Sdělení ze dne 1.9.2010 o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

1.9.2010 | Sbírka:  ST75/2010 | Částka:  9/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
ST75/2010
SDĚLENÍ
ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU
ZE DNE 16. ČERVNA 2010
O ZAVEDENÍ KLASIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ (CZ-ISCO)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2011 Klasifikaci zaměstnání (dále jen "klasifikace CZ-ISCO").
Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace, vypracovaná na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO).
Klasifikace CZ-ISCO nahrazuje rozšířenou Klasifikaci zaměstnání (KZAM-R), vydanou sdělením Českého statistického úřadu č. 492/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003.
Systematická část klasifikace CZ-ISCO je uvedena v příloze k tomuto sdělení. Klasifikace včetně vysvětlivek bude v tištěné podobě k dispozici v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a v elektronické podobě bude včetně převodníků k dispozici rovněž na internetových stránkách úřadu na adrese www.czso.cz.
1. místopředseda Českého statistického úřadu
pověřen zastupováním předsedy Českého statistického úřadu
Ing. Křovák, CSc. v.r.