Oznámení ze dne 20.5.1964 vzorové stanovy stavebních bytových družstev

1.10.1964 | Sbírka:  AS02/64 | Částka:  76/1964ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: UL01/59
AS02/64
Ústřední rada družstev v Praze
vydala ve shodě s ustanovením § 508 odst. 2 občanského zákoníku č. 40/64 Sb. se schválením vlády
vzorové stanovy stavebních bytových družstev.
Stavební bytová družstva, zřízená podle ustanovení zákona č. 27/59 Sb. (družstva občanů, zaměstnanců, i družstva svépomocná) jsou povinna do tří měsíců ode dne, kdy nabude účinnosti nový hospodářský zákoník, tj. nejpozději do konce měsíce září 1964 přijmout nové stanovy ve znění odpovídajícím těmto vzorovým stanovám.
Do vzorových stanov lze nahlédnout u Ústřední rady družstev v Praze 1, Těšnov 5 a u všech okresních a jim na roveň postavených národních výborů.