Vyhláška ze dne 23.10.2012 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí otevření Obecního domu v Praze

5.11.2012 | Sbírka:  365/2012 Sb. | Částka:  136/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
365/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. října 2012
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí otevření Obecního domu v Praze
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 7. listopadu 2012 se ke 100. výročí otevření Obecního domu v Praze vydává pamětní stříbrná dvousetkoruna (dále jen „pamětní mince“).
(2) Pamětní mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Pamětní mince v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost pamětní mince je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,2 mm. Při ražbě pamětní mince v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana pamětní mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana pamětní mince ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.
§ 2
(1) Na lícní straně pamětní mince je vyobrazení „Věrnosti“ z výzdoby Primátorského sálu Obecního domu v Praze. Vlevo od vyobrazení „Věrnosti“ je stylizovaným secesním písmem název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a pod ním označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je pod označením nominální hodnoty mince.
(2) Na rubové straně pamětní mince je průčelí Obecního domu v Praze. Vlevo od něj je stylizovaným secesním písmem nápis „OTEVŘENÍ OBECNÍHO DOMU V PRAZE“ a letopočty „1912“ a „2012“. Při levém spodním okraji pamětní mince jsou iniciály autorky pamětní mince, akademické sochařky Majky Wichnerové, které jsou tvořeny písmeny „MW“.
(3) Vyobrazení pamětní mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. listopadu 2012.
Guvernér:
Ing. Singer, PhD., v. r.
Příloha
Vyobrazení pamětní mince ke 100. výročí otevření Obecního domu v Praze
(lícní a rubová strana)