Sdělení ze dne 19.10.2012 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 10-12,5 GHz

19.10.2012 | Sbírka:  49/2012 (TV) | Částka:  17/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.