Opatření ze dne 17.12.2008 obecné povahy č. OOP/11/12.2008-19, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/11/12.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/11/06.2007-9

6.1.2009 | Sbírka:  1/2009 (TV) | Částka:  1/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.