Rozhodnutí ze dne 1.10.2012 o vyhlášení volby prezidenta republiky

3.10.2012 | Sbírka:  322/2012 Sb. | Částka:  119/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 275/2012 Sb., 1/1993 Sb.
322/2012 Sb.
ROZHODNUTÍ
PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 1. října 2012
o vyhlášení volby prezidenta republiky
Podle čl. 56 odst. 8 a s přihlédnutím k čl. 56 odst. 7 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
vyhlašuji volbu
prezidenta republiky a stanovím dny jejího konání na pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013.
Předseda Senátu:
Štěch v. r.