Sdělení ze dne 13.6.2011 o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami a v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu

24.6.2011 | Sbírka:  72/2011 (TV) | Částka:  9/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.