Vyhláška ze dne 8.6.1938 o nástupních termínech v roce 1938

24.6.1938 | Sbírka:  130/1938 Sb. | Částka:  43/1938ASPI

Vztahy

Nadřazené: 193/1920 Sb.
130/1938 Sb.
Vyhláška
ministerstva národní obrany
ze dne 8. června 1938
o nástupních termínech v roce 1938.
(1) Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb. z. a n., pro brance odvedené v roce 1938 den 1. října 1938 jako termín pro nastoupení
a) do presenční služby,
b) do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro brance tam uvedené, kteří budou jmenovitě určeni k nastoupení do presenční služby dne 1. dubna 1939; pro tyto brance se vyhlašuje jako termín pro nastoupení do presenční služby den 1. dubna 1939.
(3) Ustanovení odstavce 1 platí i pro brance odvedené dříve, kteří pro odklad presenční služby nebo pro odsunutí vojenského výcviku nastoupí do presenční služby nebo do vojenského výcviku teprve v roce 1938.
Machník v. r.