Opatření ze dne 13.1.2010 obecné povahy - Všeobecné oprávnění č. VO-R/2/01.2010-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů )BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz

15.1.2010 | Sbírka:  1/2010 (TV) | Částka:  1/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 24/2007 (TV)
Pasivní derogace: 26/2018 (TV)