Sdělení ze dne 15.12.2008 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 380-470 MHz

15.12.2008 | Sbírka:  64/2008 (TV) | Částka:  18/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.