Sdělení ze dne 28.11.2012 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

5.12.2012 | Sbírka:  426/2012 Sb. | Částka:  154/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 340/2011 Sb., 495/2003 Sb.
426/2012 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 28. listopadu 2012
o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2013 aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (dále jen „MKN-10“).
Aktualizované znění klasifikace MKN-10 nahrazuje dosavadní MKN-10, kterou Český statistický úřad aktualizoval sdělením č. 340/2011 Sb., o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), platnou od 1. ledna 2012.
MKN-10 je určena zejména pro statistiku příčin smrti, pro sledování zdravotního stavu obyvatel (např. zdravotnické registry, pracovní neschopnost) a pro účely zdravotního a sociálního pojištění. Náležitosti a podrobnosti použití MKN-10 určují metodické pokyny pro jednotlivé agendy a práce, kde je tato klasifikace požadována.
Platné znění aktualizované MKN-10 bude k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (www.uzis.cz).
Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.