Vyhláška ze dne 23.10.2012 o vydání zlaté mince "Negrelliho viadukt v Praze" po 5 000 Kč

5.11.2012 | Sbírka:  366/2012 Sb. | Částka:  136/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
366/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. října 2012
o vydání zlaté mince „Negrelliho viadukt v Praze“ po 5 000 Kč
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 13. listopadu 2012 se v rámci cyklu „Mosty“ vydává zlatá mince „Negrelliho viadukt v Praze“ po 5 000 Kč (dále jen „mince“).
(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 1,9 mm. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.
§ 2
(1) Na lícní straně mince je oblouk Negrelliho viaduktu, v němž je ztvárněna kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku - uprostřed je český lev, vpravo od něj slezská orlice a vlevo od něj moravská orlice. Uprostřed oblouku je ve třech řádcích název cyklu „MOSTY“, název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „5000 Kč“. Všechny texty jsou na svých okrajích a mezi sebou odděleny tečkami. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je při spodním okraji mince.
(2) Na rubové straně mince je část Negrelliho viaduktu vyobrazená z boku, nad kterou je jeden oblouk viaduktu. Nad obloukem je opis „NEGRELLIHO VIADUKT V PRAZE“, který je na okrajích ohraničen tečkami. Pod vyobrazením Negrelliho viaduktu je ročník ražby „2012“ a iniciály autora výtvarného návrhu mince akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny spojenými písmeny „F“ a „Z“. Iniciály autora výtvarného návrhu mince a ročník ražby jsou odděleny tečkou.
(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. listopadu 2012.
Guvernér:
Ing. Singer, PhD., v. r.
Příloha
Vyobrazení zlaté mince „Negrelliho viadukt v Praze“ po 5 000 Kč
(lícní a rubová strana)