Sdělení ze dne 1.3.2011 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 1700-1900 Mhz

18.3.2011 | Sbírka:  14/2011 (TV) | Částka:  3/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.