Opatření ze dne 14.11.2012 obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/11.2012-14 pro kmitočtové pásmo 24,25-27,5 GHz

7.12.2002 | Sbírka:  57/2012 (TV) | Částka:  21/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 28/2006 (TV)