Opatření ze dne 20.7.2011 obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2009

5.8.2011 | Sbírka:  76/2011 (TV) | Částka:  10/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 153/2010 Sb., 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 80/2011 (TV)