Opatření ze dne 24.2.2010 obecné povahy - Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/02.2010-2 pro kmitočtové pásmo 52,6-59 GHz

26.2.2010 | Sbírka:  10/2010 (TV) | Částka:  4/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 20/2019 (TV)