Opatření ze dne 29.9.2010 obecné povahy - Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

8.10.2010 | Sbírka:  148/2010 (TV) | Částka:  18/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 45/2009 (TV)
Pasivní derogace: 19/2012 (TV)