Zákon ze dne 3.3.1937, kterým se mění § 3 zákona ze dne 11. května 1932, č. 66 Sb. z. a n.

4.3.1937 | Sbírka:  26/1937 Sb. | Částka:  11/1937ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 66/1932 Sb.
Pasivní derogace: 92/1949 Sb.
26/1937 Sb.
Zákon
ze dne 3. března 1937,
kterým se mění § 3 zákona ze dne 11. května 1932, č. 66 Sb. z. a n.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
§ 3, odst. 2 zákona ze dne 11. května 1932, č. 66 Sb. z. a n., o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. a n. se zrušuje, počínajíc odvodním ročníkem 1936.
Čl. II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Machník v. r.