Sdělení ze dne 16.3.2012 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/7/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz

16.3.2012 | Sbírka:  12/2012 (TV) | Částka:  3/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.