Sdělení ze dne 12.12.2011 o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

21.12.2011 | Sbírka:  412/2011 Sb. | Částka:  144/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 525/2002 Sb.
412/2011 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 12. prosince 2011
o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2012 aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF).
Číselník měn a fondů byl zaveden sdělením Českého statistického úřadu č. 525/2002 Sb. ze dne 18. listopadu 2002 a aktualizován sdělením č. 513/2004 Sb. ze dne 17. září 2004. Do aktualizovaného Číselníku měn a fondů jsou promítnuty změny v mezinárodní normě ISO 4217, které na svých internetových stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).
Platné znění Číselníku měn a fondů bude uveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.