Opatření ze dne 24.2.2010 obecné povahy - Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/02.2010-3 pro kmitočtové pásmo 15,35-21,2 GHz

26.2.2010 | Sbírka:  11/2010 (TV) | Částka:  4/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.