Opatření ze dne 24.5.2011 obecné povahy č. SP/1/05.2011-6, kterým se vydává síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů

3.6.2011 | Sbírka:  66/2011 (TV) | Částka:  8/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.