Změna ze dne 31.12.2010 Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

31.12.2010 | Sbírka:  28/115 402/2010-281a | Částka:  8/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: FZ01/2003
28/115 402/2010-281
Změna
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
tel.: 257 044 108
Ing. Jiří Koch,
tel.: 257 044 459
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změny Českého účetního standardu č. 020 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato změna Českého účetního standardu č. 020 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jeho znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003; účetní jednotky použijí změněné znění standardu při sestavení konsolidované účetní závěrky za účetní období, které započalo v roce 2010 nebo později.
Změna Českého účetního standardu č. 020 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1. Bod 2.1. zní:
„2.1. V případě vymezení základních pojmů, například konsolidovaná účetní závěrka, konsolidační celek, konsolidující účetní jednotka, konsolidovaná účetní jednotka, účetní jednotka pod společným vlivem a účetní jednotka přidružená, účetní jednotka postupuje podle příslušných ustanovení zákona a vyhlášky.“.
2. Bod 2.2. se zrušuje.
3. Bod 9. zní:
„9. Společné ustanovení
Pokud se k prvnímu dni účetního období mění vymezení některého pojmu v souvislosti se sestavením konsolidované účetní závěrky, například konsolidovaná účetní závěrka, konsolidační celek, konsolidující účetní jednotka, konsolidovaná účetní jednotka, účetní jednotka pod společným vlivem a účetní jednotka přidružená, potom se použije v dotčených ustanoveních tohoto standardu vymezení příslušného pojmu v souladu s úpravou podle zákona a vyhlášky.“.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit