Sdělení ze dne 30.7.2010 o zveřejnění závěrů přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu zpráv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 27,8285-28,0525 GHz a 28,8365-29,0605 GHz na vymezeném geografickém území Prahy

30.7.2010 | Sbírka:  119/2010 (TV) | Částka:  14/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.