Opatření ze dne 16.6.2009 obecné povahy - všeobecné oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

17.6.2009 | Sbírka:  45/2009 (TV) | Částka:  13/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 148/2010 (TV)