Sdělení ze dne 4.5.2012 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz

4.5.2012 | Sbírka:  20/2012 (TV) | Částka:  6/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.