Opatření ze dne 9.12.2009 obecné povahy - Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/12.2009-18 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz

18.12.2009 | Sbírka:  80/2009 (TV) | Částka:  22/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 28/2008 (TV)
Pasivní derogace: 61/2011 (TV)