Úřední sdělení ze dne 29.12.2010 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Informace o konsolidačním celku

30.12.2010 | Sbírka:  33/2010 (CBO) | Částka:  20/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 123/2007 Sb.
Aktivní derogace: 46/2007 (CBO)
Pasivní derogace: 3/2014 (CBO)
33/2010 (CBO)
ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 29. prosince 2010
k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Informace o konsolidačním celku
Česká národní banka sděluje k § 214 a 215 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“):
1. Banka podle § 214 vyhlášky předkládá informace o konsolidačním celku podle § 215 vyhlášky prostřednictvím
a) výkazu E(ČNB)8-01, a to způsobem a ve formě stanovenými opatřením České národní banky o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance,
b) doplňkových informací k výkazu E(ČNB)8-01, a to elektronickou poštou na adresu konsolidace@cnb.cz ve struktuře a termínu podle opatření České národní banky o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance a ve formě podle přílohy č. 1 tohoto úředního sdělení,
c) grafické části informace o konsolidačním celku, a to elektronickou poštou na adresu konsolidace@cnb.cz.
2. Spořitelní a úvěrní družstvo podle § 214 vyhlášky předkládá informace o konsolidačním celku podle § 215 vyhlášky prostřednictvím
a) výkazu DZ(ČNB)80-01, a to způsobem a ve formě stanovenými opatřením České národní banky o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance,
b) doplňkových informací k výkazu DZ(ČNB)80-01, a to elektronickou poštou na adresu konsolidace@cnb.cz ve struktuře a termínu podle opatření České národní banky o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance a ve formě podle přílohy č. 2 tohoto úředního sdělení,
c) grafické části informace o konsolidačním celku, a to elektronickou poštou na adresu konsolidace@cnb.cz.
3. Obchodník s cennými papíry podle § 214 vyhlášky předkládá informace o konsolidačním celku prostřednictvím grafické a textové části informace o konsolidačním celku podle § 215 a přílohy č. 31 vyhlášky a ve formě podle přílohy č. 3 tohoto úředního sdělení. Česká národní banka doporučuje zasílání elektronickou poštou, a to na adresu konsolidace@cnb.cz.
4. Dnem 1. ledna 2011 se zrušuje úřední sdělení České národní banky ze dne 26. října 2007, k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry - Informace o konsolidačním celku, vyhlášené ve Věstníku České národní banky v částce 24/2007.
5. Podle tohoto úředního sdělení se postupuje od 1. ledna 2011.
Viceguvernér
prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. v.r.
Přílohy
č. 1 - Informace o konsolidačním celku - doplněk k výkazu E(ČNB) 8-01
č. 2 - Informace o konsolidačním celku - doplněk k výkazu DZ(ČNB) 80-01
č. 3 - Informace o konsolidačním celku v plném rozsahu
Sekce regulace a analýz finančního trhu
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Svobodová,
tel.: 224 412 383
Ing. Žulavská,
tel.: 224 412 719
Příloha 1
Informace o konsolidačním celku - doplněk k výkazu E(ČNB) 8-01


Příloha 2
Informace o konsolidačním celku - doplněk k výkazu DZ(ČNB) 80-01


Příloha 3
Informace o konsolidačním celku v plném rozsahu