Sdělení ze dne 27.11.2009 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

1.2.2010 | Sbírka:  ST12/2010 | Částka:  2/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
ST12/2010
SDĚLENÍ
ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU
ZE DNE 27. LISTOPADU 2009
O AKTUALIZACI KLASIFIKACE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ (IR-DRG)
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2010 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (dále jen "klasifikace IR DRG)".
Klasifikace IR-DRG (Intenational Refined Diagnosis Related Groups - Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.
Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2010 vydává definiční manuál, verze 001.2010 (formát pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace IR-DRG, verze 007.2010. Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.
Definiční manuál a grouper pro klasifikaci IR-DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách.
1. místopředseda Českého statistického úřadu
pověřen zastupováním předsedy Českého statistického úřadu
Ing. Křovák, CSc. v.r.