Opatření ze dne 27.4.2011 obecné povahy - Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/04.2011-5 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz

13.5.2011 | Sbírka:  61/2011 (TV) | Částka:  7/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 80/2009 (TV)
Pasivní derogace: 41/2012 (TV)