Opatření ze dne 26.6.2012 obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/06.2012-9 pro kmitočtové pásmo 4200-5925 MHz

17.7.2012 | Sbírka:  26/2012 (TV) | Částka:  10/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.