Rozhodnutí ze dne 21.6.2012 o ceně č. CEN/4/06.2012-1 ve věci změny povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění účinném v době vydání rozhodnutí, rozhodnutím č. CEN/4/10.2010-78, podle § 51 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, podniku s významnou tržní silou na trhu č. 4 - "Velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě", společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

17.7.2012 | Sbírka:  27/2012 (TV) | Částka:  10/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 181/2010 (TV)