Opatření ze dne 12.7.2005 obecné povahy č. OOP/9/07.2005-13, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení přístupu k veřejné telefonní síti v pevných místech a k veřejně dostupné telefonní službě za krizových stavů

15.7.2005 | Sbírka:  112/2005 (TV) | Částka:  9/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 207/2010 (TV)