Sdělení ze dne 28.1.2013 o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo)

29.1.2013 | Sbírka:  25/2013 Sb. | Částka:  11/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 275/2012 Sb.
25/2013 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 28. ledna 2013
o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. e) a § 57 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo).
A.
Výsledek I. kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013
V I. kole volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 nebyl ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), zvolen žádný kandidát.
B.
Celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo)
I.
Celkové údaje za Českou republiku
 
Počet volebních okrsků celkem                           14 802
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování        14 802
Počet zvláštních volebních okrsků celkem                       102
Počet zvláštních okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování    102
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních
seznamů voličů                                 8 424 235
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze zvláštních seznamů voličů
vedených zastupitelskými úřady                           10 706
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky             4 986 040
Celkový počet odevzdaných úředních obálek                    4 983 481
Celkový počet platných hlasů, odevzdaných pro všechny kandidáty         4 958 576
II.
Pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů:
 
Pořadí  Jméno a příjmení kandidáta    Počet hlasů    Počet hlasů v %
--------------------------------------------------------------------------------
 1.   Miloš Zeman            2 717 405       54,80
 2.   Karel Schwarzenberg        2 241 171       45,19
 
Prezidentem České republiky byl zvolen kandidát Miloš Zeman.
III.
Podle § 53 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), zápis podepsali předseda a členové (náhradníci) Státní volební komise:
JUDr. Václav HENYCH, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, v. r.
prof. Ing. Iva RITSCHELOVÁ, CSc., předsedkyně Českého statistického úřadu, v. r.
Ing. Pavel KOUŘIL, ředitel odboru 19 - financování kapitol státního rozpočtu Ministerstva financí, v. r.
JUDr. Vladimír GALUŠKA, náměstek ministra zahraničních věcí, v. r.
Mgr. et Bc. Vítězslav NĚMČÁK, referent odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti, v. r.
Ing. Jaroslava PŘIBYLOVÁ, pracovnice kanceláře náměstka ministra obrany pro personalistiku - poradce náměstka ministra obrany pro personalistiku, v. r.
MUDr. Jaromír HRUBÝ, pracovník odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví, v. r.
JUDr. Petr ŠIMERKA, náměstek ministra práce a sociálních věcí, v. r.
Předseda Státní volební komise:
Kubice v. r.