Sdělení ze dne 16.8.2010 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2010-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

20.8.2010 | Sbírka:  125/2010 (TV) | Částka:  15/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.