Rozhodnutí ze dne 17.12.2012 o ceně č. CEN/7/12.2012-6 ve věci změny povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona (ve znění účinném v době vydání rozhodnutí), rozhodnutím č. CEN /7/04.2010-70, ve znění rozhodnutí č. CEN/7/07.2012-3, podle § 51 odst. 8 Zákona, společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

21.12.2012 | Sbírka:  60/2012 (TV) | Částka:  22/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 29-43/2010 (TV)
Pasivní derogace: 47/2014 (TV), 7/2013 (TV)