Sdělení ze dne 27.10.2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

7.11.2008 | Sbírka:  401/2008 Sb. | Částka:  130/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb.
401/2008 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 22. října 2008
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 4. dubna 2009 nové volby do zastupitelstva obce:
+---------+------------+------------+
| obec  |  okres  |  kraj   |
+---------+------------+------------+
| ŠVÁBOV |  Jihlava |  Vysočina |
+---------+------------+------------+
Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.