Sdělení ze dne 14.8.2009 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/17/XX.2009-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona pro účely financování univerzální služby za rok 2007

20.8.2009 | Sbírka:  55/2009 (TV) | Částka:  15/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.