Sdělení ze dne 18.5.2012 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

30.5.2012 | Sbírka:  164/2012 Sb. | Částka:  58/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 489/2003 Sb.
164/2012 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. května 2012
o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. července 2012 aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) vydaného sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizovaného sděleními č. 534/2006 Sb. ze dne 27. listopadu 2006, č. 394/2010 Sb. ze dne 14. prosince 2010, č. 167/2011 Sb. ze dne 13. června 2011 a č. 361/2011 Sb. ze dne 22. listopadu 2011.
Předmětem aktualizace je zohlednění změn v mezinárodní normě ISO 3166-1, které na svých stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), a zavedení českých názvů zemí doporučených k užívání Názvoslovnou komisí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizovaného Číselníku zemí (CZEM) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
Příloha
Položky Číselníku zemí (CZEM) aktualizované k 1.7.2012
I-----------------I-------------------------------I-------------------------------I
I   Kód země  I    Český název země    I   Anglický název země   I
I-----I-----I-----I----------------I--------------I---------------I---------------I
I N-3 I A-2 I A-3 I   plný   I  zkrácený  I   plný   I  zkrácený  I
I-----I-----I-----I----------------I--------------I---------------I---------------I
I   I   I   I Saint     I Saint    I Saint     I Saint     I
I   I   I   I Barthélemy   I Barthélemy  I Barthélemy  I Barthélemy  I
I 652 I BL I BLM I----------------I--------------I---------------I---------------I
I   I   I   I Svatý     I Svatý    I Saint     I Saint     I
I   I   I   I Bartoloměj   I Bartoloměj  I Barthélemy  I Barthélemy  I
I-----I-----I-----I----------------I--------------I---------------I---------------I
I   I   I   I Moldavská   I Moldavsko  I the Republic I Moldova (the I
I   I   I   I republika   I       I of Moldova  I Republic of) I
I 498 I MD I MDA I----------------I--------------I---------------I---------------I
I   I   I   I Moldavská   I Moldavská  I the Republic I Moldova (the I
I   I   I   I republika   I republika  I of Moldova  I Republic of) I
I-----I-----I-----I----------------I--------------I---------------I---------------I
I   I   I   I Mnohonárodní  I Bolívie   I the      I Bolivia,   I
I   I   I   I stát Bolívie  I       I Plurinational I Plurinational I
I   I   I   I        I       I State of   I State of   I
I   I   I   I        I       I Bolivia    I        I
I 068 I BO I BOL I----------------I--------------I---------------I---------------I
I   I   I   I Mnohonárodní  I Mnohonárodní I the      I Bolivia,   I
I   I   I   I stát Bolívie  I stát Bolívie I Plurinational I Plurinational I
I   I   I   I        I       I State of   I State of   I
I   I   I   I        I       I Bolivia    I        I
I-----I-----I-----I----------------I--------------I---------------I---------------I
I   I   I   I Bolívarovská  I Venezuela  I the      I Venezuela,  I
I   I   I   I republika   I       I Bolivarian  I Bolivarian  I
I   I   I   I Venezuela   I       I Republic of  I Republic of  I
I   I   I   I        I       I Venezuela   I        I
I 862 I VE I VEN I----------------I--------------I---------------I---------------I
I   I   I   I Bolívarovská  I Bolívarovská I the      I Venezuela,  I
I   I   I   I republika   I republika  I Bolivarian  I Bolivarian  I
I   I   I   I Venezuela   I Venezuela  I Republic of  I Republic of  I
I   I   I   I        I       I Venezuela   I        I
I-----I-----I-----I----------------I--------------I---------------I---------------I
I   I   I   I Maďarská    I Maďarsko   I the Republic I Hungary    I
I   I   I   I republika   I       I of Hungary  I        I
I 348 I HU I HUN I----------------I--------------I---------------I---------------I
I   I   I   I Maďarsko    I Maďarsko   I Hungary    I Hungary    I
I-----I-----I-----I----------------I--------------I---------------I---------------I
I   I   I   I Velká libyjská I Libyjská   I the Socialist I Libyan Arab  I
I   I   I   I arabská lidová I arabská   I People's   I Jamahiriya  I
I   I   I   I socialistická I džamáhírije I Libyan Arab  I (the)     I
I 434 I LY I LBY I džamáhírije  I       I Jamahiriya  I        I
I   I   I   I----------------I--------------I---------------I---------------I
I   I   I   I Libye     I Libye    I Libya     I Libya     I
I-----I-----I-----I----------------I--------------I---------------I---------------I