Opatření ze dne 3.7.2012 obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700-4200 MHz

20.7.2012 | Sbírka:  30/2012 (TV) | Částka:  11/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 58/2008 (TV)
Pasivní derogace: 20/2015 (TV)