních pro děti a mládež se zdravotním postižením
87.30.13   Sociální služby v pobytových zařízeních pro dospělé osoby se zdravotním postižením
87.9     Ostatní pobytové služby
87.90    Ostatní pobytové služby
87.90.1   Ostatní pobytové služby
87.90.11   Ostatní sociální služby s ubytováním pro děti a mládež
87.90.12   Sociální služby s ubytováním pro týrané ženy
87.90.13   Ostatní sociální služby s ubytováním pro dospělé osoby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
88      Sociální služby bez ubytování
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
88.1     Sociální služby bez ubytování pro seniory a zdravotně postižené osoby
88.10    Sociální služby bez ubytování pro seniory a zdravotně postižené osoby
88.10.1   Sociální služby bez ubytování pro seniory a zdravotně postižené osoby
88.10.11   Asistenční služby pro seniory
88.10.12   Služby center denní péče pro seniory
88.10.13   Profesní rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením
88.10.14   Asistenční služby pro osoby se zdravotním postižením
88.10.15   Služby center denní péče pro dospělé osoby se zdravotním postižením
88.9     Ostatní sociální služby bez ubytování
88.91    Služby denní péče o děti
88.91.1   Služby denní péče o děti
88.91.11   Služby denní péče o děti, kromě služeb denní péče o děti se zdravotním postižením
88.91.12   Služby denní péče o děti a mládež se zdravotním postižením
88.91.13   Hlídání dětí
88.99    Ostatní sociální služby bez ubytování j. n.
88.99.1   Ostatní sociální služby bez ubytování j. n.
88.99.11   Poradenské a konzultační služby vztahující se k dětem j. n.
88.99.12   Služby sociální péče bez ubytování
88.99.13   Profesní rehabilitace pro nezaměstnané
88.99.19   Jiné sociální služby bez ubytování j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
R KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ SLUŽBY
 
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
90      Tvůrčí, umělecké a zábavní služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
90.0     Tvůrčí, umělecké a zábavní služby
90.01    Služby scénických umělců
90.01.1   Služby scénických umělců
90.01.10   Služby scénických umělců
90.02    Podpůrné služby pro scénická umění
90.02.1   Podpůrné služby pro scénická umění
90.02.11   Produkce a prezentace scénických představení
90.02.12   Propagace a pořádání scénických představení
90.02.19   Ostatní podpůrné služby pro scénická představení
90.03    Umělecká tvorba
90.03.1   Umělecká tvorba
90.03.11   Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných umělců, kromě scénických umělců
90.03.12   Originály uměleckých děl spisovatelů, skladatelů a jiných umělců, kromě scénických umělců,
       malířů, grafiků a sochařů
90.03.13   Originály uměleckých děl malířů, grafiků a sochařů
90.04    Služby související s provozem kulturních zařízení
90.04.1   Služby související s provozem kulturních zařízení
90.04.10   Služby související s provozem kulturních zařízení
91      Služby knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
91.0     Služby knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
91.01    Služby knihoven a archivů
91.01.1   Služby knihoven a archivů
91.01.11   Služby knihoven
91.01.12   Služby archivů
91.02    Služby muzeí
91.02.1   Služby související s provozem muzeí
91.02.10   Služby související s provozem muzeí
91.02.2   Muzejní sbírky
91.02.20   Muzejní sbírky
91.03    Služby související s provozem kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických
       zajímavostí
91.03.1   Služby související s provozem kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických
       zajímavostí
91.03.10   Služby související s provozem kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických
       zajímavostí
91.04    Služby botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
91.04.1   Služby botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
91.04.11   Služby botanických a zoologických zahrad
91.04.12   Služby přírodních rezervací a národních parků, vč. ochrany divoké zvěře
92      Služby související s hazardními hrami a sázením
92.0     Služby související s hazardními hrami a sázením
92.00    Služby související s hazardními hrami a sázením
92.00.1   Služby související s hazardními hrami
92.00.11   Služby související s hazardními stolními hrami
92.00.12   Služby související s výherními automaty
92.00.13   Služby související s loteriemi, numerickými hrami a bingem
92.00.14   Služby související s hazardními hrami poskytovanými on-line
92.00.19   Ostatní služby související s hazardními hrami
92.00.2   Služby související se sázením
92.00.21   Služby související se sázením poskytované on-line
92.00.29   Ostatní služby související se sázením
93      Sportovní, zábavní a rekreační služby
93.1     Sportovní služby
93.11    Služby související s provozem sportovních zařízení
93.11.1   Služby související s provozem sportovních zařízení
93.11.10   Služby související s provozem sportovních zařízení
93.12    Služby sportovních klubů
93.12.1   Služby sportovních klubů
93.12.10   Služby sportovních klubů
93.13    Služby fitcenter
93.13.1   Služby fitcenter
93.13.10   Služby fitcenter
93.19    Ostatní sportovní služby
93.19.1   Ostatní sportovní služby
93.19.11   Služby na podporu a propagaci sportů, vč. rekreačních sportů
93.19.12   Služby sportovců
93.19.13   Podpůrné služby související se sporty a rekreací
93.19.19   Ostatní služby v oblasti sportů, vč. rekreačních sportů
93.2     Zábavní a rekreační služby
93.21    Služby lunaparků a zábavních parků
93.21.1       Služby lunaparků a zábavních parků
93.21.10   Služby lunaparků a zábavních parků
93.29    Ostatní zábavní a rekreační služby
93.29.1   Ostatní rekreační služby j. n.
93.29.11   Služby související s provozem rekreačních parků a pláží
93.29.19   Jiné rekreační služby j. n.
93.29.2   Ostatní zábavní služby j. n.
93.29.21   Služby související s ohňostroji a světelnými a zvukovými představeními
93.29.22   Služby související s herními automaty
93.29.29   Zábavní služby j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
S OSTATNÍ SLUŽBY
 
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
94      Služby organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
94.1     Služby podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací
94.11    Služby podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
94.11.1   Služby podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
94.11.10   Služby podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
94.12    Služby profesních organizací
94.12.1   Služby profesních organizací
94.12.10   Služby profesních organizací
94.2     Služby odborových svazů
94.20    Služby odborových svazů
94.20.1   Služby odborových svazů
94.20.10   Služby odborových svazů
94.9     Služby ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
94.91    Služby náboženských organizací
94.91.1   Služby náboženských organizací
94.91.10   Služby náboženských organizací
94.92    Služby politických stran a organizací
94.92.1   Služby politických stran a organizací
94.92.10   Služby politických stran a organizací
94.99    Služby ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
94.99.1   Služby (kromě poskytování finanční pomoci) ostatních organizací sdružujících osoby za účelem
       prosazování společných zájmů j. n.
94.99.11   Služby organizací pro lidská práva
94.99.12   Služby organizací na ochranu životního prostředí
94.99.13   Služby organizací na ochranu určitých skupin obyvatelstva
94.99.14   Ostatní podpůrné služby organizací zabývajících se zlepšením občanské vybavenosti
94.99.15   Služby mládežnických sdružení
94.99.16   Služby sdružení v oblasti kultury a rekreace
94.99.17   Služby ostatních občanských a společenských organizací
94.99.19   Služby jiných organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
94.99.2   Služby organizací sdružujících osoby za účelem poskytování finanční pomoci
94.99.20   Služby organizací sdružujících osoby za účelem poskytování finanční pomoci
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
95      Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
95.1     Opravy počítačů a komunikačních zařízení
95.11    Opravy počítačů a periferních zařízení
95.11.1   Opravy počítačů a periferních zařízení
95.11.10   Opravy počítačů a periferních zařízení
95.12    Opravy komunikačních zařízení
95.12.1   Opravy komunikačních zařízení
95.12.10   Opravy komunikačních zařízení
95.2     Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
95.21    Opravy spotřební elektroniky
95.21.1   Opravy spotřební elektroniky
95.21.10   Opravy spotřební elektroniky
95.22    Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
95.22.1   Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
95.22.10   Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
95.23    Opravy obuvi a kožených výrobků
95.23.1   Opravy obuvi a kožených výrobků
95.23.10   Opravy obuvi a kožených výrobků
95.24    Opravy nábytku a bytového vybavení
95.24.1   Opravy nábytku a bytového vybavení
95.24.10   Opravy nábytku a bytového vybavení
95.25    Opravy hodin, hodinek a klenotů
95.25.1   Opravy hodin, hodinek a klenotů
95.25.11   Opravy hodin a hodinek
95.25.12   Opravy klenotů
95.29    Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
95.29.1   Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
95.29.11   Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost
95.29.12   Opravy jízdních kol
95.29.13   Opravy a údržba hudebních nástrojů
95.29.14   Opravy a údržba sportovních potřeb
95.29.19   Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
96      Ostatní osobní služby
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
96.0     Ostatní osobní služby
96.01    Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků a související služby
96.01.1   Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků a související služby
96.01.11   Služby související s prádelními automaty
96.01.12   Chemické čištění (vč. čištění kožešinových výrobků)
96.01.13   Žehlení a mandlování
96.01.14   Barvení oděvů a textilních výrobků
96.01.19   Ostatní čištění textilních výrobků
96.02    Kadeřnické kosmetické a podobné služby
96.02.1   Kadeřnické, kosmetické a podobné služby
96.02.11   Dámské kadeřnické služby
96.02.12   Pánské kadeřnické a holičské služby
96.02.13   Kosmetické služby, manikúra a pedikúra
96.02.19   Ostatní kosmetické služby
96.02.2   Lidské vlasy, nezpracované
96.02.20   Lidské vlasy, nezpracované
96.03    Pohřební a související služby
96.03.1   Pohřební a související služby
96.03.11   Hřbitovní a kremační služby
96.03.12   Pohřební služby
96.04    Služby pro osobní a fyzickou pohodu
96.04.1   Služby pro osobní a fyzickou pohodu
96.04.10   Služby pro osobní a fyzickou pohodu
96.09    Ostatní osobní služby j. n.
96.09.1   Ostatní osobní služby j. n.
96.09.11   Služby související s péčí o zvířata v zájmovém chovu
96.09.12   Služby doprovodu
96.09.13   Služby související s automaty j. n.
96.09.19   Jiné osobní služby j. n.
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
T SLUŽBY DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; VÝROBKY A SLUŽBY BLÍŽE NEURČENÉ, PRODUKOVANÉ DOMÁCNOSTMI PRO VLASTNÍ POTŘEBU
 
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
97      Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
97.0     Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
97.00    Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
97.00.1   Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
97.00.10   Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
98      Výrobky a služby blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní potřebu
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
98.1     Výrobky blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní potřebu
98.10    Výrobky blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní potřebu
98.10.1   Výrobky blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní potřebu
98.10.10   Výrobky blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní potřebu
98.2     Služby blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní potřebu
98.20    Služby blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní potřebu
98.20.1   Služby blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní potřebu
98.20.10   Služby blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní potřebu
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 
U SLUŽBY EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ
 
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
99      Služby exteritoriálních organizací a institucí
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
99.0     Služby exteritoriálních organizací a institucí
99.00    Služby exteritoriálních organizací a institucí
99.00.1   Služby exteritoriálních organizací a institucí
99.00.10   Služby exteritoriálních organizací a institucí
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
       
II. METODICKÁ ČÁST
Klasifikace produkce (CZ-CPA), dále jen "klasifikace CZ-CPA" byla zavedena sdělením Českého statistického úřadu č. 275/2008 Sb. ze dne 31. července 2008. Klasifikace produkce (CZ-CPA) nahrazuje Standardní klasifikaci produkce (SKP), dále jen "klasifikace SKP". Klasifikace SKP vycházela z mezinárodního standardu CPA 2002. Uvedený mezinárodní standard byl zásadním způsobem zrevidován a s účinností od 1. ledna 2008 byl pod označením CPA 2008 vydán standard nový. V návaznosti na tuto změnu byla vytvořena česká verze klasifikace, tedy klasifikace CZ-CPA, která kódově i obsahově zcela odpovídá mezinárodnímu standardu.
Evropský mezinárodní standard CPA1 vychází z mezinárodního standardu OSN, se kterým je provázán převodníkem. Vazba CPA 2008 (CZ-CPA) na CPC ver. 22 je uvedena v části III. této publikace, tedy u systematické části.
Klasifikace CZ-CPA je pro statistické účely platná od 1. ledna 2008. Je závazná pro statistická zjišťování, prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon nebo jiný legislativní předpis.
Publikace obsahuje kromě vlastní klasifikace též vysvětlivky a převodníky.
Vysvětlivky jsou publikovány v části IV. této publikace. V části V. je publikován převodník CPA 2002 (SKP) na CPA 2008 (CZ-CPA) a převodník CPA 2008 (CZ-CPA) na CN 2008 (KN 2008)3.
Metodická příručka ještě není v definitivní podobě, bude poskytnuta Eurostatem v průběhu roku 2009.
Následně bude zveřejněna na internetových stránkách ČSÚ, na adrese www.czso.cz, záložka Klasifikace, číselníky, konkrétně na stránkách týkajících se Klasifikace produkce.
Konstrukce klasifikace:
Klasifikace CZ-CPA je hierarchická, šestimístná.
Klasifikace CZ-CPA je tvořena:
a) první úrovní, jejíž položky jsou označeny jednomístným písmenným kódem (sekce),
b) druhou úrovní, jejíž položky jsou označeny dvoumístným číselným kódem (oddíly),
c) třetí úrovní, jejíž položky jsou označeny trojmístným číselným kódem (skupiny),
d) čtvrtou úrovní, jejíž položky jsou označeny čtyřmístným číselným kódem (třídy),
e) pátou úrovní, jejíž položky jsou označeny pětimístným číselným kódem (kategorie),
f) šestou úrovní, jejíž položky jsou označeny šestimístným číselným kódem (subkategorie).
Klasifikace CZ-CPA obsahuje:
* 21 sekcí,
* 88 oddílů,
* 261 skupin,
* 575 tříd,
* 1342 kategorií,
* 3142 subkategorií.
Celkem klasifikace CZ-CPA obsahuje 5429 položek.
Předmět klasifikace:
Předmětem klasifikace CZ-CPA je produkce, tzn. výsledek ekonomických činností. Ekonomické činnosti jsou tříděny v klasifikaci CZ-NACE4. Tyto dvě klasifikace (CZ-NACE a CZ-CPA) na sebe tedy navazují, což je patrné na jejich struktuře. Rozdíly jsou uvedeny v tab. 1.
Produkce je v zásadě dvojího charakteru: mohou to být produkty nebo služby. Produkty jsou všechny průmyslové, zemědělské, lesnické a jiné výrobky, plodiny atd., které jsou výrobci (producenty) dále předávány odběratelům - koncovým spotřebitelům, k dalšímu zpracování nebo prodejcům. Důležitou součástí výrobků jsou díly (popř. příslušenství). Jedná se o díly různých strojů a zařízení, klasifikovaných převážně v oddílech 25 až 32.
Díly se obvykle zatřiďují ve stejné třídě (příp. ve stejném oddílu) jako kompletní výrobek. Výjimkou jsou však např. díly pro svítidla (svítidla jsou klasifikována v oddílu 27, plastové díly pro svítidla jsou klasifikovány v oddílu 22, skleněné díly v oddílu 23).
V klasifikaci CZ-CPA jsou rovněž uvedeny odpady a druhotné suroviny, které však nelze považovat za produkty, vznikající jako záměrný výsledek ekonomické činnosti. Služby mohou být výrobního i nevýrobního charakteru.
K službám výrobního charakteru, které se vyskytují v klasifikaci CZ-CPA, se řadí subdodavatelské práce. Subdodavatelské práce (v klasifikaci CZ-NACE též outsourcing) jsou práce, kterými se dodavatel podílí na výrobě výrobku. Práci vykonává na materiálu (meziproduktu), který vlastní zadavatel. Dodavatel tedy dodává svou práci formou dodávky na zakázku (na základě smlouvy nebo dohody). Subdodavatelské práce jsou v klasifikaci CZ-CPA uvedeny v oddílech 10 až 32 jako samostatné položky na úrovni subkategorií, označovány jsou kódem XX.XX.99.
K dalším službám, které se vyskytují v klasifikaci CZ-CPA, patří např. podpůrné služby, které mohou být vyčleněny na úrovni skupin, tříd, může jim být vyčleněn i celý oddíl (09 Podpůrné služby při těžbě), vyskytují se v různých částech klasifikace. Podpůrné služby jsou služby nevýrobního charakteru, nevedou k výrobku, meziproduktu či samotné poskytované službě.
Jsou to služby pro výrobce (producenta) nebo poskytovatele služeb, zajišťují správný chod výrobního procesu či služby. Opravy výrobků se nezatřiďují ve stejném oddílu společně s výrobou, ale jsou pro ně vytvořeny speciální skupiny, také jeden oddíl a jedna kategorie. Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení jsou klasifikovány ve skupině 33.1, opravy motorových vozidel ve skupině 45.2, opravy motocyklů v kategorii 45.40.5 a opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost v oddílu 95.
Instalace průmyslových strojů a zařízení se zatřiďují ve skupině 33.2.
Princip zatřiďování:
Každému výrobku či službě je přidělen v každé úrovni klasifikace CZ-CPA pouze jeden kód. Protože je klasifikace hierarchická, platí přímá návaznost kódů jednotlivých úrovní na sebe. Obecně platí, že klasifikovat se začíná na nejvyšší úrovni (sekce) a pokračuje se přes nižší úrovně (oddíl, skupina, třída, kategorie) až k úrovni nejnižší (subkategorie).
Vysvětlivky:
Vysvětlivky, tedy objasnění, co do které položky patří, jsou vypracovány zejména pro služby; vysvětlivky jsou publikovány v plné verzi tak, jak byly vypracovány Eurostatem. Vysvětlivky nejsou uvedeny u položek, kde je zřejmé, co do položky patří. Jedná se zejména o části klasifikace, týkající se zemědělství, těžby a zpracovatelského průmyslu. Při zatřiďování výrobků (produktů) může pomoci zejména převodník na Kombinovanou nomenklaturu.
Vysvětlivky jsou uvedeny nejčastěji u šestimístných položek. Pokud však vysvětlivka platí shodně pro všechny detailnější položky, může být uvedena i u pětimístné, čtyřmístné či jiné položky.
Vysvětlivky i převodníky jsou uvedeny jak v této publikaci, tak i na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz, v záložce Klasifikace, číselníky.
Tab. 1: Rozdíly v klasifikacích NACE Rev. 2 a CPA 2008
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| NACE Rev. 2              | CPA 2008                    |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 01.5 "Smíšené hospodářství"      | není                      |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 03.1 "Rybolov"            | 03.00 "Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty |
| 03.2 "Akvakultura"          | akvakultury; podpůrné služby pro rybolov"    |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| není                 | 31.00 "Sedadla a jejich díly, díly..."     |
| 31.01 "Výr. kanc. nábytku a zaříz.  | 31.01 "Kanc. náb. a náb. do obchodů."      |
|    obchodů"            |                         |
| 31.02 "Výr. kuchyňského nábytku"   | 31.02 "Kuchyňský nábytek."           |
| 31.03 "Výr. matrací"         | 31.03 "Matrace."                |
| 31.09 "Výr. ostatního nábytku"    | 31.09 "Ostatní nábytek."            |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 41.10 "Developerská činnost"     | 41.00 "Budovy a výstavba budov"         |
| 41.20 "Výstavba bytových       |                         |
|    a nebytových budov"      |                         |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6,  | 47.00 "Maloobchod s."              |
| 47.7, 47.8, 47.9 "Maloobchod s/v."  |                         |
| např.: 47.3 "Maloobchod s pohonnými  | např.: 47.00.81 "Maloobchod s pohonnými     |
|    hmotami ve specializovaných  |     hmotami"                 |
|    prodejnách"          |                         |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
Pozn.: Výčet není úplný.
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A ZNAČEK
Z: Zahrnuje:
ZT: Zahrnuje také:
N: Nezahrnuje:
j. n. jinde neuvedené
apod. a podobně
vč. včetně
* součást kódu
_______________
1 CPA (Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community)
2 CPC ver. 2 (Central Product Classification) je klasifikací vytvořenou Organizací spojených národů a je jednou z hlavních ekonomických klasifikací. Je od ní odvozená klasifikace CPA 2008, se kterou jsou propojeny převodníkem.
3 KN 2008 / CN 2008 (Kombinovaná nomenklatura, Combined nomenclature) je číselníkem zboží zavedeným nařízením Rady (EHS) č. 2658/89 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. Tento číselník splňuje požadavky společného celního sazebníku a statistiky vnějšího obchodu EU, je pravidelně aktualizován.
4 CZ-NACE (Klasifikace ekonomických činností) je národní verzí NACE Rev. 2 (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community), která byla zavedena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006.
VYSVĚTLIVKY
SEKCE A - PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby

01.1 Plodiny jiné než trvalé

01.11 Obiloviny (kromě rýže), luštěniny a olejnatá semena

   Z:
   - obiloviny, luštěniny a olejnatá semena pěstované pro
    lidskou konzumaci i k jiným účelům

 01.11.1 Pšenice

  01.11.11 Pšenice tvrdá
  01.11.12 Pšenice, kromě pšenice tvrdé

 01.11.2 Kukuřice

  01.11.20 Kukuřice

   N:
   - krmnou kukuřici (01.19.10)

 01.11.3 Ječmen, žito a oves

  01.11.31 Ječmen
  01.11.32 Žito
  01.11.33 Oves

 01.11.4 Čirok, proso a ostatní obiloviny

  01.11.41 Čirok
  01.11.42 Proso
  01.11.49 Ostatní obiloviny

 01.11.5 Sláma a plevy

  01.11.50 Sláma a plevy

 01.11.6 Zelené luštěniny

  01.11.61 Fazole, zelené
  01.11.62 Hrách, zelený
  01.11.69 Ostatní zelené luštěniny

 01.11.7 Sušené luštěniny

  01.11.71 Fazole, sušené
  01.11.72 Boby obecné, sušené
  01.11.73 Cizrna, sušená
  01.11.74 Čočka, sušená
  01.11.75 Hrách, sušený
  01.11.79 Sušené luštěniny j. n.

 01.11.8 Sójové boby, podzemnice olejná a bavlníková semena

  01.11.81 Sójové boby
  01.11.82 Podzemnice olejná, neloupaná
  01.11.83 Podzemnice olejná, loupaná
  01.11.84 Bavlníková semena

 01.11.9 Ostatní olejnatá semena

  01.11.91 Lněná semena
  01.11.92 Hořčičná semena
  01.11.93 Semena řepky nebo řepice
  01.11.94 Sezamová semena
  01.11.95 Slunečnicová semena
  01.11.99 Ostatní olejnatá semena j. n.

01.12 Rýže, neloupaná

 01.12.1 Rýže, neloupaná

  01.12.10 Rýže, neloupaná

01.13 Zelenina (vč. melounů), kořeny a hlízy, semena, houby
   a lanýže

 01.13.1 Listová nebo řapíkatá a stonková zelenina

  01.13.11 Chřest
  01.13.12 Zelí
  01.13.13 Květák a brokolice
  01.13.14 Salát hlávkový
  01.13.15 Čekanka
  01.13.16 Špenát
  01.13.17 Artyčoky
  01.13.19 Ostatní listová nebo řapíkatá a stonková
       zelenina

 01.13.2 Melouny

  01.13.21 Vodní melouny
  01.13.29 Ostatní melouny

 01.13.3 Ostatní plodová zelenina

  01.13.31 Čili papričky a paprika zeleninová (pouze
       paprika rodu Capsicum)
  01.13.32 Okurky salátové a okurky nakládačky
  01.13.33 Lilek
  01.13.34 Rajčata
  01.13.39 Ostatní plodová zelenina j. n.

   Z:
   - cukety
   - sladkou kukuřici
   - dýně a jinou plodovou zeleninu j. n.

 01.13.4 Zelenina kořenová, cibulová a hlízová

  01.13.41 Mrkev, vodnice a tuřín
  01.13.42 Česnek
  01.13.43 Cibule

   Z:
   - cibuli a šalotku

  01.13.44 Pór a jiná cibulová zelenina
  01.13.49 Ostatní kořenová a hlízová zelenina (bez vysokého
       obsahu škrobu nebo inulinu)

 01.13.5 Kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu

  01.13.51 Brambory
  01.13.52 Batáty (sladké brambory)
  01.13.53 Kasava
  01.13.59 Ostatní kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu
       nebo inulinu

 01.13.6 Semena zeleniny, kromě semen řepy

  01.13.60 Semena zeleniny, kromě semen řepy

 01.13.7 Cukrová řepa a semena cukrové řepy

  01.13.71 Cukrová řepa
  01.13.72 Semena cukrové řepy

 01.13.8 Houby a lanýže

  01.13.80 Houby a lanýže

 01.13.9 Zelenina, čerstvá, j. n.

  01.13.90 Zelenina, čerstvá, j. n.

01.14 Cukrová třtina

 01.14.1 Cukrová třtina

  01.14.10 Cukrová třtina

01.15 Tabák, nezpracovaný

 01.15.1 Tabák, nezpracovaný

  01.15.10 Tabák, nezpracovaný

01.16 Přadné plodiny

 01.16.1 Přadné plodiny

  01.16.11 Bavlna, též vyzrněná
  01.16.12 Juta, kenaf a podobná textilní lýková vlákna,
       surová nebo máčená, kromě lnu, pravého konopí
       a ramie
  01.16.19 Len, pravé konopí a surové přadné rostliny j. n.

01.19 Ostatní plodiny jiné než trvalé

 01.19.1 Pícniny

  01.19.10 Pícniny

   Z:
   - tuřín, krmnou řepu, kořeny pro krmné účely, jetel,
    vojtěšku, vičenec, krmnou kukuřici a ostatní trávy,
    krmnou kapustu a podobné krmivo
   - pohanku

   N:
   - pelety a moučky z pícnin (10.91)

 01.19.2 Řezané květiny a poupata květin; semena květin

  01.19.21 Řezané květiny a poupata květin
  01.19.22 Semena květin

 01.19.3 Semena řepy a pícnin; ostatní rostlinné suroviny

  01.19.31 Semena řepy (kromě semen cukrové řepy) a pícnin
  01.19.39 Rostlinné suroviny j. n.

01.2 Trvalé plodiny

01.21 Vinné hrozny

 01.21.1 Vinné hrozny

  01.21.11 Stolní hrozny, čerstvé
  01.21.12 Ostatní vinné hrozny, čerstvé

01.22 Tropické a subtropické ovoce

 01.22.1 Tropické a subtropické ovoce

  01.22.11 Avokádo
  01.22.12 Banány, plantejny a podobné ovoce
  01.22.13 Datle
  01.22.14 Fíky
  01.22.19 Ostatní tropické a subtropické ovoce

01.23 Citrusové plody

 01.23.1 Citrusové plody

  01.23.11 Šedok (pomela) a grapefruity
  01.23.12 Citrony a limety
  01.23.13 Pomeranče
  01.23.14 Tangerinky, mandarinky, klementinky
  01.23.19 Ostatní citrusové plody

01.24 Jádrové a peckové ovoce

 01.24.1 Jablka

  01.24.10 Jablka

 01.24.2 Ostatní jádrové a peckové ovoce

  01.24.21 Hrušky
  01.24.22 Kdoule
  01.24.23 Meruňky
  01.24.24 Třešně
  01.24.25 Broskve
  01.24.26 Nektarinky
  01.24.27 Švestky
  01.24.28 Trnky
  01.24.29 Ostatní jádrové a peckové ovoce j. n.

01.25 Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy

 01.25.1 Bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium

  01.25.11 Kiwi
  01.25.12 Maliny
  01.25.13 Jahody
  01.25.19 Ostatní bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium j. n.

   Z:
   - brusinky, borůvky
   - rybíz, angrešt

 01.25.2 Semena ovoce

  01.25.20 Semena ovoce

 01.25.3 Ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice
     olejné a kokosových ořechů)

  01.25.31 Mandle
  01.25.32 Kaštany
  01.25.33 Lískové oříšky
  01.25.34 Pistácie
  01.25.35 Vlašské ořechy
  01.25.39 Ostatní ořechy (kromě planých jedlých ořechů,
       podzemnice olejné a kokosových ořechů)

 01.25.9 Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n.

  01.25.90 Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n.

01.26 Olejnaté plody

 01.26.1 Olivy

  01.26.11 Stolní olivy
  01.26.12 Olivy pro výrobu olivového oleje

 01.26.2 Kokosové ořechy

  01.26.20 Kokosové ořechy

 01.26.9 Ostatní olejnaté plody

  01.26.90 Ostatní olejnaté plody

01.27 Rostliny pěstované pro výrobu nápojů

 01.27.1 Rostliny pěstované pro výrobu nápojů

  01.27.11 Kávová zrna, nepražená
  01.27.12 Listy čaje
  01.27.13 Listy maté
  01.27.14 Kakaové boby

01.28 Koření a aromatické, léčivé a farmaceutické rostliny

 01.28.1 Koření, nezpracované

  01.28.11 Pepř (rodu Piper), surový
  01.28.12 Čili papričky a paprika zeleninová, suché (pouze
       paprika rodu Capsicum), surové
  01.28.13 Muškátové oříšky, muškátový květ, amomy a
       kardamomy, surové
  01.28.14 Anýz, badyán, koriandr, kmín, kořenný kmín, fenykl
       a jalovcové bobule, surové
  01.28.15 Skořice (canella), surová
  01.28.16 Hřebíček (celé stopky), surový
  01.28.17 Zázvor, sušený, surový
  01.28.18 Vanilka, surová
  01.28.19 Ostatní koření, nezpracované

 01.28.2 Chmelové šištice

  01.28.20 Chmelové šištice

 01.28.3 Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství
     nebo jako insekticidy, fungicidy apod.

  01.28.30 Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství
       nebo jako insekticidy, fungicidy apod.

01.29 Ostatní trvalé plodiny

 01.29.1 Přírodní kaučuk

  01.29.10 Přírodní kaučuk

 01.29.2 Vánoční stromky, řezané

  01.29.20 Vánoční stromky, řezané

 01.29.3 Rostlinné materiály používané zejména ke splétání,
     utěsňování, vycpávání, barvení nebo činění

  01.29.30 Rostlinné materiály používané zejména ke splétání,
       utěsňování, vycpávání, barvení nebo činění

01.3 Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy,
   kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí

01.30 Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy,
   kořenové     hlízy, řízky a rouby;
   podhoubí

 01.30.1 Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy,
     kořenové hlízy, řízky a rouby;
     podhoubí

  01.30.10 Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule,
       hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby;
       podhoubí

01.4 Živá zvířata a živočišné produkty

01.41 Živý mléčný skot a syrové mléko mléčného skotu

 01.41.1 Živý mléčný skot

  01.41.10 Živý mléčný skot

 01.41.2 Syrové mléko mléčného skotu

  01.41.20 Syrové mléko mléčného skotu

01.42 Jiný skot a buvoli, živí, a jejich sperma

 01.42.1 Jiný skot a buvoli, živí

  01.42.11 Jiný skot a buvoli, živí, kromě telat
  01.42.12 Telata skotu a buvolů, živá

 01.42.2 Sperma skotu a buvolů

  01.42.20 Sperma skotu a buvolů

01.43 Koně a jiní koňovití, živí

 01.43.1 Koně a jiní koňovití, živí

  01.43.10 Koně a jiní koňovití, živí

01.44 Velbloudi a velbloudovití, živí

 01.44.1 Velbloudi a velbloudovití, živí

  01.44.10 Velbloudi a velbloudovití, živí

01.45 Ovce a kozy, živé; syrové mléko a střižní vlna ovcí a koz

 01.45.1 Ovce a kozy, živé

  01.45.11 Ovce, živé
  01.45.12 Kozy, živé

 01.45.2 Syrové mléko ovčí a kozí

  01.45.21 Syrové mléko ovčí
  01.45.22 Syrové mléko kozí

 01.45.3 Střižní vlna potní ovcí a koz, vč. poloprané

  01.45.30 Střižní vlna potní ovcí a koz, vč. poloprané

01.46 Prasata, živá

 01.46.1 Prasata, živá

  01.46.10 Prasata, živá

01.47 Drůbež, živá, a vejce

 01.47.1 Drůbež, živá

  01.47.11 Kuřata, živá
  01.47.12 Krůty, živé
  01.47.13 Husy, živé
  01.47.14 Kachny a perličky, živé

 01.47.2 Vejce ve skořápkách, čerstvá

  01.47.21 Slepičí vejce ve skořápkách, čerstvá
  01.47.22 Vejce jiné drůbeže ve skořápkách, čerstvá
  01.47.23 Násadová vejce

01.49 Ostatní hospodářská zvířata, živočišné produkty, surové
   kožešiny apod.

 01.49.1 Ostatní hospodářská zvířata, živá

  01.49.11 Domácí králíci, živí
  01.49.12 Hospodářské ptactvo, živé, j. n.
  01.49.13 Hospodářští plazi (vč. hadů a želv), živí
  01.49.19 Ostatní hospodářská zvířata, živá, j. n.

   Z:
   - soby
   - kožešinová zvířata (kromě králíků)
   - kočky, psy a jiné domácí zvířecí mazlíčky
   - různá chovaná zvířata j. n.

 01.49.2 Ostatní živočišné produkty z hospodářských zvířat

  01.49.21 Přírodní med
  01.49.22 Syrové mléko j. n.
  01.49.23 Plži živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení,
       solení nebo ve slaném nálevu, kromě mořských
  01.49.24 Jedlé produkty z hospodářských zvířat j. n.
  01.49.25 Zámotky bource morušového
  01.49.26 Hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též
       rafinované nebo barvené
  01.49.27 Zvířecí embrya k reprodukci
  01.49.28 Nejedlé produkty z hospodářských zvířat j. n.

   Z:
   - jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani
    nečesané

 01.49.3 Surové kožešiny a různé surové kůže

  01.49.31 Surové kožešiny, kromě jehněčích
  01.49.32 Surové kožešiny jehněčí
  01.49.39 Surové kůže zvířat (čerstvé nebo konzervované,
       avšak jinak neupravené) j. n.

01.6 Zemědělské a chovatelské služby (kromě veterinárních)

01.61 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu

 01.61.1 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu

  01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu

   Z:
   - přípravu polí
   - setí a sázení, pěstování a hnojení kultur
   - postřik kultur, vč. leteckého
   - ochranu proti škůdcům v zemědělství
   - ořezávání ovocných stromů a vinné révy
   - přesazování a jednocení plodin
   - sklizeň
   - pronájem zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu
    s obsluhou
   - udržování zemědělských ploch v dobrém zemědělském
    a ekologickém stavu
   - provozování zemědělských zavlažovacích systémů

   N:
   - rozvod vody prostřednictvím potrubí, provoz
    zavlažovacích kanálů (36.00.20)
   - služby krajinných architektů (71.11.4)
   - služby agronomů a zemědělských ekonomů (74.90.19)
   - ochranu proti škůdcům mimo zemědělství (81.29.11)
   - úpravu krajiny nesouvisející se zemědělstvím
    (81.30.10)
   - pořádání zemědělských výstav a veletrhů (82.30.12)

01.62 Podpůrné služby pro živočišnou výrobu

 01.62.1 Podpůrné služby pro živočišnou výrobu

  01.62.10 Podpůrné služby pro živočišnou výrobu

   Z:
   - služby podporující rozmožování, růst a výkony zvířat
   - kontrolu stád, vyhánění dobytka, přípravu pastvin,
    kastrování drůbeže, třídění vajec atd.
   - stříhání ovcí
   - ustájení hospodářských zvířat a péči o ně
   - čistění zemědělských objektů (hal pro chov drůbeže,
    prasat atd.)
   - plemenářské služby
   - služby související s umělou inseminací
   - pronájem zemědělských strojů pro živočišnou výrobu
    s obsluhou

   ZT:
   - služby podkovářů

   N:
   - poskytování prostor výlučně za účelem ustájení dobytka
    (68.20.12)
   - služby agronomů a zemědělských ekonomů (74.90.19)
   - očkování zvířat a ostatní veterinářské služby (75.00.1)
   - služby související s rekreačním jezdectvím (93.11.10)
   - ubytování domácích zvířecích mazlíčků a péče o ně
    (96.09.11)

01.63 Posklizňové služby

 01.63.1 Posklizňové služby

  01.63.10 Posklizňové služby

   Z:
   - přípravu rostlinných produktů pro primární trhy, např.
    čištění, ořezávání, třídění, dezinfekci, sušení,
    vyloupávání
   - vyzrňování bavlny
   - přípravu tabákových listů, např. sušení
   - přípravu kakaových bobů, např. vyloupávání z lusků
   - voskování ovoce

   N:
   - přípravu zemědělských produktů výrobcem (odpovídající
    třída ve skupinách 01.1, 01.2 a 01.3)
   - odstopkovávání a přesušování tabákových listů (12.00.1)
   - služby obchodních zástupců a družstev zabývajících se
    prodejem zemědělských produktů (oddíl 46)
   - velkoobchod se zemědělskými základními surovinami
    (46.2)

01.64 Zpracování osiva pro účely množení

 01.64.1 Zpracování osiva pro účely množení

  01.64.10 Zpracování osiva pro účely množení

   Z:
   - služby prováděné za účelem zlepšování kvality osiva,
    vč. nakládání s geneticky modifikovanými osivy:
    odstraňování cizích látek, příliš malých, mechanicky
    nebo hmyzem poškozených nebo nezralých semen
    snižování vlhkosti osiva na úroveň vhodnou pro
    skladování, sušení, čištění, třídění a zacházení
    s osivem až po prodej

   N:
   - pěstování osiva (01.1, 01.2)
   - zpracování semen za účelem získávání oleje (10.41)
   - výzkumné služby pro účely vývoje nových forem osiva
    (72.11.13)

01.7 Lov a odchyt divokých zvířat a související služby

01.70 Lov a odchyt divokých zvířat a související služby

 01.70.1 Lov a odchyt divokých zvířat a související služby

  01.70.10 Lov a odchyt divokých zvířat a související
       služby

   Z:
   - lov a odchyt divokých zvířat na komerční bázi
   - chytání a/nebo zabíjení zvířat za účelem získávání
    masa, kůží a kožek, pro účely výzkumu, pro zoologické
    zahrady nebo pro zájmový chov
   - získávání surových kožešin, kůží z plazů a ptáků
    v rámci lovu a odchytu divokých zvířat

   ZT:
   - lov mořských savců jako mrožů a tuleňů na pevnině

   N:
   - produkci surových kožešin, kůží z plazů a ptáků na
    zvířecích farmách (01.4)
   - chov divokých zvířat na zvířecích farmách (01.49.1)
   - lov velryb (03.00.69)
   - produkci kůží a kožek na jatkách (10.11)
   - sportovní a rekreační lov a služby s tím spojené
    (93.19.13)
   - podpůrné služby pro lov a odchyt zvěře (94.99.19)

02 Produkty lesnictví, těžby dřeva a související služby

02.1 Sazenice a semena lesních stromů; služby lesních školek;
   lesní stromy
   (surové dřevo na stojato)

02.10 Sazenice a semena lesních stromů; služby lesních školek;
   lesní stromy (surové dřevo na stojato)

 02.10.1 Sazenice a semena lesních stromů

  02.10.11 Sazenice lesních stromů
  02.10.12 Semena lesních stromů

 02.10.2 Služby lesních školek

  02.10.20 Služby lesních školek

   N:
   - služby školek pro pěstování vánočních stromků
    (01.30.10)

 02.10.3 Lesní stromy (surové dřevo na stojato)

  02.10.30 Lesní stromy (surové dřevo na stojato)

02.2 Dřevo surové

02.20 Dřevo surové

 02.20.1 Dřevo surové

  02.20.11 Dřevo surové jehličnaté - výřezy
  02.20.12 Dřevo surové listnaté, kromě tropického dřeva -
       výřezy
  02.20.13 Dřevo surové tropické - výřezy
  02.20.14 Dřevo palivové

02.3 Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva

02.30 Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva

 02.30.1 Přírodní gumy

  02.30.11 Balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné
       přírodní gumy
  02.30.12 Šelak, balzámy a jiné přírodní gumy a pryskyřice

 02.30.2 Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený

  02.30.20 Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený

 02.30.3 Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro
     dekorativní účely

  02.30.30 Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro
       dekorativní účely

 02.30.4 Volně rostoucí jedlé produkty

  02.30.40 Volně rostoucí jedlé produkty

02.4 Podpůrné služby pro lesnictví

02.40 Podpůrné služby pro lesnictví

 02.40.1 Podpůrné služby pro lesnictví

  02.40.10 Podpůrné služby pro lesnictví

   Z:
   - služby pro lesnictví:
    evidence dřevin
    poradenství v oboru lesnictví
    hodnocení dřeva
    protipožární ochrana
    kontrola a regulace škůdců v lesnictví
   - služby pro těžbu dřeva:
    doprava klád v lese
   - pronájem lesnických strojů s obsluhou

   N:
   - provoz lesních školek (02.10.20)
   - odvodňování lesních ploch (43.12.11)
   - vyklízení stavenišť (43.12.11)

03 Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury;
  podpůrné služby pro rybolov a akvakulturu

03.0 Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury;
   podpůrné služby pro rybolov a akvakulturu

03.00 Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury;
   podpůrné služby pro rybolov a akvakulturu

 03.00.1 Ryby, živé

  03.00.11 Okrasné ryby, živé
  03.00.12 Ryby     živé, mořské, jiné než farmové
  03.00.13 Ryby živé, sladkovodní, jiné než farmové
  03.00.14 Ryby živé, mořské, farmové
  03.00.15 Ryby živé, sladkovodní, farmové

 03.00.2 Ryby, čerstvé nebo chlazené

  03.00.21 Ryby čerstvé nebo chlazené, mořské, jiné než
       farmové
  03.00.22 Ryby čerstvé nebo chlazené, sladkovodní, jiné než
       farmové
  03.00.23 Ryby čerstvé nebo chlazené, mořské, farmové
  03.00.24 Ryby čerstvé nebo chlazené, sladkovodní, farmové

 03.00.3 Korýši, nezmrazení

  03.00.31 Korýši, nezmrazení, jiní než farmoví
  03.00.32 Korýši, nezmrazení, farmoví

 03.00.4 Měkkýši a ostatní vodní bezobratlí, živí, čerství
     nebo chlazení

  03.00.41 Ústřice, živé, čerstvé nebo chlazené, jiné než
       farmové
  03.00.42 Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství
       nebo chlazení, jiní než farmoví
  03.00.43 Ústřice, živé, čerstvé nebo chlazené, farmové
  03.00.44 Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství
       nebo chlazení, farmoví

 03.00.5 Perly, neopracované

  03.00.51 Přírodní perly, neopracované
  03.00.52 Kultivované perly, neopracované

 03.00.6 Ostatní vodní rostliny, živočichové a produkty z nich

  03.00.61 Korály a podobné produkty, ulity, lastury a
       krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců
       a sépiové kosti
  03.00.62 Přírodní houby živočišného původu
  03.00.63 Chaluhy a jiné řasy, jiné než farmové
  03.00.64 Chaluhy a jiné řasy, farmové
  03.00.69 Ostatní vodní rostliny, živočichové a produkty
       z nich, j. n.

   Z:
   - žáby chované na farmách
   - velryby

 03.00.7 Podpůrné služby pro rybolov a akvakulturu

  03.00.71 Podpůrné služby pro rybolov
  03.00.72 Podpůrné služby pro akvakulturu
SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
05 Černé a hnědé uhlí a lignit

05.1 Černé uhlí

05.10 Černé uhlí

 05.10.1 Černé uhlí

  05.10.10 Černé uhlí

   N:
   - brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého
    uhlí (19.20.11)

05.2 Hnědé uhlí a lignit

05.20 Hnědé uhlí a lignit

 05.20.1 Hnědé uhlí a lignit

  05.20.10 Hnědé uhlí a lignit

   N:
   - brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z hnědého
    uhlí a lignitu (19.20.12)

06 Ropa a zemní plyn

06.1 Ropa

06.10 Ropa

 06.10.1 Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, surové

  06.10.10 Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, surové

 06.10.2 Živičné nebo ropné břidlice a roponosné písky

  06.10.20 Živičné nebo ropné břidlice a roponosné písky

06.2 Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu

06.20 Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu

 06.20.1 Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu

  06.20.10 Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu

07 Rudy

07.1 Železné rudy

07.10 Železné rudy

 07.10.1 Železné rudy

  07.10.10 Železné rudy

07.2 Neželezné rudy

07.21 Uranové a thoriové rudy

 07.21.1 Uranové a thoriové rudy

  07.21.10 Uranové a thoriové rudy

07.29 Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty

 07.29.1 Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty

  07.29.11 Měděné rudy a jejich koncentráty
  07.29.12 Niklové rudy a jejich koncentráty
  07.29.13 Hliníkové rudy a jejich koncentráty
  07.29.14 Rudy drahých kovů a jejich koncentráty
  07.29.15 Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich
       koncentráty
  07.29.19 Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty j. n.

08 Ostatní těžba a dobývání nerostných surovin

08.1 Kámen, písek a jíl

08.11 Kámen pro výtvarné nebo stavební účely, vápenec,
   sádrovec, křída a břidlice

 08.11.1 Kámen pro výtvarné nebo stavební účely

  08.11.11 Mramor a jiné vápencové kameny pro výtvarné nebo
       stavební účely
  08.11.12 Žula, pískovec a ostatní kameny pro výtvarné
       nebo stavební účely

 08.11.2 Vápenec a sádrovec

  08.11.20 Vápenec a sádrovec

 08.11.3 Křída a nekalcinovaný dolomit

  08.11.30 Křída a nekalcinovaný dolomit

 08.11.4 Břidlice

  08.11.40 Břidlice

08.12 Štěrk, písek, jíly a kaolin

 08.12.1 Štěrk a písek

  08.12.11 Přírodní písky
  08.12.12 Zrnka, odštěpky a prach; oblázky, štěrk
  08.12.13 Směsi strusky a podobný průmyslový odpad, též
       obsahující kamínky, oblázky, štěrk
       a křemen, pro stavební účely

 08.12.2 Jíly a kaolin

  08.12.21 Kaolin a jiné kaolinitické jíly
  08.12.22 Jiné jíly, andaluzit, kyanit a sillimanit;
       mullit; šamotové nebo dinasové zeminy

08.9 Produkty těžby a dobývání j. n.

08.91 Chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv

 08.91.1 Chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv

  08.91.11 Přírodní fosfáty vápenaté nebo přírodní fosfáty
       hlinitovápenaté
  08.91.12 Pyrit (kyz železný), nepražený; surová nebo
       nerafinovaná síra
  08.91.19 Ostatní chemické minerály a minerály pro výrobu
       hnojiv

08.92 Rašelina

 08.92.1 Rašelina

  08.92.10 Rašelina

   N:
   - brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená
    z rašeliny (19.20.13)

08.93 Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda

 08.93.1 Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda

  08.93.10 Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda

   N:
   - potravinářskou sůl (10.84.30)

08.99 Ostatní produkty těžby a dobývání j. n.

 08.99.1 Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt;
     asfaltity a asfaltové horniny

  08.99.10 Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt;
       asfaltity a asfaltové horniny

 08.99.2 Drahokamy a polodrahokamy; průmyslové diamanty;
     neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo
     nahrubo broušené; pemza; smirek; přírodní korund,
     přírodní granát a ostatní přírodní brusiva; ostatní
     nerostné suroviny

  08.99.21 Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových
       diamantů), neopracované nebo jednoduše řezané,
       nebo hrubě tvarované
  08.99.22 Průmyslové diamanty; neopracované nebo jednoduše
       řezané, štípané nebo nahrubo broušené; pemza;
       smirek; přírodní korund, přírodní granát a ostatní
       přírodní brusiva
  08.99.29 Ostatní nerostné suroviny

09 Podpůrné služby při těžbě

09.1 Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu

09.10 Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu

 09.10.1 Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu

   N:
   - služby prováděné přímo provozovateli ropných a plynových
    polí (06.10, 06.20)
   - odborné opravy těžebních strojů (33.12.24)

  09.10.11 Vrtné služby při těžbě ropy a zemního plynu

   Z:
   - zkušební, rozšiřující, výrobní a pomocné vrty;
    zakládání vrtů, montáže, opravy a demontáže vrtných
    zařízení; cementování a plnění vrtných jam pro ropné
    a plynové vrty; odvodnění a odčerpání vrtných jam;
    uzavření vrtných jam a jejich opuštění atd.
   - zkušební vrty v souvislosti s těžbou ropy a zemního
    plynu

   ZT:
   - odborné práce protipožární ochrany na ropných a
    plynových polích
   - průzkumné práce v souvislosti s těžbou ropy a zemního
    plynu

   N:
   - geologické, geofyzikální a související průzkumné práce
    a poradenství (71.12.3)

  09.10.12 Montáž (instalace), opravy a demontáž vrtných
       zařízení a související podpůrné služby při těžbě
       ropy a zemního plynu
  09.10.13 Zkapalnění a zpětné zplyňování zemního plynu za
       účelem dopravy prováděné v místě
       těžby

   N:
   - zkapalnění a opětné zplyňování zemního plynu pro
    dopravní účely, neprováděné v místě těžby
    (52.21)

09.9 Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání

09.90 Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání

 09.90.1 Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání

   Z:
   - podpůrné služby na základě smlouvy nebo dohody,
    které slouží podpoře těžebních činností uvedených
    v oddílech 05, 07 a 08, např.:
    odvodnění a odčerpání vrtných jam
    zkušební vrty v souvislosti s těžbou
    průzkumné práce v souvislosti s těžbou

   N:
   - služby prováděné přímo provozovateli dolů a lomů (05,
    07 nebo 08)
   - odborné opravy těžebních strojů (33.12.24)
   - geologické, geofyzikální a související průzkumné práce
    a poradenství (71.12.3)

  09.90.11 Podpůrné služby související s těžbou černého uhlí
  09.90.19 Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání j. n.

SEKCE C - VÝROBKY A SLUŽBY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU
10 Potravinářské výrobky, vč. souvisejících služeb a prací

10.1 Zpracované a konzervované maso a výrobky z masa, vč.
   souvisejících služeb a prací

10.11 Zpracované a konzervované maso (kromě drůbežího), vč.
   subdodavatelských prací

 10.11.1 Hovězí, vepřové, skopové, kozí a koňské maso (vč. masa
     jiných koňovitých), čerstvé nebo chlazené

  10.11.11 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené
  10.11.12 Vepřové maso, čerstvé nebo chlazené
  10.11.13 Skopové maso, čerstvé nebo chlazené
  10.11.14 Kozí maso, čerstvé nebo chlazené
  10.11.15 Koňské maso a maso jiných koňovitých, čerstvé nebo
       chlazené

 10.11.2 Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské
     a z jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

  10.11.20 Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí,
       koňské a z jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

 10.11.3 Maso a jedlé droby (kromě drůbežího), zmrazené;
     ostatní maso a jedlé droby (kromě drůbežího)

  10.11.31 Hovězí maso, zmrazené
  10.11.32 Vepřové maso, zmrazené
  10.11.33 Skopové maso, zmrazené
  10.11.34 Kozí maso, zmrazené
  10.11.35 Koňské maso a maso jiných koňovitých, zmrazené
  10.11.39 Maso a jedlé droby (kromě drůbežího), čerstvé,
       chlazené nebo zmrazené j. n.

   ZT:
   - králičí maso

 10.11.4 Střižní vlna a surové kůže skotu, koní a jiných
     koňovitých, ovcí a koz

  10.11.41 Střižní vlna potní, vč. prané na hřbetě
  10.11.42 Celé surové     kůže skotu nebo koňovitých
  10.11.43 Ostatní surové kůže skotu nebo koňovitých
  10.11.44 Surové kůže ovcí nebo jehňat
  10.11.45 Surové kůže koz nebo kůzlat

 10.11.5 Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový

  10.11.50 Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový

 10.11.6 Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě

  10.11.60 Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě

 10.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného
     a konzervovaného masa (kromě drůbežího)

  10.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného
       a konzervovaného masa (kromě drůbežího)

10.12 Zpracované a konzervované drůbeží maso, vč.
   subdodavatelských prací

 10.12.1 Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené

  10.12.10 Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené

 10.12.2 Drůbeží maso, zmrazené

  10.12.20 Drůbeží maso, zmrazené

 10.12.3 Drůbeží tuk

  10.12.30 Drůbeží tuk

 10.12.4 Jedlé drůbeží droby

  10.12.40 Jedlé drůbeží droby

 10.12.5 Peří a kůže ptáků s peřím

  10.12.50 Peří a kůže ptáků s peřím

 10.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a
     konzervovaného drůbežího masa

  10.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného
       a konzervovaného drůbežího masa

10.13 Výrobky z masa, vč. souvisejících služeb a prací

 10.13.1 Konzervy a přípravky z masa, drobů a krve

  10.13.11 Vepřové maso, kusy, solené, sušené nebo uzené
       (slanina a kýta)
  10.13.12 Hovězí maso, solené, sušené nebo uzené
  10.13.13 Ostatní maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném
       nálevu, sušené nebo uzené (kromě
       vepřového a hovězího masa); jedlé moučky a prášky
       z masa nebo drobů
  10.13.14 Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů
       nebo krve
  10.13.15 Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev,
       kromě pokrmů z upraveného masa a drobů
  10.13.16 Moučky, šroty, pelety z masa, nevhodné k lidské
       spotřebě; škvarky

   Z:
   - tavené bílkovinné produkty ze živočišných tkání, vč.
    z kostí, s výjimkou přidané krve, chlupů, kopyt
    a paznehtů, rohů, odřezků kůže, mrvy, obsahu žaludku
    (vč. bachoru)

 10.13.9 Tepelné zpracování a jiné přípravné služby pro výrobu
     výrobků z masa;
     subdodavatelské práce při výrobě výrobků z masa

  10.13.91 Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava
       výrobků z masa

   Z:
   - vaření a jiné služby při zpracování masa a masných
    výrobků

   N:
   - výrobu živočišných olejů a tuků (10.41.1)

  10.13.99 Subdodavatelské práce při výrobě výrobků z masa

10.2 Zpracované a konzervované ryby, korýši a měkkýši,
   vč. souvisejících služeb a prací

10.20 Zpracované a konzervované ryby, korýši a měkkýši,
   vč. souvisejících služeb a prací

 10.20.1 Ryby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

  10.20.11 Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé
       nebo chlazené
  10.20.12 Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené
  10.20.13 Ryby, zmrazené
  10.20.14 Rybí filé, zmrazené
  10.20.15 Rybí maso (též mleté), zmrazené
  10.20.16 Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené

 10.20.2 Ryby, jinak upravené nebo konzervované; kaviár
     a kaviárové náhražky

  10.20.21 Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu,
       ne však uzené
  10.20.22 Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené,
       solené nebo ve slaném nálevu; rybí moučky, prášky
       a pelety, vhodné k lidské spotřebě
  10.20.23 Ryby sušené, též solené nebo ve slaném nálevu
  10.20.24 Ryby, vč. filé, uzené
  10.20.25 Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě
       hotových pokrmů z ryb
  10.20.26 Kaviár a kaviárové náhražky

 10.20.3 Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, zmrazení,
     upravení nebo v konzervách

  10.20.31 Korýši, zmrazení
  10.20.32 Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném
       nálevu, uzení
  10.20.33 Ostatní vodní bezobratlí, zmrazení, sušení,
       solení nebo ve slaném nálevu, uzení
  10.20.34 Korýši, jinak upravení nebo konzervovaní; měkkýši
       a jiní vodní bezobratlí, jinak upravení nebo
       v konzervách

 10.20.4 Moučky, šroty a pelety a jiné produkty j. n. z ryb
     nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých,
     nevhodné k lidské spotřebě

  10.20.41 Moučky, šroty a pelety z ryb a korýšů, měkkýšů
       nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné
       k lidské spotřebě
  10.20.42 Ostatní výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo
       jiných vodních bezobratlých, nevhodné
       k lidské spotřebě

 10.20.9 Uzení a jiné služby při konzervování a úpravě pro
     výrobu rybích výrobků;
     subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a
     konzervovaných ryb, korýšů a měkkýšů

  10.20.91 Uzení a jiné služby při konzervování a úpravě
       pro výrobu rybích výrobků

   Z:
   - vaření, uzení, prosolování, sušení a jiné služby při
    zpracování ryb a rybích produktů

   N:
   - výrobu živočišných olejů a tuků (10.41.1)

  10.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných
       a konzervovaných ryb, korýšů a měkkýšů

10.3 Zpracované a konzervované ovoce a zelenina, vč.
   souvisejících služeb a prací

10.31 Zpracované a konzervované brambory, vč. souvisejících
   služeb a prací

 10.31.1 Zpracované a konzervované brambory

  10.31.11 Brambory zmrazené
  10.31.12 Sušené brambory, též rozřezané na kousky nebo
       na plátky, avšak jinak neupravené
  10.31.13 Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček,
       granulí a pelet
  10.31.14 Brambory upravené nebo konzervované

 10.31.9 Tepelné zpracování a ostatní služby při úpravě
     brambor a výrobků z nich;
     subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných
     a konzervovaných brambor

  10.31.91 Tepelné zpracování a ostatní služby při úpravě
       brambor a výrobků z nich

   Z:
   - loupání, vaření a jiné služby při zpracování brambor
    a výrobků z nich

  10.31.99 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných
       a konzervovaných brambor

10.32 Ovocné a zeleninové šťávy, vč. subdodavatelských prací

 10.32.1 Ovocné a zeleninové šťávy

   Z:
   - nekoncentrované ovocné a zeleninové šťávy nekvašené
    a neobsahující přidaný alkohol

   ZT:
   - směsi nekoncentrovaných ovocných a zeleninových šťáv

  10.32.11 Šťáva z rajských jablek
  10.32.12 Pomerančová šťáva
  10.32.13 Grapefruitová šťáva
  10.32.14 Ananasová šťáva
  10.32.15 Hroznová šťáva
  10.32.16 Jablečná šťáva
  10.32.17 Směsi ovocných a zeleninových šťáv

   Z:
   - směsi koncentrovaných šťáv, kromě z rajských jablek

  10.32.19 Ostatní ovocné a zeleninové šťávy

 10.32.9 Subdodavatelské práce při výrobě ovocných
     a zeleninových šťáv

  10.32.99 Subdodavatelské práce při výrobě ovocných
       a zeleninových šťáv

10.39 Ostatní zpracované a konzervované ovoce a zelenina,
   vč. souvisejících služeb a prací

 10.39.1 Zpracovaná a konzervovaná zelenina, kromě brambor

  10.39.11 Zelenina, zmrazená
  10.39.12 Zelenina prozatímně konzervovaná
  10.39.13 Sušená zelenina
  10.39.14 Krájená a balená zelenina a ovoce
  10.39.15 Fazole, konzervované jinak než octem nebo
       kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových
       pokrmů
  10.39.16 Hrách, konzervovaný jinak než octem nebo
       kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových
       pokrmů
  10.39.17 Ostatní zelenina (kromě brambor), konzervovaná
       jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě
       upravených zeleninových pokrmů
  10.39.18 Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a
       jiné jedlé části rostlin, upravené nebo
       konzervované v octě nebo kyselině octové

 10.39.2 Zpracované a konzervované ovoce a ořechy

  10.39.21 Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené
  10.39.22 Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné
       a ořechové protlaky a pasty
  10.39.23 Ořechy, podzemnice olejná a jiná semena, pražené,
       solené nebo jinak upravené
  10.39.24 Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, nevhodné
       k okamžité spotřebě
  10.39.25 Ostatní zpracované nebo konzervované ovoce

 10.39.3 Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné
     produkty

  10.39.30 Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší
       rostlinné produkty

 10.39.9 Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování
     ovoce a zeleniny;
     subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného
     a konzervovaného ovoce a zeleniny

  10.39.91 Tepelné zpracování a ostatní služby při
       konzervování ovoce a zeleniny

   Z:
   - vaření, výroba koncentrátů a jiné služby při zpracování
    ovoce a zeleniny a výrobků z nich

   N:
   - loupání, vaření a jiné služby při zpracování brambor
    a výrobků z nich (10.31.91)

  10.39.99 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného
       a konzervovaného ovoce a zeleniny

10.4 Rostlinné a živočišné oleje a tuky, vč. subdodavatelských
   prací

10.41 Oleje a tuky, vč. subdodavatelských prací

 10.41.1 Živočišné oleje a tuky, jejich frakce, surové

  10.41.11 Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového
       sádla, oleostearin, oleomargarin a olein
       z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak upravené
  10.41.12 Tuky a oleje a jejich frakce z ryb a mořských
       savců
  10.41.19 Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce,
       též rafinované, ale chemicky neupravené

 10.41.2 Rostlinné oleje, surové

  10.41.21 Sójový olej, surový
  10.41.22 Podzemnicový olej, surový
  10.41.23 Olivový olej, surový
  10.41.24 Slunečnicový olej, surový
  10.41.25 Bavlníkový olej, surový
  10.41.26 Řepkový, řepicový a hořčičný olej, surové
  10.41.27 Palmový olej, surový
  10.41.28 Kokosový olej, surový
  10.41.29 Ostatní rostlinné oleje, surové

 10.41.3 Bavlněný lintr

  10.41.30 Bavlněný lintr

 10.41.4 Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo
         olejů; mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých
     plodů (kromě hořčičné mouky a šrotu)

  10.41.41 Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků
       nebo olejů
  10.41.42 Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých
       plodů, kromě hořčičné mouky a šrotu

 10.41.5 Rafinované oleje, kromě zbytků

  10.41.51 Sójový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale
       chemicky neupravený
  10.41.52 Podzemnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale
       chemicky neupravený
  10.41.53 Olivový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale
       chemicky neupravený
  10.41.54 Slunečnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale
       chemicky neupravený
  10.41.55 Bavlníkový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale
       chemicky neupravený
  10.41.56 Řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce,
       rafinovaný, ale chemicky neupravený
  10.41.57 Palmový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale
       chemicky neupravený
  10.41.58 Kokosový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale
       chemicky neupravený
  10.41.59 Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale
       chemicky neupravené; pevné rostlinné tuky
       a jiné rostlinné oleje (kromě kukuřičného oleje) a
       jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené,
       j. n.

 10.41.6 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce,
     hydrogenované, esterifikované, avšak jinak neupravené

  10.41.60 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich
       frakce, hydrogenované, esterifikované, avšak jinak
       neupravené

 10.41.7 Rostlinné vosky (kromě triglyceridů); degras; zbytky
     po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo
     rostlinných vosků

  10.41.71 Rostlinné vosky (kromě triglyceridů)
  10.41.72 Degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo
       živočišných nebo rostlinných vosků

 10.41.9 Subdodavatelské práce při výrobě olejů a tuků

  10.41.99 Subdodavatelské práce při výrobě olejů a tuků

10.42 Margarín a podobné jedlé tuky, vč. subdodavatelských
   prací

 10.42.1 Margarín a podobné jedlé tuky

  10.42.10 Margarín a podobné jedlé tuky

   Z:
   - margarín a podobné jedlé tuky, u nichž je obsah mléka
    vyšší než 15 % a nižší než 40 %

 10.42.9 Subdodavatelské práce při výrobě margarínu
     a podobných jedlých tuků

  10.42.99 Subdodavatelské práce při výrobě margarínu
       a podobných jedlých tuků

10.5 Mléčné výrobky a zmrzlina, vč. subdodavatelských prací

10.51 Mléčné výrobky, vč. subdodavatelských prací

 10.51.1 Upravené tekuté mléko a smetana

  10.51.11 Upravené tekuté mléko
  10.51.12 Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, nezahuštěné
       ani slazené

 10.51.2 Mléko v pevné formě

  10.51.21 Sušené odstředěné mléko
  10.51.22 Sušené plnotučné mléko

 10.51.3 Máslo a mléčné pomazánky

  10.51.30 Máslo a mléčné pomazánky

 10.51.4 Sýry a tvaroh

  10.51.40 Sýry a tvaroh

 10.51.5 Ostatní mléčné výrobky

  10.51.51 Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný
       cukr a jiná sladidla, jiné než sušené
  10.51.52 Jogurt a jiné fermentované nebo acidofilní mléko
       nebo smetana
  10.51.53 Kasein
  10.51.54 Laktosa a laktosový sirup
  10.51.55 Syrovátka
  10.51.56 Mléčné výrobky j. n.

 10.51.9 Subdodavatelské práce při výrobě mléčných výrobků

  10.51.99 Subdodavatelské práce při výrobě mléčných výrobků

10.52 Zmrzlina, vč. subdodavatelských prací

 10.52.1 Zmrzlina a podobné výrobky

  10.52.10 Zmrzlina a podobné výrobky

 10.52.9 Subdodavatelské práce při výrobě zmrzliny

  10.52.99 Subdodavatelské práce při výrobě zmrzliny

10.6 Mlýnské a škrobárenské výrobky, vč. subdodavatelských
   prací

10.61 Mlýnské výrobky, vč. subdodavatelských prací

 10.61.1 Rýže loupaná, poloomletá, celoomletá nebo zlomková

  10.61.11 Rýže loupaná
  10.61.12 Rýže poloomletá, celoomletá nebo zlomková

 10.61.2 Obilné a zeleninové mouky; jejich směsi

  10.61.21 Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže
  10.61.22 Ostatní obilné mouky
  10.61.23 Zeleninové mouky a krupice
  10.61.24 Směsi pro přípravu pekařských výrobků

 10.61.3 Krupice, krupička a pelety a ostatní výrobky
     z obilných zrn

  10.61.31 Krupice a krupička z pšenice
  10.61.32 Krupice, krupička a pelety z obilovin j. n.
  10.61.33 Snídaňové cereálie a ostatní výrobky z obilných
       zrn

 10.61.4 Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé
     zpracováním obilovin

  10.61.40 Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé
       zpracováním obilovin

 10.61.9 Subdodavatelské práce při výrobě mlýnských výrobků

  10.61.99 Subdodavatelské práce při výrobě mlýnských výrobků

10.62 Škrobárenské výrobky, vč. subdodavatelských prací

 10.62.1 Škrobárenské výrobky; cukry a cukerné sirupy j. n.

  10.62.11 Škroby; inulin; pšeničný lepek; dextriny a jiné
       modifikované škroby

  10.62.12 Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu,
       ve tvaru vloček, zrn a v podobných formách

  10.62.13 Glukosa a glukosový sirup; fruktosa a fruktosový
       sirup; invertní cukr; cukry a cukerné sirupy j. n.

  10.62.14 Kukuřičný olej

 10.62.2 Škrobárenské a podobné zbytky

  10.62.20 Škrobárenské a podobné zbytky

 10.62.9 Subdodavatelské práce při výrobě škrobárenských
     výrobků

  10.62.99 Subdodavatelské práce při výrobě škrobárenských
       výrobků

10.7 Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky, vč.
   subdodavatelských prací

10.71 Pekařské a cukrářské výrobky, kromě trvanlivých, vč.
   subdodavatelských prací

 10.71.1 Pekařské a cukrářské výrobky, kromě trvanlivých

  10.71.11 Chléb, čerstvý
  10.71.12 Ostatní pekařské a cukrářské výrobky, čerstvé

 10.71.9 Subdodavatelské práce při výrobě čerstvého nebo
     zmrazeného chleba a ostatních pekařských a cukrářských
     výrobků

  10.71.99 Subdodavatelské práce při výrobě čerstvého
       nebo zmrazeného chleba a ostatních pekařských
       a cukrářských výrobků

10.72 Suchary a sušenky; trvanlivé pekařské a cukrářské výrobky;
   vč. subdodavatelských prací

 10.72.1 Suchary a sušenky; trvanlivé pekařské a cukrářské
     výrobky

  10.72.11 Suchary, opékaný chléb
  10.72.12 Perník a podobné výrobky; sladké sušenky; vafle
       a oplatky
  10.72.19 Ostatní suché nebo trvanlivé pekařské výrobky

 10.72.9 Subdodavatelské práce při výrobě sucharů a sušenek,
     trvanlivých pekařských a cukrářských výrobků

  10.72.99 Subdodavatelské práce při výrobě sucharů
       a sušenek, trvanlivých pekařských
       a cukrářských výrobků

10.73 Makarony, nudle, kuskus a podobné moučné výrobky, vč.
   subdodavatelských prací

 10.73.1 Makarony, nudle, kuskus a podobné moučné výrobky

  10.73.11 Makarony, nudle a podobné moučné výrobky
  10.73.12 Kuskus

 10.73.9 Subdodavatelské práce při výrobě makaronů, nudlí,
     kuskusu a podobných moučných výrobků

  10.73.99 Subdodavatelské práce při výrobě makaronů,
       nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

10.8 Ostatní potravinářské výrobky, vč. subdodavatelských
   prací

10.81 Cukr, vč. subdodavatelských prací

 10.81.1 Surový nebo rafinovaný třtinový nebo řepný cukr;
     melasy

  10.81.11 Surový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu
  10.81.12 Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný a chemicky
       čistá sacharosa, v pevném stavu, bez přídavku
       aromatických přípravků nebo barviv
  10.81.13 Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný, s přídavkem
       aromatických přípravků nebo barviv;
       javorový cukr a javorový sirup
  10.81.14 Melasy

 10.81.2 Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady

  10.81.20 Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady

 10.81.9 Subdodavatelské práce při výrobě cukru

  10.81.99 Subdodavatelské práce při výrobě cukru

10.82 Kakao, čokoláda a cukrovinky, vč. subdodavatelských prací

 10.82.1 Kakaová hmota, též odtučněná, kakaové máslo, kakaový
     tuk a kakaový prášek

  10.82.11 Kakaová hmota, též odtučněná
  10.82.12 Kakaové máslo, kakaový tuk a olej
  10.82.13 Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná
       sladidla
  10.82.14 Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná
       sladidla

 10.82.2 Čokoláda a cukrovinky

  10.82.21 Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky
       obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku),
       ve velkém balení
  10.82.22 Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky
       obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku),
       jiné než ve velkém balení
  10.82.23 Cukrovinky (vč. bílé čokolády) neobsahující kakao
  10.82.24 Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části
       rostlin konzervované cukrem

 10.82.3 Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpad

  10.82.30 Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpad

 10.82.9 Subdodavatelské práce při výrobě kakaa, čokolády
     a cukrovinek

  10.82.99 Subdodavatelské práce při výrobě kakaa, čokolády
       a cukrovinek

10.83 Káva a čaj, zpracované, vč. subdodavatelských prací

 10.83.1 Káva a čaj, zpracované

  10.83.11 Káva bez kofeinu nebo pražená
  10.83.12 Kávové náhražky; výtažky, tresti a koncentráty
       vyrobené z kávy nebo kávové náhražky;
       kávové slupky
  10.83.13 Zelený čaj (nefermentovaný), černý čaj
       (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný
       v bezprostředním obalu o hmotnosti <= 3 kg
  10.83.14 Výtažky, tresti, koncentráty a přípravky z čaje
       nebo maté
  10.83.15 Bylinné čaje

 10.83.9 Subdodavatelské práce při výrobě kávy a čaje

  10.83.99 Subdodavatelské práce při výrobě kávy a čaje

10.84 Koření a aromatické výtažky, vč. subdodavatelských prací

 10.84.1 Ocet; hotové omáčky; směsi s obsahem koření; hořčičná
     mouka a moučka;
     připravená hořčice

  10.84.11 Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny
       octové
  10.84.12 Hotové omáčky; směsi koření a směsi přísad     pro
       ochucení; hořčičná mouka a moučka
       a připravená hořčice

 10.84.2 Koření, zpracované

  10.84.21 Pepř (rodu Piper), zpracovaný
  10.84.22 Čili papričky a paprika zeleninová (rodu
       Capsicum), suché, zpracované
  10.84.23 Skořice (canella), zpracovaná; ostatní zpracované
       koření

 10.84.3 Potravinářská sůl

  10.84.30 Potravinářská sůl

 10.84.9 Subdodavatelské práce při výrobě koření a aromatických
     výtažků

  10.84.99 Subdodavatelské práce při výrobě koření
       a aromatických výtažků

10.85 Hotové pokrmy, vč. subdodavatelských prací

 10.85.1 Hotové pokrmy

   Z:
   - hotové (tzn. připravené, ochucené a uvařené) pokrmy,
    vakuově balené nebo v konzervách; tyto pokrmy jsou
    obvykle zabaleny a označeny pro další prodej

   ZT:
   - speciality regionální nebo národní kuchyně, které
    obsahují nejméně dvě odlišné přísady (kromě
    koření apod.)

  10.85.11 Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve
  10.85.12 Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů
  10.85.13 Hotové pokrmy ze zeleniny
  10.85.14 Hotové pokrmy z těstovin
  10.85.19 Ostatní hotové pokrmy (vč. zmrazené pizzy)

 10.85.9 Subdodavatelské práce při výrobě hotových pokrmů

  10.85.99 Subdodavatelské práce při výrobě hotových pokrmů

10.86 Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny,
   vč. subdodavatelských prací

 10.86.1 Homogenizované potravinářské přípravky a dietní
     potraviny

  10.86.10 Homogenizované potravinářské přípravky a dietní
       potraviny

 10.86.9 Subdodavatelské práce při výrobě homogenizovaných
     potravinářských přípravků
     a dietních potravin

  10.86.99 Subdodavatelské práce při výrobě homogenizovaných
       potravinářských přípravků
       a dietních potravin

10.89 Ostatní potravinářské výrobky j. n., vč.
   subdodavatelských prací

 10.89.1 Polévky, vaječné hmoty, droždí a ostatní
     potravinářské výrobky; výtažky a šťávy
     z masa, ryb a vodních bezobratlých

  10.89.11 Polévky, bujony a přípravky z bujonů
  10.89.12 Vejce bez skořápek a vaječné žloutky čerstvé nebo
       konzervované; vejce ve skořápkách vařená nebo
       konzervovaná; vaječný albumin
  10.89.13 Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé
       jednobuněčné mikroorganismy; hotové prášky do pečiva
  10.89.14 Výtažky a šťávy z masa, ryb a vodních bezobratlých
  10.89.15 Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky; slizy
       a zahušťovadla
  10.89.19 Různé potravinářské výrobky j. n.

 10.89.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
     potravinářských výrobků j. n.

  10.89.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       potravinářských výrobků j. n.

10.9 Průmyslová krmiva, vč. subdodavatelských prací

10.91 Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, vč.
   subdodavatelských prací

 10.91.1 Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě
     moučky a pelet z vojtěšky

  10.91.10 Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě
       moučky a pelet z vojtěšky

 10.91.2 Moučka a pelety z vojtěšky

  10.91.20 Moučka a pelety z vojtěšky

 10.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě krmiv pro
     hospodářská zvířata

  10.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě krmiv pro
       hospodářská zvířata

10.92 Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, vč.
   subdodavatelských prací

 10.92.1 Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

  10.92.10 Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

 10.92.9 Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových
     krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

  10.92.99 Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových
       krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

11 Nápoje, vč. subdodavatelských prací

11.0 Nápoje, vč. subdodavatelských prací

11.01 Destilované alkoholické nápoje, vč. subdodavatelských
   prací

 11.01.1 Destilované alkoholické nápoje

  11.01.10 Destilované alkoholické nápoje

 11.01.9 Subdodavatelské práce při výrobě destilovaných
     alkoholických nápojů

  11.01.99 Subdodavatelské práce při výrobě destilovaných
       alkoholických nápojů

11.02 Víno z vinných hroznů, vč. subdodavatelských prací

 11.02.1 Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt

  11.02.11 Šumivé víno z čerstvých hroznů
  11.02.12 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína;
       hroznový mošt

 11.02.2 Vinný kal; surový vinný kámen

  11.02.20 Vinný kal; surový vinný kámen

 11.02.9 Subdodavatelské práce při výrobě vína z vinných
     hroznů

  11.02.99 Subdodavatelské práce při výrobě vína z vinných
       hroznů

11.03 Jablečné víno a jiná ovocná vína, vč. subdodavatelských
   prací

 11.03.1 Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové,
     medovina); míchané nápoje s obsahem alkoholu

  11.03.10 Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové,
       medovina); míchané nápoje s obsahem alkoholu

 11.03.9 Subdodavatelské práce při výrobě jablečného vína
     a ostatních ovocných vín

  11.03.99 Subdodavatelské práce při výrobě jablečného vína
       a ostatních ovocných vín

11.04 Ostatní nedestilované kvašené nápoje, vč.
   subododavatelských prací

 11.04.1 Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých
     hroznů

  11.04.10 Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých
       hroznů

 11.04.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
     nedestilovaných kvašených nápojů

  11.04.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       nedestilovaných kvašených nápojů

11.05 Pivo, vč. subdodavatelských prací

 11.05.1 Pivo, kromě pivovarského mláta

  11.05.10 Pivo, kromě pivovarského mláta

 11.05.2 Pivovarské mláto a lihovarské výpalky

  11.05.20 Pivovarské mláto a lihovarské výpalky

 11.05.9 Subdodavatelské práce při výrobě piva

  11.05.99 Subdodavatelské práce při výrobě piva

11.06 Slad, vč. subdodavatelských prací

 11.06.1 Slad

  11.06.10 Slad

 11.06.9 Subdodavatelské práce při výrobě sladu

  11.06.99 Subdodavatelské práce při výrobě sladu

11.07 Minerální vody a nealkoholické nápoje, vč.
   subdodavatelských prací

 11.07.1 Minerální vody a nealkoholické nápoje

  11.07.11 Minerální vody a sodovky, neslazené a
       nearomatizované
  11.07.19 Ostatní nealkoholické nápoje

 11.07.9 Subdodavatelské práce při výrobě minerálních vod
     a nealkoholických nápojů

  11.07.99 Subdodavatelské práce při výrobě minerálních vod
       a nealkoholických nápojů

12 Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací

12.0 Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací

12.00 Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací

 12.00.1 Tabákové výrobky, kromě tabákového odpadu

  12.00.11 Doutníky, doutníčky, viržinka a cigarety z tabáku
       nebo tabákových náhražek
  12.00.19 Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky;
       homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové
       výtažky a esence

 12.00.2 Tabákový odpad

  12.00.20 Tabákový odpad

 12.00.9 Subdodavatelské práce při výrobě tabákových výrobků

  12.00.99 Subdodavatelské práce při výrobě tabákových
       výrobků

13 Textilie, vč. souvisejících služeb a prací

13.1 Textilní vlákna a příze, vč. souvisejících služeb a prací

13.10 Textilní vlákna a příze, vč. souvisejících služeb a prací

 13.10.1 Tuk z ovčí vlny (vč. lanolinu)

  13.10.10 Tuk z ovčí vlny (vč. lanolinu)

 13.10.2 Přírodní textilní vlákna připravená pro spřádání

  13.10.21 Surové hedvábí (neskané)
  13.10.22 Ovčí vlna odmaštěná nebo karbonizovaná, nemykaná
       ani nečesaná
  13.10.23 Výčesky z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů
  13.10.24 Vlna a jemné či hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo
       česané
  13.10.25 Bavlna, mykaná nebo česaná
  13.10.26 Juta a jiná textilní vlákna (kromě lnu,
       pravého konopí a ramie), zpracovaná, avšak
       nespředená
  13.10.29 Jiná rostlinná textilní vlákna, zpracovaná, avšak
       nespředená

 13.10.3 Chemická střižová vlákna zpracovaná pro spřádání

  13.10.31 Syntetická střižová (staplová) vlákna, mykaná,
       česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

  13.10.32 Umělá střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná
       nebo jinak zpracovaná pro spřádání

 13.10.4 Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu

  13.10.40 Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu

 13.10.5 Vlněná příze upravená či neupravená pro maloobchodní
     prodej; příze z jemných či hrubých zvířecích chlupů
     nebo žíní

  13.10.50 Vlněná příze upravená či neupravená pro
       maloobchodní prodej; příze z jemných či hrubých
       zvířecích chlupů nebo žíní

 13.10.6 Bavlněná příze; bavlněné šicí nitě

  13.10.61 Bavlněná příze (jiná než šicí nitě)
  13.10.62 Bavlněné šicí nitě

 13.10.7 Nitě z rostlinných textilních vláken, jiných než
     bavlněných (vč. lnu, juty, kokosu a pravého konopí);
     papírové nitě

  13.10.71 Lněné nitě
  13.10.72 Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových
       vláken; nitě z jiných rostlinných textilních vláken;
       papírové nitě

 13.10.8 Textilní příze a nitě z chemických nekonečných nebo
     střižových vláken

  13.10.81 Nitě z chemických nekonečných vláken, skané nebo
       kablové (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní nitě
       z polyamidů, polyesterů nebo viskózového vlákna),
       neupravené pro maloobchodní prodej; nitě z chemických
       nekonečných vláken (jiné než šicí nitě),
       upravené pro maloobchodní prodej
  13.10.82 Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických
       střižových vláken, obsahující >= 85 % hmotnosti
       takovýchto vláken
  13.10.83 Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických
       střižových vláken, obsahující < 85 % hmotnosti
       takovýchto vláken
  13.10.84 Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových
       vláken, neupravené pro drobný prodej
  13.10.85 Šicí nitě a příze z chemických nekonečných nebo
           střižových vláken

 13.10.9 Rozvlákněný materiál; služby při úpravě přírodních
     textilních vláken;
     subdodavatelské práce při výrobě textilní příze a nití

  13.10.91 Rozvlákněný materiál z vlny nebo jemných či
       hrubých zvířecích chlupů
  13.10.92 Rozvlákněný materiál a ostatní bavlněný odpad
  13.10.93 Služby při úpravě přírodních textilních vláken
  13.10.99 Subdodavatelské práce při výrobě textilní příze
       a nití

13.2 Tkaniny, vč. subdodavatelských prací

13.20 Tkaniny, vč. subdodavatelských prací

 13.20.1 Tkaniny (kromě speciálních tkanin) z přízí
     z přírodních vláken, jiných než bavlněných

  13.20.11 Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu
  13.20.12 Tkaniny z mykané nebo česané vlny nebo z jemných
       či hrubých zvířecích chlupů či žíní
  13.20.13 Lněné tkaniny
  13.20.14 Tkaniny z juty a jiných textilních lýkových
       vláken (kromě lnu, pravého konopí a ramie)
  13.20.19 Tkaniny z ostatních rostlinných textilních
       vláken; tkaniny z papírových nití

 13.20.2 Bavlněné tkaniny

  13.20.20 Bavlněné tkaniny

 13.20.3 Tkaniny (kromě speciálních tkanin) z nití
     z chemických nekonečných nebo střižových vláken

  13.20.31 Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých
       nekonečných vláken
  13.20.32 Tkaniny ze syntetických střižových vláken
  13.20.33 Tkaniny z umělých střižových vláken

 13.20.4 Vlasové textilie, froté a jiné speciální tkaniny

  13.20.41 Tkané vlasové textilie a žinylkové textilie
       (jiné než froté a úzké tkaniny)
  13.20.42 Froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké
       tkaniny) z bavlny
  13.20.43 Ostatní froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné
       než úzké tkaniny)
  13.20.44 Gáza (jiné než úzké tkaniny)
  13.20.45 Všívané tkaniny, jiné než koberce
  13.20.46 Tkaniny (vč. úzkých tkanin) ze skleněných vláken

 13.20.5 Imitace kožešiny tkaním

  13.20.50 Imitace kožešiny tkaním

 13.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě tkanin

  13.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě tkanin

13.3 Konečná úprava textilií

13.30 Konečná úprava textilií

 13.30.1 Konečná úprava textilií

  13.30.11 Bělení a barvení textilních vláken a přízí
  13.30.12 Bělení vláken a textilních výrobků (vč. oděvů)
  13.30.13 Barvení vláken a textilních výrobků (vč. oděvů)
  13.30.14 Potiskování vláken a textilních výrobků (vč.
       oděvů)
  13.30.19 Jiná konečná úprava vláken a textilních výrobků
       (oděvů)

   Z:
   - apretaci, sušení, napařování, srážení, nesrážlivou
    úpravu, zušlechťování (mercerování) textilií včetně
    oděvů

13.9 Ostatní textilie, vč. subdodavatelských prací

13.91 Pletené nebo háčkované materiály, vč. subdodavatelských
   prací

 13.91.1 Pletené nebo háčkované materiály

  13.91.11 Vlasové textilie, froté, pletené nebo háčkované
  13.91.19 Ostatní pletené nebo háčkované materiály, vč.
       pletených napodobenin kožešiny

 13.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo
     háčkovaných materiálů

  13.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo
       háčkovaných materiálů

13.92 Konfekční textilní výrobky, kromě oděvů, vč.
   subdodavatelských prací

 13.92.1 Konfekční bytové textilní výrobky

  13.92.11 Přikrývky a plédy, jiné než elektricky vyhřívané

   N:
   - elektricky vyhřívané přikrývky (27.51.14)

  13.92.12 Prádlo ložní
  13.92.13 Prádlo stolní
  13.92.14 Prádlo toaletní a kuchyňské
  13.92.15 Záclony (vč. závěsů) a vnitřní rolety; záclonky
       nebo postelové draperie
  13.92.16 Bytové textilie j. n.; soupravy sestávající z
       tkanin a nití pro výrobu koberečků, tapiserií apod.

 13.92.2 Ostatní konfekční textilní výrobky

  13.92.21 Pytle a pytlíky používané k balení výrobků
  13.92.22 Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí
       plachty; lodní plachty, plachty k surfům a
       pozemním dopravním prostředkům; stany a kempinkové
       výrobky (vč. nafukovacích matrací)
  13.92.23 Padáky (vč. řiditelných padáků) a rotorové padáky;
       jejich díly
  13.92.24 Prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy,
       podušky, spací pytle apod., pérované, vycpávané
       nebo uvnitř vyložené jakýmkoliv materiálem nebo
       z lehčené pryže nebo lehčených plastů
  13.92.29 Ostatní konfekční textilní výrobky (vč. hadrů na
       podlahu, na nádobí, prachovek
       a podobných čisticích hadrů, záchranných vest
       a záchranných pásů)

 13.92.9 Subdodavatelské práce při výrobě konfekčních
     textilních výrobků, kromě oděvů

  13.92.99 Subdodavatelské práce při výrobě konfekčních
       textilních výrobků, kromě oděvů

13.93 Koberce a kobercové předložky, vč. subdodavatelských
   prací

 13.93.1 Koberce a kobercové předložky

  13.93.11 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané
  13.93.12 Koberce a jiné textilní podlahové textilní
       krytiny, tkané, jiné než všívané nebo
       povločkované
  13.93.13 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané
  13.93.19 Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny (vč.
       plstěných)

 13.93.9 Subdodavatelské práce při výrobě koberců a kobercových
     předložek

  13.93.99 Subdodavatelské práce při výrobě koberců a
       kobercových předložek

13.94 Lana, provazy a síťované výrobky, vč. subdodavatelských
   prací

 13.94.1 Lana, provazy a síťované výrobky, kromě odpadu

  13.94.11 Motouzy, šňůry, provazy a lana z jutových nebo
       jiných textilních lýkových vláken
  13.94.12 Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů, sítě
       z textilních materiálů; výrobky z nití, pásků j. n.

 13.94.2 Hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana a opotřebené
     výrobky z textilních materiálů

  13.94.20 Hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana a opotřebené
       výrobky z textilních materiálů

 13.94.9 Subdodavatelské práce při výrobě lan, provazů
     a síťovaných výrobků

  13.94.99 Subdodavatelské práce při výrobě lan, provazů
       a síťovaných výrobků

13.95 Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů, vč.
   subdodavatelských prací

 13.95.1 Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů

  13.95.10 Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů

 13.95.9 Subdodavatelské práce při výrobě netkaných textilií
     a výrobků z nich, kromě oděvů

  13.95.99 Subdodavatelské práce při výrobě netkaných
       textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

13.96 Ostatní technické a průmyslové textilie, vč.
   subdodavatelských prací

 13.96.1 Metalizované nitě, vlákna nebo příze (též ztužené
     drátkem); tkaniny z kovových nití a tkaniny
     z metalizovaných vláken, nití; vlákna a kabely
     potažené pryží opředené a textilní výrobky pro
     technické účely

  13.96.11 Metalizované vlákno nebo příze, nitě, opředené
  13.96.12 Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných
       vláken, přízí j. n.
  13.96.13 Pryžové nitě a provazy (lana) potažené textilem;
       textilní příze a pásy impregnované nebo potažené
       pryží nebo plasty
  13.96.14 Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené
       j. n.
  13.96.15 Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních
       nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo
       viskózových vláken
  13.96.16 Textilní výrobky a výrobky pro technické účely
       (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy,
       hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových
       pásů, pláten k prosévání a filtračních plachetek)
  13.96.17 Úzké tkaniny; stuhy bez útku z nití nebo
       rovnoběžných vláken, spojených pojivy
       (bolduky); prýmky a podobné výrobky

 13.96.9 Subdodavatelské práce při výrobě technických a
     průmyslových textilií

  13.96.99 Subdodavatelské práce při výrobě technických
       a průmyslových textilií

13.99 Ostatní textilie j. n., vč. subdodavatelských prací

 13.99.1 Tyly, krajky a výšivky; opředené nitě a pásky;
     žinylkové nitě; nitě nazývané řetízkové

  13.99.11 Tyly a jiné síťové textilie, kromě tkanin,
       pletených nebo háčkovaných textilií; krajky
       v metráži, pásech nebo jako motivy
  13.99.12 Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivy
  13.99.13 Plsť povrstvená, potažená nebo laminovaná
  13.99.14 Textilní vlákna o délce <= 5 mm (vločky),
       textilní prach a nopky
  13.99.15 Opředené nitě a pásky; žinylkové nitě; nitě
       nazývané řetízkové
  13.99.16 Prošívané textilní výrobky v metráži
  13.99.19 Ostatní textilie a textilní výrobky j. n.

 13.99.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních textilií
     j. n.

  13.99.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       textilií j. n.

14 Oděvy, vč. subdodavatelských prací

14.1 Oděvy, kromě kožešinových výrobků, vč. subdodavatelských
   prací

14.11 Kožené oděvy, vč. subdodavatelských prací

 14.11.1 Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže

  14.11.10 Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže

 14.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě kožených oděvů

  14.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě kožených oděvů

14.12 Pracovní oděvy, vč. subdodavatelských prací

 14.12.1 Pánské pracovní oděvy

  14.12.11 Pánské komplety, saka a blejzry, pracovní
  14.12.12 Pánské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi,
       krátké kalhoty a šortky, pracovní

 14.12.2 Dámské pracovní oděvy

  14.12.21 Dámské komplety, saka a blejzry, pracovní
  14.12.22 Dámské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi,
       krátké kalhoty a šortky, pracovní

 14.12.3 Ostatní pracovní oděvy

  14.12.30 Ostatní pracovní oděvy

 14.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě pracovních oděvů

  14.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě pracovních
       oděvů

14.13 Ostatní svrchní oděvy, vč. subdodavatelských prací

 14.13.1 Svrchní oděvy, pletené nebo háčkované

  14.13.11 Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí,
       pláštěnky, větrovky, bundy     a podobné výrobky,
       pletené nebo háčkované
  14.13.12 Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka,
       blejzry, kalhoty, pletené nebo háčkované
  14.13.13 Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí,
       pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky,
       pletené nebo háčkované
  14.13.14 Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka a
       blejzry, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty,
       náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty
       a šortky, pletené nebo háčkované

 14.13.2 Ostatní svrchní oděvy, pánské nebo chlapecké

  14.13.21 Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí,
       pláštěnky, větrovky, bundy a podobné textilní
       výrobky, jiné než pletené nebo háčkované
  14.13.22 Pánské nebo chlapecké textilní obleky a
       komplety, jiné než pletené nebo háčkované
  14.13.23 Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, jiné než
       pletené nebo háčkované
  14.13.24 Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsenkové
       kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky
       z textilních materiálů, jiné než pletené nebo
       háčkované

 14.13.3 Ostatní svrchní oděvy, dámské nebo dívčí

  14.13.31 Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí,
       pláštěnky, větrovky, bundy a podobné textilní
       výrobky, jiné než pletené nebo háčkované
  14.13.32 Dámské nebo dívčí textilní obleky a komplety,
       jiné než pletené nebo háčkované
  14.13.33 Dámská nebo dívčí textilní saka a blejzry, jiné
       než pletené nebo háčkované
  14.13.34 Dámské nebo dívčí textilní šaty, sukně a
       kalhotové sukně, jiné než pletené nebo
       háčkované
  14.13.35 Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty
       se šlemi, krátké kalhoty a šortky
       z textilních materiálů, jiné než pletené nebo
       háčkované

 14.13.4 Obnošené oděvy a jiné použité textilní výrobky

  14.13.40 Obnošené oděvy a jiné použité textilní výrobky

 14.13.9 Subdodavatelské práce při výrobě svrchních oděvů

  14.13.99 Subdodavatelské práce při výrobě svrchních oděvů

14.14 Osobní prádlo, vč. subdodavatelských prací

 14.14.1 Osobní prádlo, pletené nebo háčkované

  14.14.11 Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo
       háčkované
  14.14.12 Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční
       košile, pyžama, koupací pláště, župany
       a podobné výrobky, pletené nebo háčkované
  14.14.13 Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové
       halenky, pletené nebo háčkované
  14.14.14 Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky,
       též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky
       (negližé), koupací pláště, župany a podobné
       výrobky, pletené nebo háčkované

 14.14.2 Osobní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované

  14.14.21 Pánské nebo chlapecké košile z textilních
       materiálů, jiné než pletené nebo háčkované
  14.14.22 Pánské nebo chlapecké nátělníky, spodky, noční
       košile, pyžama, koupací pláště, župany
       a podobné výrobky z textilních materiálů, jiné než
       pletené nebo háčkované
  14.14.23 Dámské nebo dívčí halenky a košile z
       textilních materiálů, jiné než pletené nebo
       háčkované
  14.14.24 Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní
       nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé,
       noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací
       pláště, župany a podobné výrobky z textilních
       materiálů, jiné než pletené nebo háčkované
  14.14.25 Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle,
       podvazky s přezkou a kulaté podvazky
       a podobné výrobky a jejich části, vč. pletených
       nebo háčkovaných

 14.14.3 Trička a tílka bez rukávů a ostatní nátělníky,
     pletené nebo háčkované

  14.14.30 Trička a tílka bez rukávů a ostatní nátělníky,
       pletené nebo háčkované

 14.14.9 Subdodavatelské práce při výrobě osobního prádla

  14.14.99 Subdodavatelské práce při výrobě osobního prádla

14.19 Ostatní oděvy a oděvní doplňky, vč. subdodavatelských
   prací

 14.19.1 Kojenecké oděvy, tepláky a ostatní oděvy, oděvní
     doplňky a jejich části, pletené nebo háčkované

  14.19.11 Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo
       háčkované
  14.19.12 Tepláky, lyžařské oděvy, plavky a jiné druhy
       oděvů, pletené nebo háčkované
  14.19.13 Prstové rukavice, rukavice bez prstů a palčáky,
       pletené nebo háčkované
  14.19.19 Ostatní oděvní doplňky a části oděvů nebo
       oděvních doplňků, pletené nebo háčkované

 14.19.2 Kojenecké a ostatní oděvy a oděvní doplňky z
     textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

  14.19.21 Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z textilních
       materiálů, jiné než pletené nebo háčkované
  14.19.22 Teplákové soupravy, lyžařské oděvy a plavky;
       jiné oděvy z textilních materiálů, jiné než
       pletené nebo háčkované
  14.19.23 Kapesníky, šátky, šály, přehozy, vázanky,
       kravaty, rukavice a ostatní oděvní doplňky; části
       oděvů a oděvních doplňků z textilních materiálů,
       jiné než pletené nebo háčkované, j. n.

   ZT:
   - výrobu obuvi z textilních vláken bez podrážek

 14.19.3 Oděvní doplňky z usně; oděvy z plsti nebo netkaných
     textilií; oděvy z potahovaných textilních materiálů

  14.19.31 Oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně,
       kromě sportovních rukavic
  14.19.32 Oděvy z plsti nebo netkaných materiálů,
       impregnované nebo potahované textilní výrobky

 14.19.4 Klobouky a pokrývky hlavy

  14.19.41 Kloboukové formy a kloboukové šišáky z plsti;
       šišákové ploché kotouče a tzv. manchons
       z plsti; kloboukové šišáky, splétané nebo
       vyrobené spojením pásků z jakéhokoliv materiálu
  14.19.42 Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, splétané
       nebo vyrobené spojením pásků
       z jakéhokoliv materiálu, též pletené nebo háčkované
       nebo zhotovené z krajek nebo jiných textilních látek
       v metráži; síťky na vlasy
  14.19.43 Ostatní pokrývky hlavy, kromě pokrývek z pryže
       nebo plastů, ochranných a azbestových pokrývek
       hlavy; pásky pro vnitřní vybavení, podšívky,
       povlaky, podložky, kostry, štítky (stínítka) a
       podbradní pásky, pro pokrývky hlavy

 14.19.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních oděvů a
     oděvních doplňků

  14.19.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních oděvů
       a oděvních doplňků

14.2 Kožešinové výrobky, vč. subdodavatelských prací

14.20 Kožešinové výrobky, vč. subdodavatelských prací

 14.20.1 Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin,
     kromě pokrývek hlavy

  14.20.10 Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin,
       kromě pokrývek hlavy

 14.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě kožešinových
     výrobků

  14.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě kožešinových
       výrobků

14.3 Pletené a háčkované oděvy, vč. subdodavatelských prací

14.31 Pletené a háčkované punčochové výrobky, vč.
   subdodavatelských prací

 14.31.1 Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky
     a jiné punčochové výrobky, pletené nebo háčkované

  14.31.10 Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky
       a jiné punčochové výrobky, pletené nebo háčkované

 14.31.9 Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo
     háčkovaných punčochových výrobků

  14.31.99 Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo
       háčkovaných punčochových výrobků

14.39 Ostatní pletené a háčkované oděvy, vč.
   subdodavatelských prací

 14.39.1 Trička, pulovry, svetry, zapínací vesty, vesty a
     podobné výrobky, pletené nebo háčkované

  14.39.10 Trička, pulovry, svetry, zapínací vesty, vesty
       a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

 14.39.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
     pletených nebo háčkovaných oděvů

  14.39.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       pletených nebo háčkovaných oděvů

15 Usně a související výrobky, vč. subdodavatelských prací

15.1 Činěné a upravené usně (vyčiněné kůže); brašnářské
   a sedlářské výrobky;
   zpracované a obarvené kožešiny, vč. subdodavatelských
   prací

15.11 Činěné a upravené usně (vyčiněné kůže); zpracované
   a obarvené kožešiny, vč. subdodavatelských prací

 15.11.1 Činěné a zpracované kožešiny

  15.11.10 Činěné a zpracované kožešiny

 15.11.2 Zámišové usně; lakové usně a lakové laminované
     usně; metalizované usně

  15.11.21 Zámišové usně
  15.11.22 Lakové usně a lakové laminované usně;
       metalizované usně

 15.11.3 Usně z hovězího dobytka nebo koní a jiných
     koňovitých, odchlupené

  15.11.31 Usně z hovězího dobytka, odchlupené, celé
  15.11.32 Usně z hovězího dobytka, odchlupené, jiné než
       celé
  15.11.33 Usně z koní a jiných koňovitých, odchlupené

 15.11.4 Usně ovčí, kozí nebo vepřové, odchlupené

  15.11.41 Usně ovčí nebo jehněčí, odchlupené
  15.11.42 Usně kozí nebo kozlečí, odchlupené
  15.11.43 Usně vepřové, odchlupené

 15.11.5 Usně ostatních zvířat; kompozitní usně se základy
     z kůže

  15.11.51 Usně ostatních zvířat, odchlupené
  15.11.52 Kompozitní usně se základy z kůže nebo kožených
       vláken

 15.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě činěných a
     upravených usní, zpracovaných
     a obarvených kožešin

  15.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě činěných
       a upravených usní, zpracovaných
       a obarvených kožešin

15.12 Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky, vč.
   subdodavatelských prací

 15.12.1 Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné
     výrobky z usní

  15.12.11 Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna
       zvířata z jakéhokoliv materiálu
  15.12.12 Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky z usní,
       kompozitních usní, plastových fólií, textilních
           materiálů, vulkanizovaného vlákna nebo lepenky;
       cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo
       čištění obuvi nebo oděvů
  15.12.13 Hodinkové řemínky (kromě kovových), pásky a
       náramky k hodinářským výrobkům a jejich díly
  15.12.19 Ostatní výrobky z přírodních nebo
       kompozitních usní (vč. výrobků pro strojní nebo
       strojírenské použití nebo pro ostatní technické
       použití) j. n.

 15.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě brašnářských,
     sedlářských a podobných výrobků

  15.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě brašnářských,
       sedlářských a podobných výrobků

15.2 Obuv, vč. subdodavatelských prací

15.20 Obuv, vč. subdodavatelských prací

 15.20.1 Obuv, kromě sportovní a ochranné obuvi a
     ortopedické obuvi

  15.20.11 Nepromokavá obuv s podešví a svrškem z pryže
       nebo plastů, kromě obuvi s kovovou ochrannou
       špičkou
  15.20.12 Obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů,
       kromě nepromokavé nebo sportovní obuvi
  15.20.13 Obuv se svrškem z usně, kromě sportovní obuvi,
       obuvi s kovovou ochrannou špičkou
       a různé speciální obuvi
  15.20.14 Obuv se svrškem z textilních materiálů, kromě
       sportovní obuvi

 15.20.2 Sportovní obuv

  15.20.21 Obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení
       apod.
  15.20.29 Ostatní sportovní obuv, kromě lyžařské a
       bruslařské obuvi

 15.20.3 Ochranná a ostatní obuv j. n.

  15.20.31 Obuv s kovovou ochrannou špičkou
  15.20.32 Obuv s dřevěným základním dílem, různá speciální
       a jiná obuv j. n.

 15.20.4 Díly obuvi z usně; vyměnitelné vložky do bot,
     pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše,
     kožené kamaše a podobné výrobky a jejich díly

  15.20.40 Díly obuvi z usně; vyměnitelné vložky do bot,
       pružné podpatěnky a podobné výrobky;
       kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich
       díly

 15.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě obuvi

  15.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě obuvi

16 Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné
  a slaměné výrobky, vč. souvisejících služeb a prací

16.1 Dřevo, rozřezané a hoblované, vč. souvisejících služeb
   a prací

16.10 Dřevo, rozřezané a hoblované, vč. souvisejících služeb
   a prací

 16.10.1 Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo
     loupané, o tloušťce > 6 mm;
     dřevěné železniční a tramvajové pražce, neimpregnované

  16.10.10 Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené
       nebo loupané, o tloušťce > 6 mm;
       dřevěné železniční a tramvajové pražce,
       neimpregnované

 16.10.2 Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách
     nebo plochách; dřevěná vlna;
     dřevitá moučka; dřevěné štěpky nebo třísky

  16.10.21 Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách
       nebo plochách (vč. nespojených pruhů
       a vlysů pro parketové podlahy, lišt a tvarovaných
       lišt)
  16.10.22 Dřevěná vlna; dřevitá moučka
  16.10.23 Dřevěné štěpky nebo třísky

 16.10.3 Dřevo surové; dřevěné železniční nebo
     tramvajové pražce (příčné pražce), impregnované
     nebo jinak ošetřené

  16.10.31 Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem,
       kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky
  16.10.32 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce
       (příčné pražce), impregnované
  16.10.39 Dřevo surové ostatní, vč. štípaných tyčí a
       kolíků

 16.10.9 Sušení, impregnace a chemické ošetření dřeva;
     subdodavatelské práce při výrobě
     rozřezaného a hoblovaného dřeva

  16.10.91 Sušení, impregnace a chemické ošetření dřeva

   Z:
   - impregnaci nebo chemickou úpravu dřeva konzervačními
    nebo jinými hmotami

   ZT:
   - sušení dřeva

   N:
   - izolační práce proti vodě (43.99.10)
   - dezinfekční a deratizační služby v budovách apod.
    (81.29.11)

  16.10.99 Subdodavatelské práce při výrobě rozřezaného
       a hoblovaného dřeva

16.2 Dřevěné, korkové, proutěné a slaměné výrobky, vč.
   souvisejících služeb a prací

16.21 Dýhy a desky na bázi dřeva, vč. souvisejících služeb
   a prací

 16.21.1 Překližky, dýhované desky a podobné laminované
     dřevo; dřevotřískové a podobné desky ze dřeva nebo
     jiných dřevitých materiálů

  16.21.11 Překližky, dýhované desky a podobné laminované
       dřevo, z bambusu
  16.21.12 Ostatní překližky, dýhované desky a podobné
       laminované dřevo
  16.21.13 Dřevotřískové a podobné desky ze dřeva nebo
       jiných dřevitých materiálů
  16.21.14 Dřevovláknité desky nebo desky z jiných
       dřevitých materiálů

 16.21.2 Dýhy; listy pro překližované desky; zhutněné dřevo

  16.21.21 Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo
       podélně rozřezané, krájené nebo loupané,
       o tloušťce <= 6 mm
  16.21.22 Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, prken, destiček
       nebo profilů

 16.21.9 Dokončovací práce při výrobě dřevěných desek a
     dílců; subdodavatelské práce při výrobě dýh a desek
     na bázi dřeva

  16.21.91 Dokončovací práce při výrobě dřevěných desek
       a dílců
  16.21.99 Subdodavatelské práce při výrobě dýh a desek
       na bázi dřeva

16.22 Sestavené parketové podlahy, vč. subdodavatelských
   prací

 16.22.1 Sestavené parketové desky

  16.22.10 Sestavené parketové desky

 16.22.9 Subdodavatelské práce při výrobě sestavených
     parketových podlah

  16.22.99 Subdodavatelské práce při výrobě sestavených
       parketových podlah

16.23 Ostatní výrobky stavebního truhlářství a tesařství,
   vč. subdodavatelských prací

 16.23.1 Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství
     (kromě montovaných staveb)

  16.23.11 Okna, balkonové dveře a jejich rámy a
       zárubně, dveře a jejich rámy, zárubně a prahy,
       dřevěné
  16.23.12 Bednění pro betonování, parketové desky a šindele,
       dřevěné
  16.23.19 Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a
       tesařství j. n.

 16.23.2 Montované stavby ze dřeva

  16.23.20 Montované stavby ze dřeva

   Z:
   - montované stavby, převážně vyrobené ze dřeva, buď
    zcela smontované a připravené k použití nebo
    nesmontované
   - nekompletní stavby, smontované i nesmontované,
    s charakterem montovaných staveb

   Tyto stavby mohou být navrženy pro bydlení, ubytování
   na pracovišti, obchody, hangáry, garáže, skleníky a
   pro jiné účely.

 16.23.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků
     stavebního truhlářství a tesařství

  16.23.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       výrobků stavebního truhlářství a tesařství

16.24 Dřevěné obaly, vč. subdodavatelských prací

 16.24.1 Dřevěné obaly

  16.24.11 Palety, skříňové palety a jiné přepravní desky
       ze dřeva
  16.24.12 Džbery a bednářské výrobky ze dřeva
  16.24.13 Ostatní dřevěné obaly a jejich díly

 16.24.9 Subdodavatelské práce při výrobě dřevěných obalů

  16.24.99 Subdodavatelské práce při výrobě dřevěných obalů

16.29 Ostatní dřevěné výrobky, kromě nábytku; ostatní
   korkové, proutěné a slaměné výrobky, vč. souvisejících
   služeb a prací

 16.29.1 Ostatní dřevěné výrobky, kromě nábytku

  16.29.11 Dřevěné nástroje, dříky, rukojeti nástrojů,
       tělesa a násady pro košťata, kartáče nebo
       štětce, dřevěné formy pro výrobu dýmek, kopyta
       a napínáky obuvi
  16.29.12 Kuchyňské a stolní nádobí ze dřeva
  16.29.13 Intarzované a inkrustované dřevo, dřevěné
       skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory
       a podobné výrobky ze dřeva, sošky a jiné ozdobné
       dřevěné předměty
  16.29.14 Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla
       nebo podobné předměty a jiné dřevěné výrobky

   ZT:
   - dřevěné díly obuvi (např. podpatky a kopyta)

 16.29.2 Korkové, proutěné a jiné slaměné výrobky;
     košíkářské a proutěné výrobky

  16.29.21 Přírodní korek, zbavený kůry nebo nahrubo hraněný
       nebo v blocích, deskách, listech nebo pásech;
       rozdrcený, granulovaný nebo na prach umletý korek;
       korkový odpad
  16.29.22 Výrobky z přírodního korku
  16.29.23 Kostky, desky, listy a pásy, dlaždice všech
       tvarů, plné válce z aglomerovaného korku
  16.29.24 Aglomerovaný korek; výrobky z aglomerovaného
       korku j. n.
  16.29.25 Výrobky ze slámy, proutí nebo podobných
       splétacích materiálů; košíkářské a proutěné
       výrobky

 16.29.9 Služby při výrobě dřevěných a korkových výrobků
     (kromě nábytku) a proutěných
     a slaměných výrobků; subdodavatelské práce při výrobě
     ostatních dřevěných výrobků, kromě nábytku, a
     ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků

  16.29.91 Služby při výrobě dřevěných a korkových výrobků
       (kromě nábytku) a proutěných
       a slaměných výrobků

  16.29.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       dřevěných výrobků (kromě nábytku)
       a korkových, proutěných a slaměných výrobků

17 Papír a výrobky z papíru, vč. subdodavatelských prací

17.1 Buničina, papír a lepenka, vč. subdodavatelských prací

17.11 Buničina, vč. subdodavatelských prací

 17.11.1 Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových
     vláknin

  17.11.11 Dřevná buničina pro chemické zpracování
  17.11.12 Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná
       než pro chemické zpracování
  17.11.13 Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro
       chemické zpracování
  17.11.14 Mechanická buničina; polochemická buničina;
       buničina z celulózových vláknovin, kromě
       dřeva

 17.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě buničiny

  17.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě buničiny

17.12 Papír a lepenka, vč. subdodavatelských prací

 17.12.1 Novinový, ruční nebo jiný nenatíraný papír nebo
         lepenka pro grafické účely

  17.12.11 Novinový papír, v kotoučích nebo listech
  17.12.12 Ruční papír a lepenka
  17.12.13 Papír a lepenka používané jako podklad pro
       fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý
       papír; karbonový podkladový papír; surový tapetový
       papír
  17.12.14 Jiný papír a lepenka pro grafické účely

 17.12.2 Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový
     nebo ubrouskový papír, buničitá vata a pásy z
     buničinových vláken

  17.12.20 Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový
       nebo ubrouskový papír, buničitá vata
       a pásy z buničinových vláken

 17.12.3 Lepenka na přepravní materiály

  17.12.31 Kraftový papír, nebělený, nenatíraný
  17.12.32 Bílý kraftový papír; natíraný kraftový papír
  17.12.33 Polochemický papír na zvlněnou vrstvu
  17.12.34 Recyklovaný a jiný papír na zvlněnou vrstvu
  17.12.35 Testliner (recyklovaný krycí karton)

 17.12.4 Nenatíraný papír

  17.12.41 Nenatíraný kraftový papír; pytlový kraftový
       papír, krepovaný nebo plisovaný
  17.12.42 Sulfitový balicí papír a jiný nenatíraný papír
       (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným
       grafickým účelům)
  17.12.43 Filtrační papír a lepenka; plstěný papír
  17.12.44 Cigaretový papír, jiný než řezaný na
       stanovenou velikost nebo ve tvaru sešitků nebo
       dutinek

 17.12.5 Nenatíraná lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku
     nebo k jiným grafickým účelům)

  17.12.51 Uvnitř šedá lepenka, nenatíraná
  17.12.59 Jiná nenatíraná lepenka

 17.12.6 Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry,
     pauzovací papíry a pergamen a jiné hlazené
     průhledné nebo průsvitné papíry

  17.12.60 Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry,
       pauzovací papíry a pergamen a jiné hlazené
       průhledné nebo průsvitné papíry

 17.12.7 Zpracovaný papír a lepenka

  17.12.71 Vrstvený papír a lepenka, bez ochranného nátěru
       nebo impregnace
  17.12.72 Papír a lepenka, krepované, zřasené, ražené nebo
       perforované
  17.12.73 Papír a lepenka pro psaní, tisk nebo pro jiné
       grafické účely, natírané kaolinem či jinými
       anorganickými látkami
  17.12.74 Kraftový papír (jiný než určený ke psaní, tisku
       nebo k jiným grafickým účelům), natíraný kaolinem
       či jinými anorganickými látkami
  17.12.75 Kraftová lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku
       nebo k jiným grafickým účelům), natíraná kaolinem
       či jinými anorganickými látkami
  17.12.76 Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné
       kopírovací nebo přetiskové papíry,
       v kotoučích nebo v listech
  17.12.77 Papír, lepenka, buničitá vata a pásy z
       buničinových vláken, natírané, impregnované,
       potažené, na povrchu barvené nebo potištěné,
       v kotoučích nebo listech
  17.12.78 Uvnitř šedá lepenka (jiná než určená ke
       psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům),
       natíraná kaolinem či jinými anorganickými látkami
  17.12.79 Ostatní lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku
       nebo k jiným grafickým účelům), natíraná kaolinem
       či jinými anorganickými látkami

 17.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě papíru a lepenky

  17.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě papíru a
       lepenky

17.2 Výrobky z papíru a lepenky, vč. subdodavatelských prací

17.21 Vlnitý papír a lepenka a papírové a lepenkové obaly,
   vč. subdodavatelských prací

 17.21.1 Vlnitý papír a lepenka a papírové a lepenkové obaly

  17.21.11 Vlnitá lepenka, v kotoučích nebo listech
  17.21.12 Papírové pytle a sáčky
  17.21.13 Krabice, bedny a přepravky z vlnitého papíru
       nebo lepenky
  17.21.14 Skládací krabice, bedny a přepravky z nezvlněného
       papíru nebo lepenky
  17.21.15 Krabicové pořadače, dopisové přihrádky,
       skladovací krabice a podobné výrobky používané
       v kancelářích, obchodech apod., z papíru

 17.21.9 Subdodavatelské práce při výrobě vlnitého papíru
     a lepenky a papírových a lepenkových obalů

  17.21.99 Subdodavatelské práce při výrobě vlnitého papíru
       a lepenky a papírových a lepenkových obalů

17.22 Domácí potřeby, hygienické a toaletní výrobky z papíru,
   vč. subdodavatelských prací

 17.22.1 Domácí potřeby, toaletní výrobky z papíru

  17.22.11 Toaletní papír, kapesníky, čisticí a odličovací
       hedvábný papír, ručníky, ubrusy a ubrousky
       z buničiny, papíru, buničité vaty nebo pásů
       z buničinových vláken
  17.22.12 Hygienické vložky a tampony, dětské pleny
       a přebaly a podobné hygienické výrobky
       a oděvy a doplňky oděvů, z buničiny, papíru,
       buničité vaty nebo pásů z buničinových vláken
  17.22.13 Podnosy, tácky, talíře a šálky a podobné výrobky
       z papíru nebo lepenky

 17.22.9 Subdodavatelské práce při výrobě domácích potřeb
     a hygienických a toaletních výrobků z papíru

  17.22.99 Subdodavatelské práce při výrobě domácích potřeb
       a hygienických a toaletních výrobků z papíru

17.23 Kancelářské potřeby z papíru, vč. subdodavatelských
   prací

 17.23.1 Kancelářské potřeby z papíru

  17.23.11 Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné
       kopírovací nebo přetiskové papíry;
       rozmnožovací blány a ofsetové matrice z papíru;
       lepící nebo adhezivní papír
  17.23.12 Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a
       korespondenční lístky z papíru, kartonu nebo
       lepenky; krabice, pytlíky, tašky a brašny a psací
       soupravy obsahující kancelářské potřeby pro
       korespondenci, z papíru nebo lepenky
  17.23.13 Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, tiskopisy
       a jiné kancelářské potřeby, z papíru nebo lepenky
  17.23.14 Ostatní výrobky používané pro psaní, tisk nebo
       jiné grafické účely, potištěné, tvarované nebo
       perforované, z papíru a lepenky

 17.23.9 Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských
     potřeb z papíru

  17.23.99 Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských
       potřeb z papíru

17.24 Tapety, vč. subdodavatelských prací

 17.24.1 Tapety

  17.24.11 Papírové tapety a podobné krycí materiály
       na stěny; okenní transparentní papír
  17.24.12 Textilní tapety

 17.24.9 Subdodavatelské práce při výrobě tapet

  17.24.99 Subdodavatelské práce při výrobě tapet

17.29 Ostatní výrobky z papíru a lepenky, vč. subdodavatelských
   prací

 17.29.1 Ostatní výrobky z papíru a lepenky

  17.29.11 Etikety všech druhů z papíru nebo lepenky
  17.29.12 Filtrační bloky, stropní desky a desky z buničiny
  17.29.19 Cigaretový papír; dutinky, cívky, potáče a
       podobné výztuže; filtrační papír a lepenka;
       ostatní výrobky z papíru a lepenky j. n.

 17.29.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků
     z papíru a lepenky

  17.29.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       výrobků z papíru a lepenky

18 Tiskařské a nahrávací služby

18.1 Tisk a služby související s tiskem

18.11 Tisk novin

 18.11.1 Tisk novin

  18.11.10 Tisk novin

   Z:
   - tisk novin, časopisů a periodických tiskovin, které
    vycházejí nejméně čtyřikrát týdně

18.12 Ostatní tiskařské služby

 18.12.1 Ostatní tiskařské služby

  18.12.11 Tiskařské služby pro tisk známek, daňových
       kolků, dokumentů s názvy, čipových karet, šeků,
       bezpečnostních dokladů a podobných výrobků
  18.12.12 Tiskařské služby pro reklamní katalogy,
       prospekty, plakáty a jiné tištěné reklamní
       materiály
  18.12.13 Tiskařské služby pro tisk časopisů a periodických
       publikací, vycházejících méně než čtyřikrát týdně
  18.12.14 Tiskařské služby pro tisk knih, map,
       hydrografických nebo podobných map všech druhů,
       obrázků, rytin a fotografií, pohlednic
  18.12.15 Tiskařské služby pro tisk etiket a štítků
  18.12.16 Tiskařské služby pro tisk přímo na plast, sklo,
       kov, dřevo a keramiku

   ZT:
   - tisk informací na balicí materiál

   N:
   - různé služby na počkání (95.29.19)

  18.12.19 Ostatní tiskařské služby j. n.

   Z:
   - tisk dokumentů (ofsetový tisk, rychlotisk atd.)
   - tisk informací na balicí materiál jiný než plast,
    sklo, kov, dřevo a keramika

18.13 Příprava tisku a digitálních dat

 18.13.1 Služby související s přípravou tisku

  18.13.10 Služby související s přípravou tisku

   Z:
   - skládání, sazbu textu, fotosazbu, vkládání dat
    včetně skenování a optickou kontrolu znaků,
    elektronickou úpravu
   - vytvoření dokumentů, desktop publishing (tvorba
    tištěného dokumentu za pomoci počítače)
    a všechnu další tvorbu
   - přípravu digitálních dat, např. vylepšení, výběr,
    spojování digitálních dat
   - počítačem podporované navrhování, počítačem
    podporovaná výroba, elektronický výstup dat
   - digitální uspořádání stránek pro tisk
   - služby spojené s výrobou tiskových (tiskařských)
    desek zahrnující nastavení zobrazení a obrazovou
    přílohu (pro tištěný text a ofset)
   - rytí a leptání válců pro hlubotisk
   - techniku přímého tisku na desky (také na
    fotopolymerové desky)
   - desky a matrice pro reliéfní ražení (ocelotisk) nebo
    polygrafii
   - umělecké práce zahrnující přípravu kamenů pro
    litografii a dřevoryt (dřevořez)

 18.13.2 Tiskařské desky nebo válce a ostatní pomůcky
     potřebné pro tisk

  18.13.20 Tiskařské desky nebo válce a ostatní pomůcky
       potřebné pro tisk

 18.13.3 Pomocné (doplňkové) služby související s tiskem

  18.13.30 Pomocné (doplňkové) služby související s tiskem

   Z:
   - výrobu prezentačních médií (nosičů), např. folií pro
    stolní zpětnou projekci a jiné formy prezentace
   - návrhy tiskových výrobků, např. náčrtů, návrhů úprav
    tisku,     atrap atd.

18.14 Vázání knih a související služby

 18.14.1 Vázání knih a související služby

  18.14.10 Vázání knih a související služby

   Z:
   - vázání, skládání, kompletování, sešívání, lepení,
    uspořádání stránek knihy pro účely vazby, prošívání
    hřbetů, lepení spojů nebo klihem, ořezání, zlacení
   - další grafické služby, např. děrování, orazítkování,
    rozmnožování Braillova písma, děrování a vrtání,
    reliéfní tisk, lakování a laminování, uspořádání
    stránek pro účely vazby, vsazení, přehýbání

   ZT:
   - převázání knih

18.2 Rozmnožování nahraných nosičů

18.20 Rozmnožování nahraných nosičů

 18.20.1 Rozmnožování zvukových nahrávek

  18.20.10 Rozmnožování zvukových nahrávek

   Z:
   - rozmnožovací služby gramofonových desek, CD, DVD a
    magnetofonových pásků s hudbou nebo jinými zvukovými
    nahrávkami z originálních (masterových) záznamů

 18.20.2 Rozmnožování videozáznamů

  18.20.20 Rozmnožování videozáznamů

   Z:
   - rozmnožovací služby video pásků a DVD s filmy a jinými
    video nahrávkami z originálních (masterových) záznamů

 18.20.3 Rozmnožování softwaru

  18.20.30 Rozmnožování softwaru

   Z:
   - rozmnožovací služby softwaru a dat na všech druzích
    disků a pásků z originálních (masterových) záznamů

19 Koks a rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských
  prací

19.1 Koksárenské produkty, vč. subdodavatelských prací

19.10 Koksárenské produkty, vč. subdodavatelských prací

 19.10.1 Koks a polokoks z uhlí nebo rašeliny; retortové uhlí

  19.10.10 Koks a polokoks z uhlí nebo rašeliny; retortové
       uhlí

 19.10.2 Uhelný nebo rašelinový dehet; ostatní minerální dehty

  19.10.20 Uhelný nebo rašelinový dehet; ostatní minerální
       dehty

 19.10.3 Smola a smolný koks

  19.10.30 Smola a smolný koks

 19.10.9 Subdodavatelské práce při výrobě koksárenských
     produktů

  19.10.99 Subdodavatelské práce při výrobě koksárenských
       produktů

19.2 Rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských prací

19.20 Rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských prací

 19.20.1 Brikety, bulety a podobná tuhá paliva

  19.20.11 Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená
       z černého uhlí
  19.20.12 Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená
       z hnědého uhlí
  19.20.13 Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená
       z rašeliny

 19.20.2 Topné a plynové oleje, motorové benziny, mazací
     oleje

  19.20.21 Motorové benziny, vč. leteckého benzinu
  19.20.22 Palivo pro proudové motory benzinového typu
  19.20.23 Lehké minerální oleje a přípravky j. n.
  19.20.24 Letecký petrolej (kerosin)
  19.20.25 Palivo pro proudové motory petrolejového typu
  19.20.26 Plynové oleje
  19.20.27 Střední destiláty a přípravky j. n.
  19.20.28 Topné oleje j. n.
  19.20.29 Mazací minerální oleje a přípravky j. n.

 19.20.3 Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky, kromě
     zemního plynu

  19.20.31 Propan a butan, zkapalněné
  19.20.32 Etylen, propylen, butylen, butadien a jiné
       ropné plyny a plynné uhlovodíky, kromě
       zemního plynu

 19.20.4 Ostatní ropné produkty

  19.20.41 Vazelína; parafinový vosk; ropné a ostatní vosky
  19.20.42 Ropný koks; ropný asfalt a ostatní zbytky
       ropných frakcí

 19.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě rafinovaných
     ropných produktů

  19.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě rafinovaných
       ropných produktů

20 Chemické látky a chemické přípravky, vč. subdodavatelských
  prací

20.1 Základní chemické látky, hnojiva a dusíkaté sloučeniny,
   plasty a syntetický kaučuk v primárních formách, vč.
   subdodavatelských prací

20.11 Technické plyny, vč. subdodavatelských prací

 20.11.1 Technické plyny

  20.11.11 Vodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslík
  20.11.12 Oxid uhličitý a ostatní anorganické kyslíkaté
       sloučeniny nekovů
  20.11.13 Kapalný vzduch a stlačený vzduch

 20.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě technických plynů

  20.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě technických plynů

20.12 Barviva a pigmenty, vč. subdodavatelských prací

 20.12.1 Oxidy, peroxidy a hydroxidy

  20.12.11 Oxid zinečnatý a peroxid zinku; oxidy titanu
  20.12.12 Oxidy a hydroxidy chromu, manganu, olova a mědi
  20.12.19 Oxidy, peroxidy s hydroxidy ostatních kovů

 20.12.2 Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich
     deriváty; barviva j. n.

  20.12.21 Syntetická organická barviva a přípravky na jejich
       bázi; syntetické organické výrobky užívané jako
       fluorescenční zjasňovací prostředky nebo luminofory;
       barevné laky a přípravky založené na jejich bázi
  20.12.22 Tříselné výtažky rostlinného původu; taniny a
       jejich soli, étery, estery a ostatní deriváty;
       barviva rostlinného nebo živočišného původu
  20.12.23 Syntetická organická třísliva; anorganická třísliva;
       tříslicí přípravky; enzymatické přípravky pro
       předčinění
  20.12.24 Barviva j. n.; anorganické výrobky používané
       jako luminofory

 20.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě barviv a pigmentů

  20.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě barviv a pigmentů

20.13 Jiné základní anorganické chemické látky, vč.
   subdodavatelských prací

 20.13.1 Obohacený uran a plutonium; ochuzený uran a thorium;
     ostatní radioaktivní chemické prvky

  20.13.11 Obohacený uran a plutonium a jejich sloučeniny
  20.13.12 Ochuzený uran a thorium a jejich sloučeniny
  20.13.13 Jiné radioaktivní chemické prvky, izotopy a
       sloučeniny; slitiny, disperze, keramické výrobky
       a směsi obsahující tyto prvky, izotopy nebo
       sloučeniny
  20.13.14 Neozářené palivové články (kazety) pro jaderné
       reaktory

 20.13.2 Chemické prvky j. n.; anorganické kyseliny a sloučeniny

  20.13.21 Metaloidy
  20.13.22 Halogenové nebo sirné sloučeniny nekovů
  20.13.23 Alkalické kovy a kovy alkalických zemin; kovy
       vzácných zemin, skandium a yttrium; rtuť
  20.13.24 Chlorovodík; oleum; oxid fosforečný; ostatní
       anorganické kyseliny; oxid křemičitý a siřičitý
  20.13.25 Oxidy, hydroxidy a peroxidy; hydrazin a
       hydroxylamin a jejich anorganické soli

 20.13.3 Halogenové sloučeniny kovů; chlornany, chlorečnany
     a chloristany

  20.13.31 Halogenové sloučeniny kovů
  20.13.32 Chlornany, chlorečnany a chloristany

 20.13.4 Sulfidy, sulfáty; dusičnany, fosforečnany a uhličitany

  20.13.41 Sulfidy, sulfity a sulfáty
  20.13.42 Fosfornany, fosforitany, fosfáty, polyfosfáty
       a dusičnany (kromě dusičnanu draslíku)
  20.13.43 Uhličitany

 20.13.5 Soli ostatních kovů

  20.13.51 Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin;
       drahé kovy v koloidním stavu
  20.13.52 Anorganické sloučeniny j. n., vč. destilované
       vody; amalgámy jiné než amalgámy drahých kovů

   ZT:
   - organické sloučeniny rtuti

 20.13.6 Ostatní základní anorganické chemické látky

  20.13.61 Izotopy j. n. a jejich sloučeniny (vč. těžké
       vody)
  20.13.62 Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy;
       fulmináty, kyanatany a thiokyanatany;
       křemičitany; boritany; perboritany; ostatní
       soli anorganických kyselin nebo peroxokyselin
  20.13.63 Peroxid vodíku
  20.13.64 Fosfidy, karbidy, hydridy, nitridy, azidy,
       silicidy a boridy
  20.13.65 Sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo
       skandia
  20.13.66 Síra, kromě sublimované síry, srážené a koloidní
       síry
  20.13.67 Kyzové výpražky
  20.13.68 Piezoelektrický křemen; ostatní syntetické
       nebo rekonstituované drahokamy nebo polodrahokamy,
       neopracované

 20.13.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
     základních anorganických chemických látek

  20.13.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       základních anorganických chemických látek

20.14 Jiné základní organické chemické látky,
   vč. subdodavatelských prací

 20.14.1 Uhlovodíky a jejich deriváty

  20.14.11 Acyklické uhlovodíky
  20.14.12 Cyklické uhlovodíky
  20.14.13 Chlorderiváty acyklických uhlovodíků
  20.14.14 Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků,
       též halogenované
  20.14.19 Ostatní halogenderiváty uhlovodíků

 20.14.2 Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen-,
     sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty;
     technické mastné alkoholy

  20.14.21 Technické mastné alkoholy
  20.14.22 Jednosytné alkoholy
  20.14.23 Dioly, vícesytné alkoholy, cyklické alkoholy
       a deriváty alkoholů
  20.14.24 Fenoly; fenolalkoholy a deriváty fenolů

 20.14.3 Technické monokarboxylové mastné kyseliny;
     karboxylové kyseliny a jejich deriváty

  20.14.31 Technické monokarboxylové mastné kyseliny;
       kyselé oleje z rafinace
  20.14.32 Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny
       a jejich deriváty
  20.14.33 Nenasycené monokarboxylové, cykloalkanické,
       cykloalkenické nebo cykloterpenické acyklické
       polykarboxylové kyseliny a jejich deriváty
  20.14.34 Aromatické polykarboxylové a karboxylové
       kyseliny s přidanou kyslíkatou funkcí; jejich
       deriváty, kromě kyseliny salicylové a jejích solí

 20.14.4 Organické sloučeniny s dusíkatou funkcí

  20.14.41 Sloučeniny s aminovou funkcí
  20.14.42 Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí, kromě
       lyzinu a glutamové kyseliny
  20.14.43 Ureiny; sloučeniny s karboxyamidovou funkcí a
       sloučeniny s nitrilovou funkcí; jejich deriváty
  20.14.44 Sloučeniny s jinými dusíkatými funkcemi

 20.14.5 Organické sloučeniny síry a ostatní organicko-
     anorganické sloučeniny;
     heterocyklické sloučeniny j. n.

  20.14.51 Organické sloučeniny síry a ostatní organicko-
       anorganické sloučeniny
  20.14.52 Heterocyklické sloučeniny j. n.; nukleové
       kyseliny a jejich soli
  20.14.53     Fosforečné estery a jejich soli nebo estery
       ostatních anorganických kyselin (kromě esterů
       halogenovodíků) a jejich solí; jejich cyklické
       alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo
       nitrosoderiváty

 20.14.6 Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetaly,
     poloacetaly; ostatní organické sloučeniny

  20.14.61 Sloučeniny s aldehydovou funkcí
  20.14.62 Sloučeniny s ketonovou a chinonovou funkcí
  20.14.63 Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetaly,
       poloacetaly a jejich deriváty
  20.14.64 Enzymy a ostatní organické sloučeniny j. n.

 20.14.7 Různé základní organické chemické látky

  20.14.71 Deriváty rostlinných nebo pryskyřičných produktů
  20.14.72 Dřevěné uhlí
  20.14.73 Oleje a ostatní produkty destilace
       vysokoteplotních černouhelných dehtů a podobné
       produkty
  20.14.74 Etylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu
       >= 80 % objemových
  20.14.75 Etylalkohol a jiné destiláty, denaturované,
       s jakýmkoliv obsahem alkoholu

 20.14.8 Odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva, kromě
     tallového oleje

  20.14.80 Odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva, kromě
       tallového oleje

 20.14.9 Subdodavatelské práce při výrobě jiných základních
     organických chemických látek

  20.14.99 Subdodavatelské práce při výrobě jiných
       základních organických chemických látek

20.15 Hnojiva a dusíkaté sloučeniny, vč. subdodavatelských
   prací

 20.15.1 Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné;
     amoniak

  20.15.10 Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné;
       amoniak

 20.15.2 Chlorid amonný; dusitany

  20.15.20 Chlorid amonný; dusitany

 20.15.3 Dusíkatá minerální nebo chemická hnojiva

  20.15.31 Močovina
  20.15.32 Síran amonný
  20.15.33 Dusičnan amonný
  20.15.34 Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého
       a dusičnanu amonného
  20.15.35 Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým
       nebo s jinou anorganickou nehnojivou látkou
  20.15.39 Ostatní dusíkatá hnojiva a směsi

 20.15.4 Fosforečná minerální nebo chemická hnojiva

  20.15.41 Superfosfáty
  20.15.49 Ostatní fosforečná hnojiva

 20.15.5 Draselná minerální nebo chemická hnojiva

  20.15.51 Chlorid draselný (muriat z potaše)
  20.15.52 Síran draselný (síran z potaše)
  20.15.59 Ostatní draselná hnojiva

 20.15.6 Dusičnan sodný

  20.15.60 Dusičnan sodný

 20.15.7 Hnojiva j. n.

  20.15.71 Hnojiva obsahující tři živiny: dusík, fosfor
       a draslík
  20.15.72 Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diammonium
       fosfát)
  20.15.73 Monoammonium fosfát
  20.15.74 Hnojiva obsahující dvě živiny: dusík a fosfor
  20.15.75 Hnojiva obsahující dvě živiny: fosfor a draslík
  20.15.76 Dusičnan draslíku
  20.15.79 Minerální nebo chemická hnojiva obsahující
       nejméně dvě živiny (dusík, fosfor, draslík) j. n.

 20.15.8 Živočišná nebo rostlinná hnojiva j. n.

  20.15.80 Živočišná nebo rostlinná hnojiva j. n.

   ZT:
   - výrobu zahradní zeminy s rašelinou jako hlavní složkou
   - výrobu směsi zahradní zeminy z přírodní zeminy, písku,
    jílů a minerálů

 20.15.9 Subdodavatelské práce při výrobě hnojiv a dusíkatých
     sloučenin

  20.15.99 Subdodavatelské práce při výrobě hnojiv
       a dusíkatých sloučenin

20.16 Plasty v primárních formách, vč. subdodavatelských prací

 20.16.1 Polymery etylenu, v primárních formách

  20.16.10 Polymery etylenu, v primárních formách

 20.16.2 Polymery styrenu, v primárních formách

  20.16.20 Polymery styrenu, v primárních formách

 20.16.3 Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů,
     v primárních formách

  20.16.30 Polymery vinylchloridu nebo jiných
       halogenolefinů, v primárních formách

 20.16.4 Polyacetaly, ostatní polyétery a epoxidové
     pryskyřice, v primárních formách;
     polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery
     a ostatní polyestery, v primárních formách

  20.16.40 Polyacetaly, ostatní polyétery a epoxidové
       pryskyřice v primárních formách; polykarbonáty,
       alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní
       polyestery, v primárních formách

 20.16.5 Ostatní plasty v primárních formách; iontoměniče

  20.16.51 Polymery propylenu nebo ostatních olefínů,
       v primárních formách
  20.16.52 Polymery vinylacetátu nebo jiných vinylesterů
       a vinylových polymerů, v primárních formách
  20.16.53 Akrylové polymery, v primárních formách
  20.16.54 Polyamidy, v primárních formách
  20.16.55 Močovinové, thiomočovinové a melaminové
       pryskyřice, v primárních formách
  20.16.56 Ostatní aminové a fenolové pryskyřice a polyuretany,
       v primárních formách
  20.16.57 Silikony, v primárních formách
  20.16.59 Ostatní plasty, v primárních formách j. n.

 20.16.9 Subdodavatelské práce při výrobě plastů v primárních
     formách

  20.16.99 Subdodavatelské práce při výrobě plastů
       v primárních formách

20.17 Syntetický kaučuk v primárních formách,
   vč. subdodavatelských prací

 20.17.1 Syntetický kaučuk v primárních formách

  20.17.10 Syntetický kaučuk v primárních formách

 20.17.9 Subdodavatelské práce při výrobě syntetického
     kaučuku v primárních formách

  20.17.99 Subdodavatelské práce při výrobě syntetického
       kaučuku v primárních formách

20.2 Pesticidy a jiné agrochemické přípravky,
   vč. subdodavatelských prací

20.20 Pesticidy a jiné agrochemické přípravky,
   vč. subdodavatelských prací

 20.20.1 Pesticidy a jiné agrochemické přípravky

  20.20.11 Insekticidy
  20.20.12 Herbicidy
  20.20.13 Přípravky proti klíčení a regulátory růstu
       rostlin
  20.20.14 Dezinfekční prostředky
  20.20.15 Fungicidy
  20.20.19 Ostatní pesticidy a jiné agrochemické přípravky

 20.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě pesticidů a jiných
     agrochemických přípravků

  20.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě pesticidů
       a jiných agrochemických přípravků

20.3 Nátěrové barvy, laky a jiné nátěrové materiály,
   tiskařské barvy a tmely, vč. subdodavatelských prací

20.30 Nátěrové barvy, laky a jiné nátěrové materiály,
   tiskařské barvy a tmely, vč. subdodavatelských prací

 20.30.1 Nátěrové barvy a laky na bázi polymerů

  20.30.11 Nátěrové barvy a laky na bázi akrylových nebo
       vinylových polymerů, ve vodném prostředí
  20.30.12 Nátěrové barvy a laky na bázi polyesterů,
       akrylových nebo vinylových polymerů,
       v nevodném prostředí; roztoky

 20.30.2 Ostatní nátěrové barvy a laky a podobné výrobky;
     barvy pro uměleckou malbu
     a tiskařské barvy

  20.30.21 Připravené pigmenty, připravená kalidla a
       barvy, sklotvorné smalty a glazury, engoby,
       tekuté listry a podobné výrobky; skleněné frity
  20.30.22 Ostatní barvy a laky; připravené sikativy
  20.30.23 Barvy pro uměleckou malbu, školní, plakátovací,
       tónovací, pro zábavní účely apod.
  20.30.24 Tiskařské barvy

 20.30.9 Subdodavatelské práce při výrobě nátěrových
     barev, laků a jiných nátěrových materiálů,
     tiskařských barev a tmelů

  20.30.99 Subdodavatelské práce při výrobě nátěrových
       barev, laků a jiných nátěrových materiálů,
       tiskařských barev a tmelů

20.4 Mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí prostředky,
   parfémy a toaletní přípravky, vč. subdodavatelských
   prací

20.41 Mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí prostředky,
   vč. subdodavatelských prací

 20.41.1 Glycerol

  20.41.10 Glycerol

 20.41.2 Organické povrchově aktivní prostředky, kromě
     mýdla

  20.41.20 Organické povrchově aktivní prostředky, kromě
       mýdla

 20.41.3 Mýdlo, prací a čisticí prostředky

  20.41.31 Mýdlo a organické povrchově aktivní prostředky
       a přípravky na bázi mýdla; papír, vata, plsť
       a netkané textilie, impregnované, natírané nebo
       potažené mýdlem nebo detergenty
  20.41.32 Detergenty a prací prostředky

 20.41.4 Vonné přípravky a vosky

  20.41.41 Přípravky pro parfémování nebo deodoraci místností
  20.41.42 Umělé a připravené vosky
  20.41.43 Leštidla a krémy na obuv, nábytek, podlahy,
       karoserie, sklo nebo kov
  20.41.44 Čisticí pasty, prášky a jiné čisticí prostředky

 20.41.9 Subdodavatelské práce při výrobě mýdla a detergentů,
     čisticích a lešticích prostředků

  20.41.99 Subdodavatelské práce při výrobě mýdla a detergentů,
       čisticích a lešticích prostředků

20.42 Parfémy a toaletní přípravky, vč. subdodavatelských
   prací

 20.42.1 Parfémy a toaletní přípravky

  20.42.11 Parfémy a toaletní vody
  20.42.12 Přípravky na líčení rtů a očí
  20.42.13 Přípravky pro manikúru a pedikúru
  20.42.14 Pudry pro kosmetické a toaletní účely
  20.42.15 Kosmetické přípravky, líčidla a přípravky
       pro péči o pokožku (vč. opalovacích a ochranných
       přípravků) j. n.
  20.42.16 Šampony, laky na vlasy, přípravky pro trvalou
       ondulaci nebo na narovnávání vlasů
  20.42.17 Přípravky na vlasy j. n.
  20.42.18 Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu
       (vč. adhezivních past a prášků), umělý chrup
  20.42.19 Holicí přípravky; tělové deodoranty a přípravky
       proti pocení; koupelové přípravky; ostatní
       voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky
       j. n.

 20.42.9 Subdodavatelské práce při výrobě parfémů a toaletních
     přípravků

  20.42.99 Subdodavatelské práce při výrobě parfémů a
       toaletních přípravků

20.5 Ostatní chemické výrobky, vč. subdodavatelských prací

20.51 Výbušniny, vč. subdodavatelských prací

 20.51.1 Připravené výbušniny; zápalnice; roznětky nebo
     rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky;
     ohňostroje

  20.51.11 Prachové výmetné slože a připravené výbušniny
  20.51.12 Zápalnice; bleskovice; rozbušky; zažehovače;
       elektrické rozbušky
      20.51.13 Ohňostroje
  20.51.14 Signalizační rakety, dešťové rakety, mlhové
       signály a ostatní pyrotechnické výrobky, kromě
       ohňostrojů

 20.51.2 Zápalky

  20.51.20 Zápalky

 20.51.9 Subdodavatelské práce při výrobě výbušnin

  20.51.99 Subdodavatelské práce při výrobě výbušnin

20.52 Klihy, vč. subdodavatelských prací

 20.52.1 Klihy

  20.52.10 Klihy

 20.52.9 Subdodavatelské práce při výrobě klihů

  20.52.99 Subdodavatelské práce při výrobě klihů

20.53 Vonné silice, vč. subdodavatelských prací

 20.53.1 Vonné silice

  20.53.10 Vonné silice

 20.53.9 Subdodavatelské práce při výrobě vonných silic

  20.53.99 Subdodavatelské práce při výrobě vonných silic

20.59 Ostatní chemické výrobky j. n., vč. subdodavatelských
   prací

 20.59.1 Fotografické desky a filmy, filmy pro okamžitou
     fotografii; chemické přípravky
     a nesmíšené výrobky pro fotografické účely

  20.59.11 Fotografické desky a filmy, filmy pro okamžitou
       fotografii, citlivé, neexponované;
       fotografický papír
  20.59.12 Citlivé emulze pro fotografické účely; chemické
       přípravky pro fotografické účely j. n.

 20.59.2 Chemicky upravené živočišné a rostlinné tuky a
     oleje; směsi nepoživatelných živočišných nebo
     rostlinných tuků nebo olejů

  20.59.20 Chemicky upravené živočišné a rostlinné tuky
       a oleje; směsi nepoživatelných živočišných nebo
       rostlinných tuků nebo olejů

 20.59.3 Inkousty a tuše všech druhů pro psaní nebo kreslení

  20.59.30 Inkousty a tuše všech druhů pro psaní nebo kreslení

 20.59.4 Mazací přípravky; přísady; přípravky proti zamrzání

  20.59.41 Mazací přípravky
  20.59.42 Antidetonační přípravky; přísady do minerálních
       olejů a podobné produkty
  20.59.43 Kapaliny pro hydraulické brzdy; přípravky proti
       zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování

 20.59.5 Různé chemické výrobky

  20.59.51 Peptony, jiné proteinové látky a jejich
       deriváty, j. n.; kožní prášek
  20.59.52 Modelovací pasty; zubní vosk a jiné zubařské
       přípravky na bázi sádry; přípravky a náplně pro
       hasicí přístroje; připravené živné půdy pro vývoj
       mikroorganismů; kompozitní diagnostické nebo
       laboratorní reagencie j. n.
  20.59.53 Chemické prvky ve tvaru disků a sloučeniny
       dopované pro použití v elektronice
  20.59.54 Aktivní uhlí
  20.59.55 Přípravky k úpravě povrchu, přípravky k urychlení
       barvení nebo fixování barviv a podobné přípravky
  20.59.56 Přípravky na čištění kovových povrchů;
       tavidla; připravené urychlovače vulkanizace;
       směsi změkčovadel a stabilizátorů gumy nebo
       plastů; katalyzátory j. n.; směsi alkylbenzenů
       a směsi alkylnaftalenů j. n.
  20.59.57 Pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické
       výrobky
  20.59.59 Ostatní chemické výrobky j. n.

 20.59.6 Želatina a její deriváty, vč. mléčných albuminů

  20.59.60 Želatina a její deriváty, vč. mléčných albuminů

 20.59.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
     chemických výrobků j. n.

  20.59.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       chemických výrobků j. n.

20.6 Chemická vlákna, vč. subdodavatelských prací

20.60 Chemická vlákna, vč. subdodavatelských prací

 20.60.1 Syntetická vlákna

  20.60.11 Syntetická vlákna a koudel, nemykaná, nečesaná
  20.60.12 Vysokopevnostní nekonečná vlákna z polyamidů a
       polyesterů
  20.60.13 Ostatní syntetická nekonečná vlákna, jednoduchá
  20.60.14 Syntetický monofilament; pásky a podobné tvary,
       ze syntetických textilních materiálů

 20.60.2 Umělá vlákna

  20.60.21 Umělá vlákna a koudel, nemykaná, nečesaná
  20.60.22 Viskózové vysokopevnostní nekonečné vlákno
  20.60.23 Ostatní umělá nekonečná vlákna, jednoduchá
  20.60.24 Umělý monofilament; pásky a podobné tvary,
       z umělých textilních materiálů

 20.60.9 Subdodavatelské práce při výrobě chemických vláken

  20.60.99 Subdodavatelské práce při výrobě chemických
       vláken

21 Základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky,
  vč. subdodavatelských prací

21.1 Základní farmaceutické výrobky, vč. subdodavatelských
   prací

21.10 Základní farmaceutické výrobky, vč. subdodavatelských
   prací

 21.10.1 Kyselina salicylová, O-acetylsalicylová kyselina,
     jejich soli a estery

  21.10.10 Kyselina salicylová, O-acetylsalicylová
       kyselina, jejich soli a estery

 21.10.2 Lyzin, glutamová kyselina a jejich soli; kvarterní
     amonné soli a hydroxidy;
     fosfoaminolipidy; amidy a jejich deriváty a soli

  21.10.20 Lyzin, glutamová kyselina a jejich soli;
       kvarterní amonné soli a hydroxidy;
       fosfoaminolipidy; amidy a jejich deriváty a soli

 21.10.3 Laktony j. n., heterocyklické sloučeniny pouze s
     dusíkatým (dusíkatými) heteroatomem (heteroatomy),
     obsahující ve struktuře nekondenzovaný pyrazolový
     kruh, pyrimidinový kruh, piperazinový kruh,
     nekondenzovaný triazinový kruh nebo fenothiazinový
     kruhový systém, jinak nekondenzovaný; hydantoin a jeho
     deriváty; sulfonamidy

  21.10.31 Laktony j. n., heterocyklické sloučeniny pouze
       s dusíkatým (dusíkatými) heteroatomem (heteroatomy),
       obsahující ve struktuře nekondenzovaný pyrazolový
       kruh, pyrimidinový kruh, piperazinový kruh,
       nekondenzovaný triazinový kruh nebo fenothiazinový
       kruhový systém, jinak nekondenzovaný; hydantoin
       a jeho deriváty
  21.10.32 Sulfonamidy

 21.10.4 Cukry chemicky čisté j. n.; étery a estery cukrů
     a jejich soli j. n.

  21.10.40 Cukry chemicky čisté j. n.; étery a estery cukrů
       a jejich soli j. n.

 21.10.5 Provitaminy, vitaminy a hormony; glykosidy
     a rostlinné alkaloidy a jejich deriváty;
     antibiotika

  21.10.51 Provitaminy, vitaminy a jejich deriváty
  21.10.52 Hormony, jejich deriváty; ostatní steroidy
       užívané hlavně jako hormony
  21.10.53 Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli,
       étery, estery a ostatní deriváty
  21.10.54 Antibiotika

 21.10.6 Žlázy a ostatní orgány; výtažky z nich a jiný
     lidský nebo živočišný materiál j. n.

  21.10.60 Žlázy a ostatní orgány; výtažky z nich a jiný
       lidský nebo živočišný materiál j. n.

 21.10.9 Subdodavatelské práce při výrobě základních
     farmaceutických výrobků

  21.10.99 Subdodavatelské práce při výrobě základních
       farmaceutických výrobků

21.2 Farmaceutické přípravky, vč. subdodavatelských prací

21.20 Farmaceutické přípravky, vč. subdodavatelských prací

 21.20.1 Léky

  21.20.11 Léky obsahující peniciliny nebo jiná antibiotika
  21.20.12 Léky obsahující hormony, ale ne antibiotika
  21.20.13 Léky obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty,
       ale ne hormony nebo antibiotika

 21.20.2 Ostatní farmaceutické přípravky

  21.20.21 Antiséra a očkovací látky
  21.20.22 Chemické antikoncepční přípravky na bázi hormonů
       nebo spermicidů
  21.20.23 Diagnostická činidla a jiné farmaceutické
       přípravky
  21.20.24 Adhezivní obvazy, katgut a podobné materiály;
       lékárničky první pomoci

 21.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě farmaceutických
     přípravků

  21.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě farmaceutických
       přípravků

22 Pryžové a plastové výrobky, vč. souvisejících služeb a prací

22.1 Pryžové výrobky, vč. subdodavatelských prací

22.11 Pryžové pláště a duše; protektorované pneumatiky;
   vč. subdodavatelských prací

 22.11.1 Pryžové pláště a duše, nové

  22.11.11 Pryžové pneumatiky pro motorová vozidla, nové
  22.11.12 Pryžové pneumatiky pro motocykly a jízdní kola,
       nové
  22.11.13 Pryžové pneumatiky pro autobusy, nákladní
       automobily a letadla, nové
  22.11.14 Pryžové pneumatiky pro zemědělské stroje, nové;
       ostatní nové pneumatiky z pryže
  22.11.15 Duše, komorové (plné) obruče, vyměnitelné
       běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky
       do ráfku pneumatiky, z pryže
  22.11.16 Profily k protektorování pryžových plášťů

 22.11.2 Pryžové pneumatiky protektorované

  22.11.20 Pryžové pneumatiky protektorované

 22.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě pryžových plášťů
     a duší a při protektorování pryžových pneumatik

  22.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě pryžových plášťů
       a duší a při protektorování pryžových pneumatik

22.19 Ostatní pryžové výrobky, vč. subdodavatelských prací

 22.19.1 Regenerovaná pryž v primárních formách nebo
     v deskách, listech nebo pásech

  22.19.10 Regenerovaná pryž v primárních formách nebo
       v deskách, listech nebo pásech

 22.19.2 Nevulkanizovaná pryž a výrobky z ní;
     vulkanizovaná pryž, jiná než tvrdá, v nitích,
     šňůrách, deskách, listech, pásech, tyčích a
     profilech

  22.19.20 Nevulkanizovaná pryž a výrobky z ní;
       vulkanizovaná pryž, jiná než tvrdá, v nitích,
       šňůrách, deskách, listech, pásech, tyčích
       a profilech

 22.19.3 Trouby, trubky a hadice z vulkanizované pryže, jiné
     než tvrdé

  22.19.30 Trouby, trubky a hadice z vulkanizované pryže,
       jiné než tvrdé

 22.19.4 Dopravníkové nebo hnací pásy a řemeny, z vulkanizované
     pryže

  22.19.40 Dopravníkové nebo hnací pásy a řemeny,
       z vulkanizované pryže

 22.19.5 Textilie povrstvené pryží, kromě kordových textilií
     pro pneumatiky

  22.19.50 Textilie povrstvené pryží, kromě kordových
       textilií pro pneumatiky

 22.19.6 Oděvní výrobky a oděvní doplňky z vulkanizované
     pryže, jiné než tvrdé

  22.19.60 Oděvní výrobky a oděvní doplňky z vulkanizované
       pryže, jiné než tvrdé

 22.19.7 Výrobky z vulkanizované pryže j. n.; tvrdá pryž;
     výrobky z tvrdé pryže

  22.19.71 Hygienické nebo farmaceutické výrobky (vč.
           dudlíků) z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé
  22.19.72 Podlahové krytiny a předložky, z nelehčené
       vulkanizované pryže
  22.19.73 Ostatní výrobky z vulkanizované pryže j. n.;
       tvrdá pryž ve všech formách a výrobky z ní;
       podlahové krytiny a předložky z vulkanizované
       lehčené pryže

   ZT:
   - části obuvi z pryže (např. podpatky a kopyta)

 22.19.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
     pryžových výrobků

  22.19.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       pryžových výrobků

22.2 Plastové výrobky, vč. souvisejících služeb a prací

22.21 Plastové desky, fólie, hadice, trubky a profily,
   vč. subdodavatelských prací

 22.21.1 Plastové monofily o průřezu > 1 mm, pruty, tyčinky
     a profily

  22.21.10 Plastové monofily o průřezu > 1 mm, pruty,
       tyčinky a profily

 22.21.2 Plastové trouby, trubky, hadice, koncovky a spojky

  22.21.21 Umělá střeva ze ztužených bílkovin a z celulózových
       materiálů; plastové neohebné trouby, trubky a hadice
  22.21.29 Ostatní plastové trouby, trubky, hadice, koncovky
       a spojky

 22.21.3 Plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky,
     nevyztužené ani jinak kombinované s jinými materiály

  22.21.30 Plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky,
       nevyztužené ani jinak kombinované s jinými materiály

 22.21.4 Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy
     a pásky

  22.21.41 Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy
       a pásky, lehčené
  22.21.42 Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy
       a pásky, nelehčené

 22.21.9 Subdodavatelské práce při výrobě plastových desek,
     fólií, hadic, trubek a profilů

  22.21.99 Subdodavatelské práce při výrobě plastových desek,
       fólií, hadic, trubek a profilů

22.22 Plastové obaly, vč. subdodavatelských prací

 22.22.1 Plastové obaly

  22.22.11 Pytle a sáčky (vč. kornoutů), z polyetylenu
  22.22.12 Pytle a sáčky (vč. kornoutů), jiné než z polyetylenu
  22.22.13 Plastové krabice, bedny, přihrádky a podobné výrobky
  22.22.14 Plastové demižony, lahve, flakony a podobné výrobky
  22.22.19 Ostatní plastové obaly

 22.22.9 Subdodavatelské práce při výrobě plastových obalů

  22.22.99 Subdodavatelské práce při výrobě plastových obalů

22.23 Plastové výrobky pro stavebnictví, vč. subdodavatelských
   prací

 22.23.1 Plastové výrobky pro stavebnictví; linoleum a tvrdé
     podlahové krytiny, jiné než plastové

  22.23.11 Plastové podlahové krytiny, obklady na stěny
       a stropy, v rolích nebo ve formě obkládaček
       a dlaždic
  22.23.12 Plastové koupací vany, umyvadla, záchodové mísy,
       sedátka a kryty, splachovací nádrže
       a podobné sanitární a hygienické výrobky
  22.23.13 Plastové zásobníky, nádrže, kádě a podobné
       nádoby o objemu > 300 litrů
  22.23.14 Plastové dveře, okna a jejich rámy a dveřní
       prahy, okenice, rolety a podobné výrobky
       a jejich díly
  22.23.15 Linoleum a tvrdé podlahové krytiny, jiné než
       plastové (pružné podlahové krytiny)
  22.23.19 Plastové výrobky pro stavebnictví j. n.

 22.23.2 Montované stavby z plastů

  22.23.20 Montované stavby z plastů

   Z:
   - montované (prefabrikované) stavby převážně z plastů,
    kompletně sestavené (a připravené k použití)
    nebo nesestavené
   - části staveb, sestavené i nesestavené, s charakterem
    montovaných budov
    Těmito stavbami mohou být stavební buňky, přístřešky,
    skleníky apod., mohou také sloužit jako prodejny.

 22.23.9 Subdodavatelské práce při výrobě plastových výrobků
     pro stavebnictví

  22.23.99 Subdodavatelské práce při výrobě plastových
       výrobků pro stavebnictví

22.29 Ostatní plastové výrobky, vč. souvisejících služeb
   a prací

 22.29.1 Plastové oděvy a oděvní doplňky (vč. rukavic)

  22.29.10 Plastové oděvy a oděvní doplňky (vč. rukavic)

 22.29.2 Ostatní plastové výrobky j. n.

  22.29.21 Plastové samolepicí desky, listy, filmy, fólie,
       pruhy a pásky a jiné ploché tvary, v rolích
       o šířce <= 20 cm
  22.29.22 Ostatní plastové samolepicí desky, listy, filmy,
       fólie, pruhy a pásky a jiné ploché tvary
  22.29.23 Plastové kuchyňské a stolní nádobí a ostatní
       předměty převážně pro domácnost, plastové toaletní
       předměty
  22.29.24 Plastové díly pro svítidla a osvětlovací
       zařízení, světelné znaky, světelné ukazatele
       a podobné výrobky, j. n.
  22.29.25 Plastové kancelářské nebo školní potřeby
  22.29.26 Plastové příslušenství pro nábytek, karoserie
       nebo podobné výrobky; plastové sošky
       a jiné ozdobné výrobky
  22.29.29 Ostatní výrobky z plastů

   ZT:
   - části obuvi z plastu (např. podpatky a kopyta)

 22.29.9 Služby při výrobě ostatních plastových výrobků;
     subdodavatelské práce při výrobě
     ostatních plastových výrobků

  22.29.91 Služby při výrobě ostatních plastových výrobků

   ZT:
   - řezání, závitování, potahování, povrchové opracování
    plastových povrchů
   - vakuové pokovování plastů

   N:
   - potahování kovových povrchů plasty (25.61.12)

  22.29.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       plastových výrobků

23 Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících
  služeb a prací

23.1 Sklo a skleněné výrobky, vč. souvisejících služeb a prací

23.11 Ploché sklo nezpracované, vč. subdodavatelských prací

 23.11.1 Ploché sklo nezpracované

  23.11.11 Lité, válcované, tažené a foukané sklo v tabulích,
       jinak nezpracované
  23.11.12 Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo
       leštěné, v tabulích, jinak nezpracované

 23.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě plochého skla

  23.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě plochého skla

23.12 Ploché sklo tvarované a jinak zpracované,
   vč. subdodavatelských prací

 23.12.1 Ploché sklo tvarované a jinak zpracované

  23.12.11 Sklo v tabulích, ohýbané, s broušenými hranami,
       ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované,
       nezarámované, neupevněné
  23.12.12 Bezpečnostní sklo
  23.12.13 Skleněná zrcadla; izolační skla (z několika
       tabulí skla)

 23.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě tvarovaného a jinak
     zpracovaného plochého skla

  23.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě tvarovaného
       a jinak zpracovaného plochého skla

23.13 Duté sklo, vč. souvisejících služeb a prací

 23.13.1 Duté sklo

  23.13.11 Skleněné láhve, demižony, lékovky a jiné nádoby,
       kromě ampulí; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla

   N:
   - skleněné ampule (23.19.23)

  23.13.12 Nápojové sklo, jiné než sklokeramické
  23.13.13 Užitkové sklo používané ke stolování nebo
       ke kuchyňským účelům, jako toaletní nebo
       kancelářské předměty, jako pokojová dekorace
       apod.
  23.13.14 Skleněné vložky do vakuových lahví a jiných
       izolačních nádob

 23.13.9 Práce související s konečnou úpravou dutého
     skla; subdodavatelské práce při výrobě dutého skla

  23.13.91 Práce související s konečnou úpravou nápojového
       skla a jiných skleněných výrobků
       používaných ke stolování nebo ke kuchyňským účelům

   Z:
   - leptání nápojového a podobného skla nebo jeho
    potahování (pokovování) kondenzací par
   - gravírování (rytí) nápojového a podobného skla (např.
    značkování)

   N:
   - potisk skla (18.12.16)

  23.13.92 Práce související s konečnou úpravou jiných
       skleněných nádob

   Z:
   - leptání, potahování (pokovování) kondenzací par
    a gravírování (např. značkování) skleněných nádob
    používaných za účelem přepravy nebo balení (např.
    lahví, nádob na jídlo a nápoje, farmaceutických
    výrobků nebo toaletních přípravků)

   N:
   - potisk skla (18.12.16)
   - adjustaci a kalibraci technického skla (23.19.91)
   - konečnou úpravu skleněných ampulí (23.19.91)
   - čištění skleněných lahví (81.29.19)

  23.13.99 Subdodavatelské práce při výrobě dutého skla

23.14 Skleněná vlákna, vč. subdodavatelských prací

 23.14.1 Skleněná vlákna

  23.14.11 Lunta, pramence, příze a stříž ze skleněných
       vláken
  23.14.12 Závoje, rouno, rohože, matrace, desky a podobné
       výrobky ze skla, kromě tkanin

 23.14.9 Subdodavatelské práce při výrobě skleněných vláken

  23.14.99 Subdodavatelské práce při výrobě skleněných
       vláken

23.19 Ostatní zpracované sklo vč. technických skleněných
   výrobků a souvisejících služeb a prací

 23.19.1 Ostatní sklo, skleněný polotovar

  23.19.11 Masivní sklo v kusech, sklo ve tvaru kuliček
       (kromě mikrokuliček), tyčí nebo trubic,
       nezpracované

   N:
   - mikrokuličky (23.19.26)

  23.19.12 Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice a ostatní
       výrobky z lisovaného nebo litého skla;
       skleněné vitráže a podobné výrobky; pěnové sklo
       v blocích, tabulích nebo podobných tvarech

 23.19.2 Technické a jiné sklo

  23.19.21 Skleněné pláště, otevřené, a jejich skleněné
       díly, pro žárovky, katodové trubice apod.
  23.19.22 Skla do hodin, hodinek nebo brýlí, opticky
       neopracovaná; duté skleněné koule a jejich díly
       k výrobě těchto skel
  23.19.23 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické
       a farmaceutické účely; skleněné ampule
  23.19.24 Skleněné díly pro svítidla a osvětlovací
       zařízení, světelné znaky, světelné ukazatele
       a podobné výrobky
  23.19.25 Skleněné elektrické izolátory
  23.19.26 Skleněné výrobky j. n.

   ZT:
   - mikrokuličky

 23.19.9 Práce související s konečnou úpravou ostatního
     skla, vč. technických skleněných výrobků;
     subdodavatelské práce při výrobě ostatního
     zpracovaného skla, vč. technických skleněných
         výrobků

  23.19.91 Práce související s konečnou úpravou ostatního
       skla, vč. technických skleněných výrobků

   Z:
   - konečnou úpravu technického skla, např. adjustaci
    a kalibraci technického skla pro laboratoře
   - konečnou úpravu jiného skla, např. skla pro
    hygienické a farmaceutické výrobky (i ampulí)

   N:
   - čištění skleněných lahví (81.29.19)

  23.19.99 Subdodavatelské práce při výrobě jiného
       zpracovaného skla, vč. technických skleněných
       výrobků

23.2 Žáruvzdorné výrobky, vč. subdodavatelských prací

23.20 Žáruvzdorné výrobky, vč. subdodavatelských prací

 23.20.1 Žáruvzdorné výrobky

  23.20.11 Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a
       podobné keramické výrobky z křemičitých
       fosilních mouček nebo zemin
  23.20.12 Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné
       žáruvzdorné keramické stavební výrobky, jiné než
       výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo zemin
  23.20.13 Žáruvzdorné cementy, malty, betony a podobné
       směsi j. n.
  23.20.14 Nevypalované žáruvzdorné výrobky a ostatní
       žáruvzdorné keramické výrobky

 23.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě žáruvzdorných
     výrobků

  23.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě žáruvzdorných
       výrobků

23.3 Stavební výrobky z jílovitých materiálů,
   vč. subdodavatelských prací

23.31 Keramické obkládačky a dlaždice, vč. subdodavatelských
   prací

 23.31.1 Keramické obkládačky a dlaždice

  23.31.10 Keramické obkládačky a dlaždice

 23.31.9 Subdodavatelské práce při výrobě keramických
     obkládaček a dlaždic

  23.31.99 Subdodavatelské práce při výrobě keramických
       obkládaček a dlaždic

23.32 Pálené zdicí materiály, tašky, dlaždice a podobné
   výrobky, vč. subdodavatelských prací

 23.32.1 Pálené zdicí materiály, tašky, dlaždice a podobné
     výrobky

  23.32.11 Nežáruvzdorné keramické cihly, podlahové kameny,
       nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky
  23.32.12 Krytinové tašky, trubkové komínové nástavce,
       komínové vložky, komínové vyzdívky, stavební
       ozdoby a ostatní stavební keramika
  23.32.13 Keramické trouby, žlábky, tvarovky a spoje trub

 23.32.9 Subdodavatelské práce při výrobě pálených zdicích
     materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

  23.32.99 Subdodavatelské práce při výrobě pálených zdicích
       materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

23.4 Ostatní porcelánové a keramické výrobky,
   vč. subdodavatelských prací

23.41 Keramické a porcelánové výrobky převážně pro domácnost
   a ozdobné předměty, vč. subdodavatelských prací

 23.41.1 Keramické a porcelánové výrobky převážně
     pro domácnost a ozdobné předměty

  23.41.11 Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty
       převážně pro domácnost a toaletní předměty
       z porcelánu
  23.41.12 Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty
       převážně pro domácnost a toaletní předměty
       z jiných materiálů než porcelánu
  23.41.13 Sošky a jiné ozdobné předměty z keramiky

 23.41.9 Subdodavatelské práce při výrobě keramických
     a porcelánových výrobků převážně
     pro domácnost a ozdobných předmětů

  23.41.99 Subdodavatelské práce při výrobě keramických
       a porcelánových výrobků převážně pro domácnost
       a ozdobných předmětů

23.42 Keramické sanitární výrobky, vč. subdodavatelských
   prací

 23.42.1 Keramické sanitární výrobky

  23.42.10 Keramické sanitární výrobky

 23.42.9 Subdodavatelské práce při výrobě keramických
     sanitárních výrobků

  23.42.99 Subdodavatelské práce při výrobě keramických
       sanitárních výrobků

23.43 Keramické izolátory a izolační příslušenství,
   vč. subdodavatelských prací

 23.43.1 Keramické elektrické izolátory; keramické izolační
     příslušenství pro elektrické stroje, nástroje nebo
     zařízení

  23.43.10 Keramické elektrické izolátory; keramické
       izolační příslušenství pro elektrické stroje,
       nástroje nebo zařízení

 23.43.9 Subdodavatelské práce při výrobě keramických
     izolátorů a izolačního příslušenství

  23.43.99 Subdodavatelské práce při výrobě keramických
       izolátorů a izolačního příslušenství

23.44 Ostatní technické keramické výrobky,
   vč. subdodavatelských prací

 23.44.1 Ostatní technické keramické výrobky

  23.44.11 Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo
       jiné technické účely, z porcelánu
  23.44.12 Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo
       jiné technické účely, jiné než z porcelánu

   ZT:
   - permanentní keramické (feritové) magnety

 23.44.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
     technických keramických výrobků

  23.44.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       technických keramických výrobků

23.49 Ostatní keramické výrobky, vč. subdodavatelských prací

 23.49.1 Ostatní keramické výrobky

  23.49.11 Keramické výrobky používané pro zemědělské
       účely, dopravu nebo k balení výrobků
  23.49.12 Ostatní nestrukturované keramické výrobky j. n.

 23.49.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
     keramických výrobků

  23.49.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       keramických výrobků

23.5 Cement, vápno a sádra, vč. subdodavatelských prací

23.51 Cement, vč. subdodavatelských prací

 23.51.1 Cement

  23.51.11 Cementové slínky
  23.51.12 Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový
       cement a ostatní hydraulické cementy

 23.51.9 Subdodavatelské práce při výrobě cementu

  23.51.99 Subdodavatelské práce při výrobě cementu

23.52 Vápno a sádra, vč. subdodavatelských prací

 23.52.1 Nehašené, hašené a hydraulické vápno

  23.52.10 Nehašené, hašené a hydraulické vápno

 23.52.2 Sádra

  23.52.20 Sádra

 23.52.3 Kalcinovaný nebo aglomerovaný dolomit

  23.52.30 Kalcinovaný nebo aglomerovaný dolomit

 23.52.9 Subdodavatelské práce při výrobě vápna a sádry

  23.52.99 Subdodavatelské práce při výrobě vápna a sádry

23.6 Betonové, cementové a sádrové výrobky,
   vč. subdodavatelských prací

23.61 Betonové výrobky pro stavební účely, vč. montovaných
   staveb a subdodavatelských prací

 23.61.1 Betonové výrobky pro stavební účely

  23.61.11 Dlaždice, dlaždičky, cihly a podobné výrobky
       z cementu, betonu nebo umělého kamene
  23.61.12 Prefabrikované stavební dílce pro stavebnictví
       nebo stavební inženýrství z cementu, betonu
       nebo umělého kamene

 23.61.2 Montované stavby z betonu

  23.61.20 Montované stavby z betonu

   Z:
   - montované (prefabrikované) stavby převážně z betonu,
    kompletně sestavené (a připravené k použití)
    nebo nesestavené
   - části staveb, sestavené i nesestavené, s charakterem
    montovaných budov
    Těmito stavbami mohou být stavební buňky, přístřešky,
    skleníky apod., mohou také sloužit jako prodejny.

 23.61.9 Subdodavatelské práce při výrobě betonových výrobků
     pro stavební účely (vč. montovaných staveb)

  23.61.99 Subdodavatelské práce při výrobě betonových
       výrobků pro stavební účely (vč. montovaných staveb)

23.62 Sádrové výrobky pro stavební účely, vč. subdodavatelských
   prací

 23.62.1 Sádrové výrobky pro stavební účely

  23.62.10 Sádrové výrobky pro stavební účely

 23.62.9 Subdodavatelské práce při výrobě sádrových výrobků
     pro stavební účely

  23.62.99 Subdodavatelské práce při výrobě sádrových
       výrobků pro stavební účely

23.63 Beton připravený k lití, vč. subdodavatelských prací

 23.63.1 Beton připravený k lití

  23.63.10 Beton připravený k lití

 23.63.9 Subdodavatelské práce při výrobě betonu připraveného
     k lití

  23.62.99 Subdodavatelské práce při výrobě betonu
       připraveného k lití

23.64 Malty, vč. subdodavatelských prací

 23.64.1 Malty

  23.64.10 Malty

 23.64.9 Subdodavatelské práce při výrobě malty

  23.64.99 Subdodavatelské práce při výrobě malty

23.65 Vláknocementové výrobky, vč. subdodavatelských prací

 23.65.1 Vláknocementové výrobky

  23.65.11 Panely, tabule, bloky a podobné výrobky
       z rostlinných vláken, slámy a dřevěných odpadů
       aglomerovaných minerálními pojivy
  23.65.12 Výrobky azbestocementové, vláknocementové
       a podobné

 23.65.9 Subdodavatelské práce při výrobě vláknocementových
     výrobků

  23.65.99 Subdodavatelské práce při výrobě vláknocementových
       výrobků

23.69 Ostatní betonové, cementové a sádrové výrobky,
   vč. subdodavatelských prací

 23.69.1 Ostatní betonové, cementové a sádrové výrobky

  23.69.11 Ostatní výrobky ze sádry nebo směsí na bázi
       sádry j. n.

  23.69.19 Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene j. n.

 23.69.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
     betonových, cementových a sádrových výrobků

  23.69.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       betonových, cementových a sádrových výrobků

23.7 Řezaný, tvarovaný a upravený kámen, vč. subdodavatelských
   prací

23.70 Řezaný, tvarovaný a upravený kámen, vč. subdodavatelských
   prací

 23.70.1 Řezaný, tvarovaný a upravený kámen

  23.70.11 Mramor, travertin a alabastr, opracované,
       a výrobky z nich (kromě dlažebních kostek, obrubníků,
       dlažebních desek, dlaždic, kostek a podobných
       výrobků); uměle barvená zrna, odštěpky a prach
       z mramoru, travertinu a alabastru
  23.70.12 Ostatní opracované kameny pro výtvarné a stavební
       účely a výrobky z nich; ostatní uměle barvená zrna
       a prach z přírodního kamene; výrobky z aglomerované
       břidlice

 23.70.9 Subdodavatelské práce při výrobě řezaného, tvarovaného
     a upraveného kamene

  23.70.99 Subdodavatelské práce při výrobě řezaného,
       tvarovaného a upraveného kamene

23.9 Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. subdodavatelských
   prací

23.91 Brusiva,     vč. subdodavatelských prací

 23.91.1 Brusiva

  23.91.11 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče
       a podobné výrobky a jejich díly, bez rámů,
       z přírodního kamene, aglomerovaných přírodních
       nebo umělých brusiv nebo z keramiky
  23.91.12 Brusiva ve formě prášku nebo zrn, na podložce
       z textilního materiálu, papíru nebo lepenky

 23.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě brusiv

  23.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě brusiv

23.99 Ostatní nekovové minerální výrobky j. n.,
   vč. subdodavatelských prací

 23.99.1 Ostatní nekovové minerální výrobky j. n.

  23.99.11 Zpracovaná azbestová vlákna; směsi na bázi
       azbestu a uhličitanu hořečnatého; výrobky
       z těchto směsí nebo azbestu; třecí materiál
       pro brzdy, spojky nebo podobné výrobky,
       nenamontované
  23.99.12 Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů
  23.99.13 Živičné směsi na bázi přírodního a umělého
       kamene a asfaltu, přírodního asfaltu nebo
       podobných látek používaných jako pojivo
  23.99.14 Umělý grafit; koloidní nebo polokoloidní
       grafit; přípravky na bázi grafitu nebo jiného
       uhlíku ve formě polotovarů
  23.99.15 Umělý korund
  23.99.19 Nekovové minerální výrobky j. n.

 23.99.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
     nekovových minerálních výrobků j. n.

  23.99.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       nekovových minerálních výrobků j. n.

24 Základní kovy, vč. subdodavatelských prací

24.1 Surové železo, ocel a feroslitiny, vč. subdodavatelských
   prací

24.10 Surové železo, ocel a feroslitiny, vč. subdodavatelských
   prací

 24.10.1 Základní hutní výrobky

  24.10.11 Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách,
       ingotech nebo jiných primárních formách
  24.10.12 Feroslitiny
  24.10.13 Výrobky ze železa získané přímou redukcí železné
       rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách
       nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je
       minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách
       nebo podobných formách
  24.10.14 Granule a prášek ze surového železa, vysokopecní
       zrcadloviny nebo oceli

 24.10.2 Surová ocel

  24.10.21 Nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních
       formách a polotovary z nelegované oceli
  24.10.22 Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných
       primárních formách a polotovary z nerezavějící oceli
  24.10.23 Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných
       primárních formách a polotovary z ostatní legované
       oceli

 24.10.3 Ploché válcované výrobky z oceli, po válcování za tepla
     již dále neopracované

  24.10.31 Ploché válcované výrobky z nelegované oceli,
       po válcování za tepla již dále neopracované,
       o šířce >= 600 mm
  24.10.32 Ploché válcované výrobky z nelegované oceli,
       po válcování za tepla již dále neopracované,
       o šířce < 600 mm
  24.10.33 Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli,
       po válcování za tepla již dále neopracované,
       o šířce >= 600 mm
  24.10.34 Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli,
       po válcování za tepla již dále neopracované,
       o šířce < 600 mm
  24.10.35 Ploché válcované výrobky z ostatní legované
       oceli, po válcování za tepla již dále neopracované,
       o šířce >= 600 mm
  24.10.36 Ploché válcované výrobky z ostatní legované
       oceli, po válcování za tepla již dále neopracované,
       o šířce < 600 mm (kromě výrobků z křemíkové
       elektrotechnické oceli)

 24.10.4 Ploché válcované výrobky z oceli, po válcování
     za studena již dále neopracované,
     o šířce >= 600 mm

  24.10.41 Ploché válcované výrobky z nelegované oceli,
       po válcování za studena již dále neopracované,
       o šířce >= 600 mm
  24.10.42 Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli,
       po válcování za studena již dále neopracované,
       o šířce >= 600 mm
  24.10.43 Ploché válcované výrobky z ostatní legované
       oceli, po válcování za studena již dále neopracované,
       o šířce >= 600 mm

 24.10.5 Ploché válcované výrobky z oceli, plátované, pokovené
     nebo potažené a ploché válcované výrobky z rychlořezné
     oceli a z křemíkové elektrotechnické oceli

  24.10.51 Ploché válcované výrobky z nelegované oceli,
       o šířce >= 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené
  24.10.52 Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli,
       o šířce >= 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené
  24.10.53 Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické
       oceli, o šířce >= 600 mm
  24.10.54 Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické
       oceli, o šířce < 600 mm
  24.10.55 Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli,
       o šířce < 600 mm

 24.10.6 Tyče a pruty z oceli, zpracované za tepla

  24.10.61 Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně
       navinutých svitcích, z nelegované oceli
  24.10.62 Ostatní tyče a pruty z oceli, po kování,
       válcování za tepla, tažení za tepla nebo
       protlačování za tepla, již dále neopracované,
       avšak vč. těch, které byly po válcování krouceny
  24.10.63 Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně
       navinutých svitcích, z nerezavějící oceli
  24.10.64 Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli,
       po kování, válcování za tepla, tažení za tepla
       nebo protlačování za tepla, již dále neopracované,
       avšak vč. těch, které byly po válcování krouceny
  24.10.65 Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně
       navinutých svitcích, z ostatní legované oceli
  24.10.66 Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli,
       po kování, válcování za tepla, tažení za tepla
       nebo protlačování za tepla, již dále neopracované,
       avšak vč. těch, které byly po válcování krouceny
  24.10.67 Duté vrtné tyče a pruty

 24.10.7 Otevřené profily z oceli, štětovnice z oceli,
     konstrukční materiál pro stavbu železničních
     nebo tramvajových tratí, z oceli

  24.10.71 Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení
       za tepla nebo protlačování za tepla již dále
       neopracované, z nelegované oceli
  24.10.72 Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení
       za tepla nebo protlačování za tepla již dále
       neopracované, z nerezavějící oceli
  24.10.73 Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení
       za tepla nebo protlačování za tepla již dále
       neopracované, z ostatní legované oceli
  24.10.74 Štětovnice z oceli a svařované otevřené profily
       z oceli
  24.10.75 Konstrukční materiál pro stavbu železničních
       nebo tramvajových tratí z oceli

 24.10.9 Subdodavatelské práce při výrobě surového železa,
     oceli a feroslitin

  24.10.99 Subdodavatelské práce při výrobě surového
       železa, oceli a feroslitin

24.2 Ocelové trouby, trubky, duté profily a související
   potrubní tvarovky, vč. subdodavatelských prací

24.20 Ocelové trouby, trubky, duté profily a související
   potrubní tvarovky, vč. subdodavatelských prací

 24.20.1 Ocelové trouby, trubky, duté profily, bezešvé

  24.20.11 Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody
       nebo plynovody, bezešvé
  24.20.12 Ocelové pažnice, čerpací a vrtné trubky
       používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu,
       bezešvé
  24.20.13 Ostatní ocelové trouby a trubky s kruhovým
       příčným průřezem
  24.20.14 Ocelové trouby a trubky s jiným než kruhovým
       příčným průřezem a duté profily

 24.20.2 Ocelové trouby a trubky, svařované, s kruhovým
     příčným průřezem, s vnějším průměrem > 406,4 mm

  24.20.21 Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody
       nebo plynovody, svařované, s vnějším průměrem
       > 406,4 mm
  24.20.22 Ocelové pažnice a trubky používané při vrtné
       těžbě ropy nebo plynu, svařované, s vnějším
       průměrem > 406,4 mm
  24.20.23 Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým
       příčným průřezem, svařované, s vnějším průměrem
       > 406,4 mm
  24.20.24 Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým
       příčným průřezem, s netěsným rámem, nýtované
       nebo podobně uzavírané, s vnějším průměrem
       > 406,4 mm

 24.20.3 Ocelové trouby a trubky, svařované, s vnějším
     průměrem <= 406,4 mm

  24.20.31 Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody
       nebo plynovody, svařované, s vnějším průměrem
       <= 406,4 mm
  24.20.32 Ocelové pažnice a trubky používané při vrtné
       těžbě ropy nebo plynu, svařované, s vnějším
       průměrem <= 406,4 mm, z oceli
  24.20.33 Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým
       příčným průřezem, svařované, s vnějším průměrem
       <= 406,4 mm
  24.20.34 Ocelové trouby a trubky s jiným než kruhovým
       příčným průřezem, svařované, s vnějším průměrem
       <= 406,4 mm
  24.20.35 Ostatní ocelové trouby a trubky, s netěsným
       rámem, nýtované nebo podobně uzavírané,
       s vnějším průměrem <= 406,4 mm

 24.20.4 Tvarovky pro ocelové trouby a trubky, nelité

  24.20.40 Tvarovky pro ocelové trouby a trubky, nelité

 24.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových trub,
     trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních
     tvarovek

  24.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových
       trub, trubek, dutých profilů a souvisejících
       potrubních tvarovek

24.3 Ostatní výrobky získané jednostupňovým zpracováním oceli,
   vč. subdodavatelských prací

24.31 Tyčová ocel tažená za studena, vč. subdodavatelských
   prací

 24.31.1 Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily
         z nelegované oceli

  24.31.10 Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily
       z nelegované oceli

 24.31.2 Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily
     z legované, jiné než nerezavějící oceli

  24.31.20 Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily
       z legované, jiné než nerezavějící oceli

 24.31.3 Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily
     z nerezavějící oceli

  24.31.30 Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily
       z nerezavějící oceli

 24.31.9 Subdodavatelské práce při výrobě tyčové oceli
     tažené za studena

  24.31.99 Subdodavatelské práce při výrobě tyčové oceli
       tažené za studena

24.32 Ocelové úzké pásy válcované za studena,
   vč. subdodavatelských prací

 24.32.1 Ploché výrobky z oceli, válcované za studena,
     nepovlakované, o šířce < 600 mm

  24.32.10 Ploché výrobky z oceli, válcované za studena,
       nepovlakované, o šířce < 600 mm

 24.32.2 Ploché výrobky z oceli, válcované za studena,
     plátované, pokovené nebo potažené,
     o šířce < 600 mm

  24.32.20 Ploché výrobky z oceli, válcované za studena,
       plátované, pokovené nebo potažené,
       o šířce < 600 mm

 24.32.9 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových úzkých
     pásů válcovaných za studena

  24.32.99 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových
       úzkých pásů válcovaných za studena

24.33 Ocelové profily tvářené za studena, vč. subdodavatelských
   prací

 24.33.1 Otevřené profily tvářené za studena

  24.33.11 Otevřené profily tvářené za studena z nelegované
       oceli
  24.33.12 Otevřené profily tvářené za studena z nerezavějící
       oceli

 24.33.2 Žebrované plechy z nelegované oceli

  24.33.20 Žebrované plechy z nelegované oceli

 24.33.3 Sendvičové panely z potažených ocelových plechů

  24.33.30 Sendvičové panely z potažených ocelových plechů

 24.33.9 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových profilů
     tvářených za studena

  24.33.99 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových
       profilů tvářených za studena

24.34 Ocelový drát tažený za studena, vč. subdodavatelských
   prací

 24.34.1 Ocelový drát tažený za studena

  24.34.11 Drát tažený za studena z nelegované oceli
  24.34.12 Drát tažený za studena z nerezavějící oceli
  24.34.13 Drát tažený za studena z ostatní legované oceli

 24.34.9 Subdodavatelské práce při výrobě ocelového drátu
     taženého za studena

  24.34.99 Subdodavatelské práce při výrobě ocelového drátu
       taženého za studena

24.4 Drahé a jiné neželezné kovy, vč. subdodavatelských prací

24.41 Drahé kovy, vč. subdodavatelských prací

 24.41.1 Stříbro, surové nebo ve formě polotovarů nebo
     prachu

  24.41.10 Stříbro, surové nebo ve formě polotovarů nebo
       prachu

 24.41.2 Zlato, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu

  24.41.20 Zlato, surové nebo ve formě polotovarů nebo
       prachu

 24.41.3 Platina, surová nebo ve formě polotovarů nebo
     prachu

  24.41.30 Platina, surová nebo ve formě polotovarů nebo
       prachu

 24.41.4 Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové
     nebo ve formě polotovarů

  24.41.40 Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem,
       surové nebo ve formě polotovarů

 24.41.5 Obecné kovy plátované stříbrem a obecné kovy,
     stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo
     ve formě polotovarů

  24.41.50 Obecné kovy plátované stříbrem a obecné kovy,
       stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo
       ve formě polotovarů

 24.41.9 Subdodavatelské práce při výrobě drahých kovů

  24.41.99 Subdodavatelské práce při výrobě drahých kovů

24.42 Hliník, vč. subdodavatelských prací

 24.42.1 Hliník netvářený; oxid hlinitý, jiný než umělý
     korund

  24.42.11 Hliník netvářený
  24.42.12 Oxid hlinitý, jiný než umělý korund

 24.42.2 Předvýrobky z hliníku a z jeho slitin

  24.42.21 Prášek a vločky z hliníku
  24.42.22 Tyče a profily z hliníku
  24.42.23 Dráty z hliníku
  24.42.24 Desky, plechy a pásy z hliníku o tloušťce > 0,2 mm
  24.42.25 Fólie z hliníku, o tloušťce <= 0,2 mm
  24.42.26 Trubky a potrubní tvarovky z hliníku

 24.42.9 Subdodavatelské práce při výrobě hliníku

  24.42.99 Subdodavatelské práce při výrobě hliníku

24.43 Olovo, zinek a cín, vč. subdodavatelských prací

 24.43.1 Olovo, zinek a cín, netvářené

  24.43.11 Olovo netvářené
  24.43.12 Zinek netvářený
  24.43.13 Cín netvářený

 24.43.2 Předvýrobky z olova, zinku a cínu a jejich slitin

  24.43.21 Desky, plechy, pásy a fólie z olova; prášek
       a vločky z olova
  24.43.22 Prach, prášek a vločky ze zinku
  24.43.23 Tyče, profily a dráty, desky, plechy, pásy
       a fólie, ze zinku
  24.43.24 Tyče, profily a dráty z cínu

 24.43.9 Subdodavatelské práce při výrobě olova, zinku, cínu

  24.43.99 Subdodavatelské práce při výrobě olova, zinku,
       cínu

24.44 Měď, vč. subdodavatelských prací

 24.44.1 Měď netvářená; měděný kamínek (lech); cementová měď

  24.44.11 Měděný kamínek (lech); cementová měď
  24.44.12 Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou
       rafinaci
  24.44.13 Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené;
       předslitiny mědi

 24.44.2 Předvýrobky z mědi a jejích slitin

  24.44.21 Prášek a vločky z mědi
  24.44.22 Tyče a profily z mědi
  24.44.23 Dráty z mědi
  24.44.24 Desky, plechy a pásy z mědi o tloušťce > 0,15 mm
  24.44.25 Fólie z mědi o tloušťce <= 0,15 mm
  24.44.26 Trubky a potrubní tvarovky z mědi

 24.44.9 Subdodavatelské práce při výrobě mědi

  24.44.99 Subdodavatelské práce při výrobě mědi

24.45 Ostatní neželezné kovy, vč. subdodavatelských prací

 24.45.1 Nikl netvářený; meziprodukty metalurgie niklu

  24.45.11 Nikl netvářený
  24.45.12 Niklový kamínek (lech), slinuté výrobky oxidu
       nikelnatého a jiné meziprodukty metalurgie niklu

 24.45.2 Předvýrobky z niklu a z jeho slitin

  24.45.21 Prášek a vločky z niklu
  24.45.22 Tyče, profily a dráty z niklu
  24.45.23 Desky, plechy, pásy a fólie z niklu
  24.45.24 Trubky a potrubní tvarovky z niklu

 24.45.3 Ostatní neželezné kovy a výrobky z nich; cermety;
     popílky a zbytky obsahující kovy nebo kovové
     sloučeniny

  24.45.30 Ostatní neželezné kovy a výrobky z nich;
       cermety; popílky a zbytky obsahující kovy nebo
       kovové sloučeniny

 24.45.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
     neželezných kovů

  24.45.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       neželezných kovů

24.46 Zpracované jaderné palivo, vč. subdodavatelských prací

 24.46.1 Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze
     (vč. cermetů); keramické výrobky a směsi obsahující
     přírodní uran nebo přírodní sloučeniny uranu

  24.46.10 Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny,
       disperze (vč. cermetů); keramické výrobky
       a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní
       sloučeniny uranu

 24.46.9 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného
     jaderného paliva

  24.46.99 Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného
       jaderného paliva

24.5 Odlévání kovů a práce s tím související

24.51 Odlévání železa a práce s tím související

 24.51.1 Odlévání litiny a práce s tím související

  24.51.11 Odlévání tvárné litiny a práce s tím související
  24.51.12 Odlévání surového železa s kuličkovým grafitem
  24.51.13 Odlévání šedé (netvárné) litiny

 24.51.2 Trubky a duté profily z litiny

  24.51.20 Trubky a duté profily z litiny

 24.51.3 Potrubní tvarovky z litiny

  24.51.30 Potrubní tvarovky z litiny

 24.51.9 Subdodavatelské práce při odlévání železa

  24.51.99 Subdodavatelské práce při odlévání železa

24.52 Odlévání oceli, trouby, trubky a protrubní tvarovky
   z lité oceli a práce s tím související

 24.52.1 Odlévání oceli a práce s tím související

  24.52.10 Odlévání oceli a práce s tím související

 24.52.2 Trouby a trubky z odstředivě lité oceli

  24.52.20 Trouby a trubky z odstředivě lité oceli

 24.52.3 Potrubní tvarovky z lité oceli

  24.52.30 Potrubní tvarovky z lité oceli

24.53 Odlévání lehkých kovů a práce s tím související

 24.53.1 Odlévání lehkých kovů a práce s tím související

  24.53.10 Odlévání lehkých kovů a práce s tím související

24.54 Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím
   související

 24.54.1 Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím
     související

  24.54.10 Odlévání ostatních neželezných kovů a práce
       s tím související

25 Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení,
  vč. subdodavatelských prací

25.1 Konstrukční kovové výrobky, vč. subdodavatelských prací

25.11 Kovové konstrukce a jejich díly, vč. subdodavatelských
   prací

 25.11.1 Kovové montované stavby

  25.11.10 Kovové montované stavby

   Z:
   - montované (prefabrikované) stavby převážně z kovu,
    kompletně sestavené (a připravené k použití)
    nebo nesestavené
   - části staveb, sestavené i nesestavené, s charakterem
    montovaných budov
    Těmito stavbami mohou být stavební buňky, přístřešky,
    skleníky apod., mohou také sloužit jako prodejny.

 25.11.2 Konstrukční kovové výrobky a jejich díly

  25.11.21 Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli
  25.11.22 Věže a příhradové stožáry ze železa nebo oceli
  25.11.23 Ostatní konstrukce a jejich díly, desky, tyče,
       úhelníky, tvarovky apod., ze železa, oceli nebo
       hliníku

 25.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě kovových konstrukcí
     a jejich dílů

  25.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě kovových
       konstrukcí a jejich dílů

25.12 Kovové dveře a okna, vč. subdodavatelských prací

 25.12.1 Kovové dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy

  25.12.10 Kovové dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy

 25.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě kovových dveří a oken

  25.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě kovových dveří
           a oken

25.2 Kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby,
   vč. subdodavatelských prací

25.21 Radiátory a kotle pro ústřední topení, vč. subdodavatelských
   prací

 25.21.1 Radiátory a kotle pro ústřední topení

  25.21.11 Radiátory k ústřednímu topení nevytápěné
       elektricky a jejich díly, ze železa nebo oceli
  25.21.12 Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak
       teplou vodu, tak i nízkotlakou páru
  25.21.13 Díly kotlů pro ústřední topení

 25.21.9 Subdodavatelské práce při výrobě radiátorů a kotlů
     k ústřednímu topení

  25.21.99 Subdodavatelské práce při výrobě radiátorů a kotlů
       k ústřednímu topení

25.29 Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby,
   vč. subdodavatelských prací

 25.29.1 Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby

  25.29.11 Zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby (jiné
       než pro stlačený nebo zkapalněný plyn) ze železa,
       oceli nebo hliníku, o objemu > 300 l, nevybavené
       mechanickým nebo tepelným zařízením
  25.29.12 Kovové nádoby pro stlačený nebo zkapalněný plyn

 25.29.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovových
     nádrží, zásobníků a podobných nádob

  25.29.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob

25.3 Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení,
   vč. subdodavatelských prací

25.30 Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení,
   vč. subdodavatelských prací

 25.30.1 Parní kotle a jejich díly

  25.30.11 Parní kotle; kotle zvané "na přehřátou vodu"
  25.30.12 Pomocné přístroje a zařízení pro kotle;
       kondenzátory pro parní stroje
  25.30.13 Díly parních kotlů

 25.30.2 Jaderné reaktory a jejich díly

  25.30.21 Jaderné reaktory, kromě izotopových separátorů
  25.30.22 Díly jaderných reaktorů, kromě izotopových
       separátorů

 25.30.9 Subdodavatelské práce při výrobě parních kotlů,
     kromě kotlů k ústřednímu topení

  25.30.99 Subdodavatelské práce při výrobě parních kotlů,
       kromě kotlů k ústřednímu topení

25.4 Zbraně a střelivo a jejich díly, vč. subdodavatelských
   prací

25.40 Zbraně a střelivo a jejich díly, vč. subdodavatelských
   prací

 25.40.1 Zbraně a střelivo a jejich díly

  25.40.11 Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole
       apod.
  25.40.12 Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně
       a podobná zařízení
  25.40.13 Bomby, rakety a podobné válečné střelivo;
       náboje, ostatní střelivo a střely a jejich díly
  25.40.14 Díly a příslušenství vojenských a ostatních
       zbraní

 25.40.9 Subdodavatelské práce při výrobě zbraní a střeliva

  25.40.99 Subdodavatelské práce při výrobě zbraní a střeliva

25.5 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů;
   prášková metalurgie

25.50 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů;
   prášková metalurgie

 25.50.1 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování
     kovů

  25.50.11 Kování

   ZT:
   - protlačování za studena

  25.50.12 Lisování a ražení kovů

   Z:
   - lisování a ražení neželezných kovů podle výkresové
    dokumentace

  25.50.13 Jiné tváření kovů

 25.50.2 Prášková metalurgie

  25.50.20 Prášková metalurgie

   Z:
   - výrobu kovových předmětů přímo z kovového prášku
    slinkováním (spékáním) nebo lisováním
   - výrobu broušených nebo řezaných součástek
    ze slinutých karbidů

25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění

25.61 Povrchová úprava a zušlechťování kovů

 25.61.1 Povrchová úprava kovů

  25.61.11 Pokovování kovů

   Z:
   - ponorné pokovování
   - pokovování metalizací (termickým stříkáním)
   - elektrolytické nebo chemické pokovování zinkem
    a jinými kovy (niklem, mědí, chromem atd.)

  25.61.12 Nanášení nekovových povlaků na kovy

   Z:
   - potahování kovů plasty
   - jiné potahování (fosfátování, emailování atd.)

 25.61.2 Ostatní povrchové úpravy a zušlechťování kovů

  25.61.21 Tepelné úpravy kovů (kromě pokovování)
  25.61.22 Ostatní povrchové úpravy kovů

   Z:
   - malování, lakování
   - anodizaci
   - potahování kondenzací par
   - jiné úpravy kovových povrchů

   N:
   - vakuové pokovování plastů (22.29.91)

25.62 Obrábění

 25.62.1 Soustružení kovových dílů

  25.62.10 Soustružení kovových dílů

   Z:
   - výrobu soustružených kovových dílů

 25.62.2 Jiné obrábění

  25.62.20 Jiné obrábění

   Z:
   - všeobecné strojírenské služby, např. vrtání,
    frézování, obrušování (erodování), hoblování,
    zabrušování (lapování), protahování, ohýbání, řezání,
    broušení, ostření, sváření, obrážení atd.
   - řezání kovů laserovými paprsky
   - broušení a ostření kovových součástek včetně leštění
    (pilování)
   - kování, pokud není součástí výroby
   - umělecké zpracování kovů, pokud není součástí výroby
   - ohýbání betonářské (armovací) oceli
   - popisování kovových dílů laserovým paprskem

25.7 Nožířské výrobky, nástroje a železářské výrobky,
   vč. subdodavatelských prací

25.71 Nožířské výrobky, vč. subdodavatelských prací

 25.71.1 Nožířské výrobky

  25.71.11 Nože (jiné než pro stroje) a nůžky a jejich
       čelisti
  25.71.12 Břitvy a čepelky (vč. polotovarů čepelek
       v pásech)
  25.71.13 Jiné nožířské výrobky; soupravy a nástroje
       na manikúru nebo pedikúru
  25.71.14 Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské
       lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla,
       kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní
       nástroje
  25.71.15 Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné
       zbraně, jejich díly

 25.71.9 Subdodavatelské práce při výrobě nožířských výrobků

  25.71.99 Subdodavatelské práce při výrobě nožířských
       výrobků

25.72 Zámky a kování, vč. subdodavatelských prací

 25.72.1 Zámky a kování

  25.72.11 Visací zámky, zámky pro motorová vozidla
       a nábytkové zámky z obecných kovů
  25.72.12 Ostatní zámky z obecných kovů
  25.72.13 Závěry a závěrové rámy, s vestavěnými zámky;
       jejich díly
  25.72.14 Úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů
       k vozidlům, dveřím, oknům, nábytku apod.

 25.72.9 Subdodavatelské práce při výrobě zámků a kování

  25.72.99 Subdodavatelské práce při výrobě zámků a kování

25.73 Nástroje a nářadí, vč. subdodavatelských prací

 25.73.1 Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství,
     zahradnictví nebo lesnictví

  25.73.10 Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství,
       zahradnictví nebo lesnictví

 25.73.2 Ruční pily; pilové listy všech druhů

  25.73.20 Ruční pily; pilové listy všech druhů

 25.73.3 Ostatní ruční nástroje a nářadí

  25.73.30 Ostatní ruční nástroje a nářadí

 25.73.4 Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje
     a nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí
     stroje

  25.73.40 Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje
       a nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí
       stroje

 25.73.5 Formy; formovací rámy pro slévárny kovů; formovací
     základny; modely pro formy

  25.73.50 Formy; formovací rámy pro slévárny kovů;
       formovací základny; modely pro formy

 25.73.6 Ostatní nástroje a nářadí

  25.73.60 Ostatní nástroje a nářadí

 25.73.9 Subdodavatelské práce při výrobě nástrojů a nářadí

  25.73.99 Subdodavatelské práce při výrobě nástrojů
       a nářadí

25.9 Ostatní kovodělné výrobky, vč. subdodavatelských prací

25.91 Ocelové sudy a podobné nádoby, vč. subdodavatelských
   prací

 25.91.1 Ocelové sudy a podobné nádoby

  25.91.11 Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné
       nádoby ze železa nebo oceli pro jakékoliv materiály
       (kromě plynu) o objemu >= 50 l, ale <= 300 l,
       nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
  25.91.12 Sudy, barely, plechovky (kromě plechovek uzavíraných
       pájením nebo mechanickým přitlačením víčka), krabice
       nebo podobné nádoby ze železa nebo oceli pro
       jakékoliv materiály (kromě plynu) o objemu < 50 l,
       nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením

 25.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových sudů
     a podobných nádob

  25.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě ocelových sudů
       a podobných nádob

25.92 Drobné kovové obaly, vč. subdodavatelských prací

 25.92.1 Drobné kovové obaly

  25.92.11 Plechovky ze železa nebo oceli, uzavírané
       pájením nebo mechanickým přitlačením víčka
       o objemu < 50 l
  25.92.12 Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné
       nádoby z hliníku pro jakékoliv materiály
       (kromě plynu) o objemu <= 300 l
  25.92.13 Zátky, závěry lahví a víčka z obecných kovů

 25.92.9 Subdodavatelské práce při výrobě drobných kovových
     obalů

  25.92.99 Subdodavatelské práce při výrobě drobných
       kovových obalů

25.93 Drátěné výrobky, řetězy a pružiny, vč. subdodavatelských
   prací

 25.93.1 Drátěné výrobky, řetězy a pružiny

  25.93.11 Splétaná lanka, lana a kabely, splétané pásy,
       smyčky a podobné výrobky ze železa nebo oceli,
       bez elektrické izolace
  25.93.12 Ostnaté dráty ze železa nebo oceli; splétaná
       lana, lanka, kabely, splétané pásy a podobné
       výrobky z mědi nebo hliníku, bez elektrické izolace
  25.93.13 Látky, mřížovina, síťovina a pletivo ze železného,
       ocelového nebo měděného drátu; plechová mřížovina
       ze železa, oceli nebo mědi
  25.93.14 Hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, sponky
       a podobné výrobky
  25.93.15 Dráty, tyčinky, trubky, desky, elektrody, obalené
       nebo plněné tavidly
  25.93.16 Pružiny a listy pro pružiny ze železa nebo oceli;
       měděné pružiny
  25.93.17 Řetězy (kromě kloubových řetězů) a jejich díly
  25.93.18 Šicí jehly, pletací jehlice, šněrovací jehly,
           háčky pro háčkování, bodce pro vyšívání a podobné
       výrobky pro ruční práce, ze železa nebo oceli;
       zavírací a ostatní špendlíky, ze železa nebo
       oceli j. n.

 25.93.9 Subdodavatelské práce při výrobě drátěných výrobků,
     řetězů a pružin

  25.93.99 Subdodavatelské práce při výrobě drátěných
       výrobků, řetězů a pružin

25.94 Spojovací materiály a spojovací výrobky, i se závity,
   vč. subdodavatelských prací

 25.94.1 Spojovací materiály a spojovací výrobky, i se závity

  25.94.11 Spojovací výrobky se závity ze železa nebo oceli
       j. n.
  25.94.12 Spojovací výrobky bez závitů ze železa nebo
       oceli j. n.
  25.94.13 Měděné spojovací výrobky se závity i bez závitů

 25.94.9 Subdodavatelské práce při výrobě spojovacích materiálů
     a spojovacích výrobků se závity i bez závitů

  25.94.99 Subdodavatelské práce při výrobě spojovacích
       materiálů a spojovacích výrobků se závity
       i bez závitů

25.99 Ostatní kovodělné výrobky j. n., vč. subdodavatelských
   prací

 25.99.1 Kovové výrobky sanitární a převážně pro domácnost

  25.99.11 Výlevky, umyvadla, vany a ostatní sanitární
       výrobky a jejich díly ze železa, oceli, mědi nebo
       hliníku
  25.99.12 Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky převážně pro
       domácnost a jejich díly, ze železa, oceli, mědi
       nebo hliníku

 25.99.2 Ostatní výrobky z obecných kovů

  25.99.21 Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně
       a dveře a bezpečnostní schránky pro komorové trezory,
       příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo
       kazety a podobné výrobky, z obecných kovů
  25.99.22 Zásobníky papírů, tácky na odkládání psacích
       potřeb, stojánky na razítka a podobné vybavení
       kanceláří nebo psacích stolů, z obecných kovů,
       jiné než kancelářský nábytek
  25.99.23 Potřeby pro rychlovazače nebo šanony, dopisní
       spony a podobné kancelářské výrobky,
       z obecných kovů
  25.99.24 Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky
       k fotografiím nebo obrazům, zrcadla,
       z obecných kovů
  25.99.25 Závěry, rámy nebo obruby se závěrami, přezky,
       spony, svorky, háčky, očka a podobné výrobky,
       z obecných kovů, pro oděvy, obuv, plachty, brašny,
       cestovní výrobky nebo pro jiné výrobky; duté nýty
       nebo nýty s rozštěpeným dříkem, z obecných kovů;
       perly a flitry (cetky), z obecných kovů
  25.99.26 Lodní vrtule a jejich lopatky
  25.99.29 Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.

   ZT:
   - permanentní kovové magnety

 25.99.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
     kovodělných výrobků j. n.

  25.99.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       kovodělných výrobků j. n.

26 Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení,
  vč. souvisejících služeb a prací

26.1 Elektronické součástky a desky, vč. souvisejících služeb
   a prací

26.11 Elektronické součástky, vč. souvisejících služeb a prací

 26.11.1 Elektronky a výbojky se žhavenou nebo studenou
     katodou nebo fotokatodou, vč. katodových trubic (CRT)

  26.11.11 Katodové trubice (CRT) různých druhů
  26.11.12 Magnetrony, klystrony, mikrovlnné a jiné elektronky
       a výbojky

 26.11.2 Diody a tranzistory

  26.11.21 Diody; tranzistory; tyristory, diaky a triaky
  26.11.22 Polovodičová zařízení; diody vyzařující světlo;
       zamontované piezoelektrické krystaly;
       jejich díly

 26.11.3 Elektronické integrované obvody

  26.11.30 Elektronické integrované obvody

 26.11.4 Díly elektronek, trubic a ostatních elektronických
     součástek j. n.

  26.11.40 Díly elektronek, trubic a ostatních
       elektronických součástek j. n.

 26.11.9 Služby při výrobě elektronických integrovaných
     obvodů; subdodavatelské práce při výrobě
     elektronických součástek

  26.11.91 Služby při výrobě elektronických integrovaných
       obvodů

   Z:
   - montáž mikrosoučástek na plošné spoje

  26.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě elektronických
       součástek

26.12 Osazené elektronické desky, vč. souvisejících služeb a
   prací

 26.12.1 Osazené plošné spoje

  26.12.10 Osazené plošné spoje

 26.12.2 Videokarty, zvukové, síťové a podobné karty
     do zařízení pro automatizované zpracování dat

  26.12.20 Videokarty, zvukové, síťové a podobné karty
       do zařízení pro automatizované zpracování dat

 26.12.3 Čipové karty

  26.12.30 Čipové karty

 26.12.9 Služby při výrobě plošných spojů; subdodavatelské
     práce při výrobě osazených elektronických desek

  26.12.91 Služby při výrobě plošných spojů

   Z:
   - leptání, potahování lakem a vakuové napařování
    plošných spojů a polovodičů

  26.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě osazených
       elektronických desek

26.2 Počítače a periferní zařízení, vč. souvisejících služeb
   a prací

26.20 Počítače a periferní zařízení, vč. souvisejících služeb
   a prací

 26.20.1 Počítače a počítačová zařízení

  26.20.11 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
       o hmotnosti <= 10 kg, např. přenosné počítače
       (notebooky); osobní digitální asistenti a podobné
       počítače
  26.20.12 Pokladní terminály, peněžní automaty, bankomaty
       a podobné stroje s možností připojení k zařízení
       nebo síti pro zpracování dat
  26.20.13 Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat
       obsahující pod společným krytem nejméně základní
       jednotku, vstupní a výstupní jednotku, též
       kombinované
  26.20.14 Digitální zařízení pro automatizované zpracování
       dat předkládané ve formě systémů
  26.20.15 Ostatní digitální zařízení pro automatizované
       zpracování dat, mohou též obsahovat pod společným
       krytem jednu nebo dvě z následujících jednotek:
       paměťové, vstupní, výstupní jednotky
  26.20.16 Vstupní nebo výstupní jednotky pro počítače,
       mohou též obsahovat pod společným krytem
       paměťové jednotky
  26.20.17 Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro
       automatizované zpracování dat
  26.20.18 Jednotky vykonávající dvě nebo více z těchto
       funkcí: tisk, skenování, kopírování, faxování

 26.20.2 Paměťové jednotky a jiná paměťová zařízení

  26.20.21 Paměťové jednotky
  26.20.22 Stálá paměťová zařízení (flash)

 26.20.3 Ostatní jednotky zařízení pro automatizované
     zpracování dat

  26.20.30 Ostatní jednotky zařízení pro automatizované
       zpracování dat

 26.20.4 Díly a příslušenství počítačů

  26.20.40 Díly a příslušenství počítačů

 26.20.9 Služby při výrobě počítačů a periferních zařízení;
     subdodavatelské práce při výrobě počítačů
     a periferních zařízení

  26.20.91 Služby při výrobě počítačů a periferních
       zařízení

   Z:
   - montáž počítačů a periferních zařízení

  26.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě počítačů
       a periferních zařízení

26.3 Komunikační zařízení, vč. subdodavatelských prací

26.30 Komunikační zařízení, vč. subdodavatelských prací

 26.30.1 Vysílací přístroje rozhlasové nebo televizní;
     televizní kamery

  26.30.11 Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení
  26.30.12 Vysílací přístroje neobsahující přijímací
       zařízení
  26.30.13 Televizní kamery

 26.30.2 Elektrické přístroje pro telefonii a telegrafii;
     videotelefony

  26.30.21 Telefonní přístroje pro pevnou telekomunikační
       síť s bezdrátovými sluchátky
  26.30.22 Telefony pro celulární síť (mobilní telefony)
       nebo jiné bezdrátové sítě
  26.30.23 Ostatní telefonní přístroje a zařízení pro
       přenos nebo příjem zvuku, obrazu nebo jiných dat,
       vč. přístrojů pro komunikaci v pevné nebo
       bezdrátové síti (např. sítě LAN a WAN)

 26.30.3 Díly elektrických přístrojů pro telefonii
     a telegrafii

  26.30.30 Díly elektrických přístrojů pro telefonii
       a telegrafii

 26.30.4 Antény a parabolické antény všech druhů, jejich
     díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových nebo
     televizních a televizních kamer

  26.30.40 Antény a parabolické antény všech druhů, jejich
       díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových nebo
       televizních a televizních kamer

 26.30.5 Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo
     požáru a podobné přístroje

  26.30.50 Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži
       nebo požáru a podobné přístroje

 26.30.6 Díly poplachových zařízení na ochranu proti krádeži
     nebo požáru a podobných přístrojů

  26.30.60 Díly poplachových zařízení na ochranu proti
       krádeži nebo požáru a podobných přístrojů

 26.30.9 Subdodavatelské práce při výrobě komunikačních
     zařízení

  26.30.99 Subdodavatelské práce při výrobě komunikačních
       zařízení

26.4 Spotřební elektronika, vč. subdodavatelských prací

26.40 Spotřební elektronika, vč. subdodavatelských prací

 26.40.1 Rozhlasové přijímače

  26.40.11 Rozhlasové přijímače (jiné než používané
       v automobilech), provozuschopné bez vnějšího
       zdroje napájení

  26.40.12 Rozhlasové přijímače provozuschopné jen
       s vnějším zdrojem napájení

 26.40.2 Televizní přijímače, též s vestavěnými rozhlasovými
     přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci
     zvuku nebo obrazu

  26.40.20 Televizní přijímače, též s vestavěnými rozhlasovými
       přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo
       reprodukci zvuku nebo obrazu

 26.40.3 Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku a obrazu

  26.40.31 Gramofony, gramofonové chassis, kazetové
       přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje
  26.40.32 Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku
  26.40.33 Videokamery a ostatní videorekordéry     nebo
       reprodukční přístroje
  26.40.34 Monitory a projektory, které neobsahují televizní
       přijímací zařízení a nejsou určeny především
       pro zařízení pro automatizované zpracování dat

 26.40.4 Mikrofony, reproduktory, přijímací přístroje pro
     radiotelefonii nebo radiotelegrafii

  26.40.41 Mikrofony a jejich stojany
  26.40.42 Reproduktory; sluchátka všech druhů a kombinované
       řečnické soupravy
  26.40.43 Elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické
       zesilovače zvuku
  26.40.44 Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo
       radiotelegrafii j. n.

 26.40.5 Díly a příslušenství k audio- a videozařízením,
     díly přijímačů a vysílačů

  26.40.51 Díly a příslušenství k audio- a videozařízením
  26.40.52 Díly přijímačů a vysílačů

 26.40.6 Videohry (použitelné s televizním přijímačem nebo
     s vlastní obrazovkou) a ostatní hry náhody nebo
     dovednosti s elektronickým displejem

  26.40.60 Videohry (použitelné s televizním přijímačem
       nebo s vlastní obrazovkou) a ostatní hry náhody
       nebo dovednosti s elektronickým displejem

 26.40.9 Subdodavatelské práce při výrobě spotřební
     elektroniky

  26.40.99 Subdodavatelské práce při výrobě spotřební
       elektroniky

26.5 Měřicí, zkušební a navigační přístroje; časoměrné
   přístroje; vč. subdodavatelských prací

26.51 Měřicí, zkušební a navigační přístroje,
   vč. subdodavatelských prací

 26.51.1 Navigační, meteorologické, geofyzikální a podobné
     nástroje a přístroje

  26.51.11 Buzoly (kompasy); jiné navigační nástroje
       a přístroje

   ZT:
   - navigační přístroje a zařízení pro službu, např.
    systém globální navigace (GPS) a Galileo

  26.51.12 Dálkoměry, teodolity a tachymetry (tacheometry);
       ostatní zeměměřické, hydrografické, oceánografické,
       hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální
       nástroje a přístroje

 26.51.2 Radiolokační a radionavigační přístroje

  26.51.20 Radiolokační a radionavigační přístroje

 26.51.3 Přesné váhy; kreslicí, rýsovací, počítací nástroje,
     nástroje pro měření délky a podobné nástroje
     a přístroje

  26.51.31 Váhy o citlivosti nejméně 5 cg nebo citlivější
  26.51.32 Kreslicí (rýsovací) stoly a stroje, ostatní
       kreslicí, rýsovací, označovací nebo počítací
       přístroje
  26.51.33 Ruční nástroje pro měření délky (například
       mikrometry a posuvná měřítka) j. n.

 26.51.4 Nástroje a přístroje pro měření velikosti
     elektrických veličin a ionizujícího záření

  26.51.41 Nástroje a přístroje pro měření nebo detekci
       ionizujícího záření
  26.51.42 Katodové osciloskopy a oscilografy
  26.51.43 Nástroje a přístroje pro měření velikosti
       elektrických veličin, bez registračního zařízení
  26.51.44 Nástroje a přístroje určené pro telekomunikace
  26.51.45 Nástroje a přístroje pro měření nebo
       kontrolování velikosti elektrických veličin j. n.

 26.51.5 Nástroje a přístroje pro kontrolu ostatních
     fyzikálních vlastností

  26.51.51 Hustoměry, teploměry, žároměry, tlakoměry,
       vlhkoměry a psychrometry
  26.51.52 Nástroje pro měření a kontrolu průtoku,
       hladiny, tlaku nebo jiných proměnných
       charakteristik kapalin nebo plynů
  26.51.53 Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo chemické
       rozbory j. n.

 26.51.6 Ostatní měřicí, kontrolní a zkušební nástroje
     a přístroje

  26.51.61 Mikroskopy (jiné než optické) a difraktografy
  26.51.62 Stroje a přístroje na zkoušení mechanických
       vlastností materiálů
  26.51.63 Plynoměry, průtokoměry kapalin, elektroměry
  26.51.64 Otáčkoměry a počítadla pro různá výrobní
       odvětví, taxametry; indikátory rychlosti a
       tachometry; stroboskopy
  26.51.65 Automatické regulační nebo kontrolní přístroje
       a nástroje, hydraulické nebo pneumatické
  26.51.66 Měřicí nebo kontrolní přístroje a nástroje j. n.

 26.51.7 Termostaty, manostaty (presostaty) a jiné
     automatické regulační nebo kontrolní přístroje
     a zařízení

  26.51.70 Termostaty, manostaty (presostaty) a jiné
       automatické regulační nebo kontrolní přístroje
       a zařízení

 26.51.8 Díly a příslušenství měřicích, zkušebních
     a navigačních přístrojů

  26.51.81 Díly a příslušenství radiolokačních
       a radionavigačních přístrojů
  26.51.82 Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů
       z položek 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4
       a 26.51.5; mikrotomy; díly j. n.
  26.51.83 Díly a příslušenství mikroskopů (jiných než
       optických) a difraktografů
  26.51.84 Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů
       z položek 26.51.63 a 26.51.64
  26.51.85 Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů
       z položek 26.51.65, 26.51.66 a 26.51.70
  26.51.86 Díly a příslušenství nástrojů a přístrojů
       z položek 26.51.11 a 26.51.62

 26.51.9 Subdodavatelské práce při výrobě měřicích,
     zkušebních a navigačních přístrojů

  26.51.99 Subdodavatelské práce při výrobě měřicích,
       zkušebních a navigačních přístrojů

26.52 Časoměrné přístroje, vč. subdodavatelských prací

 26.52.1 Hodiny a hodinky, kromě strojků a dílů

  26.52.11 Náramkové, kapesní a jiné hodinky s pouzdrem
       z drahých kovů nebo kovu plátovaných drahými kovy
  26.52.12 Ostatní náramkové, kapesní a podobné hodinky,
       vč. stopek
  26.52.13 Hodiny do přístrojových (palubních) desek
       a podobné hodiny pro vozidla
  26.52.14 Hodiny s hodinkovým strojkem; budíky a nástěnné
       hodiny; ostatní hodiny

 26.52.2 Hodinové a hodinkové strojky a jejich díly

  26.52.21 Hodinkové strojky, úplné a smontované
  26.52.22 Hodinové strojky, úplné a smontované
  26.52.23 Hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo
       částečně smontované; neúplné strojky smontované
  26.52.24 Hodinkové strojky neúplné, nesmontované
  26.52.25 Hodinové strojky úplné a neúplné, nesmontované
  26.52.26 Pouzdra, kryty a skříňky k hodinářským výrobkům
       a jejich díly
  26.52.27 Ostatní hodinářské díly
  26.52.28 Kontrolní píchací hodiny; hodiny zaznamenávající
       datum a čas, parkovací hodiny; časové spínače,
       s hodinovým nebo hodinkovým strojkem

 26.52.9 Subdodavatelské práce při výrobě časoměrných
     přístrojů

  26.52.99 Subdodavatelské práce při výrobě časoměrných
       přístrojů

26.6 Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické
   přístroje, vč. souvisejících služeb a prací


26.60 Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické
   přístroje, vč. souvisejících služeb a prací

 26.60.1 Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické
     přístroje

  26.60.11 Rentgenové přístroje a přístroje používající
       záření alfa, beta nebo gama
  26.60.12 Lékařské elektrodiagnostické přístroje
  26.60.13 Přístroje s ultrafialovým nebo infračerveným
       zářením používané v lékařských, chirurgických,
       dentálních nebo veterinárních vědách
  26.60.14 Srdeční stimulátory; sluchové pomůcky

 26.60.9 Služby při výrobě lékařských přístrojů;
     subdodavatelské práce při výrobě ozařovacích,
     elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

  26.60.91 Služby při výrobě lékařských přístrojů
  26.60.99 Subdodavatelské práce při výrobě ozařovacích,
       elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

26.7 Optické a fotografické přístroje a zařízení,
   vč. subdodavatelských prací

26.70 Optické a fotografické přístroje a zařízení,
   vč. subdodavatelských prací

 26.70.1 Fotografické přístroje a jejich díly

  26.70.11 Objektivy pro fotografické přístroje, kamery,
       promítací přístroje, zvětšovací nebo zmenšovací
       fotografické přístroje
  26.70.12 Fotografické přístroje používané k přípravě
       tiskových štočků nebo válců; fotografické
       přístroje k záznamu dokumentů na mikrofilmy,
       mikrofiše apod.
  26.70.13 Digitální kamery
  26.70.14 Fotografické přístroje pro okamžité vyvolání
       a kopírování a ostatní fotoaparáty
  26.70.15 Kinematografické kamery
  26.70.16 Kinematografické promítací přístroje; promítací
       přístroje pro diapozitivy; ostatní promítací
       přístroje pro statické snímky
  26.70.17 Přístroje s výbojkou pro bleskové světlo;
       fotografické přístroje zvětšovací nebo
       zmenšovací; přístroje a vybavení pro fotografické
       nebo kinematografické laboratoře; negatoskopy;
       promítací plátna
  26.70.18 Čtecí přístroje pro mikrofilmy, mikrofiše nebo
       jiné mikroformáty
  26.70.19 Díly a příslušenství fotografických přístrojů

 26.70.2 Ostatní optické přístroje a jejich díly

  26.70.21 Polarizační materiál v listech nebo deskách;
       čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články
       (jiné než z opticky neopracovaného skla), též
       nezasazené, jiné než určené pro fotografické
       přístroje, promítací přístroje, zvětšovací nebo
       zmenšovací fotografické přístroje
  26.70.22 Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné
       optické teleskopy; ostatní astronomické
       přístroje; optické mikroskopy
  26.70.23 Zařízení s tekutými krystaly; lasery, kromě
       laserových diod; ostatní optické přístroje
       a zařízení j. n.
  26.70.24 Díly a příslušenství binokulárních a monokulárních
       dalekohledů a jiných optických teleskopů, ostatních
       astronomických přístrojů a optických mikroskopů
  26.70.25 Díly a příslušenství zařízení s tekutými krystaly,
       laserů (kromě laserových diod) a ostatních optických
       přístrojů a zařízení j. n.

 26.70.9 Subdodavatelské práce při výrobě optických
     a fotografických přístrojů a zařízení

  26.70.99 Subdodavatelské práce při výrobě optických
           a fotografických přístrojů a zařízení

26.8 Magnetická a optická média, vč. subdodavatelských prací

26.80 Magnetická a optická média, vč. subdodavatelských prací

 26.80.1 Magnetická a optická média

  26.80.11 Magnetická média, nenahraná, jiná než karty
       s magnetickým proužkem
  26.80.12 Optická média, nenahraná
  26.80.13 Ostatní záznamová média, vč. matric a galvanických
       otisků pro výrobu disků
  26.80.14 Karty s magnetickým proužkem

26.80.9 Subdodavatelské práce při výrobě magnetických
    a optických médií

 26.80.99 Subdodavatelské práce při výrobě magnetických
      a optických médií

27 Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací

27.1 Elektrické motory, generátory, transformátory a elektrická
   rozvodná a kontrolní zařízení, vč. subdodavatelských prací

27.11 Elektrické motory, generátory a transformátory,
   vč. subdodavatelských prací

 27.11.1 Motory s výkonem <= 37,5 W; ostatní stejnosměrné
     motory; stejnosměrné generátory

  27.11.10 Motory s výkonem <= 37,5 W; ostatní stejnosměrné
       motory; stejnosměrné generátory

 27.11.2 Univerzální střídavé a stejnosměrné motory s výkonem
     > 37,5 W; ostatní střídavé motory; střídavé generátory
     (alternátory)

  27.11.21 Univerzální střídavé a stejnosměrné motory
       s výkonem > 37,5 W
  27.11.22 Střídavé jednofázové motory
  27.11.23 Střídavé vícefázové motory s výkonem <= 750 W
  27.11.24 Střídavé vícefázové motory s výkonem > 750 W,
       avšak <= 75 kW
  27.11.25 Střídavé vícefázové motory s výkonem > 75 kW
  27.11.26 Střídavé generátory (alternátory)

 27.11.3 Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

  27.11.31 Generátorová soustrojí s pístovými vznětovými
       motory s vnitřním spalováním
  27.11.32 Generátorová soustrojí se zážehovým spalovacím
       pístovým motorem s vnitřním spalováním; ostatní
       generátorová soustrojí; elektrické rotační měniče

 27.11.4 Elektrické transformátory

  27.11.41 Transformátory s kapalinovým dielektrikem
  27.11.42 Ostatní transformátory s výkonem <= 16 kVA
  27.11.43 Ostatní transformátory s výkonem > 16 kVA

 27.11.5 Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice;
     statické měniče; ostatní induktory

  27.11.50 Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice;
       statické měniče; ostatní induktory

 27.11.6 Díly elektrických motorů, generátorů a transformátorů

  27.11.61 Díly elektrických motorů a generátorů
  27.11.62 Díly transformátorů, induktorů a statických měničů

 27.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických motorů,
     generátorů a transformátorů

  27.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických
       motorů, generátorů a transformátorů

27.12 Elektrická rozvodná a kontrolní zařízení,
   vč. subdodavatelských prací

 27.12.1 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo
     k ochraně elektrických obvodů pro napětí > 1 000 V

  27.12.10 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo
       k ochraně elektrických obvodů pro napětí
       > 1 000 V

 27.12.2 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo
     k ochraně elektrických obvodů pro napětí <= 1 000 V

  27.12.21 Jisticí přístroje pro napětí <= 1 000 V
  27.12.22 Automatické vypínače elektrických obvodů pro
       napětí <= 1 000 V
  27.12.23 Ostatní zařízení k ochraně elektrických obvodů
       pro napětí <= 1 000 V
  27.12.24 Relé pro napětí <= 1 000 V

 27.12.3 Rozvaděče, rozvodné panely

  27.12.31 Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny,
       vybavené elektrickým zařízením k vypínání, spínání
       nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí
       <= 1 000 V
  27.12.32 Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny,
       vybavené elektrickým zařízení k vypínání, spínání
       nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí
       > 1 000 V

 27.12.4 Díly elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

  27.12.40 Díly elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

 27.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických
     rozvodných a kontrolních zařízení

  27.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických
       rozvodných a kontrolních zařízení

27.2 Baterie a akumulátory, vč. subdodavatelských prací

27.20 Baterie a akumulátory, vč. subdodavatelských prací

 27.20.1 Galvanické články, baterie a jejich díly

  27.20.11 Galvanické články a baterie
  27.20.12 Díly galvanických článků a baterií

 27.20.2 Elektrické akumulátory a jejich díly

  27.20.21 Olověné akumulátory, používané pro startování
       pístových motorů
  27.20.22 Olověné akumulátory, jiné než používané pro
       startování pístových motorů
  27.20.23 Niklkadmiové, niklmetalhydridové,
       lithiumiontové, lithiumpolymerové, niklželezné
       a ostatní elektrické akumulátory
  27.20.24 Díly elektrických akumulátorů, vč. separátorů

 27.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě baterií
     a akumulátorů

  27.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě baterií
       a akumulátorů

27.3 Elektrické vedení a elektroinstalační zařízení,
   vč. subdodavatelských prací

27.31 Kabely z optických vláken, vč. subdodavatelských prací

 27.31.1 Kabely z optických vláken

  27.31.11 Optické kabely vyrobené z jednotlivých
       opláštěných vláken
  27.31.12 Optická vlákna a svazky optických vláken;
       optické kabely (jiné než vyrobené z jednotlivých
       opláštěných vláken)

 27.31.9 Subdodavatelské práce při výrobě kabelů z optických
     vláken

  27.31.99 Subdodavatelské práce při výrobě kabelů
       z optických vláken

27.32 Ostatní elektronické a elektrické vodiče a kabely,
   vč. subdodavatelských prací

 27.32.1 Ostatní elektronické a elektrické vodiče a kabely

  27.32.11 Izolované dráty pro vinutí
  27.32.12 Koaxiální kabely a ostatní koaxiální elektrické
       vodiče
  27.32.13 Ostatní elektrické vodiče pro napětí <= 1 000 V
  27.32.14 Ostatní elektrické vodiče pro napětí > 1 000 V

 27.32.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
     elektronických a elektrických vodičů a kabelů

  27.32.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       elektronických a elektrických vodičů a kabelů

27.33 Elektroinstalační zařízení, vč. subdodavatelských prací

 27.33.1 Elektroinstalační zařízení

  27.33.11 Vypínače a spínače pro napětí <= 1 000 V
  27.33.12 Objímky žárovek pro napětí <=1 000 V
  27.33.13 Vidlice, zásuvky a ostatní zařízení k vypínání,
       spínání nebo ochraně elektrických obvodů j. n.
  27.33.14 Plastové izolační příslušenství pro elektrické
       stroje

 27.33.9 Subdodavatelské práce při výrobě elektroinstalačních
     zařízení

  27.33.99 Subdodavatelské práce při výrobě
       elektroinstalačních zařízení

27.4 Elektrická osvětlovací zařízení, vč. subdodavatelských
   prací

27.40 Elektrická osvětlovací zařízení, vč. subdodavatelských
   prací

 27.40.1 Elektrické žárovky nebo výbojky; obloukovky

  27.40.11 Žárovky pro světlomety, tzv. "zapečetěné
       světlomety"
  27.40.12 Halogenové žárovky s wolframovým vláknem, kromě
       ultrafialových nebo infračervených
  27.40.13 Elektrické žárovky s výkonem <= 200 W a pro
       napětí > 100 V j. n.
  27.40.14 Elektrické žárovky j. n.
  27.40.15 Výbojky; ultrafialové nebo infračervené žárovky
       a výbojky; obloukovky

 27.40.2 Svítidla a jejich příslušenství

  27.40.21 Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem
       elektrické energie (např. na suché články,
       akumulátory, magnety)
  27.40.22 Elektrické noční lampy, kancelářské a stojací
       lampy
  27.40.23 Neelektrická svítidla a jejich příslušenství
  27.40.24 Světelné znaky, světelné ukazatele a podobné
       výrobky
  27.40.25 Lustry a ostatní stropní nebo nástěnná svítidla
       a jejich příslušenství

 27.40.3 Ostatní svítidla a jejich příslušenství

  27.40.31 Bleskové žárovky, bleskové kostky a podobné
       výrobky
  27.40.32 Elektrická svítidla pro vánoční stromky
  27.40.33 Reflektory a světlomety
  27.40.39 Ostatní svítidla a jejich příslušenství j. n.

 27.40.4 Díly svítidel a osvětlovacích zařízení

  27.40.41 Díly žárovek nebo výbojek
  27.40.42 Díly svítidel a jejich příslušenství

 27.40.9 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických
     osvětlovacích zařízení

  27.40.99 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických
       osvětlovacích zařízení

27.5 Spotřebiče převážně pro domácnost, vč. subdodavatelských
   prací

27.51 Elektrické spotřebiče převážně pro domácnost,
   vč. subdodavatelských prací

 27.51.1 Chladicí a mrazicí zařízení; elektricky vyhřívané
     přikrývky a dečky; ventilátory

  27.51.11 Chladicí a mrazicí zařízení převážně pro
       domácnost
  27.51.12 Myčky nádobí převážně pro domácnost
  27.51.13 Pračky a sušičky převážně pro domácnost
  27.51.14 Elektricky vyhřívané přikrývky a dečky
  27.51.15 Ventilátory a ventilační nebo recirkulační
       odsávače převážně pro domácnost

 27.51.2 Ostatní elektrické spotřebiče převážně pro
     domácnost j. n.

  27.51.21 Elektromechanické spotřebiče převážně pro
       domácnost s vestavěným elektrickým motorem
  27.51.22 Holicí strojky a strojky na stříhání vlasů
       s vestavěným elektrickým motorem
  27.51.23 Elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy
       a vysoušeče rukou; elektrické žehličky
  27.51.24 Ostatní elektrotepelné spotřebiče
  27.51.25 Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače
       vody a ponorné ohřívače
  27.51.26 Elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy
       (zeminy)
  27.51.27 Mikrovlnné trouby a pece
  27.51.28 Ostatní trouby a pece; vařiče, varné desky,
       varná tělíska; grily a opékače
  27.51.29 Elektrické topné rezistory

 27.51.3 Díly elektrických spotřebičů     převážně pro domácnost

  27.51.30 Díly elektrických spotřebičů převážně pro
       domácnost

 27.51.9 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických
     spotřebičů převážně pro domácnost

  27.51.99 Subdodavatelské práce při výrobě elektrických
       spotřebičů převážně pro domácnost

27.52 Neelektrické spotřebiče převážně pro domácnost,
   vč. subdodavatelských prací

 27.52.1 Neelektrické spotřebiče pro vaření nebo ohřívání
     převážně pro domácnost

  27.52.11 Neelektrické spotřebiče pro vaření a ohřívače
       talířů převážně pro domácnost ze železa, oceli
       nebo mědi
  27.52.12 Ostatní spotřebiče převážně pro domácnost na
       plyn, na plyn a jiná paliva, na kapalná nebo pevná
       paliva
  27.52.13 Neelektrické ohřívače vzduchu a rozvodná zařízení
       horkého vzduchu, ze železa nebo oceli, j. n.
  27.52.14 Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače
       vody

 27.52.2 Díly kamen, vařičů, ohřívačů talířů a podobných
     neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost

  27.52.20 Díly kamen, vařičů, ohřívačů talířů a podobných
       neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost

 27.52.9 Subdodavatelské práce při výrobě neelektrických
     spotřebičů převážně pro domácnost

  27.52.99 Subdodavatelské práce při výrobě neelektrických
       spotřebičů převážně pro domácnost

27.9 Ostatní elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací

27.90 Ostatní elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací

 27.90.1 Ostatní elektrická zařízení a jejich díly

  27.90.11 Elektrické stroje a přístroje s individuální
       funkcí
  27.90.12 Elektrické izolátory; izolační díly pro
       elektrické stroje a zařízení; elektrické
       instalační trubky a jejich spojky
  27.90.13 Uhlíkové elektrody a ostatní výrobky zhotovené
       z grafitu nebo jiného uhlíku pro elektrické účely

 27.90.2 Návěstní panely se zařízeními s tekutými krystaly
     nebo diodami vyzařujícími světlo;
     elektrické akustické nebo vizuální signalizační
     přístroje

  27.90.20 Návěstní panely se zařízeními s tekutými krystaly
       nebo diodami vyzařujícími světlo;
       elektrické akustické nebo vizuální signalizační
       přístroje

 27.90.3 Stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení
     na tvrdo nebo svařování, povrchové temperování
     a stříkání za tepla

  27.90.31 Elektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko,
       pájení na tvrdo nebo svařování;
       elektrické stroje a přístroje pro stříkání kovů nebo
       slinutých kovových karbidů za tepla
  27.90.32 Díly elektrických strojů a přístrojů pro pájení
       na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; díly
       elektrických strojů a přístrojů pro stříkání kovů
       nebo slinutých kovových karbidů za tepla
  27.90.33 Díly ostatního elektrického zařízení; díly strojů
       nebo přístrojů j. n.

 27.90.4 Ostatní elektrická zařízení j. n. (vč. elektromagnetů,
     elektromagnetických spojek a brzd, elektromagnetických
     zdvihacích hlav, elektrických urychlovačů částic,
     generátorů signálů (měřicích vysílačů) a strojů
     a přístrojů pro galvanické pokovování, elektrolýzu nebo
     elektroforézu)

  27.90.40 Ostatní elektrická zařízení j. n. (vč.
       elektromagnetů, elektromagnetických spojek a brzd,
       elektromagnetických zdvihacích hlav, elektrických
       urychlovačů částic, generátorů signálů (měřicích
       vysílačů) a strojů a přístrojů pro galvanické
       pokovování, elektrolýzu nebo elektroforézu)

 27.90.5 Elektrické kondenzátory

  27.90.51 Pevné kondenzátory projektované pro použití
       v 50/60 Hz obvodech, s jalovým výkonem >= 0,5 kVA
       (silové kondenzátory)
  27.90.52 Ostatní pevné kondenzátory
  27.90.53 Otočné nebo dolaďovací kondenzátory

 27.90.6 Elektrické rezistory, kromě topných

  27.90.60 Elektrické rezistory, kromě topných

 27.90.7 Elektrické přístroje a zařízení signalizační,
     bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové,
     silniční a vnitrozemské vodní dopravy, pro parkovací
     zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť

  27.90.70 Elektrické přístroje a zařízení signalizační,
       bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové,
       silniční a vnitrozemské vodní dopravy, pro parkovací
       zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť

 27.90.8 Díly elektrických kondenzátorů, elektrických
     rezistorů, reostatů a potenciometrů

  27.90.81 Díly elektrických kondenzátorů
  27.90.82 Díly elektrických rezistorů, reostatů
       a potenciometrů

 27.90.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatního
     elektrického zařízení

  27.90.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatního
       elektrického zařízení

28 Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací

28.1 Stroje a zařízení všestranně použitelné,
   vč. subdodavatelských prací

28.11 Motory a turbíny, kromě motorů pro letadla, automobily
   a motocykly, vč. subdodavatelských prací

 28.11.1 Motory, kromě motorů pro letadla, automobily
     a motocykly

  28.11.11 Závěsné motory pro pohon lodí
  28.11.12 Zážehové spalovací motory pro pohon lodí;
       ostatní motory
  28.11.13 Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním

 28.11.2 Turbíny

  28.11.21 Parní turbíny
  28.11.22 Vodní turbíny a vodní kola
  28.11.23 Plynové turbíny, jiné než proudové a turbovrtulové
  28.11.24 Větrné turbíny

 28.11.3 Díly turbín

  28.11.31 Díly parních turbín
  28.11.32 Díly vodních turbín, vodních kol, vč. regulátorů
  28.11.33 Díly plynových turbín (kromě proudových
       a turbovrtulových)

 28.11.4 Díly určené pro motory

  28.11.41 Díly zážehových spalovacích motorů s vnitřním
       spalováním (kromě dílů leteckých motorů)
  28.11.42 Díly určené pro ostatní motory j. n.

 28.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě motorů a
    turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a
    motocykly

  28.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě motorů
       a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily
       a motocykly

28.12 Hydraulická a pneumatická zařízení, vč. subdodavatelských
   prací

 28.12.1 Hydraulická a pneumatická zařízení, kromě dílů

  28.12.11 Hydraulické a pneumatické pohony s lineárním
       pohybem (válců)
  28.12.12 Rotační hydraulické a pneumatické pohony
  28.12.13 Hydraulická čerpadla
  28.12.14 Hydraulické a pneumatické ventily
  28.12.15 Hydraulické sestavy
  28.12.16 Hydraulické systémy

 28.12.2 Díly hydraulických a pneumatických zařízení

  28.12.20 Díly hydraulických a pneumatických zařízení

 28.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě hydraulických
     a pneumatických zařízení

  28.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě hydraulických
       a pneumatických zařízení

28.13 Ostatní čerpadla a kompresory, vč. subdodavatelských
   prací

 28.13.1 Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny

  28.13.11 Čerpadla na pohonné hmoty, mazadla, chladicí
       kapaliny a beton
  28.13.12 Ostatní objemová čerpadla s kmitavým pohybem
       na kapaliny
  28.13.13 Ostatní objemová rotační čerpadla na kapaliny
  28.13.14 Ostatní odstředivá čerpadla na kapaliny;
       ostatní čerpadla

 28.13.2 Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory
     na vzduch nebo jiný plyn

  28.13.21 Vývěvy
  28.13.22 Vzduchová čerpadla na ruční nebo nožní ovládání
  28.13.23 Kompresory typů používaných v chladicích
       zařízeních
  28.13.24 Vzduchové kompresory na podvozku, pro tažení
  28.13.25 Turbokompresory
  28.13.26 Vratné objemové kompresory
  28.13.27 Rotační objemové kompresory s jednou nebo více
       hřídelemi
  28.13.28 Ostatní kompresory

 28.13.3 Díly ostatních čerpadel a kompresorů

  28.13.31 Díly čerpadel; díly zdviží na kapaliny
  28.13.32 Díly vzduchových čerpadel nebo vývěv, vzduchových
       a plynových kompresorů, ventilátorů a odsávačů

 28.13.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních čerpadel
     a kompresorů

  28.13.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       čerpadel a kompresorů

28.14 Ostatní potrubní armatury, vč. subdodavatelských prací

 28.14.1 Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí,
     kotle, nádrže, vany nebo podobné kádě

  28.14.11 Redukční, regulační, zpětné, pojistné nebo
       odvzdušňovací ventily
  28.14.12 Vodovodní kohouty a ventily pro dřezy, umyvadla,
       bidety, vodní nádrže, vany a podobné armatury;
       ventily radiátorů ústředního topení
  28.14.13 Regulační, uzavírací (šoupátka), kulové (přímé)
       a jiné ventily

 28.14.2 Díly ventilů a podobných výrobků

  28.14.20 Díly ventilů a podobných výrobků

 28.14.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
     potrubních armatur

  28.14.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       potrubních armatur

28.15 Ložiska, ozubená kola, převody a hnací prvky,
   vč. subdodavatelských prací

 28.15.1 Valivá ložiska

  28.15.10 Valivá ložiska

 28.15.2 Ostatní ložiska, ozubená kola, převody a hnací prvky

  28.15.21 Kloubové a jiné článkové řetězy, ze železa nebo
       oceli
  28.15.22 Převodové hřídele (vč. vačkových a klikových
       hřídelí) a kliky
  28.15.23 Ložisková pouzdra a ložiskové pánve
  28.15.24 Ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové
       šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí;
       převodovky, převodové skříně a ostatní měniče
       rychlosti
  28.15.25 Setrvačníky a řemenice (vč. kladnic pro
       kladkostroje)
  28.15.26 Spojky a hřídelové spojky (vč. univerzálních
       kloubů)

 28.15.3 Díly ložisek, převodů a hnacích prvků

  28.15.31 Kuličky, jehly a válečky; díly valivých ložisek
  28.15.32 Díly kloubových řetězů ze železa nebo oceli
  28.15.39 Díly ložisek a hnacích prvků j. n.

 28.15.9 Subdodavatelské     práce při výrobě ložisek, ozubených
     kol, převodů a hnacích prvků

  28.15.99 Subdodavatelské práce při výrobě ložisek,
       ozubených kol, převodů a hnacích prvků

28.2 Ostatní všestranně použitelné stroje a zařízení,
   vč. subdodavatelských prací

28.21 Pece a hořáky pro topeniště, vč. subdodavatelských prací

 28.21.1 Pece a hořáky pro topeniště a jejich díly

  28.21.11 Hořáky pro topeniště; mechanická přikládací
       zařízení a mechanické rošty; mechanická zařízení
       pro odstraňování popela a podobná zařízení
  28.21.12 Neelektrické průmyslové nebo laboratorní pece,
       vč. spaloven, avšak kromě pekárenských pecí
  28.21.13 Elektrické průmyslové nebo laboratorní pece a
       kamna; zařízení s dielektrickým nebo indukčním
       ohřevem
  28.21.14 Díly pecí a hořáků pro topeniště

 28.21.9 Subdodavatelské práce při výrobě kamen, pecí
     a hořáků pro topeniště

  28.21.99 Subdodavatelské práce při výrobě pecí, kamen
       a hořáků pro topeniště

28.22 Zdvihací a manipulační zařízení, vč. subdodavatelských
   prací

 28.22.1 Zdvihací a manipulační zařízení a jejich díly

  28.22.11 Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.
  28.22.12 Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů
       v důlních šachtách; navijáky speciálně upravené
       pro práci pod zemí; ostatní navijáky; vrátky
  28.22.13 Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel
  28.22.14 Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní
       zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové
       nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky
  28.22.15 Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé
       tahače používané na nádražních stanicích
  28.22.16 Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé
       chodníky
  28.22.17 Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro
       plynulé přemísťování výrobků a materiálu

   N:
   - výtahy a dopravníky pro plynulý provoz, konstruované
    pro používání pod zemí (28.92.11)

  28.22.18 Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo
       vykládací zařízení
  28.22.19 Díly zdvihacích a manipulačních zařízení

 28.22.2 Korečky, lopaty, drapáky, upínadla strojů, rypadla
     apod.

  28.22.20 Korečky, lopaty, drapáky, upínadla strojů,
       rypadla apod.

 28.22.9 Subdodavatelské práce při výrobě zdvihacích
     a manipulačních zařízení

  28.22.99 Subdodavatelské práce při výrobě zdvihacích
       a manipulačních zařízení

28.23 Kancelářské stroje a zařízení, kromě počítačů
   a periferních zařízení, vč. souvisejících služeb
   a prací, vč. subdodavatelských prací

 28.23.1 Psací stroje, stroje na zpracování textu a počítací
     stroje

  28.23.11 Psací stroje a stroje na zpracování textu
  28.23.12 Elektronické kalkulačky a kapesní přístroje
       k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů
       s výpočetními funkcemi
  28.23.13 Účtovací stroje, registrační pokladny,
       frankovací stroje, stroje na vydávání lístků
       a podobné stroje, vybavené počítacím zařízením

 28.23.2 Kancelářské stroje a jejich díly

  28.23.21 Fotokopírovací stroje s optickým nebo kontaktním
       systémem nebo termokopírovací stroje
  28.23.22 Ofsetové tiskařské stroje pro archový tisk
       (plochý tisk) kancelářského typu
  28.23.23 Ostatní kancelářské stroje
  28.23.24 Díly a příslušenství psacích a počítacích strojů
  28.23.25 Díly a příslušenství kancelářských strojů, jiných
       než psacích, počítacích a fotokopírovacích
  28.23.26 Díly a příslušenství fotokopírovacích strojů

 28.23.9 Služby při výrobě kancelářských strojů a zařízení;
     subdodavatelské práce při výrobě kancelářských strojů
     a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení

  28.23.91 Služby při výrobě kancelářských strojů a zařízení,
       kromě počítačů a periferních zařízení

   Z:
   - montáž kancelářských a účtovacích strojů

  28.23.99 Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských
       strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních
       zařízení

28.24 Ruční mechanizované nástroje, vč. subdodavatelských
   prací

 28.24.1 Ruční elektromechanické nástroje; ostatní ruční
     mechanizované nářadí

  28.24.11 Ruční elektromechanické nástroje s vestavěným
       elektrickým motorem
  28.24.12 Ostatní ruční mechanizované nástroje

 28.24.2 Díly ručních mechanizovaných nástrojů

  28.24.21 Díly ručních elektromechanických nástrojů
       s vestavěným elektrickým motorem
  28.24.22 Díly ostatních ručních mechanizovaných nástrojů

 28.24.9 Subdodavatelské práce při výrobě ručních
     mechanizovaných nástrojů

  28.24.99 Subdodavatelské práce při výrobě ručních
       mechanizovaných nástrojů

28.25 Průmyslová chladicí a klimatizační zařízení,
   vč. subdodavatelských prací

 28.25.1 Výměníky tepla; průmyslová klimatizační, chladicí
     a mrazicí zařízení

  28.25.11 Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování
       vzduchu nebo jiných plynů
  28.25.12 Klimatizační zařízení
  28.25.13 Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla
       (kromě zařízení převážně pro domácnost)
  28.25.14 Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynů j.n.

 28.25.2 Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných,
     okenních, stropních nebo střešních)

  28.25.20 Ventilátory (kromě stolních, podlahových,
       nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)

   N:
   - ventilátory převážně pro domácnost (27.51.15)

 28.25.3 Díly chladicích a mrazicích zařízení a tepelných
     čerpadel

  28.25.30 Díly chladicích a mrazicích zařízení a tepelných
       čerpadel

 28.25.9 Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových
     chladicích a klimatizačních zařízení

  28.25.99 Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových
       chladicích a klimatizačních zařízení

28.29 Ostatní všestranně použitelné stroje a zařízení j. n.,
   vč. subdodavatelských prací

 28.29.1 Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje

  28.29.11 Plynové generátory na výrobu generátorového nebo
       vodního plynu; vyvíječe acetylenu a podobná
       zařízení; destilační nebo rektifikační přístroje
  28.29.12 Přístroje na filtrování nebo čištění kapalin
  28.29.13 Olejové nebo benzinové filtry, sací vzduchové
       filtry pro spalovací motory

 28.29.2 Stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání
     a balení lahví nebo jiných obalů; hasicí přístroje,
     stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo
     vhánění páry; těsnění

  28.29.21 Stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání
       a balení lahví nebo jiných obalů
  28.29.22 Hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na
       vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací
       přístroje, kromě používaných v zemědělství
  28.29.23 Kovoplastická těsnění; mechanické ucpávky

 28.29.3 Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení
     k určování hmotnosti a měření

  28.29.31 Váhy pro průmyslové účely; váhy pro průběžné vážení
       výrobků na dopravnících; váhy pro konstantní
       odvažování a váhy pro dávkování předem stanoveného
       množství materiálů

   ZT:
   - přesné nástroje mechaniků

  28.29.32 Osobní a domácí váhy a zařízení k určování
       hmotnosti
  28.29.39 Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti

   ZT:
   - vodováhy, pásmová měřidla (např. krejčovské metry)
    a podobné ruční nástroje

 28.29.4 Odstředivky, kalandry a prodejní automaty

  28.29.41 Odstředivky j. n.
  28.29.42 Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů
       na válcování kovů nebo skla)
  28.29.43 Prodejní automaty

 28.29.5 Myčky nádobí průmyslového charakteru

  28.29.50 Myčky nádobí průmyslového charakteru

 28.29.6 Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními
     postupy spočívajícími ve změně teploty j. n.

  28.29.60 Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu
       výrobními postupy spočívajícími ve změně
       teploty j. n.

 28.29.7 Neelektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko,
     pájení na tvrdo nebo svařování a jejich díly; plynové
     stroje a přístroje pro povrchové kalení

  28.29.70 Neelektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko,
       pájení na tvrdo nebo svařování a jejich díly;
       plynové stroje a přístroje pro povrchové kalení

 28.29.8 Díly ostatních všestranně použitelných strojů
     a zařízení j. n.

  28.29.81 Díly plynových generátorů
  28.29.82 Díly odstředivek; díly přístrojů na filtrování
       nebo čištění kapalin nebo plynů
  28.29.83 Díly kalandrů a jiných válcovacích strojů; díly
       stříkacích přístrojů, závaží pro váhy
  28.29.84 Díly strojů a přístrojů neobsahující elektrické
       konektory j. n.
  28.29.85 Díly myček nádobí a strojů na čištění, plnění
       nebo balení
  28.29.86 Díly neelektrických strojů a přístrojů pro pájení
       na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; díly
       plynových strojů a přístrojů pro povrchové kalení

 28.29.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních všestranně
     použitelných strojů a zařízení j. n.

  28.29.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       všestranně použitelných strojů a zařízení j. n.

28.3 Zemědělské a lesnické stroje, vč. subdodavatelských prací

28.30 Zemědělské a lesnické stroje, vč. subdodavatelských
   prací

 28.30.1 Jednonápravové malotraktory

  28.30.10 Jednonápravové malotraktory

 28.30.2 Ostatní zemědělské traktory

  28.30.21 Traktory s výkonem motoru <= 37 kW
  28.30.22 Traktory s výkonem motoru > 37 kW, avšak <= 59 kW
  28.30.23 Traktory s výkonem motoru > 59 kW

 28.30.3 Stroje k přípravě nebo obdělávání půdy

  28.30.31 Pluhy
  28.30.32 Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory,
       prutové brány a plečky
  28.30.33 Secí, sázecí a jednoticí stroje
      28.30.34 Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv
  28.30.39 Ostatní stroje k přípravě nebo obdělávání půdy

 28.30.4 Sekačky na trávu pro úpravu trávníků, parků nebo
     sportovních ploch

  28.30.40 Sekačky na trávu pro úpravu trávníků, parků nebo
       sportovních ploch

 28.30.5 Stroje a přístroje pro sklizňové práce

  28.30.51 Žací stroje (vč. žacích lišt k připevnění na
       traktory) j. n.
  28.30.52 Stroje a přístroje na zpracování sena a píce
  28.30.53 Stroje na lisování nebo balení slámy a píce,
       vč. sběracích lisů
  28.30.54 Stroje na sklízení kořenů nebo hlíz
  28.30.59 Stroje a přístroje pro sklizeň a výmlat j. n.

 28.30.6 Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo
     rozprašování kapalin a prášků pro zemědělství nebo
     zahradnictví

  28.30.60 Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo
       rozprašování kapalin a prášků pro zemědělství nebo
       zahradnictví

 28.30.7 Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy
     pro zemědělské účely

  28.30.70 Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy
       pro zemědělské účely

 28.30.8 Ostatní zemědělské stroje

  28.30.81 Stroje pro čištění a třídění vajec, ovoce nebo
       jiných zemědělských produktů, kromě semen, zrn
       a sušených luštěnin
  28.30.82 Dojicí stroje
  28.30.83 Stroje a přístroje pro přípravu krmiv pro zvířata
  28.30.84 Inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství
  28.30.85 Stroje a přístroje pro drůbežářství
  28.30.86 Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví,
       lesnictví, drůbežářství nebo včelařství j. n.

 28.30.9 Díly zemědělských strojů a zařízení; subdodavatelské
     práce při výrobě zemědělských a lesnických strojů

  28.30.91 Díly strojů a přístrojů pro sklizeň a výmlat j. n.
  28.30.92 Díly strojů k přípravě nebo obdělávání půdy
  28.30.93 Díly ostatních zemědělských strojů
  28.30.94 Díly dojicích strojů a mlékárenských strojů j. n.
  28.30.99 Subdodavatelské práce při výrobě zemědělských
       a lesnických strojů

28.4 Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje,
   vč. subdodavatelských prací

28.41 Kovoobráběcí stroje, vč. subdodavatelských prací

 28.41.1 Obráběcí stroje na zpracování kovů pracující pomocí
     laserů apod.; obráběcí centra na obrábění kovů

  28.41.11 Obráběcí stroje na zpracování kovů úběrem materiálu
       pomocí laserů, ultrazvuku apod.
  28.41.12 Obráběcí centra, jednopolohové a vícepolohové
       stavebnicové obráběcí stroje na obrábění kovů

 28.41.2 Soustruhy, vyvrtávací stroje a frézky na obrábění kovů

  28.41.21 Soustruhy na obrábění kovů
  28.41.22 Obráběcí stroje na vrtání, vyvrtávání nebo frézování
       kovů; obráběcí stroje na řezání vnitřních nebo
       vnějších závitů pro kovové materiály j. n.
  28.41.23 Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin (otřepů),
       k ostření, broušení nebo jiné konečné úpravy
       kovových materiálů
  28.41.24 Obráběcí stroje k hoblování, strojní pily,
       odřezávací stroje a jiné stroje na řezání kovů

 28.41.3 Ostatní kovoobráběcí stroje

  28.41.31 Stroje k ohýbání, drážkování a rovnání kovů
  28.41.32 Stroje ke stříhání, děrování a nastřihování nebo
       vrubování kovů
  28.41.33 Stroje na kování, ražení nebo lisování v zápustce
       a buchary; hydraulické a jiné lisy pro tváření
       kovových materiálů j. n.
  28.41.34 Ostatní tvářecí stroje na opracování kovů, slinutých
       kovových karbidů nebo cermetů, jinak než úběrem
       materiálu

 28.41.4 Díly a příslušenství pro kovoobráběcí stroje

  28.41.40 Díly a příslušenství pro kovoobráběcí stroje

 28.41.9 Subdodavatelské práce při výrobě kovoobráběcích strojů

  28.41.99 Subdodavatelské práce při výrobě kovoobráběcích
       strojů

28.49 Ostatní obráběcí stroje, vč. subdodavatelských prací

 28.49.1 Obráběcí stroje pro opracování kamene, dřeva
     a podobných tvrdých materiálů

  28.49.11 Obráběcí stroje pro opracování kamene, keramiky,
       betonu a podobných nerostných materiálů nebo
       pro opracovávání skla za studena
  28.49.12 Obráběcí stroje pro opracovávání dřeva, korku,
       kostí, tvrdé pryže, tvrdých plastů nebo podobných
       materiálů; stroje a přístroje pro galvanické
       pokovování

 28.49.2 Nástrojové držáky

  28.49.21 Nástrojové držáky a samočinné závitořezné hlavy,
       pro obráběcí stroje
  28.49.22 Upínací zařízení pro obráběcí stroje
  28.49.23 Dělicí hlavy nebo jiná speciální přídavná zařízení
       k obráběcím strojům
  28.49.24 Díly a příslušenství obráběcích strojů pro
       opracovávání dřeva, korku, kamene, tvrdé pryže
       a podobných tvrdých materiálů

 28.49.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních obráběcích
     strojů

  28.49.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních
       obráběcích strojů

28.9 Ostatní stroje pro speciální účely, vč. subdodavatelských
   prací

28.91 Stroje pro metalurgii, vč. subdodavatelských prací

 28.91.1 Stroje pro metalurgii a jejich díly

  28.91.11 Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací
       stroje; válcovací stolice
  28.91.12 Díly strojů pro metalurgii; díly válcovacích stolic

 28.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro metalurgii

  28.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro
       metalurgii

28.92 Stroje pro těžbu, dobývání a stavebnictví,
   vč. subdodavatelských prací

 28.92.1 Stroje pro těžbu a dobývání

  28.92.11 Výtahy a dopravníky pro plynulý provoz, konstruované
       pro používání pod zemí
  28.92.12 Brázdicí nebo zásekové stroje pro těžbu uhlí nebo
       hornin a stroje pro ražení tunelů, chodeb a štol;
       ostatní vrtací nebo hloubicí stroje

 28.92.2 Ostatní stroje a přístroje s vlastním pohonem:
     srovnávací, vyrovnávací, škrabací, hloubicí, pěchovací,
     zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací pro zemní
     práce, těžbu rud nebo nerostů (vč. buldozerů,
     mechanických lopat a silničních válců)

  28.92.21 Buldozery nebo angldozery s vlastním pohonem
  28.92.22 Stroje na vyrovnávání a srovnávání terénu (grejdry
       a nivelátory) s vlastním pohonem
  28.92.23 Škrabače (skrejpry) s vlastním pohonem
  28.92.24 Dusadla a silniční válce s vlastním pohonem
  28.92.25 Čelní lopatové nakladače s vlastním pohonem
  28.92.26 Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače
       s vlastním pohonem a nástavbou otočnou o 360 st.,
       kromě čelních lopatových nakladačů
  28.92.27 Ostatní mechanické lopaty, rypadla a lopatové
       nakladače s vlastním pohonem; ostatní stroje pro
       těžbu a dobývání s vlastním pohonem
  28.92.28 Radlice buldozerů nebo angldozerů
  28.92.29 Terénní vyklápěcí vozy (dampry)

 28.92.3 Ostatní stroje pro zemní a stavební práce

  28.92.30 Ostatní stroje pro zemní a stavební práce

 28.92.4 Stroje a přístroje pro třídění, mletí, míchání
     nebo jiné zpracování zeminy, kamenů, rud a ostatních
     nerostných hmot

  28.92.40 Stroje a přístroje pro třídění, mletí, míchání nebo
       jiné zpracování zeminy, kamenů, rud a ostatních
       nerostných hmot

 28.92.5 Pásové traktory

  28.92.50 Pásové traktory

 28.92.6 Díly strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví

  28.92.61 Díly strojů pro vrtání, hloubení nebo těžbu
       (dobývání); díly jeřábů
  28.92.62 Díly strojů a přístrojů na třídění, mletí nebo
       jiné zpracování zeminy, kamenů, rud apod.

 28.92.9 Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro těžbu,
     dobývání a stavebnictví

  28.92.99 Subdodavatelské práce při výrobě strojů pro těžbu,
       dobývání a stavebnictví

28.93 Stroje na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku,
   vč. subdodavatelských prací

 28.93.1 Stroje na výrobu potravin, nápojů a zpracování
     tabáku, kromě jejich dílů

  28.93.11 Odstředivky mléka
  28.93.12 Mlékárenské stroje a zařízení
  28.93.13 Stroje a přístroje používané v mlynářství a při
       zpracování obilí nebo sušené zeleniny j. n.
  28.93.14 Stroje a přístroje na výrobu vína, jablečných
       moštů a ovocných šťáv a podobných nápojů
  28.93.15 Pece pekárenské neelektrické; průmyslové stroje
       a přístroje na vaření nebo ohřívání jídel
  28.93.16 Sušicí stroje na sušení zemědělských produktů
  28.93.17 Stroje a přístroje na výrobu potravin a nápojů,
       vč. tuků a olejů, j. n.
  28.93.19 Stroje a přístroje na přípravu nebo zpracování
       tabáku j. n.

 28.93.2 Stroje na čištění, třídění nebo prosévání semen,
     zrn nebo sušených luštěnin

  28.93.20 Stroje na čištění, třídění nebo prosévání semen,
       zrn nebo sušených luštěnin

 28.93.3 Díly strojů na výrobu nápojů, potravin a zpracování
     tabáku, čištění zrn

  28.93.31 Díly strojů na výrobu nápojů
  28.93.32 Díly strojů na výrobu potravin
  28.93.33 Díly strojů na zpracování tabáku
  28.93.34 Díly strojů na čištění, třídění nebo prosévání
       semen, zrn nebo sušených luštěnin

 28.93.9 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu
     potravin, nápojů a zpracování tabáku

  28.93.99 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu
       potravin, nápojů a zpracování tabáku

28.94 Stroje na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků
   z usní, vč. subdodavatelských prací

 28.94.1 Stroje na přípravu, spřádání, tkaní a pletení textilu

  28.94.11 Stroje na vytlačování, protahování, tvarování nebo
       stříhání chemických textilních materiálů; stroje
       na přípravu textilních vláken
  28.94.12 Textilní spřádací a dopřádací stroje; stroje na
       zdvojování nebo kroucení vláken, stroje na navíjení
       nebo soukání
  28.94.13 Tkalcovské stavy
  28.94.14 Pletací stroje; stroje na zpevnění prošitím apod.;
       všívací stroje
  28.94.15 Přídavná (pomocná) strojní zařízení k textilním
           strojům; stroje na potisk textilních materiálů

 28.94.2 Ostatní stroje na výrobu textilu a oděvních výrobků,
     vč. šicích strojů

  28.94.21 Stroje a přístroje na praní textilních přízí nebo
       tkanin, jejich čištění, ždímání, žehlení, barvení,
       navíjení apod.; stroje a přístroje na konečnou
       úpravu plsti
  28.94.22 Pračky pro prádelny; stroje pro chemické čištění;
       sušičky s obsahem suchého prádla > 10 kg
  28.94.23 Odstředivé ždímačky prádla
  28.94.24 Šicí stroje, kromě strojů na sešívání knih a šicích
       strojů převážně pro domácnost

   N:
   - šicí stroje převážně pro domácnost (28.94.40)
   - stroje na sešívání knih (28.99.11)

 28.94.3 Stroje a přístroje na přípravu, vyčiňování a zpracování
     kůží nebo usní a na výrobu nebo opravy obuvi apod.

  28.94.30 Stroje a přístroje na přípravu, vyčiňování nebo
       zpracování kůží nebo usní nebo na výrobu nebo opravy
       obuvi apod.

 28.94.4 Šicí stroje převážně pro domácnost

  28.94.40 Šicí stroje převážně pro domácnost

 28.94.5 Díly a příslušenství spřádacích a dopřádacích strojů,
     tkalcovských stavů a strojů na výrobu textilu, oděvních
     výrobků a výrobků z usní

  28.94.51 Díly a příslušenství spřádacích a dopřádacích strojů
       a tkalcovských stavů
  28.94.52 Díly strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků
       a výrobků z usní

 28.94.9 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu
     textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní

  28.94.99 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu
       textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní

28.95 Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky,
   vč. subdodavatelských prací

 28.95.1 Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky a jejich
     díly

  28.95.11 Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky,
       kromě jejich dílů
  28.95.12 Díly strojů na výrobu papíru a lepenky

 28.95.9 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu
     papíru a lepenky

  28.95.99 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na výrobu
       papíru a lepenky

28.96 Stroje na zpracování pryže a plastů, vč. subdodavatelských
   prací

 28.96.1 Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování
     výrobků z těchto materiálů j. n.

  28.96.10 Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na
       zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.

 28.96.2 Díly strojů na zpracování pryže, plastů nebo na
     zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.

  28.96.20 Díly strojů na zpracování pryže, plastů nebo na
       zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.

 28.96.9 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na zpracování
     pryže a plastů

  28.96.99 Subdodavatelské práce při výrobě strojů na
       zpracování pryže a plastů

28.99 Ostatní stroje pro speciální účely j. n.,
   vč. subdodavatelských prací

 28.99.1 Stroje a přístroje na tisk, brožování a vázání knih

  28.99.11 Stroje a přístroje na brožování a vázání knih,
       vč. strojů na sešívání knih
  28.99.12 Stroje, přístroje a zařízení na sázení písma,
       na přípravu nebo zhotovování tiskařských štočků,
       desek apod.
  28.99.13 Ofsetové tiskařské stroje, kromě kancelářských
  28.99.14 Ostatní tiskařské stroje, kromě kancelářských

 28.99.2 Stroje a přístroje používané výhradně či převážně
     na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček,
     polovodičových zařízení, elektronických integrovaných
     obvodů nebo plochých panelových displejů

  28.99.20 Stroje a přístroje používané výhradně či převážně
       na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček,
       polovodičových zařízení, elektronických
       integrovaných obvodů nebo plochých panelových
       displejů

 28.99.3 Stroje pro speciální účely j. n.

  28.99.31 Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru
       a lepenky; průmyslové sušicí stroje j. n.
  28.99.32 Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové
       atrakce
  28.99.39 Letecké katapulty; přístroje a zařízení pro
       přistání na letadlové lodi; zařízení na vyvažování
       pneumatik; ostatní stroje pro speciální účely j. n.

 28.99.4 Díly strojů a přístrojů na tisk a vázání knih

  28.99.40 Díly strojů a přístrojů na tisk a vázání knih

 28.99.5 Díly strojů a přístrojů používaných převážně na výrobu
     polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových
     zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo
     plochých panelových displejů; díly ostatních strojů
     pro speciální účely

  28.99.51 Díly strojů a přístrojů používaných převážně
       na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček,
       polovodičových zařízení, elektronických
       integrovaných obvodů nebo plochých panelových
       displejů
  28.99.52 Díly ostatních strojů pro speciální účely

 28.99.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních strojů
     pro speciální účely j. n.

  28.99.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních strojů
       pro speciální účely j. n.

29 Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy,
  vč. subdodavatelských prací

29.1 Motorová vozidla (kromě motocyklů) vč. subdodavatelských
   prací

29.10 Motorová vozidla (kromě motocyklů) vč. subdodavatelských
   prací

 29.10.1 Motory s vnitřním spalováním, používané pro motorová
     vozidla (kromě motocyklů)

  29.10.11 Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním
       spalováním a s obsahem válců <= 1 000 cm3
  29.10.12 Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním
       spalováním a s obsahem válců > 1 000 cm3
  29.10.13 Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním,
       používané k pohonu vozidel

 29.10.2 Osobní automobily

  29.10.21 Automobily se zážehovým spalovacím motorem s obsahem
       válců <= 1 500 cm3, nové
  29.10.22 Automobily se zážehovým spalovacím motorem s obsahem
       válců > 1 500 cm3, nové
  29.10.23 Automobily s pístovým vznětovým motorem s vnitřním
       spalováním (s dieselovým motorem nebo motorem
       s žárovou hlavou), nové
  29.10.24 Ostatní automobily pro přepravu osob

 29.10.3 Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob

  29.10.30 Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob

 29.10.4 Motorová vozidla nákladní

  29.10.41 Motorová vozidla pro nákladní dopravu s pístovým
       vznětovým motorem s vnitřním spalováním
       (s dieselovým motorem nebo motorem s žárovou
       hlavou), nová
  29.10.42 Motorová vozidla pro nákladní dopravu se zážehovým
       spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním;
       ostatní nákladní motorová vozidla, nová
  29.10.43 Silniční návěsové tahače
  29.10.44 Podvozky motorových vozidel s motory (šasi)

 29.10.5 Motorová vozidla pro zvláštní účely

  29.10.51 Jeřábové automobily
  29.10.52 Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu,
       na golfových hřištích apod., s motorem
  29.10.59 Motorová vozidla pro zvláštní účely j. n.

 29.10.9 Subdodavatelské práce při výrobě motorových vozidel
     (kromě motocyklů)

  29.10.99 Subdodavatelské práce při výrobě motorových
       vozidel (kromě motocyklů)

29.2 Karoserie motorových vozidel; přívěsy a návěsy,
   vč. subdodavatelských prací

29.20 Karoserie motorových vozidel; přívěsy a návěsy,
   vč. subdodavatelských prací

 29.20.1 Karoserie motorových vozidel

  29.20.10 Karoserie motorových vozidel

 29.20.2 Přívěsy a návěsy; kontejnery

  29.20.21 Kontejnery speciálně konstruované a vybavené
       pro jeden nebo více druhů dopravy
  29.20.22 Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu
       karavan
  29.20.23 Ostatní přívěsy a návěsy

 29.20.3 Díly přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez
     mechanického pohonu

  29.20.30 Díly přívěsů, návěsů a ostatních vozidel bez
       mechanického pohonu

 29.20.4 Rekonstrukce a kompletace interiéru motorových
     vozidel a karosářské služby

  29.20.40 Rekonstrukce a kompletace interiéru motorových
       vozidel a karosářské služby

   Z:
   - pancéřování limuzín pro potřebu osobní ochrany
   - seřizování motorových vozidel
   - přizpůsobování motorových vozidel podle přání
    zákazníka

   N:
   - opravy a údržbu motorových vozidel (45.20)

 29.20.5 Vybavování interiérů karavanů a obytných mobilních
     přívěsů

  29.20.50 Vybavování interiérů karavanů a obytných mobilních
       přívěsů

 29.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě karoserií motorových
     vozidel, přívěsů a návěsů

  29.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě karoserií
       motorových vozidel, přívěsů a návěsů

29.3 Díly a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů),
   vč. subdodavatelských prací

29.31 Elektrické a elektronické zařízení pro motorová vozidla
   (kromě motocyklů), vč. subdodavatelských prací

 29.31.1 Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní elektroinstalace
     používaná v automobilech, letadlech nebo lodích

  29.31.10 Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní
       elektroinstalace používaná v automobilech,
       letadlech nebo lodích

 29.31.2 Ostatní elektrická zařízení pro motorová vozidla
     (kromě motocyklů)

  29.31.21 Zapalovací svíčky; magnetické zapalovače (magneta);
       dynama s magnetem (magdyna); setrvačníky s magnetem;
       rozdělovače; zapalovací cívky
  29.31.22 Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní
       generátory a ostatní přístroje a zařízení
  29.31.23 Elektrické přístroje signalizační, elektrické
       stěrače, rozmrazovače a odmlžovače pro motorová
       vozidla

 29.31.3 Díly ostatních elektrických zařízení pro motorová
     vozidla a motocykly

  29.31.30 Díly ostatních elektrických zařízení pro motorová
       vozidla a motocykly

 29.31.9 Subdodavatelské práce při výrobě elektrického a
         elektronického zařízení pro motorová vozidla
     (kromě motocyklů)

  29.31.99 Subdodavatelské práce při výrobě elektrického
       a elektronického zařízení pro motorová vozidla
       (kromě motocyklů)

29.32 Ostatní díly a příslušenství pro motorová vozidla (kromě
   motocyklů), vč. subdodavatelských prací

 29.32.1 Sedadla používaná v motorových vozidlech (kromě
     motocyklů)

  29.32.10 Sedadla používaná v motorových vozidlech (kromě
       motocyklů)

 29.32.2 Bezpečnostní pásy, airbagy a příslušenství karoserií

  29.32.20 Bezpečnostní pásy, airbagy a příslušenství
       karoserií

 29.32.3 Díly a příslušenství motorových vozidel (kromě
     motocyklů) j. n.

  29.32.30 Díly a příslušenství motorových vozidel (kromě
       motocyklů) j. n.

 29.32.9 Montáže dílů a příslušenství pro motorová vozidla
     (kromě motocyklů) j. n.; montáže kompletních
     konstrukčních sad pro motorová vozidla (kromě
     motocyklů) v rámci výrobního procesu; subdodavatelské
     práce při výrobě ostatních dílů a příslušenství
     pro motorová vozidla (kromě motocyklů)

  29.32.91 Subdodavatelské montážní práce na kompletních
       sadách pro motorová vozidla (kromě motocyklů)

   Z:
   - montáž kompletních sad pro výrobu motorových vozidel

  29.32.92 Montáže dílů a příslušenství motorových vozidel
       j. n.

   Z:
   - montáž dílů ne vlastní výroby (zakoupených nebo
    dodaných) zatříděných v položce 29.32.30, do skupin,
    např. montáž odsávacího (výfukového) zařízení, kol nebo
    nárazníků

  29.32.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních dílů
       a příslušenství pro motorová vozidla
       (kromě motocyklů)

30 Ostatní dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících
  služeb a prací

30.1 Lodě a čluny, vč. souvisejících služeb a prací

30.11 Lodě a plavidla, vč. souvisejících služeb a prací

 30.11.1 Vojenské lodě

  30.11.10 Vojenské lodě

 30.11.2 Lodě, čluny a podobná plavidla pro přepravu osob
     nebo nákladů

  30.11.21 Rekreační lodě, výletní čluny a podobná plavidla
       převážně pro přepravu osob; trajektové lodě všech
       druhů
  30.11.22 Tankery pro přepravu ropy, ropných produktů,
       chemických látek, zkapalněného plynu
  30.11.23 Chladírenská plavidla, kromě tankerů
  30.11.24 Lodě pro přepravu suchého nákladu

 30.11.3 Rybářská a jiná speciální plavidla

  30.11.31 Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému
       zpracování nebo konzervování produktů rybolovu
  30.11.32 Vlečná a tlačná plavidla
  30.11.33 Plovoucí bagry; majákové lodě, plovoucí jeřáby;
       ostatní plavidla

 30.11.4 Pobřežní plavidla a infrastruktura

  30.11.40 Pobřežní plavidla a infrastruktura

 30.11.5 Ostatní plavidla (vč. prámů, nádrží, kesonů,
     přístavních můstků, bójí a pobřežních výstražných
     plováků)

  30.11.50 Ostatní plavidla (vč. prámů, nádrží, kesonů,
       přístavních můstků, bójí a pobřežních
       výstražných plováků)

   ZT:
   - sedadla pro lodě a pro plovoucí konstrukce

 30.11.9 Přestavby, modernizace, vystrojení a vybavení lodí,
     plovoucích plošin a konstrukcí; subdodavatelské práce
     při výrobě lodí a plovoucích konstrukcí

  30.11.91 Přestavby a modernizace lodí, plovoucích plošin
       a konstrukcí
  30.11.92 Vystrojení a vybavení lodí, plovoucích plošin
       a konstrukcí

   Z:
   - specializované služby k instalaci vnitřních součástí
    lodí, plovoucích plošin a konstrukcí, např. instalace
    loďařského zařízení, elektrického zařízení,
    klimatizačního zařízení
   - specializované malířské služby na lodích, plovoucích
    plošinách a konstrukcích

  30.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě lodí a plovoucích
       konstrukcí

30.12 Rekreační a sportovní čluny, vč. subdodavatelských prací

 30.12.1 Rekreační a sportovní čluny

  30.12.11 Rekreační a sportovní plachetnice (kromě
       nafukovacích), též s pomocným motorem
  30.12.12 Nafukovací rekreační a sportovní čluny
  30.12.19 Ostatní rekreační a sportovní plavidla;
       veslařské čluny a kánoe

 30.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě rekreačních
     a sportovních člunů

  30.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě rekreačních
       a sportovních člunů

30.2 Železniční lokomotivy a vozový park, vč. souvisejících
   služeb a prací

30.20 Železniční lokomotivy a vozový park, vč. souvisejících
   služeb a prací

 30.20.1 Lokomotivy a zásobníky (tendry)

  30.20.11 Železniční lokomotivy závislé na vnějším zdroji
       proudu
  30.20.12 Dieselelektrické lokomotivy
  30.20.13 Ostatní železniční lokomotivy; zásobníky (tendry)

 30.20.2 Železniční a tramvajové vozy s vlastním pohonem pro
     přepravu osob; nákladní vozy a podvozky s vlastním
     pohonem, kromě údržbových, vyprošťovacích a odtahových
     vozidel

  30.20.20 Železniční a tramvajové vozy s vlastním pohonem
       pro přepravu osob; nákladní vozy a podvozky
       s vlastním pohonem, kromě údržbových, vyprošťovacích
       a odtahových vozidel

 30.20.3 Ostatní vozový park

  30.20.31 Železniční a tramvajová údržbová, vyprošťovací
       a odtahová vozidla
  30.20.32 Železniční a tramvajové vozy, bez vlastního pohonu,
       pro přepravu osob; zavazadlové vozy a jiné vozy
       pro zvláštní účely
  30.20.33 Železniční a tramvajové vozy a vagony, bez vlastního
       pohonu, pro přepravu nákladu

 30.20.4 Díly lokomotiv a kolejového vozového parku;
     příslušenství a části k nim, mechanická provozní řídicí
     zařízení

  30.20.40 Díly lokomotiv a kolejového vozového parku;
       příslušenství a části k nim, mechanická provozní
       řídicí zařízení

   ZT:
   - sedadla pro železniční vozy

 30.20.9 Rekonstrukce, vybavení a vystrojení lokomotiv a
     kolejového vozového parku; subdodavatelské práce
     při výrobě lokomotiv a kolejového vozového parku

  30.20.91 Rekonstrukce, vybavení a vystrojení lokomotiv
       a kolejového vozového parku

   Z:
   - rekonstrukci, obnovu železničních a tramvajových
    lokomotiv a vozového parku
   - specializované interiérové práce na železničních
    a tramvajových lokomotivách a vozovém parku, např.
    instalace elektrických zařízení, klimatizace,
    sedadel, vnitřního obložení, oken
   - specializované malířské služby na železničních
    a tramvajových lokomotivách a vozovém parku

  30.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě lokomotiv
       a kolejového vozového parku

30.3 Letadla a kosmické lodě a související zařízení,
   vč. souvisejících služeb a prací

30.30 Letadla a kosmické lodě a související zařízení,
   vč. souvisejících služeb a prací

 30.30.1 Motory a pohony pro letadla a kosmické lodě;
     pozemní přístroje a zařízení pro letecký výcvik;
     jejich díly

  30.30.11 Letecké zážehové spalovací motory
  30.30.12 Proudové motory a turbovrtulové pohony
  30.30.13 Reaktivní motory (kromě proudových)
  30.30.14 Pozemní přístroje pro letecký výcvik, jejich díly
  30.30.15 Díly leteckých zážehových spalovacích motorů
  30.30.16 Díly proudových motorů nebo turbovrtulových pohonů

 30.30.2 Balony a vzducholodě; větroně, rogala a ostatní
     bezmotorové prostředky pro létání

  30.30.20 Balony a vzducholodě; větroně, rogala a ostatní
       bezmotorové prostředky pro létání

 30.30.3 Vrtulníky a letouny

  30.30.31 Vrtulníky
  30.30.32 Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti
       <= 2 000 kg
  30.30.33 Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti
       > 2 000 kg, avšak <= 15 000 kg
  30.30.34 Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti
       > 15 000 kg

 30.30.4 Kosmické lodě (vč. družic) a jejich nosné rakety

  30.30.40 Kosmické lodě (vč. družic) a jejich nosné rakety

   ZT:
   - mezikontinentální balistické rakety (ICBM) a podobné
    řízené rakety

 30.30.5 Ostatní díly letadel a kosmických lodí

  30.30.50 Ostatní díly letadel a kosmických lodí

 30.30.6 Opravy a přestavby letadel a leteckých motorů

  30.30.60 Opravy a přestavby letadel a leteckých motorů

 30.30.9 Subdodavatelské práce při výrobě letadel, a kosmických
     lodí a souvisejících strojů a přístrojů

  30.30.99 Subdodavatelské práce při výrobě letadel
       a kosmických lodí a souvisejících strojů
       a přístrojů

30.4 Vojenská bojová vozidla, vč. subdodavatelských prací

30.40 Vojenská bojová vozidla, vč. subdodavatelských prací

 30.40.1 Tanky a jiná bojová obrněná vozidla a jejich díly

  30.40.10 Tanky a jiná bojová obrněná vozidla a jejich díly

 30.40.9 Subdodavatelské práce při výrobě vojenských bojových
     vozidel

  30.40.99 Subdodavatelské práce při výrobě vojenských bojových
       vozidel

30.9 Dopravní prostředky a zařízení j. n., vč. subdodavatelských
   prací

30.91 Motocykly, vč. subdodavatelských prací

 30.91.1 Motocykly a postranní vozíky

  30.91.11 Motocykly a jízdní kola s pomocným vratným
       spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním
       a obsahem válců <= 50 cm3
  30.91.12 Motocykly s vratným spalovacím pístovým motorem
       s vnitřním spalováním a obsahem válců > 50 cm3
  30.91.13 Motocykly j. n.; postranní vozíky

 30.91.2 Díly a příslušenství motocyklů a postranních vozíků

  30.91.20 Díly a příslušenství motocyklů a postranních
       vozíků

 30.91.3 Motory s vnitřním spalováním používané pro motocykly

  30.91.31 Vratné zážehové spalovací pístové motory pro
       motocykly, s vnitřním spalováním a obsahem válců
       <= 1 000 cm3
  30.91.32 Vratné zážehové spalovací pístové motory pro
       motocykly, s vnitřním spalováním a obsahem válců
       > 1 000 cm3

 30.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě motocyklů

  30.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě motocyklů

30.92     Jízdní kola, vozíky pro invalidy a dětské kočárky,
   vč. subdodavatelských prací

 30.92.1 Jízdní kola a jiná kola bez motoru

  30.92.10 Jízdní kola a jiná kola bez motoru

 30.92.2 Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství

  30.92.20 Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství

 30.92.3 Díly a příslušenství jízdních kol, jiných kol bez
     motoru a vozíků pro invalidy

  30.92.30 Díly a příslušenství jízdních kol, jiných kol
       bez motoru a vozíků pro invalidy

 30.92.4 Dětské kočárky a jejich díly

  30.92.40 Dětské kočárky a jejich díly

 30.92.9 Subdodavatelské práce při výrobě jízdních kol a vozíků
     pro invalidy j. n.

  30.92.99 Subdodavatelské práce při výrobě jízdních kol
       a vozíků pro invalidy j. n.

30.99 Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.,
   vč. subdodavatelských prací

 30.99.1 Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.

  30.99.10 Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.

 30.99.9 Subdodavatelské práce při výrobě jiných dopravních
     prostředků a zařízení j. n.

  30.99.99 Subdodavatelské práce při výrobě jiných dopravních
       prostředků a zařízení j. n.

31 Nábytek, vč. souvisejících služeb a prací

31.0 Nábytek, vč. souvisejících služeb a prací

31.00 Sedadla a jejich díly; díly nábytku; vč. souvisejících
   služeb a prací

 31.00.1 Sedadla a jejich díly

  31.00.11 Sedadla s kovovou kostrou
  31.00.12 Sedadla s dřevěnou kostrou
  31.00.13 Ostatní sedadla
  31.00.14 Díly sedadel

 31.00.2 Díly nábytku (kromě sedadel)

  31.00.20 Díly nábytku (kromě sedadel)

 31.00.9 Čalounění židlí, křesel a jiných sedadel;
     subdodavatelské práce při výrobě sedadel, jejich dílů
     a dílů nábytku

  31.00.91 Čalounění židlí, křesel a jiných sedadel
  31.00.99 Subdodavatelské práce při výrobě sedadel,
       jejich dílů a dílů nábytku

31.01 Kancelářský nábytek a nábytek do obchodů,
   vč. subdodavatelských prací

 31.01.1 Kancelářský nábytek a nábytek do obchodů

  31.01.11 Kovový nábytek
  31.01.12 Kancelářský nábytek dřevěný
  31.01.13 Nábytek do obchodů dřevěný

 31.01.9 Subdodavatelské práce při výrobě kancelářského
     nábytku a nábytku do obchodů

  31.01.99 Subdodavatelské práce při výrobě kancelářského
       nábytku a nábytku do obchodů

31.02 Kuchyňský nábytek, vč. subdodavatelských prací

 31.02.1 Kuchyňský nábytek

  31.02.10 Kuchyňský nábytek

 31.02.9 Subdodavatelské práce při výrobě kuchyňského nábytku

  31.02.99 Subdodavatelské práce při výrobě kuchyňského nábytku

31.03 Matrace, vč. subdodavatelských prací

 31.03.1 Matrace

  31.03.11 Pružné vložky do postelí
  31.03.12 Matrace, kromě pružných vložek do postelí

 31.03.9 Subdodavatelské práce při výrobě matrací

  31.03.99 Subdodavatelské práce při výrobě matrací

31.09 Ostatní nábytek, vč. souvisejících služeb a prací

 31.09.1 Ostatní nábytek

  31.09.11 Kovový nábytek j. n.
  31.09.12 Dřevěný nábytek do ložnic, jídelen a obývacích
       pokojů
  31.09.13 Dřevěný nábytek j. n.
  31.09.14 Nábytek z plastů nebo z jiných materiálů (např.
       z indického rákosu, vrbového proutí nebo bambusu)

 31.09.9 Konečná úprava nového nábytku; subdodavatelské
     práce při výrobě ostatního nábytku

 31.09.91 Konečná úprava nového nábytku (kromě čalounění
      sedadel)

  ZT:
  - lakování, natírání, pozlacování a malířské služby
   na nábytku mimo výrobní proces

  N:
  - čalounění židlí a sedadel (31.00.91)
  - přečalounění, opravy, údržbu a restaurování nábytku
   (95.24.10)

 31.09.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatního nábytku

32 Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu,
  vč. subdodavatelských prací

32.1 Klenoty, bižuterie a příbuzné výrobky,
   vč. subdodavatelských prací

32.11 Mince, vč. subdodavatelských prací

 32.11.1 Mince

  32.11.10 Mince

 32.11.9 Subdodavatelské práce při výrobě mincí

  32.11.99 Subdodavatelské práce při výrobě mincí

32.12 Klenoty a příbuzné výrobky, vč. subdodavatelských prací

 32.12.1 Klenoty a příbuzné výrobky

  32.12.11 Kultivované perly, drahokamy a polodrahokamy,
       syntetické nebo rekonstituované, opracované, avšak
       nezasazené
  32.12.12 Průmyslové diamanty opracované; drť a prach
       z přírodních nebo syntetických drahokamů
       a polodrahokamů
  32.12.13 Klenoty a jejich díly; zlatnické nebo stříbrnické
       výrobky a jejich díly

   ZT:
   - přepracování klenotů (šperků)

  32.12.14 Ostatní výrobky z drahých kovů; výrobky z přírodních
       nebo kultivovaných perel, drahokamů nebo
       polodrahokamů

 32.12.9 Subdodavatelské práce při výrobě klenotů a příbuzných
     výrobků

  32.12.99 Subdodavatelské práce při výrobě klenotů
       a příbuzných výrobků

32.13 Bižuterie a příbuzné výrobky, vč. subdodavatelských prací

 32.13.1 Bižuterie a příbuzné výrobky

  32.13.10 Bižuterie a příbuzné výrobky

 32.13.9 Subdodavatelské práce při výrobě bižuterie a příbuzných
     výrobků

  32.13.99 Subdodavatelské práce při výrobě bižuterie
       a příbuzných výrobků

32.2 Hudební nástroje, vč. subdodavatelských prací

32.20 Hudební nástroje, vč. subdodavatelských prací

 32.20.1 Klavíry, varhany a ostatní strunné, dechové a klávesové
     hudební nástroje; metronomy, ladičky; mechanismy
     hracích skříněk

  32.20.11 Klavíry a ostatní strunné hudební nástroje
       s klaviaturou
  32.20.12 Ostatní strunné hudební nástroje
  32.20.13 Píšťalové varhany s klaviaturou; harmonia a podobné
       nástroje; tahací harmoniky a podobné nástroje;
       foukací harmoniky; dechové hudební nástroje
  32.20.14 Hudební nebo klávesové nástroje, jejichž zvuk
       je tvořen nebo musí být zesilován elektricky
  32.20.15 Ostatní hudební nástroje
  32.20.16 Metronomy a ladičky; mechanismy hracích skříněk;
       struny pro hudební nástroje

 32.20.2 Díly a příslušenství hudebních nástrojů

  32.20.20 Díly a příslušenství hudebních nástrojů

 32.20.9 Subdodavatelské práce při výrobě hudebních nástrojů

  32.20.99 Subdodavatelské práce při výrobě hudebních
       nástrojů

32.3 Sportovní potřeby, vč. subdodavatelských prací

32.30 Sportovní potřeby, vč. subdodavatelských prací

 32.30.1 Sportovní potřeby

  32.30.11 Lyže (sněhové) a jiné lyžařské potřeby, kromě
       obuvi; brusle a kolečkové brusle; jejich díly
  32.30.12 Lyžařská obuv
  32.30.13 Vodní lyže, surfy, prkna na windsurfing a jiné
       potřeby pro vodní sporty
  32.30.14 Vybavení pro tělocvičny, fitcentra nebo atletiku
  32.30.15 Ostatní výrobky a potřeby pro sport nebo hry pod
       širým nebem; bazény a brouzdaliště
  32.30.16 Rybářské pruty, ostatní výrobky pro lov na udici;
       lovecké a rybářské potřeby j. n.

 32.30.9 Subdodavatelské práce při výrobě sportovních potřeb

  32.30.99 Subdodavatelské práce při výrobě sportovních
       potřeb

32.4 Hry a hračky, vč. subdodavatelských prací

32.40 Hry a hračky, vč. subdodavatelských prací

 32.40.1 Panenky a loutky představující lidské bytosti;
     hračky představující zvířata nebo jiné než lidské
     bytosti; jejich díly

  32.40.11 Panenky a loutky představující lidské bytosti
  32.40.12 Hračky představující zvířata nebo jiné než
       lidské bytosti
  32.40.13 Díly a příslušenství panenek a loutek
       představujících lidské bytosti

 32.40.2 Vláčky (hračky) a jejich příslušenství; jiné
     zmenšené modely nebo stavebnice a stavebnicové hračky

  32.40.20 Vláčky (hračky) a jejich příslušenství; jiné
       zmenšené modely nebo stavebnice a stavebnicové
       hračky

 32.40.3 Ostatní hračky, vč. hraček představujících hudební
     nástroje

  32.40.31 Dětská vozidla a vozítka; kočárky pro panenky
  32.40.32 Skládanky
  32.40.39 Hry a hračky j. n.

 32.40.4 Ostatní hry

  32.40.41 Hrací karty
  32.40.42 Kulečníky a jejich příslušenství; potřeby pro
       lunaparkové, stolní a společenské hry; ostatní hry
       fungující po vhození mince nebo hrací známky

 32.40.9 Subdodavatelské práce při výrobě her a hraček

  32.40.99 Subdodavatelské práce při výrobě her a hraček

32.5 Lékařské a dentální nástroje a potřeby,
   vč. subdodavatelských prací

32.50 Lékařské a dentální nástroje a potřeby,
   vč. subdodavatelských prací

 32.50.1 Lékařské, chirurgické a dentální nástroje a přístroje

  32.50.11 Dentální nástroje a přístroje
  32.50.12 Sterilizační přístroje pro lékařské nebo laboratorní
       účely
  32.50.13 Injekční stříkačky, jehly, katétry (cévky), kanyly
       a podobné výrobky; oftalmologické a ostatní nástroje
       a přístroje j. n.

 32.50.2 Léčebné nástroje a přístroje; příslušenství, protézy,
     ortopedické pomůcky

  32.50.21 Léčebné nástroje a přístroje; dýchací přístroje
  32.50.22 Umělé klouby; ortopedické pomůcky; umělý chrup;
       dentální náhrady; umělé části těla j. n.
  32.50.23 Díly a příslušenství protéz a ortopedických
       pomůcek

 32.50.3 Lékařský, chirurgický, stomatologický nebo veterinární
     nábytek; křesla pro holičství a kadeřnictví a podobná
     křesla a jejich díly

  32.50.30 Lékařský, chirurgický, stomatologický nebo
       veterinární nábytek; křesla pro holičství
       a kadeřnictví a podobná křesla a jejich díly

 32.50.4 Brýle, čočky a jejich díly

  32.50.41 Kontaktní čočky; brýlové čočky z jakéhokoliv
       materiálu
  32.50.42 Brýle ochranné, korekční nebo jiné
  32.50.43 Obruby a obroučky na brýle, ochranné brýle nebo
       podobné výrobky
  32.50.44 Díly obrub a obrouček na brýle, ochranné brýle
       nebo podobné výrobky

 32.50.5 Ostatní výrobky pro lékařské nebo chirurgické účely

  32.50.50 Ostatní výrobky pro lékařské nebo chirurgické
       účely

 32.50.9 Subdodavatelské práce při výrobě lékařských a
     chirurgických přístrojů a zařízení a ortopedických
     pomůcek

  32.50.99 Subdodavatelské práce při     výrobě lékařských
       a chirurgických přístrojů a zařízení
       a ortopedických pomůcek

32.9 Výrobky zpracovatelského průmyslu j. n.,
   vč. subdodavatelských prací

32.91 Košťata a kartáčnické výrobky, vč. subdodavatelských
   prací

 32.91.1 Košťata a kartáčnické výrobky

  32.91.11 Košťata a úklidové kartáčnické výrobky
  32.91.12 Kartáčky na zuby, kartáče na vlasy a ostatní
       toaletní kartáčnické výrobky pro osobní použití;
       umělecké štětce, štětce na psaní a štětce na
       líčení
  32.91.19 Ostatní kartáčnické výrobky j. n.

 32.91.9 Subdodavatelské práce při výrobě košťat a
     kartáčnických výrobků

  32.91.99 Subdodavatelské práce při výrobě košťat a
       kartáčnických výrobků

32.99 Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu j. n.,
   vč. subdodavatelských prací

 32.99.1 Ochranné pokrývky hlavy; pera a tužky, tabule,
     datovací razítka, pečetítka, číslovačky; pásky
     do psacích strojů, razítkové polštářky

  32.99.11 Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky

   ZT:
   - plynové masky
   - žáruvzdorné a ochranné oděvy
   - záchranné prostředky z korku
   - ucpávky do uší a do nosu (např. na ochranu při
    plavání, proti hluku)
   - kovové ochranné pokrývky hlavy (přilby) a ostatní
    kovové osobní ochranné prostředky
   - bezpečnostní pásy a jiné pásy pro profesionální účely

  32.99.12 Kuličková pera; popisovače, značkovače a ostatní
       pera a značkovače s plstěným hrotem nebo jiným
       pórovitým hrotem; krajony nebo patentní tužky
  32.99.13 Plnicí pera k rýsování tuší; plnicí pera s perem
       a jiná plnicí pera
  32.99.14 Psací soupravy, násadky na pera, držátka na tužky
       a podobné výrobky; jejich díly
  32.99.15 Tužky, tuhy, pastelky, kreslicí uhle, psací nebo
       kreslicí křídy a krejčovské křídy
  32.99.16 Břidlicové tabulky a tabule; datovací razítka,
       pečetítka, číslovačky, razítka a podobné výrobky;
       pásky do psacích strojů a podobné pásky; razítkové
       polštářky

 32.99.2 Deštníky; vycházkové hole; knoflíky; formy
     na knoflíky; zdrhovadla; jejich díly

  32.99.21 Deštníky a slunečníky; vycházkové hole, sedací
       hole, biče a podobné výrobky
  32.99.22 Díly, ozdoby a příslušenství deštníků, vycházkových
       holí, sedacích holí, bičů a podobných výrobků
  32.99.23 Stiskací knoflíky, patentky a jejich díly;
       knoflíky; zdrhovadla
  32.99.24 Formy na knoflíky a ostatní díly knoflíků;
       knoflíkové polotovary; díly zdrhovadel

 32.99.3 Výrobky z vlasů nebo zvířecích chlupů; podobné
     výrobky z textilních materiálů

  32.99.30 Výrobky z vlasů nebo zvířecích chlupů; podobné
       výrobky z textilních materiálů

 32.99.4 Zapalovače, dýmky a jejich díly; výrobky z hořlavých
     materiálů; tekutá paliva nebo paliva ze zkapalněného
     plynu

  32.99.41 Zapalovače cigaret a jiné zapalovače; dýmky,
       doutníkové a cigaretové špičky a jejich díly
  32.99.42 Díly zapalovačů; pyroforické slitiny; výrobky
       z hořlavých materiálů
  32.99.43 Tekutá paliva nebo paliva ze zkapalněného plynu
       v nádobách používaných pro plnění zapalovačů
       o obsahu <= 300 cm3

 32.99.5 Ostatní výrobky j. n.

  32.99.51 Výrobky pro slavnosti, karnevaly nebo jiné zábavy,
       vč. kouzelnických rekvizit a žertovných výrobků
  32.99.52 Hřebeny a podobné výrobky; vlásničky; natáčky na
       vlasy; rozprašovače voňavek a jejich rozprašovací
       zařízení a hlavy
  32.99.53 Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním
       účelům
  32.99.54 Svíčky, svíce, voskové sloupky a podobné výrobky
  32.99.55 Umělé květiny, listoví a ovoce a jejich díly
  32.99.59 Ostatní podobné výrobky j. n.

  ZT:
  - rakve, pohřební schránky

 32.99.6 Preparování a vycpávání zvířat

  32.99.60 Preparování a vycpávání zvířat

 32.99.9 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků
     zpracovatelského průmyslu j. n.

  32.99.99 Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků
       zpracovatelského průmyslu j. n.

33 Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení

33.1 Opravy a údržba kovodělných výrobků, strojů a zařízení

33.11 Opravy a údržba kovodělných výrobků

 33.11.1 Opravy a údržba kovodělných výrobků

  33.11.11 Opravy a údržba kovových konstrukcí
  33.11.12 Opravy a údržba kovových nádrží, zásobníků a
       podobných nádob z kovu
  33.11.13 Opravy a údržba parních kotlů (kromě kotlů pro
       ústřední topení)
  33.11.14 Opravy a údržba zbraní a střeliva

   ZT:
   - opravy sportovních a loveckých zbraní

  33.11.19 Opravy a údržba ostatních kovodělných výrobků

33.12 Opravy a údržba strojů

 33.12.1 Opravy a údržba všestranně použitelných strojů
     a zařízení

  33.12.11 Opravy a údržba motorů a turbín, kromě motorů
       pro letadla, automobily a motocykly
  33.12.12 Opravy a údržba hydraulických zařízení, ostatních
       čerpadel, kompresorů, potrubních armatur
  33.12.13 Opravy a údržba ložisek, ozubených kol, převodů
       a hnacích prvků
  33.12.14 Opravy a údržba pecí a hořáků pro topeniště
  33.12.15 Opravy a údržba zdvihacích a manipulačních
       zařízení

   N:
   - opravy a údržbu výtahů a eskalátorů (43.29.19)

  33.12.16 Opravy a údržba kancelářských strojů a zařízení
       (kromě počítačů a periferních zařízení)
  33.12.17 Opravy a údržba ručních mechanizovaných nástrojů
       a nářadí
  33.12.18 Opravy a údržba průmyslových chladicích a
       klimatizačních zařízení
  33.12.19 Opravy a údržba ostatních všestranně použitelných
       strojů a zařízení j. n.

 33.12.2 Opravy a údržba ostatních strojů pro speciální účely

  33.12.21 Opravy a údržba zemědělských a lesnických strojů
       a přístrojů

   N:
   - opravy sekaček na trávu, omítaček, hoblovek, zahradních
    nůžek a podobných zahradních prostředků (95.22.10)

  33.12.22 Opravy a údržba kovoobráběcích a jiných obráběcích
       strojů
  33.12.23 Opravy a údržba strojů pro metalurgii
  33.12.24 Opravy a údržba důlních, těžebních a stavebních
       strojů
  33.12.25 Opravy a údržba strojů na výrobu potravin, nápojů
       a pro zpracování tabáku
  33.12.26 Opravy a údržba strojů pro výrobu textilu,
       textilních a oděvních výrobků a usní
  33.12.27 Opravy a údržba strojů pro výrobu papíru a lepenky
  33.12.28 Opravy a údržba strojů a přístrojů na zpracování
       pryže a plastů
  33.12.29 Opravy a údržba ostatních strojů pro speciální
       účely

33.13 Opravy a údržba elektronických a optických zařízení

 33.13.1 Opravy a údržba elektronických a optických zařízení

  33.13.11 Opravy a údržba měřicích, zkušebních a navigačních
       nástrojů a přístrojů

   ZT:
   - opravy odčítačů času, časovek, datumovek, časových zámků
    a podobných zařízení zaznamenávajících čas

   N:
   - opravy hodin a hodinek (95.25.11)

  33.13.12 Opravy a údržba ozařovacích, elektroléčebných
       a elektroterapeutických přístrojů
  33.13.13 Opravy a údržba profesionálních optických
       a fotografických přístrojů a zařízení
  33.13.19 Opravy a údržba ostatních profesionálních
       elektronických zařízení

33.14 Opravy a údržba elektrických zařízení

 33.14.1 Opravy a údržba elektrických zařízení

  33.14.11 Opravy a údržba elektrických motorů, generátorů,
       transformátorů a elektrických rozvodných
       a kontrolních zařízení
  33.14.19 Opravy a údržba ostatních profesionálních
       elektrických zařízení

33.15 Opravy a údržba lodí a člunů

 33.15.1 Opravy a údržba lodí a člunů

  33.15.10 Opravy a údržba lodí a člunů

33.16 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí

 33.16.1 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí

  33.16.10 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí

33.17 Opravy a údržba jiných dopravních prostředků a zařízení

 33.17.1 Opravy a údržba jiných dopravních prostředků
     a zařízení

  33.17.11 Opravy a údržba železničních lokomotiv a vozového
       parku
  33.17.19 Opravy a údržba jiných dopravních prostředků
       a zařízení

33.19 Opravy a údržba ostatních zařízení

 33.19.1 Opravy a údržba ostatních zařízení

  33.19.10 Opravy a údržba ostatních zařízení

   ZT:
   - restaurování varhan a jiných historických hudebních
    nástrojů

33.2 Instalace průmyslových strojů a zařízení

33.20 Instalace průmyslových strojů a zařízení

 33.20.1 Instalace kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

  33.20.11 Instalace parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední
       topení), instalace potrubních systémů v průmyslových
       závodech
  33.20.12 Instalace ostatních kovodělných výrobků, kromě
       strojů a zařízení

 33.20.2 Instalace všestranně použitelných strojů a zařízení

  33.20.21 Instalace kancelářských a účetnických strojů
  33.20.29 Instalace ostatních všestranně použitelných strojů
       a zařízení j. n.

 33.20.3 Instalace strojů pro speciální účely

  33.20.31 Instalace průmyslových strojů a zařízení pro
       zemědělské účely
  33.20.32 Instalace kovoobráběcích strojů
  33.20.33 Instalace průmyslových strojů a zařízení pro
       metalurgii
  33.20.34 Instalace průmyslových strojů a zařízení pro těžbu
  33.20.35 Instalace průmyslových strojů na výrobu potravin,
       nápojů a pro zpracování tabáku
  33.20.36 Instalace průmyslových strojů pro výrobu textilu,
       textilních a oděvních výrobků a usní
  33.20.37 Instalace průmyslových strojů pro výrobu papíru
       a lepenky
  33.20.38 Instalace průmyslových strojů na zpracování pryže
       a plastů
  33.20.39 Instalace ostatních strojů pro speciální účely

 33.20.4 Instalace elektronických a optických zařízení

  33.20.41 Instalace lékařských strojů a přístrojů, přesných
       a optických přístrojů
      33.20.42 Instalace profesionálních elektronických zařízení

 33.20.5 Instalace elektrických zařízení

  33.20.50 Instalace elektrických zařízení

 33.20.6 Instalace zařízení pro řízení průmyslových procesů

  33.20.60 Instalace zařízení pro řízení průmyslových procesů

 33.20.7 Instalace ostatních výrobků j. n.

  33.20.70 Instalace ostatních výrobků j. n.
SEKCE D - ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA A KLIMATIZOVANÝ VZDUCH
35 Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch

35.1 Elektřina, přenos a rozvod, obchod s elektřinou

35.11 Elektřina

 35.11.1 Elektřina

  35.11.10 Elektřina

   Z:
   - elektrickou energii, jako je energie z plynových
    turbín, termálních, jaderných, dieselových, vodních
    a jiných obnovitelných zdrojů

35.12 Přenos elektřiny

 35.12.1 Přenos elektřiny

  35.12.10 Přenos elektřiny

   Z:
   - provoz přenosových systémů, které přenášejí elektřinu
    z výrobních zařízení do distribučních sítí

   N:
   - distribuci elektřiny (35.13.10)
   - instalaci elektroměrů (43.21.10)

35.13 Rozvod elektřiny

 35.13.1 Rozvod elektřiny

  35.13.10 Rozvod elektřiny

   Z:
   - provoz distribučních sítí (tj. systémů skládajících se
    z vedení, stožárů, elektroměrů a elektroinstalací),
    které přenášejí elektřinu přijatou z výrobních zařízení
    nebo přenosových systémů ke konečným uživatelům
   - údržbu elektroměrů

   N:
   - přenos elektřiny (35.12.10)
   - instalaci elektroměrů (43.21.10)
   - odečet elektroměrů (82.99.19)

35.14 Obchod s elektřinou

 35.14.1 Obchod s elektřinou

  35.14.10 Obchod s elektřinou

   Z:
   - prodej elektřiny uživatelům
   - služby poskytované obchodníky s elektrickou energií
    nebo agenty, kteří zprostředkovávají prodej elektřiny
    prostřednictvím elektrických distribučních systémů
    provozovaných jinými osobami
   - provoz burz elektrické energie a přenosové kapacity
    pro elektrickou energii

35.2 Vyrobený plyn; rozvod plynných paliv, obchod s plynem,
   prostřednictvím sítí

35.21 Vyrobený plyn

 35.21.1 Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné
     plyny, kromě ropných plynů

  35.21.10 Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné
       plyny, kromě ropných plynů

   Z:
   - plyn pro účely zásobování, vyrobený zplyňováním uhlí,
    ze zemědělských vedlejších produktů nebo z odpadů

   N:
   - surový zemní plyn (06.20.10)
   - ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky (19.20.3)
   - technické plyny (20.11.1)

35.22 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

 35.22.1 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

  35.22.10 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

   Z:
   - distribuci a dodávky plynných paliv všeho druhu
    prostřednictvím potrubních sítí
   - údržbu plynoměrů

   N:
   - instalaci plynoměrů (43.22.20)
   - přepravu plynů dálkovým potrubím (49.50.12)
   - odečet plynoměrů (82.99.19)

35.23 Obchod s plynem prostřednictvím sítí

 35.23.1 Obchod s plynem prostřednictvím sítí

  35.23.10 Obchod s plynem prostřednictvím sítí

   Z:
   - prodej plynu uživatelům prostřednictvím sítí
   - služby poskytované obchodníky s plynem nebo agenty, kteří
    zprostředkovávají prodej plynu prostřednictvím plynových
    distribučních systémů provozovaných jinými osobami
   - provoz burz plynných paliv a přenosové kapacity pro
    plynná paliva

   N:
   - velkoobchod s plynnými palivy (46.71.13)
   - maloobchod s plynem v lahvích (47.00.85)

35.3 Pára a horká voda; dodávání páry a klimatizovaného
   vzduchu; led

35.30 Pára a horká voda; dodávání páry a klimatizovaného
   vzduchu; led

 35.30.1 Pára a horká voda; dodávání páry a horké vody
     prostřednictvím sítí

  35.30.11 Pára a horká voda
  35.30.12 Dodávání páry a horké vody prostřednictvím sítí

   Z:
   - dodávky páry a teplé vody pro vytápění, získávání
    energie a jiné účely

   N:
   - odečet měřičů odběru tepla v domácnostech (82.99.19)

 35.30.2 Led; dodávání chladného vzduchu a studené vody

  35.30.21 Led, vč. ledu pro chladicí (tj. nepotravinářské)
       účely
  35.30.22 Dodávání chladného vzduchu a studené vody

  Z:
  - dodávku chlazeného vzduchu a ledové vody prostřednictvím
   sítí
  - dodávku ledu
SEKCE E - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
36 Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou,
  prostřednictvím sítí

36.0 Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou,
   prostřednictvím sítí

36.00 Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou,
   prostřednictvím sítí

 36.00.1 Přírodní voda

  36.00.11 Pitná voda
  36.00.12 Užitková voda (nepitná)

 36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí

  36.00.20 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí

   Z:
   - čištění vody pro účely její dodávky
   - úpravu vody pro průmyslové a jiné účely
   - distribuci vody prostřednictvím sítí
   - provoz zavlažovacích kanálů
   - údržbu vodoměrů

   ZT:
   - distribuci vody cisternami nebo jinými prostředky

   N:
   - provoz zavlažovacích systémů pro zemědělské účely
    (01.61.10)
   - úpravu odpadních vod za účelem zabránění znečištění
    (37.00.11)
   - instalaci vodoměrů (43.22.11)
   - přepravu vody dálkovým potrubím (49.50.19)
   - odečet vodoměrů (82.99.19)

 36.00.3 Obchod s vodou prostřednictvím sítí

  36.00.30 Obchod s vodou prostřednictvím sítí

37 Služby související s odpadními vodami

37.0 Služby související s odpadními vodami

37.00 Služby související s odpadními vodami

 37.00.1 Kanalizační služby

  37.00.11 Odvádění a čištění odpadních vod

   Z:
   - odvádění odpadních vod obvykle za použití zařízení,
    jako jsou odpadní potrubí, kanalizace nebo trativody
   - úpravu odpadních vod (včetně domovních a průmyslových
    odpadních vod, vod z plaveckých bazénů atd.)
    prostřednictvím fyzikálních, chemických a biologických
    procesů jako ředění, cezení, filtrování, sedimentace atd.
   - údržbu a čištění kanalizace a trativodů včetně výztuh
    kanalizace

   N:
   - shromažďování nebo čištění vody (36.00)
   - distribuci vody prostřednictvím sítí (36.00.20)
   - stavbu, opravy a úpravy kanalizace (42.21.2)

  37.00.12 Čištěni žump a septiků

   Z:
   - vyprazdňování a čištění žump a septiků
   - servis chemických toalet

   N:
   - dekontaminaci povrchových a podzemních vod v místě
    znečištění (39.00.11 a 39.00.12)
   - čištění a odblokování odpadních trubek v budovách
    (43.22.11)

 37.00.2 Splaškový kal

  37.00.20 Splaškový kal

38 Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování
  odpadu k dalšímu využití

38.1 Odpad; sběr a přeprava odpadu

38.11 Odpad; sběr a přeprava odpadu, jiného než nebezpečného

   Z:
   - sběr stavebního a demoličního odpadu
   - sběr a odvoz úlomků, jako jsou větve a stavební suť
   - sběr odpadu z textilních závodů

 38.11.1 Sběr recyklovatelného odpadu, jiného než
     nebezpečného

  38.11.11 Sběr recyklovatelného komunálního odpadu, jiného
       než nebezpečného

   Z:
   - sběr komunálního odpadu (jiného než nebezpečného)
    specificky zaměřeného na sběr recyklovatelných materiálů:
    - ať již přetříděného nebo smíšeného odpadu, jako jsou
     lepenka, papír, plasty, sklo, hliník, ocel a organický
     odpad ze sběrných dvorů z obytných čtvrtí, včetně
     pouličního sběru, sběru od zadních vchodů nebo sběru
     podle pravidelného nebo pružného harmonogramu

  38.11.19 Sběr ostatního recyklovatelného odpadu, jiného
       než nebezpečného

   Z:
   - sběr ostatního odpadu (jiného než nebezpečného)
    specificky zaměřeného na sběr recyklovatelných materiálů:
    - ať již přetříděného nebo smíšeného odpadu, jako jsou
     lepenka, papír, plasty, sklo, hliník, ocel a další
     recyklovatelné materiály z neobytných čtvrtí
     (nebytových míst) podle pravidelného nebo pružného
     harmonogramu

 38.11.2 Sběr nerecyklovatelného odpadu, jiného než
     nebezpečného

  38.11.21 Sběr nerecyklovatelného komunálního odpadu, jiného
       než nebezpečného

   Z:
   - obecný sběr nerecyklovatelného komunálního odpadu
    (jiného než nebezpečného), odpadků, zbytků, smetí a
    smíšených materiálů z obytných čtvrtí, včetně
    pouličního sběru, sběru od zadních vchodů nebo sběru
    podle pravidelného nebo pružného harmonogramu

  38.11.29 Sběr ostatního nerecyklovatelného odpadu, jiného
       než nebezpečného

   Z:
   - obecný sběr nerecyklovatelného ostatního odpadu (jiného
    než nebezpečného), odpadků, zbytků, smetí a smíšených
    materiálů z neobytných čtvrtí (nebytových míst) podle
    pravidelného nebo pružného harmonogramu

 38.11.3 Shromážděný nerecyklovatelný odpad, jiný než
     nebezpečný

  38.11.31 Nerecyklovatelný komunální odpad, jiný než
       nebezpečný
  38.11.39 Ostatní nerecyklovatelný odpad, jiný než
       nebezpečný

 38.11.4 Vraky určené do štotu nebo k demontáži

  38.11.41 Plavidla a jiné plovoucí konstrukce určené do šrotu
  38.11.49 Ostatní vraky určené do šrotu nebo k demontáži

 38.11.5 Ostatní shromážděný recyklovatelný odpad, jiný než
     nebezpečný

  38.11.51 Skleněný odpad
  38.11.52 Odpad papíru a lepenky
  38.11.53 Použité pryžové pneumatiky
  38.11.54 Ostatní pryžový odpad
  38.11.55 Plastový odpad
  38.11.56 Textilní odpad
  38.11.57 Odřezky a jiné odpady kůží (usní)
  38.11.58 Kovový odpad, jiný než nebezpečný
  38.11.59 Ostatní recyklovatelný odpad, jiný než
       nebezpečný, j. n.

   Z:
   - smíšené sběrové materiály určené k recyklaci, např.
    smíšený kovový nebo plastový odpad

 38.11.6     Přeprava odpadu, jiného než nebezpečného

  38.11.61 Přeprava recyklovatelného odpadu, jiného než
       nebezpečného

   N:
   - provoz zařízení, kde se smíšený recyklovatelný odpad
    třídí do jednotlivých kategorií (38.32.1)

  38.11.69 Přeprava ostatního odpadu, jiného než nebezpečného

   N:
   - zpracování odpadu, jiného než nebezpečného, pro konečné
    odstranění (likvidaci) (38.21.10)

38.12 Nebezpečný odpad; sběr a přeprava nebezpečného odpadu

 38.12.1 Sběr nebezpečného odpadu

   N:
   - sanaci a vyčištění kontaminovaných budov, dolů, zeminy,
    spodní vody, např. odstranění azbestu (39.00.1)

  38.12.11 Sběr nebezpečného zdravotnického a jiného biologicky
       nebezpečného odpadu

   Z:
   - sběr nebezpečného odpadu specificky zaměřený na:
    - patologický odpad, jako je anatomický a neanatomický
     odpad, ostrý odpad, např. jehly a skalpely
    - jiný biologický infekční odpad z nemocnic, lékařských
     praxí, zubařských praxí, zdravotnických laboratoří
    - jiný biologicky nebezpečný odpad z neobytných čtvrtí
     (nebytových míst)

  38.12.12 Sběr nebezpečného průmyslového odpadu

   Z:
   - sběr ostatního nebezpečného odpadu specificky
    zaměřený na:
    - nebezpečný odpad (kromě zdravotnického a biologického),
     který může být nebezpečný pro lidské zdraví nebo
     životní prostředí a který vyžaduje zvláštní manipulační
     techniky určené zákonem nebo nařízením, např. jaderný
     odpad, použitý olej z dopravy nebo servisů

  38.12.13 Sběr nebezpečného komunálního odpadu

   Z:
   - sběr nebezpečného komunálního odpadu specificky
    zaměřený na:
    - domovní nebezpečný odpad včetně materiálu, který může
     být nebezpečný pro lidské zdraví nebo životní prostředí
     a který vyžaduje zvláštní manipulační techniky určené
     zákonem nebo nařízením, např. použité baterie

 38.12.2 Shromážděný nebezpečný odpad

  38.12.21 Vyhořelé palivové články (kazety) jaderných
       reaktorů
  38.12.22 Farmaceutický odpad
  38.12.23 Jiný nebezpečný zdravotnický odpad
  38.12.24 Nebezpečný chemický odpad
  38.12.25 Odpadní oleje
  38.12.26 Nebezpečný kovový odpad
  38.12.27 Odpad a zbytky galvanických článků, baterií
       a elektrických akumulátorů
  38.12.29 Ostatní nebezpečný odpad

 38.12.3 Přeprava nebezpečného odpadu

  38.12.30 Přeprava nebezpečného odpadu

   Z:
   - sběrná střediska, překladové stanice a kontejnerové
    stanice nebezpečného odpadu

38.2 Příprava k likvidaci a likvidace odpadu

38.21 Příprava k likvidaci a likvidace odpadu, jiného než
   nebezpečného

 38.21.1 Zpracování odpadu, jiného než nebezpečného, pro
     konečné odstranění

  38.21.10 Zpracování odpadu, jiného než nebezpečného, pro
       konečné odstranění

 38.21.2 Likvidace odpadu, jiného než nebezpečného

  38.21.21 Provoz kontrolované skládky

   Z:
   - likvidaci odpadu (jiného než nebezpečného) na řízených
    skládkách, které splňují kritéria řízených skládek
    stanovená zákonem nebo nařízením, tj. jsou postaveny tak,
    aby nedocházelo k prosakování atd.

  38.21.22 Provoz jiných skládek

   Z:
   - likvidaci odpadu, jiného než nebezpečného, na jiných
    skládkách než řízených

  38.21.23 Spalovaní odpadu, jiného než nebezpečného

   Z:
   - spalování odpadu, jiného než nebezpečného, v zařízeních,
    které splňují normy a požadavky pro spalování odpadu

  38.21.29 Ostatní likvidace odpadu, jiného než nebezpečného

   Z:
   - likvidaci ostatního odpadu, jiného než nebezpečného,
    jako je:
    - chemická nebo biologická redukce zemědělského odpadu
     a podobné úpravy
    - kompostování organického odpadu
    - zpracování zemědělského a jiného odpadu za účelem
     získání bioplynu

 38.21.3 Odpadní organická rozpouštědla

  38.21.30 Odpadní organická rozpouštědla

 38.21.4 Popílky a zbytky ze spalování odpadu

  38.21.40 Popílky a zbytky ze spalování odpadu

38.22 Příprava k likvidaci a likvidace nebezpečného odpadu

 38.22.1 Příprava k likvidaci jaderného a ostatního
     nebezpečného odpadu

  38.22.11 Příprava k likvidaci jaderného odpadu
  38.22.19 Příprava k likvidaci ostatního nebezpečného
       odpadu

   Z:
   - úpravu za účelem redukce, likvidace nebo transformace
    nebezpečného odpadu:
    - procesy zahrnující biologické, chemické nebo fyzikální
     postupy
    - spalování nebezpečného odpadu

    Tyto postupy mohou vést k likvidaci zbytků nebo
    k získání recyklovatelného materiálu.

 38.22.2 Likvidace jaderného a ostatního nebezpečného odpadu

  38.22.21 Likvidace jaderného odpadu
  38.22.29 Likvidace ostatního nebezpečného odpadu

   Z:
   - likvidaci nebezpečného odpadu v zařízeních, která
    splňují zákonné normy pro likvidaci nebezpečného
    odpadu, jako jsou schválená zařízení pro regulované
    ukládání nebezpečného odpadu nebo skládky nebezpečného
    odpadu

38.3 Zpracování odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny

38.31 Demontáž vraků

 38.31.1 Demontáž vraků

  38.31.11 Demontáž plavidel a plovoucích konstrukcí
  38.31.12 Demontáž vraků, jiných než plavidel a plovoucích
       konstrukcí

   Z:
   - demontáž vraků, např. automobilů, počítačů atd.
    za účelem získávání a oddělování znovu použitelných
    materiálů

   N:
   - demontáž plavidel a jiných plovoucích konstrukcí
    (38.31.11)

38.32 Zpracování vytříděných surovin k dalšímu využití;
   druhotné suroviny

 38.32.1 Zpracování vytříděných surovin

   Z:
   - zpětné získávání tříděných materiálů za poplatek nebo
    na smluvním základě

   N:
   - velkoobchod s odpadem a šrotem, včetně sběru, třídění,
    balení, prodeje atd. bez průmyslového procesu (46.77.10)

  38.32.11 Zpracování vytříděných kovových surovin

   Z:
   - zpracování kovového odpadu a šrotu a kovových předmětů,
    použitých nebo nepoužitých, na druhotnou surovinu

   Typickým vstupem je odpad a šrot, tříděný nebo netříděný,
   ale vždy nevhodný pro další přímé použití v průmyslovém
   procesu, zatímco výstupem je materiál vhodný pro další
   zpracování, který je proto považován za meziprodukt
   (druhotnou surovinu). Vyžaduje se mechanický nebo chemický
   proces. Příkladem jsou:
   - mechanické drcení kovového odpadu, např. použitých
    automobilů, praček, jízdních kol atd., s následným
    tříděním a separací
   - mechanická redukce velkých kusů železa, např.
    železničních vagonů
   - demontáž použitých výrobků, např. automobilů nebo praček,
    za účelem získání znovu použitelných materiálů
   - demontáž použitých výrobků, např. automobilů nebo praček,
    za účelem oddělení škodlivého odpadu (např.oleje,
    chladící kapaliny, paliva)

  38.32.12 Zpracování vytříděných nekovových surovin

   Z:
   - zpracování nekovového odpadu a šrotu a nekovových
    předmětů, použitých nebo nepoužitých, na druhotnou
    surovinu

   Typickým vstupem je odpad a šrot, tříděný nebo netříděný,
   ale vždy nevhodný pro další přímé použití v průmyslovém
   procesu, zatímco výstupem je materiál vhodný pro další
   zpracování, který je proto považován za meziprodukt
   (druhotnou surovinu). Vyžaduje se mechanický nebo chemický
   proces. Příkladem jsou:
   - opětovné získávání gumy, např. použité pneumatiky,
    na výrobu druhotné suroviny
   - třídění a peletování plastů pro získání druhotné
    suroviny na výrobu trubek, květináčů, palet apod.
   - opětovné získávání chemikálií z chemického odpadu
   - drcení, čištění a třídění skla
   - drcení, čištění a třídění jiných odpadních materiálů,
    např. odpad z demolicí, za účelem získávání druhotné
    suroviny

 38.32.2 Kovové druhotné suroviny

  38.32.21 Druhotné suroviny z drahých kovů
  38.32.22 Druhotné suroviny ze železných kovů
  38.32.23 Druhotné suroviny z mědi
  38.32.24 Druhotné suroviny z niklu
  38.32.25 Druhotné suroviny z hliníku
  38.32.29 Druhotné suroviny z ostatních kovů

 38.32.3 Druhotné suroviny z nekovových materiálů

  38.32.31 Druhotné suroviny ze skla
  38.32.32 Druhotné suroviny z papíru a lepenky
  38.32.33 Druhotné suroviny z plastu
  38.32.34 Druhotné suroviny z pryže
  38.32.35 Druhotné suroviny z textilu
  38.32.39 Druhotné suroviny z ostatních nekovových materiálů

39 Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady

39.0 Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady

39.00 Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady

   Z:
   - sanaci, tj. činnosti řešící následky kontaminace
    způsobené provozem zařízení nebo nehodou; tato služba
    má za cíl odstranit nebo izolovat existující
    kontaminaci půdy, vody nebo ovzduší a musí být
    prováděná na místě

 39.00.1 Sanace a čištění zeminy, vody, vzduchu a budov

  39.00.11 Sanace a čištěni zeminy a spodní vody

   Z:
   - realizaci schválených plánů pro sanaci půdy a spodní
    vody na kontaminované lokalitě, které splňují požadavky
    určené zákonem nebo nařízením

   ZT:
   - odstraňování nebo čištění dolů a podobných zařízení
    (včetně odstřelů)

   N:
   - čištění vody pro účely dodávky vody (36.00.20)

  39.00.12 Sanace a čištění povrchové vody

   Z:
   - realizaci schválených plánů pro sanaci povrchové
    vody na kontaminované lokalitě, které splňují
    požadavky určené zákonem nebo nařízením

  39.00.13 Sanace, čištění a ozdravění vzduchu

   Z:
   - realizaci schválených plánů pro sanaci ovzduší na
    kontaminované lokalitě, které splňují požadavky
    určené zákonem nebo nařízením.

  39.00.14 Sanace budov

   Z:
   - zpracování a realizaci sanačního plánu, který
    odstraňuje, likviduje, izoluje nebo jinak redukuje
    znečišťující látky v budovách, např. azbest, olovo,
    radon nebo jiné látky

 39.00.2 Ostatní sanace a specializované     kontrolní služby
     na omezování znečištění

  39.00.21 Kontrola sanace území, dohled a monitorovací
       služby a jiné sanační služby na místě

   Z:
   - prevenci další nebo širší kontaminace na místě
   - prevenci pohybu nekontrolovaných znečišťujících
    látek z místa
   - monitorování místa s cílem určit účinnost sanace
   - kontrolu přístupu na kontaminované místo
   - další sanační služby na místě j. n.

  39.00.22 Ostatní sanace

   Z:
   - ostatní sanační služby, např.:
    - záchranné reakce na ekologické havárie
    - ostatní sanační služby j. n.

   N:
   - hubení škůdců v zemědělství (01.61.10)
   - čištění a kropení ulic atd. (81.29.12)

  39.00.23 Ostatní specializované kontrolní služby na
       omezování znečištění

   Z:
   - monitorování, kontrolu a zjišťování škod z nánosu
    okyselení ("kyselý déšť")
   - ostatní specializované kontroly znečišťování j. n.

   N:
   - poradenství v oblasti životního prostředí (74.90.13)
SEKCE F - STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE
41 Budovy a jejich výstavba

41.0 Budovy a jejich výstavba

41.00 Budovy a jejich výstavba

   Tato třída zahrnuje také služby developerských subjektů
   v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů.

 41.00.1 Bytové budovy

  41.00.10 Bytové budovy

 41.00.2 Nebytové budovy

  41.00.20 Nebytové budovy

   Z:
   - budovy používané jako sklady a pro výrobní a montážní
    činnosti průmyslových podniků (továrny, závody a dílny)
   - budovy určené a využívané zejména pro obchod nebo práci
    určenou pro obchod (pro velkoobchod i maloobchod)
   - kancelářské a bankovní budovy, autobusová a železniční
    nádraží, letištní terminály, parkovací garáže, čerpací
    stanice
   - krytá zařízení pro sport a rekreaci, jako jsou kryté
    plavecké bazény, sportovní haly a kryté stadiony
    (zimní stadiony, tělocvičny, tenisové a víceúčelové
    sportovní haly, loděnice, boxerské ringy atd.)
   - budovy pro kulturní a společenské účely, jako jsou kina,
    divadla, koncertní síně, taneční sály a noční kluby
   - budovy pro ubytování a stravování, jako jsou hotely,
    motely, penziony, hostely, ubytovny, restaurace
   - budovy pro výchovu a vzdělávání, jako jsou univerzity
    a jiná školní zařízení, knihovny, archivy a muzea
   - budovy pro zdravotnické účely a sociální péči, jako
    jsou nemocnice a ozdravovny
   - nebytové budovy jinde nezařazené, jako jsou sakrální
    a vězeňské budovy

 41.00.3 Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby,
     přestavby a renovace)

  41.00.30 Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby,
       přestavby a renovace)

   N:
   - výstavbu speciálních betonových nebo ocelových
    konstrukcí pro budovy (43.99.40, 43.99.50)

 41.00.4 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby,
     přestavby a renovace)

  41.00.40 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby,
       přestavby a renovace)

   Z:
   - výstavbu skladů a průmyslových budov (např. pro výrobu,
    pro spotřební průmysl), budov pro lehký průmysl
    a zemědělských budov
   - výstavbu komerčních a administrativních budov, jako
    jsou kancelářské a bankovní budovy, konferenční centra,
    nákupní centra, parkovací garáže, čerpací stanice
    a autobusová a železniční nádraží, letištní terminály
   - výstavbu budov pro kulturní a společenské účely, jako
    jsou kina, divadla, koncertní síně, taneční sály
    a noční kluby
   - výstavbu budov pro ubytování a stravování, jako jsou
    hotely, motely, penziony, hostely, ubytovny, restaurace
   - výstavbu budov pro výchovu a vzdělávání, jako jsou
    univerzity a jiná školní zařízení, knihovny, archivy
    a muzea
   - výstavbu budov pro zdravotnické účely a sociální péči,
    jako jsou nemocnice a ozdravovny
   - výstavbu krytých zařízení pro sport a rekreaci, jako
    jsou kryté plavecké bazény, sportovní haly a kryté
    stadiony (zimní stadiony, tělocvičny, tenisové a
    víceúčelové sportovní haly, loděnice, boxerské ringy
    atd.)
   - výstavbu nebytových budov jinde nezařazených, jako
    jsou sakrální a vězeňské budovy

   N:
   - výstavbu pro účely těžebního a zpracovatelského
    průmyslu, která není výstavbou budov (42.99.21)

42 Inženýrské stavby a jejich výstavba
   Tento oddíl zahrnuje také služby developerských subjektů
   v oblasti inženýrského stavitelství, nezahrnuje však
   služby developerských subjektů v oblasti bytových
   a nebytových stavebních projektů (41.00).

42.1 Silnice a železnice a jejich výstavba

42.11 Silnice a dálnice a jejich výstavba

 42.11.1 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla
     a pěší a letištní dráhy

  42.11.10 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla
       a pěší a letištní dráhy

   Z:
   - dálnice (kromě visutých dálnic), silnice, ulice a jiné
    komunikace pro vozidla a chodce
   - svodidla, nezastřešené parkovací plochy, příjezdové
    cesty, podjezdy, nadjezdy, podchody, nadchody
    a cyklistické stezky
   - letištní vzletové a přistávací dráhy včetně pojezdových
    drah a souvisejících letištních konstrukcí jiných než
    budov

   N:
   - visuté dálnice (42.13.10)
   - dálniční tunely (42.13.10)

 42.11.2 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro
     vozidla a pěší a letištních drah

  42.11.20 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro
       vozidla a pěší a letištních drah

   Z:
   - výstavbu spodní stavby dálnic, silnic, ulic, jiných cest
    pro vozidla a chodce a nezastřešených parkovacích ploch
   - výstavbu a rekonstrukce povrchů vozovek a parkovišť
    asfaltem, betonem atd.
   - výstavbu stezek pro chodce, konstrukcí omezovačů
    rychlosti, cyklistických stezek atd.
   - instalaci svodidel, silničních zábran (nízkých
    oddělujících zídek), svislého dopravního značení atd.
   - vytváření, údržbu a značení stezek
   - údržbu a opravy silnic
   - stavbu letištních vzletových a přistávacích drah, včetně
    pojížděcích drah a parkovacích ploch pro letadla
   - vodorovné dopravní značení vozovek, vyznačení parkovišť
    a podobných ploch

   N:
   - výstavbu visutých dálnic, tunelů a mostů (42.13.20)
   - práce na silnici související s potrubím a kabely
    (voda, kanalizace, plyn, elektřina, telefon atd.)
    (42.21, 42.22)
   - výstavbu trakčního vedení pro železniční tratě
    (42.22.21)

42.12 Železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba

 42.12.1 Železnice a podzemní dráhy

  42.12.10 Železnice a podzemní dráhy

   Z:
   - železniční spodek pro dálkové a příměstské vlaky,
    tramvaje, metra a rychlodráhy
   - konstrukce pro elektrifikaci železnic

   N:
   - tunely pro podzemní kolejovou dopravu (42.13.10)

 42.12.2 Výstavba železnic a podzemních drah

  42.12.20 Výstavba železnic a podzemních drah

   Z:
   - výstavbu železnic, včetně podzemních drah:
    - pokládání štěrku a kolejí (železničního spodku
     a svršku)
    - instalaci výhybek
    - výstavbu (instalace) traťových zabezpečovacích
     a kontrolních zařízení
    - výstavbu lanových a podobných drah
   - renovaci a opravy železničních tratí

   N:
   - výstavbu tunelů pro podzemní kolejovou dopravu
    (42.13.20)

42.13 Mosty a tunely a jejich výstavba

 42.13.1 Mosty a tunely

  42.13.10 Mosty a tunely

   Z:
   - mosty a viadukty z kovu, betonu nebo jiných materiálů,
    pro všechny druhy pozemní dopravy a pro pěší
   - visuté dálnice pro automobilovou dopravu
   - tunely

   ZT:
   - tunely pro podzemní kolejovou dopravu

   N:
   - podjezdy a podchody (42.11.10)
   - důlní stavby (42.99.11)

 42.13.2 Výstavba mostů a tunelů

  42.13.20 Výstavba mostů a tunelů

   N:
   - výstavbu dálnic, silnic, železnic a letištních drah
    (42.11, 42.12)
   - výstavbu související s vodními díly (42.91)
   - montáž ocelových konstrukčních prvků (43.99.50)
   - hloubení šachet (43.99.90)

42.2 Inženýrské sítě a jejich výstavba

42.21 Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba

 42.21.1 Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny

  42.21.11 Dálková potrubí pro kapaliny a plyny

   Z:
   - dálková pozemní a podmořská potrubí pro přepravu
    ropných produktů a plynu
   - dálková pozemní a podmořská potrubí pro přepravu
    vody a jiných produktů

   N:
   - místní potrubní vedení plynu nebo vody (42.21.12)

  42.21.12 Místní potrubí pro kapaliny a plyny

   Z:
   - místní potrubí pro vodu, kanalizaci, jiné kapaliny
    a plyny

  42.21.13 Zavlažovací systémy (kanály); vodovodní řady
       a potrubí; úpravny vod, čistírny odpadních vod
       a přečerpávací stanice

 42.21.2 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

   ZT:
   - výstavbu, opravy a úpravy kanalizace

   N:
   - výkopové práce (43.12.12)

  42.21.21 Výstavba dálkových potrubí pro kapaliny a plyny

   Z:
   - výstavbu dálkových pozemních, podzemních a podmořských
    potrubí pro:
    - ropu a plyn
    - vodu (i dešťovou) a kanalizaci
    - jiné kapaliny a plyny

  42.21.22 Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací)
       pro kapaliny a plyny

   Z:
   - výstavbu místních potrubí včetně pomocných prací pro:
    - vodu nebo kanalizaci
    - teplou vodu
    - plyn a páru
    - jiné kapaliny a plyny

  42.21.23 Výstavba zavlažovacích systémů (kanálů), vodovodních
       řadů a potrubí, úpraven vod, čistíren odpadních vod
       a přečerpávacích stanic

   N:
   - výstavbu potrubí a vodovodních a kanalizačních sítích
    (42.21.21 - dálkové, 42.21.22 - místní)

  42.21.24 Vrtání studní a výstavba septiků

   Z:
   - vrtání nebo hloubení     vodních studní
   - instalaci čerpadel a trubních systémů do studní
   - výstavbu (instalování) septiků

42.22 Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich
   výstavba

 42.22.1 Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace

  42.22.11 Dálkové elektrické a komunikační sítě

   Z:
   - dálková vysokonapěťová elektrická přenosová vedení
    (kabely)
   - dálková pozemní nebo podmořská telekomunikační
    přenosová vedení

  42.22.12 Místní elektrické a komunikační sítě

   Z:
   - místní elektrická vedení
   - komunikační přenosová vedení (kabely)
   - doplňkové konstrukce, jako jsou stožáry přenosového
    vedení včetně antén a trafostanic a rozvoden pro
    místní distribuci

  42.22.13 Elektrárny

   Z:
   - zařízení pro výrobu elektřiny včetně zařízení pro
    jaderné elektrárny

 42.22.2 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a
     telekomunikace

  42.22.21 Výstavba dálkových elektrických a komunikačních
       sítí

   Z:
   - výstavbu a opravy dálkových nadzemních elektrických
    vedení včetně trakčních vedení pro železniční tratě
   - výstavbu a opravy dálkových podmořských nebo podzemních
    elektrických vedení
   - výstavbu a opravy dálkových pozemních telekomunikačních
    přenosových vedení
   - výstavbu a opravy dálkových podmořských nebo podzemních
    telekomunikačních přenosových vedení

   N:
   - výstavbu místních vedení (42.22.22)
   - výkopové práce (43.12.12)

  42.22.22 Výstavba místních elektrických a komunikačních sítí

   Z:
   - výstavbu a opravy místních elektrických vedení,
    nadzemních i podzemních, včetně výstavby doplňkových
    konstrukcí (např. trafostanic a rozvoden)
   - výstavbu a opravy místních komunikačních přenosových
    vedení, nadzemních i podzemních, včetně výstavby
    doplňkových konstrukcí (např. stožárů přenosového vedení)
   - výstavbu antén a trafostanic pro místní distribuci

   N:
   - výstavbu dálkových komunikačních a elektrických vedení
    (42.22.21)
   - výkopové práce (43.12.12)
   - instalaci vedení pro kabelovou televizi uvnitř budov
    (43.21.10)

  42.22.23 Výstavba elektráren

   Z:
   - výstavbu všech typů elektráren

42.9 Ostatní inženýrské stavby a jejich výstavba

42.91 Vodní díla a jejich výstavba

 42.91.1 Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné
     hydromechanické stavby

  42.91.10 Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a
       jiné hydromechanické stavby

   Z:
   - přístavní dna a přístavní kanály, vlnolamy, mola,
    přístavní hráze atd.
   - stavby a konstrukce pro vodní dopravu na řekách a
    kanálech
   - přehrady a podobné stavby zadržující vodu
   - nábřeží a ochranné hráze

 42.91.2 Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad,
     hrází a jiných hydromechanických staveb

  42.91.20 Výstavba pobřežních a přístavních staveb,
       přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb

   Z:
   - výstavbu a opravy přístavních a říčních staveb,
    rekreačních a sportovních přístavišť (mariny),
    nábřežních a přístavních hrází, kotvišť, doků a
    podobných přístavních zařízení
   - výstavbu a opravy přehrad a hrází
   - výstavbu a opravy zdymadel, propustí, jezových polí
    a stupňů, suchých doků, skluzů, pohyblivých jezů a
    jiných hydromechanických konstrukcí
   - bagrování, odstraňování kamení a bahna a jiné
    stavební práce na hydromechanických stavbách
   - práci pod vodou (potápěčů, žabích mužů apod.) a různé
    vodní inženýrské práce
   - výstavbu a opravy jiných vodních děl

   N:
   - pokládání podmořských kabelů (42.22.21)
   - výstavbu elektráren (42.22.23)
   - beranění pilot (43.99.30)

42.99 Ostatní inženýrské stavby j. n. a jejich výstavba

 42.99.1 Ostatní inženýrské stavby j. n.

  42.99.11 Důlní a výrobní stavby

   Z:
   - důlní a příbuzná zařízení, jako jsou důlní nakládací
    a vykládací stanice, důlní šachty a věže, tunely a štoly
   - výrobní zařízení pro výrobu základních chemických látek,
    sloučenin, léčiv atd.
   - specializovaná výrobní zařízení jinde nezařazené,
    např. slévárny železa, vysoké a koksovací pece

   N:
   - budovy pro zpracovatelský průmysl, které nejsou
    specializovány na výrobu určitých produktů
    (41.00.20)

  42.99.12 Stavby pro sport a rekreaci

   Z:
   - otevřené sportovní stadiony a hřiště pro sporty obvykle
    provozované pod širým nebem (např. pro fotbal, baseball,
    rugby, lehkou atletiku, automobilové a cyklistické
    závody, jezdecké závody)
   - zařízení pro rekreaci, např. golfová hřiště, zařízení
    pláží, horské turistické přístřešky a rekreační zařízení
    parků a přírodních parků

   N:
   - krytá sportovní zařízení a tribuny pro diváky
    (41.00.20)

  42.99.19 Další inženýrské stavby j. n.

   Z:
   - rozdělené pozemky (parcely) včetně připravených přístupů
    k infrastruktuře (k silnicím, komunikacím atd.)
   - ostatní inženýrská díla j. n.

 42.99.2 Výstavba ostatních inženýrských staveb j. n.

  42.99.21 Výstavba důlních a výrobních staveb

   Z:
   - výstavbu a opravy důlních a příbuzných zařízení, např.
    nakládacích a vykládacích stanic, důlních šachet a věží
   - výstavbu a opravy chemických a specializovaných
    zařízení, např. výrobních zařízení pro výrobu základních
    chemických látek a sloučenin, sléváren železy, vysokých
    a koksovacích pecí

   N:
   - výstavbu skladišť a průmyslových budov (41.00.40)

  42.99.22 Výstavba staveb pro sport a rekreaci

   Z:
   - výstavbu konstrukcí a vyrovnávání ploch pro stadiony
    a jiná hřiště pro sporty obvykle provozované pod širým
    nebem, jako je fotbal, baseball, rugby, lehká atletika,
    motocyklové, cyklistické a jezdecké závody
   - výstavbu zařízení pro rekreaci, např. golfových hřišť,
    zařízení pláží, horských turistických přístřešků,
    rekreačních zařízení parků a přírodních parků

   N:
   - přípravu staveniště včetně přípravných zemních prací
    (43.12.1)

  42.99.29 Výstavba dalších inženýrských staveb j. n.

   Z:
   - dělení pozemků (parcel) včetně přípravy přístupu
    k infrastruktuře (silnicím, komunikacím atd.)
   - výstavbu ostatních inženýrských děl j. n.

43 Specializované stavební práce

43.1 Demoliční práce, příprava staveniště a průzkumné vrtné
   práce

43.11 Demoliční práce

 43.11.1 Demoliční práce

  43.11.10 Demoliční práce

   Z:
   - stržení (demolici) budov a jiných konstrukcí
   - demolici vozovek

43.12 Příprava staveniště

 43.12.1 Příprava staveniště

  43.12.11 Příprava půdy a pozemku; asanační práce

   Z:
   - přípravné práce pro zemědělskou půdu
   - přípravu staveniště pro následné stavební práce,
    včetně odstřelů a odstraňování skal
   - přípravu pro důlní činnost: odstraňování skrývkové
    zeminy a další příprava nerostných nalezišť, včetně
    hloubení tunelů, kromě těžby ropy a zemního plynu
   - vyčištění staveniště, odstranění podrostu
   - stabilizace zeminy
   - horizontální vrty pro pokládání kabelů nebo
    drenážních trubek
   - kopání příkopů pro odvodnění staveniště

   N:
   - vrtání vztahující se k těžbě ropy a zemního plynu
    (09.10.11)
   - vrtání studní (42.21.24)

  43.12.12 Výkopové zemní práce a přesun zeminy

   Z:
   - výkopy příkopů pro městskou kanalizaci, inženýrské
    sítě, komunikace atd.
   - výkopy příkopů pro různé stavby
   - odstraňování kontaminované půdy
   - sanace území
   - rozsáhlé zemní práce, výkopy, svahování, přemisťování
    zeminy při stavbě náspů nebo zářezů před výstavbou
    komunikací (silnic, dálnic, železnic, atd.)
   - jiné výkopy a zemní práce j. n.

43.13 Průzkumné vrtné práce

 43.13.1 Průzkumné vrtné práce

  43.13.10 Průzkumné vrtné práce

   Z:
   - zkušební vrty a jádrové vrtání pro stavební,
    geofyzikální, geologické a podobné účely

   N:
   - vrtné práce související s těžbou ropy a zemního
    plynu (09.10.11)
   - zkušební vrty během důlní činnosti (09.90.1)
   - vrtání studní (42.21.24)

43.2 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně
   instalační práce

43.21 Elektroinstalační práce

 43.21.1 Elektroinstalační práce

  43.21.10 Elektroinstalační práce

   Z:
   - specializované elektroinstalační práce týkající se
    instalace základních elektrických sítí v budovách
    a jiných stavbách
   - elektroinstalační práce spojené s instalací spotřebičů
   - elektroinstalace systémů nouzové dodávky elektrické
    energie
   - instalace požárně bezpečnostních systémů a
    bezpečnostních zařízení proti vloupání na staveništi
   - instalace všech typů domácích antén včetně satelitních
    antén
   - instalace vedení kabelové televize uvnitř budovy
   - elektroinstalace telekomunikačního vedení
   - elektroinstalace jiného elektrického zařízení, včetně
    elektrických kolektorů solární energie a podlahového
    topení
   - instalace elektroměrů
   - instalace osvětlení a signalizačních systémů pro silnice,
    letiště a přístavy

   N:
   - instalace elektromotorů, generátorů a transformátorů
    v elektrárnách (33.20.50)
   - instalace traťových zabezpečovacích a kontrolních
    zařízení (42.12.20)
   - instalace topných zařízení (43.22.12)
   - instalace sprinklerových (stříkacích, rozprašovacích)
    hasicích zařízení (43.22.11)
   - instalace protipožární izolace (43.29.11)

43.22 Instalatérské, topenářské a plynařské práce

 43.22.1 Instalace rozvodů vody a kanalizace, topení,
     ventilace a klimatizace

  43.22.11 Instalace rozvodů vody a kanalizace

   Z:
   - instalace trubních rozvodů teplé a studené vody
    (tj. instalatérské práce) včetně instalace požárních
    sprinklerů (stříkačů)
   - instalace pevného sanitárního vybavení     (sanitární
    keramiky)
   - další instalatérské práce
   - instalace suchovodů, tj. vedení tlakové vody pro hašení
    požáru (včetně požárních hydrantů s hadicemi a nástavci)
   - pokládání vedení odpadní vody (kanalizace)
   - instalace vodoměrů
   - čištění a odblokování odpadních trubek v budovách

   N:
   - instalace topných systémů (43.22.12)

  43.22.12 Instalace topení, ventilace a klimatizace

   Z:
   - instalace topení (elektrického, plynového, olejového,
    naftového nebo neelektrických solárních kolektorů),
    včetně souvisejících trubních rozvodů a klempířských
    prací
   - instalace a údržbu regulačních zařízení ústředního
    vytápění
   - napojení na dálkové vytápění
   - údržbu a opravy domácích kotlů a hořáků
   - instalace klimatizačních, ventilačních a chladících
    zařízení pro obydlí, počítačová centra, kanceláře
    a obchody, včetně souvisejících trubních rozvodů
    a klempířských prací

   N:
   - údržbu a opravy průmyslových kotlů (33.12.14)
   - instalace, opravy a údržbu průmyslových klimatizačních
    a chladících zařízení (33.12.18, 33.20.29)
   - elektroinstalace elektrických solárních kolektorů a
    podlahového topení (43.21.10)
   - čištění komínů (81.22.13)

 43.22.2 Instalace rozvodů plynu

  43.22.20 Instalace rozvodů plynu

   Z:
   - instalace rozvodů pro dodávku různých plynů (např.
    kyslíku v nemocnicích)
   - instalační práce spojené s instalací plynových
    spotřebičů
   - instalace plynoměrů

   N:
   - instalace topení (43.22.12)
   - instalace ventilace a klimatizace (43.22.12)

43.29 Ostatní stavebně instalační práce

 43.29.1 Ostatní stavebně instalační práce

  43.29.11 Izolační práce

   Z:
   - tepelné izolace (např. zateplení zdí na ochranu proti
    počasí)
   - tepelné izolace trubek pro teplou a studenou vodu,
    kotlů, vedení a potrubí
   - zvukové izolace
   - protipožární izolace

   N:
   - akustické práce (43.39.19)
   - izolace proti vodě (43.99.10)

  43.29.12 Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží

   Z:
   - instalace plotů, zábradlí apod. z různých materiálů
    (drátěných, dřevěných, ocelových, ze sklolaminátu)
    na nádvořích, hřištích, u obytných domů i průmyslových
    budov
   - instalace (kovových) požárních schodišť

  43.29.19 Ostatní instalační práce j. n.

   Z:
   - instalace výtahů, eskalátorů, pohyblivých chodníků,
    včetně údržby a oprav
   - instalace automatických a otáčivých dveří
   - instalace žaluzií a markýz
   - instalace reklamních a firemních štítů (i světelných)
   - instalace bleskosvodů
   - jinde neklasifikované instalační práce nepovažované
    za součást základní konstrukce budovy
   - jiné instalace j. n.

43.3 Kompletační a dokončovací práce

43.31 Omítkářské práce

 43.31.1 Omítkářské práce

  43.31.10 Omítkářské práce

   Z:
   - vnitřní a vnější omítkářské nebo štukatérské práce a
    laťování
   - instalace lehkých stavebních desek (např. sádrokartonu)

   N:
   - zvukové izolace (43.29.11)

43.32 Truhlářské práce

 43.32.1 Truhlářské práce

  43.32.10 Truhlářské práce

   Z:
   - instalace dveřních a okenních rámů a dveří (mimo
    automatických a otáčivých), oken, okenic, laťkových
    okenic, garážových vrat atd. z jakéhokoliv materiálu
   - pancéřování dveří a jejich instalace
   - instalace protipožárních dveří
   - instalace vnitřních schodišť, vestavěných skříní,
    kuchyňských linek
   - instalace obkladových desek, panelů atd.
   - instalace posuvných příček a falešných stropů na
    kovové konstrukce
   - instalace verand a zimních zahrad v rodinných domech

   N:
   - instalace plotů a zábradlí (43.29.12)
   - instalace automatických a otáčivých dveří (43.29.19)
   - ozdobné kovářské práce (43.39.11)
   - montáž volně stojícího nábytku (95.24.10)

43.33 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

 43.33.1 Obkladačské práce

  43.33.10 Obkladačské práce

   Z:
   - pokládání obkladů a podlahových dlaždic a kachlů
    z keramiky, betonu nebo kamene v interiéru nebo
    exteriéru budov a jiných staveb
   - dekorativní obkládání vnějších zdí keramickými
    materiály, kamenem, cihlami atd.

 43.33.2 Tapetování a ostatní obkládánístěn a pokládání
     podlahových krytin

  43.33.21 Práce s teracem, mramorem, žulou a břidlicí

   Z:
   - pokládání na místě litého teraca, interiérového
    mramoru, žuly nebo břidlice

   N:
   - pokládání dlaždic (43.33.10)

  43.33.29 Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání
       podlahových krytin j. n.

   Z:
   - pokládání koberců, linolea a jiných pružných podlahových
    krytin, včetně příslušných dokončovacích prácí
   - pokládání dřevěných obkladů stěn a podlah, včetně
    parket, a příslušné dokončovací práce, jako je
    pískování, voskování, tmelení atd.
   - lepení tapet a jiných pružných materiálů na stěny
   - odstraňování tapet

   N:
   - pokládání kamenných, cementových a keramických
    dlaždic (43.33.10)
   - lití betonových podlah (kromě betonových dlaždic)
    (43.99.40)

43.34 Malířské, natěračské a sklenářské práce

 43.34.1 Malířské a natěračské práce

  43.34.10 Malířské a natěračské práce

   Z:
   - malířské a natěračské práce (zejména dekorační) uvnitř
    domů a budov a podobné práce (aplikace nátěrů, laků atd.)
   - malířské a natěračské práce (zejména ochranné) vnější
    (např. natírání střech, postřik krovů proti škůdcům)
   - natírání zábradlí, mříží, dveří a okenních rámů atd.
   - malířské a natěračské práce na inženýrských dílech
   - odstraňování maleb a nátěrů

   N:
   - natěračské práce pro vodorovné dopravní značení
    vozovek, vyznačení parkovišť a podobných ploch (42.11.20)
   - izolační práce proti vodě (43.99.10)

 43.34.2 Sklenářské práce

  43.34.20 Sklenářské práce

   Z:
   - instalace skleněných obložení a plášťů, zrcadlových
    stěn a jiných skleněných produktů
   - interiérové práce, jako je zasklívání oken

   N:
   - osazování oken (43.32.10)

43.39 Ostatní kompletační a dokončovací práce

 43.39.1 Ostatní kompletační a dokončovací práce

  43.39.11 Ozdobné práce

   Z:
   - instalace standardních nebo zakázkových plechových dílů
   - dekorativní práce se železem nebo ocelí a ozdobné nebo
    architektonické práce z kovu
   - instalace mřížových krytů na radiátory

   N:
   - klempířské práce (43.91.19)

  43.39.19 Ostatní kompletační a dokončovací práce j. n.

   Z:
   - akustické práce spojené s instalací akustických panelů,
    obkládaček a jiných materiálů na interiérové zdi a stropy
   - úklid nových budov po stavbě
   - kompletace a dokončovací práce v budovách j. n.

   N:
   - zvukovou izolaci budov (43.29.11)

43.9 Ostatní specializované stavební práce

43.91 Pokrývačské práce

 43.91.1 Pokrývačské práce

  43.91.11 Práce na střešních konstrukcích

   Z:
   - instalace střešních konstrukcí (krovů apod.)

  43.91.19 Ostatní pokrývačské práce

   Z:
   - pokládání střešních krytin z jakéhokoliv materiálu
   - instalace okapů a svodů, obíjení šindelem a stavbu
    plechových střech (klempířské práce)

   N:
   - natírání střech (43.34.10)

43.99 Ostatní specializované stavební práce j. n.

 43.99.1 Izolační práce proti vodě

  43.99.10 Izolační práce proti vodě

   Z:
   - izolace proti vodě na plochých střechách a střešních
    terasách
   - izolace proti vodě na vnějších pláštích konstrukcí
    (i podpovrchových)
   - izolace proti vlhkosti

   N:
   - jiné izolační práce (43.29.11)

 43.99.2 Lešenářské práce

  43.99.20 Lešenářské práce

   Z:
   - stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin
   - pronájem lešení zahrnující jeho postavení a demontáž

   N:
   - pronájem lešení nezahrnující jeho postavení a
    demontáž (77.32.10)

 43.99.3 Beranění pilot; základové práce

  43.99.30 Beranění pilot; základové práce

   N:
   - výkopové práce (43.12.12)
   - betonářské práce (43.99.40)

 43.99.4 Betonářské práce

  43.99.40 Betonářské práce

   Z:
   - lití betonu do bednění a jiné práce obecně používající
    beton (základy, podkladové vrstvy, základové desky,
    sloupy, podpěry, podlahy atd.)
   - stavbu bednění a výztuh
   - zpevňování základů
   - stavbu bednění pro železobetonové konstrukce vyžadující
    specializované dovednosti nebo vybavení s ohledem
    na velikost, rozsah nebo použitou metodu
   - stavbu kupolí a tenkých betonových skořepin
   - ohýbání a sváření oceli pro železobetonové konstrukce

  N:
  - prefabrikované stavební dílce z betonu (23.61.12)
  - beton připravený k lití (23.63.10)
  - stavební práce zahrnující povrchové úpravy ulic, silnic
   a veřejných chodníků (42.11.20)
  - výstavbu mostů a visutých dálnic (42.13.20)
  - výstavbu tunelů (42.13.20)

43.99.5 Montáž ocelových konstrukčních prvků

 43.99.50 Montáž ocelových konstrukčních prvků

  Z:
  - stavební práce na ocelových konstrukcích
  - instalace a montáž prefabrikovaných dílů z konstrukční
   oceli pro budovy a jiné konstrukce, jako jsou mosty,
   části mostových jeřábů (pokud jsou pevně spojeny
   s konstrukcí stavby nebo mají vlastní základy), stožáry
   elektrického vedení
  - instalace a montáž závěsových stěn (opláštění)
  - příslušné svářecí práce

43.99.6 Zednické práce

 43.99.60 Zednické práce

  Z:
  - zdění cihel, tvárnic, usazování kamenů a jiné zednické
   práce

  N:
  - pokládání podlahových krytin a nástěnných obkladů (43.33)
  - betonářské práce (43.99.40)

43.99.7 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí

 43.99.70 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí

  Z:
  - instalace, montáž a stavbu prefabrikovaných staveb
   a konstrukcí
  - instalace všech typů městského mobiliáře (např.
   přístřešků na autobusových     zastávkách, laviček)

  N:
  - montáž a výstavbu budov (41.00.30, 41.00.40)
  - instalaci a montáž prefabrikovaných ocelových dílů
   (43.99.50)

43.99.9 Ostatní specializované stavební práce j. n.

 43.99.90 Ostatní specializované stavební práce j. n.

  Z:
  - výstavbu továrních komínů
  - výstavbu žáruvzdorných vyzdívek pecí atd.
  - výstavbu otevřených (nezastřešených) plaveckých bazénů
  - výstavbu ozdobných krbů
  - čištění fasád (čištění parou, pískování apod.)
  - pronájem jeřábů a jiného vybavení, které nelze přiřadit
   určité stavební činnosti, s obsluhou
  - další specializované stavební práce j. n.

  N:
  - půjčování stavebních strojů a vybavení s obsluhou pro
   specializované stavební práce (specializované stavební
   služby v sekci F)
  - půjčování stavebních strojů a vybavení bez obsluhy
   (77.32.10)
SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ
45 Velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a motocykly,
  jejich opravy

45.1 Obchod s motorovými vozidly

45.11 Obchod s automobily a lehkými motorovými vozidly

 45.11.1 Velkoobchod s automobily a lehkými motorovými
     vozidly

   Z:
   - velkoobchod s novými i ojetými automobily a lehkými
    motorovými vozidly

   N:
   - zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
    s automobily a lehkými motorovými vozidly (45.11.4)

  45.11.11 Velkoobchod s osobními motorovými vozidly
  45.11.12 Velkoobchod se speciálními osobními motorovými
       vozidly, jako jsou sanitky a minibusy apod.,
       a s terénními motorovými vozidly (hmotnost
       <= 3,5 tuny)

 45.11.2 Specializovaný maloobchod s automobily a lehkými
     motorovými vozidly

  45.11.21 Specializovaný maloobchod s novými osobními
       motorovými vozidly
  45.11.22 Specializovaný maloobchod s použitými osobními
       motorovými vozidly
  45.11.23 Specializovaný maloobchod s novými speciálními
       osobními motorovými vozidly, jako jsou sanitky a
       minibusy apod., a s terénními motorovými vozidly
       (hmotnost <= 3,5 tuny)
  45.11.24 Specializovaný maloobchod s použitými speciálními
       osobními motorovými vozidly, jako jsou sanitky
       a minibusy apod., a s terénními motorovými vozidly
       (hmotnost <= 3,5 tuny)

 45.11.3 Ostatní maloobchod s automobily a lehkými motorovými
     vozidly

  45.11.31 Maloobchod s automobily a lehkými motorovými
       vozidly prostřednictvím internetu
  45.11.39 Ostatní maloobchodu s automobily a lehkými
       motorovými vozidly j. n.

 45.11.4 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
     s automobily a lehkými motorovými vozidly

  45.11.41 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s automobily a lehkými motorovými
       vozidly prostřednictvím internetu
  45.11.49 Zprostředkování ostatního velkoobchodu a
       velkoobchod v zastoupení s automobily a lehkými
       motorovými vozidly

45.19 Obchod s ostatními motorovými vozidly

 45.19.1 Velkoobchod s ostatními motorovými vozidly

   Z:
   - velkoobchod s novými i ojetými nákladními automobily,
    kamiony, autobusy a jinými těžkými motorovými vozidly,
    včetně kempinkových vozů (karavanů)

   N:
   - zprostředkováni velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
    s ostatními motorovými vozidly (45.19.4)

  45.19.11 Velkoobchod s nákladními automobily, přívěsy,
       návěsy a autobusy
  45.19.12 Velkoobchod s kempinkovými vozidly, jako jsou
       karavany a obytná vozidla

 45.19.2 Specializovaný maloobchod s ostatními motorovými
     vozidly

  45.19.21 Specializovaný maloobchod s nákladními
       automobily, přívěsy, návěsy a autobusy
  45.19.22 Specializovaný maloobchod s kempinkovými
       vozidly, jako jsou karavany a obytná vozidla

 45.19.3 Ostatní maloobchod s ostatními motorovými vozidly

  45.19.31 Internetový maloobchod s ostatními motorovými
       vozidly
  45.19.39 Ostatní maloobchod s motorovými vozidly j. n.

 45.19.4 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
     v zastoupení s ostatními motorovými vozidly

  45.19.41 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s ostatními motorovými vozidly přes
       internet
  45.19.49 Ostatní zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s ostatními motorovými vozidly

45.2 Opravy a údržba motorových vozidel

45.20 Opravy a údržba motorových vozidel

 45.20.1 Opravy a údržba automobilů a lehkých nákladních
     motorových vozidel

  45.20.11 Běžné opravy a údržba automobilů a lehkých
       nákladních motorových vozidel (kromě oprav
       elektrického systému, pneumatik a karoserií)
  45.20.12 Opravy elektrického systému automobilů a lehkých
       nákladních motorových vozidel
  45.20.13 Opravy pneumatik automobilů a lehkých nákladních
       motorových vozidel (vč. seřízení a vyvážení kol)
  45.20.14 Opravy karoserií automobilů a lehkých nákladních
       motorových vozidel a podobné služby (dveře, zámky,
       okna, přelakování, opravy po haváriích)

 45.20.2 Opravy a údržba ostatních motorových vozidel

  45.20.21 Běžné opravy a údržba ostatních motorových
       vozidel (kromě oprav elektrického systému
       a karoserií)
  45.20.22 Opravy elektrického systému ostatních motorových
       vozidel
  45.20.23 Opravy karoserií ostatních motorových vozidel
       a podobné služby (dveře, zámky, okna, přelakování,
       opravy po haváriích)

 45.20.3 Mytí a leštění motorových vozidel a podobné služby

  45.20.30 Mytí a leštění motorových vozidel a podobné
       služby

45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla

45.31 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu s díly a
   příslušenstvím pro motorová vozidla

 45.31.1 Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová
     vozidla

   Z:
   - velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová
    vozidla

   N:
   - zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
    s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (45.31.2)

  45.31.11 Velkoobchod s pryžovými pneumatikami a dušemi
  45.31.12 Velkoobchod s ostatními díly a příslušenstvím
       pro motorová vozidla

 45.31.2 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
     s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla

  45.31.20 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s díly a příslušenstvím pro motorová
       vozidla

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla

 45.32.1 Specializovaný maloobchod s díly a příslušenstvím
     pro motorová vozidla

  45.32.11 Specializovaný maloobchod s pneumatikami
  45.32.12 Specializovaný maloobchod s ostatními díly
       a příslušenstvím pro motorová vozidla

 45.32.2 Ostatní maloobchod s díly a příslušenstvím pro
     motorová vozidla

  45.32.21 Internetový maloobchod s díly a příslušenstvím
       pro motorová vozidla
  45.32.22 Zásilkový maloobchod s díly a příslušenstvím pro
       motorová vozidla
  45.32.29 Ostatní maloobchod s díly a příslušenstvím pro
       motorová vozidla j. n.

   Z:
   - maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová
    vozidla:
    - v nespecializovaných obchodech
    - ve stáncích a na tržištích
   - ostatní maloobchod j. n.

45.4 Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím,
   jejich opravy a údržba

45.40 Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím,
   jejich opravy a údržba

   Z:
   - prodej, údržbu a opravy mopedů, jejich dílů a
    příslušenství

   N:
   - prodej jízdních kol, jejich dílů a příslušenství
    (46.49.33, 47.00.65)
   - opravy a údržbu jízdních kol, jejich dílů a
    příslušenství (95.29.12)

 45.40.1 Velkoobchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím

  45.40.10 Velkoobchod s motocykly, jejich díly a
       příslušenstvím

 45.40.2 Specializovaný maloobchod s motocykly, jejich díly
     a příslušenstvím

  45.40.20 Specializovaný maloobchod s motocykly, jejich
       díly a příslušenstvím

 45.40.3 Ostatní maloobchod s motocykly, jejich díly a
     příslušenstvím

  45.40.30 Ostatní maloobchod s motocykly, jejich díly a
       příslušenstvím

 45.40.4 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
     s motocykly, jejich díly a příslušenstvím

  45.40.40 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s motocykly, jejich díly
       a příslušenstvím

 45.40.5 Opravy a údržba motocyklů

  45.40.50 Opravy a údržba motocyklů

46 Velkoobchod, kromě velkoobchodu s motorovými vozidly
  a motocykly

46.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

46.11 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
   se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty,
   textilními surovinami a polotovary

 46.11.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
     v zastoupení se základními zemědělskými produkty,
     živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary

  46.11.11 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s živými zvířaty
  46.11.12 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s květinami a jinými rostlinami
  46.11.19 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s ostatními základními zemědělskými
       produkty, textilními surovinami a polotovary

46.12 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
   s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi

 46.12.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
     v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými
     chemikáliemi

  46.12.11 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení     s pevnými, kapalnými a plynnými palivy
       a podobnými výrobky
  46.12.12 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s rudami kovů a kovy v primárních
       formách
  46.12.13 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s průmyslovými chemikáliemi, hnojivy
       a agrochemickými přípravky

46.13 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
   se dřevem a stavebními materiály

 46.13.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
     se dřevem a stavebními materiály

  46.13.11 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení se dřevem a výrobky ze dřeva
  46.13.12 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení se stavebními materiály

46.14 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
   se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly

 46.14.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
     se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly

  46.14.11 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s počítači, softwarem, elektronickým
       a telekomunikačním zařízením a jiným kancelářským
       zařízením
  46.14.12 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s loděmi, letadly a jinými dopravními
       prostředky j. n.
  46.14.19 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s ostatními stroji a průmyslovým
       zařízením j. n.

46.15 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
   s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně
   pro domácnost

 46.15.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
     s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně
     pro domácnost

  46.15.11 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s nábytkem
  46.15.12 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s rozhlasovým, televizním
       a videozařízením
  46.15.13 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s železářským zbožím a ručním nářadím
  46.15.19 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s nožířskými výrobky a potřebami
       převážně pro domácnost j. n.

46.16 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
   s textilem, oděvy, kožešinovými výrobky, obuví a koženými
   výrobky

 46.16.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
     s textilem, oděvy, kožešinovými výrobky, obuví
     a koženými výrobky

  46.16.11 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s textilem

   Z:
   prodej za úplatu nebo na smluvním základě:
   - přízí a látek
   - bytového textilu, záclon, síťovaných záclon a různých
    textilních předmětů pro domácnost

  46.16.12 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s oděvy, kožešinovými výrobky a obuví
  46.16.13 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s koženými výrobky a cestovními
       potřebami

46.17 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
   s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky

 46.17.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
     v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a
     tabákovými výrobky

  46.17.11 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s potravinami
  46.17.12 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s nápoji
  46.17.13 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s tabákem a tabákovými výrobky

46.18 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a
   specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky

 46.18.1 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a
     specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními
     výrobky

  46.18.11 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s farmaceutickými a zdravotnickými
       výrobky, parfumerií a toaletním zbožím a čisticími
       prostředky
  46.18.12 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
       v zastoupení s hrami a hračkami, sportovními
       potřebami, jízdními koly, knihami, novinami,
       časopisy a papírnickým zbožím, hudebními nástroji,
       hodinkami, hodinami a klenoty, fotografickým
       a optickým zařízením
  46.18.19 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu
       a specializovaný velkoobchod v zastoupení
       s ostatními výrobky j. n.

   Z:
   prodej za úplatu nebo na smluvním základě:
   - papíru a lepenky
   - nezpracovaného dřeva
   - odpadu a šrotu a materiálů pro recyklaci
   - ostatních druhů výrobků j. n.

46.19 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a
   nespecializovaný velkoobchod v zastoupení

 46.19.1 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu
     a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení

  46.19.10 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu
       a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení

46.2 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými
   zvířaty

46.21 Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy

 46.21.1 Velkoobchod s obilím, osivy a krmivy

  46.21.11 Velkoobchod s obilím
  46.21.12 Velkoobchod s osivy (kromě olejnatých semen a
       plodů)
  46.21.13 Velkoobchod s olejnatými semeny a plody (vč. osiv)
  46.21.14 Velkoobchod s krmivy
  46.21.19 Velkoobchod s ostatními základními zemědělskými
       produkty j. n.

 46.21.2 Velkoobchod se surovým tabákem

  46.21.20 Velkoobchod se surovým tabákem

46.22 Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami

 46.22.1 Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami

  46.22.10 Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami

46.23 Velkoobchod s živými zvířaty

 46.23.1 Velkoobchod s živými zvířaty

  46.23.10 Velkoobchod s živými zvířaty

   ZT:
   - velkoobchod se zvířaty v zájmovém chovu

46.24 Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi

 46.24.1 Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi

  46.24.10 Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a
       usněmi

46.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

46.31 Velkoobchod s ovocem a zeleninou

 46.31.1 Velkoobchod s ovocem a zeleninou

  46.31.11 Velkoobchod s čerstvým ovocem a zeleninou
  46.31.12 Velkoobchod se zpracovaným ovocem a zeleninou

46.32 Velkoobchod s masem a masnými výrobky

 46.32.1 Velkoobchod s masem a masnými výrobky

  46.32.11 Velkoobchod s masem (vč. drůbeže)
  46.32.12 Velkoobchod s masnými výrobky (vč. drůbežích
       produktů)

46.33 Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky

 46.33.1 Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji
     a tuky

  46.33.11 Velkoobchod s mléčnými výrobky
  46.33.12 Velkoobchod s vejci
  46.33.13 Velkoobchod s jedlými oleji a tuky

46.34 Velkoobchod s nápoji

 46.34.1 Velkoobchod s nápoji

  46.34.11 Velkoobchod se šťávami, minerálními vodami a jinými
       nealkoholickými nápoji
  46.34.12 Velkoobchod s alkoholickými nápoji

46.35 Velkoobchod s tabákovými výrobky

 46.35.1 Velkoobchod s tabákovými výrobky

  46.35.10 Velkoobchod s tabákovými výrobky

46.36 Velkoobchod s cukrem, pekařskými výrobky, čokoládou
   a cukrovinkami

 46.36.1 Velkoobchod s cukrem, pekařskými výrobky, čokoládou
     a cukrovinkami

  46.36.11 Velkoobchod s cukrem
  46.36.12 Velkoobchod s pekařskými výrobky
  46.36.13 Velkoobchod s čokoládou a cukrovinkami

46.37 Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením

 46.37.1 Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením

  46.37.10 Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením

46.38 Velkoobchod s ostatními potravinami, vč. ryb, korýšů
   a měkkýšů

 46.38.1 Velkoobchod s rybami, korýši a měkkýši

  46.38.10 Velkoobchod s rybami, korýši a měkkýši

 46.38.2 Velkoobchod s ostatními potravinami

  46.38.21 Velkoobchod s homogenizovanými potravinovými
       přípravky a dietními potravinami
  46.38.29 Velkoobchod s ostatními potravinami j. n.

46.39 Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji
   a tabákovými výrobky

 46.39.1 Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji
     a tabákovými výrobky

  46.39.11 Nespecializovaný velkoobchod se zmrazenými
       potravinami
  46.39.12 Nespecializovaný velkoobchod s nezmrazenými
       potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

46.4 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost

46.41 Velkoobchod s textilem

 46.41.1 Velkoobchod s textilem

  46.41.11 Velkoobchod s přízemi
  46.41.12 Velkoobchod s textiliemi
  46.41.13 Velkoobchod s bytovým textilem, záclonami a
       různými textilními výrobky převážně pro domácnost
  46.41.14 Velkoobchod s textilní galanterií

46.42 Velkoobchod s oděvy a obuví

 46.42.1 Velkoobchod s oděvy a obuví

  46.42.11 Velkoobchod s oděvy
  46.42.12 Velkoobchod s obuví

46.43 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně
   pro domácnost

 46.43.1 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
     převážně pro domácnost

  46.43.11 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
       převážně pro domácnost kromě rozhlasových
       a televizních zařízení a fotografického zboží
  46.43.12 Velkoobchod s rozhlasovým, televizním, video a
       DVD zařízením

   ZT:
   - velkoobchod s rádii a televizními přijímači pro
    automobily

  46.43.13 Velkoobchod s nahrávkami, audio- a videokazetami,
       CD a DVD (kromě nenahraných nosičů)
  46.43.14 Velkoobchod s fotografickým a optickým zbožím

46.44 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými
   výrobky a čisticími prostředky

 46.44.1 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a
     skleněnými výrobky a čisticími prostředky

  46.44.11 Velkoobchod se skleněnými, porcelánovými a
       keramickými výrobky
  46.44.12 Velkoobchod s čisticími prostředky

46.45 Velkoobchod s parfémy a kosmetickými výrobky
    
 46.45.1 Velkoobchod s parfémy a kosmetickými výrobky

  46.45.10 Velkoobchod s parfémy a kosmetickými výrobky

   Z:
   - velkoobchod s parfumerií, kosmetikou a mýdly

46.46 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky

 46.46.1 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky

  46.46.11 Velkoobchod se základními farmaceutickými
       výrobky a farmaceutickými přípravky
  46.46.12 Velkoobchod s chirurgickými, zdravotnickými
       a ortopedickými přístroji a nástroji

46.47 Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly

 46.47.1 Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly

  46.47.11 Velkoobchod s nábytkem pro domácnost

   N:
   - velkoobchod s kancelářským nábytkem (46.65.10)

  46.47.12 Velkoobchod se svítidly
  46.47.13 Velkoobchod s koberci a koberečky

46.48 Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

 46.48.1 Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

  46.48.10 Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

46.49 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost

 46.49.1 Velkoobchod s nožířskými a jinými kovovými výrobky
     převážně pro domácnost, košíkářskými a korkovými
     výrobky a ostatními výrobky převážně pro domácnost
     j. n.

  46.49.11 Velkoobchod s nožířskými a jinými kovovými
       výrobky převážně pro domácnost
  46.49.12 Velkoobchod s košíkářskými, korkovými a
       bednářskými výrobky a jinými výrobky ze dřeva
  46.49.19 Velkoobchod s výrobky a zařízením převážně pro
       domácnost j. n.

 46.49.2 Velkoobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým
     zbožím

  46.49.21 Velkoobchod s knihami
  46.49.22 Velkoobchod s časopisy a novinami
  46.49.23 Velkoobchod s papírnickým zbožím

 46.49.3 Velkoobchod s ostatním spotřebním zbožím

  46.49.31 Velkoobchod s hudebními nástroji
  46.49.32 Velkoobchod s hrami a hračkami
  46.49.33 Velkoobchod se sportovními potřebami (vč. jízdních
       kol)
  46.49.34 Velkoobchod s koženým zbožím a cestovními potřebami
  46.49.35 Velkoobchod se známkami a mincemi
  46.49.36 Velkoobchod se suvenýry a uměleckými předměty
  46.49.39 Velkoobchod s různým spotřebním zbožím j. n.

46.5 Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením

46.51 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením
   a softwarem

 46.51.1 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním
     zařízením a softwarem

  46.51.10 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním
       zařízením a softwarem

46.52 Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením
   a jeho díly

 46.52.1 Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním
     zařízením a jeho díly

  46.52.11 Velkoobchod s telekomunikačním zařízením a jeho díly
  46.52.12 Velkoobchod s elektronickým zařízením a jeho díly
  46.52.13 Velkoobchod s nenahranými audio- a videokazetami
       a disketami, magnetickými a optickými disky, CD
       a DVD

46.6 Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením
   a příslušenstvím

46.61 Velkoobchod se zemědělskými, lesnickými a zahradními
   stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

 46.61.1 Velkoobchod se zemědělskými, lesnickými a zahradními
     stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

  46.61.11 Velkoobchod se zemědělskými a lesnickými stroji,
       strojním zařízením a příslušenstvím, vč. traktorů
  46.61.12 Velkoobchod se zahradními stroji, strojním zařízením
       a příslušenstvím

46.62 Velkoobchod s obráběcími stroji

 46.62.1 Velkoobchod s obráběcími stroji

  46.62.11 Velkoobchod s obráběcími stroji pro opracování dřeva
  46.62.12 Velkoobchod s obráběcími stroji pro opracování kovů
  46.62.19 Velkoobchod s obráběcími stroji pro opracování
       ostatních materiálů

46.63 Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením

 46.63.1 Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením

  46.63.10 Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a
       zařízením

46.64 Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl,
   šicími a pletacími stroji

 46.64.1 Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl,
     šicími a pletacími stroji

  46.64.10 Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní
       průmysl, šicími a pletacími stroji

46.65 Velkoobchod s kancelářským nábytkem

 46.65.1 Velkoobchod s kancelářským nábytkem

  46.65.10 Velkoobchod s kancelářským nábytkem

46.66 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením

 46.66.1 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a
     zařízením

  46.66.10 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a
       zařízením

46.69 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

 46.69.1 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

  46.69.11 Velkoobchod s dopravními prostředky, jinými než
       motorovými vozidly, motocykly a jízdními koly
  46.69.12 Velkoobchod s příslušenstvím pro stroje a zařízení
  46.69.13 Velkoobchod s manipulačním a zdvihacím zařízením
  46.69.14 Velkoobchod se stroji pro potravinářský a tabákový
       průmysl
  46.69.15 Velkoobchod s profesionálními elektrickými stroji,
       přístroji a elektrotechnickým materiálem
  46.69.16 Velkoobchod se zbraněmi a střelivem
  46.69.19 Velkoobchod s ostatními stroji, přístroji a
       zařízením pro všestranné nebo speciální použití

46.7 Ostatní specializovaný velkoobchod

46.71 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a
   příbuznými výrobky

 46.71.1 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy
     a příbuznými výrobky

  46.71.11 Velkoobchod s pevnými palivy
  46.71.12 Velkoobchod s motorovým benzinem, vč. leteckého
       benzinu
  46.71.13 Velkoobchod s ostatními kapalnými a plynnými palivy
       a příbuznými výrobky

46.72 Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

 46.72.1 Velkoobchod s kovy a rudami kovů

  46.72.11 Velkoobchod se železnými rudami
  46.72.12 Velkoobchod s neželeznými rudami
  46.72.13 Velkoobchod se železem a ocelí v primárních formách
  46.72.14 Velkoobchod s neželeznými kovy v primárních formách

46.73 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním
   vybavením

 46.73.1 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály
     a sanitárním vybavením

  46.73.11 Velkoobchod se surovým dřevem
  46.73.12 Velkoobchod s výrobky ze dřeva po prvotním
       opracování
  46.73.13 Velkoobchod se sanitárním vybavením
  46.73.14 Velkoobchod s barvami, laky a nátěrovými hmotami
  46.73.15 Velkoobchod s plochým sklem
  46.73.16 Velkoobchod s ostatními stavebními materiály
  46.73.17 Velkoobchod s tapetami
  46.73.18 Velkoobchod s podlahovými krytinami (kromě koberců)

46.74 Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a
   topenářskými potřebami

 46.74.1 Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými
     a topenářskými potřebami

  46.74.11 Velkoobchod s železářským zbožím
  46.74.12 Velkoobchod s instalatérskými a topenářskými
       potřebami
  46.74.13 Velkoobchod s ručním nářadím

46.75 Velkoobchod s chemickými výrobky

 46.75.1 Velkoobchod s chemickými výrobky

  46.75.11 Velkoobchod s hnojivy a agrochemickými přípravky
  46.75.12 Velkoobchod s průmyslovými chemikáliemi

46.76 Velkoobchod s ostatními meziprodukty

 46.76.1 Velkoobchod s ostatními meziprodukty

  46.76.11 Velkoobchod s papírem a lepenkou
  46.76.12 Velkoobchod s textilními vlákny
  46.76.13 Velkoobchod s plasty a kaučukem v primárních
       formách
  46.76.19 Velkoobchod s meziprodukty, jinými než
       zemědělskými, j. n.

46.77 Velkoobchod s odpadem a šrotem

 46.77.1 Velkoobchod s odpadem a šrotem

  46.77.10 Velkoobchod s odpadem a šrotem

46.9 Nespecializovaný velkoobchod

46.90 Nespecializovaný velkoobchod

 46.90.1 Nespecializovaný velkoobchod

  46.90.10 Nespecializovaný velkoobchod

47 Maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými vozidly
  a motocykly

47.0 Maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými vozidly
   a motocykly

47.00 Maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými vozidly a
   motocykly

 47.00.1 Maloobchod s ovocem, zeleninou, masem, rybami,
     pekařskými a mléčnými výrobky a vejci

  47.00.11 Maloobchod s čerstvým ovocem a zeleninou
  47.00.12 Maloobchod se zpracovaným ovocem a zeleninou
  47.00.13 Maloobchod s masem
  47.00.14 Maloobchod s masnými výrobky
  47.00.15 Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši
  47.00.16 Maloobchod s pekařskými výrobky
  47.00.17 Maloobchod s cukrovinkami
  47.00.18 Maloobchod s mléčnými výrobky
  47.00.19 Maloobchod s vejci

 47.00.2 Maloobchod s ostatními potravinami, nápoji a tabákovými
     výrobky

  47.00.21 Maloobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
  47.00.22 Maloobchod s jedlými oleji a tuky
  47.00.23 Maloobchod s homogenizovanými potravinovými
       přípravky a dietními potravinami
  47.00.24 Maloobchod s ostatními potravinami j. n.
  47.00.25 Maloobchod s alkoholickými nápoji
  47.00.26 Maloobchod s ostatními nápoji
  47.00.27 Maloobchod s tabákovými výrobky

 47.00.3 Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením

  47.00.31 Maloobchod s počítači, počítačovým periferním
       zařízením a softwarem

   N:
   - maloobchodní prodej nenahraných disků a pásků
    (47.00.64)

  47.00.32 Maloobchod s telekomunikačním zařízením
  47.00.33 Maloobchod s audio- a videozařízením

 47.00.4 Maloobchod se stavebním materiálem a železářským
     zbožím

  47.00.41 Maloobchod s železářským zbožím
  47.00.42 Maloobchod s barvami, laky a nátěrovými hmotami
  47.00.43 Maloobchod s plochým sklem
  47.00.44 Maloobchod se zahradnickým zařízením
  47.00.45 Maloobchod s instalatérskými a topenářskými
       potřebami
  47.00.46 Maloobchod se sanitárním vybavením
  47.00.47 Maloobchod s ručním nářadím
  47.00.49 Maloobchod se stavebním materiálem j. n.

 47.00.5 Maloobchod s potřebami převážně pro domácnost

  47.00.51 Maloobchod s textilem

   Z:
   maloobchodní služby ve specializovaných obchodech s:
   - látkami
   - pletacími přízemi
   - základními materiály pro tvorbu koberců, tapiserií
        a výšivek
   - bytovým textilem, ubrusy, ručníky a jinými textilními
    předměty pro domácnost
   - jehlami, pletacími jehlami a podobnými předměty

  47.00.52 Maloobchod se závěsy a záclonami
  47.00.53 Maloobchod s tapetami a podlahovými krytinami,
       koberci a koberečky
  47.00.54 Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
       převážně pro domácnost
  47.00.55 Maloobchod s nábytkem
  47.00.56 Maloobchod se svítidly
  47.00.57 Maloobchod s výrobky ze dřeva, korkovými a
       košíkářskými výrobky
  47.00.58 Maloobchod s hudebními nástroji a notovými záznamy
  47.00.59 Maloobchod s nádobím, skleněnými, porcelánovými
       a keramickými výrobky, nožířskými výrobky, domácími
       neelektrickými spotřebiči a potřebami a zařízením
       převážně pro domácnost j. n.

   Z:
   - maloobchod s nádobím, kameninou, porcelánem, sklem,
    hrnčířským a nožířským zbožím
   - maloobchod se zabezpečovacími systémy, např. zámky a
    trezory, bez instalace nebo údržby

 47.00.6 Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci

  47.00.61 Maloobchod s knihami
  47.00.62 Maloobchod s novinami a časopisy
  47.00.63 Maloobchod s papírnickým zbožím
  47.00.64 Maloobchod s hudebními nahrávkami a videozáznamy

   ZT:
   - maloobchod s nenahranými disky a pásky

  47.00.65 Maloobchod se sportovním vybavením
  47.00.66 Maloobchod s kempinkovými potřebami
  47.00.67 Maloobchod s hrami a hračkami
  47.00.68 Maloobchod se známkami a mincemi
  47.00.69 Maloobchod se suvenýry a uměleckými předměty

   ZT:
   - prodej a předvádění poskytované komerčními uměleckými
    galeriemi

   N:
   - maloobchod se starožitnostmi (47.00.91)

 47.00.7 Maloobchod s oděvy, farmaceutickými a zdravotnickými
     výrobky, toaletním zbožím, květinami, jinými
     rostlinami, zvířaty v zájmovém chovu a krmivy
     pro zvířata v zájmovém chovu

  47.00.71 Maloobchod s oděvy
  47.00.72 Maloobchod s obuví
  47.00.73 Maloobchod s koženým zbožím a cestovními potřebami
  47.00.74 Maloobchod s farmaceutickými výrobky
  47.00.75 Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
  47.00.76 Maloobchod s kosmetickým a toaletním zbožím
  47.00.77 Maloobchod s květinami, jinými rostlinami a osivy
  47.00.78 Maloobchod s hnojivy a agrochemickými přípravky
  47.00.79 Maloobchod se zvířaty v zájmovém chovu a krmivy
       pro zvířata v zájmovém chovu

 47.00.8 Maloobchod s pohonnými hmotami a ostatním novým
     zbožím j. n.

  47.00.81 Maloobchod s pohonnými hmotami
  47.00.82 Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
  47.00.83 Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením
       a přístroji jemné mechaniky; služby optiků
  47.00.84 Maloobchod s čisticími prostředky
  47.00.85 Maloobchod s topným olejem, plynem v lahvích,
       uhlím a dřevem pro využití v domácnosti
  47.00.86 Maloobchod s ostatním nepotravinářským spotřebním
       zbožím j. n.
  47.00.87 Maloobchod se základními zemědělskými produkty j. n.

   Z:
   specializovaný maloobchod s:
   - obilovinami, olejninami, jinými zemědělskými osivy a
    krmivy pro hospodářská zvířata
   - živými hospodářskými zvířaty
   - jinými zemědělskými surovinami j. n.

  47.00.88 Maloobchod se stroji a strojním zařízením j. n.

   Z:
   maloobchod s:
   - kancelářskými stroji a zařízením
   - specifickými stroji a zařízením včetně souvisejících
    provozních doplňků
   - jinými stroji a zařízením j. n.

  47.00.89 Maloobchod s nepotravinářským zbožím jiným než
       spotřebním j. n.

   Z:
   maloobchod s:
   - papírem a lepenkou
   - minerály a jiným nepotravinářským zbožím jiným než
    spotřebním j. n.

 47.00.9 Maloobchod s použitým zbožím

   ZT:
   - maloobchod prostřednictvím aukčních domů

  47.00.91 Maloobchod se starožitnostmi
  47.00.92 Maloobchod s použitými knihami
  47.00.99 Maloobchod s ostatním použitým zbožím

SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
49 Pozemní a potrubní doprava

49.1 Železniční osobní doprava meziměstská

49.10 Železniční osobní doprava meziměstská

 49.10.1 Železniční osobní doprava meziměstská

  49.10.11 Vyhlídkové jízdy po železnici
  49.10.19 Ostatní železniční osobní doprava meziměstská

   Z:
   - meziměstskou osobní dopravu poskytovanou železnicí
    bez ohledu na vzdálenost a třídu
   - přepravu doprovodných vozidel, zavazadel, zvířat a
    jiných předmětů

   N:
   - osobní dopravu městskými a příměstskými železnicemi
    (49.31.10)
   - služby související se železnicí, např. řazení a
    posunování, provoz železniční infrastruktury a služby
    osobních terminálů (52.21.1)
   - služby lůžkových a lehátkových vozů (55.90.13)
   - služby jídelních vozů (56.10.12)

49.2 Železniční nákladní doprava

49.20 Železniční nákladní doprava

 49.20.1 Železniční nákladní doprava

   Z:
   - nákladní dopravu po hlavních i vedlejších železničních
    tratích

   N:
   - skladování (52.10.1)
   - služby související se železniční dopravou, např. řazení
    a posunování, služby železniční infrastruktury a služby
    nákladových terminálů (52.21.1)
   - manipulaci s nákladem (52.24.1)

  49.20.11 Železniční nákladní doprava chladicími vozy

   Z:
   - železniční přepravu zmrazeného a chlazeného zboží
    ve speciálních chladicích vozech

  49.20.12 Železniční nákladní doprava ropných produktů
       cisternami

   Z:
   - železniční přepravu ropných produktů (ropa, zemní
    plyn a rafinované ropné produkty) ve speciálních
    cisternách

  49.20.13 Železniční nákladní doprava kapalných nebo
       plynných látek cisternami

   Z:
   - železniční přepravu jiných kapalin nebo plynů
    ve speciálních cisternách

  49.20.14 Železniční doprava intermodálních kontejnerů

   Z:
   - železniční přepravu individuálních předmětů a balíků
    shromažďovaných a přepravovaných ve speciálně
    konstruovaných přepravních kontejnerech, usnadňujících
    manipulaci při dopravě

  49.20.15 Železniční doprava dopisů a balíků

   Z:
   - železniční přepravu pošty pro národní a zahraniční
    poštovní orgány
   - železniční přepravu dopisů a balíků pro poštovní a
    kurýrní služby

  49.20.16 Železniční doprava volně loženého suchého zboží

   Z:
   - železniční přepravu volně loženého zboží, např.
    obilí, mouka, cement, písek, uhlí

  49.20.19 Ostatní železniční nákladní doprava

   Z:
   - železniční přepravu osobních automobilů, nákladních
    automobilů a tahačů s návěsy
   - železniční přepravu živých zvířat
   - železniční přepravu jiného nákladu j. n.

   N:
   - železniční přepravu osob a jejich doprovodných
    vozidel (49.10.19)

49.3 Ostatní pozemní osobní doprava

49.31 Městská a příměstská pozemní osobní doprava

 49.31.1 Městská a příměstská železniční osobní doprava

  49.31.10 Městská a příměstská železniční osobní doprava

   Z:
   - městskou a příměstskou dopravu osob železnicí
   Městská doprava je definována jako doprava, jejíž místa
   odjezdu i cíle cesty jsou ve stejné městské jednotce.
   Příměstská doprava je v rámci větší metropolitní oblasti
   včetně přilehlých obcí.
   - dopravu poskytovanou městkou hromadnou tranzitní
    železniční dopravou (podzemní nebo visutá dráha)
   - přepravu doprovodných vozidel, zavazadel, zvířat a
    dalších předmětů

   N:
   - osobní dopravu meziměstskou železnicí (49.10.1)
   - služby poskytované tramvajemi (49.31.21)

 49.31.2 Ostatní městská a příměstská pravidelná pozemní
     osobní doprava

  49.31.21 Městská a příměstská pravidelná silniční osobní
       doprava

   Z:
   - osobní dopravu autobusem, tramvají, trolejbusem a
    podobnými prostředky; po pravidelných trasách, podle
    stanoveného jízdního řádu; pro jakéhokoliv uživatele;
    v rámci jednoho města nebo skupiny sousedících obcí
   - přepravu doprovodných zavazadel, zvířat a dalších
    předmětů, které mohou být přepravovány bez příplatku

   ZT:
   - provoz pozemních a visutých lanovek atd., pokud jsou
    součástí městského, příměstského nebo metropolitního
    dopravního systému, poskytované podle jízdního řádu

   N:
   - městkou a příměstskou osobní dopravu poskytovanou
    železnicí (49.31.10)

  49.31.22 Kombinovaná městská a příměstská pravidelná
       osobní doprava

   Z:
   - městskou a příměstskou osobní dopravu za použití
    více než jednoho druhu dopravy po obvyklých trasách a
    podle jízdního řádu

49.32 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem

 49.32.1 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem

  49.32.11 Taxislužba

   Z:
   - motorizovanou taxislužbu, včetně městské, příměstské
    a meziměstské
   Tyto služby jsou obvykle poskytovány na určitou vzdálenost
   a do místa určení. Patří sem také s tím spojené rezervační
   služby.
   - nepravidelnou kyvadlovou dopravu na letiště

   N:
   - taxislužbu s vozidly na lidský nebo zvířecí pohon
    (49.39.35)
   - vodní a leteckou taxislužbu (50.30.19 a 51.10.12)
   - přepravu sanitkami (86.90.14)

  49.32.12 Pronájem osobních vozů s řidičem

   Z:
   - pronájem osobních automobilů s řidičem s přistavením
    kamkoli; kromě služeb taxi
   Tyto služby jsou obvykle poskytovány pro určité časové
   období a omezený počet cestujících, často do více než
   jednoho místa určení.

49.39 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.

 49.39.1 Meziměstská a speciální pravidelná pozemní osobní
     doprava

  49.39.11 Meziměstská pravidelná silniční osobní doprava

   Z:
   - meziměstskou osobní dopravu autobusem, tramvají,
    trolejbusem a podobnými dopravními prostředky po
    pravidelných trasách podle pevného jízdního řádu, pro
        jakéhokoliv uživatele
   - přepravu doprovodných zavazadel, zvířat a jiných
    předmětů, které mohou být přepravovány bez příplatku

  49.39.12 Meziměstská speciální pravidelná silniční osobní
       doprava

   Z:
   - meziměstskou silniční osobní dopravu po předem určených
    trasách podle pevného jízdního řádu, pro určitou skupinu
    uživatelů
   - pravidelnou meziměstskou kyvadlovou osobní dopravu,
    např. kyvadlová přeprava na letiště

  49.39.13 Ostatní speciální pravidelná silniční osobní doprava

   Z:
   - městskou a příměstskou osobní dopravu po předem určených
    trasách podle pevného jízdního řádu pro určitou skupinu
    uživatelů, např. školy nebo podniky
   - pravidelnou městskou a příměstskou kyvadlovou osobní
    dopravu, např. kyvadlová přeprava na letiště
   - služby školních autobusů k přepravě žáků z domu do školy
    a mezi školami, také na venkově

   N:
   - taxislužbu (49.32.11)
   - nepravidelnou kyvadlovou dopravu na letiště (49.32.11)
   - pronájem automobilů s řidičem (49.32.12)
   - provoz lanovek a visutých lanovek atd., pokud nejsou
    součástí městských, příměstských nebo metropolitních
    dopravních systémů (49.39.20)
   - vyhlídkové jízdy autobusy (49.39.32)

 49.39.2 Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými
     vleky

  49.39.20 Osobni doprava lanovými a visutými dráhami a
       lyžařskými vleky

   Z:
   - provozování pozemních a visutých lanovek, lyžařských
    vleků a podobných zařízení, pokud nejsou součástí
    městských, příměstských nebo metropolitních dopravních
    systémů

   N:
   - provozování pozemních a visutých lanovek atd., pokud jsou
    součástí městských, příměstských nebo metropolitních
    dopravních systémů (49.31.21)

 49.39.3 Nepravidelná pozemní osobní doprava

  49.39.31 Pronájem autobusů a autokarů s obsluhou

   Z:
   - pronájem autobusů nebo autokarů s obsluhou na určité
    období, obvykle bez ohledu na ujetou vzdálenost.
   Pronajímatel určuje, jak a kdy budou vozidla provozována,
   určuje jízdní řád, trasu a jiné provozní podmínky.

   N:
   - nepravidelnou místní přepravu charterovými autobusy
    nebo autokary (49.39.33)
   - nepravidelnou dálkovou přepravu charterovými autobusy
    nebo autokary (49.39.34)

  49.39.32 Vyhlídkové jízdy autobusy

   Z:
   - vyhlídkové jízdy autobusy, včetně okružních jízd městem

  49.39.33 Nepravidelná doprava místními autobusy a autokary

   Z:
   - nepravidelná osobní doprava autobusem nebo autokarem
    s řidičem v rámci městské a příměstské oblasti obvykle
    poskytovaná na určitý čas a určitou vzdálenost, převážně
    do více míst
   Na rozdíl od pronájmu autobusu, kdy má klient plnou
   kontrolu nad trasou a časovým rozvrhem se nepravidelná
   doprava obvykle poskytuje na předem určenou trasu, podle
   předem určeného časového rozvrhu.

   N:
   - pronájem autobusů s řidičem (49.39.31)

  49.39.34 Nepravidelná doprava dálkovými autobusy a autokary

   Z:
   - nepravidelná osobní doprava autobusem nebo autokarem
    s řidičem na meziměstské a dálkové trasy, obvykle
    poskytovaná na určitý čas a určitou vzdálenost, převážně
    do více míst
   Na rozdíl od pronájmu autobusu, kdy má klient plnou
   kontrolu nad trasou a časovým rozvrhem, se nepravidelná
   doprava obvykle poskytuje na předem určenou trasu, podle
   předem určeného časového rozvrhu

   N:
   - pronájem autobusů s řidičem (49.39.31)

  49.39.35 Silniční osobní doprava prostředky na lidský nebo
       zvířecí pohon

   Z:
   - osobní doprava vozidly nebo prostředky s lidským nebo
    zvířecím pohonem, např. rikšami a soumary, pokud
    provozovatel poskytuje vozidlo (prostředek) nebo zvíře

   N:
   - pronájem dopravních prostředků s lidským nebo zvířecím
    pohonem bez obsluhy (77.12.19)

  49.39.39 Pozemní osobní doprava j. n.

   Z:
   - osobní dopravu vozidly s řidičem j. n.
   - přepravu doprovodných zavazadel, zvířat a jiných
    předmětů, které mohou být přepravovány bez příplatku

   N:
   - přepravu sanitkami (86.90.14)

49.4 Silniční nákladní doprava a stěhovací služby

49.41 Silniční nákladní doprava a pronájem nákladních vozidel
   s obsluhou

 49.41.1 Silniční nákladní doprava

   N:
   - balení do beden a balení pro přepravu (52.29.20)

  49.41.11 Silniční nákladní doprava chladicími vozy

   Z:
   - silniční přepravu zmrazeného nebo chlazeného zboží
    v chladicích kamionech a automobilech

  49.41.12 Silniční nákladní doprava ropných produktů
       cisternami nebo pomocí návěsů

   Z:
   - silniční přepravu ropných produktů (ropy, zemního
    plynu a rafinovaných ropných produktů) ve speciálních
    cisternových vozech

  49.41.13 Silniční nákladní doprava ostatních kapalných
       nebo plynných látek cisternami nebo pomocí návěsů

   Z:
   - silniční přepravu jiných kapalin a plynů ve speciálních
    cisternách

   N:
   - distribuci vody v cisternách (36.00.20)

  49.41.14 Silniční doprava intermodálních kontejnerů

   Z:
   - silniční přepravu jednotlivých předmětů a balíků
    shromažďovaných a přepravovaných ve speciálně
    konstruovaných kontejnerech usnadňujících manipulaci
    při přepravě

  49.41.15 Silniční doprava volně loženého suchého zboží

   Z:
   - silniční přepravu suchého volně loženého zboží,
    např. obilí, mouka, cement, písek, uhlí

  49.41.16 Silniční doprava živých zvířat

   Z:
   - silniční přepravu živých zvířat ve speciálních
    vozidlech

  49.41.17 Silniční nákladní doprava prostředky na lidský
       nebo zvířecí pohon

   Z:
   - nákladní silniční dopravu vozidly s lidským nebo
    zvířecím pohonem

  49.41.18 Silniční doprava dopisů a balíků

   Z:
   - přepravu dopisů a balíků jakýmkoliv druhem pozemní
    dopravy, jinak než železniční dopravou, pro poštovní
    a kurýrní služby

   N:
   - poštovní a kurýrní služby (53.10.1 a 53.20.1)

  49.41.19 Ostatní silniční nákladní doprava

   Z:
   - silniční dopravu ostatními specializovanými vozidly
    j. n. Je zde zahrnuta doprava odpadu a odpadových
    materiálů (bez sběru nebo likvidace), betonu
    a asfaltového makadamu, vozidel atd., specializovanými
    vozidly
   - silniční přepravu nákladu j. n., nespecializovanými
    vozidly

 49.41.2 Pronájem nákladních vozidel s obsluhou

  49.41.20 Pronájem nákladních vozidel s obsluhou

   Z:
   - pronájem kamionů a jiných motorových nákladních
    vozidel s řidičem

   N:
   - silniční dopravu nákladů (49.41.1)
   - pronájem nákladních vozidel bez řidiče (77.12.11)

49.42 Stěhovací služby

 49.42.1 Stěhovací služby

  49.42.11 Stěhovací služby pro domácnosti

   Z:
   - odvoz (přestěhování) domácích předmětů a nábytku
    včetně doplňkových služeb balení a přenášení
    a přemisťování uvnitř domu

  49.42.19 Ostatní stěhovací služby

   Z:
   - odvoz (přestěhování) kancelářského vybavení, strojů
    a nábytku včetně doplňkových služeb balení a přenášení
    a přemisťování uvnitř budovy

49.5 Potrubní doprava

49.50 Potrubní doprava

 49.50.1 Potrubní doprava

   ZT:
   - služby čerpacích stanic jako součástí systému potrubní
    dopravy

   N:
   - služby čerpacích stanic v rámci maloobchodu s pohonnými
    hmotami (47.00.81)

  49.50.11 Potrubní doprava surové nebo rafinované ropy a
       ropných produktů
  49.50.12 Potrubní doprava zemního plynu

   N:
   - zkapalňování a zpětné zplyňování zemního plynu (09.10.13)
   - distribuci zemního plynu prostřednictvím potrubních sítí
    (35.22.10)

  49.50.19 Potrubní doprava ostatních produktů

   Z:
   - potrubní přepravu jiných chemických produktů, uhelných
    kalů a jiných produktů j. n.
   - přepravu vody dálkovým potrubím

   N:
   - dodávky páry a vody prostřednictvím sítí (35.30.12,
    36.00.20)

50 Vodní doprava

50.1 Námořní a pobřežní osobní doprava a pronájem osobních
   plavidel s obsluhou

50.10 Námořní a pobřežní osobní doprava a pronájem osobních
   plavidel s obsluhou

 50.10.1 Námořní a pobřežní osobní doprava

  50.10.11 Námořní a pobřežní osobní doprava převozními loděmi

   Z:
   - námořní a pobřežní osobní vodní dopravu, pravidelnou
    i nepravidelnou, trajekty včetně vznášedel
   - přepravu doprovodných zavazadel, zvířat a jiných
    předmětů, které mohou být přepravovány bez příplatku

  50.10.12 Námořní a pobřežní osobní doprava výletními loděmi

   Z:
   - námořní výletní plavbu zahrnující dopravu, ubytování,
    stravování, rekreační a jiné doplňkové služby v rámci
    jedné jízdenky (all inclusive)

  50.10.19 Ostatní námořní a pobřežní osobní doprava

   Z:
   - námořní a pobřežní osobní vodní dopravu, pravidelnou nebo
    nepravidelnou, bez ohledu na třídu, plavidly jinými než
    trajekty a výletními loděmi
   - dopravu cestujících z přístavu do přístavu včetně dopravy
    na nákladních lodích
   - přepravu doprovodných zavazadel, zvířat a jiných předmětů,
    které mohou být přepravovány bez příplatku

 50.10.2 Pronájem námořních a pobřežních osobních plavidel
     s obsluhou

  50.10.20 Pronájem námořních a pobřežních osobních plavidel
       s obsluhou

   Z:
   - pronájem rekreačních (zábavních) plavidel s obsluhou,
    např. pro rybářské výpravy

   N:
   - pronájem nákladních námořních a pobřežních plavidel
    s obsluhou (50.20.21)
   - leasing nebo pronájem rekreačních (zábavních) plavidel
    a jachet bez obsluhy (77.21.10)
   - leasing nebo pronájem komerčních plavidel bez obsluhy
    (77.34.10)

50.2 Námořní a pobřežní nákladní doprava, pronájem nákladních
   plavidel s obsluhou, vlečení a tlačení lodí

50.20 Námořní a pobřežní nákladní doprava, pronájem nákladních
   plavidel s obsluhou,     vlečení a tlačení lodí

 50.20.1 Námořní a pobřežní nákladní doprava

   N:
   - manipulaci s nákladem (52.24.1)

  50.20.11 Námořní a pobřežní doprava mraženého a chlazeného
       zboží chladírenskými plavidly

   Z:
   - námořní a pobřežní vodní přepravu zmrazeného nebo
    chlazeného zboží ve speciálních chladicích komorách

   N:
   - námořní a pobřežní přepravu zkapalněného plynu
    (50.20.13)

  50.20.12 Námořní a pobřežní doprava ropy tankery
  50.20.13 Námořní a pobřežní doprava ostatních kapalných
       nebo plynných látek tankery

   Z:
   - námořní a pobřežní vodní přepravu jiných kapalin nebo
    plynů, např. zemní plyn, metan a rafinované ropné
    produkty, ve speciálních tankerech

  50.20.14 Námořní a pobřežní doprava intermodálních
       kontejnerů kontejnerovými loděmi

   Z:
   - námořní a pobřežní vodní přepravu jednotlivých předmětů
    a balíků shromažďovaných a dopravovaných ve speciálně
    konstruovaných kontejnerech usnadňujících manipulaci
    při přepravě

  50.20.15 Námořní a pobřežní doprava volně loženého suchého
       zboží

   Z:
   - námořní a pobřežní vodní přepravu suchého volně loženého
    zboží, např. obilí, mouka, cement, písek, uhlí

  50.20.19 Ostatní námořní a pobřežní nákladní doprava

   Z:
   - námořní a pobřežní vodní přepravu dopisů a balíků pro
    poštovní a kurýrní služby
   - námořní a pobřežní vodní přepravu nákladů j. n.

 50.20.2 Pronájem námořních a pobřežních nákladních plavidel
     s obsluhou, vlečení a tlačení lodí

  50.20.21 Pronájem námořních a pobřežních nákladních plavidel
       s obsluhou

   Z:
   - pronájem a leasing všech typů nákladních plavidel se
    samostatným pohonem s obsluhou, např. tankery, lodě
    pro přepravu volně loženého suchého materiálu, nákladní
    lodě, remorkéry a rybářské lodě, pro přepravu na volném
    moři a pobřežních vodách

   N:
   - pronájem námořních a pobřežních osobních plavidel
    s obsluhou (50.10.20)
   - leasing nebo pronájem komerčních plavidel bez obsluhy
    (77.34.10)

  50.20.22 Vlečení a tlačení lodí v mořských a pobřežních
       vodách

   Z:
   - služby vlečení a tlačení lodí na moři a v pobřežních
    vodách
   Tyto služby se obvykle poskytují prostřednictvím plavidel,
   která sama nepřepravují náklad nebo cestující.
   - služby tažení a vlečení pro ropné plošiny, plovoucí
    jeřáby, plovoucí rýpadla a bóje a pro kýly a nedostavěné
    lodě

50.3 Vnitrozemská vodní osobní doprava a pronájem osobních
   plavidel s obsluhou

50.30 Vnitrozemská vodní osobní doprava a pronájem osobních
   plavidel s obsluhou

 50.30.1 Vnitrozemská vodní osobní doprava

  50.30.11 Vnitrozemská vodní osobní doprava převozními loděmi

   Z
   - osobní dopravu na řekách, kanálech, jezerech a jiných
    vnitrozemských vodních cestách, pravidelnou
    i nepravidelnou, trajekty včetně křídlových lodí a
    vznášedel
   - přepravu doprovodných vozidel, zavazadel, zvířat a
    dalších předmětů

  50.30.12 Vnitrozemská vodní osobní doprava výletními loděmi

   Z:
   - vnitrozemskou vodní výletní plavbu zahrnující dopravu,
    ubytování, stravování a jiné doplňkové služby v rámci
    jedné jízdenky (all inclusive)

  50.30.13 Vyhlídkové a výletní plavby
  50.30.19 Ostatní vnitrozemská vodní osobní doprava

   Z:
   - osobní dopravu po řekách, kanálech a jiných
    vnitrozemských vodních cestách, pravidelnou
    i nepravidelnou, plavidly jinými než trajekty a
    výletními loděmi
   - vodní taxíky

 50.30.2 Pronájem vnitrozemských osobních plavidel s obsluhou

  50.30.20 Pronájem vnitrozemských osobních plavidel
       s obsluhou

   ZT:
   - pronájem rekreačních (zábavních) plavidel pro
    vnitrozemskou plavbu s obsluhou

   N:
   - pronájem plavidel pro vnitrozemskou plavbu pro přepravu
    nákladu s obsluhou (50.40.21)
   - leasing nebo pronájem rekreačních (zábavních) plavidel
    bez obsluhy (77.21.10)
   - leasing nebo pronájem komerčních plavidel bez obsluhy
    (77.34.10)

50.4 Vnitrozemská vodní nákladní doprava, pronájem nákladních
   plavidel s obsluhou, vlečení a tlačení lodí

50.40 Vnitrozemská vodní nákladní doprava, pronájem nákladních
   plavidel s obsluhou, vlečení a tlačení lodí

 50.40.1 Vnitrozemská vodní nákladní doprava

   N:
   - manipulaci s nákladem (52.24.1)

  50.40.11 Vnitrozemská vodní doprava mraženého a chlazeného
       zboží chladírenskými plavidly

   Z:
   - vnitrozemskou vodní přepravu zmrazeného nebo chlazeného
    zboží ve speciálních chladicích komorách

  50.40.12 Vnitrozemská vodní doprava ropy tankery
  50.40.13 Vnitrozemská vodní doprava ostatních kapalných
       nebo plynných látek tankery

   Z:
   - vnitrozemskou vodní přepravu jiných kapalin a plynů,
    např. zemní plyn, metan a rafinované ropné produkty,
    ve speciálních tankerech

  50.40.14 Vnitrozemská vodní doprava intermodálních
       kontejnerů kontejnerovými loděmi

   Z:
   - vnitrozemskou vodní přepravu jednotlivých předmětů
    a balíků shromažďovaných a dopravovaných ve speciálně
    konstruovaných kontejnerech usnadňujících manipulaci
    při přepravě

  50.40.19 Ostatní vnitrozemská vodní nákladní doprava

   Z:
   - vnitrozemskou vodní přepravu nákladů j. n.

 50.40.2 Pronájem vnitrozemských nákladních plavidel s obsluhou,
     vlečení a tlačení lodí

  50.40.21 Pronájem vnitrozemských nákladních plavidel
       s obsluhou

   Z:
   - pronájem a leasing všech typů vnitrozemských nákladních
    plavidel se samostatným pohonem s obsluhou, např.
    tankery, lodě pro přepravu suchého, volně loženého
    nákladu, nákladní lodě, remorkéry a rybářské lodě

   N:
   - pronájem vnitrozemských osobních plavidel s obsluhou
    (50.30.20)
   - leasing nebo pronájem komerčních plavidel bez obsluhy
    (77.34.10)

  50.40.22 Vlečení a tlačení lodí ve vnitrozemských vodách

   Z:
   - vlečení nákladních člunů na vnitrozemských vodách a
    kanálech, pokud je poskytováno remorkéry
   - služby tažení pro ropné plošiny, plovoucí jeřáby,
    plovoucí rýpadla a bóje a pro kýly a nedostavěné lodě

   N:
   - služby remorkérů v souvislosti s přistáváním plavidel
    v přístavech a jejich odplouváním (52.22.13)

51 Letecká doprava

51.1 Letecká osobní doprava a pronájem leteckých osobních
   dopravních prostředků s obsluhou

51.10 Letecká osobní doprava a pronájem leteckých osobních
   dopravních prostředků s obsluhou

 51.10.1 Letecká osobní doprava

  51.10.11 Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava

   Z:
   - pravidelnou vnitrostátní osobní leteckou dopravu
    poskytovanou letadly různého typu (včetně vrtulníků)
    podle obvyklého letového řádu
   - přepravu doprovodných zavazadel a jiných předmětů,
    které mohou být přepravovány bez příplatku

  51.10.12 Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava,
       kromě vyhlídkových letů

   Z:
   - nepravidelnou vnitrostátní osobní leteckou dopravu
    poskytovanou letadly různého typu (včetně vrtulníků)
   - přepravu doprovodných zavazadel a jiných předmětů,
    které mohou být přepravovány bez příplatku

   N:
   - vyhlídkové lety (51.10.15)
   - pronájem leteckých dopravních prostředků s obsluhou
    (51.10.20)

  51.10.13 Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava

   Z:
   - pravidelnou mezinárodní osobní leteckou dopravu
    poskytovanou letadly různého typu (včetně vrtulníků),
    podle obvyklého letového řádu
   - přepravu doprovodných zavazadel a jiných předmětů,
    které mohou být přepravovány bez příplatku

  51.10.14 Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava

   Z:
   - nepravidelnou mezinárodní osobní leteckou dopravu
    poskytovanou letadly různého typu (včetně vrtulníků)
   - přidruženou přepravu zavazadel a jiných předmětů
    cestujících, která může být poskytována bez příplatku

   N:
   - vyhlídkové lety (51.10.15)
   - pronájem leteckých dopravních prostředků s obsluhou
    (51.10.20)

  51.10.15 Vyhlídkové lety

 51.10.2 Pronájem leteckých osobních dopravních prostředků
     s obsluhou

  51.10.20 Pronájem leteckých osobních dopravních prostředků
       s obsluhou

   Z:
   - pronájem a leasing osobních leteckých dopravních
    prostředků (včetně vrtulníků) s obsluhou, vhodných
    pro cestující a náklad
   Tyto služby jsou obvykle poskytovány na určitou dobu a
   často pro několik různých destinací

   N:
   - pronájem leteckých dopravních prostředků bez obsluhy
    (77.35.10)

51.2 Letecká nákladní doprava a kosmická doprava

51.21 Letecká nákladní doprava a pronájem leteckých nákladních
   dopravních prostředků s obsluhou

 51.21.1 Letecká nákladní doprava

   N:
   - pronájem leteckých nákladních dopravních prostředků
    s obsluhou (51.21.20)

  51.21.11 Pravidelná letecká nákladní doprava intermodálních
       kontejnerů

   Z:
   - pravidelnou leteckou přepravu jednotlivých předmětů
    a balíků shromažďovaných a dopravovaných ve speciálně
    konstruovaných kontejnerech usnadňujících manipulaci
    při přepravě

  51.21.12 Letecká doprava dopisů a balíků

   Z:
   - pravidelnou i nepravidelnou leteckou přepravu dopisů
    a balíků pro poštovní a kurýrní služby

  51.21.13 Pravidelná letecká doprava ostatních nákladů

   Z:
   - pravidelnou leteckou dopravu nákladů j. n.

  51.21.14 Nepravidelná letecká doprava ostatních nákladů

   Z:
   - nepravidelnou leteckou přepravu jednotlivých předmětů
    a balíků shromažďovaných a dopravovaných ve speciálně
    konstruovaných kontejnerech usnadňujících manipulaci
    při přepravě
   - nepravidelnou leteckou dopravu nákladů j. n.

 51.21.2 Pronájem leteckých nákladních dopravních prostředků
         s obsluhou

  51.21.20 Pronájem leteckých nákladních dopravních
       prostředků s obsluhou

   Z:
   - pronájem a leasing nákladních letadel (včetně vrtulníků)
    s obsluhou
   Tyto služby jsou obvykle poskytovány na určitou dobu a
   často pro několik různých destinací

   N:
   - pronájem leteckých dopravních prostředků bez obsluhy
    (77.35.10)

51.22 Kosmická doprava

 51.22.1 Kosmická doprava

  51.22.11 Kosmická doprava osob
  51.22.12 Kosmická doprava nákladů

   Z:
   - služby dopravy nákladů ve vesmíru
   - vypouštění a umísťování satelitů ve vesmíru

   ZT:
   - služby poskytované vesmírnými laboratořemi

52 Skladování a podpůrné služby v dopravě

52.1 Skladování

52.10 Skladování

 52.10.1 Skladování

   ZT:
   - skladování zboží v zónách zahraničního obchodu

  52.10.11 Skladování v chladírenských prostorách

   Z:
   - provoz skladu a skladování zmrazeného nebo chlazeného
    zboží včetně rychle se kazících potravin

   N:
   - mražení potravin za úplatu nebo na smluvním základě
    (subdodavatelské práce, jako součást výroby
    v oddílu 10)

  52.10.12 Skladování kapalných nebo plynných látek

   Z:
   - provoz skladu a skladování kapalin a plynů včetně
    ropy a ropných produktů, vína apod.

  52.10.13 Skladování obilí a ostatních zrnin

   Z:
   - skladování obilí
   - provoz obilných sil

  52.10.19 Ostatní skladovací služby

   N:
   - provozování parkovišť pro motorová vozidla (52.21.24)
   - správa skladů (68.20.12)
   - pronájem volného prostoru (68.20.12)

52.2 Podpůrné služby v dopravě

52.21 Služby související s pozemní a potrubní dopravou

 52.21.1 Služby související s železniční dopravou

  52.21.11 Služby tlačení a vlečení v železniční dopravě

   Z:
   - tlačení a vlečení na železnici, např. posunování
    vagonů mezi depy, na průmyslových vlečkách apod.

  52.21.19 Ostatní služby související s železniční dopravou

   Z:
   - služby osobních železničních terminálů (prodej jízdenek,
    rezervace, správa zavazadel, úschova zavazadel)
   - provozní služby železniční infrastruktury
   - další podpůrné služby pro železniční dopravu j. n.

   N:
   - služby řazení a posunování (52.21.11)
   - manipulaci s železničním nákladem v kontejnerech
    (52.24.12)
   - manipulaci s železničním nekontejnerovým nákladem
    nebo zavazadly cestujících (52.24.19)

 52.21.2 Služby související se silniční dopravou

  52.21.21 Služby související s provozováním autobusových
       nádraží, stanovišť a zastávek

   Z:
   - služby osobních terminálů související s městskou,
    příměstskou a meziměstskou autobusovou dopravou
    (prodej jízdenek, rezervace, správa zavazadel,
    úschova zavazadel)

   N:
   - manipulaci se zavazadly a nákladem (52.24.19)

  52.21.22 Služby související s provozováním dálnic

   Z:
   - služby provozování dálnic, silnic, ulic a náspů

   N:
   - provozování parkovišť pro vozidla (52.21.24)

  52.21.23 Služby související s provozováním mostů a
       tunelů
  52.21.24 Služby související s provozováním parkovišť

   Z:
   - služby parkovišť pro motorová vozidla, motocykly a
    jízdní kola poskytované v parkovacích areálech, na
    parkovištích a v parkovacích garážích, zastřešených
    i nezastřešených
   - výběr parkovného za parkování na ulicích, silnicích
    a veřejných místech

   N:
   - služby pronájmu uzamykatelných garáží nebo garážových
    stání pro vozidla na měsíc nebo rok (68.20.12)
   - služby obsluhy parkující automobily (96.09.19)

  52.21.25 Odtahová služba osobních a užitkových vozidel

   Z:
   - odtahová služba pro poškozená užitková vozidla a
    osobní automobily
   - odtahová služba pro vozidla (nepoškozená), např. za
    porušení zákazu parkování

  52.21.29 Ostatní služby související se silniční dopravou

   N:
   - čištění autobusů a ostatních dopravních prostředků
    (81.29.19)

 52.21.3 Služby související s potrubní dopravou

  52.21.30 Služby související s potrubní dopravou

52.22 Služby související s vodní dopravou

 52.22.1 Služby související s vodní dopravou

  52.22.11 Služby provozovatelů přístavů a vodních cest
       v mořských a pobřežních vodách (kromě manipulace
       s nákladem)

   Z:
   - služby provozování přístavů, jako jsou kotviště, doky,
    mola, přístavní hráze a jiné služby spojené s námořním
    terminálem, včetně služeb terminálu pro cestující
    ve spojení s mořskými a pobřežními vodami
   - služby zdymadel, lodních výtahů, jezů, propustí
   - služby majáků, majákových plavidel, bójí, značení
    kanálů a podobných navigačních prostředků

   N:
   - provozování skladů a skladování v přístavech (52.10.1)
   - služby lodivoda při přistávání a odplouvání plavidel
    (52.22.13)
   - zakotvení a odplutí za pomoci remorkéru (52.22.13)
   - služby nakládání a vykládání v přístavech:
    - pro kontejnerovaný náklad (52.24.11)
    - pro nekontejnerovaný náklad (52.24.13)
   - provoz marín (malých rekreačních přístavních
    zařízení) (93.29.19)

  52.22.12 Služby provozovatelů vnitrozemských vodních cest
       (kromě manipulace s nakladem)

   Z:
   - služby provozování a údržby kanálů nebo kanalizovaných
    řek a jiných umělých nebo přírodních vnitrozemských
    vodních cest pro lodě a čluny
   - služby zdymadel, lodních výtahů, jezů a propustí
   - služby majáků, majákových plavidel, bójí, značení
    kanálů a podobných navigačních prostředků
   - služby tažení v kanálu, jinak než tažným člunem, např.
    traktory nebo lokomotivami po tažné stezce

   N:
   - provoz skladů a skladování v přístavech (52.10.1)
   - služby lodivoda ve spojitosti se zakotvením a odplutím
    plavidel (52.22.13)
   - zakotvení a vyplutí za pomoci remorkéru (52.22.13)
   - služby nakládání a vykládání v přístavech:
    - pro kontejnerovaný náklad (52.24.11)
    - pro nekontejnerovaný náklad (52.24.13)

  52.22.13 Vedení a kotvení lodí v mořských a pobřežních
       vodách

   Z:
   - služby lodivoda včetně služby lodivodného plavidla
    na moři a pobřežních vodách pro navedení lodí do přístavů
    a z přístavů nebo kolem navigačních nástrah
   - služby remorkérů v souvislosti se zakotvením a odplutím
    plavidel všech typů na moři a v pobřežních vodách

   N:
   - tažení a tlačení v pobřežních vodách nebo na otevřeném
    moři (50.20.22)

  52.22.14 Vedení a kotvení lodí ve vnitrozemských vodách

   Z:
   - služby lodivoda včetně lodivodných plavidel pro navedení
    plavidla do přístavu nebo z přístavu nebo kolem
    navigačních nástrah ve vnitrozemských vodách
   - služby remorkérů v souvislosti se zakotvením a odplutím
    plavidel všech typů ve vnitrozemských vodách

   N:
   - tažení (vlečení) a tlačení ve vnitrozemských vodách
    (50.40.22)

  52.22.15 Záchranářské a vyprošťovací služby v mořských a
       pobřežních vodách

   Z:
   - záchranu plavidel na moři a v pobřežních vodách
   - tažné služby pro plavidla v nouzi na moři a v pobřežních
    vodách
   Tyto služby poskytují záchranu plavidlům v nouzi a
   potopeným plavidlům, jejich nákladu, včetně vyzdvižení
   potopených plavidel, narovnání nakloněných plavidel
   a uvolnění plavidel uvízlých na mělčině.

   N:
   - tažení plavidel v pobřežních vodách nebo na volném moři
    (50.20.22)
   - služby záchranných člunů, námořních hasicích člunů a
    jiných námořních vyhledávacích a záchranných služeb:
    - policejních (84.24.11)
    - jiných služeb spojených s veřejným pořádkem a
     bezpečností (84.24.19)
    - námořních hasicích člunů (84.25.11)

  52.22.16 Záchranářské a vyprošťovací služby ve vnitrozemských
       vodách

   Z:
   - záchranu plavidel ve vnitrozemských vodách
   - tažné služby pro plavidla v nouzi ve vnitrozemských
    vodách
   Tyto služby poskytují záchranu plavidlům v nouzi a
   potopeným plavidlům, jejich nákladu, včetně vyzdvižení
   potopených plavidel, narovnání nakloněných plavidel
   a uvolnění plavidel uvízlých na mělčině.

   N:
   - tažení plavidel ve vnitrozemských vodách (50.40.22)
   - služby záchranných člunů, námořních hasicích člunů a
    jiných lodních vyhledávacích a záchranných služeb:
    - policejních (84.24.11)
    - jiných služeb spojených s veřejným pořádkem a
     bezpečností (84.24.19)
    - námořních hasicích člunů (84.25.11)

  52.22.19 Ostatní služby související s vodní dopravou

   Z:
   - podpůrné služby pro vodní dopravu přímo spojené
    s plavbou j. n. a nepřímo spojené s provozem lodí
    (např. uvolnění ledu, registrace plavidel, vyzdvižení
    a uskladnění plavidel)

   N:
   - dezinfekci a hubení škůdců na plavidlech (81.29.11)
   - čištění plavidel včetně odstranění znečištění palivy
    a oleji (81.29.19)
   - služby záchranných člunů, námořních hasicích člunů a
    jiných lodních vyhledávacích a záchranných služeb:
    - odstraňování ropných skvrn (39.00)
    - policejních (84.24.11)
    - jiných, spojených s veřejným pořádkem a bezpečností
     (84.24.19)
    - námořních hasicích člunů (84.25.11)

52.23 Služby související s leteckou (a kosmickou) dopravou

 52.23.1 Služby provozovatelů letišť (kromě manipulace
     s nákladem), řízení letového provozu a ostatní služby
     související s leteckou dopravou

  52.23.11 Služby provozovatelů letišť, kromě manipulace
       s nákladem

   Z:
   - služby osobního terminálu a pozemní služby na letišti
    včetně provozu vzletových a přistávacích drah

   N:
   - manipulaci s nákladem v letištním terminálu:
    - pro kontejnerovaný náklad (52.24.12)
    - pro nekontejnerovaný náklad a zavazadla cestujících
     (52.24.19)

  52.23.12 Řízení letového provozu

       Z:
   - služby věže řízení letového provozu včetně řízení
    navádění, přistávání a vzletů

   ZT:
   - služby poskytované radarovými stanicemi umístěnými
    na letišti

   N:
   - služby pomocné radiové navigace (84.13.14)

  52.23.19 Ostatní služby související s leteckou dopravou

   Z:
   ostatní podpůrné služby pro leteckou dopravu:
   - likvidaci požárů letadel a jejich prevenci
   - údržbu letadel a související provozní služby (kromě
    oprav)
   - služby hangárů
   - tažení letadel

   N:
   - dezinfekci a ničení škůdců v letadlech (81.29.11)
   - čištění drah a odstraňování sněhu (81.29.12)
   - čištění letadel (81.29.19)
   - leteckou námořní záchrannou službu (84.24.11, 84.25.19)
   - služby škol pro nekomerční létání (85.53.12)

 52.23.2 Služby související s kosmickou dopravou

  52.23.20 Služby související s kosmickou dopravou

52.24 Manipulace s nákladem

 52.24.1 Manipulace s nákladem

  52.24.11 Manipulace s kontejnery v přístavech

   Z:
   - manipulaci s nákladem ve speciálních kontejnerech
    v přístavech
   - služby terminálů v přístavech pro kontejnerovaný
    náklad, tj. služby lodních nakladačů (tj. nakládání,
    vykládání a expedování kontejnerovaného nákladu)

  52.24.12 Manipulace s kontejnery mimo přístavy

   Z:
   - manipulaci s nákladem ve speciálních kontejnerech,
    kromě přístavů
   - služby terminálů (neumístěných v přístavech) pro
    kontejnerovaný náklad, pro všechny druhy dopravy, včetně
    nakládky a vykládky nákladních železničních vozů

  52.24.13 Manipulace s nákladem (kromě kontejnerů)
       v přístavech

   Z:
   - služby terminálů v přístavech pro nekontejnerovaný
    náklad, služby lodních nakladačů (tj. nakládání,
    vykládání a expedování nekontejnerovaného nákladu)

  52.24.19 Ostatní manipulace s nákladem

   Z:
   - manipulaci s nekontejnerovaným nákladem (kromě
    v přístavech), nebo zavazadly cestujících
   - manipulaci s nákladem související s nákladní
    přepravou j. n.

   ZT:
   - manipulaci se zavazadly na letištích a v autobusových,
    železničních a dálničních dopravních terminálech

52.29 Ostatní podpůrné služby v dopravě

 52.29.1 Služby agentur, zabývajících se přepravou nákladu

  52.29.11 Zprostředkovatelské služby v námořní dopravě
  52.29.12 Ostatní zprostředkovatelské služby v nákladní
       dopravě

   Z:
   - zprostředkování prostoru v letadlech
   - ostatní zprostředkovatelské služby spojené s nákladem
    j. n.

  52.29.19 Ostatní služby agentur, zabývajících se přepravou
       nákladu

   Z:
   - zasilatelské služby pro dopravu nákladu (zejména
    organizace a podoba přepravy v zastoupení dopravce
    nebo příjemce)
   - slučování a rozdělování nákladu

 52.29.2 Ostatní podpůrné služby v dopravě j. n.

  52.29.20 Ostatní podpůrné služby v dopravě j. n.

   Z:
   - služby klasifikace typů letadel (zvláštní povolování
    pro létání speciálních typů letadel)
   - manipulaci s nákladem, např. přechodné uložení do beden
    z důvodu ochrany zboží během tranzitu, odbednění, odběr
    vzorků, vážení zboží

53 Poštovní a kurýrní služby

53.1 Poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence

53.10 Poštovní služby, poskytované na základě poštovní licence

 53.10.1 Poštovní služby, poskytované na základě poštovní
     licence

   N:
   - služby soukromých kurýrních služeb (53.20.1)
   - služby finančního zprostředkování poskytované
    poštovními spořitelnami a službami postžira (64.19)

  53.10.11 Poštovní služby, poskytované na základě poštovní
       licence, související s novinami a periodickými
       publikacemi

   Z:
   - sběr, přepravu a doručení novin, časopisů a periodik
    pro vnitrostátní i zahraniční místa určení, poskytované
    na základě poštovní licence

  53.10.12 Poštovní služby, poskytované na základě poštovní
       licence, související s dopisy

   Z:
   - sběr, přepravu a doručení dopisů, brožur, letáků a
    podobných materiálů pro vnitrostátní i zahraniční
    místa určení, poskytované na základě poštovní licence

  53.10.13 Poštovní služby, poskytované na základě poštovní
       licence, související s balíky

   Z:
   - sběr, přepravu a doručení balíčků a balíků pro
    vnitrostátní i zahraniční místa určení, poskytované
    na základě poštovní licence

  53.10.14 Služby poštovních přepážek, poskytované na základě
       poštovní licence

   Z:
   - služby poštovních přepážek, např. prodej poštovních
    známek, manipulaci s doporučenými nebo registrovanými
    dopisy a balíky a jiné služby poštovních přepážek,
    poskytované na základě poštovní licence

  53.10.19 Ostatní poštovní služby, poskytované na základě
       poštovní licence

   Z:
   - pronájem poštovních schránek, služby "poste restante"
    a veřejné poštovní služby j. n., poskytované na základě
    poštovní licence

   N:
   - telekomunikační služby (oddíl 61)

53.2 Kurýrní a ostatní poštovní služby

53.20 Kurýrní a ostatní poštovní služby

 53.20.1 Kurýrní a ostatní poštovní služby

  53.20.11 Kurýrní služby různými dopravními prostředky

   Z:
   - sběr, přepravu a dodávku dopisů, balíčků a balíků
    pro vnitrostátní i zahraniční místa určení, poskytované
    kurýry a využívající jeden nebo více druhů dopravy,
    jinak než na základě poštovní licence
   Tyto služby mohou být poskytovány buď vlastními nebo
   veřejnými dopravními prostředky.

   ZT:
   - služby kurýrů na jízdních kolech

   N:
   - doručovací služby nákladními taxi (53.20.19)

  53.20.12 Donáška nebo rozvoz potravin do domácností
  53.20.19 Ostatní kurýrní a ostatní poštovní služby j. n.

   Z:
   - místní dodávky (doručování) nákupů, kromě potravin
   - místní dodávky (doručování) nákladními taxi

   N:
   - služby kurýrů na jízdních kolech (53.20.11)
SEKCE I - UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY
55 Ubytovací služby

55.1 Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních,
   vč. každodenního úklidu (kromě nemovitostí užívaných
   na časový úsek)

55.10 Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních,
   vč. každodenního úklidu (kromě nemovitostí užívaných
   na časový úsek)

 55.10.1 Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních,
     vč. každodenního úklidu (kromě nemovitostí užívaných
     na časový úsek)

  55.10.10 Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních,
       vč. každodenního úklidu (kromě nemovitostí užívaných
       na časový usek)

   Z:
   - ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních
    (motely, penziony atd.) s každodenním úklidem a jinými
    službami, obvykle poskytované na dny nebo týdny

55.2 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytovací služby

55.20 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytovací služby

 55.20.1 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytovací služby

  55.20.11 Ubytovací služby v chatách nebo v ubytovnách
       pro mládež

   Z:
   - ubytovací služby v mládežnických hostelech, horských
    chatách a rekreačních chatách s pokoji nebo ubytovacími
    jednotkami, s velmi omezenými úklidovými službami nebo
    bez nich

  55.20.12 Ubytovací služby v nemovitostech užívaných na
       časový úsek

   Z:
   - ubytovací služby v nemovitostech užívaných na časový úsek
    (time-share), pro návštěvníky mimo jejich obvyklé
    bydliště

  55.20.19 Ostatní krátkodobé ubytovací služby bez každodenního
       úklidu

   Z:
   - ubytovací služby v pokojích nebo ubytovacích jednotkách,
    ne s každodenními úklidovými službami, např. v bytech
    a domech pro dovolenou, bungalovech a chatách, pro osoby
    mimo jejich bydliště, obvykle poskytované na dny nebo
    týdny

55.3 Služby tábořišť a kempů

55.30 Služby tábořišť a kempů

 55.30.1 Služby tábořišť a kempů

  55.30.11 Služby tábořišť

   Z:
   - poskytování místa pro rekreační vozidlo nebo stan pro
    osoby mimo jejich bydliště, obvykle poskytované na dny
    nebo týdny

   ZT:
   - poskytování prostoru v chráněných přístřešcích nebo
    prostých táborových zařízeních pro umístění stanů
    nebo spacích pytlů

   N:
   - služby horských chat, chat a mládežnických hostelů
    (55.20.11)

  55.30.12 Služby kempů

   Z:
   - poskytování noclehu spojené se stravováním a rekreačními
    nebo školicími službami v kempu pro dospělé, mládež nebo
    děti, jako celková nabídka, je účtováno vše dohromady

55.9 Ostatní ubytovací služby

55.90 Ostatní ubytovací služby

 55.90.1 Ostatní ubytovací služby

  55.90.11 Ubytovací služby poskytované studentům na kolejích
       nebo internátech

   Z:
   - ubytovací služby internátů a kolejí, v ubytovacích
    jednotkách, které jsou při školách a univerzitách

   N:
   - ubytování účastníků konferencí nebo návštěvníků, během
    prázdnin, ve studentských ubytovnách nebo kolejích
    (55.20.19)

  55.90.12 Ubytovací služby poskytované pracovníkům
       v ubytovnách

   Z:
   - služby obvykle krátkodobého nebo sezónního ubytování
    pracovníků v dělnických ubytovnách nebo kempech

  55.90.13 Ubytovací a podobné služby v lůžkových a
       lehátkových vozech a v jiných dopravních
       prostředcích
  55.90.19 Ostatní ubytovací služby j. n.

   Z:
   - ubytovací služby v pokojích nebo ubytovacích jednotkách
    pro dlouhodobé ubytování, v penzionech nebo domovech
    mládeže a bytových klubech

   N:
   - mládežnické hostely (55.20.11)
   - studentské koleje, školní internáty (55.90.11)

56 Stravovací služby, podávání nápojů

56.1 Restaurační a mobilní stravovací služby

56.10 Restaurační a mobilní stravovací služby

 56.10.1 Restaurační a mobilní stravovací služby
    
   N:
   - podávání nápojů bez podávání jídel (56.30.10)

  56.10.11 Stravovací služby v zařízeních restauračního
       typu

   Z:
   - přípravu jídel a souvisejících nápojů v restauracích,
    kavárnách a podobných stravovacích zařízeních
    poskytujících obsluhu jednotlivých zákazníků sedících
    u stolů (včetně pultů nebo boxů) se zábavním programem
    nebo bez něho
   - přípravu jídel a souvisejících nápojů v hotelích
    nebo jiných ubytovacích zařízeních

   Obvykle je poskytována obsluha jednotlivých zákazníků
   sedících u stolů (včetně pultů nebo boxů).

  56.10.12 Stravovací služby v železničních jídelních vozech
       nebo na lodích

   Z:
   - přípravu jídel a souvisejících nápojů v dopravních
    prostředcích, např. ve vlacích nebo na palubách lodí
   Obvykle je poskytována obsluha jednotlivých zákazníků
   sedících u stolů (včetně pultů nebo boxů).
   - služby jídelních vozů

  56.10.13 Stravovací služby v samoobslužných zařízeních

   Z:
   - servírování jídel ve vymezených a samoobslužných
    zařízeních poskytujících sezení u stolů, ale bez
    obsluhy, jako jsou:
    - zařízení rychlého občerstvení se sezením
    - jídelny

   N:
   - poskytování jídel v zařízeních bez obsluhy, která
    nenabízejí sezení (56.10.19)
   - závodní stravování v továrnách, úřadech a školní
    stravování, na základě koncese (56.29.20)

  56.10.19 Jiné stravovací služby bez obsluhy a možnosti
       sezení

   Z:
   - služby jiného poskytování jídel a souvisejících
    nápojů ve stáncích, stáncích rychlého občerstvení a
    zařízeních připravujících jídla pro odnos atd.
   - služby podávání zmrzliny a moučníků na vyhrazených
    místech (např. dvorany, haly)
   - poskytování jídel a občerstvení prodejními automaty
    přímo v místech, kde jsou jídla připravována
   - mobilní stravovací služby, tj. příprava a poskytování
    jídel a nápojů k okamžité spotřebě z motorizovaných
    vozidel nebo nemotorizovaných vozíků

   Tyto služby se poskytují bez míst k sezení a bez obsluhy.

   N:
   - poskytování jídel a občerstvení prodejními automaty,
    příprava jídla není v místě prodejních automatů
    (47.00.1, 47.00.2)

56.2 Cateringové a ostatní stravovací služby

56.21 Cateringové služby

 56.21.1 Cateringové služby

  56.21.11 Dodávky hotových jídel do domácností

   Z:
   - služby přípravy a dodání jídel na smluvním základě,
    poskytované soukromým osobám/domácnostem, do místa
    určení zákazníkem, pro určitou akci

  56.21.19 Ostatní cateringové služby

   Z:
   - ostatní služby přípravy a dodávky jídel na základě
    smlouvy se zákazníkem, do prostor nebo lokalit
    institucionálních, vládních, obchodních, průmyslových,
    sídelních nebo jiných, určených zákazníkem, pro
    zvláštní akce

56.29 Ostatní stravovací služby

 56.29.1 Stravovací služby poskytované na základě smlouvy

  56.29.11 Stravovací služby poskytované na základě smlouvy
       dopravcům

   Z:
   - přípravu a dodávku jídel na smluvním základě pro letecké
    společnosti a jiné dopravní společnosti

  56.29.19 Ostatní stravovací služby poskytované na základě
       smlouvy

   Z:
   - přípravu a dodávku jídel na smluvním základě pro
    zákazníky na určitou dobu, např.služby stravování na
    základě koncese pro sportovní akce a podobné příležitosti

   N:
   - služby jídelen (56.29.20)

 56.29.2 Služby závodních, školních a podobných jídelen

  56.29.20 Služby závodních, školních a podobných jídelen

   Z:
   - stravovací služby na základě koncese, tj. poskytování
    provozních služeb provozovateli stravovacích zařízení,
    jako jsou jídelny a bufety
   Poskytovaní jídel a nápojů obvykle je za sníženou cenu
   pro skupiny osob splňujících jasné podmínky, které jsou
   obvykle svázány s odbornou povahou, jako jsou zařízení
   (jídelny, kuchyně, menzy) na sportovištích, v továrnách,
   úřadech, školách, univerzitách, také jídelny a kantýny
   pro členy ozbrojených sil atd.

56.3 Služby podávání nápojů

56.30 Služby podávání nápojů

 56.30.1 Služby podávání nápojů

  56.30.10 Služby podávání nápojů

   Z:
   - podávání nápojů, většinou alkoholických, v barech,
    pivnicích, nočních klubech, diskotékách a podobných
    zařízeních se zábavním programem nebo bez něho

   Zahrnuty jsou jak služby poskytované v barech, v barech
   hotelů nebo jiných ubytovacích zařízení, tak v dopravních
   prostředcích, např. ve vlacích nebo na palubách lodí.

   N:
   - prodej balených nápojů (47.00.25, 47.00.26)
   - maloobchodní prodej nápojů v prodejních automatech
    (47.00.26)
   - poskytování stravovacích služeb a souvisejících nápojů
    (56.10.1)
   - poskytování jídla, občerstvení a nápojů prostřednictvím
    automatů (47.00.1, 47.00.2)
   - provozování diskoték a tanečních parketů bez podávání
    nápojů (93.29.19)
SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
58 Vydavatelské služby

58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní
   vydavatelské služby

58.11 Vydávání knih

 58.11.1 Knihy v tištěné podobě

  58.11.11 Učebnice v tištěné podobě

   Z:
   - tituly vydávané především jako učební materiály pro
    studenty a učitele v řádných studijních programech. Tyto
    knihy obecně obsahují souhrn určitých znalostí a/nebo
    otázky k procvičení doplněné textem. Zahrnuty jsou
    učebnice, manuály pro učitele a zdrojové materiály, jakož
    i interaktivní materiály.

  58.11.12 Odborné, technické a vědecké knihy v tištěné podobě

   Z:
   - specializované tituly obsahující výsledky výzkumů,
    odborné poznatky a/nebo informace určené pro akademickou
    a výzkumnou komunitu nebo používané jednotlivci v praxi
    v určitých povoláních, jako jsou právníci, lékaři,
    elektrotechnici, účetní, obchodní nebo počítačoví
    odborníci

  58.11.13 Knihy pro děti v tištěné podobě

   Z:
   - tituly vydávané pro děti, včetně obrázkových knih a
    knih, které nejsou učebnice, jako jsou:
    - beletrie a literatura faktu
    - referenční knihy (příručky)
    - soubory kniha + hračka
    - mluvící knihy
    - omalovánky

   N:
   - nalepovací knihy (58.19.19)

  58.11.14 Slovníky a encyklopedie v tištěné podobě

   Z:
   - tituly vydané pro obecné referenční účely a zaměřené
    na širokou veřejnost, např.:
    - slovníky
    - encyklopedie
    - tezaury
   - vydání těchto titulů na pokračování

   N:
   - atlasy a jiné knihy s mapami (58.11.15)

  58.11.15 Atlasy a jiné knihy obsahující mapy v tištěné
       podobě

  58.11.16 Zeměpisné, hydrografické a podobné mapy v tištěné
       podobě, v jiné formě než knižní

   N:
   - glóby (32.99.59)

  58.11.19 Ostatní knihy, brožury apod. v tištěné podobě

   Z:
   - knihy obecného zájmu vydávané pro širokou veřejnost.
    Zahrnují beletrii a literaturu faktu, poezii a drama,
    náboženské knihy, bible a zpěvníky, literaturu
    o historii, politice, biografii, bydlení a zahradě,
    příručky s návody na konkrétní činnosti, kuchařky,
    cestovní průvodce atd.

   N:
   - zvukové knihy (58.11.20)

 58.11.2 Knihy na discích, kazetách nebo jiných fyzických
     nosičích

  58.11.20 Knihy na discích, kazetách nebo jiných fyzických
       nosičích

   Z:
   - fyzická média (CD-ROM, pásek atd.) obsahující zvukové
    knihy, tj. zvukové záznamy čteného textu knihy
   - fyzická média (CD-ROM, disketa, mikrofilm, mikrofiš
    atd.) s nezvukovým záznamem textového materiálu
    z periodik, učebnic, referenčních knih a jiných zdrojů

 58.11.3 Knihy on-line

  58.11.30 Knihy on-line

   Z:
   - on-line knihy, včetně učebnic, obecných referenčních
    knih, jako jsou atlasy a jiné knihy s mapami či schématy,
    slovníky a encyklopedie

 58.11.4 Prostor pro reklamu v knihách

  58.11.41 Prostor pro reklamu v knihách v tištěné podobě
  58.11.42 Prostor pro reklamu v knihách v elektronické
       podobě

 58.11.5 Vydávání knih na základě honoráře nebo smlouvy

  58.11.50 Vydávání knih na základě honoráře nebo smlouvy

 58.11.6 Licenční služby ke knihám

  58.11.60 Licenční služby ke knihám

   Z:
   - licenční služby k právům reprodukovat, distribuovat
    či používat v jiných dílech literární originály, jako
    jsou knihy, brožury, letáky, mapy, apod.

   N:
   - pronájem knih (77.29.19)

58.12 Vydávání adresářů a jiných seznamů

 58.12.1 Adresáře a jiné seznamy v tištěné podobě nebo na
     fyzických nosičích

  58.12.10 Adresáře a jiné seznamy v tištěné podobě nebo
       na fyzických nosičích

   Z:
   - publikace obsahující soubor systematicky uspořádaných
    kontaktních informací. Často jsou zde zahrnuty popisné
    informace o osobách, organizacích, publikacích nebo
    jiných subjektech. Patří sem např.:
    - telefonní seznamy
    - podnikové a obchodní adresáře
    - seznamy měst a obcí

   N:
   - originální kompilace adres (63.99.20)

 58.12.2 Adresáře a jiné seznamy on-line

  58.12.20 Adresáře a jiné seznamy on-line

   Z:
   - on-line poskytování souborů systematicky uspořádaných
    kontaktních informací. Často jsou zde zahrnuty popisné
    informace o osobách, organizacích, publikacích nebo
    jiných subjektech. Patří sem např.:
    - telefonní seznamy
    - podnikové a obchodní adresáře
    - seznamy měst a obcí

 58.12.3 Licenční služby k právu užívat adresáře a jiné seznamy

  58.12.30 Licenční služby k právu užívat adresáře a jiné
       seznamy

58.13 Vydávání novin

 58.13.1 Noviny v tištěné podobě

  58.13.10 Noviny v tištěné podobě

   Z:
   - noviny vycházející alespoň čtyřikrát týdně     pokrývající
    více témat a určené pro širokou veřejnost

   ZT:
   - inzertní noviny vydávané alespoň čtyřikrát týdně

 58.13.2 Noviny on-line

  58.13.20 Noviny on-line

   Z:
   - on-line noviny vydávané na internetu, kde je hlavní
    obsah aktualizován alespoň čtyřikrát týdně v pevných
    intervalech, obvykle každodenně, ať již za předplatné
    nebo zdarma
   - části novin, jako jsou titulky, zasílané e-mailem
    pravidelně jednou denně nebo častěji

   N:
   - digitální archivy (91.01.12)

 58.13.3 Prostor pro reklamu v novinách

  58.13.31 Prostor pro reklamu v novinách v tištěné podobě
  58.13.32 Prostor pro reklamu v novinách v elektronické
       podobě

58.14 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací

   Z:
   - noviny, časopisy a periodika vydávané méně než
    čtyřikrát týdně

   N:
   - noviny a periodika vydávané alespoň čtyřikrát týdně
    (58.13)

 58.14.1 Časopisy a ostatní periodické publikace v tištěné
     podobě

   N:
   - on-line periodika (58.14.20)

  58.14.11 Časopisy a ostatní periodické publikace pro širokou
       veřejnost v tištěné podobě

   Z:
   - periodika pokrývající více témat, určená pro širokou
    veřejnost. Tyto publikace mohou obsahovat např.:
    všeobecné zprávy, ekonomické zprávy, informace na téma
    osobních financí, obecných zájmů a jiné (zahrnují články,
    obrázky atd.)

  58.14.12 Obchodní, odborné a akademické časopisy a ostatní
       periodické publikace v tištěné podobě

  58.14.19 Časopisy a ostatní periodické publikace v tištěné
       podobě

 58.14.2 Časopisy a ostatní periodické publikace, on-line

  58.14.20 Časopisy a ostatní periodické publikace, on-line

   Z:
   - on-line poskytování časopisů a jiných periodik vydávaných
    na internetu, jejichž hlavní obsah je aktualizován méně
    než čtyřikrát týdně v pevných intervalech, obvykle týdně
    nebo měsíčně, ať již za předplatné nebo zdarma
   - části periodik, jako jsou titulky, pravidelně zasílané
    e-mailem

   N:
   - digitální archivy (91.01.12)

 58.14.3 Prostor pro reklamu v časopisech a ostatních
     periodických publikacích

  58.14.31 Prostor pro reklamu v časopisech a ostatních
       periodických publikacích v tištěné podobě
  58.14.32 Prostor pro reklamu v časopisech a ostatních
       periodických publikacích v elektronické podobě

 58.14.4 Licenční služby k časopisům a ostatním periodickým
     publikacím

  58.14.40 Licenční služby k časopisům a ostatním periodickým
       publikacím

58.19 Ostatní vydavatelské služby

 58.19.1 Ostatní služby v oblasti vydávání tiskovin

  58.19.11 Dopisnice nebo pohlednice, karty s osobními
       pozdravy, zprávami nebo oznámeními v tištěné podobě
  58.19.12 Obrazy, kresby a fotografie
  58.19.13 Obtisky a kalendáře v tištěné podobě
  58.19.14 Nepoužité poštovní, kolkové nebo podobné známky;
       papír s natištěnými známkami; šekové tiskopisy;
       bankovky, akcie, dluhopisy a podobné cenné papíry
  58.19.15 Reklamní a propagační tiskoviny, obchodní katalogy
       a podobné výrobky v tištěné podobě

   N:
   - tištěné inzertní noviny (58.13.10)

  58.19.19 Ostatní tiskoviny

   ZT:
   - nalepovací knihy

 58.19.2 Ostatní on-line obsah

  58.19.21 On-line obsah pro dospělé

   Z:
   - služby související s poskytováním obsahu s tématikou
    pro dospělé, sexuálně explicitního obsahu publikovaného
    nebo vysílaného po internetu, včetně grafiky, živých
    záběrů, interaktivních představení a virtuálních
    činností. Platby mohou být formou předplatného, členského
    poplatku nebo poplatku za shlédnutí.

   N:
   - obsah pro dospělé v on-line novinách, periodikách a
    knihách (58.11.30, 58.13.20, 58.14.20)
   - obsah pro dospělé v digitálních archivech (91.01.12)

  58.19.29 Ostatní on-line obsah j. n.

   Z:
   - jiný on-line obsah nezahrnutý výše, jako např.
    pohlednice, kalendáře, reprodukce uměleckých děl
   - statistiky a podobné informace publikované on-line

   ZT:
   - kotaci cen akcií zveřejňovaných prostřednictvím
    informačního serveru

   N:
   - on-line poskytování softwaru (hosting aplikací a
    poskytování servisu k aplikacím) (63.11)

 58.19.3 Licenční služby k ostatním tiskovinám

  58.19.30 Licenční služby k ostatním tiskovinám

   Z:
   - licenční služby k právům reprodukovat, distribuovat
    či používat v jiných dílech umělecké originály, jako
    jsou reprodukce a přetisky originálních uměleckých děl
   - licenční služby pro jiné tištěné materiály chráněné
    autorským právem, jako jsou kalendáře, pohlednice,
    fotografie atd.

58.2 Vydávání softwaru

58.21 Vydávání počítačových her

 58.21.1 Počítačové hry, na fyzickém nosiči

  58.21.10 Počítačové hry, na fyzickém nosiči

 58.21.2 Počítačové hry, stažitelné z internetu

  58.21.20 Počítačové hry, stažitelné z internetu

   Z:
   - elektronické soubory obsahující počítačové hry, které
    mohou být staženy a uloženy na místním zařízení

 58.21.3 On-line hry

  58.21.30 On-line hry

   Z:
   - poskytování her, které se hrají na internetu, jako
    jsou:
    - RPG hry
    - strategické hry
    - akční hry
    - karetní hry
    - dětské hry
   Platby mohou být formou předplatného nebo poplatku za
   použití.

   N:
   - on-line hazardní hry (92.00.14)

 58.21.4 Licenční služby k právu užívat počítačové hry

  58.21.40 Licenční služby k právu užívat počítačové hry

   Z:
   - licenční služby k právům reprodukovat, distribuovat
    či používat v jiných dílech počítačové programy, popisy
    programů a podpůrné materiály pro počítačové hry

   N:
   - získávání práv a vydávání (oddíl 58)
   - standardní software (nikoli na zakázku) na fyzickém
    nosiči (58.2)
   - omezené licence pro koncového uživatele jako součást
    balení standardního softwaru (58.2)

58.29 Vydávání ostatního softwaru

 58.29.1 Systémový software, na fyzickém nosiči

  58.29.11 Operační systémy, na fyzickém nosiči

   Z:
   - základní software, který ovládá rozhraní s periferním
    hardwarem, rozvrhuje úkoly, přiřazuje paměť a prezentuje
    standardní interface uživateli, pokud není v provozu
    žádná aplikace. Zahrnuje všechny klientské i síťové
    operační systémy.

  58.29.12 Síťový software, na fyzickém nosiči

   Z:
   - software, který je užíván pro řízení, monitorování,
    správu a komunikaci s operačními systémy, sítěmi,
    síťovými službami, databázemi, aplikacemi pro ukládání
    dat a síťovými aplikacemi, a to integrovaným
    a kooperativním způsobem po celé síti z centrálního
    místa. Patří sem veškerý síťový software, software
    serverů, bezpečnostní a kódovací software, aplikační
    programové vybavení atd.

  58.29.13 Software pro správu databází, na fyzickém nosiči

   Z:
   - programy umožňující ukládat, měnit a získávat informace
    z databáze. Existuje řada různých typů systémů pro správu
    databází (DBMS) od malých, provozovaných na stolních
    počítačích, po rozsáhlé, fungující na sálových počítačích
    (např. Oracle).

  58.29.14 Vývojářské nástroje a programovací jazyky, na
       fyzickém nosiči

   Z:
   - software používaný jako pomůcka při vývoji a/nebo
    vytváření počítačových programů
   - softwarové produkty, které pomáhají profesionálním
    vývojářům při navrhování, vývoji a implementaci různých
    softwarových systémů a řešení.

 58.29.2 Aplikační software, na fyzickém nosiči

  58.29.21 Aplikace pro obecné obchodní a domácí použití,
       na fyzickém nosiči

   Z:
   - software používaný pro všeobecné podnikové účely ke
    zvýšení produktivity nebo v domácnosti pro zábavu,
    referenční a vzdělávací účely. (Zahrnuje kancelářské
    sady aplikací, jako jsou zpracování textů, tabulkové
    procesory, jednoduché databáze, grafické aplikace,
    software pro řízení projektů, počítačový vzdělávací
    software, referenční programy, domácí vzdělávání atd.)

  58.29.29 Ostatní aplikační software, na fyzickém nosiči

   Z:
   - meziodvětvový aplikační software, tj. software navržený
    k provádění a/nebo řízení konkrétních podnikových funkcí
    nebo procesů, který není určen k použití pouze v jednom
    průmyslovém odvětví.
    (Zahrnuje profesionální software pro účetnictví, řízení
    lidských zdrojů, řízení vztahů se zákazníky, software
    "Geographic Information Systém", software pro tvorbu
    webových stránek atd.)
   - aplikační software specializovaný na konkrétní oblast
    podnikání, tj. software se širokou škálou funkcí pro
    podniky operující v určitém odvětví, jako pro výrobu,
    maloobchod, zdravotnictví, inženýring, restaurace atd.
   - úzce specializovaný software, tj. malé počítačové
    programy, které provádějí konkrétní úkoly, příkladem
    jsou kompresní programy, antiviry, vyhledávače, fonty,
    prohlížeče souborů, software pro rozeznání hlasu (tento
    software se liší od jiných aplikačních softwarů
    velikostí, cenou a složitostí)
   - aplikační software j. n.

 58.29.3 Software, stažitelný z internetu

   Tato kategorie zahrnuje:
   - elektronické soubory obsahující software, které mohou
    být staženy a uloženy na místním zařízení pro pozdější
    spuštění/instalaci

  58.29.31 Systémový software, stažitelný z internetu
  58.29.32 Aplikační software, stažitelný z internetu

 58.29.4 On-line software

  58.29.40 On-line software

   Z:
   - software pro spouštění on-line

   N:
   - on-line hry (58.21.30)
   - software ke stažení (58.29.3)
   - on-line hazardní hry (92.00.14)

 58.29.5 Licenční služby k právu užívat počítačový software

  58.29.50 Licenční služby k právu užívat počítačový software

   Z:
       - licenční služby k právu reprodukovat, distribuovat či
    používat v jiných dílech počítačové programy, popisy
    programů a podpůrné materiály pro systémové i aplikační
    software. To platí pro různé úrovně licenčních práv:
    - právo reprodukovat a distribuovat software
    - právo používat součásti softwaru pro vytváření jiných
     softwarových produktů nebo pro zahrnutí těchto součástí
     do jiných softwarových produktů

   N:
   - omezené licence pro koncového uživatele jako součást
    softwaru (58.29.1 - 58.29.4)

59 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů, zvukových
  nahrávek a hudební vydavatelská činnost

59.1 Služby v oblasti kinematografie, videa a televizních
   programů

59.11 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů a
   související služby; originály filmů, videozáznamů apod.

 59.11.1 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů

  59.11.11 Produkce filmů

   Z:
   - produkci a realizaci filmů, vč. animovaných kreslených
    filmů, primárně určených pro promítání v kinech
   - produkci a realizaci filmů všeho druhu (seriálů,
    televizních filmů, vč. animovaných) primárně určených
    pro uvedení v televizi

   N:
   - výrobu fotografií a diapozitivů (74.20)

  59.11.12 Produkce propagačních nebo reklamních filmů a
       videozáznamů
  59.11.13 Produkce ostatních televizních programů

   Z:
   - produkce ostatních televizních programů, na živo nebo
    ze záznamu, jako jsou diskuse, zábava, sport atd.

   N:
   - tvorbu televizních programů a televizní vysílání
    (60.20.1)

 59.11.2 Filmy, videozáznamy a televizní programy

  59.11.21 Originály filmů, videozáznamů a televizních
       programů

   Z:
   - filmy, videozáznamy a televizní programy chráněné
    autorskými právy a vyrobené bez smlouvy na přímý prodej
    (tj. se všemi průvodními vlastnickými právy); tyto
    originály se vyrábějí pro prodej, který je implicitně
    nebo explicitně chráněn autorskými právy

  59.11.22 Kinematografické filmy
  59.11.23 Filmy a jiné videozáznamy na discích, kazetách
       nebo jiných fyzických nosičích

   Z:
   - fyzické nosiče (CD, kazety a vinylové desky atd.
    kromě kinematografických filmů) obsahující videozáznamy

   N:
   - maloobchodní prodej DVD vyrobených jinou osobou
    (47.00.64)
   - originální nahrávky vyrobené pro přímý prodej (tj. se
    všemi vlastnickými právy) (59.11.21)
   - zvukové disky a pásky (59.20.3)

  59.11.24 Filmy a jiné videozáznamy, stažitelné z internetu

   Z:
   - elektronické soubory obsahující filmy a jiné
    videozáznamy, které mohou být staženy z internetu
    a uloženy na místním zařízení

 59.11.3 Prodej reklamního prostoru nebo času ve filmech,
     videozáznamech a televizních pořadech

  59.11.30 Prodej reklamního prostoru nebo času ve filmech,
       videozáznamech a televizních pořadech

59.12 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů

 59.12.1 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních
     programů

  59.12.11 Audiovizuální editační služby

   Z:
   - sestavování a uspořádávání obrazových a zvukových prvků
    audiovizuálního díla (film, video, digitální média atd.)
    pomocí analýzy, vyhodnocení a výběru scén s ohledem
    na kontinuitu scénáře a zábavní hodnotu za použití
    speciálních pracovních postupů a technického zařízení,
    jako jsou prohlížeče, projektory a digitální střihačská
    zařízení; proces zahrnuje zařazení záběrů vybraných
    z filmových a video knihoven do filmu nebo videa

  59.12.12 Převody a rozmnožování původních verzí

   Z:
   - převody, tj. převedení audiovizuálního díla (film,
    video, digitální média atd.) z jednoho formátu do
    jiného za účelem přizpůsobení produkce formátu zvolenému
    pro své prezentační či uchovávací vlastnosti (např.
    vytvoření záložních originálních (masterových) záznamů
    nebo kopií, protože kvalita originálu se snižuje);
    příkladem může být přenos obsahu kinofilmu na pásek,
    pásku na kinofilm, digitálního média na kinofilm,
    digitálního média na pásek, diapozitivů na video,
    fotografií na video atd.
   - vytvoření duplikátů a kopií audiovizuálních prací
    jiných než filmu, tj. reprodukování audiovizuálních
    děl (video, digitální média atd.) ve velkém i malém
    nákladu, a to pro nejrůznější účely; tyto reprodukce
    mohou být vyrobeny v nejrůznějších formátech, vč. VHS,
    DVD, streamingu atd.

  59.12.13 Barevná korekce a digitální restaurování

   Z:
   - elektronickou barevnou korekci, tj. přidání, úpravu
    nebo vyjmutí barvy z audiovizuálního díla (film, video
    nebo digitální média atd.) za použití digitálních technik
   - digitální restaurování audiovizuálních děl, tj.
    odstraňování škrábanců z audiovizuálních děl (film, video
    nebo digitální média atd.) za použití digitálních technik
    s cílem připravit film pro proces převodu

  59.12.14 Vizuální efekty

   Z:
   - přidávání vizuálních efektů do audiovizuálních děl
    (film, video nebo digitální média atd.) aplikováním
    fotografických nebo digitálních technik na dílo po
    ukončení základního fotografování nebo filmování,
    např. miniaturizace, optické a digitální efekty, matování,
    kopírování přes sebe (dvou negativů nebo pozitivů),
    stmívání a vinětování

  59.12.15 Animace

   Z:
   - vytváření obrazů, abstraktních vzorů a podobných
    originálních kompozic za použití nejrůznějších technik,
    vč. počítačové animace nebo posloupnosti kreseb
   - animace s hlínou (animace osob a předmětů vytvořených
    z hlíny)

  59.12.16 Titulkování

   Z:
   - popisování audiovizuálních děl, tj. přidávání textu
    do audiovizuálního díla (film, video nebo digitální
    média atd.) za použití generátoru znaků nebo systému
    generování popisných dat, včetně:
    - otevřeného popisování, které vytváří text vždy
     viditelný na promítací ploše
    - uzavřeného popisování, které vytváří text volitelně
     viditelný na promítací ploše dle volby uživatele
   - titulkování audiovizuálních děl, tj. vložení typů
    a grafických prvků pro identifikaci a vylepšení
    audiovizuálního díla (film, video nebo digitální
    média atd.) pomocí textů včetně úvodních titulků,
    závěrečných titulků a slov
   - tvorba podtitulků audiovizuálních děl, tj. vkládání
    textu do obrazu, který překládá dialogy a titulky
    originálního audiovizuálního díla (film, video nebo
    digitální média atd.) do jazyka země, kde se film
    nebo video uvádí

  59.12.17 Editace zvuku a zvukový design

   Z:
   - vytváření, vkládání a záznam zvukových prvků (dialog,
    hudba, zvuky a ticho) audiovizuálního díla (film, video
    nebo digitální média atd.) pro zvukovou stopu, která
    synchronizuje zvukovou část díla s obrazovou:
    - skládání, nahrávání, míchání a přidávání originální
     hudby a zvuku do zvukové stopy audiovizuálního díla
    - záznam hudby, který je časován podle sekvencí
     audiovizuálního díla
    - míchání a záznam licencované a klientem dodané hudby
     a zvuků pro přidání do zvukové stopy audiovizuálního
     díla
    - přidání licencované a klientem dodané hudby a zvuku
     do zvukové stopy audiovizuálního díla a synchronizace
     zvukových prvků s vizuálními prvky díla
    - licenční služby a/nebo zprostředkovatelské služby
     pro licencování hudby a zvuku spojené s mícháním nebo
     přidáváním originálů do jiných děl

  59.12.19 Ostatní služby v oblasti postprodukce filmů,
       videozáznamů a televizních programů

   Z:
   - další postprodukční služby pro audiovizuální díla
    (film, video, digitální média atd.) včetně konverze
    formátů, komprese atd.

59.13 Licenční a distribuční služby k filmům, videozáznamům
   a televizním programům

 59.13.1 Licenční a distribuční služby k filmům, videozáznamům
     a televizním programům

  59.13.11 Licenční služby k filmovým právům a příjmům
       z těchto práv

   Z:
   - licenční služby k právům reprodukovat, distribuovat
    či používat v jiných dílech zábavní originály, jako
    je vysílání nebo uvádění originálních filmů, televizních
    programů, nahraných pásků, videí

   N:
   - půjčování videopásků a disků (77.22.10)

  59.13.12 Ostatní služby v oblasti distribuce filmů,
       videozáznamů a televizních programů

   Z:
   - udělování povolení k uvedení, vysílání a půjčení
    audiovizuálních děl, která jsou implicitně nebo
    explicitně chráněna autorskými právy vlastněnými
    majitelem licence, vč. hraných nebo animovaných
    filmů, videí, digitálních médií apod., obvykle
    určených pro kina, televizi, trh s domácím videem atd.
   - distribuci příjmů z filmů., videa a televizních
    programů kinům, televizním sítím a stanicím a těm,
    kteří díla uvádějí

59.14 Promítání filmů

 59.14.1 Promítání filmů

  59.14.10 Promítání filmů

   Z:
   - promítání filmů v kinech (vč. letních) nebo filmových
    klubech, soukromých promítacích sálech a v jiných
    předváděcích zařízeních

59.2 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské
   služby

59.20 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské
   služby

 59.20.1 Pořizování zvukových nahrávek a záznamů naživo;
     originály zvukových nahrávek

  59.20.11 Pořizování zvukových nahrávek

   Z:
   - služby související s převodem zvuků, slov a hudby do
    stálého fyzického formátu za použití specializovaného
    technického zařízení nahrávacího studia

   N:
   - živé nahrávky provedené mimo studio, jako jsou
    koncertní sály, otevřené scény nebo konferenční
    centra (59.20.12)
   - pronájem nahrávacího studia nebo nahrávací     techniky
    bez obsluhy, tj. tehdy, kdy klient dodává vlastní
    techniky a obsluhu zařízení (77.39.19)

  59.20.12 Pořizování záznamů naživo

   Z:
   - veškeré nahrávací služby v exteriéru při nahrávání
    živých veřejných akcí, jako jsou konference, semináře,
    setkání nebo koncerty atd.
   - nahrávání živého rozhlasového vysílání prováděné ve
    zvukovém nahrávacím studiu

   N:
   - jiné nahrávací služby prováděné ve studiu (59.20.11)

  59.20.13 Originály zvukových nahrávek

   Z:
   - originální nahrávky zvuků, slov a hudby převedené do
    digitálního nebo analogového formátu

   N:
   - originály rozhlasových programů (59.20.22)

 59.20.2 Tvorba rozhlasových programů; originály rozhlasových
     programů

  59.20.21 Tvorba rozhlasových programů
  59.20.22 Originály rozhlasových programů

   Z:
   - rozhlasové programy chráněné autorskými právy vyrobené
    bez smlouvy pro přímý prodej (tj. se všemi průvodními
    vlastnickými právy); tyto originály jsou vyráběné pro
    prodej, který je implicitně nebo explicitně chráněn
    autorskými právy

 59.20.3 Hudební vydavatelské služby

   N:
   - maloobchodní prodej tištěných notových zápisů cizí
    výroby (47.00.58)
   - poskytování licence k tisku nebo kopírování hudební
    skladby (59.20.41)

  59.20.31 Hudebniny v tištěné podobě

   Z:
   - hudební skladby v tištěné podobě:
    - tisky vlastních skladeb
    - tisky skladeb chráněných autorským právem, ke kterým
     vydavatel získal právo je vydávat
   Skladby v tištěné formě se distribuují jako notové listy,
   folia nebo knihy v tištěné podobě jak velkoobchodníkům, tak
   maloobchodníkům, a to za účelem jejich užití spotřebitelem.

  59.20.32 Notové záznamy v elektronické podobě

   Z:
   - hudební skladby (jejich notové zápisy) v elektronické
    podobě

  59.20.33 Hudební audiodisky, kazety nebo jiné fyzické nosiče
  59.20.34 Ostatní audiodisky a kazety

   N:
   - zvukové knihy a pásky (58.11.20)

  59.20.35 Hudba, stažitelná z internetu

   Z:
   - elektronické soubory obsahující hudební zvukové nahrávky,
    které mohou být staženy z internetu a uloženy na místním
    zařízení

 59.20.4 Licenční služby k právu užívat originální zvukové
     nahrávky

  59.20.40 Licenční služby k právu užívat originální zvukové
       nahrávky

   Z:
   - licenční služby k právům reprodukovat, distribuovat či
    používat v jiných dílech hudební originály, jako jsou
    nahrávky, nahrané pásky a přetisky

   N:
   - pronájem hudebních CD, DVD a pásků (77.29.11)

60 Tvorba programů a vysílání

60.1 Rozhlasové vysílání

60.10 Rozhlasové vysílání

 60.10.1 Rozhlasové vysílání; originály rozhlasového vysílání

  60.10.11 Tvorba rozhlasových programů a rozhlasového vysílání

   Z:
   - výběr rozhlasových programů, jejich sestavování a
    vysílání
   - výrobu rozhlasových programů kombinovanou s vysíláním

   N:
   - výrobu rozhlasových programů bez vysílání (59.20.21)

  60.10.12 Originály rozhlasového vysílání

   Z:
   - originální rozhlasový obsah, který lze chránit jako
    duševní vlastnictví, vyrobený pro přenášení

 60.10.2 Programy rozhlasových stanic

  60.10.20 Programy rozhlasových stanic

   Z:
   - sestavy rozhlasových programů a vysílání tvořící denní
    program stanice, jenž je distribuovaný třetí osobou

 60.10.3 Reklamní čas v rozhlase

  60.10.30 Reklamní čas v rozhlase

60.2 Tvorba televizních programů a televizní vysílání; originály
   televizního vysílání; originály televizního vysílání;
   programy televizních kanálů a reklamní čas v televizi

60.20 Tvorba televizních programů a televizní vysílání;
   originály televizní ho vysílání; originály televizního
   vysílání; programy televizních kanálů a reklamní čas
   v televizi

 60.20.1 Tvorba televizních programů a televizní vysílání

   N:
   - výrobu programových prvků nespojenou s vysíláním
    (59.11.1)
   - distribuci televizních programů bez jejich tvorby
    (oddíl 61)

  60.20.11 Tvorba on-line televizních programů a on-line
       televizní vysílání, kromě předplacených kanálů

   Z:
   - výběr televizních programů, jejich sestavování a
    vysílání on-line
   - výrobu televizních programů kombinovanou s vysíláním
    on-line

  60.20.12 Tvorba ostatních televizních programů a ostatní
       televizní vysílání, kromě předplacených kanálů

   Z:
   - výběr televizních programů, jejich sestavování a
    vysílání jinak než on-line
   - výrobu televizních programů kombinovanou s vysíláním
    jinak než on-line

  60.20.13 Tvorba on-line předplacených televizních
       programů a on-line předplacené televizní vysílání

   Z:
   - výběr televizních programů, jejich sestavování a
    předplacené vysílání on-line
   - výrobu televizních programů kombinovanou s předplaceným
    vysíláním on-line
   - on-line služby kanálů poskytujících video na přání

  60.20.14 Tvorba ostatních předplacených televizních
       programů a ostatní předplacené televizní vysílání

   Z:
   - výběr televizních programů, jejich sestavování a
    předplacené vysílání jinak než on-line
   - výrobu televizních programů kombinovanou s předplaceným
    vysíláním jinak než on-line
   - služby kanálů poskytujících video na přání jiné než on-
    line

 60.20.2 Originály televizního vysílání

  60.20.20 Originály televizního vysílání

   Z:
   - originální televizní obsah, který lze chránit jako
    duševní vlastnictví, vyrobený pro přenášení

 60.20.3 Programy televizních kanálů

  60.20.31 Programy televizních kanálů, kromě předplacených
       kanálů

   Z:
   - sestavy televizních programů a vysílání, kromě
    předplacených,

  60.20.32 Programy předplacených televizních kanálů

   Z:
   - sestavy předplacených televizních programů a
    vysílání, tvořící denní program stanice, jenž je
    distribuovaný třetí osobou

 60.20.4 Reklamní čas v televizi

  60.20.40 Reklamní čas v televizi

61 Telekomunikační služby

61.1 Služby související s pevnými telekomunikačními sítěmi

61.10 Služby související s pevnými telekomunikačními sítěmi

 61.10.1 Přenos dat a zpráv

  61.10.11 Služby pevných telekomunikačních sítí - přístup
       a používání

   Z:
   - poskytování přístupu a umožnění používání veřejné
    komutované telefonní sítě pro přenos a komutování hlasu,
    dat a videa z pevného zákaznického místa nebo z pevných
    veřejných a polosoukromých mincovních a kartových
    telefonních automatů
   - příchozí a odchozí telefonování do a z vnitrostátních
    a mezinárodních destinací
   - doplňkové služby k telefonování (charakteristiky volání)
    spojené s přístupovou službou

   N:
   - poskytování doplňkových služeb k telefonování
    (charakteristik volání) v pevné síti za samostatný
    poplatek (61.10.12)
   - poskytování služby pevné soukromé přípojky (61.10.13)
   - poskytování místní smyčky pro jiné poskytovatele
    telekomunikačních služeb (61.10.20)
   - pronájem koncových zařízení (77.39.14)

  61.10.12 Doplňkové služby pevných telekomunikačních sítí

   Z:
   - poskytování služeb správy hovorů pro použití v pevném
    zákaznickém místě za poplatek oddělený od poplatku za
    přístup. Tuto službu umožňují specializované softwarové
    a databázové aplikace napojené na telekomunikační sítě.
    Patří sem služby (charakteristiky volání), jako jsou:
    - přidržení hovoru, přesměrování hovoru, identifikace
     hovoru, trojsměrné volání, zobrazení hovoru, zpětné
     volání, třídění hovorů, blokování hovorů, automatické
     zpětné volání, odpovídání na hovor a hlasová menu

  61.10.13 Služby pronájmu soukromých telekomunikačních
       sítí v rámci pevných telekomunikačních systémů

   Z:
   - poskytování pevné telekomunikační přípojky (přípojek)
    mezi určenými body pro výhradní užití klientem

   N:
   - poskytování soukromých pevných přípojek provozovatelem
    telekomunikační služby pro jiného poskytovatele
    telekomunikačních služeb (61.10.20)

 61.10.2 Přenosové služby v rámci pevných telekomunikačních
     sítí

  61.10.20 Přenosové služby v rámci pevných telekomunikačních
       sítí

   Z:
   - poskytování zařízení pevné telekomunikační sítě pro
    zahájení, ukončení nebo tranzit hovorů pro jiného
    poskytovatele telekomunikačních služeb provozovatelem
    telekomunikačních služeb
   - účtování poplatku za propojení, provedení nebo ukončení
    vnitrostátních nebo mezinárodních hovorů
   - účtování poplatků dálkovým provozovatelům za hovory
    odcházející z placeného telefonu nebo z místní sítě
    jiných provozovatelů
   - účtování poplatků za společné používání zařízení, jako
    je příslušenství stožárů
   - účtování poplatků za výhradní použití obvodů

   N:
   - přenos internetového provozu jednoho poskytovatele
    internetových služeb (ISP) pro jiného poskytovatele
    internetových služeb (ISP) v rámci pevných
    telekomunikačních sítí (61.10.41)

 61.10.3 Přenos dat prostřednictvím pevných telekomunikačních
     sítí

  61.10.30 Přenos dat prostřednictvím pevných telekomunikačních
       sítí

   Z:
   - poskytování přístupu k zařízením a službám pevné
    telekomunikační sítě zvlášť navrženým pro efektivní
    přenos dat na základě poplatku za použití

   N:
   - poskytování propojení mezi určenými body pevné
    telekomunikační sítě pro výhradní použití klientem
    (61.10.13)

 61.10.4 Služby internetu v rámci pevných telekomunikačních sítí

  61.10.41 Služby internetové páteřní sítě

   Z:
   - přenosové služby pro internetový provoz jednoho
    poskytovatele internetových služeb ( ISP) pro jiného
    poskytovatele internetových služeb (ISP) (známé     v odvětví
    jako poplatky za peering a tranzit)

  61.10.42 Přístup k úzkopásmovému internetu prostřednictvím
       pevných sítí

   Z:
   - poskytování přímého připojení na internet prostřednictvím
    pevných sítí rychlostmi nepřesahujícími 64 Kbs.
    Poskytovatel internetových služeb (ISP) může společně
    s přístupem k internetu poskytovat i bezplatné služby,
    jako jsou e-mail, prostor pro webovou stránku zákazníka,
    nástroje pro jednoduché vytvoření webové stránky, chat a
    technická podpora. Tato služba může zahrnovat i dálkový
    přístup nebo jiné druhy internetového přístupu a
    rozšíření služeb, jako jsou mezinárodní roaming a další
    e-mailové schránky obvykle za příplatek účtovaný
    zákazníkům.

  61.10.43 Přístup k širokopásmovému internetu prostřednictvím
       pevných sítí

   Z:
   - poskytování přímého připojení na internet prostřednictvím
    pevných sítí rychlostmi přesahujícími 64 Kbs.
    Poskytovatel internetových služeb (ISP) může společně
    s internetovým přístupem poskytovat i bezplatné služby,
    jako jsou e-mail, prostor pro webovou stránku zákazníka,
    nástroje pro jednoduché vytvoření webové stránky, chat a
    technická podpora. Tato služba může zahrnovat i dálkový
    přístup nebo jiné druhy internetového přístupu a
    rozšíření služeb, jako jsou mezinárodní roaming a další
    e-mailové schránky obvykle za příplatek účtovaný
    zákazníkům.

  61.10.49 Ostatní služby internetu v rámci pevných
       telekomunikačních sítí

   Z:
   - poskytování jiných telekomunikačních služeb po internetu
    v rámci pevných telekomunikačních sítí kromě
    internetového přístupu. To zahrnuje služby, jako je
    fax, telefon, hlasové konference a video konference
    po internetu.

 61.10.5 Distribuce programů do domácností prostřednictvím
     pevných sítí

  61.10.51 Distribuce programů do domácností prostřednictvím
       pevných sítí, základní programový balíček

   Z:
   - poskytování předplatitelského přístupu k základním
    programovým službám prostřednictvím pevných sítí,
    obvykle za měsíční poplatek. Tento balíček zahrnuje
    minimální počet kanálů přístupných pro předplatitele
    podle definice jednotlivých kabelových provozovatelů
    a musí být zakoupen k tomu, aby bylo možné získat
    programový balíček vyšší úrovně. Poplatky za počáteční
    připojení k síti či obnovení připojení k síti jsou
    již zahrnuty.

  61.10.52 Distribuce programů do domácností prostřednictvím
       pevných sítí, volitelný programový balíček

   Z:
   - poskytování předplatitelských programových služeb
    prostřednictvím pevných sítí navíc ke službám obsaženým
    v základním balíčku za další poplatek oddělený od
    základního měsíčního poplatku. Tato programová služba
    může být poskytována v sadách určených provozovatelem
    sítě nebo předplatitelem.

  61.10.53 Distribuce programů do domácností prostřednictvím
       pevných sítí, přímá platba za shlédnuté programy

   Z:
   - poskytování služby, kdy předplatitel má možnost shlédnout
    konkrétní program (film nebo pořad) prostřednictvím
    pevných sítí z domova za další poplatek oddělený
    od měsíčního poplatku za základní nebo volitelné balíčky

61.2 Služby související s bezdrátovými telekomunikačními sítěmi

61.20 Služby související s bezdrátovými telekomunikačními sítěmi

 61.20.1 Mobilní telekomunikační služby a služby soukromých sítí
     pro bezdrátové telekomunikační systémy

  61.20.11 Služby mobilních telekomunikačních sítí - přístup
       a využívání

   Z:
   - poskytování přístupu a umožnění využívání komutovaných
    a nekomutovaných sítí pro přenos hlasu, dat a videa, kdy
    je volání uskutečňováno z nebo na přenosném přístroj nebo
    zařízení, jako jsou mobilní telefony, PCS (osobní
    komunikační služby), ESMR (rozšířená specializovaná
    mobilní vysílačka) a satelitní telefony, pagery a mobilní
    vysílačky
   - doplňkové služby k telefonování (charakteristiky volání)
    spojené s přístupovou službou
   - poskytování služby krátkých zpráv (SMS) a multimédiálních
    zpráv (MMS)

   N:
   - poskytování doplňkových služeb k telefonování
    (charakteristik volání) v mobilní síti za samostatný
    poplatek (61.20.12)
   - poskytování bezdrátového zařízení pro výhradní použití
    zákazníkem (61.20.13)
   - poskytování bezdrátového zařízení pro zahájení, ukončení
    nebo tranzit volání pro jiného poskytovatele
    telekomunikačních služeb (61.20.20)
   - poskytování bezdrátových zařízení pro přenos dat
    z pevných míst a do pevných míst za poplatek podle
    použití (61.20.30)
   - poskytování připojení k internetu kompatibilního
    s mobilními zařízeními (61.20.4)

  61.20.12 Doplňkové služby mobilních telekomunikačních sítí

   Z:
   - poskytování služeb správy hovorů pro použití u přenosných
    přístrojů nebo zařízení za další poplatek oddělený
    od poplatku za přístup. Tuto službu umožňují speciální
    softwarové a databázové aplikace napojené na
    telekomunikační sítě. Patří sem služby (charakteristiky
    volání), jako jsou:
    - přidržení hovoru, přesměrování hovoru, identifikace
     hovoru, trojsměrné volání, zobrazení hovoru, zpětné
     volání, třídění hovorů, blokování hovorů, automatické
     zpětné volání, odpovídání na hovor a hlasová menu

  61.20.13 Služby pronájmu soukromých telekomunikačních sítí
       v rámci bezdrátových telekomunikačních systémů

   Z:
   - poskytování bezdrátového telekomunikačního propojení
    mezi určenými body pro výhradní užívání klientem

   N:
   - poskytování soukromých přípojek telekomunikačními
    provozovateli bezdrátových sítí poskytovatelům
    telekomunikační služby (61.20.20)

 61.20.2 Přenosové služby v rámci bezdrátových telekomunikačních
     sítí

  61.20.20 Přenosové služby v rámci bezdrátových
       telekomunikačních sítí

   Z:
   - poskytování bezdrátového zařízení pro zahájení, ukončení
    nebo tranzit hovorů pro jiného poskytovatele
    telekomunikačních služeb telekomunikačním provozovatelem
   - účtování poplatku za propojení, provedení nebo ukončení
    vnitrostátních nebo mezinárodních hovorů
   - účtování poplatku dálkovým provozovatelům za hovory
    odcházející z placeného telefonu nebo z místní sítě
    jiných provozovatelů
   - účtování poplatků za společné používání zařízení, jako
    je příslušenství stožárů
   - účtování poplatku za výhradní použití obvodů

   N:
   - přenos bezdrátového internetového provozu jednoho
    poskytovatele internetových služeb (ISP) pro jiného
    poskytovatele internetových služeb (ISP) (61.20.4)

 61.20.3 Přenos dat prostřednictvím bezdrátových
     telekomunikačních sítí

  61.20.30 Přenos dat prostřednictvím bezdrátových
       telekomunikačních sítí

   Z:
   - poskytování přístupu k bezdrátovým zařízením a službám
    zvlášť navrženým pro efektivní přenos dat na základě
    poplatku za použití

   N:
   - poskytování bezdrátového telekomunikačního propojení
    mezi určenými body pro výhradní použití klientem
    (61.20.13)

 61.20.4 Služby internetu v rámci bezdrátových
     telekomunikačních sítí

  61.20.41 Přístup k úzkopásmovému internetu prostřednictvím
       bezdrátových sítí

   Z:
   - poskytování přímého bezdrátového připojení na internet
    rychlostmi nepřesahujícími 64Kbs. Poskytovatel
    internetových služeb (ISP) může společně s přístupem
    k internetu poskytovat i bezplatné služby, jako jsou
    e-mail, prostor pro webovou stránku zákazníka, nástroje
    pro jednoduché vytvoření webové stránky, chat a
    technická podpora. Tato služba může zahrnovat i dálkový
    přístup nebo jiné druhy internetového přístupu a
    rozšíření služeb, jako jsou mezinárodní roaming a další
    e-mailové schránky obvykle za příplatek účtovaný
    zákazníkům.

  61.20.42 Přístup k širokopásmovému internetu prostřednictvím
       bezdrátových sítí

   Z:
   - poskytování přímého bezdrátového připojení na internet
    rychlostmi přesahujícími 64 Kbs. Poskytovatel
    internetových služeb (ISP) může společně s internetovým
    přístupem poskytovat i bezplatné služby, jako jsou
    e-mail, prostor pro webovou stránku zákazníka, nástroje
    pro jednoduché vytvoření webové stránky, chat a technická
    podpora. Tato služba může zahrnovat i dálkový přístup
    nebo jiné druhy internetového přístupu a rozšíření
    služeb, jako jsou mezinárodní roaming a další e-mailové
    schránky obvykle za příplatek účtovaný zákazníkům.

  61.20.49 Ostatní služby internetu v rámci bezdrátových
       telekomunikačních sítí

   Z:
   - poskytování jiných bezdrátových telekomunikačních
    služeb po internetu kromě internetového přístupu. To
    zahrnuje služby, jako je fax, telefon, hlasové konference
    a video konference po internetu.

 61.20.5 Distribuce programů do domácností prostřednictvím
     bezdrátových sítí

  61.20.50 Distribuce programů do domácností prostřednictvím
       bezdrátových sítí

61.3 Služby související se satelitními telekomunikačními sítěmi

61.30 Služby související se satelitními telekomunikačními sítěmi

 61.30.1 Služby související se satelitními telekomunikačními
     sítěmi, kromě distribuce satelitních programů
     do domácností

  61.30.10 Služby související se satelitními telekomunikačními
       sítěmi, kromě distribuce satelitních programů
       do domácností

   Z:
   - provozování, údržbu a poskytování přístupu k zařízením
    pro přenos hlasu, dat, textu, zvuku a videa za použití
    satelitní telekomunikační infrastruktury

   ZT:
   - poskytování přístupu     na internet provozovatelem
    satelitní infrastruktury

 61.30.2 Distribuce satelitních programů do domácností

  61.30.20 Distribuce satelitních programů do domácností

   Z:
   - poskytování předplatitelského přístupu k základní škále
    programových služeb prostřednictvím satelitu obvykle
    za měsíční poplatek Tento balíček zahrnuje minimální
    počet kanálů přístupných pro předplatitele podle definice
    jednotlivých provozovatelů satelitu a musí být zakoupen
    k tomu, aby bylo možné získat programový balíček vyšší
    úrovně. Poplatky za počáteční připojení k síti či
    obnovení připojení k síti jsou již zahrnuty.
   - poskytování předplatitelských programových služeb
    prostřednictvím satelitu navíc ke službám obsaženým
    v základním balíčku za další poplatek oddělený od
    základního měsíčního poplatku. Tato programová služba
    může být poskytována v sadách určených provozovatelem
    kabelu, satelitu nebo MDS, v sadách určených
    předplatitelem, nebo a la carte (tj. ze standardní
    nabídky programových balíčků).
   - poskytování služby, kdy předplatitel má možnost
    shlédnout konkrétní program (film nebo pořad)
    prostřednictvím satelitu z domova za další příplatek
    oddělený od měsíčního poplatku za základní nebo jiný
    zvolený programový balíček

61.9 Ostatní telekomunikační služby

61.90 Ostatní telekomunikační služby

 61.90.1 Ostatní telekomunikační služby

  61.90.10 Ostatní telekomunikační služby

   Z:
   - poskytování specializovaných telekomunikačních služeb,
    jako je sledování satelitů, telemetrii komunikací
    a provozování radarových stanic
   - provozování satelitních terminálů a přidružených
    zařízení provozně propojených s jedním nebo více
    pozemními komunikačními systémy a schopnými přenášet
    telekomunikace na satelitní systémy nebo je z nich
    přijímat
   - poskytování internetového přístupu prostřednictvím
    sítí mezi klientem a poskytovatelem internetových
    služeb (ISP), která není ve vlastnictví nebo pod
    kontrolou poskytovatele internetových služeb (ISP),
    jako je vytáčené připojení na internet atd.
   - poskytování telefonu a internetového přístupu
    v zařízeních přístupných veřejnosti
   - poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím
    exitujících telekomunikačních napojení:
    - poskytování VOIP (voice over internet)
   - poskytování kapacity sítě bez poskytování dalších
    služeb
   - poskytování telekomunikačních služeb j. n., jako jsou
    telegraf, telex a přemosťovací služby pro zvukové
    konference

62 Služby v oblasti programování a poradenství a související
  služby

62.0 Služby v oblasti programování a poradenství a související
   služby

62.01 Programování

 62.01.1 Návrhy IT a vývojářské služby

  62.01.11 Návrhy IT a vývojářské služby v oblasti aplikací

   Z:
   - návrh struktury a/nebo napsání počítačových kódů
    včetně aktualizací a záplat nezbytných pro vytvoření
    a/nebo implementaci počítačové aplikace, jako jsou:
    - návrh struktury a obsahu webové stránky a/nebo
     napsání počítačového kódu nezbytného pro vytvoření
     a implementaci webové stránky
    - návrh struktury a obsahu databáze a/nebo napsání
     počítačového kódu nezbytného pro vytvoření
     a implementaci databáze (datového úložiště)
    - návrh struktury a napsání počítačového kódu nezbytného
     pro návrh a vývoj zákaznické softwarové aplikace kromě
     programování pro webové stránky, databáze nebo
     integraci standardních softwarových produktů
    - přizpůsobení existujících aplikací požadavkům klienta
     a jejich integraci, adaptaci (modifikaci, konfiguraci
     atd.) a instalaci takovým způsobem, aby byly funkční
     v prostředí klientova informačního systému

   N:
   - servisní smlouvy, kde je návrh a vývoj webové stránky
    spojen s hostitelstvím webové stránky (63.11.13)
   - servisní smlouvy, kde je návrh a vývoj aplikace spojen
    s průběžným hostitelstvím a správou aplikace (63.11.14)
   - servisní smlouvy, kde je návrh a vývoj databáze spojen
    s průběžnou správou uchovávaných dat (63.11.19)

  62.01.12 Návrhy IT a vývojářské služby v oblasti sítí a
       systémů

   Z:
   - návrh, vývoj a implementaci zákaznických sítí, jako
    jsou intranet, extranet a virtuální soukromé sítě
   - návrh a vývoj zabezpečení sítě, tj. návrh, vývoj a
    implementace softwaru, hardwaru a postupů pro kontrolu
    přístupu k datům a programům a umožnění bezpečné výměny
    informací po síti

   N:
   - servisní smlouvy, kde je tato služba spojena s průběžnou
    správou klientovy sítě (62.03.12)

 62.01.2 Originály softwaru

   Z:
   - autorským zákonem chráněné duševní vlastnictví
    bez smlouvy pro přímý prodej (tj. se všemi průvodními
    vlastnickými právy)
   - duševní vlastnictví na prodej, které je implicitně
    nebo explicitně chráněno autorským zákonem (např.
    počítačový software)

   N:
   - software vyrobený na základě smlouvy pro jiné osoby
    (62.01.11)
   - velkoobchodní a maloobchodní prodej softwaru
    (46.14.11, 46.51.10, 47.00.31)

  62.01.21 Originály počítačových her
  62.01.29 Ostatní originály softwaru

62.02 Poradenství v oblasti počítačů

   N:
   - servisní smlouvy, kde je poradenství spojeno s návrhem
    a vývojem IT řešení (webová stránka, databáze, konkrétní
    aplikace, síť atd.) (62.01.1)
   - poradenství v otázkách týkajících se podnikové strategie,
    jako je poradenství ve vývoji strategie pro elektronický
    obchod (70.22.11)

 62.02.1 Poradenství v oblasti hardwaru

  62.02.10 Poradenství v oblasti hardwaru

   Z:
   - poradenství a expertizy v záležitostech IT spojených
    s hardwarem, jako je poradenství v oblasti požadavků
    na hardware a jeho nákup
   - znalecké posudky v otázkách souvisejících s hardwarem
   - kombinované služby hodnocení počítačových požadavků
    organizace, poradenství při získávání hardwaru
    a softwaru, zpracovávání systémových specifikací
    a zavádění nového systému
   - integraci počítačových systémů, tj. analýzu současného
    počítačového systému klienta, současných a budoucích
    požadavků na počítače, nákup nového vybavení a softwaru
    a propojení nových a starých počítačových komponentů
    do nového integrovaného systému

 62.02.2 Poradenství v oblasti systémů a softwaru

  62.02.20 Poradenství v oblasti systémů a softwaru

   Z:
   - poradenství a expertizy v záležitostech IT spojených
    s IT systémy a softwarem, jako jsou:
    - poradenství v záležitostech požadavků na software
     a jeho nákupu
    - bezpečnost systémů

 62.02.3 Podpůrné technické služby v oblasti informačních
     technologií

  62.02.30 Podpůrné technické služby v oblasti informačních
       technologií

   Z:
   - technickou podporu při řešení problémů klienta při
    využívání softwaru, hardwaru nebo celého počítačového
    systému, jako jsou:
    - zákaznická podpora při používání softwaru nebo řešení
     problémů softwaru aktualizace
    - zákaznická podpora při užívání nebo řešení problémů
     počítačového hardwaru včetně testování a rutinního
     čištění a oprav IT zařízení
    - technická pomoc při stěhování počítačového systému
     klienta do nového místa
    - zákaznická podpora při užívání nebo řešení problémů
     kombinace hardwaru a softwaru
    - technická podpora při řešení speciálních problémů
     klienta při používání počítačového systému, jako je
     audit nebo vyhodnocení počítačových operací bez
     poskytnutí poradenství nebo jiné následné činnosti
     včetně auditu, vyhodnocení a dokumentace serveru,
     sítě nebo procesu pro komponenty, funkce, výkon
     nebo zabezpečení

   N:
   - obnovení dat po zhroucení počítačového systému (62.09.20)

62.03 Správa počítačového vybavení

 62.03.1 Správa počítačového vybavení

   Z:
   - správu a monitorování IT infrastruktury klienta včetně
    hardwaru, softwaru a sítí

  62.03.11 Správa sítí

   Z:
   - správu a monitorování komunikačních sítí a připojeného
    hardwaru pro diagnostiku síťových problémů
    a shromažďování statistik o kapacitě a využití pro
    správu a vyladění síťového provozu. Zahrnuje i dálkovou
    správu zabezpečovacích systémů nebo poskytování služeb
    spojených se zabezpečením.

  62.03.12 Správa počítačových systémů

   Z:
   - každodenní správu a provoz počítačového systému klienta

62.09 Ostatní služby v oblasti informačních technologií
   a počítačů

 62.09.1 Instalace počítačů a periferních zařízení

  62.09.10 Instalace počítačů a periferních zařízení

   N:
   - instalaci střediskových počítačů (33.20.39)

 62.09.2 Ostatní služby v oblasti informačních technologií
     a počítačů j. n.

  62.09.20 Ostatní služby v oblasti informačních technologií
       a počítačů j. n.

   Z:
   - obnovení dat, tj. vyvolání dat z poškozeného nebo
    nestabilního pevného disku či jiného paměťového média
    klienta nebo poskytnutí záložního počítačového vybavení
    a duplicitního softwaru na samostatném místě umožňující
    klientovi přesunout své pracovníky, aby mohli pokračovat
    v práci a spravovat rutinní počítačové operace v případě
    katastrofy, jako je požár nebo povodeň
   - instalaci softwaru
   - jinou technickou podporu IT j. n.

   N:
   - počítačové programování (62.01.1)
   - poradenské služby v oblasti IT (62.02)
   - zpracování dat a hosting (63.11.1)

63 Informační služby

63.1 Zpracování dat, hosting a související služby; obsah webových
   portálů

63.11 Zpracování dat, hosting a související služby

 63.11.1 Zpracování dat, hosting, služby v oblasti aplikací
         a ostatní služby v oblasti poskytování informační
     infrastruktury

  63.11.11 Zpracování dat

   Z:
   - kompletní zpracování a specializované zprávy z dat
    dodaných klientem nebo automatizované zpracování
    a vkládání dat včetně provozování databáze

  63.11.12 Webhostingové služby

   Z:
   - infrastrukturu pro hostitelství webové stránky a
    příslušných souborů zákazníka na místě umožňujícím
    rychlé a spolehlivé napojení na internet, která může
    být:
    - omezena na uložení na jednom serveru, ať již se
     sdílenou nebo vyhrazenou kapacitou, bez toho, aby
     poskytovatel služby spravoval nebo integroval
     softwarové aplikace. (Za software na hostitelském
     serveru odpovídá zákazník a záruky úrovně služby
     jsou standardní a rozsahem omezené.)
    - ve formě spojeného balíčku služeb, který zahrnuje
     hostitelství a správu webové stránky a s tím spojených
     aplikací. Důležitou charakteristikou této služby je
     příslib zabezpečeného a spolehlivého místa a
     internetových napojení, které lze rychle přizpůsobit
     kolísání ve využití provozu. Součástí balíčku jsou
     často poradenství, přizpůsobení služeb požadavkům
     klienta a integrace systémů. Aplikace se často týkají
     elektronického obchodu a umožňují fungování on-line
     portálů obchodů, nákupních vozíků a katalogů
     s rozšířenými a komplexními charakteristikami, jako
     jsou zpracování objednávek, plnění, nákupy, fakturace,
     zpracování transakcí, správa vztahů se zákazníkem
     a integrace a migrace koncové databáze a datového
     uložení.

  63.11.13 Poskytování služeb v oblasti aplikací

   Z:
   - poskytovaní pronajatých softwarových aplikací
    z centralizovaného, hostujícího a spravovaného
    počítačového prostředí:
    - s integrací do systémů a infrastruktury klienta.
     (Často jsou s hostitelstvím a správou aplikace
     spojeny poradenství, přizpůsobení aplikace
     klientovi a integrace systému.)
    - tam, kde pronajatá aplikace není přizpůsobena klientovi
     a není integrována s jinými aplikacemi klienta.
     (Přístup k aplikaci je obvykle ze sítě World Wide Web.
     Běžným příkladem jsou kancelářské softwarové aplikace.)

  63.11.19 Ostatní hostingové služby a poskytování informační
       infrastruktury

   Z:
   - kolokační služby, tj. poskytování prostoru v zabezpečeném
    zařízení pro umístění serverů a podnikových platforem.
    (Služba zahrnuje prostor pro klientův hardware a
    software, připojení na internet a jiné komunikační sítě
    a rutinní monitorování serverů. Klient odpovídá za správu
    operačního systému, hardwaru a softwaru.)
   - uložení dat, tj. řízení a správu procesu ukládání a
    zálohování dat, patří sem též služby související se
    zálohováním dat na dálku, řízením hierarchického ukládání
    dat (migrací) atd.
   - správu dat, tj. průběžnou správu dat jako organizačního
    zdroje. (Služby mohou zahrnovat modelování dat,
    mobilizaci dat, mapování/racionalizaci dat, vyhledávání
    dat a systémovou architekturu.)

 63.11.2 Streamingový video- a audioobsah

  63.11.21 Streamingový videoobsah

   Z:
   - kontinuální videodata zasílaná po internetu

  63.11.22 Streamingový audioobsah

   Z:
   - kontinuální audiodata zasílaná po internetu

 63.11.3 Reklamní prostor nebo čas na internetu

  63.11.30 Reklamní prostor nebo čas na internetu

   N:
   - reklamní prostor v internetových knihách, novinách,
    časopisech a periodikách (58.11.42, 58.13.32, 58.14.32)

63.12 Obsah webových portálů

 63.12.1 Obsah webových portálů

  63.12.10 Obsah webových portálů

   Z:
   - obsah poskytovaný na webových vyhledávacích portálech,
    tj. široké databáze internetových adres a obsahu
    ve snadno prohledatelném formátu

   N:
   - vydané on-line seznamy a rejstříky (58.12.20)

63.9 Ostatní informační služby

63.91 Služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur

 63.91.1 Služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur

   N:
   - služby nezávislých novinových fotografů (74.20.2)
   - služby nezávislých novinářů (90.03.11)

  63.91.11 Služby zpravodajských tiskových kanceláří a
       agentur novinám a periodickým publikacím

   Z:
   - shromažďování, šetření a dodávání zpráv ve formě
    rukopisů nebo novinářských fotografií tištěným médiím,
    jako jsou noviny, periodika a knihy

  63.91.12 Služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
       ostatním médiím

   Z:
   - shromažďování, prošetřování a dodávání zpráv (rukopisů,
    fotografií, obrazů) rozhlasovým nebo televizním stanicím
    a filmovým společnostem

63.99 Ostatní informační služby j. n.

 63.99.1 Informační služby j. n.

  63.99.10 Informační služby j. n.

   Z:
   - vyhledávání informací za úplatu nebo na smluvním základě
   - výstřižkové služby v oblasti zpráv, tisku atd.
   - kompilace faktů a informací kromě seznamů pro rozesílání
    pošty
   - automatizované počítačové informační služby j. n.

   N:
   - sestavování seznamů pro rozesílání pošty jako součást
    podpůrných kancelářských služeb (82.19.12)
   - služby call-center (82.20.10)

 63.99.2 Originální kompilace faktů, informací

  63.99.20 Originální kompilace faktů, informací

   Z:
   - originální kompilace dat nebo informací organizované pro
    vyhledávání a konzultace, vč. seznamů pro rozesílání
    pošty. Autorsky chránit lze způsob prezentace těchto
    kompilací, nikoli jejich obsah.

   N:
   - vydávání adresářů a jiných seznamů (58.12.10)
   - kompilace faktů a informací (63.99.10)
   - kompilace seznamů pro zasílání pošty jako součást
    podpůrných kancelářských služeb (82.19.12)
SEKCE K - FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY
64 Finanční služby, kromě pojištění a penzijního financování

64.1 Peněžní zprostředkovatelské služby

64.11 Služby centrálních bank

 64.11.1 Služby centrálních bank

  64.11.10 Služby centrálních bank

   Z:
   - služby podpory národních systémů pro zúčtování a
    vypořádání plateb a jiných finančních transakcí
   - vedení vkladových účtů pro významné finanční instituce
    a pro stát
   - realizaci měnové politiky
   - správu státních devizových rezerv
   - služby ovlivňování hodnoty měny
   - emise měny v rámci pravomocí centrální banky včetně
    návrhů, zajištění výroby, distribuce a výměny měny
   - služby fiskálního zprostředkování včetně poradenství
    pro vládu v záležitostech spojených s veřejným dluhem,
    vydáváním dluhových nástrojů, vedením záznamů
    o držitelích obligací a platbou úroků a umořováním
    dluhu jménem vlády
   - služby dozoru nad bankami a/nebo nebankovními
    institucemi, pokud jej provádí centrální banka
   - ostatní služby centrálních bank j. n.

64.19 Ostatní peněžní zprostředkovatelské služby

 64.19.1 Vkladové služby

  64.19.11 Vkladové služby pro korporátní a institucionální
       vkladatele

   Z:
   - služby vedení vkladů, včetně vkladů bez výpovědní lhůty,
    s výpovědní lhůtou a termínovaných vkladů pro velké
    podnikové a institucionální zákazníky včetně státu

  64.19.12 Vkladové služby pro ostatní vkladatele

   Z:
   - služby vedení vkladů včetně vkladů bez výpovědní lhůty,
    s výpovědní lhůtou a termínovaných vkladů pro jiné než
    podnikové a institucionální vkladatele
   - služby šekové
   - služby ověřování šeků
   - služby zastavení plateb

   N:
   - služby inkasa směnek, šeků a jiných směnek cizích,
    obdržených na základě inkasa, proplacených nebo
    vystavených na vklad (82.91.12)
   - inkaso účetních a peněžních pohledávek po převzetí
    účtů nebo smluv (82.91.12)
   - balení, rolování, zasílání nebo jinou manipulaci
    s bankovkami a mincemi jménem zákazníků (82.92.10)

 64.19.2 Služby peněžních institucí související s poskytováním
     úvěrů

  64.19.21 Služby peněžních institucí související
       s poskytováním úvěrů finančním zprostředkovatelům

   Z:
   - poskytování úvěrů peněžními institucemi finančním
    zprostředkovatelům

   To znamená poskytování a správu úvěrů a půjček spojených
   s obchodními činnostmi finančních zprostředkovatelů (např.
   velkoobchodní úvěrové služby, tj. služby mezi jednotkami
   klasifikovanými podle NACE do skupin 64.1 a 64.9). Zahrnuje
   poskytování a správu úvěrů a půjček domácím i zahraničním
   finančním zprostředkovatelům, které mají obvykle krátkou
   splatnost, jsou splatné bez výpovědní lhůty nebo po krátké
   výpovědní lhůtě.

  64.19.22 Služby peněžních institucí související s poskytováním
       spotřebitelských úvěrů

   Z:
   služby peněžních institucí související s poskytováním:
   - osobních nehypotečních splátkových úvěrů skládajících se
    z poskytnutí půjčky se splátkovým kalendářem
   - rozsahu úvěru, tj. půjčky založené na závazku půjčit
    dlužníkovi finanční prostředky do určené výše
   - spotřebitelských půjček, tj. půjček rozšířených na
    financování spotřebitelských nákupů zboží nebo služeb,
    kde je zakoupené zboží obvykle použito jako záruka

  64.19.23 Služby peněžních institucí související s poskytováním
       hypotečních úvěrů na bydlení

   Z:
   služby peněžních institucí související s poskytováním:
   - půjček za účelem získání stavebních pozemků pro bytovou
    výstavbu nebo budov na bydlení a tyto pozemky a budovy
    jsou zde použity jako ručení
   - půjček na bydlení

   N:
   - služby úředního odhadu nemovitostí (68.31.16)

  64.19.24 Služby peněžních institucí související s poskytováním
       hypotečních úvěrů jiných než na bydlení

   Z:
       služby peněžních institucí související s poskytováním:
   - půjček za účelem získání stavebních pozemků pro nebytovou
    výstavbu a nebytových budov a tyto pozemky a budovy jsou
    zde použity jako ručení

   N:
   - služby úředního odhadu nemovitostí (68.31.16)

  64.19.25 Služby peněžních institucí související s poskytováním
       komerčních nehypotečních úvěrů

   Z:
   služby peněžních institucí související s poskytováním:
   - půjček investičním obchodníkům a zprostředkovatelům,
    regulovaným finančním institucím, federálním, regionálním
    a místním správám nebo školským korporacím, cizím vládám
    a jiným podnikům
   - půjček jednotlivcům pro podnikatelské účely
   - pohotovostních půjček, příslibů a jiných půjček včetně
    přečerpání
   - ručení a poskytováním akreditivů
   - akceptace, tj. souhlas bank nebo jiných finančních
    institucí proplatit čerpání nebo úvěrový nástroj vydaný
    institucí

  64.19.26 Služby peněžních institucí související s kreditními
       kartami

   Z:
   služby peněžních institucí související s poskytováním:
   - úvěru, kdy držitel kreditní karty nakupuje zboží nebo
    službu bez ohledu na to, zda je rozdíl plně vyrovnán
    na konci období, v době odkladu plnění

  64.19.29 Služby peněžních institucí související s poskytováním
       ostatních úvěrů

   Z:
   služby peněžních institucí související s poskytováním:
   - jiných úvěrových služeb j. n.
   - služeb úvěrování prodeje

 64.19.3 Ostatní peněžní zprostředkovatelské služby j. n.

  64.19.30 Ostatní peněžní zprostředkovatelské služby j. n.

   Z:
   - všechny ostatní zprostředkovatelské služby (kromě
    poskytování úvěrů a přijímání vkladů) poskytované
    úvěrovými a vkladovými institucemi kromě centrální
    banky
   Tyto služby jsou spojené hlavně s investicemi do
   převoditelných cenných papírů (služby UCIT) včetně
   dluhopisů, akcií a účastí atd. a zahrnují i finanční
   odvozené služby

64.2 Služby holdingových společností

64.20 Služby holdingových společností

 64.20.1 Služby holdingových společností

  64.20.10 Služby holdingových společností

   Z:
   - služby holdingových společností primárně se zabývajících
    držením cenných papírů (nebo jinak hodnotou majetku jim
    odpovídajícího) ve společnostech a podnicích z důvodů
    zainteresovanosti na vlastnictví a řízení

64.3 Služby trustů, fondů a podobných finančních subjektů

64.30 Služby trustů, fondů a podobných finančních subjektů

 64.30.1 Služby trustů, fondů a podobných finančních subjektů

  64.30.10 Služby trustů, fondů a podobných finančních
       subjektů

   Z:
   - služby právnických osob, jež jsou organizovány za účelem
    spojování akcií nebo jiných finančních aktiv (bez řízení)
    jménem akcionářů nebo podílníků Portfolia jsou
    přizpůsobena k dosahování specifických investičních
    parametrů, jako jsou diverzifikace, riziko, návratnost a
    cenové kolísání. Tyto subjekty vydělávají úroky, dividendy
    a mají další majetkové příjmy, ale mají málo zaměstnanců
    nebo jsou bez zaměstnanců a nemají příjem z prodeje
    služeb.

64.9 Ostatní finanční služby kromě pojištění a penzijního
   financování

64.91 Služby finančního leasingu

 64.91.1 Služby finančního leasingu

  64.91.10 Služby finančního leasingu

   Z:
   - služby zajišťující pořízení nejrůznějších předmětů
    (majetku) a jiných aktiv zákazníkovi bez jeho kapitálové
    investice, kdy poskytovatel leasingu zaplatí a vlastní
    zařízení nebo prostory a pronajímá je nájemci, ale
    ponechává si jen málo běžných povinností spojených
    s vlastnictvím

   N:
   - operativní leasing (oddíl 77)

64.92 Služby související s poskytováním ostatních úvěrů jinými
   institucemi než peněžními

 64.92.1 Služby související s poskytováním ostatních úvěrů
     jinými institucemi než peněžními

  64.92.11 Služby související s poskytováním úvěrů finančním
       zprostředkovatelům jinými institucemi než peněžními

   Z:
   - poskytování úvěrů finančním zprostředkovatelům jinými
    institucemi než peněžními

   To znamená poskytování a správu úvěrů a půjček spojených
   s obchodními činnostmi finančních zprostředkovatelů (např.
   velkoobchodní úvěrové služby, tj. služby mezi jednotkami
   klasifikovanými podle NACE do skupin 64.1 a 64.9). Zahrnuje
   poskytování a správu úvěrů a půjček domácím i zahraničním
   finančním zprostředkovatelům, které mají obvykle krátkou
   splatnost, jsou splatné bez výpovědní lhůty nebo po krátké
   výpovědní lhůtě.

  64.92.12 Služby související s poskytováním spotřebitelských
       úvěrů jinými institucemi než peněžními

   Z:
   služby jiných než peněžních institucí související
   s poskytováním:
   - osobních nehypotečních splátkových úvěrů skládajících
    se z poskytnutí půjčky se splátkovým kalendářem
   - rozsahu úvěru, tj. půjčky založené na závazku půjčit
    dlužníkovi finanční prostředky do určené výše
   - spotřebitelských půjček, tj. půjček rozšířené na
    financování spotřebitelských nákupů zboží nebo služeb,
    kde je zakoupené zboží obvykle použito jako záruka

  64.92.13 Služby související s poskytováním hypotečních
       úvěrů na bydlení jinými institucemi než peněžními

   Z:
   služby jiných než peněžních institucí související
   s poskytováním:
   - půjček za účelem získání stavebních pozemků pro bytovou
    výstavbu a budov na bydlení, kde jsou tyto pozemky
    a budovy použity jako ručení
   - půjčky na bydlení

   N:
   - služby úředního odhadu nemovitostí (68.31.16)

  64.92.14 Služby související s poskytováním hypotečních úvěrů
       jiných než na bydlení jinými institucemi než
       peněžními

   Z:
   služby jiných než peněžních institucí související
   s poskytováním:
   - půjček za účelem získání stavebních pozemků pro nebytovou
    výstavbu a nebytových budov, kde jsou tyto pozemky a
    budovy použity jako ručení

   N:
   - služby úředního odhadu nemovitostí (68.31.16)

  64.92.15 Služby související s poskytováním komerčních
       nehypotečních úvěrů jinými institucemi než peněžními

   Z:
   služby jiných než peněžních institucí související
   s poskytováním:
   - půjček investičním obchodníkům a zprostředkovatelům,
    regulovaným finančním institucím, federálním, regionálním
    a místním správám nebo školským korporacím, cizím vládám
    a jiným podnikům
   - půjček jednotlivcům pro podnikatelské účely
   - pohotovostních půjček, vázaných a jiných půjček včetně
    přečerpání
   - ručení a poskytováním akreditivů
   - akceptace, tj. souhlas bank nebo jiných finančních
    institucí k proplácení směnek nebo úvěrových listin
    vydaných institucí

  64.92.16 Služby související s kreditními kartami poskytované
       jinými institucemi než peněžními

   Z:
   služby jiných než peněžních institucí související
   s poskytováním:
   - úvěru, kdy držitel kreditní karty nakupuje zboží nebo
    službu bez ohledu na to, zda je rozdíl plně vyrovnán
    na konci období, v době odkladu plnění

  64.92.19 Služby související s poskytováním ostatních úvěrů
       jinými institucemi než peněžními j. n.

   Z:
   služby jiných než peněžních institucí související
   s poskytováním:
   - jiných úvěrových služeb j. n.
   - úvěrování prodeje

64.99 Ostatní finanční služby kromě pojištění a penzijního
   financování j. n.

 64.99.1 Ostatní finanční služby kromě pojištění a penzijního
     financování j. n.

  64.99.11 Služby investičního bankovnictví

   Z:
   - služby upisování cenných papírů
   - služby garantování prodeje emise cenných papírů za cenu
    stanovenou emitující organizací nebo vládou a další
    jejich prodej investorům
   - ručení za prodej co možná největší části vydaných cenných
    papírů bez poskytování záruky na nákup celé nabídky
    emitenta

  64.99.19 Finanční služby, kromě pojištění a penzijního
       financování, j. n.

   Z:
   - ostatní finanční zprostředkovatelské služby j. n.,
    např. garance a závazky včetně generování případných
    závazků, služby nákupu nebo prodeje cenných papírů
    nebo finančních derivátů na vlastní účet (od obchodníků
    s cennými papíry) atd.

65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě
  povinného sociálního zabezpečení

65.1 Pojištění

65.11 Životní pojištění

 65.11.1 Životní pojištění

  65.11.10 Životní pojištění

   Z:
   - služby přijímání pojistných rizik (v podobě smluv) pro
    poskytování plateb pojistného plnění sekundárním příjemcům
    dávek individuálně pojištěných nebo těm, kteří se dožijí
    splatnosti pojistky. Pojištění může poskytovat jen vlastní
    pojištění nebo může také obsahovat spořicí prvek.
    Pojištění může pokrývat jednotlivce nebo členy skupiny.

65.12 Neživotní pojištění

 65.12.1 Úrazové a zdravotní pojištění

  65.12.11 Úrazové pojištění

   Z:
   - služby přijímání pojistných rizik (v podobě smluv) pro
    poskytování pojištění náhodného úmrtí a dělené pojištění
    pro případ úrazu i s následkem úmrtí nebo ztráty některé
    části těla (např. ruce, nohy) nebo zraku, ztráty oka
    nebo obou očí
   - služby přijímání pojistných rizik (v podobě smluv) pro
    poskytování periodických plateb pro případ, že pojištěný
    je neschopen pracovat v důsledku úrazu

   N:
   - služby cestovního pojištění (65.12.71)

  65.12.12 Zdravotní pojištění

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv, které pojišťují
    pro případ hrazení nemocničních a zdravotních nákladů
    neposkytovaných podle státních programů a obvykle i jiné
    zdravotnické náklady, např. předepsané léky, zdravotnické
    pomůcky, sanitka, soukromé ošetřování atd.
   - služby uzavírání pojistných smluv,     na základě kterých
    jsou kryty náklady na zubní ošetření
   - služby uzavírání pojistných smluv pro poskytování
    periodických výplat v případech, kdy je pojištěná osoba
    práce neschopná v důsledku choroby

 65.12.2 Pojištění motorových vozidel

  65.12.21 Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv na hrazení výdajů
    vyplývající z odpovědnosti při používání motorových
    vozidel provozovaných na pozemních komunikacích včetně
    vozidel pro přepravu platících cestujících nebo pro
    přepravu nákladu

   N:
   - pojištění železničního vozového parku (65.12.31)

  65.12.29 Ostatní pojištění motorových vozidel

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv na hrazení škod
    vzniklých ze ztráty nebo poškození motorového vozidla
    provozovaného na pozemních komunikacích

   N:
   - pojištění železničního vozového parku (65.12.31)

 65.12.3 Pojištění námořní, letecké a jiné dopravy

  65.12.31 Pojištění železničního vozového parku

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv na rizika
    vyplývající z užívání:
    - železničního vozového parku
   - pojištění odpovědnostní a pojištění proti ztrátě nebo
    poškození železničního vozového parku

  65.12.32 Pojištění odpovědnosti leteckého dopravce

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv odpovědnostních
    souvisejících s užíváním:
    - letadel
    - vypouštěných satelitů

  65.12.33 Ostatní pojištění leteckých dopravních prostředků

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv jiných než
    odpovědnostních, služby pojištění na rizika spojená
    s užíváním:
    - letadel
    - vypouštěných satelitů

  65.12.34 Pojištění odpovědnosti lodního dopravce

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv odpovědnostních
    souvisejících s užíváním:
    - osobních a nákladních plavidel provozovaných na
     oceánech, v pobřežních vodách i na vnitrozemských
     vodních cestách

  65.12.35 Ostatní pojištění lodí

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv jiných než
    odpovědnostních, služby pojištění na rizika spojená
    s užíváním:
    - osobních a nákladních plavidel provozovaných na
     oceánech, v pobřežních vodách i na vnitrozemských
     vodních cestách

  65.12.36 Pojištění nákladu

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv, které navíc pojišťují
    náklad přepravních společností proti poškození nebo ztrátě

 65.12.4 Pojištění majetku proti požáru a jiným škodám

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv proti poškození nebo
    ztrátě majetku

   N:
   - pojištění motorových vozidel (65.12.2)
   - pojištění námořní, letecké a jiné přepravy; pojištění
    nákladu (65.12.3 )

  65.12.41 Pojištění majetku proti požáru
  65.12.49 Pojištění majetku proti ostatním škodám

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv na rizika poškození
    nebo ztráty majetku v souvislosti s krádeží, výbuchem,
    bouřkou, kroupami, mrazem, jinými přírodními silami,
    radioaktivní kontaminací a poklesy půdy
   - pojištění kotlů a strojů proti poškození majetku v
    důsledku nedostatku (výpadku) energie, světla, tepla,
    páry nebo chlazení

 65.12.5 Pojištění obecné odpovědnosti

  65.12.50 Pojištění obecné odpovědnosti

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv odpovědnostních,
    včetně odpovědnosti za vadné produkty, tělesná zranění,
    poškození majetku, znečištění, špatnou praxi atd.

   N:
   - pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
    (65.12.21)
   - pojištění odpovědnosti za námořní, leteckou a jinou
    přepravu (65.13.3)
   - pojištění proti poškození nebo ztrátě majetku (65.12.4)

 65.12.6 Pojištění úvěrů a záruk

  65.12.61 Pojištění úvěrů

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv na rizika nadměrných
    úvěrových ztrát v důsledku platební neschopnosti dlužníka
   - pojištění exportních úvěrů, splátkových úvěrů, hypoték,
    zemědělských úvěrů atd.

  65.12.62 Pojištění záruk

   Z:
   - služby poskytování pojistných záruk, tzn. přijímání
    rizik neplnění nebo částečného plnění finančních závazků
    smluvní stranou

 65.12.7 Cestovní pojištění, pojištění asistenčních služeb,
     právní ochrany a různých finančních ztrát

  65.12.71 Cestovní pojištění a pojištění asistenčních služeb

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv, které poskytují
    ochranu pro případ možných výdajů souvisejících
    s cestováním (pojištění je obvykle poskytováno
    v balíčku), např.:
    - zrušení, přerušení nebo zpoždění cesty
    - ztráta, zpoždění nebo poškození zavazadel
    - výdaje spojené s úrazem a lékařským ošetřením
    - repatriace ostatků

   N:
   - pojištění motorových vozidel (65.12.2)

  65.12.72 Pojištění právní ochrany

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv, které kryjí náklady
    na právní ochranu a soudní výlohy

  65.12.73 Pojištění různých finančních ztrát

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv na rizika různých
    finančních ztrát, tj. výloh vyplývajících
    z následujících rizik: ztráty zaměstnání, nedostatečného
    příjmu (obecně), špatného počasí, ztráty příplatků,
    trvajících obecných výdajů, nepředvídaných obchodních
    výdajů, ztráty tržní hodnoty, ztráty renty nebo příjmu,
    nepřímých obchodních ztrát (jiných ztrát než výše
    uvedených), jiných finančních ztrát (neobchodních)
    a jiných forem ztrát

 65.12.9 Ostatní neživotní pojištění

  65.12.90 Ostatní neživotní pojištění

   Z:
   - služby uzavírání pojistných smluv na jiná neživotní
    rizika j. n.

65.2 Zajištění

65.20 Zajištění

 65.20.1 Zajištění životního, úrazového a zdravotního pojištění

  65.20.11 Zajištění životního pojištění

   Z:
   - služby zajištění pro životní pojištění
   - zajištění anuit

  65.20.12 Zajištění úrazového pojištění

   Z:
   - služby zajištění pro úrazové pojištění
   - zajištění anuit

  65.20.13 Zajištění zdravotního pojištění

   Z:
   - služby zajištění pro zdravotní pojištění
   - zajištění anuit

 65.20.2 Zajištění pojištění dopravy a majetku

  65.20.21 Zajištění pojištění odpovědnosti z provozu
       motorových vozidel

   Z:
   - služby zajištění pro pojištění motorových vozidel,
    jejich odpovědnosti vůči třetí straně

  65.20.22 Zajištění ostatních pojištění motorových vozidel

   Z:
   - služby zajištění pro pojištění motorových vozidel,
    jiné než jejich odpovědnosti vůči třetí straně

  65.20.23 Zajištění pojištění námořní, letecké a jiné dopravy

   Z:
   - služby zajištění pro pojištění námořní, letecké a jiné
    dopravy

  65.20.24 Zajištění pojištění nákladu

   Z:
   - služby zajištění pro pojištění nákladu

  65.20.25 Zajištění pojištění majetku proti požáru a ostatním
       škodám

 65.20.3 Zajištění pojištění obecné odpovědnosti, úvěrů a záruk

  65.20.31 Zajištění pojištění obecné odpovědnosti
  65.20.32 Zajištění pojištění úvěrů a záruk

 65.20.4 Zajištění pojištění právní ochrany a různých finančních
     ztrát

  65.20.41 Zajištění pojištění právní ochrany
  65.20.42 Zajištění pojištění různých finančních ztrát

 65.20.5 Zajištění penzijního financování

  65.20.50 Zajištění penzijního financování

 65.20.6 Zajištění jiného neživotního pojištění

  65.20.60 Zajištění jiného neživotního pojištění

65.3 Penzijní financování

65.30 Penzijní financování

 65.30.1 Penzijní financování

   N:
   - svěřenecké služby (66.19.31)
   - ostatní pomocné služby související s penzijním
    financováním j. n. (66.29.19)
   - správu portfolia (66.30.11)
   - správu penzijních fondů (66.30.12)

  65.30.11 Individuální penzijní financování

   Z:
   - služby upisování anuit (splátek), tj. plánů na základě
    kterých jsou poskytovány výplaty finančních částek
    fyzickým osobám v pravidelných intervalech
   Plány mohou vyžadovat jediný příspěvek nebo řadu příspěvků,
   mohou být povinné nebo dobrovolné, mohou mít nominální
   dávku určenou předem nebo závislou na tržní hodnotě
   aspektů, na kterých je plán založen; a pokud se vztahují
   k zaměstnání, mohou nebo nemusí být přenositelné se změnou
   zaměstnání. Délka období, po které se vyplácejí dávky, může
   být stanovena jako minimální nebo maximální; plány mohou
   nebo nemusí obsahovat dávky pro pozůstalé.

  65.30.12 Skupinové penzijní financování

   Z:
   - služby upisování anuit (splátek), tj. plánů na základě
    kterých jsou poskytovány výplaty finančních částek členům
    skupiny v pravidelných intervalech
   Plány mohou vyžadovat jediný příspěvek nebo řadu příspěvků,
   mohou být povinné nebo dobrovolné, mohou mít nominální
   dávku určenou předem nebo závislou na tržní hodnotě
   aspektů, na kterých je plán založen; a pokud se vztahují
   k zaměstnání, mohou nebo nemusí být přenositelné se změnou
   zaměstnání. Délka období, po které se vyplácejí dávky, může
   být stanovena jako minimální nebo maximální; plány mohou
   nebo nemusí obsahovat dávky pro pozůstalé.

66 Pomocné služby související s finančními a pojišťovacími
  službami

66.1 Pomocné služby související s finančními službami, kromě
   pojištění a penzijního financování

66.11 Služby související s řízením a správou finančních trhů

 66.11.1 Služby související s řízením a správou finančních trhů

  66.11.11 Služby související se správou finančních trhů

   Z:
   - správní služby zajišťující zařízený prostor a další
    zařízení nezbytná pro provoz burz cenných papírů
    a komoditních burz

  66.11.12 Služby související s regulací finančních trhů

   Z:
   - služby regulování a monitorování finančních trhů a
    jejich účastníků

  66.11.19 Ostatní služby související s řízením a správou
       finančních trhů

   N:
   - zabezpečování     finančních zpráv do zpravodajských
    médií (63.91.1)
   - služby bezpečné úschovy (66.19.32)

66.12 Služby obchodování s cennými papíry a komoditami,
   směnárenské služby

 66.12.1 Služby obchodování s cennými papíry a komoditami,
     směnárenské služby

   N:
   - správu portfolia za úplatu nebo na smluvním základě
    (66.30.11)

  66.12.11 Služby obchodování s cennými papíry

   Z:
   - zprostředkovatelské služby pro cenné papíry (tj.
    nacházení kupujících a prodávajících)
   - zprostředkování prodeje podílů, akcií nebo jiných
    zájmů ve společném (investičním) fondu
   - služby prodeje, dodání a splacení státních dluhopisů
   - makléřství s opcemi

  66.12.12 Služby obchodování s komoditami

   Z:
   - makléřské služby (služby zprostředkování) pro komodity
    a komoditní futures včetně finančních futures
   - makléřství s finančními deriváty jinými než opcemi

   N:
   - makléřství s opcemi (66.12.11)

  66.12.13 Směnárenské služby

   Z:
   - směny cizích měn poskytované směnárnami atd.

66.19 Ostatní pomocné služby související s finančními službami,
   kromě pojištění a penzijního financování

 66.19.1 Zpracování a zúčtování transakcí s cennými papíry

  66.19.10 Zpracování a zúčtování transakcí s cennými papíry

   Z:
   - zúčtování a vypořádání výměny debetů, kreditů a převodů
    vlastnictví k cenným papírům na počítačové bázi

 66.19.2 Pomocné služby související s investičním
     bankovnictvím

  66.19.21 Služby v oblasti fúzí a akvizic

   Z:
   - služby poradců a vyjednavačů při přípravě fúzí a akvizic

  66.19.22 Služby v oblasti financování společnosti a
       rizikového kapitálu

   Z:
   - služby zajišťování podnikového financování, včetně
    financování cizím, vlastním a rizikovým kapitálem
   - služby související s financováním rizikovým kapitálem

  66.19.29 Ostatní pomocné služby související s investičním
       bankovnictvím

   N:
   - kotaci cen akcií, zveřejňovaných prostřednictvím
    informačního serveru (58.19.29)
   - dodávání finančních zpráv zpravodajským médiím
    (63.91.1)
   - svěřenecké služby a úschovu (66.19.3)
   - správu portfolia (66.30.11)

 66.19.3 Svěřenecké služby a ukládání do úschovy

  66.19.31 Svěřenecké služby

   Z:
   - služby řízení a správy svěřeného majetku
   - služby výkonu svěřeneckého správce investičních nebo
    penzijních fondů
   - služby výkonu svěřeneckého správce pro cenné papíry
    (správní služby spojené s emisí a registrací cenných
    papírů a výplatou úroků a dividend)

   N:
   - služby správy fondů (66.30.1)

  66.19.32 Ukládání do úschovy

   Z:
   - služby poskytování úschovy a odpovědnosti za cennosti
    a obvykle výdělečný osobní majetek včetně cenných papírů,
    podle instrukcí
   - služby bezpečného uložení
   - služby sejfů pro úschovu cenných věcí
   - služby bezpečné úschovy
   - služby auditu ověření cenných papírů zákazníka, držených
    v úschově

 66.19.9 Ostatní pomocné služby související s finančními
     službami j. n., kromě pojištění a penzijního financování

  66.19.91 Finanční poradenství

   Z:
   - finanční poradenské služby
   - poradenství v osobním finančním plánování
   - analýzy trhu a informace

   N:
   - služby v oblasti fúzí a akvizic (66.19.21)
   - služby podnikového financování a rizikového kapitálu
    (66.19.22)
   - služby svěřenectví a úschovy (66.19.3)
   - poradenské služby pro pojištění a penzi (66.29.19)
   - služby správy portfolia (66.30.11)
   - poradenské služby pro oblast daní (69.20.3)
   - poradenské služby pro finanční řízení (kromě daní)
    (70.22.12)

  66.19.92 Zpracování finančních transakcí a zúčtovací služby

   Z:
   - zpracování finančních transakcí, jako jsou ověření
    finančního zůstatku, autorizace transakcí, převod
    finančních prostředků mezi účty účastníků transakce,
    oznámení bankám (nebo emitentům kreditních karet)
    o jednotlivých transakcích a poskytování denních přehledů
   - zúčtování šeků, výběrů a jiných platebních příkazů
   - služby obchodních platebních karet

   N:
   - zpracování transakcí s cennými papíry (66.19.10)

  66.19.99 Ostatní pomocné služby související s finančními
       službami j. n., kromě pojištění a penzijního
       financování, kromě finančního poradenství
       a zpracování finančních transakcí a zúčtovacích
       služeb

   Z:
   - poradenské služby pro poskytování hypoték a půjček

   N:
   - balení mincí a bankovek (82.92.10)

66.2 Pomocné služby související s pojištěním a penzijním
   financováním

66.21 Vyhodnocování rizik a škod

 66.21.1 Vyhodnocování rizik a škod

  66.21.10 Vyhodnocování rizik a škod

   Z:
   - prošetřování pojistných nároků, určování výše ztráty
    nebo poškození na základě pojistných smluv a projednání
    plnění
   - prověřování nároků, které byly zjištěny a schváleny
    k proplacení
   - služby zjišťování škod

66.22 Služby zástupců pojišťovny a makléřů

 66.22.1 Služby zástupců pojišťovny a makléřů

  66.22.10 Služby zástupců pojišťovny a makléřů

   Z:
   - služby prodeje, vyjednávání nebo nabízení pojištění
    a zajištění pojištění

66.29 Ostatní pomocné služby související s pojištěním a
   penzijním financováním

 66.29.1 Ostatní pomocné služby související s pojištěním a
     penzijním financováním

  66.29.11 Pojistně-matematické služby

   Z:
   - služby výpočtů pojistného rizika a plateb pojistného

  66.29.19 Ostatní pomocné služby související s pojištěním
       a penzijním financováním j. n.

   Z:
   - správu pojištění a penzijních fondů
   - služby správy záchrany hodnot
   - konzultační služby v oblasti pojištění a penzijního
    připojištění

66.3 Správa fondů

66.30 Správa fondů

 66.30.1 Správa fondů

  66.30.11 Správa portfolií, kromě penzijních fondů

   Z:
   - správu aktiv portfolia pro jednotlivce, podniky a jiné,
    za poplatek nebo provizi, kromě penzijních fondů
   Manažeři rozhodují o nákupu a prodeji investic. Příkladem
   spravovaných portfolií jsou portfolia vzájemných a jiných
   investičních fondů nebo svěřenských společností.

   N:
   - nákup a prodej cenných papírů za transakční poplatek
    (66.12.11)
   - poradenství v osobních finančním plánování nezahrnující
    rozhodování jménem klienta (66.19.91)
   - správu penzijních fondů (66.30.12)

  66.30.12 Správa penzijních fondů
SEKCE L - SLUŽBY V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
68 Služby v oblasti nemovitostí

68.1 Nákup nemovitostí a jejich následný prodej

68.10 Nákup nemovitostí a jejich následný prodej

 68.10.1 Nákup nemovitostí a jejich následný prodej

  68.10.11 Nákup a následný prodej bytových budov, vč. pozemků

   Z:
   - nákup a prodej bytových budov včetně souvisejících
    pozemků prováděný jako obchodní činnost na vlastní účet,
    nikoliv nákup a prodej fixního majetku prodávající
    jednotky
   - nákup a prodej domů včetně souvisejících pozemků,
    bytových domů s pozemky a individuálních bytových
    jednotek v samostatných domech, stejně jako jednotlivých
    bytů a kondominií; tato nemovitost může být buď vlastněná
    nebo pronajatá

   N:
   - prodej bytových nemovitostí developerskými či stavebními
    subjekty (41.00.10)
   - prodej volných pozemků pro bytovou výstavbu (68.10.13)

  68.10.12 Nákup a následný prodej nemovitostí užívaných na
       časový úsek

   Z:
   - nákup a prodej nemovitostí užívaných na časový úsek
    (time-share) na vlastní účet

  68.10.13 Nákup a následný prodej stavební