Sdělení ze dne 30.4.2010 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/XX.2010-YY pro kmitočtové pásmo 2200-2700 MHz

30.4.2010 | Sbírka:  26/2010 (TV) | Částka:  8/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.